__MAIN_TEXT__

Page 1

TELEMARK STORTINGSVALGDISTRIKT

Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Introduksjon Vedlagt følger en alfabetisk oversikt over kandidater til Telemark stortingsvalgdistrikt. Kandidatene i oversikten stiller enten til gjenvalg eller er foreslått. Alle kandidatene har bekreftet at de ønsker å stille til valg. Nominasjonskomiteen vil til nominasjonsmøtet den 7. november 2020, på Bryggeparken Skien, legge frem en endelig innstilling på 12 navn hvorpå nominasjonsmøtet vedtar den endelige listen. Kandidatoversikten vil gjøres offentlig på Vestfold og Telemark Høyres nettsider, den vil også være grunnlag for informasjon om kandidatene til kommuneforeningenes prøvenominasjoner og uravstemning i 11-25. september. Alle kandidatene er innforstått med at informasjonen vil bli offentligjort. Der det ikke foreligger noe informasjon på kandidaten har det sammenheng med manglende tilbakemelding fra kandidaten innen oppgitte frist.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 2


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Kandidatoversikt Introduksjon.................................................................................................................................................................................. 2 Karoline Aarvold ......................................................................................................................................................................... 4 Stein Erik Amlie ........................................................................................................................................................................... 4 Halvor Berg-Hanssen................................................................................................................................................................. 5 Steinar Bergsland ........................................................................................................................................................................ 5 Ingemar Bråten ............................................................................................................................................................................ 6 Jørn Christensen .......................................................................................................................................................................... 6 Per Dehli.......................................................................................................................................................................................... 7 Petter Ellefsen .............................................................................................................................................................................. 7 Mahmoud Farahmand ............................................................................................................................................................... 8 Marjan Farahmand ..................................................................................................................................................................... 8 Gunnar Odd Hagen ..................................................................................................................................................................... 9 Fredrik Halsen .............................................................................................................................................................................. 9 Anne Karin Alseth Hansen.................................................................................................................................................... 10 Gunn Marit Helgesen .............................................................................................................................................................. 10 Bjørn Tore Hjartsjø.................................................................................................................................................................. 11 Stig Halfdan Kjeldal ................................................................................................................................................................. 11 Christian Laland........................................................................................................................................................................ 12 Siw Hege Langeland ................................................................................................................................................................ 12 Daniel Larsen ............................................................................................................................................................................. 13 Edvard Mæland ......................................................................................................................................................................... 13 Lene Kristin Nordhus ............................................................................................................................................................. 14 Halvor Nyland ............................................................................................................................................................................ 14 Øystein Rugtveit ....................................................................................................................................................................... 15 Lars Inge Rønholt ..................................................................................................................................................................... 15 Helene Røsholt .......................................................................................................................................................................... 16 Emilie Clarice Schäffer ........................................................................................................................................................... 16 Helena Marie Schäffer ............................................................................................................................................................ 17 Reidar Skoglund........................................................................................................................................................................ 17 Esben Storvand ......................................................................................................................................................................... 18 Veslemøy Wåle .......................................................................................................................................................................... 18 Hilde Petrikke Østlie ............................................................................................................................................................... 19

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 3


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Karoline Aarvold Født: 02.08.1995 Kommuneforening: Skien

Min ambisjon for Telemark: Jeg vil være en tydelig Telemarks-stemme i debatten, og jobbe for å sette Telemarks saker på dagsorden. Saker jeg brenner for! Jeg brenner for et samfunn som gir muligheter for alle, der vi klarer å redusere klimagassutslipp samtidig som vi skaper flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet. I tillegg har jeg tro på et samfunn der likestilling, rettferdighet og internasjonalt samarbeid står høyt på dagsorden. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Fra 2019 sitter jeg i fylkestinget, fylkesutvalget og er fraksjonsleder for utdanningsfraksjonen på fylke. Før det har jeg sittet fire år i kommunestyret i Tjøme og Færder og som medlem av hovedutvalget for oppvekst og levekår. I tillegg til dette har jeg hatt flere verv i Unge Høyre og Høyre. Utdanning: Jusstudent på universitetet i Oslo. Yrkesbakgrunn: Jusstudent og saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner. Har tidligere hatt deltidsstillinger hos sivilombudsmannen, i advokatfirmaet Deloitte, på Universitetet og i Oslo politidistrikt ved siden av studiet. I tillegg har jeg jobbet seks år på spar og på turisthytte i Jotunheimen.

Stein Erik Amlie Født: 11.05.1976 Kommuneforening: Skien

Min ambisjon for Telemark: Vestfold og Telemark skal bli det beste sted for å skape et attraktivt næringsliv og for å nå egne ambisjoner! Saker jeg brenner for! Fremme Telemark som en viktig del av den nye regionen. Jobbe for at Vestfold og Telemark skal bli det mest vellykkede eksempelet på fylkessammenslåing. Øke attraktiviteten for den nye regionen både hos næringsliv og tilflyttere. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Bystyremedlem (2.periode), opposisjonsleder i utvalg for klima,

miljø og byutvikling. Fylkesstyremedlem Vestfold og Telemark Høyre, Au-medlem Vestfold og Telemark Høyre, styremedlem Skien Høyre (tidligere leder Skien Høyre 2015 - 2019). Utdanning: Autorisert finansiell rådgiver. Yrkesbakgrunn: Har jobbet i Sparebank 1 Telemark i 12,5 år.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 4


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Halvor Berg-Hanssen Født: 24.09.1961 Kommuneforening: Skien

Min ambisjon for Telemark: Som nytt fylke, ta ut det beste fra Vestfold og Telemark. Vi skal bl.a. være landets beste region på Næring, Miljø og Frivillighet. Saker jeg brenner for! Et tydelig Vestfold og Telemark, som er attraktivt for næringsetableringer og tilflytning. Det skal skje med en Næringspolitikk for vekst og utvikling, Miljø- og klimaklokskap i alt vi gjør. Bruke frivilligheten og idretten som gode redskaper for å skape gode og trygge lokale miljøer for barn, unge og voksne. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Aktiv i Skien bystyre siden 2007 som vararepresentant, og fast

innvalgt siden 2011. Styremedlem i Skien Næringsfond, styremedlem, og styreleder i Gjerpen Håndball. Appellkomiteen i Norges Håndballforbund, Sportslig leder Gjerpen IF, Håndball. Utdanning: NLP Business Practitioner.

Yrkesbakgrunn: Daglig leder i ulike bedrifter de siste 30 årene, deriblant Beha-Hedo AS, Bernt J. Nilssen AS, Storm-Kulde AS og Gjerpen Håndball. Selvstendig næringsdrivende siden 2015.

Steinar Bergsland Født: 24.12.1968 Kommuneforening: Tinn

Min ambisjon for Telemark: Saker jeg brenner for! Tillitsverv og organisasjonserfaring: Utdanning: Yrkesbakgrunn:

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 5


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Ingemar Bråten Født: 17.01.1963 Kommuneforening: Midt-Telemark

Min ambisjon for Telemark: Bli en aktør å regne med nasjonalt. Saker jeg brenner for! Samferdsel og etablering av arbeidsplasser. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Gruppeleder Midt-Telemark Høyre. Formannskap og kommunestyre siden 2019. Styreleder og styremedlem i flere bedrifter pr dato. Utdanning: Fagbrev. Yrkesbakgrunn: Har rundt 40 år i arbeidslivet innen bygg og anlegg. Dem siste 17 åren som Admin.dir i Østlandske Vei og Betong as. Før det avd.leder Betonmast. Entreprenør as og som fagarbeider, formann og produksjonsleder i Trafikk og Anlegg as.

Jørn Christensen Født: 08.04.1952 Kommuneforening: Notodden

Min ambisjon for Telemark: Bli best innen næringsliv, utdanning samt klare og tydelige klimamål. Saker jeg brenner for! Næringsutvikling i Øst og Midt Telemark. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Ordfører, ulike roller innen politikken. Utdanning: Yrkesbakgrunn: Forretningsutvikler. Salg og markedsføring: Proventia, Notodden kommune, Parkettpartner.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 6


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Per Dehli Født: 10.07.1963 Kommuneforening: Seljord

Min ambisjon for Telemark: God velferd til alle. Saker jeg brenner for! Unngå eigedomsskatt, kommunereform. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Leder i Seljord Høgre Utdanning: Forsvaret Yrkesbakgrunn: Seniorrådgjevar. Seljord kommune (rådmann), Fylkesmannen i Telemark, Midt-Telemark kommune.

Petter Ellefsen Født: 19.12.1957 Kommuneforening: Porsgrunn

Min ambisjon for Telemark: Regionen skal være ledende i det grønne skiftet og ha sin egenvekstkraft uavhengig av Osloregionen. Saker jeg brenner for! Næringsutvikling, Miljø, natur og klima, samferdsel og økonomi. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Komite Vestfold/Telemark, Gruppeleder, Bystyre 26 år,

Formannskap 16 år, "Bygningsråd" 1 år, Klima og Miljøutvalg 4 år, Høyres Lederskole. Arrangementsansvarlig Grenland Sykleklubb 6 år med ansvar for 1 NM, 2 UM, 8 NC mm. Utdanning: Artium, internopplæring, kurs mm.

Yrkesbakgrunn: 25 år med ulike lederposisjoner i byggevarehandel Løvenskiold- Vækerø AS, 20 år. Spesialrådgiver delt mellom Vekst i Grenland IKS og Grenland Havn IKS.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 7


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Mahmoud Farahmand Født: 15.09.1979 Kommuneforening: Porsgrunn

Min ambisjon for Telemark: Vestfold - Telemark skal fortsatt være en attraktiv bo og arbeidsregion. Dette skal oppnås gjennom en innovativ og eksportrettet industri, Norges beste skoler og fritidstilbud, samt et variert og tilgjengelig kulturtilbud. Saker jeg brenner for! Forbedring av politiet, nasjonal beredskap, infrastukturprosjekter innen vei og bane, en integreringsprosess som sikrer selvstendighet for individet og tilhørighet til samfunnet. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Bystyrerepresentant Porsgrunn (2015-), utvalg for helse og omsorg Porsgrunn (2015-2019). Fylkestingsrepresentant (2015-2019 vara, 2019-), Hovedutvalg Kultur (2019-). Leder av Høyres Mangfoldsutvalg (2017-), Høyres programkomite for stortingsvalget 2021. Utdanning: Ingeniørutdanning, befalsskole (FSES), Krigsskole. Yrkesbakgrunn: Direktør BDO. DSB (beredskapskoordinator), Jernbaneverket (sikkerhetssjef), Forsvaret (etterretningsoffiser, operasjonsoffiser),

Marjan Farahmand Født: 06.06.1983 Kommuneforening: Skien

Min ambisjon for Telemark: Et trygt fylke å vokse opp og bo i, helt uavhengig av legning, bakgrunn og etnisitet. VT skal være et inkluderende fylke for alle om det være seg grunder, familie, næringsliv og enslige. Saker jeg brenner for! Bærekraftig integrering, oppvekst og flere arbeidsplasser i Vestfold og Telemark. Tillitsverv og organisasjonserfaring: 2.perioder i bystyret, en periode som opposisjonsleder i oppvekst, tidligere politisk leder i studentsamskipnaden på universitetet. Ellers sittet i diverse styrer, blant annet redd barna, Skien Høyre og Flytoget. Utdanning: Utdannet barnevernsped. m/videreutdan. Spesped, ledelse, påbegynt. master i Innovasjon og ledelse. Yrkesbakgrunn: Seniorrådgiver i Integrering- og Mangfoldsdirektoratet. Jobbet i barneverntjenesten, psykiatri, samt flere år i NAV i Markedsteam. Tett samarbeid med næringsliv.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 8


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Gunnar Odd Hagen Født: 19.10.1955 Kommuneforening: Tinn

Min ambisjon for Telemark: Innsats for distriktene, skape nye arbeidsplasser, øke bosetting i distriktene. Saker jeg brenner for! Næringsutvikling, bostedsutvikling. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Komm.styrerepr.9 år, leder kontrollutvalg 4 år. Utdanning: Tannlege. Yrkesbakgrunn: Selvstendig næringsdrivende, Privatpraktiserende tannlege.

Fredrik Halsen Født: 14.12.1997 Kommuneforening: Skien

Min ambisjon for Telemark: Jeg ønsker at fylket skal være et godt sted å vokse opp hvor ingen faller utenfor. Saker jeg brenner for! Utenforskap, utdanning og klima. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Leder av Vestfold og Telemark Unge Høyre og medlem av partiet i 6 år. Utdanning: Student statsvitenskap. Yrkesbakgrunn:

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 9


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Anne Karin Alseth Hansen Født: 06.08.1963 Kommuneforening: Porsgrunn

Min ambisjon for Telemark: Få på plass to spor på jernbanen gjennom Vestfold til Stavanger. Nytt knutepunkt i Porsgrunn med ny jernbanestasjon. Saker jeg brenner for! Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Næringsutvikling. Få på plass god infrastruktur gjennom fylket. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Gruppeleder i 9 år, opposisjonsleder i 5 år. Utdanning: Høyskoleutdanning-økonomi, prosjektledelse og juss. Høyskoleutdanning innenfor ernæring, helse og miljøfag. Yrkesbakgrunn: Konsulent.

Gunn Marit Helgesen Født: 30.10.1958 Kommuneforening: Porsgrunn

Min ambisjon for Telemark: Saker jeg brenner for! Tillitsverv og organisasjonserfaring: Utdanning: Yrkesbakgrunn:

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 10


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Bjørn Tore Hjartsjø Født: 06.02.1970 Kommuneforening: Porsgrunn

Min ambisjon for Telemark: Telemark skal være et attraktivt og godt område å leve, jobbe og bo i. Legge til rette for næringslivet i hele Telemark. Saker jeg brenner for! En god skole med kvalitet og mangfold med muligheter for alle barn. Ivareta og utvikle gode lokalsamfunn. Sørge for at frivilligheten får gode vilkår. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Bystyremedlem i 9 år, medlem av utvalg for Barn, Unge og Kultur i 4 år og medlem av formannskap i 1 år. Styreleder for Bergsbygda Montessoriskole i 9 år. Utdanning: Sivilingeniør Elkraft fra NTH i Trondheim Yrkesbakgrunn: 24 års erfaring fra energibransjen. 11 år i Statnett i Oslo og 13 år i Skagerak Nett med roller som avdelingsleder, fagsjef og driftsleder.

Stig Halfdan Kjeldal Født: 28.10.1957 Kommuneforening: Nome

Min ambisjon for Telemark: Saker jeg brenner for! Tillitsverv og organisasjonserfaring: Utdanning:

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 11


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Yrkesbakgrunn:

Christian Laland Født: 02.08.1988 Kommuneforening: Oslo (Kragerø)

Min ambisjon for Telemark: Vestfold og Telemark er som et Norge i miniatyr - og det skal være et fylke det er godt å bo, leve og jobbe i! Saker jeg brenner for! Skal vi ha et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, er vi avhengig av å tenke smartere allerede i dag. Det betyr at vi må ha en skolepolitikk som gjør at elevene lærer mer, og det betyr at vi må ha en næringspolitikk som legger til rette for verdiskaping og nye jobber i privat sektor. Og ikke minst betyr det at vi må ha en klima- og miljøpolitikk som tar oss i retning av våre allerede ambisiøse klimamål. Hvordan får vi til det? Vi må tørre å prioritere og vi må tørre å tenke nytt. For Vestfold og Telemark vil det handle om å legge til rette for næringslivet kan blomstre, at fylket og kommunene våre er attraktive steder å bo, leve og jobbe i. Både for dagens innbyggere, så vel som kommende generasjoner. Tillitsverv og organisasjonserfaring: 2019 - d.d: Styremedlem i Frogner Høyre 2019 - d.d: Medlem i representantskapet i Oslo Høyre. Utdanning: Bachelorgrad i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Yrkesbakgrunn: Jobber i dag som strategi- og kampanjesjef i kommunikasjonsbyrået Pressure. Før det jobbet jeg tre år som digitalsjef i Høyres stortingsgruppe, og ledet blant annet de digitale valgkampene i 2017 og 2019, i tillegg til operativ daglig digital kommunikasjon. Har åtte års erfaring fra mediebransjen, blant annet som programleder og programsjef i radiokanalen NRJ.

Siw Hege Langeland Født: 18.04.1970 Kommuneforening: Tinn

Min ambisjon for Telemark: Saker jeg brenner for! Tillitsverv og organisasjonserfaring: Utdanning: Yrkesbakgrunn:

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 12


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Daniel Larsen Født: 20.05.1999 Kommuneforening: Skien

Min ambisjon for Telemark: At Vestfold og Telemark skal gi innbyggerne gode muligheter innen arbeidsliv og skole. Et ja-fylke som gir mulighet for initiativ. Saker jeg brenner for! Gode vilkår for verdiskaping og bedriftene i landet, gode skoler som ser elevene og et styrket forsvar. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Varamann til Vestfold og Telemark Fylkesting. Nestleder i Skien Høyre. Styremedlem i Telemark Røde Kors 2 år. Styremedlem i Telemark Røde Kors. Leder i Norsjø Bygdeungdomslag. Utdanning: Vgs ved Landbruksskolen Søve. Yrkesbakgrunn: Ansatt som vekter i Securitas.

Edvard Mæland Født: 05.03.1957 Kommuneforening: Seljord

Min ambisjon for Telemark: Vestfold og Telemark skal bli ein sterk region som er attraktiv for næringsetablering og busetting. Saker jeg brenner for! Har stor interesse for samferdsel og næring i tillegg til primæroppgåvene til kommunen og fylket. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Har vært medlem i Høgre frå 1982 og har 7 perioder i kommunestyret derav 1 periode som ordførar, 1 periode som varaordførar og 4 perioder som gruppeleiar. Har vært med i fylkestinget 6 perioder frå 1995 og vært med i fylkesutval og hovedutval for samferdsel. 6 år

som leiar i Telemark Høgre. Utdanning: Økonomi.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 13


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Yrkesbakgrunn: Økonomisjef. Har lang erfaring frå bygg- og anlegg. Fyrst som maskinkjører og lastebilsjåfør og nå økonomisjef i ei mellomstor entreprenørvirksomhet som er ein del av stort Skandinavisk konsern.

Lene Kristin Nordhus Født: 24.10.1989 Kommuneforening: Midt-Telemark

Min ambisjon for Telemark: Vestfold og Telemark skal bli ett bærekraftig fylke med gode vilkår for barn, unge og familier. Vi skal være ett økonomist sterkt og forutsigbart fylke, som legger til rette for god utvikling og vekst. Saker jeg brenner for! Helse, oppvekst, bærekraft og næring. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Har 12 års erfaring i ulike stillingsvern i mental helse. Har også mange års erfaring ved råd og utvalg. Utdanning: Er bachelor student ved usn, tar bachelor innen innovasjon og entrepenørskap og økonomi. Yrkesbakgrunn: Har jobbet flere år innen helse og omsorg, men har også administrativ erfaring via fylkesmannen og mtnu.

Halvor Nyland Født: 02.07.1959 Kommuneforening: Kviteseid

Min ambisjon for Telemark: Ein attraktiv region for busetjing og fritid. Saker jeg brenner for! Barnehage-skule-næringsutvikling. Tillitsverv og organisasjonserfaring: 4 perioder i kommunestyre, leiar i 2 perioder i hovedutval for helse og oppvekst. Varaordførar i denne perioden. Utdanning: Ingeniør. Yrkesbakgrunn: Dagleg leiar sidan 1980.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 14


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Øystein Rugtveit Født: 06.01.1968 Kommuneforening: Drangedal

Min ambisjon for Telemark: Saker jeg brenner for! Tillitsverv og organisasjonserfaring: Utdanning: Yrkesbakgrunn:

Lars Inge Rønholt Født: 08.07.1970 Kommuneforening: Bamble

Min ambisjon for Telemark: Den må være attraktivt, lettvint, trygt og godt både å bo og jobbe her. Vi må ha et samfunn som tar vare på alle og som bereder grunnen for forsvarlig vekst. Jeg liker debatter og mener selv jeg tidvis har «de gode replikkene inne». Føler selv at jeg er bedre på å selge partiets budskap, enn å promotere meg selv. Siden jeg stiller opp som kandidat mener jeg selvfølgelig at jeg har noe å bidra med, og håper selvsagt å bli vurdert til en plass i toppen. Saker jeg brenner for! Lokalpolitikere blir ofte navlebeskuende - men, kommunal økonomi/næringsliv (Frier vest), frivillighet og samferdsel. Har og ryggmargsrefleks mtp. skattepolitikk, spm. om fast eiendom og det private næringslivet. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Kommunepolitiker, inne i 4 periode. For tiden leder av lokallaget og i kom. st. og f. skap, tidligere i teknisk utvalg. For tiden også leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Har og deltatt mye innenfor org. livet i idretten, idrettsråd. Utdanning: Utdannet ved NLH, nå NMBU (Master). Yrkesbakgrunn: Ansatt i jordskifteretten, siste 20 år som dommer ved Nedre Telemark jordskifterett (jordskiftedommer).

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 15


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Helene Røsholt Født: 10.12.1987 Kommuneforening: Skien

Min ambisjon for Telemark: Skape flere jobber i vårt distrikt. Jeg er veldig motivert og har sterk lyst til å være med å drive politikk på et solid Høyrelag, få viktige saker for Vestfold og Telemark gjennom og bidra til realisering. Saker jeg brenner for! Forsvar og beredskap, Trygg omsorg og høy kvalitet i helsesektoren, Kvalitet i offentlig skole. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Forskjellige styrer og verv de siste 12 årene, bla styreleder Gjerpen håndball og nestleder i norsk topphåndball. Tidligere førstekandidat i Siljan og satt i kommunestyret, nestleder og leder i kontrollutvalget, sittet i hovedutvalg for oppvekst og helse, sitter nå i sin fjerde periode i utvalg for klima, miljø og byutvikling, formannskap og bystyret i Skien. Nestleder i Skien Høyres bystyregruppe. Utdanning: Juss, statsvitenskap, kriminologi, sosialantropologi og pedagogikk. Yrkesbakgrunn: Juridisk rådgiver. Jobbet i NAV, underviser ved Skien VGS og Sonans privatgymnas, skriver nasjonal eksamen i rettslære (ansatt i UDIR) og sensor for Fylkesmannen i Vestland.

Emilie Clarice Schäffer Født: 18.07.1969 Kommuneforening: Skien

Min ambisjon for Telemark: Vestfold og Telemark skal være et godt sted å vokse opp i, arbeide- og bli gammel i- en foretrukket region å flytte arbeidsplasser og familien til! Saker jeg brenner for! Jeg brenner for: En god oppvekst for barn og unge og en verdig eldrepolitikk for alle dem som la grunnlaget for vår velstand. Jeg ønsker å jobbe for en god utdannings- og integreringspolitikk slik at flere unge og fremmedspråklige får ta del i den økte velstanden vår ved å komme ut i arbeid. Jobbe for en næringspolitikk som stimulerer til utvikling og vekst. Basisen for alt vi gjør er å legge til rette for- og stimulere til at vi tar smarte klima- og miljøvalg. Tillitsverv og organisasjonserfaring: De siste 3 årene har jeg vært 1. vara til Stortinget for Telemark Høyre. Jeg har siden 2007 vært folkevalgt i Skien for Høyre i Formannskap, Bystyre og ulike utvalg (næring, klima, oppvekst og byutvikling) Har tidligere også vært 2. nestleder i Telemark Høyre. Utdanning: Diplomøkonom fra BI, grunnfag i Engelsk.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 16


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Yrkesbakgrunn: Flere års erfaring fra Skadeoppgjør- og salg i forsikringsselskap, deretter noen år som kunderådgiver i bank. Jeg har de siste årene jobbet som økonomiveileder på NAV.

Helena Marie Schäffer Født: 07.08.1991 Kommuneforening: Nome

Min ambisjon for Telemark: Saker jeg brenner for! Tillitsverv og organisasjonserfaring: Utdanning: Yrkesbakgrunn:

Reidar Skoglund Født: 20.12.1959 Kommuneforening: Kragerø

Min ambisjon for Telemark: Være en god ambassadør som kan påvirke beslutningene som taes i forhold til vår region. Saker jeg brenner for! Næringspolitikk, Kultur, idrett og helsepolitikk. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Leder av Kragerø Høyre i 10 år. Valgkampleder med ansvar for 6 kommune og stortingsvalg. Gruppeleder i kommunestyre i 12 år. Leder i Hovedutvalg. Medlem av Formannskap, Administrasjons og Næringsutvalg, samt medlem i Fylkesstyret i Telemark Høyre. Utdanning: Yrkesbakgrunn: Distriktssjef i 20 år for store merkevareleverandører i varehandelen. Daglig leder og bedriftsrådgiver innenfor rekruttering, de siste 20 årene.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 17


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Esben Storvand Født: 26.05.1972 Kommuneforening: Porsgrunn

Min ambisjon for Telemark: Saker jeg brenner for! Tillitsverv og organisasjonserfaring: Utdanning: Yrkesbakgrunn:

Veslemøy Wåle Født: 12.11.1990 Kommuneforening: Notodden

Min ambisjon for Telemark: For å møte utfordringene vi har knyttet til befolkningsutvikling og mangel på arbeidsplasser må vi sikre gode rammevilkår for næringslivet. Vi trenger et arbeidsmarked som gir jobbmuligheter til hele husstanden og en kultur for inkludering. Saker jeg brenner for! Tillit til enkeltmennesket, en god skole som kan utjevne sosiale forskjeller, lokalt selvstyre som bidrar til å fordele informasjon, ansvar og sikrer lokale tilpasninger, forpliktende internasjonalt samarbeid og gode rammevilkår for næringsliv. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Leder av Notodden Høyre i 3 år, nestleder i Vestfold og Telemark Høyre siden 2019, leder av Telemark Unge Høyre i 2007/2008. Har vært folkevalgt siden 2011 og latt meg velge til flere tillitsverv, som gir meg mye motivasjon i det politiske arbeidet. Utdanning: Bachelor i Økonomi og administrasjon. Yrkesbakgrunn: Førstekonsulent, USN. Før jeg startet i jobben på USN jobbet jeg i familiens klesbutikk og hadde personalansvar der, før det jobbet jeg 5 år i Gjensidige forsikring som forsikringsrådgiver.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 18


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Hilde Petrikke Østlie Født: 18.01.1972 Kommuneforening: Bamble

Min ambisjon for Telemark: Vestfold og Telemark, det naturlige stedet å etablere seg! Saker jeg brenner for! Skole- og barnehage, verdiskaping/næringsliv, arbeidsgiverpolitikk, eldreomsorg, utjevning av sosiale forskjeller. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Politisk aktiv i lokalpolitikken i ca. 10 år. Har innehatt verv som tillitsvalgt og verneombud i jobbsammenheng. Utdanning: Utdannet adjunkt. Tatt videreutdanning i matematikk, entreprenørskap og skoleledelse. Jobbet som lærer i barne- og ungdomsskole i ca. 20 år. Yrkesbakgrunn: Jobber nå som inspektør ved Langesund ungdomsskole.

Oppdatert pr. 7. september 2020

Side 19

Profile for Vestfold og Telemark Høyre

Kandidatpresentasjon Nominasjon Til Stortingsvalget 2021 i Telemark  

Vestfold og Telemark Høyre v/Telemark stortingsvalgdistrikt presenterer her sine kandidater for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Kandidatpresentasjon Nominasjon Til Stortingsvalget 2021 i Telemark  

Vestfold og Telemark Høyre v/Telemark stortingsvalgdistrikt presenterer her sine kandidater for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Advertisement