Vestavind 5. mars 2020 - Bygg, bustad og interiør

Page 1

Nr. 10

n

5. mars 2020

n

34. årgang

n

Laussal kr. 25,-

Brev frå kongen

Tema: Bygg, bustad og interiør

Martin Tobias Johannessen Heimestøl fekk brev frå Hans Majestet Kong Harald. Foto: Ellen Marie Hagevik

Då Martin Tobias Johannessen Heimestøl (11) låg på sjukehus, fekk han høyra at kong Harald også var der. Med litt hjelp fekk Martin laga og levert eit god betring-brev. No har han fått kongeleg svar.

Ønskjer seg aktivitetshus

Får framleis ikkje solgt

Bernhard Jacobsen og sonen håpar på byggestart for eit aktivitetssenter på dagtid for dei med nedsett funksjonsevne i kommunen. – Me håper sonen vår vil få moglegheita til ein meir innhaldsrik dag, seier Bernhard.

Lillian Olsen har kome seg fint inn i ny bustad, men leiligheita på Rophus får ho ikkje selt - eitt år etter. – Me trudde ei leilegheit på Ropus skulle vere lettseld, seier ho.

SIDE 2 OG 3

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

God kompetanse – god service Konkurransedyktige priser Fullserviceverksted for alle bilmerker SsangYongverksted EU-kontroll Dekkhotell Skadeverksted Bilglass FØLG OSS Nye og brukte biler

SIDE 4 OG 5

SIDE 10 - 12

DITT SENTRUMSNÆRE BILVERKSTED

Rafael

Marius

Sigve

Lillian

Daniel

Harald

www.sveioauto.no • post@sveioauto.no

Tlf. 53 74 77 77

på Facebook!

2 stk. – reservert

Lettstelte Lettstelte og og Lettstelte moderne Lettstelte leilegheiter, Lettstelte leilegheiter, ogog og moderne moderne moderne leilegheiter, leilegheiter, leilegheiter, elte og moderne leilegheiter, Lettstelte ogmoderne moderne leilegheiter, Møt Bjørn på lanseringsfesten med Vestavind i kveld

Lettstelte og moderne med heis, sentralt i Sveio sentrum. 2 –leilegheiter, 3 soverom frå 76 – 86m².

sentralt med heis, sentralt sentrum. med i frå Sveio med med heis, 2heis, heis, –86m². 3sentralt soverom sentralt sentralt 2i–Sveio i3frå iSveio soverom Sveio 76sentrum. –sentrum. 86m². sentrum. frå 76 2 –2–23–86m². –soverom 33soverom soverom fråfrå frå 76på 76 –7686m². – –86m². 86m². s, sentralt imed Sveioheis, sentrum. 2 –i 3Sveio soverom 76 –sentrum. 5. mars, Sveio senter, mellom kl. 17.30 - 19.00

Valvatne

med heis, sentralt i Sveio sentrum. 2 – 3 soverom frå 76 – 86m². Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70 www.valvatne.no

Valvatne

Ringvegen 12, 5412 Stord blinkhus@valvatne.no tlf. 53 40 20 70

www.valvatne.no

Ringvegen 12, 5412 StordRingvegen 12, 5412 Stord

blinkhus@valvatne.no blinkhus@valvatne.no Ringvegen 12 5412 Stord 12, Tlf. 53Stord 40 20 70 Bjørn Storebø Ringvegen 5412 Ringvegen 12, 5412 Stord 53 405550 20blinkhus@valvatne.no 70 Sveio Tlf. tlf. Mob. 5398 40982 20 70 Sveiogatatlf.66 28 99939 39 89 blinkhus@valvatne.no (onsdag ogwww.valvatne.no torsdagtlf. 8-16) www.valvatne.no bs@valvatne.no 53 40 20 70

tlf. 53 40 20 70 www.valvatne.no www.valvatne.no

Ringvegen 12, Stord – Tlf. 53 70 www.valvatne.no 12, 5412 Ringvegen Stord – Tlf. 12, 53 5412 40 Stord 20 – Tlf. Ringvegen 53 Ringvegen Ringvegen 40www.valvatne.no 2012, 7012, 5412 12,5412 5412 Stord Stord Stord www.valvatne.no – Tlf. – –Tlf. 53 Tlf. 40 5353 20 4040 70 20207070 , 5412 Stord – Tlf. Ringvegen 53 40 20 70 www.valvatne.no Ringvegen 125412 5412 Stord Tlf.40 5320 40 2070 70 1900-2020 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39 FAGFOLK I 120 ÅR

Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70

www.valvatne.no

Ringvegen Ringvegen Ringvegen 12, 5412 12,12, 5412 Stord 5412 Stord Stord

blinkhus@valvatne.no blinkhus@valvatne.no blinkhus@valvatne.no Bjørn Storebø Bjørn Storebø 1900-2020

tlf.ÅR 53tlf. 40 tlf. 5320 53 40 70 40 2089 20 70939 70 Mob. 982 FAGFOLK I 120

Mob. 982 89 939 Bjørn Bjørn Storebø Storebø www.valvatne.no www.valvatne.no www.valvatne.no bs@valvatne.no bs@valvatne.no Mob. 982 982 89 939 939 Mob. 89

Ringvegen 12, 5412 Stord

www.valvatne.no www.valvatne.no www.valvatne.no

blinkhus@valvatne.no

Bjørn Storebø BjørnBjørn Storebø Storebø Mob. 982 939 Mob.Mob. 982 89 982 939 8989 939 bs@valvatne.no bs@valvatne.no bs@valvatne.no

bs@valvatne.no bs@valvatne.no

Bjørn Storebø

tlf. 53 40 20 70

Mob. 982 89 939

www.valvatne.no

bs@valvatne.no


2

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Aktivitetsdag med baklukesal 14. mars kan du kan finna skattar i bakluker og ved salsbord, eller slappa av med kaffi og bakst i kafeen på Vigdartun. Lurer du på kva baklukesal er? Det er litt som ei blanding av salsmesse og loppemarknad. Konseptet er at ein betalar for ein stand kor ein kan selja brukte klede og sko, leikar, bøker, eller kva som helst, som eigenproduserte ting. Arrangøren får inntekter for leige av stand eller plass til bilen, medan seljar får inntektene av eige sal. Påmeldingsfristen er 8. mars.

Inntektene frå aktivitetsdagen går til Sveio IL Volleyball. Målet er å få inn nok til å dekka bussreisa til dei to volleyballaga som har kvalifisert seg til U15 NM 19.-22. mars i Førde i Sunnfjord. I tillegg til baklukesalet og kafé, arrangerer spelarane ulike aktivitetar som lukkehjul og ansiktsmaling. Det blir også tilbod om familiefotografering der overskotet går til volleyballen.

Slik kan det altså sjå ut med baklukesal. Foto: Privat

Trudde ikkje kongen kom til Martin Tobias Johannessen Heimestøl (11) låg på Rikshospitalet samtidig med kong Harald i januar. Det vart det kongeleg korrespondanse av. Tekst og foto: Ellen Marie Hagevik redaksjonen@vestavind-sveio.no

Martin har den sjeldne beinsjukdommen Olliers, og som ein komplikasjon er den venstre foten skeivtstilt og 15 centimeter kortare enn den høgre. Martin hadde allereie hatt fem rundar på sjukehus for å få retta opp kneet med hjelp av ei metallplate. Første gong var han på Rikshospitalet som 4-åring. Dei andre operasjonane er gjort ved Haukeland universitetssjukehus. No er det lårbeinet som skal strekkast ut over fleire år for å gjera venstrefoten lengre. Første operasjon var planlagt 8. januar, men eit uhell 29. november i fjor sette ein støkk i familien og kunne ha ført til utsett operasjon. Det skal vi koma tilbake til, for her er det fleire historiar å fortelja. – Då eg låg på Riksen, fekk eg høyra at kongen også var på sjukehuset. Han hadde jo opplevd litt triste ting nettopp, så mamma og eg snakka om at han kanskje trengte litt oppmuntring. Me snakka om kva eg kunne skriva, så gjorde mamma det for meg, for eg låg med veneflon i begge armane, fortel Martin.

Det kongelege hoff

Men korleis skulle han få levert brevet? Ei som jobba på avdelinga syntes dette var ein så god idé at ho lovte å gjera sitt for at Kongen skulle få det. – Ho sa dei ikkje kunne senda brevet med rørposten, men at ho skulle prøva å gje det til nokon som kunne levera det. Eg visste ikkje om kongen hadde fått brevet før eg reiste heim, men eg trudde uansett ikkje med at han kom til å svara, fortel Martin. 12. februar låg det ein kremfarga konvolutt av fint papir i postkassen heime i Sveio. Med Det kongelig hoff trykt i raudt. Brevet var adressert til Martin. – Eg tenkte kva er Det kongelige hoff? Då eg spurte mamma, og ho fortalte at brevet var får kongen, trudde eg først ikkje på henne. Men inni konvolutten var det både helsing frå kongen og eit bilde av han. Det var stas, seier Marin og viser stolt fram brevet.

– Inni konvolutten var det både helsing frå kongen og eit bilde av han. Det var stas, fortel Martin Tobias Johannessen Heimestøl. Foto: Ellen Marie Hagevik

Kong Harald sin omtanke har sett ein ekstra spiss på dagane for både Martin og foreldra Stine Marie Johannessen Heimestøl og Thomas Heimestøl. Men tilbake til Riksen.

Vellukka operasjon

8. januar gjekk alt som planlagt. Lårbeinet ble knekt av i nedre del, og eit metallstong sett inn i beinet og festa med skruer. Dette blir gjort for å benka foten enno meir. Om eit halvt år er det ny operasjon der stonga blir fjerna. Deretter blir øvre del av lårbeinet knekt og ny stong sett inn i beinet. Og no byrjar det å bli avansert. Stonga skal forlengast med ein millimeter per døgn, totalt fem centimeter i første omgong.

Deretter blir det fleire slike operasjonar til begge beina er like lang og Martin er utvaksen. – Før måtte ein gjera dette manuelt, men i dag kan vi gjera det sjølv heime. Melltallstonga har elektronikk, og vi treng berre trykka på ein digital fjernkontroll. Det betyr langt færre turar til Riksen. Martin kjem til å ha ei metallstong i foten for alltid for å halda beinet stabilt, seier mamma Stine.

Må rekna med smerter

Til no har ikkje Martin hatt særleg med smerter, men det vil det kunna bli innimellom medan foten blir forlenga. Akkurat no er han mest opptatt av

kort raskt han kan bli kvitt krykkene. Han har i periodar brukt rullestol og krykker tidligare, men vanlegvis spring han rundt som alle andre. – Han har nokre fantastiske spesialtilpassa sko som er bygd opp 10 centimeter for å gjera beina mest mogeleg like. 10 centimeter er mykje, så han har i tillegg støtte på foten, fortell Stine. Når beinet er grodd og krykkene kasta, blir det full fart på sykkelen igjen også. Og fotballspeling. Han har veldig lyst til å spela på eit lag, men det blir litt for vanskeleg å springa fort nok. I staden har han funne ein ny aktvitet han er blitt veldig god på. – Eg begynte på skyting i Hauge-


Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

Ein mista førarkortet Førre torsdag kveld hadde utrykningspolitiet laserkontroll i 60-sona på E 39 ved Førde kyrkje. I løpet av to timar vart det skrive ut 18 forenkla førelegg og gjort eit førarkortbeslag. Høgaste fart vart målt til 88 km/t. Det resulterte i inndraging av førarkortet i tre månader og ei solid bot. Dei andre som kjørte for fort slapp unna med bøter og prikkar i førarkortet.

3

GRATULERA TIL VÅR FASTE ABONNENT

Klokka 01.30 laurdag natt fekk politiet melding om at ein bilist hadde vore uheldig og hamna utanfor vegbanen i Tjernagelvegen. Føraren var aleine i bilen, og verken ho eller bilen hadde fått skadar. Sidan det ikkje var personskade, rykka ikkje politiet ut, og føraren skulle sjølv skaffa hjelp til å få bilen på vegen igjen.

Atle Thuestad 5550 Sveio

Du har vunne ei kake til helga frå Haugli Bakeri og Vestavind! Kaka har ein verdi på 350 kroner, og er høveleg for om lag seks personar. Ring 52 70 32 20 for bestilling og avtale om utleveringsstad.

å svara på brevet

Sveio • Leirvik • Øvregaten • Tesalongen • Cafe Espresso Oasen • Kopervik • Rennesøygata • Raglamyr • Amanda • Aksdal

Brevet frå Martin til kongen:

Dette står i brevet: Hei, kongen min! Eg heiter Martin og bur på KAB 3, kirurgisk avdeling barn. Eg er 11 år og har operert beinet mitt. Eg høyrer at du ligg her på Rikshospitalet også, og hadde lyst til å sende deg eit kort. Eg synest synd på deg og ønsker deg god bedring! Eg og mamma og pappa synest du er ein skikkelig tøffing som greier å snakke på TV sjølv om du eigentleg er kjempetrist. Det hadde vore veldig gøy om du ville besøkt avdelinga vår når du blir frisk igjen! Hugser du den galne dama som serverte deg eit kakestykke på «slank» i Haugesund? Det var oldemora mi! Ho er død no, men syntes det va såå stas å servere deg! Eg valte gult kort sidan slottet er gult. Mamma skriv for meg, for eg har røyr i begge hendene mine. God betringklem frå Martin Svaret frå kong Harald: Brevet kom i staseleg konvolutt og på brevark med monogram og Det kongelege hoff. Rådgjevar Heidi Thinhelstad har svart på vegne av kongen: Kjære Martin Tobias, H. M. Kongen har bedt meg om å takke for det hyggelige brevet som du har sendt han. Dessverre vil ikke Kongen ha mulighet til å besøke deg på Rikshospitalet, men sender sine beste hilsener og håper du er på bedringens vei. Jeg legger ved et bilde av Hans Majestet som jeg håper du blir glad for. Fakta om Olliers sjukdom: Olliers sjukdom, eller enkondromatose, inneber at fleire godarta brukssvulstar (enkondromer) veks i skjelettet. Dei kan vera asymmetrisk fordelt og utan symptom. Brusksvulstane sit som regel i hendene og føtene, og kan også finnast i dei lange rørknoklane, skulderbladene og bekkenbeinet. Sjudomen er sjeldan, og ikkje alle som har den får diagnose. Ein reknar med at Ollier finst hos rundt 1 av 100.000 innbyggjarar. For å få diagnosen må ein person ha tre eller fleire brusksvulstar i skjelettet. Det er stor variasjon i symptom og funn hos kvar enkelt person. Dei fleste får symptom før dei har fylt 10 år. Smertefrie brusksvulstar i knoklane på hender og føter oppstår vanlegvis først. Brusksvulstane kan eventuelt vera ømme og gje smerter. Storleik, kor mange og kor brukssvulstane er varierer. Dei sluttar vanlegvis å veksa etter puberteten. På sikt kan sjukdomen føra til ei rekke komplikasjonar som ulike lengde på armar og bein (asymmetri), feilstilling i underarmar, knær og hofter, skeivstilling i ryggsøyla (skoliose) og bekkenet, redusert gangfunksjon, kosmetiske tilstandar og smerter og brudd som fører til fysisk funksjonstap.

Kjelde: helsenorge.no

sund og Sveio skyttarlag i haust. Rett før vi reiste til sjukehuset var eg på mitt første skyttarstemne. Der fekk eg 3. plass, fortel Martin stolt.

Knakk den friske foten

Mamma Stine skryt av kor flink skyttarlaget er med å legga til rette og hjelpa, og trur Martin har funne sin idrett. Like mykje hjelp var det ikkje å få den 29. november. Medan mamma og dei to minste gjekk i butikken på Sveio senter, sprang Martin opp til skulen for å henta mobilen han hadde gløymt. Der ville dei ikkje låsa han inn fordi klokka var passert 16.00. – Då fann eg ut at eg skulle springa gjennom Salamanderparken ned

til butikken. Men det var blitt is på stien, og eg glei og knakk foten. Det var ingen andre der, så eg begynte å slepa meg ned mot senteret. Etter om lag 100 meter, traff han på ein mann. Han sto og røykte og forsto visst ikkje at guten som kom kravlande trengte hjelp. Sjølv om Martin ropte.

Takkar for god hjelp

– Så eg slepte meg vidare ned mot Extra. Eg svimte ikkje av, men var ganske kvalm. Då kom ei dame med ein unge som går i klassen til eine bror min. Ho såg med ein gong at noko var gale. Eg fekk låna mobilen hennar og ringte til mamma. Tusen takk til den snille dama for at ho hjelpte meg!

Deretter gjekk det fort, og Stine er takksam for alle som heiv seg rundt og hjalp til med å ta seg av dei andre ungane og organisera ting medan ho og mannen reiste til Haugesund sjukehus med Martin. – Heldigvis var det rette foten, den friske, som var knekt. Det gjorde at operasjonen kunne gå som planlagt 8. januar, og Martin fekk fjerna gipsen samstundes som han blei operert, seier ei letta mamma.

Vestavind er ei fri lokalavis som kjem ut i Sveio kvar torsdag. Redaktør er Iris Elin Ullvang e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no Vestavind ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urett avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å klaga til Pressens Faglige utvalg (PFU). Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo. Telefon: 22 40 50 40


4

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Slik ser ein for seg det nye – Eit allsidig og funksjonelt Aktivitetshuset i Sveio skal vera eit aktivitetssenter på dagtid for dei med nedsett funksjonsevne i kommunen. Tekst og foto: Lars Rødseth

Eit sårt trengd aktivitetshus nærmar seg så smått ein realitet i Leitevegen ved sida av brannstasjonen. Bernhard Jacobsen er ein av dei to pårørande frå brukargruppa som har vore i med referansegruppa for aktivitetshuset, og som har kome med innspel til bygget. Aktivitetshuset kjem til dømes å innehalda trimrom, kjøken/spiserom, grupperom, kontor, sanserom, eit funksjonelt uteareal og ein verkstad. – Huset ser greit ut nå. Det er lagt ned mykje godt planleggingsarbeid, som har resultert i at det vil bli eit allsidig og funksjonelt bygg. Både for dei menneska med funksjonshemming som skal ha sine aktivitetar der, og for personalet, fortel Jacobsen. Totalkostnad til aktivitetshuset veit ein ikkje enno, men det er sett av 6,2 millionar kroner i kommunen sin økonomiplan. Det er likevel ikkje grønt lys for å starta bygginga heilt enno Først må endeleg løysing og kostnadsramme bli vedtatt i kommunestyret. Saka skal opp i 3. møteserie, – Det er mange menneske som tidshorisonten ho tenkjer mest på som er før sommaren. andre brukarar. I tillegg vil det gje ein – Sprenging av tomta er ferdig. betre arbeidssituasjon for dei tilset- sirkulerer i dette systemet. Det kan i høve til den vidare prosessen med Opplasting av siste rest med mas- te. Aktivitetshuset vil vera med på å virka litt tilfeldig kva dei gjer av ak- aktivitetshuset. Ho sympatiserer sar, sikring av skjering med meir blir gjera kvardagen til brukarane og dei tivitetar. Mykje av dette kjem, etter også med Jacobsen, som har venta min meining, av at det har vore svak veldig lenge på dette. tilsette mykje betre, seier Erve. ferdig før påske. Når det gjeld sjølve BIM-verktøy ArchiCAD 20 NOR Filplassering: N:\00 PROSJEKT\Sveio kommune B56192\4 FAGMAPPER\01 ARK\4.1-3 TEGNINGER\Programfiler\ArchiCad\Skisse nytt arbeidshus rev. nov -19.pln Ordføraren fortel at varaordførar styring frå leiarane. Men det har be– Eg har stått på for dette frå 2017. bygget held me på å vurdera teikningsgrunnlaget. Når me er nøgd Ruth Grethe Østebøvik Eriksen og tra seg det siste året. Me må masa Sonen min har ikkje hatt noko tilbod med teikningsgrunnlaget for både pårørande til denne brukargruppa heile tida på å oppretthalde aktivite- utanfor eigen bustad på snart to og bygg og utomhusanlegg,vil me få laga har vore aktive pådrivarar for dette ten. Det har lett for å gli ut, seier Ja- eit halvt år nå. Bernhard har sikkert cobsen. halde på med dette i 20 år. Det har ein kostnadskalkyle. Dette dannar aktivitetshuset i fleire år. – Dei pårørande har stått på lenge, blitt utsett i lang tid, så eg håper det grunnlaget for ei politisk sak om fiikkje blir utsett noko meir. Det var nansiering som skal opp til behand- og har vore ein viktig part for å få det- – Det er ei naudløysing ling i kommunestyret. Når finansier- te til. Det er på ein måte ei litt usynleg Marta Haugsgjerd er den andre av mange parti som hadde det i partiinga er i orden skal prosjektet ut på gruppe. Dersom ikkje me politikarar dei to pårørande som har vore med programmet sitt at det skulle bli reaanbod, seier Tore Johann Enerstvedt tek saka deira får me ingenting til, i arbeidsgruppa. Ho har jobba for eit lisert, seier Haugsgjerd. aktivitetstilbod utanfor sonen sin eifrå avdeling drift og anlegg i Sveio fortel Østebøvik Eriksen. gen bustad sidan han var ferdig på – Me har ingen tid å miste kommune. Meir innhaldsrik dag vidaregåande skule i 2017. Jacobsen er samd med Haugsgjerd Stort behov Bernhard Jacobsen er ein av dei pårø– Sonen min har litt tilbod, men når det kjem til tidsperspektivet på Det nye aktivitetshuset er planlagd rande som har stått på i lang tid. Han det er ikkje ønskjeleg berre å vere i prosjektet. Han ynsker også å sjå eit for 11 til 15 brukarar. I dag får bru- håpar eit aktivitetssenter på dagtid bustaden heile tida. Det er ei naud- ferdig resultat så fort som mogleg. karane til dømes av tilbod i eigne kan betra kvardagen til sonen. Han er løysing for kommunen nå. Dei dette – Me blei vel førespegla at det leilegheiter, og at kommunen kjøper i 40-åra, bur i ei kommunal leilegheit gjeld har ikkje noko aktivitet i kvar- skulle ha vore ope lokale og tilbod og treng hjelp heile døgnet. plassar i andre kommunar. dagen som normalt fungerande men- i byrjinga av 2018. Slik blei det ik– Me håper sonen vår vil få mog- neske som går på skule og jobb. Det er kje. Det er deprimerande å sitje på Ordførar i Sveio kommune, Linn Therese Erve, meiner dagens tilbod legheita til ein meir innhaldsrik dag. det aktivitetshuset er for. Kommunen sidelinja å sjå på at tilbod som både Han vil få eit tilbod i dei lokala som kjøper plasser i andre kommunar for kunne hjelpa på både helse og trivsel ikkje er tilstrekkeleg. – Det er eit stort behov for eit gjer at han kan delta i noko meir for- dei med litt høgare funksjonsnivå. stadig blir skyvd fram i tid. Eg håper slikt dagtilbod til dei sterkaste funk- nuftig enn å berre vera i leilegheita Dei sterkast utviklingshemma med på at det endeleg skal bli sett i gang sjonshemma i kommunen. I dag har mykje av dagen. Kanskje kan han få lågast funksjonsnivå har ikkje hatt bygging av aktivitetshuset. Og at det me ikkje ein plass der denne brukar- ein konkret plan med aktivitetar til noko tilbod i Sveio, fortel Haugsgjerd. skjer jo før jo heller, me har ingen tid gruppa kan samlast. Aktivitetshuset visse klokkeslett. Det har han ikkje i Ho vil presisera at dei som arbei- å miste. vil gje eit dagtilbod som gjer at bru- dag. Det er litt opp til kva personalet der med son hennar i dag gjer det beJacobsen fortel at det har vore tilkarane kjem seg ut og har mogeleg- som er på jobb klarar å få til, for å sei ste ut av situasjonen med aktivitetar bod for menneske med nedsett funkheit til sosial aktivitet i saman med det sånn. i eigen bustad. For Haugsgjerd er det sjonsevne i Sveio tidlegare, men at


Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

aktivitetshuset: bygg Revisjon nr.

Tegningsnr.

A40-02

Type tegning

Perspektiv

01 Rev

Skisseforslag Nr

Beskrivelse

17.12.2019 gerdS ABT Dato

Sign

Kontr

Lokalisering:

VENSTRE: Teikningane av aktivitetshuset, teikna av Omega. Blir ikkje nødvendigvis sjåande heilt likt ut som på skissene. Illustrasjon: Omega Prosjekteringsgruppen

ARK :

Arkitektkontoret

Torget 8 5411 Stord Tlf.: 95910701 annebritt@omega.no

RIB :

Rådg. ing. Bygg

Torget 8 5411 Stord Tlf: 000 00 000 larspetter@omega.no

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no

RIV :

Rådg. ing. VVS

RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no

Fase

skisseprosjekt

HØGRE: Bernhard Jacobsen og sonen hans. Foto: Privat

Tiltakshaver

Godkjent

Sveio kommune

Kontroll prosjekt.

Prosjekt

Arbeidshus Sveio 5550 Sveio

Sign.

Kontroll

Filnavn

UNDER: Bilde av tomta slik den ser ut denne veka. 18.04.2018 Foto: Lars Rødseth Målestokk

Skisse nytt arbeidshus rev. nov -19.pln

Dato

1:1,391, 1:1,679

det ikkje har skjedd mykje sidan dei Gnr./Bnr./Festenr.: forsvann forGnr/Bnr/Festenr omtrent 15 år sidan. Prosjektnr.: Tegningsnr.: – Då sonen min flytta inn i leilegA40-02 heita haddeB56192 han tilbod om riding og Type tegning: symjing. Det blei også etablert eit Perspektiv dagtilbod for svakt fungerande menneske med utviklingshemming på Sambrukshuset. Det var eit tilbod vår son nytta seg av. Me har i alle desse åra etterlyst erstatning for desse tilboda, men i påvente av nye lokale har det skjedd veldig lite.

Kontroll utførende Sign.

Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Kan stå ferdig i 2021

Tore Johann Enerstvedt i avdeling drift og anlegg har god kunnskap om framdrifta til prosjektet. Han seier at det kan bli ferdigstilling i 2021 dersom det blir politisk vedtak om bygget og kostnadsramma som skal leggjast fram. – Dersom alt går etter planen, og ein får naudsynt finansiering, kan ein mogligvis starta med byggearbeidet hausten 2020. Ein reknar med omlag eit års byggjetid, fortel Enerstvedt. Haugsgjerd seier at ho er nøgd med dei planane som er laga for bygget, men at det ikkje er det viktigaste. – Planane og teikningane for det nye bygget me har vore med å gje innspel til ser veldig bra ut. Då gjenstår det berre at det ikkje blir fleire utsetjingar og at bygget blir realisert.

Praktisk info Du kan lesa Vestavind på nett frå og med klokka 18:00 5. mars.

Nettavisa finn du her: www.vestavind-sveio.no.

Abonnement-endringar: Alle som i dag har papiravis går over til komplett abonnement, kor du får digital tilgang i tillegg til papir - til same pris som før. Dei som i dag har papir og PDF-avis går ned i pris og legg seg i kategorien komplett med dei ovanfor. Dei som har PDF-avis går over på digital tilgang til nettavis og E-avis.

Er du allereie abonnent og ønskjer digital tilgang? Me treng e-posten din for å sende deg brukarnamn og passord. Me oppfordrar alle til å sende inn epost adressa allereie no, slik at du får digital tilgang heilt frå start. Send namn, adresse og e-post adresse til post@vestavind-sveio.no

5


6

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

lesarbrev

Du er velkommen til å komma med innlegg i Vestavind. Innlegg må underteiknast med fullt namn. Skriv kort, maks 350 ord/2000 teikn. Innlegg kan bli forkorta.

Sitkagrana fanger meir CO2 enn andre tre Alle scenarier frå FNs klimapanel (IPCC) som avgrensar den menneskeskapte oppvarminga til 1,5 grader, forutset bruk av tiltak som fjerner karbon frå atmosfæren. Påskoging og bruk av bioenergi, med karbonfangst og lagring i trekonstruksjonar er dei karbonfangsttiltaka som er best utgreidde av FNs klimapanel. Eg er derfor samd med utvalet i Høgre og Sandra Bruflot som ønskjer å auke CO2-opptaket i Noreg med sitkagran. Sitkagrana er eit fantastisk treslag. Ho tåler godt vind, ho tåler salt og er svært hurtigvaksande. Med ein dokumentert høgare vekst på 40-80 prosent bidreg sitka til ein større karbonfangst enn tradisjonell norsk gran, og det blir meir tømmer ut av kvar stokk. Kvalitetane til sitkagrana er også ettertrakta. Dei lange og seige fibrane gjer ho svært sterk, og utanfor Skandinavia vert ho brukt som konstruksjonsvirke i bygg.

Derfor er eg for å plante og hogge sitkagran der det vert gjort for å drive eit aktivt skogbruk, og der det ikkje er fare for unormal spreiing. På små øysamfunn er dette ofte ikkje tilfellet. Der vart ho planta som verneskog, og ho spreier seg på kystlynghei når ho ikkje har konkurranse frå anna vegetasjon. Spreiing av sitkagran på øyer skuldast først og fremst mangel på konkurrerande artar og klimatiske tilhøve som mykje vind, ikkje eigenskapar hos sitka slik mange hevdar.

Ordføraren si spalte

Kjære sveibu! I starten av februar deltok eg på kommunalpolitisk toppmøte i regi av KS i Oslo, der tema desse to dagane var «mange bekker små». Summen av alt me gjer skal bli til store løft for lokalsamfunna i Noreg. Som Gro Harlem Brundtland sa: «alt heng saman med alt». Representantar frå ulike ungdomsråd i Noreg, rådmenn, ordførarar mm deltok for å drøfte bærekraftig utvikling og barn og ungdom si demokratiske deltaking. Eg er svært oppteken av å lytte til barn og unge sine innspel og meiningar. Dei er nøkkelen til å løyse fleire av framtidas utfordringar. Barn og unge må få mogligheit til reell og tidleg medverknad i planprosessar. «Vi må tenke nytt og

samarbeide bedre for å møte bærekraftsutfordringene», sa statsministeren i sin tale på kommunalpolitisk toppmøte. Statsministeren minna oss på at berekraft handlar om tre ting; økonomisk berekraft, miljø- og klimamessig berekraft og den sosiale berekraften. Berekraftig utvikling må skje i kvar kommune. Det er no me må handla lokalt. I Sveio har me fokus på klima, og er oppteken av å gjera vår del for å skapa berekraftige lokalsamfunn. Eg kan til dømes visa til at i arbeidet med ny kommuneplan i Sveio er FN sine berekraftsmål ein del av dei overordna prinsippa i samfunnsdelen. Vidare fatta kommunestyret slikt samrøystes vedtak sist møte: 1. Sveio sitt kommunestyre er samd i at verda står overfor store og alvorlege klimautfordringar. 2. Sveio sitt kommunestyre ber rådmannen ha fokus på arbeidet med å redusera kommunen sine utslepp og klimaavtrykk. I tillegg ska me ha eit klimapanel der gruppeleiarane frå kvart politiske parti er representert. Barn og unge vil vere ei viktig røyst for korleis me skal skapa berekraftige lokalsamfunn i Sveio. Her i Sveio er det vald nytt ungdomsråd der Lars Petter Lie er vald som leiar og Ida Johanne Flatnes er nest-

Eg vart derfor positivt overraska over at Høgre no vil ta debatten om sitka på eit faktabasert grunnlag, slik utvalet i Høgre med Sandra Bruflot i spissen kjem med framlegg om (VG 23. februar 2020). Eg har derfor ei klar forventning om at dei andre politiske partia føl opp invitasjonen frå Bruflot om å tenke på korleis skogen best kan settast i stand til å gjere eit bidrag for klimaet. I tråd med anbefalingar frå Miljødirektoratet voner eg derfor vi kan legge til rette for at skogbrukarar får plante sitkagran der ho er godt eigna for skogproduksjon, men ikkje i konkurranse med kystlynghei og som leplanting. Vi snakkar om å plante Sitkagran på langt under 10 prosent av det totale skogarealet, ikkje ei nedbygging av trua områder. Skogvernet og miljøomsyn tek i vare det biologiske mangfaldet i Noreg, men der det skal plantast skog for å produsere, må volum, klima og økt CO2-opptak vere teljande. Halvor L. Brosvik

Leiar i Vestland Skognæringsforum

leiar. Eg fekk helsa på dei engasjerte ungdomane på det aller første møte deira no i februar. Eg gler meg til å samarbeide med ungdomsrådet i åra framover. Me har hatt eit godt etablert arbeid med ungdomsråd i Sveio, og eg vil gjere mitt for å utvikle dette arbeidet vidare. Eg vil arbeide for at våre barn og unge har reell medverknad i Sveio.

Kommunestyret vedtok på møte 17. februar bygging av ny brannstasjon i Sveio sentrum. Fleirtalet i kommunestyret gjekk inn for ei løysing som er kombinert rehabilitering/ nybygg, der ein behaldar og byggjer om det som kan nyttast i eksisterande brannstasjon, med tilbygg i tillegg. Ny brannstasjon vert då liggjande der den er i dag. Kommunestyrerepresentantane gjennomførte folkevaldopplæring denne månaden. Me var samla på Stord over to dagar, der gode og viktige tema stod på dagsordenen. Det var to svært lærerike dagar i saman med dyktige folkevalde i Sveio. Eg er sikker på at me saman skal jobbe til det beste for Sveio og alle innbyggarane. Hugs at du kan ta kontakt med oss som er folkevalde dersom du lurer på noko eller har innspel.

I februar fekk eg den æra å opne Vinterpokalen på Vigdartun, der 380 utøvarar frå 24 troppar deltok på årets vestnorske meisterskap i drill i Sveio. Stor stas å få lov til å opne vinterpokalen med alle dei dyktige, flotte utøvarane. Det var kjekt å få sjå fleire oppvisningar, både frå Sveio og andre troppar. Eg er imponert over utøvarane, men og over all dugnaden som ligg bak denne helga. For ein innsats dei gjer. Ryvarden hadde sesongopning sundag 1. mars. I galleributikken på Ryvarden kan du no sjå skulpturane til kunstnaren Thomas Ekerhovd frå Avaldsnes.

I dag, 5. mars, lanserer Vestavind nettavis, og du kan no halde deg oppdatert på nyhende i Sveio både i papirutgåva kvar torsdag og på nett. Eg gler meg til å kunne lese Vestavind når som helst - kor som helst. Lanseringsfesten for nettavisa kan du få med deg på Sveio senter klokka 17.30-19.00 i kveld. Beste helsing Linn Therese Erve Ordførar

Thors Rike er sett på vent I oktober 2017 hadde arbeidet med den storstilte temaparken Thors Rike pågått i seks år. Prosjektleiar Tore Devold i Vikinglandet Utvikling AS sa den gong at kommunane i regionen måtte inn med minst 40 millionar kroner om prosjektet til rundt 500 millionar skulle bli realisert. Eit år seinare sa prosjekt-

leiaren at ein hadde private investorar, men dei ville ikkje gå inn før områdeplanen for det 1.800 mål store området i Sveio var klar og tomteprisen avklart. Så vart det stille, til Haugesunds Avis skreiv om Thors Rike sist veke. Devold er ute av prosjektet, og arbeidet med temaparken er sett på vent, seier

Martin Laurhammer i Vikinglandet Utvikling til avisa. Han understrekar at det ikkje er Sveio prosjektet står og fell på, og at kommunen har gjort ein god jobb. Ordførar Linn Therese Erve (Ap) blei overraska over at Thors Rike er sett på vent, men planarbeidet vil likevel gå

sin gang. Når reguleringsplanen kjem opp til politisk handsaming i kommunestyret veit ho førebels ikkje.


7

Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

Annonser

PL Bli KIWI PLUSS-kunde og få

E! KEN

GJØR

G R L I ØNNS T S S A A

15% BONUS på all fersk frukt og grønt og all ferskpakket fisk!

16

29

90

90

BLOMKÅL

JORDBÆR

Pr. stk

BONUS

400 g pr. kg 74,75

29

17

90

90

NYPOTETER

GULROT

1,5 kg nett, import, pr. kg 19,93

750 g beger, Gartner, pr. kg 23,87

19

90

9

39

90

ASPARGES, GRØNN

90

AVOKADO

250 g bunt, pr. kg 79,60

HONNING-/ PIEL DE SAPO MELON

First Price, pr. stk

Pr. kg

RØDE PLOMMER Løse pr. kg

19

90

14

90 GUL LØK

Løse, First Price, pr. kg

19

90

PR. POSE

SUKKERERTER 200 g pr. kg 99,50

ROMANO MIX

175 g Grønn&Frisk, pr. kg 113,71

RUCCULA MIX

175 g Grønn&Frisk, pr. kg 113,71

Se konkurranseregler på kiwi.no

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger. Frukt- og grøntprisene gjelder uke 10.

19

90

ISBERG MIX

175 g Grønn&Frisk, pr. kg 113,71

MIDDELHAVSMIX

100 g Grønn&Frisk, pr. kg 199,00


8

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Annonser

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom vår 2020 Kurset går over fire kvelder, og er gratis

Når skiftet du batteri sist? Når skiftet du batteri sist? Når skiftet du batteri sist? Startbatteriet er en av flere viktige funksjoner for at bilen skal

fungere. Viktigst av av alt flere er at viktige batteriet skal gi bilen nok strøm Startbatteriet er en funksjoner for at bilen skalslik Startbatteriet er hver enav avgang. flere viktige funksjoner for atnok bilen skalslik at den starter fungere. Viktigst alt er at batteriet skal gi bilen strøm fungere. av altgang. er at batteriet skal gi bilen nok strøm slik at denViktigst starter hver Korte kjøreturer temperatursvingninger i kombinasjon med at den starter hver og gang. mye i moderne biler gjør at batteriets effekt vil med Korteelektronikk kjøreturer og temperatursvingninger i kombinasjon svekkes over tid. oggjør flattatbatteri er blant devilmed Korte kjøreturer ogiStartvansker temperatursvingninger i kombinasjon mye elektronikk moderne biler batteriets effekt vanligste årsakene til bilbergingsoppdrag i Norge. mye elektronikk i moderne bilerog gjør at batteri batteriets effekt svekkes over tid. Startvansker flatt er blant devil vanligste til bilbergingsoppdrag i Norge. svekkes overårsakene tid. Startvansker og flatt batteri er blant de Unngå årsakene startproblemer! Ta en batterisjekkihos oss. Så kan du vanligste til bilbergingsoppdrag Norge. være sikker på at bilen starter – hver gang.hos oss. Så kan du Unngå startproblemer! Ta en batterisjekk værestartproblemer! sikker på at bilenTastarter – hver gang. Unngå en batterisjekk hos oss. Så kan du være sikker på at bilen starter – hver gang.

Tar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert.

-25 % rabatt på Bosch startbatteri i mars! Har du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice inalle som bytter batteri i mars mnd er med i trekning Betal når det av ein eu-kontroll med verdi inntil kr 1.290,-passer for deg!

kludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, kan du ringe vårt assistanseB I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

nummer, og du får raskt hjelp.

A S

B I LV E R K S T E D

Haukås Bilverksted AS Tittelsnesvegen 595, 5550 Sveio AS Haukås Bilverksted Telefon: 53742551 Tittelsnesvegen 595, 5550 Sveio Haukås Bilverksted AS Åpningstid: man - fre 07:30-15.30 Telefon: 53742551

A S

Bestill service hos oss, så får du med Mobilitetsservice når du henter bilen. Velkommen!

Med MECA kortet kan du dele opp betalingen

inntil 24 måneder – rentefritt! Tittelsnesvegen 595,- 5550 Sveio Åpningstid: man B Ifre L 07:30-15.30 V E R K S T E D A S Telefon: 53742551 - ditt lokale bilverksted Åpningstid: man - fre 07:30-15.30 siden 1963

Datoer: 15. april, 23. april, 28. april og 5. mai Kurs for pårørende til personer med Tidspunkt: 18:00 - 21:00 demenssykdom høst 2019 Sted: Undervisningslokalene, Bjørgene omsorgssenter, Dikterveien 29, Haugesund Kurset går over fire kvelder, og er gra2s. Datoene: 1. oktober, 10. oktober, 17. oktober og22. oktober Påmelding via kursportalen på Haugesund

kommunes internettside, eller til: Tidspunkt: Fra klokken 18:00 2l klokken 21:00 silje.strandheim@haugesund.kommune.no, Sted: Undervisningslokalene, Bjørgene omsorgssenter, Dikterveien 29, Haugesund Telefonnummer: 52 74 46 00 Påmeldingen gjelder for alle dagene. Påmelding via kursportalen på Haugesund kommunes interneJside, eller 2l silje.strandheim@haugesund.kommune.no,

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkeTelefonnummer: 52 74 46 00 helsen og kommunene Sveio, Tysvær, Karmøy og Haugesund. Påmeldingen gjelder for alle dagene. Innbyggere i disse kommunene kan delta på kurset. Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Harkommunene Sveio, Tysvær, Karmøy og Haugesund. Innbyggere i disse du spørsmål kan du ta kontakt med: Kristin Bie, kommunene kan delta på kurset. Har du spørsmål kan du ta kontakt med: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Kris2n Bie, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Helse Fonna Helse Fonna kommunene, telefon: 906 42 160 kommunene, telefon: 906 42 160

E-post: kristin.bie@haugesund.kommune.no

meca.no Besøk oss på vår nye nettside: www.haukaasbilverksted.no

E-post: kris2n.bie@haugesund.kommune.no

W W

meca.no

Tlf: 53 74 25 51 meca.no B I L V E R K S T E D A E-post: post@haukaasbilverksted.no

B I L V E R K S T E D

S !

W

W

W

A S

Valevåg brudd Vårsalg

minigraverstein Godt utvalg i bruddheller, kantstein og trappetrinn. Kan kappes etter mål. Ledig kapasitet

Ring Axel 982 42 626

på ferdig oppsatt mur. Ring for pris. Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Man-fre: 7-15.

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


9

Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

Annonser

1900–2020

120 ÅR

t DYKTIGE: Lærling Anders Bakken Ottesen (f.v.) og tømrar Helge Røkenes avbilda i Langelandsstølen. q ERFAREN: Bjørn Storebø har vore tilsett hos Valvatne i 36 år. Her viser han det siste prosjektet i Langelandsstølen.

VALVATNEGRUPPEN – FAGFOLK I 120 ÅR

120 ÅR MED HUSBYGGING

1900–2020

120 ÅR

VALVATNEGRUPPEN – FAGFOLK I 120 ÅR

I 120 år har me i Valvatne bygd husvære. Det som starta med oppgangssag på byrjinga av 1900-talet, er no gått over til meir moderne løysingar. Ideen og tanken bak er den same: berekraft, utnytting av ressursar og eit solid handverk i botn. Visjonen vår er tidlaus og står seg – år etter år.

KUNNSKAP: Kristina Nilsson hos XL-BYGG VALVATNE rådgir kundane.

NOKRE HUS er ein mellombels stoppestad. Andre hus vert ein trygg heim, kanskje med fleire generasjot ERFARNE: Styve Syversen (t.v.) nar under same tak. EinSivsamlingsstad og (SET INN NAMN) ved Stord for slekt og vener. Eit hus derKjøkkensenter. barndomen vert til og rammene rundt ein familie vert skapt. Ola Bremnes skriv det så godt i sangen «Folk i husan»: «Folk treng hus og hus treng folk i aill si Bransje: ti.» Betre kan Byggevare Etablert: 1900 det ikkje seiast. Tilsette: 11 n

grunnlagt i 1900, men har røter attende til tidleg 1500-tal med enkel, vassdriven sag i Sagvåg. På den tida var tømmersaging og høvling av materialer dei viktigaste aktivitetane, forutan husbygging. Vareutvalet den gong var i stor grad knytt til utnytting av furustokken. Den vart hoggen lokalt og ofte frakta sjøvegen som tømmerflåte.

TENK MILJØ, NÅR HUSDRAUMEN skal gjerast til er det viktig å velja ein SATS PÅ KVALITET! verkelegheit, samarbeidspartnar du kan stola på. NORSKPRODUSERTEin samarbeidspartnar som ordnar alt du har tenkt på – og alt du ikkje KJØKKEN AV visste måtte gjerast. I 120 år har me i Hus Valvatne levert solid handHØG KVALITET Blink verk og gode løysingar i regionen vår. DÅ VALVATNE STARTA OPP i 1900 var berekraft det naturlege. Tømmer vart henta ut frå eigen skog og frakta til eiga, vassdriven sag. Saga produserte elektrisitet for å gi lys til husa rundt. Tømmeret vart utnytta til fulle, og vart til listverk og konstruksjonsvirke etter ein røynd sagmeister si vurdering.

MYKJE ER ENDRA den tid.samNoKJØKKENET ER EITsidan NATURLEG ko er blitt tilHer deterbetre, medan andre lingspunkt. det rom for arbeid grunntankar og idear har me gløymd og aktivitetar, lekser, omsorg og livspå vegen. Byggevarebransjen har i kvalitet. Det er kvardagen som skjer lang tid fokusert på å få fram dei bilpå kjøkkenet: draumar som vert til legaste varene av enkel kvalitet, utan rundt middagsbordet, den gode samspesiell tanke for produksjonsform talen. Avbrekket i ein hektisk kvardag og klima. Me har kappast om å levera og sosiale stunder i gode veners lag. den rimelegaste skrumaskina og det Kjøkkenet hjarta i huset – der augbillegaste er parkettgolvet, sjølv om proneblinka som telrundt vert skapt. dukta må reise halve jorda og Då er det ikkje viktig at vore du har eit kjøkkvaliteten har tilfredsstilken du trivst som passar ned deg lande. Me harmed, ogsåog klart å pressa og dinepå behov. Det så fårlangt du hos Stord prisen vindauge at norske Kjøkkensenter.

n n

"Distriktskontor" Sveio.

ME TEK SIKTE PÅ å vera her, også i framtida. For me trur på bærekraft og miljøvenlige løysingar. Kvalitet føre kvantitet. Slik det var då me starta for 120 år sidan med solid fagkunnskap i botn. Handtverket er ein tradisjon som no er nedarva i seks generasjonar. Me gler oss til framtida.

120 ÅR MED HUSBYGGING

n n

KVALITETSARBEID I OVER 50 ÅR

n

n n n

FAGFOLK I 120 ÅR

Lastebilen Adam blir kjøpt inn.

Ferdigstiller omlag 165 hus i Bergen på sju år.

ÅR

Valvatne

1946

2001

120

Hus Valvatne har høg kompetanse på har vore q ERFAREN: Bjørn Storebø tilsett hos Valvatne i 36 år. Her viser han det siste prosjektet i Langelandsstørre bygg, hus, samt rehabilitering, stølen. og har bygd stein på stein gjennom alle desse åra.

KVA ER DRIVKRAFTA VÅR? Kjærleiken til faget. Handverket. Vissheita om at dette har me i 120 år, INTERIØRSERVICE: Fire gjort blad Steensohn er samla i Interiørservice AS. F.v.: Leif Christian, Leif Didrik «Dikki», Thomas og Didrik Steensohn. Bransje: Kjøkkenleverandør attende til tidleg 1500-tal med enkel, bilitering, og har bygd stein på stein NOKRE HUS er ein mellombels stopI 120 år har me og dette skal me fortsetja med. Me Etablert: 2019 vassdriven sag i Sagvåg. På den tida gjennom alle desse åra. pestad. Andre hus vert ein trygg i Valvatne bygd Tilsette: 5 Som først i landet har XL-BYGG var tømmersaging og høvling av maheim, kanskje med fleire generasjovindusprodusentar no må produsere XL-BYGG VALVATNE kjenner marknaden, kundane våre. husvære. Det som Tlf. 56 12 60 05 VALVATNE lansert døgnope lager for dei viktigaste TEK SIKTE PÅ å vera her, også i nar under same tak. Ein samlingsstad n terialer utanfor landegrensene for å kunne teBransje: Byggaktivitetane, og anleggME feirer 120 år www.sigdal.com handverkaren, og står snart på trapmeder opp-viktigfor for forutan husbygging. Vareutvalet den framtida. For me trur på berekraft og slekt ogakkurat vener. Eit hus der barndona pengar. Me trur at framtidas geneVeit kvastarta som saman med resten pene med neste steg. Me gjer kontivar i stor grad knytt til utnytting miljøvenlege løysingar. Kvalitet føre Etablert: 1900 rasjonar vil krevja ei radikal endring, gangssag på byrjinga men vert til og rammene rundt ein n gong av furustokken. Den vart hoggen lokvantitet. Slik det var då me starta for av Valvatne-gruppa. nuerleg små endringar som skal vera deg. Med familie vertdyktige skapt. både når det gjeld kvalitet i produkt på laget me av oss 1900-talet, er no har n kalt Tilsette: 23 med på å gjera det enklare for deg og ofte frakta sjøvegen tøm120 år sidan. Til kortreiste Ola Bremnes det så godt i sanog gjennomføring. jobb med variertesom arbeidsoppgåver, på alt som gjeldprodukt, hus og oppussing ETTER 50 ÅR med erfaring i hand- skriv Det tradisjonsrike Gjennom eit halvt gått over til meir som kunde. høg kvalitet og Interiørservice maksimal utnytting merflåte.seier han. gen «Folk i husan»: «Folk treng hus og Med får ein kvalitetstømrararmoderne med fagbrev, og lærlingar. verkarbransjen, veit Leif Didrik «Dikselskapet har levert århundre med løysingar. av materialet. Solid fagkunnskap i lang erfahus treng folk i aill si ti.» Betre kan ME ER STOLTE OVER handverkarBestefar «Dikki» er samd: - Kvar arbeid utført av folk med ki» Steensohn nøyaktig kor mykje Tlf. 53 40 20 70 trelast og bygge HOS XL-BYGG VALVATNE treff du Me har eigne botn. Handverket er ein tradisjon KVA ER DRIVKRAFTA VÅR? Kjærdet ikkje seiast. oppusisng og tradisjonen som me har teke med som jobbar med Ideentrykk ogtilsette tanken bak dag utfordrar kundane oss med sine ring. Og om me ikkje får – ein jobb, kan ein må ha på målepenselen for fagfolk med lang fartstid i bransjen leiken tilprosjekt. faget. Handverket. Visshei- og ein tradisjon nofall er nedarva i seks varer i heile Sunnoss gjennom alle desse 120 åra – og Det er eit lærerikt spanmesom i alle hjelpa og rådgi på vegen handverk, har www.valvatne.no å ikkje lage renningar. Han veit korer den same: slik at på du kan løysingar. utvikling og sal av bustad ta om at detteyrke, har me i 120 seg år, rundt generasjonar. glervert oss til framtida. NÅR HUSDRAUMEN skal gjerast til er stolte over å fortsatt halde liv i den Du kan difor vera trygg atdiskutere mekjøkkenet uthordland gjennom Me tilpassar også til dine dergjort ein kjem og på øya. Hos oss får ein skreddarsydslikMe at det korrekt utført. Kvalitet leis einutnytting legg golv mest effektivt,på og både Går du med planar tre generasjonar og detteande berekraft, Me er det perfekte valet når du har skal me fortsetja med. Me verkelegheit, er det viktig å velja ein tradisjonsrike bransjen. de, norske kjøkken av førsteklasses behov, og tilbyr alt frå enkle prosjektmøter folk. er viktig for oss. kan teknikken for korleis du sparklar seks generasjonar. om nytt kjøkken? Steensohn prosjekt på gang – anten du ressursar og eit tomter. kjenner marknaden, kundane våre. samarbeidspartnar du kan stolaopppå. fører eit godt og solideitstykke arbeid i vil ha eigne ogavandre sine I tillegg kvalitet, seier Siv Syversen, butikkkjøkken til spesialtilpassa kjøkken i ein vegg. I fjor fylte han 70 år, og har heile jobben gjort, eller du treng veVeit kva som er viktig for akkurat Ein samarbeidspartnar somseg ordnar XL-BYGG VALVATNE skal halde fram Stord Kjøkkensenter solidrekruttert handverk i søner og arbeidd ein unik leiar for Stord Kjøkkensenter. einebustad, smiler Syversen. FOR EIT PAR ÅR SIDAN vart InteriBRANSJEN HAR utvilsamt endra både soneson til gleiing og råd av fagfolk. samarbeider me med mange solide heile «byggeriet.» deg. Med oss på laget har me tretten alt du har tenkt på – og alt du ikkje med å levere rimeleg og konkurranBransje: Nybygg og handverket rehabilitering står seg – år botn.yrket. Visjonen vår leverer norskproduørservice AS kjøpt opp av Valvatneseg, men Kjøkkena dei leverer er 100% norskkompetanse i faget. Me tek med oss erfaringa frå 120 år dyktige tømrarar med fagbrev, og to visste måtte gjerast. I 120 år har me i sedyktig pris på produkt – men me Etablert: 1900år. No gler «Dikki» seg over at gruppen. XL-BYGG VALVATNE tek etter produserte, og vert ikkje frakta verda NYTT KJØKKEN er ei stor investeNøkkelen til ei lang levetid i ein Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70 www.valvatne.no er tidlaus og står serte ikkje Sigdal-kjøkken der nokre 12Me5412 Tlf. 53 40 20 70 i bransjen og ser framover. Framtida og stabile entreprenørar, lærlingar. har Stord eigne tilsette som 1900-2020 Blink Hus Valvatne levert solid hand- Ringvegen ynskjer at dette skal gå på beTilsette: 23 det tradisjonsrike handverket som skal til takast og det seg av varelager ogavlogistikk, og opprundt. Det vil seia at eit Sigdal-kjøk- krevring. trur verk «Dikki» liggløysingar i 66 utvikling 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39 raskeMange skifte val og evne omstilseg –skiftande år etterbransje år. jobbar med og sal bustad og gode i regionen vår. Sveiogata kostning av kvalitet og haldbarheit på av førsteklasses 20 70 utvikla gjennom meister-svein mykje ein børfor. tenka på. Hos Stord ken er både miljøvenlege og berekraf- ling.erDet kjøpetog har gitt sine bedrifta tilgang til Tlf. ein53 40er eit solid handverk. har vore med oss i ei årrekkje. Blink VALVATNE TRELASTHANDEL vart er me klare på både eigne andre tomter. I Du kan difor vera trygg på at me utproduktet. kvalitet.Berekraft og miljø vil stå i www.blink-hus.no/valvatne Tlf. 53 40 20 60 www.xlbyggvalvatne.no

Kjøkkensenter kan du stola på at du tige. Kjøkkenet er også Svanemerka. fokus, både i produksjon og transer i dei beste Alle dei tilsette FRAMTIDA VERT hender. SPANANDE. port. Difor set me i dag strenge krav har breimed erfaring og losar SIGDAL HAR PRODUSERT kjøkken i Hald fram å utfordre oss deg medgjentil leverandørane våre i forhold til benom prosessen, anten du ønskjer å meir enn 60 år. Med ein visjon om at dine prosjekt. rekraftig produksjon – sjølv om også montera kjøkkenet sjølv eller vil at berekraft er foreinleg med høg kvalime har ein veg å gå. Kjøkkensenteret skal ta jobben for tet, er Sigdal blitt ein solid og erfaren aktør i bransjen. Det gode handverdeg. ket, teknologien og designet har vore – Me hjelper deg med planlegging, STORD KJØKKENSENTER opna på koordinering i 1929 bestillingsfasen, via berebjelken for eitt av Noregs mest Heiane hausten 2019, og er sentralt 1920 1900 1904 1905 velrenommerte kjøkkenmerker. leveransar og til ferdig montert kjøklokalisert i hjarta av regionen vår. – Me leverer kjøkken som passar ken. Me utfører etterkontroll på bygResponsen har vore god, og kundane deg og dine behov.Fram Eg ertiltrygg at geplassen og kvalitetssjekkar er kjemPeder frå heile SunnhordlandsregioH. Valvatne Firmabåten og seglskuta 1920 på opplever Frå 1920 og fram til 1929ateralt det Sagvaag Sagbruk ein finn eit kjøkkenhøvleriet ein likari Sagvåg her hosein vill som det skal. Slik som kunde «Hildur» blir kjøpt inn. trongare kår. kan H. P.du Valvatna & & Trælastforretning nen. startar Sagvaag Sagbruk & Trælastforretning. Mykje arbeid og vera sikker Sønn AS kjøper høvleriet leverer svillene til har alt frå vekst. oss. Me moderne kjøkken på at du har fått eitog norsk– Me ser at Sigdal-kjøkkena er etgode redderkjøkken selskapetavfråhøg konkurs. Fløibanen med i Bergen. glatte flater, til deitider. meir tradiprodusert kvalitet, terspurde. Ekstra kjekt er det når me sjonsrike norske kjøkkenmodellane. smiler ho. er den einaste reine kjøkkenbutikken

2000

t DYKTIGE: Lærling Anders Bakken 1900 –2020 Ottesen (f.v.) og tømrar Helge Røkenes avbilda i Langelandsstølen.

2003 Flyttar verksemda til Heiane. Skiller husbyggjing og handel (XL-BYGG Valvatne AS).

1968

1972

Blir medlem av HIBA-kjeden.

2006

2006

Opna kontor Blir medlem og Sveio Senter. medeigar i Nordek (Seinare Mestergruppen).

ordning gjennom generasjonar, vert endå breiareme kundekrins. Oppdragstillegg samarbeider med mange fører eit godt og solid stykke arbeid i er i både offentleg vidareført. 1968. Året etter at Tottenham Hotsolide oggivarane stabile entreprenørar, der og privat heile «byggeriet.» sektor, og kundemassen strekkjer seg spur van FA-cupen for femte gong, nokre har vore med oss i ei årrekkje. rundt i regionen vår – med kjerneog året «Dikki» var ferdig i militæret. Blink Hus Valvatne har høg kompeVALVATNE TRELASTHANDEL AS Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70 www.valvatne.no på Stord og Bømlo. Det same året vart Interiørservice tanse påområde større bygg, hus, samt rehavart grunnlagt i 1900, men har røter – Me tilbyr alt innan oppussing: skipa, forløparen var Birger Micheln Bransje: Handverk og oppussing maling, tapetsering og golvlegging, sen Malerforretning. No arbeider n Etablert: 1968 seier «Dikki». fire blad Steensohn i bedrifta. Alle 1972 1992 n Tilsette: 4 1968 1946 med glimt i auga, alle med eit hjar1983 Gjennom femti år i bransjen har Tlf. 982 05 395 han sett korleis trendane har endra ta som bankar for fotballen. Didrik www.interiorservicestord.no seg, frå strie og tapet til kvite gipsSteensohn (23) er det nyaste tilskotet. medlem Saga på høvleriet i Mottek første byggeLeverer veggarNoregs utan listverk. Folk pussar opptrearbeidet Lastebilen Adam Han har teke oppBlir arva etter av faren og Sagvåg stengjer og dei skikkpris boligprosjektet i til Nysæter oftare, for og utfører gjerne jobben sjølv. kyrkje. blir kjøpt inn. bestefaren, og erHIBA-kjeden. tilsett som lærling. byrjar å importera Hillarhaugen. Holmedal ogein rådgivar i – Me ønskjer å vera På sikt skal han ta fagbrev i byggtavarer. Waage var arkitektar. prosessen, og vegleier kunden til kva petsering. som er lurt. Me tilbyr fagleg vegleiing – Det er ein spanande og lærerik

Saga på høvleriet i Sagvåg stengjer og dei byrjar å importera varer. 2014 2010

Blir årets bedrift i BlinkHus-kjeda.

Ferdigstiller Kringsjå Terrasse. Verksemdas største prosjekt nokonsinne.

Valvatne

1983

Mottek Noregs første byggeskikkpris for boligprosjektet i Hillarhaugen. Holmedal og Waage var arkitektar. 2018 2015

Blir årets bedrift i XL-BYGG-kjeda.

Interiørservice AS blir ein del av Valvatne-gruppa.

1992

Leverer trearbeidet til Nysæter kyrkje. 2019

Stord Kjøkkensenter AS blir etablert.

2020 Feirar 120 års jubileum.


10

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Framleis ute til sals

OVER: Lillian Olsen smiler framleis, eitt år inn i salgsprosessen. Det tar tatt mykje lenger tid enn dei såg føre seg å bli kvitt leilegheita på Rophus. Foto: Irene Jacobsen HØGRE: I løpet av hausten ble det seld to leiegheitar i dette sameige på Rophus. Begge blei lagt ut til 1,2 millionar og selde for rett under millionen.

– Me trudde ei leilegheit på Ropus skulle vere lettseld, seier Lillian Olsen. Eit år med til sals-skilt på veggen har gått. Framleis har det ikkje vore eitt menneske på visning. Tekst: Irene Jacobsen

Bustadmarknaden på Haugalandet går tregt. På Finn.no ligg det for tida ute rundt 70 bustader til sals i Sveio kommune. Likevel, talet på eigedomar som blir omsett er omtrent det same som tidlegare år. Skilnaden nå er at det ligg så mange fleire hus ute til sals, forklarer Marius Kallevik, dagleg leiar og eigedomsmeklar i Meglerhuset Rele. – For dei som hadde tenkt at bustaden skulle vere ei sparebøsse går prisane feil veg. Mange må nok førebu seg på å selje med tap, seier han. Fordi statistikken heng etter vi-

ser ikkje denne delen av bilete heilt enno. Kallevik trur at om ein del av det som ligg ute til sals blir realisert, vil prisnedgangen slå enno hardare ut på statistikken. Kva er så rådet til den som har prøvd i lange tider å selje huset sitt, eller som har tenkt å selje i løpet av våren? – Ver aktiv sjølv, og heng på meklaren din. Å selje hus er eit samarbeid mellom seljar og meklar, begge to må gjere ein innsats, seier Kallevik. På grunn av den store mengda hus som nå er til sals har kvar meklar ei mykje større portefølje enn tidlegare, ofte mellom 50 og 100 hus. Før hadde dei kanskje 15-25 kvar. Det seier seg sjølv at ein ikkje kan oppretthalde same trøkket på så mange eigedomar. Hans råd er derfor å halde tett kontakt med meklaren, snakk saman jamnleg. Vurder om det bør gjerast justeringar i annonsa. Kanskje har det gått så lang tid er det er lurt å bytta snøbilete ut med sommarbilete

av huset. – Bli samde om å setje inn trøkket ein periode på ei veke eller to. Skjer det framleis ingen ting, vent og køyr på igjen når det har gått litt tid. Våg å sjå kristisk på eigen eigedom, og gjer ein innsats før visning. Fiks småtinga, rydd innkøyrsla, gjer det fint og innbydande. Men altså, det viktigaste verkemiddelet er prisen. Har du ikkje seld i løpet av eit år må du gjere noko med prisen, meiner Kallevik. – Erkjenn at det blei kanskje ikkje det utbytte du hadde trudd. Sett heller ned prisen og kom deg vidare, rår han.

Eitt år og like langt

Lillian Olsen og Odd Magne Lyngholm kjøpte leilegheit på Rophus i 2016. Dei såg på det som ein midlertidig stopp på veg mot huset dei leita etter. Etter tre år var dei klare for å flytte på seg, og våren for eit år sidan kontakta dei meklar. Sidan april 2019 har dei

hatt til sals-skilt på husveggen. Dei har vore aktive, har delt annonsa på Facebook mange gonger, er nøgde med innsatsen til meklaren også. Men ikkje eitt menneske har dukka opp på dei fire visningshelgene. Ingen har heller meldt si interesse. – Me såg så mange fordeler med Rophus då me kjøpte her, og tenkte at det i neste omgang ville bli lettseld av dei same grunnane, forklarer Lillian Olsen. – Det er 15 minutt til Haugesund, nabolaget er hyggelig, med mykje unge folk, mange barnefamiliar. Det tar fem minutt å gå ned til fjorden, til båt- og badeplasser. I tillegg har Sveio har lågare kommunale utgifter enn Haugesund. Det var mange gode grunnar til å kjøpa her, ikkje minst, leilegheita var billig. To av naboane deira i sameige har seld det siste året, begge gjekk for 200.000 kroner under takst. Det er mykje når utgangspunktet var 1.190.000 kroner. Ekteparet Olsen


Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

OVER: Villa ved sjøen: På Mølstre ligg denne eienebustaden til sals for 11,5 millionar, truleg den dyraste privateigedomen Meglerhuset Rele nokon gong har hatt i Sveio. Foto: Meglerhuset Rele, Øyvind Eikre HØGRE: Har du ikkje seld i løpet av eit år må prisen ned, meiner Marius Kallevik, dagleg leiar og eigedomsmeklar i Meglerhuset Rele. Foto: Meglerhuset Rele

har ikkje dårleg tid, og vil heller venta enn å selje med tap. Eit alternativ er leige ut leilegheita og sjølv kjøpe hus. Dei har alt eit i kikkerten. Då det blei lagt ut var prislappen 2,6 millionar kroner, nå er den på 2,1 millionar.

11 millionar kroner

På Mølstre ligg ein villa til sals til 11,5 millionar. Den er truleg den dyraste privateigedomen Meglerhuset Rele har hatt i Sveio. På Kvalvågnes har dei også ein eigedom i det høgaste prissjiktet. Det einaste dei har til felles med leilegheita på Rophus er at dei heller ikkje har vore lettselde. Villaen på Mølstre har eit bruksareal på 644 kvadratmeter. Eigedomen har strandlinje, naust, brygger og garasje. Tomta er på heile 6 mål. Det har vore enkelte interesserte, fortel meklaren. Bergensarar på jakt etter feriebustader, og enkelte haugesundarar som drøymer om ein eigedom dei kan bruke som ein kombinasjon

av feriebustad og hus. – Kor mange aktuelle kjøparar er det til ein bustad til 11,5 millionar? – Fleire enn du trur. Det finst ein del folk som klarer denne summen, og ofte bur dei godt allereie, seier meklaren. – Men det er likevel ikkje lettare å få seld dette huset enn eit hus på Krossleite. Forts. på side 12.

Litt av ei utsikt ein kan kjøpe seg for nesten 12 millionar kroner på Mølstre i Sveio. Foto: Meglerhuset Rele, Øyvind Eikre

11


12

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

OVER: For den som skal kjøpa eigedom i Sveio er det mykje å velge i om dagen. På finn.no ligg det ute omlag 70 å velje i. Ein av dei er denne nye lågblokka som er planlagt i Sveio sentrum. Foto: Blink hus Valvatne bygg VENSTRE: Trur på oppgang: Bjørn Storebø hos Blink Hus Valvatne har 12 einingar til sals i Sveio om dagen. På blokka har han 50 til. Foto: Blink hus Valvatne bygg

Optimisten

Av dei 70 bueiningane på Finn.no i Sveio er Bjørn Storebø hos Blink Hus Valvatne ansvarleg for 12 av dei; tre byggeklare tomter, ein prosjektert einebustad på Gjermundshaugen og ei blokk med ni leilegheiter i Sveio sentrum. I tillegg har dei 50 nye einingar på papiret. Storebø har tru på Sveio, sjølv om det går tregt om dagen. – Det stemmer nok at både Stord og Haugesund lir under overetablering dei siste åra, men eg meiner bestemt at det ikkje er tilfelle for Sveio, seier han. Storebø selde ein einebustad rett før jul. Lågblokka i Hansabakken har vore ute på marknaden i seks månader, to har meldt si interesser. Det går ikkje raskt, men tempoet er heller ikkje noko som uroar husseljaren. – Sveio er ikkje verdas navle, ting har alltid tatt tid her. Ein lik nimannsbustad som me nå skal byggje i Sveio har me alt sett opp på Stord. Der flytta det inn alt frå førstegongsetablere-

arar til godt vaksne og pensjonistar. Det eine utelukkar ikkje det andre. Me veit det er behov for denne typen bustader også i Sveio. At det går så sakte i bustadmarknaden meiner Storebø at Finanstilsynet og bankane må ta litt av skulda for. Kravet om 15 prosent eigenkapital meiner han passar bra som eit verkemiddel for bustadprisane i Oslo, men han synest det er dårleg distriktspolitikk. At bankane er meir tilbakehalde med lån og ber kundane selje før dei kjøper nytt, har også gjort sitt til at det hopar seg opp med bustader som er til sals. – AS Noreg går bra om dagen, og eg trur og håper difor at me snart ser slutten på dei magre åra. Blink Husforhandlaren i Stavanger melder om auka etterspurnad. Det same skjer på Karmøy. I Haugesund er det framleis stille, og det er det også på Stord. I Sveio meiner me å spora ei endring. Eg gjettar på det snur fram mot sommaren, seier Storebø.

I denne nimannsbustaden som er planlagt i Steinhaugvegen i Sveio sentrum ser utbyggaren føre seg at det kan bu både førstegongsetablerarar og pensjonistar. Foto: Blink hus Valvatne bygg


Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

13

Du får dei for mellom 1 og 12 millionar kroner Nordre Buvika: På hyttefeltet på Tittelsnes får du fire soverom og båtplass. Foto: Eiendomsmegler Vest

I Vestvikvågen er det for sal 9 ferieleilegheitar på bryggekanten. Foto: Meglerhuset Rele Visningshytta er nettopp ferdig på Tittelsnes Panorama. Slik ser den ut i prospektet. Foto: Eiendomsmegler Vest

Sjøutsikt og båtfeste: Denne fritidsbustaden, eller einebustaden, om du vil det, er planlagt på Kvitanes i Buavåg. Foto: Berge Sag Fritidsbolig i Ålfjordvegen: Fredeleg og idyllisk, tett på naturen. Foto: DNB Eiendom/Silje Emberland/Inviso

For den som er på jakt etter fritidsbustad i Sveio er høgsesongen for kjøp og sal av hytter i gong i løpet av eit par veker. Tekst: Irene Jacobsen

Drøymer du om ei hytte i Buvika på Tittelsnes? Eller ei arkitektteikna hytte på Kvitanes? I Vestvikevågen kan du kjøpe deg ei rorbu. I same nabolaget er det fleire fritidsbustader til sals. Ein av dei har til og med innandørs symjebasseng. På Sletto Øst er det nye funkishytter med båtplass. Du finn dei på Vierdal, i Aukandshamn og i Buavåg. Men ventar du eit par veker til startar høgsesongen for hyttekjøp og hyttesal ved sjøen. Eigedomsmeklarane

har liggande klar annonsar på mange fleire som skal ut så snart det blir litt meir vår i lufta. Det som ligg ute akkurat nå har et prisspenn frå rett over ein til 12 millionar kroner. Den billigaste finn du på Vierdal, den dyraste på Kvalvågnes. – Ved sjøen er det sommarhalvåret som gjeld når me snakkar hyttekjøp. Alt skjer mellom mars og oktober, seier Reidar Vik, som er salssjef hos Eiedomsmegler Vest i Haugesund. Fjellhyttene på Vågsli, Haukeli og Røldal derimot, dei går unna året rundt.

Flata ut ved sjøen

– I fleire år har sunnhordlendingane og haugalendingane helst ønska seg til fjells. Og medan hytteprisane har

stått stille ved kysten, har prisane i fjellet halde fram med å stiga, forklarer Vik. Verken oljenedtur eller prisstagnasjonen på hyttene i låglandet har påverka hytteprisane til fjells. Vik synest det er vanskeleg å sei kva som er årsakene, men han registrerer at folk bygger større hytter i fjellet enn ved kysten. Mange ønskjer så store hytter at dei har plass til 2-3 familiar om gongen. Dei er opptatt av at dei skal feire jul på hytta, fortel han. – For hyttene langs kysten sin del ser me tydeleg at oljenedturen har gjort at folk har blitt litt meir forsiktige og nøysame. Dei ventar med store investeringar og lar vere å bruke pengar. I løpet av dei siste fire-fem åra har derfor prisane på hytter ved kysten flata ut, og nå er det kanskje meir samsvar mellom det du betaler

og det du får, seier han.

Midt i leio

Midt mellom Bergen og Stavanger tiltrekker nå Sveio seg hyttekjøparar frå både Bergen og Stavanger, ikkje berre Haugesund og Stord. – Bergensarane ser at dei får litt meir for pengane om dei kjøper i Sveio enn like utanfor Bergen. Heller ikkje siddisen synest det er for langt unna å ha hytte i Sveio, seier Vik. Ei typisk hytte som folk er på leit etter i våre trakter har tre soverom, maks 200 meter til sjøen og tilgang til båtplass. Naust er også eit stort pluss. – Nå ventar me berre på at det skal bli litt varmare i veret, så er hyttekjøpsesongen i gong også her ved kysten, seier Vik.


14

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Hytteliv for ein kvar smak

OVER: Huset på Bjelland blei totalrenovert i fjor og er nå for andre sommaren på rad til utleige for turistar. VENSTRE: Hope: Folk frå heile verda overnatta her i fjor. Det enkle hyttelivet har også ein marknad i dagens turistbransje. HØGRE: Gjestene som sjekkar inn hos Ben Kristian Hope og Helen Eide, får omvising på garden og dei får helsa på dyra. Dei får også tilbod om å kjøpa det som til ei kvar tid veks i åkeren. Alle foto i artikkelen: Privat

Hotellstandard eller off grid. Valet er ditt om du vel Sveio som feriemål. Tekst: Irene Jacobsen

Den vesle «off grid» hytta på Hope er som ei reise tilbake i tid. Til hytteliv med vedomn, kaldt vatn i springen og utedo. Solcellepanelet gir nok straum til taklyset, men varm hytte må du fyre for å få. Det same må du om du vil ha varmt vatn. Opplevinga av å klare seg sjølv er det som lokkar gjester frå heile verda hit. Dyra i tunet er også eit trekkplaster. Hos Helen Eide og Ben Kristian Hope får gjestene treffe høns, mos-

kusender, vaktlar og kattar – og åkrar fulle av grønsaker.

Likesinna folk

Etter ein sesong på Airbnb er erfaringane udelt positive, og det er kanskje ekstra viktig når hytta du leiger ut ligg tett på der du bur sjølv. – Dei som ønskjer seg hit er ofte likesinna folk. Dei er opptatt av dyrking, dyr og dyrevelferd. Dei er nesten alltid på gjennomreise, og vel seg dette som ei annleis oppleving, noko som skil seg frå den standard hotellnatta, seier Ben Kristian Hope. Som AirBnB-vertar er han og kona Helen Eide tilgjengelege om nokon har spørsmål eller lyst å slå av ein prat, men det er ikkje slik at ein må

mingle med gjestane heile dagen. – Ofte lurer dei på kvifor me leiger ut ei lita hytte som denne. Det er jo ikkje noko å bli rik av. For kvar gjest skal det ryddast, vaskast og skiftast sengeklede. Me ser mest på det som ein hobby, og det er veldig hyggeleg å treffe så mykje kjekke folk, seier han.

«Highly recommended, memories we will treasure forever!» Tilbakemelding på Airbnb etter opphald på «Cabin by the lake» i Sveio.

Sjølv om standarden er ein anna

enn på hotell, kjem du også her til alt du treng, som ferdig oppreidde senger med dyner og puter.

Full kontroll

På Bjelland har derimot Arvid Stueland lagt seg på hotellstandard. Her er slåbrok og tøflar klar på soverommet. Hit treng du berre ta med deg tannkosten. Her er vaskemaskin og tørketrommel, og kjøkken utstyrt med alt frå espresso- til smoothiemaskin. Akkurat nå har Stueland gjester frå Sør-Korea. Dei har sjekka inn for fire veker. Alle som kjem hit har leigebil, og dei vel å bu her medan dei utforskar området mellom Stavanger og Bergen. Verten er klar til å tipse om alt


Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

15

OVER: På Bjelland får gjestane hos Arvid Stueland eit heilt hus for seg sjølve. VENSTRE: Bjelland: Før blei huset leid ut på åremål, nå er det turisme som gjeld. HØGRE: Trond Nesse har rydda fram meir utsikt sidan i fjor. Til hans overrasking er det mange storbyfolk som vel seg eit enkelt hytteliv når dei skal ha litt fri.

frå turstiar i Sveio til utflukter på Hauglandet og i Hardanger. Det oransjemalte huset ligg eit steinkast frå hans eige. I mange år leigde han det ut på åremål, men då leigetakarane flytta bestemte han seg for å satse på turistar i staden. Huset er totalrenovert, og på både Novasol og Airbnb har huset vore å finne sidan i fjor sommar. – Eg liker dette betre enn å leige ut på åremål. Fordelen er at nå har me full kontroll heile tida. Me er inne i huset og vaskar ut etter kvar gjest, og kan halde alt i orden undervegs. Novasol har så langt ikkje gitt oss ei einaste booking. Me har hatt meir lukke med AirBnB, seier Stueland og innrømmer han er spent på korleis

sommaren 2020 kjem til å bli.

– Spanande gjester

«If you’re looking for the genuine Norwegian cabin experience, look no further than Trond and Astrid’s magical cabin». Slik startar tilbakemeldinga frå ein av gjestene som har lagt igjen nokre ord om hytteopphaldet sitt ved Nesevatnet. Britiske Tristan er ein av mange utlendingar som fann fram til den vesle hytta som ligg heilt for seg sjølv. Astrid og Trond Nesse kjøpte hytta av far hennar i fjor og fiksa den opp for å gjere klar for AirBnB-utleige. Sjølv bur dei i Tysvær. Også her gjeld det enkle hyttelivet. Hit kjem ikkje dei som er avhengige av Netflix og jacuzzi. I hytta ved Ne-

sevatnet får gjestane tilgang på både robåt, kano og kajakk. Hytta har ikkje straum, men eit solcellepanel som kan gje litt lys og straum nok til ein USB-ladar. – Me har hatt så mange spanande gjester, seier Astrid Nesse. Ein tysk finansmann med den største bubilen dei nokon gong hadde sett sjekka inn i fjor. Det same gjorde ein venninnegjeng frå Spania. Dei har hatt besøk av austerriske musikarar og ein sveitsisk alpinist med beinbrot. Alle var tiltrekte av det aller enklaste hyttelivet. At det berre finst ein utedo der ser ikkje ut til å bety noko. Med ein døgnpris på 320 kroner klarte dei 62 gjestedøgn første sesongen på AirBnB.

– Me legg ein god del arbeid i å få gode tilbakemeldingar, av erfaring veit me det er viktig. Trond har tatt med ganske mange av gjestene på fisketur. Det gjeld å gje litt ekstra. Å få fin omtale kjem ikkje av seg sjølv, seier Astrid Nesse. I løpet av vinteren har dei skoga rundt hytta, så nå er det blitt litt opnare og lysare. Planen er å lage potetåker på den mosegrodde plenen. Det trur dei vil falla i god smak hos gjestane.


16

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Full fart i heile vinterferien

Heile 60 små og store var med til Sauda skisenter for å stå på slalåm.

Venstre: Spel på biblioteket. F.v. Heidi Kolstø frå Economio, Hans Oliver Uri, Kristianne Uri, Bjørn Breistig, Lilly Krossgått Helland, Ann Synnøve Breistig og Ellen Stople. Høgre: Hermine, Svein Erik og Hans Oliver Uri klare til å setja utfor.

Måndag i vinterferien var det kino på Vigdartun, og me viste filmen Tarzan frå 2013. Det var full sal, og veldig kjekt at så mange møtte opp! Tysdag i vinterferien var det speling på agendaen. Då kom Heidi Kolstø frå Economio for å ha demo og spele med oss på biblioteket. Onsdag hadde me bingo på sambrukshuset. 30 born ilag med foreldre og besteforeldre kom for å spele bingo. Me hadde flotte gevinstar, og fekk tid til heile tre rundar. På torsdag reiste 60 store og små til Sauda skisenter for å stå på slalåm.

Det kosta 50 kroner å vera med, dette inkluderte både busstur og dagskort. Det var nydelig vær og pudderføre. Gavefondet til Haugesund Sparebank gjer det mogeleg for oss å gjennomføra slike arrangement. Me er utruleg takknemlege for at dei støttar oss og våre arrangement. I 2020 har me som mål å ha tilbod i alle feriar, og dette var ein flott start! Kristianne Uri Dagleg leiar Sveio Frivilligsentral Alle foto: Sveio Frivilligsentral

Minnekveld i «Muren»: «Vi deler bygdeminne» Sjette møte i serien.

Søndag 15. mars i huset «Muren» på Einstadbøvoll gard er det Einar Økland som er hovudgjest. Tema er «Snakk om snakk», og det blir prat om gamle ord, hermer, seiemåtar og samværsskikkar.

Einar Økland (f. 1940) reknar seg som heimføding med lang fartstid som fotgjengar og syklist i Valestrands nordre krins. Einar Økland. Foto: Privat Som heimkomen etter mange tiår som utesiglar i andre landsdelar, har han merka seg særdrag og endringar i den lokale snakketradisjonen. Denne kvelden fortel han om dette til dei det gjeld – bygdefolket i Valestrand – og andre som driv med snakk. Alle interesserte er velkomne.

Grusutsalg - Sveio Vi har på lager: - Grus - Singel - Pukk - Sortert jord - Kulestein - Støypesand - Sement / mørtel - Armering - Fiberduk - Drensrør Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Åpningstider Hinderlid: Man-fre 07.00-15.30 Lør 09.00-14.00 (7/4-7/7)

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

17

Liv og lyst-prosjektet «Kulturbygda Valestrand» Som sikkert mange innbyggarar i Sveio alt veit, driv me eit kulturprosjekt i Valestrand kalla «Kulturbygda Valestrand». Valestrand Bygdelag har fått midlar av fylkesmannen i Hordaland til dette prosjektet. Bygdelaget har valt ei eigen prosjektgruppe som jobbar med dette prosjektet. I prosjektplanen står et at me skal gjera Valestrand til ein god stad å veksa opp i, og at me skal gjennomføra mange kulturtiltak. Slik at folk har lyst å busetja seg her. Me bygger på dei kulturressursane me alt har og utvikla nye. Me arrangerer konsertar, utstillingar, turar og mange andre kulturretta tiltak. Det syner seg stadig at mange som bur i Valestrand, har ulike interesser, dei malar, skriv er opptekne av arkitektur og å utvikla nye treffplassar. Postkafeen er blitt ein sånn møtestad etter at bygdelaget pussa og og sette inn ny kjøkeninnreiing. Dette er blitt kafeen der lag og organisasjonar held møta sine, der ei treff vener, og kvar fredag er det pensjonisttreff der.

I Valestrand er det fleire aktive forfattarar. Tenkte eg skulle nemna nokre av dei siste bøkene valestrendingar har gjeve

ut. Her er mykje godt lesestoff, skriven av forfattarar som er kjende langt utanfor Kulturbygda Valestrand. Einar Økland er nestoren blant forfattarane våre. I år kom artikkelsamlinga «Mellom oss» ut. Her reflekterer Økland over menneske han har møtt, og fragment frå eit forfattarliv. I år fylte Økland 80 år, og har ein enorm bokproduksjon bak seg. Han skriv i alle sjangrar, dikt, korttekstar og andre tekstar. I musikkverda kallar me det gjerne «cross over» det Økland driv med. Boka «På frifot», som kom ut i 1978, er full av leik med ord og er like artig for vaksne som for barn.

Magnus Skåden, som eigentleg er frå Tittelsnes, der foreldra dreiv butikk og dampskipsekspedisjon. Skåden har skrive ei bok full av barndomsminne. I boka om korleis det var å veksa opp i ein utkant av ein utkant, «Tittelsnes før i tida». I tillegg til denne boka har han skrive om Einstadbøvoll gard. Historia til dei menneska som har vakse opp og drive garden. Eit svært viktig tilskot for å forstå utviklinga her nord i kommunen. Etter at Agnes Ravatne flytta til Valestrand, har svært velskrivne bøker kome ut frå hennar penn. Frå henne kjem ei

Kulturbygda Valestrand har mykje å by på. Foto: Bror Eivind Eriksen

og to bøker i året. «Fugletribunalet» har hausta stor fagnad, og mange har rosa boka. Med boka «Dei sju dørene» har Ravatnet plassert seg rett inn i 1. divisjon av norsk forfattarar. Til slutt vil er nemna Siri Økland og boka «Det står til liv». På bakgrunn av å få kreftdiagnosen har ho samla dikt

og korttekstar i ei bok. Ho skriv så vart og forsiktig. Boka «Dei sju dørene» har og synt oss at Siri har eit stort talent for skriving. Det kjem heilt sikkert fleire kloke tekstar frå henne. Bror Eivind Eriksen

Grøn resept frå Sveio turlag Sveio turlag startar vårsesongen søndag 15. mars med ein om lag 2,5-3 timars tur frå Haugatjørn/ Fantahytta, forbi Mørkavatnet til Digranesvarden (59 m.o.h.) i Sveio. Tirsdag 17. mars møtes vi litt før bommen ved tidlegare «sendaren» på Tjernagel. Det blir ein om lag 1,5 timars tur i lett kupert terreng, der Egil Lokna vil fortelja historiar frå farne tider. Tirsdag 24. mars køyrer vi i lag frå Bua bedehus til Emberland der vi går på skogsveg og sti i lett kupert terreng til Styrteplassen. Egil Lokna vil fortelja om liv og lagnad på og ved Styrteplassen på 17- og 1800-tala. Søndag 29. mars møtes vi på parkeringsplassen ved Holsvika på Tittelsnes. Frå enden av Bjørgavegen går vi på grusveg til garden Haugsbø, og vidare på sti til Slettavika. Dette er ein om lag 3 timars tur i lett kupert terreng langs fjorden. Tirsdag 31. mars vert det ein om lag 2-2,5 timars rundtur på skogsveg og sti i lett kupert terreng frå Framnes gravplass til Rauneslitjørna, Liervatnet og nedre Framnes. Søndag 19. april tek vi turen til Lammanuten (631 m.o.h.), høgste fjelltopp i Tysvær. Vi køyrer i lag frå Haukås terminal og følgjer Rv 515 til P-plass litt før Sandvik Camping. Den om lag 5-6 timars middels krevjande turen går på traktorveg opp Bordalen, vidare på sti til Lammanuten, som ligg på halvøya omkransa av Hervikfjorden, Nedstrandsfjorden, Vindafjorden og Yrkefjorden. Tirsdag 21. april vert det ei om lag 2 timars vandring på skogsveg og sti i lett kupert terreng frå Oa ungdomshus til Oavika, og forbi sjøhus og hytter til Oaneset der det er godt utsyn mot Erve. Søndag 3. mai tek vi turen til Sagvåg og Dyvikjo på Stord for å koma oss opp til Utslettefjellet (252 m.o.h.) Turen tek om lag 2-2,5 timar i middels

krevjande terreng. Søndag 10. mai slår vi oss i lag med Haugesund turistforening på ei vandring frå Nappen i Valevåg, forbi Martinshamn til Kolerakirkegården i Leirvåg, vidare vest for Dyråsen mot Ulvaråkerhamaren, Hjartåsen, Storåsen, Hauglandsvatnet og Haugland, Breistig, Rindo, gamle Ørevik skule og til Ørevik. Turen tek om lag 3-4 timar på sti og skogsveg i middels krevjande terreng. Tur til Jettegrytnuten på Rullestad 22. september i fjor. Foto: Privat Tirsdag 12. mai tek Helge Matre oss med på 1,5-2 timars vandring i lett kupert terreng m.a. til ei fin vandring frå Fjonelva, vidare til Lyngbakken, «Grønasvikje», Kråkevågen og Lothastranda. Etter Vigdarvatnet, Mørkavatnet , Gullhaugvatnet, turen kan dei som har bestilt på førehand, eta under vegen på E 39 mot Kvalvåg, og attende middag i Røvær Sjøhus. til Fjon. Om lag 2 timars tur i lett kupert terreng. Tirsdag 16. juni avsluttar Sveio turlag vårsesonHelge Matre vil fortelja eit og anna frå farne tider. gen med eit familievenleg arrangement. Fyrst kan Søndag 24. mai møtes vi ved parkeringsplassen ein vera med på ei om lag 40 minuttars vandring ved E 39 ned mot Førde sentrum for å ta ein om langs Fjonelva til Lyngbakken, før det vert grillkos lag 2-2,5 timars rundtur i middels krevjande terved Base Camp Ålfjorden (tidlegare Fjon Camreng frå Førde til Lierfjellet, Banddalen og attende ping). Turlaget vil servera saft, pølser og pølsetil Førde. brød, og det er bord og benker på staden. Alle Tirsdag 26. mai møtes vi ved avkøyringa frå E 39 er velkomne til å vera med på Sveio turlag sine ved Hokla/Tveit for å køyre i lag til Tveitevegen arrangement! 90 der vi parkerar hjå Liv Liknes Halleraker. Ho tek oss med på ei om lag 1,5 timars vandring på god sti til Tveitfjellet (136 m.o.h.) der det er utsyn i alle For Sveio turlag himmelretningar. Elisabeth Hauge Bakke Søndag 7. juni tek vi turen til øya Røvær. Grunna sterk storm 15.9. i fjor vart turen avlyst. Dei som vil sjå seg rundt på øya, kan vera med på ei om lag


18

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Annonser

J. KVALVÅGNES AS Kvalvågneset 83, 5550 Sveio Tlf. 915 13 301 • kmaskin@hotmail.com

• • • • •

Velkommen DITT LOKALE til BYGGI Sveio! BYGGVAREHUS

GRAVING SPRENGING TRANSPORT LEKTER SJØARBEID BYGGI BYGGI Sveio Sveio -–alt altii bygg bygg og og trelast trelast

Me utfører mange ulike kantrelast hjelpe deg med å planleggje, BYGGI Sveio – byggjeoppdrag alt i byggogog og Me utfører mange byggjeoppdrag kan hjelpe å planleggje, teikne, få endeleg godkjenning og sjølvsagd byggje! Ogdeg medmed eigen butikk Me utfører mange byggjeoppdrag og kan hjelpe deg med å planleggje, teikne, få endeleg godkjenning og sjølvsagd byggje! Og med eigen butikk har me også dei materialene og verktøyet som trengs for å få det teikne, endeleg godkjenningog ogverktøyet sjølvsagdsom byggje! Og med eigen har mefå også dei materialene trengs for åtil. få detbutikk til. Ta såså ser me kva kva somsom er mogeleg! har me også dei materialene ogerverktøyet Takontakt, kontakt, ser me mogeleg!som trengs for å få det til. Ta kontakt, så ser me kva som er mogeleg!

BUTIKK BUTIKK

Byggevarer ••BUTIKK Byggevarer Byggevarer Trevarer •• Trelast • Trevarer Jernvarer • Jernvarer Jernvarer Betongvarer •• Betongvarer Betongvarer Maling ••• Maling Maling

BYGGJEPLANLEGGING BYGGJEPLANLEGGING BYGGJEPLANLEGGING • • Prosjektering Prosjektering

BYGGJEOPPDRAG BYGGJEOPPDRAG BYGGJEOPPDRAG • • Nybygg Nybygg

• • Prosjektering Teikning Teikning • • Teikning Søknad Søknad • Søknad

•• Nybygg Tilbygg Tilbygg • Tilbygg Restaurering • Restaurering • Restaurering

NB: Varene kan du få tilkøyrd.

NB: kan du dufåfåtilkøyrd. tilkøyrd. NB:Varene Varene kan BYGGI Sveio

BYGGI Sveio BYGGI Sveio Hanaleite 3, 5555 Førde. Tlf: 53 74 34 00. Hanaleite 3,3, 5555 Førde. 53 74 Hanaleite 5555 Førde. Tlf: 5334 740034 00. Åpningstider: 7.30 –16Tlf: (9–14) Åpningstider: 7.30 - 16 (9-14) Åpningstider: 7.30 –16 (9–14) www.sveiobyggsenter.no. www.byggisveio.no www.sveiobyggsenter.no. post@sveiobyggsenter.no post@sveiobyggsenter.no post@sveiobyggsenter.no

SAL AV SVEIO-PLAKATEN Grunna stor etterspurnad har me valt å opna for sal av den populære Sveio-plakaten. Kom innom kontoret vårt i Sveio sentrum!

Kun plakat:

Abonnement + plakat:

Heilår komplett (papir + digital), inkl. plakat. (1 plakat per abonnement)

299,810,-

Valestrand

Vihovda

Lindås LIO Mjånes

Haugsgjerd EINSTADBØVOLL

Vassli

Valevåg

Leite

SKIFTESTAD

Eltravåg

Grimstveit

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

TVEIT

SKÅLASKOG LINDØY

Straumen Vågedalen

Vikse

Lid

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

stad

Krossleite

Dynjo

VÅGA

ERVE

Oa

HOVDA

Flatnes Buavik

Kvalvåg Eilerås

FJON

TVEITASKOG

Leite

SKIFTESTAD

Eltravåg

Mølstrevåg

Grimstveit

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

Lid

TVEIT

SKÅLASKOG LINDØY

Straumen Vågedalen

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

stad

Krossleite

Vikse

BØRSHOVDA

Dynjo

VÅGA

HOVDA

Flatnes Buavik

Kvalvåg Eilerås

TVEITASKOG

ERVE

Oa

FJON

Leite

SKIFTESTAD

Eltravåg

Mølstrevåg

Grimstveit

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

SKÅLASKOG LINDØY

Straumen Vågedalen

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

Dynjo

TVEIT

Vikse

Lid

stad

Krossleite

VÅGA

HOVDA

Flatnes Buavik

Kvalvåg Eilerås

FJON

TVEITASKOG

Du har fire flotte fargar å velja mellom.

Sveiogata 72

Måndag - fredag, 08 - 15:30

Tlf. 53 74 01 80

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

ERVE

Oa

facebook.com/vestavind

www.vestavind-sveio.no

BØRSHOVDA

Selsås Moldbrekke

LIER NESE

Haukås

Lid

KROSSGÅTT

Bråtveit

Fjellstad

Krossleite

Vikse

BØRSHOVDA

LIER Selsås Tveita NESE Moldbrekke Haukås FRAMNES

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog FjellRyvarden

HOPSFJELLET

Håvardsholm

LAUVNESET Stualand

Førde

Drange RØYKENES

Førde

Drange RØYKENES

FRAMNES

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY Straumen Vågedalen

Staupe

Eikeland Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS Tjernagel

Førde

Drange RØYKENES

LIER Selsås Tveita NESE Moldbrekke Haukås FRAMNES

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog FjellRyvarden

Lindås ØKLAND

LIO Mjånes AUKLANDSHAMN

LAUVNESET Stualand

Eikeland Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS

BØRSHOVDA

HOPSFJELLET

Valestrand

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik

Håvardsholm

AUKLANDSHAMN

Tjernagel

EINSTADBØVOLL

Valevåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Staupe

ØKLAND

LIO Mjånes

Håvardsholm

LAUVNESET Stualand

Førde

Drange RØYKENES

LIER Selsås Tveita NESE Moldbrekke Haukås FRAMNES

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog FjellMølstrevåg

Lindås

Staupe

Eikeland Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS

Ryvarden

HOPSFJELLET

Valestrand

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik

Ryvarden

Haugsgjerd

Vassli

UTFORMA AV VESTAVIND

Lindås ØKLAND

LIO Mjånes AUKLANDSHAMN

Tjernagel

EINSTADBØVOLL

Valevåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

UTFORMA AV VESTAVIND

Valestrand

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik

Haugsgjerd

Vassli UTFORMA AV VESTAVIND

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Mølstrevåg

Eidsvåg

TITTELSNES

LAUVNESET Stualand

Eikeland Vestvik

Lokna Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS Tveita Leite Grimstveit

Vandaskog

SVEIO

Eidsvåg

TITTELSNES

Håvardsholm

AUKLANDSHAMN

Tjernagel

Apeland Dynjo

VÅGA

Eilerås

ERVE

Oa

HOVDA

Flatnes Buavik

Kvalvåg TVEITASKOG

HOPSFJELLET

Staupe

ØKLAND

LYNGHOLM Bjelland Solstad

SVEIO

Ulveraker

Straumøy Ørevik

Eltravåg

Eidsvåg

EINSTADBØVOLL

Valevåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

SKIFTESTAD

TITTELSNES

Haugsgjerd

Vassli

Er du abonnent? Hugs å henta din gratis Sveio-plakat.

SVEIO

Eidsvåg

TITTELSNES

FJON

UTFORMA AV VESTAVIND

Str. 30x40 cm. (Utan ramme)

SVEIO


Annonser

Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

Har du behov for service, karosseriarbeid eller ruteskift på bilen din?

Vi reparerer alle bilmerker, ta kontakt med ditt lokale verksted!

Velkommen til Førde Auto A/S

Vi utfører AC Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk!

Det lønner seg å ta en Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk. Bosch Car Service – med mer en 15000 Bosch Car Service

på anlegget pga nedsatt effekt og for å få fjernet muggsopp.

verksteder er vi verdens største verkstedkjede på det frie ettermarkedet ! I Norge finner du over 110 Bosch Car Service verksteder fordelt over hele landet. Vi får kompetanse fra Bosch – verdens største leverandør til bilindustrien – og tilbyr derfor et stort Sortiment av Bosch original deler, og benytter Bosch diagnose- og testutstyr.

Delbetal ditt kjøp

med Bosch Car Service-kortet

Vi utfører frontruteskift

Vi utfører PKK (Eu kontroll)

Leiebil

Åpningstider

rimelig tilbud på leiebil

Mandag – fredag:

Splitt regningen på:

07.30 – 15.30

4 Service 4 De nye dekkene 4 Bilvarme 4 Eller...?

Timebestilling 53 74 73 10

4 Kreditt på inntil kr 40.000,4 Del opp betalingen rentefritt i 4 til 12 mnd.

Førde Auto A/S Hanaleite 4, 5555 Førde Tlf. 53 74 73 10, www.fordeauto.no Alle typer reperasjoner • Alle bilmerker Eu-kontroll • bredt utvalg av dekk

For everything your car needs.

19


20

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Over 125.000 små og store Gjenbruksløa blei starta i 2014 for å skaffa pengar til bygginga av Sveio soknehus. Bruktbutikken har vore ein suksess frå første dag, med høg omsetnad, stor dugnadsinnsats og mange lukkelege kjøparar frå heile landet. Tekst og foto: Ellen Marie Hagevik redaksjonen@vestavind-sveio.no

Det er få gjenbruksbutikkar som ligg så strategisk plassert som Gjenbruksløa like inntil E 39 i Førde. Butikken er ikkje open meir enn fire timar fredag ettermiddag og fire timar laurdag føremiddag, men omsetnaden har likevel halde seg på ein million kroner i året sidan oppstarten 31. august 2014. For dei som likar gamle eller brukte ting - frå fingerbøl og myntar til husgeråd, leiker, bøker, kunst og møblar - eller er på jakt etter dei to fata som manglar i oldemorserviset, er Gjenbruksløa eit eldorado som stadig blir fornya. Brorparten av kundane kjem frå kommunane rundt Sveio, en del er faste, ein del svingar innom tilfeldig, og det er kundar frå heile landet som handlar etter å ha sett ting på Facebook. – Me brukar minimalt med pengar på reklame. Tidlegare hadde me også auksjonar, men det har me slutta med fordi det viste seg å ikkje få den oppslutnaden me håpa på. At Gjenbruksløa har ei Facebook-side som stadig blir oppdatert med nye varer, har gjeve mykje større sal. Det er ganske unikt at ein bruktbutikk har over 6.000 føljarar, seier styreleiar Per Bjørn Habbestad.

Soknehus nedbetalt om to år

Bruktbutikk-prosjektet vart sett i gong for å sikra midlar til bygging av Sveio soknehus, som vart opna 17. desember 2016. Totalkostnaden var 17 millionar kroner. – Soknehuset hadde ikkje lete seg realisera utan at Gjenbruksløa tok opp lån på dei 6,5 millionane som

måtte skaffast utanom Sveio kommune sitt seksjonskjøp, samt private gåver og momsrefusjon. Me valde å la fagfolk gjera byggejobben og bruka dugnadsviljen på løa. Men me hadde ikkje sett for oss at bruktbutikken skulle bli ein så stor suksess. Tidlegare var det kollekt til soknehuset to gonger i året. Då kom det inn rundt 2.500 kroner kvar gong. Det er ikkje meir enn vi sel for i løpet av eit par timar på Gjenbruksløa. No er det att 1,7 millionar på lånet. Held omsetnaden fram som den har gjort dei siste 5,5 åra, vil soknehuset vera gjeldfritt vinteren 2022, seier Habbestad. Etter årsmøtet nyleg kan det kanskje gå ein månad eller to lengre. Der blei det nemleg vedteke å bevilga 100.000 kroner til nytt lydanlegg i soknehuset.

Får mange fine ting

Skal det vera ei bjørkegrein med fuglar som er retro korektrekkar og brusopnar?

Gratis varer, stor dugnadsinnsats og rimeleg husleige er noko av suksessoppskrifta. Og ikkje minst at dei får inn mykje fint å selja. Kor mange ting det er i Gjensbruksløa, er det ingen som kan svara på når Vestavind er innom ein dugnadstirsdag. Habbestad må finna fram kalku-

latoren og rekna omtrent tal når me spør om kor mange ting som er selde i løpet av 5,5 år. Han kjem fram til mellom 125.000 og 150.000 små og store ting som no gler nye eigarar og prydar heimar over heile landet. Det er absolutt mogeleg å gjera røvarkjøp for dei som kan antikvitetar. Ingen av dei som er med på løedugnaden er ekspertar, men litt har dei plukka opp undervegs. Når ei av damene kjem med ein kopp og vil setja vanleg pris på den, er Habbestad kjapt ute med å femdobla prisen etter å ha sjekka kopp og fat for fabrikat og stempel.

Møteplass og miljø

Dugnadsgjengen tel 60 til 70 personar frå heile Sveio, og Habbestad gjev den frivillige innsatsen ein stor del av æra for at Gjenbruksløa går så bra. Dei har lagt ned rundt 20.000 dugnadstimar fram til i dag. – Dei yngste er rundt 30 år, den eldste 87. Mange har vore med sidan starten. Kvar tirsdagkveld er det utpakking, klargjering, prising og plassering i butikken av nye ting. Me har sett opp ein turnus for dei tre dagane i veka det er aktivitet, slik at dei fleste

hjelper til ein gong i månaden. Løa har blitt ein møteplass som har skapt felleskap blant kyrkjelydane i kommunen. Arbeidet me gjer er også bra sett i eit miljøperspektiv. Ting blir brukt på nytt i staden for å bli kasta, seier Habbestad. Før opninga i 2014 blei det lagt ned ein stor dugnadsinnsats med riving og oppussing på løa. – Me starta med fjøsbutikken i første etasje. Reiv båsar, la nytt golv der det var naudsynt og malte. Deretter gjekk me laus på møkkakjellaren. Der måtte me først fjerna gamal kumøkk. Etter høgtrykksspyling, vasking og maling, fekk me eit like stort lokale som i første etasje. Heile jobben blei gjort i løpet av tre månader, og til sommaren utvidar me også med låven, fortel Habbestad.

Heftig bodrunde på designstol

– Kva er det mest spesielle de har seld? Habbestad må verkeleg tenkja seg om før han svarar. Det er ikkje lett å plukka ut eit av mange tusen sal. Han er innom ei spisestue som gjekk for 11.000 kroner, og eit middagsservise


Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

skattar har fått nye heimar HØGRE: Valborg Sinnes og Per Bjørn Habbestad vurderer ein gamal «Til erindring»-kopp. Den er i så god stand at prisen blei sett opp.

VENSTRE: Styreleiar Per Bjørn Habbestad har ikke tal på kor mange ting som er i bruktbutikken. Den er eit eldorado med likt og ulikt. Noko til 5 kroner, andre ting til 500.

som gjekk for 8.000, før han endar på ein stol under ein auksjon. – Me hadde ikkje peiling og sette prisen til 500 kroner. Så tok det heilt av og enda på 7.500 kroner. Det viste seg at dette var ein ettertrakta designstol. Kjøparen budde på Austlandet og eg køyrde sjølv stolen over fjellet, fortel Habbestad.

OVER: Det er trangt om plassen innimellom, men Agnes Vierdal finn likevel plass til ein ny vase.

Ei skål og ei krukke med lokk som kan både kan brukast og pynta opp.

Duk og dekka bord. Her er det berre gjester, mat og drikke som manglar.

21


22

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Annonser

Grunnarbeid Vi utfører alt innen: - Vegarbeid - Byggefelt - Idrettsbaner - Industritomter - Tomter - Grøfter - Hage / park - Natursteinsmur - Kaier - Riving Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800

Siste nytt himante! Sjølv om du bur langt vekke er det mogleg å halda seg oppdatert på det som skjer i Sveio. Velg mellom student digital eller student komplett-abonnement.

Student digital: 299,Student komplett: 350,-

Kontakt oss på e-post for bestilling av student-abonnement:

post@vestavind-sveio.no


Annonser

mye i e g l e v å billig

Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

22

90

XTRA FISKEKAKER 950 g. Pr pk Pr kg 24,11

24

60

XTRA GRILLPØLSER 1 kg. Pr pk

Nyhet!

Med vær- og fangstforbehold

Nyhet!

25 Ikke-medlem: se hyllepris

Grandiosa

3 varianter. 305-575 g. Pr stk Pr kg fra 43,48

Prisene gjelder uke 10. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

89

90

LAMBI TOALETTPAPIR 24 STK Hvitt. Pr pk Pr 100 m 18,18

139 MYRE MAR SKREIFILET Hel side. Pr kg

23


24

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Annonser

FAGFOLK

J. Kvalvågnes AS

Tar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert.

Tlf. 915 13 301 kmaskin@hotmail.com

annonse@vestavind-sveio.no Ta service på Når skiftet batteri bilen dindu hos oss!sist? 145,- eks. mva. for ei rute ved Trenger bilen service? Trygghet minst 4 innrykk.

Graving • Sprenging • Transport Lekter • Sjøarbeid

Startbatteriet er en av flere viktige funksjoner for at bilen skal fungere. Viktigst av alt er at batteriet skal gi bilen nok strøm slik at den starter hver gang.

Visste du at du alltid gratisMobilitetsservice veihjelp Har du bilen din inne til service hos oss,får får12 dumåneder 12 måneders in- JELP tar VEA SIHd medmed Korte Bkjøreturer og når du B I L den V E R Khos S T E oss? D A S B I LiVkombinasjon E R K S T E D I LiVservice E R K S T Eom D A temperatursvingninger S inkludert du tar din! allti kludert. Uansett når,mye hvorelektronikk og hvorfor bilen stopper, kangjør du ringe vårt assistansefølger ice moderne biler at batteriets effekt vilpå bilen Haukås bilverkstedi AS er et trygt valg av bilverksted.

hele veien

Betal når det du service på bilen hos oss, passer for deg! TarTar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert. serv

svekkes Startvansker og flatt batteri er blant de nummer, og du fårVi raskt stårhjelp. for over riktigtid. utført og prisgunstig verkstedarbeid. vanligste årsakene til bilbergingsoppdrag i Norge. Arbeidet reservedeler av originalkvalitet Bestill service hos oss, så får utføres du medmed Mobilitetsservice når du henter bilen. eller bedre, og selvfølgeligTa gjelder alle bilens garantier Unngå startproblemer! en batterisjekk hos oss. Så kan du Velkommen! fortsatt når bilen harbilen værtstarter hos oss.– hver gang. være sikker på at Dette gjelder også el-bil. B I L V E R K S T E D A S A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

NGS

A S

Tlf: 53 74 25 51 B I L V E R K S T E D A S E-post: post@haukaasbilverksted.no

Velkommen! B I LV E R K S T E D

Øystein

meca.no

A S

Vegard

passer for deg!

NGS Maskin AS Fagerlandsvegen 60 Solfrid Torbjørn Michal 5551 Auklandshamn Tlf 92 63 Med MECA kortet kan du dele opp betalingen

B I LV E R K S T E D

Haukås, 5550 SVEIO • Man - fred 7.30 - 15.30

A S

B I LV E R K S T E D

Valvatne

A S

82 42

Ringvegen Stord – Tlf. 53 7020 70 Ringvegen12, 125412 5412 Stord Tlf.40532040 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39

inntil 24 måneder – rentefritt!

B I L V E R K S T E D B I L V E R K S T E D

www.valvatne.no

Betal når det og pukk. Levering av stein, grus, singel

Åpningstid: man - fre 07:30-15.30 B I L V E R Knummer, S T EogDdu fårAraskt S hjelp.

Privat: 53 74 12 66 Mobil: 90 10 81 15

Onsdag 08.00 - 16.00 Torsdag 08.00 - 16.00 Mob.: 98 28 99 39

M a s k i n

• A/S • Velkommen! 92 63 82 42 Betal når det Haukås Bilverksted AS garantier fortsatt når bilen harfår vært oss. Har du bilen din inne til service hos oss, du hos 12 måneders Mobilitetsservice in•Tittelsnesvegen El-bil verksted • Chipping/tuning passer for 595, 5550 Sveio Alt idugraving, sprengning og deg! transport. B I L V E R K S T E D A S Dette gjelder også kortet kan dele opp betalingen kludert. Uansett når, hvor og el-bil. hvorfor bilen stopper,Med kanMECA ringe vårtduassistanse•Telefon: Bobil • Flushing 53742551 inntil 24 måneder – rentefritt! - ditt lokale bilverksted siden 1963

Besøk oss på vår nye nettside: www.haukaasbilverksted.no Bestill service hos oss, så får du med Mobilitetsservice når du henter bilen.

Tlf. 52 71 75 66

OPNINGSTID I SVEIO SENTER

er ett års veihjelp inkludert.

MECA Veihjelp er alltid inkludert når du tar service hos oss. MECA Med MECAMECA kortet kan du dele opp betalingen alltidvalg inkludert når duVitar hos oss.og – ditt lokale bilverksted siden 1963 Car Veihjelp Service er er et trygt av bilverksted. stårservice for riktig utført Har du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice ininntil 24 VED måneder rentefritt! I FEBRUAR FÅR DU GRATIS LEIGEBIL BEHOV MECA Car – Service er et trygtAlt valg avkanbilverksted. Vi står for riktig prisgunstig verkstedsarbeid. arbeid utføres reservedeler kludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, du ringemed vårt assistanseBetal når det utført og prisgunstig utføres med renummer, og du får raskt hjelp. av originalkvalitet, ogverkstedsarbeid. selvfølgelig gjelderAlt allearbeid bilens garantier Alle typer reparasjoner • Eu-kontroll passer for deg! Bestill service når hos oss, så får duvært med Mobilitetsservice når du henter bilen. fortsatt har hos oss. gjelder også el-bil. servedeler avbilen og Dette selvfølgelig gjelder alle bilens Service • Biler opp til 7,5 t.originalkvalitet,

B I LV E R K S T E D

Ludolf Eides gate 6, Haugesund

www.valvatne.no 1900-2020 FAGFOLK I 120 ÅR

Sveiogata 72, 5550 Sveio Tlf.: 45 25 29 21 www.ledigtime.no/millimeter

Du finner oss også på Facebook, søk MilliMeter

A S

A S

www.meca.no

B I L V E R K S T E D

A S

Service, reparasjon, Eu-kontroll, ruteskift, karosserireparasjon.

- ditt lokale bilverksted siden 1963

Vi hjelper dere med el-installasjoner innen: Tlf 53 74 25 51 e-mail: hb-as@online.no Elektro - Tele - Data - Alarmanlegg

SVEIO SENTER

B I L V E R K S T E D

ÅPENT: Mandag-fredag 9.00-17.00, lørdag 10.00-14.00. TLF. 53 74 18 00 • apotek1.sveio@apotek1.no

Elektroinst. –sterk/svakstrøm

Tlf. 52 70 30 30 PB. 413, 5501 Haugesund

A S

Vi tilbyr alt innen sterk- svakstrøm.

B I L

Graving – muring – drenering – massetransport

Gullvegen 87, 5550 SVEIO Tlf.: 52 81 46 20 Tlf: 53 74 02www.jacobsengruppen.no 59 V E R K S T E D A S post@bjellandelektro.no www.bjellandelektro.no

Gratis og uforpliktende befaring Tlf: 92 66 75 32 E-post: simon-stole@outlook.com

Førde Auto A/S

Hanaleite 4 • 5555 Førde Tlf. 53747310

ELEKTRIKEREN I SVEIO Vi er til for deg!

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

• Alle typer reparasjoner, EU, service og vedlikehold på alle person- og varebiler. • Skadereparasjoner Tlf: 53 74 77 77 Mail: post@sveioauto.no

Tittelsnesvegen 544 5550 SVEIO

Ring oss når du trenger elektriker!

#Flashback friday På fredag kan du sjå tilbakeblikk frå 1999 på Facebook-sida vår!

Alt innan graving og transport! Tlf. 40 45 77 29 Christoffer@haavardsholm-maskin.no Solheimslio 3A - Førde i Hordaland

ÅRSMØTE

Auklandshamn idrettslag Måndag 9. mars kl. 20.30 på Auklandshamn skule. Alle velkomne!

Styret i Auklandshamn idrettslag

Valestrand Ungdomslag

Årsmøte søndag 22. mars kl 18:00 på Kleivo. Vanlege årsmøtesaker. Nye saker sendes styret ved: asirevaag@yahoo.com innan fredag 20. mars.

Velkommen!

Styret i Valestrand Ungdomslag

ANNONSE@VESTAVIND-SVEIO.NO

Kva skjer i Sveio?

Ved papirannonsering får lag- og organisasjonar arrangementet sitt gratis inn i nettkalenderen vår. Sjå alle arrangementer her: www.vestavind-sveio.no


Telefon 03240

www.haugesund-sparebank.no

Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

Annonser

RELIGIØSE MØTE

FJERNADOPSJONSPå egne ben BASAR UNGDOM OG ØKONOMI

FILADELFIA AUKLANDSHAMN

Fredag kl. 19.00: B ibeltime v/Øyvind Gaarder Andersen.

Søndag k l. 11.30: Bønn. kl. 12.00: Møte. Tale av Øyvind Gaarder Andersen. VIP Minutes og Små Juveler for barna.

Tirsdag k l. 17.00: Supertirsdag og RR. Onsdag kl. 19.00: Bibel og bønn.

i Sveio soknehus laurdag 7. mars kl. 15.00 Fåv/Svein god råd med gode råd. Andakt Helge B. Torsteinsbø Vi inviterer til en kveld om ungdom og økonomi. Song v/ ProsjektCore » Sparing – Hvor lite skal til for å oppfylle drømmen? Mat. Åresal. Hovudtrekking. Gode råd fårmådu fra folk som kjenner deg » Forsikring – Hvilke jeg ha?

Hjelp til en verdig og trygg gravferd på hele Haugalandet. Vi har lang erfaring fra alle typer begravelser.

DØGNVAKT

52 71 54 40

Prøv vår planlegger: www.begravelses-byraet.no Medlem i Virke Gravferd

Årsmøte i Einstadbøvoll helselag

Lån 90 og år finansiering – Hvor når og hvordan? I»snart har vi bistått folkmye, på Haugalandet med banktjenester, og det » Kort og kortvett er viktig for oss at det skal være enkelt å bruke banken. Vi er tilgjengelige på både nettbank og mobilbank, og når du trenger en hyggelig prat med Vi møtes i Haugesund Sparbanks kantine 14. mars kl. 19.00-20.30. en rådgiver kan du komme innom et av våre 8 kontorer.

Hjarteleg velkommen!

Les meir på www.pfa.no

Enkel servering. Velkommen. Arr.: Fjernadopsjonsforeningen

Det er det vi mener med lokal, nær og personlig.

Årsmøte for Sveio sokn

Søndag 8. mars kl. 12 på Soknehuset Hovedinnholdet er informasjon fra Sveio sokneråd om: -årsmelding og regnskap 2019 -måldokumentet -plan for diakoni Kantor Ingrid Furdal orienter om kultur og kyrkjemusikalsk arbeid i Sveio sokn. Per Bjørn Habbestad orienterer om Gjenbruksløa.

12. mars kl. 19.00 på Ørevik grendastova. Vanlege årsmøtesaker. Jorunn Sekse kjem for å snakke om søvn og søvnapné. Saker til årsmøte må vera styret i hende seinast 10. mars.

ÅRSMØTE

Velkommen!

Førde Bygdalag

Velkommen til bibeltime i Auklandshamn bedehus 18. mars kl. 19.00. v/Håkon C. Hartvedt Emne: Begynt er ikke fullendt Mat/Misjonsoffer -

7-stjerna

Tysvær Blandakor

Førde samfunnshus, torsdag 12. mars kl. 19.00.

Kirketoner over Haugalandet 8. mars kl. 18.00 i Sveio kyrkje

Årsmøtesaker:

Dirigent: Magne Kristoffersen Foruten koret medvirker: Tenorsolist, Pianist, Cellist Gjestekor: Kvederane

- Godkjenning av innkalling og saksliste - Årsmelding 2019 - Rekneskap 2019 - Budsjett med handlingsplan - Valg av leiar, styremedlemmer, revisorar og valgnemd. - Eventuelt Alle velkommen, vel møtt!

Sveiobygdene

2 for 1 Hugs at Vestavind har lag- og organisasjonsrabatt.

Dropp middagen heime, og bli med på

Restaurantkveld Lørdag 21. mars klokken 19.00 - 01.00 på Førde Samfunnshus Vi ønsker velkommen til en trivelig kveld med god middag, underholdning og dans.

Velkommen!

Billetter: 200,- v/ inngangen.

MINNEKVELD I «MUREN»

Styret

Sjette møte i serien

Søndag 15. mars, kl. 16.00

BUA Årsmøte Bua bygdelag / husstyret Tysdag 17. mars kl. 19.30 blir det årsmøte i husstyret for skulehuset på Bua og Bua bygdalag. I tillegg til vanlege årsmøtesaker blir det enkel servering og orientering om planane for nytt møterom i skulehuset! Møtet blir halde i skulehuset. Vel møtt alle som er interessert i bygda!

Bua bygdelag/ Husstyret for Skulehuset på Bua.

Firemanns-bandet UP´N GO spiller opp med gode låter og god stemning.

i «Muren» på Einstadbøvoll gard TEMA: SNAKK OM SNAKK Einar Økland Gamle ord, hermer, seiemåtar og samværsskikkar Alle er velkomne!

Arr. Valestrand bygdelag

Billett: kr. 100,- (inkl. enkel servering)

BOK & BOLLE Lesestund i Valenheimen, med Camilla Ruhs.

Søndag 15. mars kl. 14.00 i Valenheimen i Valevåg. Små og store er velkomne. Gratis saft, boller og kaffi. Arrangør: Valenheimen kulturscene

Inngang: 30,- per. pers. 100,-/fam.

Årsmøte Auklandshamn bygdalag Auklandshamn bygdalag held årsmøte på Auklandshamn skule torsdag 12. Mars kl 20.00. Vanlege årsmøtesaker.

Det blir servert kaffe og kaker, i tillegg til bar med salg av både alkoholholdige og alkoholfrie alternativer. Velkommen!

Bindende påmelding til: Egil Lokna - 917 01 290, eller Bjørn Midteide - 905 46 233 innen 14. mars. Kr. 395,- pp. betales til kontonummer 8530.12.05061 Vær tidlig ute, maks 130 personar.

25

Lions Club Sveio inviterer til fest for «godt voksne» Lørdag 14. mars kl. 1900 – 0100 på FØRDE SAMFUNNSHUS Lions Club Sveio inviterer til fest for «godt voksne» Målet med denne festen er å ha fin kveld med litt mat, kos og en svingom!

Overskudd etter dette arrangementet vil bli brukt til LIONS sitt arbeid på lokalt og nasjonalt plan.

 Lions Club Sveio inviterer til en hyggelig kveld med mat og underholdning og dans.  Det vil bli servert lapskaus til middag  Det vil bli salg av kaker m/ kaffe etterpå.  Olav Enerstvedt og Andreas Erve spiller opp til dans og det blir bar med salg av øl & vin.

Pris inkl. middag: kr.200,- pr.person Påmelding innen 8/3-15 på epost eller på telefon til: w-mjaane@online.no Mobil: 91688234

VESTAVIND på nett frå i kveld 5. mars kl. 18.00


26

Vestavind Torsdag 5. mars 2020

Annonser

Ledige stillingar

Teaterhelg

Reinhaldar

Sveio kulturskule arrangerar teaterhelg 6. og 7. mars, i samarbeid med Marco Thomas. Her vil deltakarar få ei god innføring i teaterfaget. Både kjekt og lærerikt. Lærar er Marco Thomas.

100 % fast stilling som reinhaldar ved Sveio kommunehus. Saksnr. 20/43

Dagsenteret

Aldersgruppe 9-14 år. Vi har plass til 12 deltakarar. Fredag: kl. 17-19 Laurdag: kl. 11-16 Det blir servert lunsj laurdag. Pris kr 150 pr. deltakar.

Ledig 65 % fast stilling på dagsenteret ved Sveio omsorgssenter. Saksnr. 20/179

Helsefagarbeidar

Ledig 50 % fast stilling som helsefagarbeidar i heimetenesta. Saksnr. 20/178

Ferievikarar

Gudsteneste søndag 8. mars

Ferievikarar

Sveio kyrkje kl. 11.00. Høgmesse. Gisle Sørhus Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Nattverd. Presentasjon av soknerådet. Årsmøte, Kyrkjekaffi.

Sveio Omsorgssenter og Heimetenesta treng ferievikarar for sommaren 2020. Saksnr. 20/101 Ferievikarar ved Helse- og rehabilitering; Bu, miljø og mestring. Saksnr. 20/100

Førde kyrkje kl. 11.00. Høgmesse. Arild Steinsland Dåp. Offer til Soknehuset. Nattverd. Tårnagent, Dåpsskulen deltek. Årsmøte.

Sjå fullstendig stillingsutlysing på: www.sveio.kommune.no/ledig-stilling

Nye vedtekter for gravplassane i Sveio er godkjent av Bispedømmerådet. Sjå www.sveiokyrkja.no/livets-gang for meir informasjon. Sveio kommune • Postboks 40 • 5559 Sveio • Telefon: 53 74 80 00 • Telefaks: 53 74 80 01 • postmottak@sveio.kommune.no • www.sveio.kommune.no

d-sveio.no

www.vestavin

NETTAVISA GÅR «LIVE» KL. 18.00.

Du er invitert til

LANSERINGFEST I KVELD Velkommen til lanseringsfest i Sveio senter i kveld, 5. mars frå kl. 17.30 - 19.00. Endeleg skal Vestavind på nett og me inviterer til feiring! Me får besøk av varaordførar Ruth Grethe Østebøvik Eriksen. Sveio kommune stiller med kake frå Haugli Bakeri og Pals sponsar kaffi. Sveio Blomster dekorerer lokalet. Med meir!

SVEIO SENTER ER MED PÅ FEIRINGA! Sveio Libris & Ringo held ope til kl. 19. Blink Hus Valvatne kjem på lanseringa for å presentere 9 mannsbustad i sentrum.

Valvatne Ringvegen Stord – Tlf. 53 7020 70 Ringvegen12, 125412 5412 Stord Tlf.40532040 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39

www.valvatne.no 1900-2020 FAGFOLK I 120 ÅR


Torsdag 5. mars 2020 Vestavind

Du finn Vestavind i 2. etasje i dette bygget i Sveio sentrum. Inngong på begge sider av bygget.

53 74 01 80

MMS: 459 01 271 E-post: tips@vestavind-sveio.no

www.vestavind-sveio.no

Iris Elin Ullvang

Familiesida

27

Send ei helsing Legg bilde i ein e-post, og send til redaksjonen@vestavindsveio.no – hugs namn og etternamn på den som får helsing. Du kan òg ta med bildet innom oss i Sveiogata 72, så scannar me medan du ventar. Fristen for å komma med i torsdagsavisa er tysdag kl. 12.00.

GRATULERA

redaktør og dagleg leiar

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 270

Kari Nilsdotter Haukås journalist

Hurra for godgutten vår, Johannes Jacobsen Mokleiv som ble 3 år 21. februar. Bestemor og bessen gratulerer!

Fine, gode og omsorgsfulle Signe Berthilde Lie Hellesnes fylte 9 år 2. mars. Gratulerer med overstått dag. Klem fra bestefar og mormor.

Godjenta vår, Oda Malene Melhus, fylte 10 år 2. mars. Gratulera kjempe masse til den flotteste jenta i verden. Klem mamma, pappa, Serine & Simen.

Hipp hurra for bestefar, Harald Martin Bua, som fylte 75 år 3. mars. Hilsener fra Jørgen, Daniel, Theodor, Johannes, Kasper, Sander, Martin, Julie, Hanne Margrethe, Martine, Olaf og Karoline.

Hipp hurra for godgutten og koseklumpen vår Leif Martin Grønfoss Haukås som blir 2 år 5. mars. Stor bursdagsklem fra storesøster Randi Seline, tante Elisabeth, farmor og bessen. Gleder oss til å feire dagen med deg.

Vil sende en hilsen til vårt kjære barnebarn Adela Kathrin Velde på Fagerland som blir 4 år 6. mars og pappen Sverre som har bursdag 8. mars. Me er heldige som har dykk! Gleder oss til selskap. Stor klem fra bessen og besto.

Pernille Brynjelsen Stokke fyller 2 år 8. mars! Blidfisen vår sprer latter, glede å sang hver eneste dag. Håper du får en fin dag med venner og familie! Stor klem fra mamma, pappa, Bobbo, Dadda, pusen og dukkene - Hanna, Ida og Beate.

Vil gratulera den blide og gode Pernille Brynjelsen Stokke med 2 års dagen 8. mars. Me gle oss til å feira deg! Stor klem fra mormor og bess.

e-post: kari@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 271

Ellen Marie Hagevik journalist

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 916 33 866

Susanne Lie Vallestad marknadsansvarleg / abonnement

e-post: annonse@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 272

ABONNEMENT Heilår komplett: 810,Heilår digital: 775,Halvår komplett: 470,Halvår digital: 450,Student komplett: 350,Student digital: 299,-

NY I SVEIO?

60 ÅR

Alle nye innbyggjarar i Sveio får tre månadar gratis avis.

70 ÅR

Ønskjer du abonnement? Send namn og adresse til post@vestavind-sveio.no

FRISTAR

Skal du tinga annonser eller senda inn gratulasjonar, er fristen tysdag klokka 12.00

FØLG OSS

Instagram @vestavindsveio

Gratulerer så mye med 6 års dagen 7. mars godgutten vår Emil O. Hovda! Tenk at du snart er skulegutt! Me er uendelig glad i deg! Bursdagsklemmer fra mamma, pappa og Kristian!

Me vil gratulera Bjarte med 32 års dagen 9. mars og Gaute som fylte 27 år 2. mars. Sender samtidig ein helsing til Signe i Grimstad, alle med etternavn Stølås Storli. Stor klem frå mamma og pappa.

Vebjørn Hjelmeseter fyller 16 år 7. mars. Gratulera så mykje til den beste storebroren og kjekke guten vår! Helsing Sunniva, Emmelin, mamma og pappa.

Gratulera så masse med 8 års dagen 9. mars Silje Helle Eriksen. Klem frå mamma og pappa.

Facebook facebook.com/vestavind

Besøksadresse Sveiogata 72

Postadresse Pb. 53, 5559 Sveio Kontortida er i hovudsak frå 08.00-15.30 måndag-fredag.

Vår fantastiske bess, vår gode pappa, svigerfar å mann går inn i sitt siste år i 60 årene 7. mars, men er fortsatt kun 35! Hipp hurra for deg, Bjørn Brynjelsen! Feirer deg i helga! Stor klem fra barnebarn å resten av familien!

Gratulera som 70 års jubilant vår gode og snille mamma, svigermor, mormor, besta og oldemor Gerd Johanne Våge. Me gler oss til å feire deg 8. mars i open løe i Vågedalen klokka 15 til 18. Håper du får ein uforglemmelig dag. Me er glad i deg. Klem frå Liv-Berit, Gunnar og Geir med familier.


TORSDAG

Langtidsvarsel for Sveio

0/6

Vêret, natt- dagtemperatur og vind dei neste sju dagane

Sannsynlegsvarsel: Ganske sikkert Noko usikkert

SOLA OPP/ NED FLOD FJÆRE

FREDAG

1/6

0-3m/s

2-5m/s

LAURDAG

SUNDAG

2/6 6-10m/s

MÅNDAG

5/7 6-10m/s

5/7 3-7m/s

ONSDAG

4/6 6-10m/s

5/7 6-10m/s

Vêrdata er leverte av: Meteorologisk institutt

Usikkert

07:23 / 18:17 06:34 / 19:19 00:12 / 13:14

TYSDAG

07:20 / 18:19 07:57 / 20:33 01:41 / 14:23

Produsert: 2020-03-03 15:45:07

– Hei, sveibu!

namn: Arild Helland alder: 46 bustad: Mølstrevåg yrke: Elektrikar, offshore

07:17 / 18:22 08:56 / 21:27 02:42 / 15:15

07:14 / 18:24 09:44 / 22:15 03:31 / 16:01

07:11 / 18:27 10:29 / 22:59 04:15 / 16:45

07:08 / 18:29 11:13 / 23:44 04:57 / 17:27

Vêrspalta er leverte av:

07:05 / 18:32 11:57 / 05:38 / 18:09

Bilde merka med #vestavindsveio

@aasfare Vindfullt på toppane #vossresort #vinterferie

@interflora_sveio.blomster Maximalisme og kanskje pompøst? Doble/fylte tulipaner er ett syn. #tulipaner

@britoddrun Eg er så glad i desse gåsungane. #gåsungar #vårtegn #mars

@jannethuestad Disse 2 <3 #farm #farmlife #sheltie #shetlandsheepdog #babysister

@elisabethbry Fyttigrisen, for ein fantastisk vinterdag! #vinterferie #utpåturaldrisur #emberlandsnipen

@britoddrun Rabarbra i snøen. #vårtegn #tidligvår

@kjerstihhj #utno

@livea13 Alltid en rampestrek på lur. #pus #katt #cat #catsofinstagram #catlife #catoftheday #catstagram

– Før Vestavind avbraut deg, kva gjorde du på? – Eg er rundt og handlar litt forskjellig i Sveio sentrum.

– Favorittstad i Sveio?

– Slettene friluftsområde. Der er det fantastisk fint!

– Det er snart helg, kva planar har du?

– Helga feirar eg på jobb på Gudrun-plattformen.

– Yndlingskake?

– Sjokoladekake. Særleg den skikkelig gode og saftige som madammen lagar.

– Kva likar du å gjera på fritida?

– Eg syslar med forskjellige prosjekt, spelar curling og driv med pistolskyting. Og så er det kjekt å følgja opp ungane på fotball og turn.

– Kva gjer deg glad?

– Å sjå at ungane meistrar og får til ting.

– Kven vil du helsa til?

– Ungane og madammen: Tiril, Sonder og Heidi.

@espirasolkroken Vi fordyper oss i lek over lange perioder. Personalet tilfører spennende materiell og hjelper barna til å utvide leken. #lekemiljø #temaarbeid


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.