Page 1

Hyvä valinta ystävä ! Moduulipuhdistaja 8 - 10 - maapuhdistamon käsikirja 1.

Moduulipuhdistajan toiminta

2.

Moduulipuhdistajan asennus

3.

Moduulipuhdistajan käyttö

4. Yleistä Lue ohje kokonaan ennen asentamista!


Moduulipuhdistajan tiedot Olet tehnyt hyvän hankinnan! Moduulipuhdistaja on markkinoiden kehittynein jätevesien maapuhdistamo, jonka moduuleiden ansiosta se on pienempi, pitkäikäisempi ja nopeampi asentaa. Moduulipuhdistajan asennus, käyttö ja huolto on erittäin helppoa ja edullista. Moduulipuhdistajat puhdistavat kaikki asumajätevedet ympäristövaatimusten mukaisesti.

Moduulipuhdistaja 8 ja 10 tekniset tiedot Moduulipuhdistaja 8

Moduulipuhdistaja 10

Henkilömitoitus

1-8 hlö

Henkilömitoitus

1-10 hlö

Jätevesien laatu

Kaikki asumavedet

Jätevesien laatu

Kaikki asumavedet

Jätevesimäärä

1200 l / päivässä

Jätevesimäärä

1500 l / päivässä

Saostussäiliö (lev. /pit. /kork.) 1340 / 2530 / 1340 mm

Saostussäiliö (lev. /pit. /kork.) 1340 / 2530 / 1340 mm

Osastot

3 kpl

Osastot

3 kpl

Viemäri sisään / ulos

1200 / 1090 (Ø 110)

Viemäri sisään / ulos

1200 / 1090 (Ø 110)

Kentän koko (lev. /pit. /syv.)

1,5 x 10,0 x 1,0 metriä

Kentän koko (lev. /pit. /syv.)

1,5 x 15,0 x 1,0 metriä

Moduulit

6 kpl x 200 l/pv.

Moduulit

9 kpl x 200 l/pv.


2. 4.

3.

4.

1.

3.

5.

5. 6.

Moduulipuhdistajan toiminta Moduulipuhdistaja ehkäisee kenttien ikuista ongelmaa, tukkeutumista! Moduulipuhdistajan toiminta on yksinkertainen. Toiminta perustuu biologisen eliöstön puhdistamiseen, biomoduuleissa ja suodatushiekkakerroksessa. 1.

Jätevesi johdetaan saostussäiliöön, jossa vedestä erotellaan kelluva ja uppoava aines

2.

Jätevesi siirtyy osastojen välillä painovoimaisesti

3.

Saostussäiliössä eroteltu jätevesi imeytetään tasaisesti biomoduuleille

4.

Biomoduulissa jätevettä hapetetaan ilmastusputkilla ja puhdistaminen alkaa

5.

Moduuleista jätevesi levittyy tasaisesti hiekkakerroksille, jossa puhdistaminen jatkuu

6.

Hiekkakerrosten jälkeen jätevesi voidaan koota salaojaputkella esim. avo-ojaan

Biomoduuleiden hapetus toimii painovoimaisesti eri korkuisten putkien ansiosta

Hiekkakerroksellakin tarkoitus on poistetaan typpeä hapettomissa oloissa

Kentän päälle asennetaan maanrakennuskangas, jotta kenttään ei pääse muita aineita

Jätevedet voidaan imeyttää kentästä maahan tai koota salaojaputkella purkupaikalle


12.

13.

3 osastoa

11.

5. 6.

12.

5.

1. 4.

3.

2.

Moduulipuhdistajan asennus Kiinteistöltä tuleva viemäri määrittää asennussyvyyden  Lue tarkasti saostussäiliön mukana tuleva asennusohje. Maksimi päälletäyttö 1,0 m.  Hanki viettoviemärit, salaojaputki, rakennusmuovi, routaeristeet ja maa- ainekset valmiiksi

1. Tuo viemäri kiinteistöltä mahdollisimman lähelle säiliötä 2. Kaiva säiliölle tarpeeksi laaja, turvallinen ja viemäristä 1,4 m syvä kaivanto 3. Levitä pohjalle vaakaan asennushiekkaa n. 15 cm, tiivistä maantiivistimellä 4. Istuta ja ankkuroi säiliö pohjalle. Täyttele kaivanto hiekalla, 20cm välein tiivistäen 5. Asenna viemärit ja miesluukut vesitiiviiksi, johda viemäri imeytysalueelle 6. Routaeristä routarajan yläpuolelle jäävät viemärit ja täyttele kaivannot 7. Kaiva kentälle 1,5 m leveä ja imeytysputkesta mitattuna 1,0 m syvä kaivanto 8. Levitä kentän pohjalle rakennusmuovi ja 10 cm salaojasoraa tiivistäen 9. Asenna salaojaputki ja johda se näytteenottokaivoon tai suodaan purkupaikalle 10. Täytä putken ympärystä salaojasoralla ja täytä päälle 80 cm hiekkaa tiivistäen 11. Asenna biomoduulit ja imeytysputki reiät alaspäin hiekkakerroksen päälle 12. Liitä ilmastusputket moduuleiden päihin ristikkäisiin kulmiin pystysuoraan 13. Levitä maanrakennuskangas ja routaeristeet moduuleiden päälle 14. Täyttele kaivanto hiekalla ja lopullinen maatäyttö esim. mullalla JOS MAAPERÄ ON TODETTU IMEVÄKSI, VOIDAAN JÄTEVESI IMEYTTÄÄ MAAHAN KENTÄN KOHDALLA. TÄLLÖIN JÄTETÄÄN VAIHEET 8-10 TEKEMÄTTÄ.


Umpisäiliön asennus Harmaavesikentässä wc – vedet umpisäiliöön tai käytetään kuivakäymälää 

Umpisäiliöitä on useita kokoja, tämä ohje on yleinen asennusohje

Umpisäiliössä tulee käyttää pinnankorkeusanturia, joka ilmoittaa tyhjennystarpeesta

Umpisäiliöiden mukana toimitetaan säiliökohtainen asennusohje

Muovisten umpisäiliöiden maksimi päälle täyttö on yleensä 0,8 m

1. Umpisäiliöön tuodaan yhteinen viemäri wc- istuimilta 2. Kaiva umpisäiliölle riittävän iso ja turvallinen kaivanto 3. Tiivistä kaivannon pohja maantiivistimellä 4. Asenna kaivannon pohjalle 15 cm salaojasoraa 5. Levitä 2-4 salaojaputkea soran päälle, johda putket esim. avo-ojaan 6. Täytä putkien päälle 10 cm salaojasoraa tiivistäen 7. Soran päälle levitetään asennushiekkaa, jonka päälle umpisäiliö sijoitetaan 8. Täytä säiliö vedellä ainakin puoleen väliin, levitä ankkurointikangas 9. Kiinnitä viemäri ja täytä säiliön ympärystä hiekalla, 20 cm välein tiivistäen 10.Asenna viemäreiden päälle ja säiliön ympärille vettymätön routa-eriste 11. Täytä routaeristyksen päälle lopullinen maa-aines, esim. hiekka tai multa 12. Asenna pinnankorkeusanturi säiliöön ja ilmoitin näkyvälle paikalle


Biopuhdistajan käyttö Moduulipuhdistajan käyttöönotto 

Täytä saostussäiliö vedellä

Tarkasta, että ilmastusputket ovat pystysuorassa

Tarkasta, että T– haarat ovat pystyasennossa

Tämän jälkeen järjestelmä on käyttökunnossa.

Moduulipuhdistajan käyttö 

Viemäriin ei saa johtaa kuin ihmisperäisiä jätteitä , wc paperia ja talousvettä.

Moduulipuhdistajan huolto KAHDEN KUUKAUDEN VÄLISET TARKASTUKSET 

Kentästä ei tule häiritseviä hajuja, vika voi johtua tuuletuksesta

Lietteen ja pintarasvan määrä säiliöissä, tyhjennä säiliö tarvittaessa ainakin kerran vuodessa

Purkupaikka on avoin ja toimiva VUOSITTAISET TARKASTUKSET

Tyhjennä ja pese säiliöt

Tarkasta kentän ilmastusputkien reikien avoimuus

Huuhtele vedellä imeytysputkisto ja mahdolliset salaoja kokoomaputket sekä tarkastuskaivot

TÄYTÄ SAOSTUSSÄILIÖ VEDELLÄ AINA TYHJENNYKSEN JÄLKEEN!

Umpisäiliön käyttöönotto ja huolto Käyttöönotto: Tyhjennä säiliö puhtaasta vedestä ja tarkasta pinta-anturin toiminta. Huolto: Tyhjennä säiliö sen täyttyessä. Tarkasta säännöllisesti pinnankorkeus säiliöstä, vaikka käyttäisit pinnankorkeusanturia.


Yleistä tietoa Yleisiä huomioita asentamiseen Toimitus ei sisällä säiliöiden ulkopuoleisia vietto- tai paineviemäreitä, korotuskauluksia tai routaeristeitä. Ne on hankittava erikseen kiinteistökohtaisen tarpeen mukaan. 

Moduulit voidaan asentaa myös kahteen linjaan, jolloin pituus puolittuu ja leveys kasvaa

Pääsääntöisesti suosittelemme, että kentän pohja muovitetaan ja salaojitetaan aina

Maanalaiset kulmat, mutkat ja haarat tulee tehdä kaivoilla

Kaikki viemärit, jotka ovat routarajan yläpuolella (n. 1,2 m) tulee eristää

Mikäli viemäriä asennetaan yli 30 m, tulee viemäriin asentaa tarkastusyhde

Asentaessa tulee noudattaa viranomaisen hyväksymää suunnitelmaa

Asentaessa tulee noudattaa valtion ja kunnan rakennus– ja ympäristömääräyksiä

Kiinteistöviemärin tuuletus on johdettava talon katolle

Sisätiloissa olevat viemäriverkoston alipaineventtiilit on poistettava, tai tukittava

Näytteenotto Ympäristömääräykset velvoittavat alueellisia puhdistustehoja. Moduulipuhdistajasta jäteveden laatu voidaan todeta erillisestä näytteenottokaivosta. Kaivo erillistilauksesta.

Takuu 

Moduulipuhdistajalle myönnetään 1 vuoden takuu

Takuu luetaan alkavaksi hankintapäivästä, eikä se uusiudu huollon tai korjauksen jälkeen

Takuu ei kata asennus-, suunnittelu- tai käyttövirheitä

Valmistajan ja huollon yhteystiedot Yritys:

Jätevesiliike Vestelli Oy

Postiosoite:

PL 9 , 33401 Tampere

Puhelin :

010 - 232 7220

Sähköposti:

jatevesiliike@vestelli.fi

Kotisivut:

jatevesiliikevestelli.fi

Dokumentit:

jatevesijarjestelmat.fi

TILAA VARAOSAT SUORAAN MEILTÄ!


MODUULIPUHDISTAJAN HUOLTOPÖYTÄKIRJA PVM

HUOLTOTAPAHTUMA (tyhjennykset, tarkastukset, yms..)

Suorittaja

Moduulipuhdistaja 8 ja 10 käsikirja  

Haja-asutusalueen jäteveden maapuhdistamo Moduulipuhdistaja 8 ja 10 puhdistaa kiinteistön kaikki jätevedet. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you