__MAIN_TEXT__

Page 1

VESTFOLD STORTINGSVALGDISTRIKT

Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Introduksjon Vedlagt følger en alfabetisk oversikt over kandidater til Vestfold stortingsvalgdistrikt. Kandidatene i oversikten stiller enten til gjenvalg eller er foreslått. Alle kandidatene har bekreftet at de ønsker å stille til valg. Nominasjonskomiteen vil til nominasjonsmøtet den 7. november 2020, på Quality Hotel Tønsberg (Oseberg), legge frem en endelig innstilling på 13 navn hvorpå nominasjonsmøtet vedtar den endelige listen. Kandidatoversikten vil gjøres offentlig på Vestfold og Telemark Høyres nettsider, den vil også være grunnlag for informasjon om kandidatene til kommuneforeningenes prøvenominasjoner og uravstemning i 11-25. september. Alle kandidatene er innforstått med at informasjonen vil bli offentligjort. Der det ikke foreligger noe informasjon på kandidaten har det sammenheng med manglende tilbakemelding fra kandidaten innen oppgitte frist.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 2


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Kandidatoversikt Introduksjon.................................................................................................................................................................................. 2 Mehdi Azadmehr ......................................................................................................................................................................... 4 Lene Holmer Barron .................................................................................................................................................................. 4 Petter Berg ..................................................................................................................................................................................... 5 Renate Sølversen Berge ............................................................................................................................................................ 5 Anne Stensønes Dybvig ............................................................................................................................................................ 6 Linn Fagerberg ............................................................................................................................................................................. 6 Mats Flåtten ................................................................................................................................................................................... 7 Jan Helge Fosse............................................................................................................................................................................. 7 Ole Martin Holthe ........................................................................................................................................................................ 8 Anders-Oliver Juvodden ........................................................................................................................................................... 8 Tore Kay Landbø ......................................................................................................................................................................... 9 Erlend Larsen................................................................................................................................................................................ 9 Kårstein Eidem Løvaas .......................................................................................................................................................... 10 Yllka Neziri .................................................................................................................................................................................. 10 Frank Pedersen ......................................................................................................................................................................... 11 Morten Riis-Gjertsen............................................................................................................................................................... 11 Herman Sannerholt ................................................................................................................................................................. 12 Ellen Dyring Schjelderup ...................................................................................................................................................... 13 Alf Johan Svele ........................................................................................................................................................................... 13 Tove Rakel Tangen .................................................................................................................................................................. 14 Kjetil Vold .................................................................................................................................................................................... 14 Lene Westgaard-Halle ............................................................................................................................................................ 15 Hedda Wike................................................................................................................................................................................. 15 Henning Wold ............................................................................................................................................................................ 16 Tove Øygarden .......................................................................................................................................................................... 16

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 3


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Mehdi Azadmehr Født: 10.06.1979 Kommuneforening: Horten

Min ambisjon for Vestfold: Landets fremste fylke innen innovasjon og teknologi med fremtidsrettede arbeidsplasser. Norges beste sted å bli født i, vokse opp i, etablere familie og bli gammel i. Saker jeg brenner for! Utdanning, Miljø og klima og Oppvekst og familie, Næring. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Foreningsleder Horten Høyre, Leder for flyktning og innvandrerrådet Horten Kommune, Medlem av hovedutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk Horten kommune, 1. vara til kommunestyret i Horten kommune, styreleder Sirkular Gjenbruk As. Medlem av PhD utvalget ved USN. Flere tidligere eller nåværende styreverv. Tidligere Medlem av tilsettingsutvalget ved USN. Utdanning: PhD innen mikroelektronikk fra UiO. Yrkesbakgrunn: Førsteamanuensis ved USN, tidligere: vikarlærer ved Lofsrud ungdomsskole, Butikk medarbeider, Daglig leder Sirkular gjenbruk, Grunnlegger og FoU leder Windduct DA.

Lene Holmer Barron Født: 09.03.1977 Kommuneforening: Horten

Min ambisjon for Vestfold: At jeg kan komme i posisjon så jeg kan være med å jobbe i lag med stortingsrepresentantene, fylke og kommunepolitikerne for og ivareta partiets ønsker og saker som vi vil ha på dagsorden. Men viktigst av alt, bidra til valgseier for Høyre og sikre at Erna fortsatt er MIN statsminister i 4 nye år. Saker jeg brenner for! Barn og unge, næringsliv, beredskap og sikkerhet og forsvaret. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Fast kommunestyremedlem fra 2011-2015. Vara /fast kommunestyremedlem fra 2015-2019. Fungerende fraksjonsleder i Bygg regulering og næring. Kampanjeog nestleder i 2010 – kampanjeleder i 2012-2015 – Stortingskandidat 2013. Sitter som nestleder i kvinneforumet i Vestfold og Telemark Høyre fra 2019. Medlem i Horten og Borre Høyre styre 2014-15, Nestleder i Horten Høyre 2018-dd. Styreleder i boligsameiet mellom næring og boliglag. Utdanning: Elektriker, Bachelor i elektro automasjon. Prosjektledelse ved USN. Yrkesbakgrunn: Rådgivende ingeniør elektro, driftsleder på kjøpesenter og sitter i dag som teknisk prosjekt- og eiendomsforvalter og tiltrer i ledergruppen ved en krise.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 4


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Petter Berg Født: 01.07.1956 Kommuneforening: Tønsberg

Min ambisjon for Vestfold: Vestfold skal være en spydspiss for omstilling og innovasjon, både i offentlig og privat sektor, ved å bygge på dristigheten og pågangsmotet til de generasjoner som har gått foran oss. Saker jeg brenner for! Næringsutvikling og grønn omstilling. God infrastruktur lokalt og regionalt - og videreføre Inter City-utbyggingen til Skien. Ivareta Vestfolds rike historiske arv og kulturhistorie. Mitt Høyre skal være et parti som brenner for de svakeste blant oss. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Tillitsvalgt i Unge Høyre 1972-75. Aktiv i studentpolitikken i Bergen 1976-80. Folkevalgt i Sem fra 1983, i Tønsberg fra 1988. Varaordfører i Tønsberg 2003-09, ordfører i Tønsberg 2009-19. Styreleder i KS Vestfold 2011-15, nestleder 2015-19. Medlem av Fylkestinget i Vestfold og Telemark og leder av Kontrollutvalget 2019-23. Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 1980. Yrkesbakgrunn: Kredittkonsulent i Sparebank-Kreditt 1981-83. Kontorsjef i Sparebanken Vestfold

1983-89. Selvstendig næringsdrivende (gartnerivirksomhet) 1989-2008.

Renate Sølversen Berge Født: 27.10.1989 Kommuneforening: Færder

Min ambisjon for Vestfold: At Vestfold skal være et attraktivt fylke å etablere seg i, slik at flere unge voksne tar med seg familien og kompetansen sin tilbake hit. Saker jeg brenner for! 1) Et godt utdanningssystem som gjør elevene rustet til å skape sin egen fremtid. 2) En klimapolitikk som virker, også for næringslivet 3) Familiepolitikk som tar hensyn til at familier er ulike. 4) Folkehelse - fra psykisk helse til gode naturopplevelser. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Siden 2011: Kommunestyremedlem i Stokke, Sandefjord og Færder, med utvalgsplasser i teknisk og oppvekst. Vestfold fylkesting fra 2015-19, i klima- og næringsutvalget. 1. vara til Stortinget siden 2017, og diverse styreverv i tillegg.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 5


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Utdanning: Lærer. Yrkesbakgrunn: Jobber som lærer på Nøtterøy videregående, og har jobbet som lærer på ungdomsskole. Har mange års erfaring som butikkmedarbeider ved siden av skole og studier.

Anne Stensønes Dybvig Født: 31.08.1991 Kommuneforening: Sandefjord

Min ambisjon for Vestfold: Jeg ønsker at Vestfold skal være et godt å bo og etablere seg med tanke på oppvekstsvilkår, skolegang, jobbmuligheter og helsetjenester tilpasset hele befolkningens behov. Saker jeg brenner for! Forebyggende helsearbeid og folkehelse for alle aldersgrupper. Skole og utdanning. Miljø og klima. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Styremedlem i Larvik Høyre i 2 år. Tillitsverv i Legeforeningen, medlem av landsrådet i Yngre legers forening, landsstyret i Legeforeningen og styremedlem i Vestfold Legeforening. Utdanning: Lege. Yrkesbakgrunn: Jobber som lege i spesialisering i psykiatri siden 2018.

Linn Fagerberg Født: 06.11.1975 Kommuneforening: Horten

Min ambisjon for Vestfold: Få de beste lovpålagte tjenestene i landet. Vi går for 4 nye år med Erna! Saker jeg brenner for! Inkluderende arbeidsliv. Tidlig innsats. Økt mulighet for private helse- og omsorgstjenester. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Vært aktiv lokalpolitiker i perioden 2011-2019, herunder Stortingskandidat i 2017, gruppeleder for lokallaget, og fast medlem av Kommunestyret og Formannskap.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 6


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Utdanning: 3 år videregående, Fagbrev, 5 semestre på Bachelornivå på OsloMet, straks ferdig med første år av Executive Master ved USN. Yrkesbakgrunn: Leder HR og organisasjonsutvikling. Nåværende arb. giver Velle Gruppen as. Daglig leder Falk Håndball Elite 2017-2018, Daglig leder Bypost Vestfold fra 2013.

Mats Flåtten Født: 21.09.2001 Kommuneforening: Sandefjord

Min ambisjon for Vestfold: At Vestfold skal få tilbake det frie skolevalget. Saker jeg brenner for! Skole, Nye arbeidsplasser, klima og redusering av utgifter i offentlig sektor. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Vara til kommunestyret, medlem i hovedutvalg for kultur, idrett og fritid (2019-2023), Leder i Sandefjord Unge Høyre (2018-2019) Medlem i arbeidsutvalget VTUH (2018-). Organisasjonserfaring: Skoleaksjon, stand etc. Representant i skoledebatter Utdanning: Generell studiekompetanse, påbegynt høyere utdanning ved UiO Yrkesbakgrunn: Student.

Jan Helge Fosse Født: 18.07.1953 Kommuneforening: Færder

Min ambisjon for Vestfold: Gjøre det mer attraktivt å etablere seg i Vestfold både som bosted og næring/arbeidsliv. Utvikle større muligheter for barn og unge. Opprettholde en trygg alderdom. Saker jeg brenner for! Barn og eldre. Nærings- og arbeidsliv. Helsespørsmål. Grønn omstilling-hva skal vi leve av. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Skedsmo Høyre: Vara til kom.styre 2011 Færder Høyre: Vara til KS 15-17 fast til KS 17-19 vara til KS 19-23. Fast i hovedutv. f helse 17-23. Leder av Bedriftskanalen. Styremedlem Færder H. Medl av programkom. og valgkamputv.17&19. Utdanning: Økonom.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 7


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Yrkesbakgrunn: Selvstendig næringsdrivende/pensjonist. Ledelse, bedriftsutvikling, økonomi og regnskap. Har sittet i ledergruppen i flere bedrifter. Sittet og sitter i flere styrer.

Ole Martin Holthe Født: 30.01.1983 Kommuneforening: Larvik

Min ambisjon for Vestfold: En naturlig plass for etablerere, både familier og forretninger. Videreutvikle næringslivsklynger og øke tilflytningen til området. Saker jeg brenner for! By- og stedsutvikling. Barnevernstjenesten og oppvekstsvilkår for barn og unge. Tilrettelegge for arbeidsplasser. Ansvarliggjøring av digitale plattformer og markedsplasser samt bidra til at internasjonale internettselskaper får forutsigbare og tydelige rammer for sin virksomhet i Norge. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Unge Høyre. Flere skoleverv. Kommunestyremedlem i Larvik kommune 2015 - 2019. Fraksjonsleder for Larvik Høyre i Helse om Omsorg 2015 - 2019. Styremedlem Larvik Høyre 2019 - d.d. Valgkampleder Larvik Høyre 2020 – d.d. Medlem av Bedriftskanalen. Pluss flere andre verv innen idrett, organisasjoner og privat næringsliv. Utdanning: Bachelor økonomi & administrasjon - Sport & Event Managment. Yrkesbakgrunn: Daglig leder Skeid Fotball. Drevet butikk i Oslo. Ledet handelsstanden i Larvik sentrum. Jobbet med reklame de siste årene og driver eget selskap innen markedsføring, arrangement og synlighet.

Anders-Oliver Juvodden Født: 31.12.1996 Kommuneforening: Horten

Min ambisjon for Vestfold: Min ambisjon er å gjøre Vestfold og Telemark til et av de mest næringslivsvennlige og fremtidsrettede fylkene i Norge. Saker jeg brenner for! Samferdsel, næringsliv og skolepolitikk.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 8


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Tillitsverv og organisasjonserfaring: Styremedlem Vestre Aker Unge Høyre, 2011-2012. AU-medlem Bergen UH 2015-2016. Organisatorisk nestleder Vestfold UH 2016-2017. Kommunestyrerepresentant i Horten kommunestyre 2020-dd. Utdanning: Bachelorgrad i PR og Strategi, Westerdals. Hatt internships i kommunikasjonsbyrået Apeland AS og Scatec Solar ASA. Yrkesbakgrunn: Student.

Tore Kay Landbø Født: 22.03.1951 Kommuneforening: Larvik

Min ambisjon for Vestfold: Legge til rette for et bærekraftig miljø og sikre dette for fremtidige generasjoner. Tilrettelegg for mer miljøeffektiv samferdsel og turisme. Saker jeg brenner for! Miljø, samferdsel og turisme med friluftsliv. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Styre i Larvik Høyre og medlem i Høyre fra 1968. Vara til KS og div utvalg i Larvik og fylke. Larvik Eldreråd. 4 år i styret i NJFF, Vestfold NJFF styret 8 år, leder 4 år. Organisasjonsmessig aktiv siden 1963. Utdanning: Yrkesbakgrunn: Pensjonist. NorLøft, Produkt og salgssjef 14 til 18, Logitrans DK, Regionsdirektør med ansvar for Norge, samt opplæringsansvarlig for fabrikk. 99 til 14, NorTruck, daglig leder 1996 1999. Fritzøe Auto daglig leder og medlem av konsernledelsen i Treschow Fritzøe 90 ti

Erlend Larsen Født: 13.10.1965 Kommuneforening: Sandefjord

Min ambisjon for Vestfold: Fylket skal være attraktiv å bo, arbeide og drive næring i. Saker jeg brenner for! Næringsutvikling, justis, samferdsel, beredskap og sikkerhet, energi og miljø, Forsvar

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 9


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Tillitsverv og organisasjonserfaring: Stortingsrepresentant 2. nestleder Vestfold- og Telemark Høyre,

tidligere nesteleder i Stokke Høyre, leder Stokke Unge Høyre med mer Utdanning: Flyger

Yrkesbakgrunn:. Stortinget, ordfører Stokke kommune, flyger Widerøes Flyveselskap

Kårstein Eidem Løvaas Født: 11.10.1967 Kommuneforening: Færder

Min ambisjon for Vestfold: Vestfold er den mest spennende regionen sør for Oslo. Vi skal videre utvikle den til Norges mest attraktive bo- og arbeidsmarked. Norges beste sted å leve! Saker jeg brenner for! Skape, deretter dele! Vi må skape mer og veksten må komme i privat sektor. Barna våre fortjener en enda bedre skole og om du trenger helsetjenester skal du oppleve et pasientrettet helsevesen. Norge er i omstilling og trenger mer Høyrepolitikk. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Stortingsrepresentant. Unge Høyre, Høyre, kommunestyre og

foreningsstyrer. ANSA, Norges Riksmålsforbund og Norges Forsvarsforening. Politisk og organisatorisk aktiv siden 1982. Utdanning: Befalsskole og studier i sosialøkonomi ved Lunds Universitet.

Yrkesbakgrunn: 20 år som journalist/redaktør. Rådgiver i Vestfold fylkeskommune. Salgsleder og daglig leder Norges Blindeforbund.

Yllka Neziri Født: 06.12.1979 Kommuneforening: Sandefjord

Min ambisjon for Vestfold: Jobbe for et fylke som skal være attraktivt å flytte til og bo i, med blomstrende næringsliv, flere nye arbeidsplasser, gode skoletilbud, helsetjenester og ikke minst jobbe for utvikling av gode og attraktive næringsarealer for å imøtekomme næringslivets behov. Jobbe for et mindre byråkratisk Norge, og få til et godt lokaldemokrati. Saker jeg brenner for! Areal og næringsutvikling. Skape gode rammebetingelser for næringslivet, og på den måten skape også flere og nye arbeidsplasser. Inkludering og integrering.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 10


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Tillitsverv og organisasjonserfaring: Kommunestyremedlem siden 2015, fast medlem av hovedutvalget Miljø og Plan, styremedlem (sekretær) i Sandefjord Høyre siden 2017, vara i formannskapet, Næring og Eiendomsutvalget og Kultur, Friluftsliv, by- og stedsutvikling. Leder for mangfoldutvalget i Vestfold. Utdanning: Sykepleierutdannelse fra Kosovo, off. godkjent hjelpepleier med medisinkurs i Norge. Yrkesbakgrunn: Selvstendig næringsdrivende. Tolk, hjelpepleier, daglig leder ved cafe og restaurant i 18 år frem til dd.

Frank Pedersen Født: 25.06.1963 Kommuneforening: Tønsberg

Min ambisjon for Vestfold: Være en lyttende politiker som arbeider med konkrete saker som fylket er opptatt av. Ønsker å bidra til konkrete handlinger og resultater hvor samarbeid og lagspill står sentralt. Ambisjon om å være en person som folk liker og har tillit til. Saker jeg brenner for! Idrett for alle. Utvikling av gode anlegg for et mangfold av idretter. By og samfunnsutvikling. Inkluderende arbeidsliv og næringspolitikk som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Alle skal føle seg sett og ivaretatt i samfunnet. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Styreleder Skiringsal Folkehøyskole 2009-dd. Bystyremedlem for Høyre i Tønsberg Kommune 2015-dd. Styreleder og daglig leder Nøtterøy Håndball 2008 - 2011. Leder Tønsberg Høyre 2003 -2007. Utdanning: Bioingeniør og Bedriftsøkonom. Yrkesbakgrunn: Arrangementssjef. Salgssjef og Direktør for Abbott Laboratories N/DK. Daglig leder Volvat Medisinske Klinikk og Oseberg Medisinske Klinikk. Arrangementssjef for Norges Triatlonforbund.

Morten Riis-Gjertsen Født: 21.05.1964 Kommuneforening: Larvik

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 11


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Min ambisjon for Vestfold: Bidra for å gjøre fylket vårt til et bedre sted å vokse opp og bo. Et sitat av Sveriges tidligere statsminister Tage Erlander: «Våre tillitsvalgte må bo, leve og erfare det som våre velgere gjør» Dette er for meg et viktig mål å søke å oppnå. Dermed er jeg villig til å utfordre «yrkespolitikere». Saker jeg brenner for! Barns oppvekst Idrett og bevegelse Helse, omsorg og mestring Etablering av arbeidsplasser Infrastruktur og arealpolitikk Sentrumsutvikling Kommuneøkonomi. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Styremedlem i Larvik Høyre 4 år Styremedlem i kommunestyregruppen i Larvik Høyre 5 år Første vara og kommunestyremedlem 5 år Nestleder i Hovedutvalg for Helse, Omsorg og Mestring 1 år Vara og styremedlem i Larvik Kommunes Primæroppgavefond 1 år. Utdanning: Bankakademiet og BI. Yrkesbakgrunn: Daglig leder i Bergene Holm Eiendom AS.

Herman Sannerholt Født: 01.01.1997 Kommuneforening: Larvik

Min ambisjon for Vestfold: Min ambisjon er at fylket skal være et godt sted å vokse opp, jobbe, leve og feriere. Saker jeg brenner for! Jeg brenner for at alle skal ha frihet og mulighet til å leve sitt liv, uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Fylkesstyremedlem Vestfold og Telemark Unge Høyre. Vara til fylkestinget i Vestfold og Telemark. Aktivt medlem av Unge Høyre siden 2012. Utdanning: Bachelorgrad i Økonomi og Ledelse fra Handelshøyskolen BI. Yrkesbakgrunn: CFO i Defigo AS. Arbeidserfaring fra bank og konsulentbransjen.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 12


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Ellen Dyring Schjelderup Født: 06.12.1950 Kommuneforening: Sandefjord

Min ambisjon for Vestfold: Vestfold og Telemark er blitt en region på papiret, nå må det jobbes for å skape en kultur og forståelse for en enhet med respekt og aksept for hverandres egenarter og levemåter. Vi må skape en region hvor mennesker ønsker å flytte til og vil trives. Saker jeg brenner for! Levekår generelt, helsetilbud og forebygging. Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA plasser. Infrastruktur. Kultur) Tillitsverv og organisasjonserfaring: Startet i lokalpolitikken i 2012, vært medlem av kommunestyret i Sandefjord fra 2012 og frem til dd. Har sittet i HSO utvalget og Kultur, idrett og fritidsutvalget. Utdanning: Høyskole utdannelse innen sykepleie, anestesisykepleie og ledelse. Yrkesbakgrunn: Jobber som anestesisykepleier ved Sykehuset i Vestfold. Tidligere leder for Akuttmottaket ved SIV.

Alf Johan Svele Født: 07.12.1956 Kommuneforening: Holmestrand

Min ambisjon for Vestfold: Vestfold og Telemark skal bli en region som lyttes til og som får gjennomslag for sine mange gode forslag og ideer. Vi skal være en pådriver for at vi skaper mer og inkluderer flere. Verdiskapningen skal opp samtidig som utslippene skal ned. Vi skal fortsette å forenkle og forbedre, sørge for at vi skal lære hele livet og ikke minst sørge for en trygg region. Saker jeg brenner for! Næringsutvikling, samferdsel, skole, forsvar, styrke kommunesektoren og videreutvikle den norske velferdsmodellen. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Fylkesleder Vestfold høyre i 7 år, ordfører i Holmestrand 12 år, diverse styreerfaring. Utdanning: Siviløkonom fra BI, MBA University of Wisconsin. Yrkesbakgrunn: Ordfører 2007-2019, eier og daglig leder Greaker Bil AS. 1999-2007 (Forforhandler Holmestrand, Horten, Tønsberg og Sandefjord), markedsdirektør Norsk Kjøttindustri og Stabburet 19951999, adm dir Procordia Food Norge AS 1986 - 1995.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 13


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Tove Rakel Tangen Født: 15.08.1952 Kommuneforening: Horten

Min ambisjon for Vestfold: Innbyggerne i Vestfold skal gjennom et solid folkehelsearbeid gis flere leveår med god helse og i tillegg skal sosiale helseforskjeller reduseres. Legge forholdene tilrette for å skape flere lavkompetansearbeidsplasser. I Vestfold skal samarbeidet rundt næringsutvikling styrkes og hele Vestfold skal betraktes som en bo- og arbeidsmarkedsregion. Saker jeg brenner for! Forebyggende folkehelsearbeid. Utdanning og arbeid - Muligheter for alle vil også si arbeid til alle. Fattigdomsbekjempelse. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Styreverv i Horten Tennisklubb, Borre I.F. Fotball og i Borre Golfklubb. Lokalpolitiker 2003 - d.d., herunder fast medlem av Kommunestyret, Formannskap, Havnestyret og Hovedutvalg Helse Omsorg og Sosial. Horten Høyres helsepolitiker. Styreleder for Horten Kommunale Boligstiftelse. Fylkestingskandidat i 2019. Utdanning: Mediakunnskap på Lærerhøgskolen(1985). Bachelor i Sykepleier, deretter spesialisering til kreftsykepleier - Høgskolen i Vestfold. Yrkesbakgrunn: Styremedlem, aksjeinnehaver og regnskapsansvarlig i familiebedrift (Tangen & Co A/S). Privat næringsdrivende 10 år (1988-1998) innen grafisk bransje. Laserprint AS - styreleder og hovedaksjonær. Sykepleier, kreftsykepleier og kreftkoordinator i Horten kommune siste 20 år.

Kjetil Vold Født: 03.05.1974 Kommuneforening: Larvik

Min ambisjon for Vestfold: Saker jeg brenner for! Tillitsverv og organisasjonserfaring: Utdanning:

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 14


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Yrkesbakgrunn:

Lene Westgaard-Halle Født: 04.07.1979 Kommuneforening: Larvik

Min ambisjon for Vestfold: Jeg vil jobbe for en region hvor det er godt å vokse opp og bo, hvor man har en trygg jobb å gå til og hvor kysten og naturen vår tas godt vare på. Jeg vil være en stemme for dem som ikke roper høyest, men som trenger støtte mest. Saker jeg brenner for! Klima, grønne arbeidsplasser, næring, finans og et samfunn med plass til å være annerledes. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Stortingsrepresentant. Representant i NATO-parlamentet. Bystyreog fylkestingsrepresentant fra 1999 til 2019, herunder i formannskap, fylkesutvalg, leder av hovedutvalg og gruppeleder. Styremedlem Universitetet i Oslo. Styremedlem Sykehuset Buskerud. Styreleder Vestfold klima- og energiforum. Utdanning: Statsvitenskap og juss ved Universitetet i Oslo og University of Oxford. Yrkesbakgrunn: Leder for finans i klimastiftelsen Zero. Rådgiver kommuneøkonomi og kommunalpolitikk i Høyres stortingsgruppe. Rådgiver i Kommunalbanken AS.

Hedda Wike Født: 31.08.2000 Kommuneforening: Holmestrand

Min ambisjon for Vestfold: Jeg ønsker at Vestfold skal være godt å vokse opp i, for barn og unge, med trygge og dyktige rammer for utdanning på alle nivåer! Saker jeg brenner for! Tidlig innsats i skolen, kvalitet i utdanningene og flere studieplasser, barnets beste i saker som omhandler barn. Verdens utfordringer løses gjennom internasjonalt samarbeid, herunder internasjonale avtaler for handel og et stort utviklingsengasjement.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 15


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Tillitsverv og organisasjonserfaring: Tidligere leder Holmestrand Ungdomsråd, leder for UngSOS Norge, fast medlem Holmestrand kommunestyre 2019-d.d. Utdanning: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Yrkesbakgrunn: Sommerjobb Nille og Gamle Eidsfos Kro.

Henning Wold Født: 24.04.1954 Kommuneforening: Tønsberg

Min ambisjon for Vestfold: Å øke verdiskapingen og skape flere arbeidsplasser samt fremme inkludering og redusere utenforskap. Saker jeg brenner for! En god skole og utdanning og kvalitet og valgfrihet innen helse og omsorg i alle livets faser. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Leder av Norsk Lektorlag, leder av Tønsberg Høyre, 2. nestleder Vestfold Høyre, bystyremedlem/kommunestyremedlem, vara til Stortinget, nestleder og leder Utvalg helse og omsorg, fellestillitsvalgt for Akademikerne Vestfold (og Telemark) fylkeskommune. Utdanning: Cand.philol (lektor) fra UIO med hovedfag i historie. Yrkesbakgrunn: Lektor ved Tønsberg gymnas/Greveskogen vgs., forbundsleder og fellestillitsvalgt.

Tove Øygarden Født: 08.09.1964 Kommuneforening: Tønsberg

Min ambisjon for Vestfold: Skape et fylke som folk ønsker å arbeide i, bo i og besøke. Saker jeg brenner for! Næringspolitikk. Barn og unge -psykisk helse. Minske arbeidsledigheten i fylket, særlig blant unge under 30 år. Tillitsverv og organisasjonserfaring: Styremedlem i Tønsberg H. Leder Re H 5 år. Leder HOV i Re, Formannskap- og kommunestyrerepresentant i Re. Fellesnemda for Tønsberg/Re. Diverse verv i lag og foreninger.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 16


Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021

Utdanning: Studiekompetanse fra helse og sosialfag, herav to yrkesfag; fotterapeut og tannlegeassistent. Høyres Lederskole. Yrkesbakgrunn: Selvstendig nÌringsdrivende. Fotterapeut og tannlegeassistent.

Oppdatert pr. 2. september 2020

Side 17

Profile for Vestfold og Telemark Høyre

Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021 Vestfold  

Vestfold og Telemark Høyres kandidatpresentasjon til nominasjon for Stortingsvalget 2021 v/Vestfold stortingsvalgdistrikt

Kandidatpresentasjon for nominasjon til Stortingsvalget 2021 Vestfold  

Vestfold og Telemark Høyres kandidatpresentasjon til nominasjon for Stortingsvalget 2021 v/Vestfold stortingsvalgdistrikt

Advertisement