Page 1

Hyvä valinta ystävä ! Vestelli biomoduulit - käsikirja 1.

Vestelli biomoduulin toiminta

2.

Vestelli biomoduulin asennus

3.

Vestelli biomoduulin käyttö

4. Yleistä Lue ohje kokonaan ennen asentamista!


Vestelli biomoduuleiden tiedot Olet tehnyt hyvän hankinnan! Vestelli biomoduuli on markkinoiden kehittynein jätevesien biomoduuli. Vestelli biomoduuleiden ansiosta jätevesien puhdistuskenttä on pienempi, pitkäikäisempi ja nopeampi asentaa. Vestelli biomoduulin asennus, käyttö ja huolto on erittäin helppoa ja edullista. Vestelli biomoduuli -paketteja valmistetaan yksittäiskiinteistöistä aina vesiosuuskuntiin asti.

Vestelli biomoduuli -pakettien tekniset tiedot Moduulein tehostetun imeytys– ja suodatuskentän tiedot Biomoduuli 2

Biomoduuli 0-8

Biomoduuli 10-15

Biomoduuli 15-20

Henkilömitoitus

1-5 hlö

1-8 hlö

8-15 hlö

15-20 hlö

Jätevesien laatu

Harmaat vedet

Kaikki asumavedet

Kaikki asumavedet

Kaikki asumavedet

Jätevesimäärä

600 l / päivässä

1 200 l / päivässä

1 800 l / päivässä

2 400 l / päivässä

1 200 l

1 500 - 2 400 l

2 400 - 3 600 l

3 600 - 4 800 l

2 kpl

3 kpl

3 kpl

3 kpl

3

6

9

12

1,5 x 5 x 1,0

1,5 x 10,0 x 1,0

1,5 x 15 ,0x 1,0

1,5 x 20,0 x 1,0

3,0 x 2,5 x 1,0

3,0 x 5,0 x 1,0

3,0 x 7,0 x 1,0

3,0 x 10,0 x 1,0

Paketin nimi

Saostussäiliön minimi koko Saostussäiliön osastot vähintään Moduuleita / kpl Kentän koko / m (lev. /pit. /syv.) Vaihtoehtoinen kentän koko


4.

3.

1.

2.

4.

3.

5.

5. 6.

Vestelli biomoduulin toiminta Vestelli biomoduuli ehkäisee kenttien ikuista ongelmaa, tukkeutumista! Vestelli biomoduulin toiminta on yksinkertainen. Toiminta perustuu biologisen eliöstön puhdistamiseen, biomoduuleissa ja suodatushiekkakerroksessa. 1.

Jätevesi johdetaan saostussäiliöön, jossa vedestä erotellaan kelluva ja uppoava aines

2.

Jätevesi siirtyy osastojen välillä painovoimaisesti

3.

Saostussäiliössä eroteltu jätevesi imeytetään tasaisesti biomoduuleille

4.

Biomoduulissa jätevettä hapetetaan ilmastusputkilla ja puhdistaminen alkaa

5.

Moduuleista jätevesi levittyy tasaisesti hiekkakerroksille, jossa puhdistaminen jatkuu

6.

Hiekkakerrosten jälkeen jätevesi voidaan koota salaojaputkella esim. avo-ojaan

Biomoduuleiden hapetus toimii painovoimaisesti eri korkuisten putkien ansiosta

Hiekkakerroksessa poistetaan typpeä hapettomissa olosuhteissa

Kentän päälle asennetaan maanrakennuskangas, jotta maamassat eivät sekoitu

Jätevedet voidaan imeyttää kentästä maahan tai koota salaojaputkella purkupaikalle


4.

3.

3.

Vestelli biomoduulin asennus Kiinteistöltä tuleva viemäri määrittää asennussyvyyden  Biomoduulit voidaan asentaa betonisten, muovisten tai lasikuituisten säiliöiden perään  Hanki viettoviemärit, salaojaputki, rakennusmuovi, routaeristeet ja maa- ainekset valmiiksi

1. Tarkasta, että saostussäiliöissä on tarpeeksi tilavuutta. Jäteveden viipymän tulee olla säiliössä 2 vuorokautta, suhteutettuna kiinteistön vedenkäyttöön. 2. Tarkasta, että kaikkien vesien säilössä on 3 osastoa tai harmaiden vesien säiliössä 2 osastoa. 3. Tarkasta, että saostussäiliöissä on T– haarat pystysuorassa. 4. Tarkasta, että saostussäiliöt ovat tiiviit. Mikäli ne vuotavat, niin tiivistä tai vaihda uusiin.

5. Kaiva kentälle teknisissä tiedoissa annettujen mittojen kokoinen kaivanto 6. Levitä kentän pohjalle rakennusmuovi ja 10 cm salaojasoraa tiivistäen 7. Asenna salaojaputki ja johda se näytteenottokaivoon tai suodaan purkupaikalle 8. Täytä putken ympärystä salaojasoralla ja täytä päälle 80 cm hiekkaa tiivistäen 9. Asenna biomoduulit ja imeytysputki reiät alaspäin hiekkakerroksen päälle 10. Liitä ilmastusputket moduuleiden päihin ristikkäisiin kulmiin pystysuoraan 11. Levitä maanrakennuskangas ja routaeristeet moduuleiden päälle 12. Täyttele kaivanto hiekalla ja lopullinen maatäyttö esim. mullalla JOS MAAPERÄ ON TODETTU IMEVÄKSI, VOIDAAN JÄTEVESI IMEYTTÄÄ MAAHAN KENTÄN KOHDALLA. TÄLLÖIN JÄTETÄÄN VAIHEET 8-10 TEKEMÄTTÄ.


Kuva kuvalta


Käyttö– ja huolto Vestelli biomoduulin käyttöönotto 

Täytä saostussäiliö vedellä

Tarkasta, että ilmastusputket ovat pystysuorassa

Tarkasta, että T– haarat ovat pystyasennossa

Tämän jälkeen järjestelmä on käyttökunnossa.

Vestelli biomoduulin käyttö 

Viemäriin ei saa johtaa kuin ihmisperäisiä jätteitä , wc paperia ja talousvettä.

Vestelli biomoduulin huolto KAHDEN KUUKAUDEN VÄLISET TARKASTUKSET 

Kentästä ei tule häiritseviä hajuja, vika voi johtua tuuletuksesta

Lietteen ja pintarasvan määrä säiliöissä, tyhjennä säiliö tarvittaessa ainakin kerran vuodessa

Purkupaikka on avoin ja toimiva VUOSITTAISET TARKASTUKSET

Tyhjennä ja pese säiliöt

Tarkasta kentän ilmastusputkien reikien avoimuus

Huuhtele vedellä imeytysputkisto ja mahdolliset salaoja kokoomaputket sekä tarkastuskaivot

TÄYTÄ SAOSTUSSÄILIÖ VEDELLÄ AINA TYHJENNYKSEN JÄLKEEN!

Rakentaminen imeytyskenttänä Normaalisti Vestellin biomoduulikenttä rakennetaan suodatuskenttänä, salaojittamalla kentän pohja ja johtamalla vedet purkupaikkaan. Mikäli kenttä rakennetaan imeytyskenttänä niin, että jätevesi imeytetään kentän kohdalta maahan, tulee maaperä todeta maaperätutkimuksilla imeväksi. Tällöin on pohjaveden ylimmän pinnan oltava yli 1 metrin syvyydessä imeytyskentän pohjasta.


Yleistä tietoa Yleisiä huomioita asentamiseen Toimitus ei sisällä säiliöiden ulkopuoleisia vietto- tai paineviemäreitä, korotuskauluksia tai routaeristeitä. Ne on hankittava erikseen kiinteistökohtaisen tarpeen mukaan. 

Moduulit voidaan asentaa myös kahteen linjaan, jolloin pituus puolittuu ja leveys kasvaa

Pääsääntöisesti suosittelemme, että kentän pohja muovitetaan ja salaojitetaan

Maanalaiset kulmat, mutkat ja haarat tulee tehdä kaivoilla

Kaikki viemärit, jotka ovat routarajan yläpuolella (n. 1,2 m) tulee eristää

Mikäli viemäriä asennetaan yli 30 m, tulee viemäriin asentaa tarkastusyhde

Asentaessa tulee noudattaa viranomaisen hyväksymää suunnitelmaa

Asentaessa tulee noudattaa valtion ja kunnan rakennus– ja ympäristömääräyksiä

Kiinteistöviemärin tuuletus on johdettava talon katolle

Sisätiloissa olevat viemäriverkoston alipaineventtiilit on poistettava, tai tukittava

Näytteenotto Ympäristömääräykset velvoittavat alueellisia puhdistustehoja. Vestelli biomoduulista jäteveden laatu voidaan todeta erillisestä näytteenottokaivosta. Näytteenottokaivo erillistilauksesta.

Takuu 

Vestelli biomoduulille myönnetään 2 vuoden takuu

Takuu luetaan alkavaksi hankintapäivästä, eikä se uusiudu huollon tai korjauksen jälkeen

Takuu ei kata asennus-, suunnittelu- tai käyttövirheitä

Valmistajan ja huollon yhteystiedot Yritys:

Jätevesiliike Vestelli Oy

Postiosoite:

PL 9 , 33401 Tampere

Puhelin :

010 - 232 7220

Sähköposti:

jatevesiliike@vestelli.fi

Kotisivut:

jatevesiliikevestelli.fi

Dokumentit:

jatevesijarjestelmat.fi

TILAA VARAOSAT SUORAAN MEILTÄ!


VESTELLI BIOMODUULIKENTÄNHUOLTOPÖYTÄKIRJA PVM

HUOLTOTAPAHTUMA (tyhjennykset, tarkastukset, yms..)

Suorittaja

Vestelli biomoduulikenttä - kaikille jätevesille  

Haja-asutusalueen jäteveden maapuhdistamoon tarkoitetun Vestelli Biomoduulin asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Jätevesiliike Vestelli Oy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you