Bygg, bustad og interiør - Haust 2020

Page 1

TEMA: BYGG, BUSTAD OG INTERIØR Nr. 36

n

24. september 2020

n

34. årgang

n

Laussal kr. 25,-

Testing kvar dag

Historisk tun

Mange har, og mange skal nok innom koronasenteret i Aksdal framover. Testkapasiteten er ubegrensa – snart vil det bli mogleg å bestilla time digitalt.

Maleriet fortel kor røtene deira er forankra. Far og dotter, Alfred Severin og Åshild Irene Lid, har begge sterke band til hus og tun på Lid-garden.

SIDE 2-3

SIDE 12-13

Breibandspengar til Sveio

Vestland fylkeskommune deler ut pengar til breiband, Sveio er kommunen som får mest av potten på 36 millionar kroner. Dermed vil rundt 13 stader få ein liten digital revolusjon – me har lista over stadene. SIDE 4

Hesteliv på Apeland SIDE 22-23 Gry Kristin Karlson har fleire hestar i stallen, avlshopper er hovudgeskjeften.

Prøv oss på nett!

Hald deg oppdatert på lokale nyhende, uansett kor du er!

3 månader for 199,Digital tilgang med E-avis og daglege oppdateringar. Bestill på nett: www.vestavind-sveio.no


2

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Fleire held fartsgrensa

Einstadbøvoll helselag er som alltid klare til aksjon.

Demensaksjonen er digital

4 av 10 dødsulukker i trafikken kan knytast til fart. I ein ny kampanje viser Statens vegvesen kor stor risiko det er å liggja «berre litt over» – og også kor mye tryggare det er blitt på vegen fordi fleirtalet no held fartsgrensa. – Det er ein direkte samanheng mellom fartsnivået på norske veger og tal alvorlege ulukker. Dei siste åra har stadig fleire av oss blitt flinkare til å overhalda fartsgrensa. Dette kan me lesa av direkte i ulukkesstatistik-

ken, med stadig færre drepne og hardt skada, seier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhetsavdelinga i Statens vegvesen i ei pressemelding. Statens vegvesen har ei rekkje tellepunkt som viser fartsutviklinga på norske vegar. I 2006 heldt 45,6 prosent av alle bilane på vegen fartsgrensa. I dag held 62,1 prosent fartsgrensa. I denne perioden har tal drepne gått ned frå 242 til 108.

Testar med ro og s

– Koronapandemien set ein stoppar for bøsseinnsamlinga, men innsamling blir det, kampen er nemleg like viktig i år som tidlegare, fastslår Linda Valen på vegne av Einstadbøvoll helselag. Tekst: Kari Nilsdatter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Løysinga for å samla inn pengar i år blir å ta steget inn i den digitale verda, og samla inn pengar via Vipps. Årets demensaksjon startar på den internasjonale Alzheimerdagen 21. september og blir avslutta søndag 27. september. Innsamling skjer lokalt, og helselaget sender pengane vidare til Nasjonalforeningen sentralt. – Me er sværte spente på korleis ein digital aksjon vil slå ut på resultatet, men me er optimistiske for me veit at folk i bygdene alltid har vore flinke å støtta dette viktige arbeidet, seier Valen. Nasjonalforening for folkehelsen bidrar til demensforsking med innsamla midlar. Einstadbøvoll helselag har oppretta eit Vippsnummer og ein bankkonto til årets lokale aksjon. For å støtta aksjonen bruk Vippsnummer 137268, eller kontonr. 3520 56 59569.

Namnet er klart 63 prosent av stemmene gjekk til Nipaståvo, som blir namnet på den nye dagsturhytta. Natt til måndag var namnekonkurransen til Sveio kommune er over. Det stod om Nipakvildo, Nipaståvo, Skuggakvildo og Sveibuo. Sveio kommune gratulerer Astrid Hovda og Lars Bua som fremja forslaget, dei er lova ein liten premie på opningsarrangementet for Nipaståvo. Sveibuo kom på andreplass med nær 23 prosent oppslutnad. Dei fire forslaga er trekte ut som best eigna blant 82 forslag.

Prøveteltet er godt synleg frå vegen. Frå det raude bygget bak teltet blir alt organisert, her sit også helsepersonell og svarar dei som ringer inn.

– Dei aller fleste som ringer inn til oss ønskjer å testa seg, er redde for at dei kan smitta andre. Me har god kapasitet, og låg terskel for å få det ut av verda, seier Tove Stølsvik på koronasenteret i Aksdal. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Utanfor ein nedlagt barnehage på baksida av badeanlegget i Tysværtunet, står eit telt det nesten er umogleg å ikkje få auge på. Bilane køyrer inn i, blir ståande eit minutt eller så, før dei kan dra vidare og venta på svar om eitt til to døgn. Då skulane og barnehagane starta opp etter sommarferien var det flest ungar innom teltet i Aksdal, no er det mest vaksne og godt vaksne som bestiller seg time for å utelukka korona.

Fem prosent på ei veke

Tilbodet er eit samarbeid i regi av kommunelegane i Sveio og Tysvær, Ståle Andreassen og Mariann Eintveit Lie. Dei har ansvar for det faglege innhaldet på senteret, det er eit godt samarbeid mellom dei to legane og helsepersonellet på senteret, får me vita. Dei siste vekene har det blitt tatt korona-test av mellom 50 og 70 personar kvar dag, hips om haps er sveibu og tysværbu innom. – Me høyrte lite frå Sveio i starten, men frå sommarferien har me sett meir og meir til sveibuen,

seier Stølsvik, som sjølv er fødd og oppvaksen i Sveio. Ho er ei av dei fem som har fast jobb på senteret, alle med ulik helsefagleg bakgrunn. I tillegg finst det tilkallingspersonale, som kan stilla dersom det blir behov for det. På éi veke er det nemleg sagt at testsenteret skal kunne utføra testar på fem prosent av folketalet i Sveio og Tysvær. I mars gjekk ho frå å vera helsesjukepleiar på helsestasjonen i Aksdal eine dagen, til å bli med å byggja opp koronasenteret den andre dagen.

Elektronisk timeavtale

Ting har endra seg sidan oppstarten, og alt flyt mykje betre no. Prøvane blir plukka opp av personale knytt til Haukeland på fast tidspunkt kvar ettermiddag, prøvesvar blir tilgjengelege på nett. Testkapasiteten på koronasenteret er tilnærma ubegrensa. Flaskehalsen blir rett og slett telefonlinjene, men det vil snart komma ei endring. Om kort tid vil det komma ei elektronisk løysing, der folk kan bestilla sjølve. For avtale må ein ha før ein kjem til testsenteret, for det er ei rekkje ting som må vera i orden før testpersonane møter til timen. – Kor snart kan ein få time? – Ringer du før klokka 11 er det sannsynleg å få tid same dag, etter klokka 12 kan det vera at ein må venta til dagen etterpå. Testen bør takast frå både halsen og nasen.

Tove (Halleraker) Stølsvik og Aina Christin Stokkenesnasenteret i Aksdal – begge er oppvaksne i Sveio.

– Det er prima om me får frå begge stader, men anten hals eller nase går også heilt fint. Ingen av dei skal gjera vondt, men naseprøven vil utløysa tårer, det ser me på så og seia alle, fortel helsesjukepleiaren.

Berre test kan gi svar

Temperaturen kryp nedover i takt med at bladene fell frå trea. Det er tid for vonde halsar, tette hovud, nys og snue. No om dagane går talet på testar berre oppover, og slik trur ho det vil bli framover, influensasesongen startar i desember og varer eit stykke ut i det nye året. Dersom feber og hoste oppstår, bør ein testa seg raskt. – Tett og rennande nase heng saman med hausten. Det er umog-


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

Forsøk på biltjuveri Klokka 03.00 natt til laurdag, blei det gjort forsøkt på å stela ein bil i Vigdarvegen. Bileigar varsla politiet, som etter halvanna times søk med politihund fekk tak i gjerningspersonen. Den pågripne viste seg å vera ein mann i slutten av 30-åra, og som er kjent av politiet frå liknande forhold tidlegare. Det opplyser vaktsjef Nina Fagerland ved Sør-Vest politidistrikt.

3

GRATULERA TIL VÅR FASTE ABONNENT

Håvard Liknes 5143 Fyllingsdalen

Du har vunne ei kake til helga frå Haugli Bakeri og Vestavind! Kaka har ein verdi på 350 kroner, og er høveleg for om lag seks personar. Ring 52 70 32 20 for bestilling og avtale om utleveringsstad.

Sveio • Leirvik • Øvregaten • Tesalongen • Cafe Espresso Oasen • Kopervik • Rennesøygata • Raglamyr • Amanda • Aksdal

tødige hender Når bør ungane haldast heime? I desse dagar er det lett å bli rådvill når skule- eller barnehageungen kjem med rapport om vondt i halsen eller stemma begynner å bli hås. Sveio kommune har dei nye retningslinjene som viser veg. Utdanningsdirektoratet kom onsdag 9. september med informasjon om når barn og tilsette skal vera heime frå skule og barnehage, og når ein bør testast for covid-19. Generelt skal barn og tilsette med milde luftvegssymptom og sjukdomskjensle ikkje møta i skule eller barnehage, men halda seg heime til allmenntilstanden er god. Om ein kjenner seg frisk og feberfri kan ein returnera, sjølv om ein har symptom på luftvegsinfeksjon.

Barnehagebarn

som har feber og hoste bør testast. Ved lette symptom på luftvegsinfeksjon utan feber, ser ein an tilstanden heime nokre dagar. Blir ikkje barnet betre, er testing anbefalt. Blir barnet raskt bra, kan det komma tilbake utan at det har blitt testa.

Barneskuleelevar

Skiftun er to av fleire smilande damer ved koro-

som har feber og hoste bør testast. Ved lette symptom på luftvegsinfeksjon utan feber, ser ein an tilstanden heime nokre dagar. Blir ikkje eleven betre, er testing anbefalt. Blir eleven raskt bra, kan ein komma tilbake utan at ein har blitt testa.

leg å skilja forkjølelse frå korona, det er det berre ein test som kan svara på. Me rår til å sjå slike symptom an heime nokre dagar, blir ein raskt betre kan ein gå tilbake til normalen. Men, ein må hugsa på at ein kan komma uforskyldt med ein positiv prøve. Då er det viktig at ein ikkje kjenner på skam, viruset virkar forskjellig på oss, nokre har ikkje symptom, seier helsesjukepleiaren.

Ungdomsskuleelevar

som har feber og hoste bør testast. Elevar med luftvegssymptom bør følgja Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalingar for testing. Per september 2020 vil det seia at alle elevar i ungdomsskulen som har luftvegssymptom utan kjend årsak, blir testa og held seg heime til svaret er klart. Er testen negativ og allmenntilstanden god, kan dei komma tilbake.

Høyr med testsenteret først

Heimeoppdrag

Det er ikkje alle som har tilgang på bil, og det må ein ha dersom ein skal testast i teltet. Men koronasenteret disponerer ein bil, slik at dei kan køyra ut for å testa personar som av ulike årsakar ikkje kan komma seg til Aksdal.

Vernepleiar Aina Nordtveit og Gunhild Lygre Mosti, student i helsearbeidarfaget er akkurat ferdige med siste bil i dag. Mosti har sin første opplæringsdag. Foto: Irene Flatnes Haldin

Personar frå Sveio skal testast i Tysvær (Aksdal). For å testast må du først kontakta testsenteret for å avklara behovet og bestilla time. Testsenteret kan kontaktast på tlf. 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–15.00).


4

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Millionar til breibandsutbygging Vestland fylkeskommune har vedteke å gi 36 millionar til breibandsutbygging i 11 kommunar der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggja ut.

Dette skal gi betre dekning til husstandar og verksemder som i dag har 30 Mbit/s breiband. – Dette er ei stor og viktig satsing som vil føra til kraftig betring av den digitale infrastrukturen i fylket. Det

er framleis stader i Vestland, særleg nord i fylket, som ikkje har godt nok breiband. Etter kvart som den digitale infrastrukturen blir betre utbygd, håpar vi at dette vil bidra positivt til utviklinga av offentlege tenester, nytt næringsliv og forsking i Vestland, seier Tor André Ljosland, leiar i hovudutval for næring i Vestland til eigen nettstad. Sveio får inntil 7 950 000 kroner, her skal dei nyttast: Åsbu-Kinn, Apeland-Dynjo,

Nordskog, Grimstveit, Færås, Rossehaug, Håvardsholm/Bjørga/Buvika, Vigdarheim og Flatnesvegen.

Statlege midlar

Tilskota til breibandutbygginga blir dekka med øyremerka midlar frå staten som fylkeskommunen tildeler. Den nasjonale ramma er på 406 millionar kroner totalt til breibandsutbygging. Vestland har fått 32,52 millionar av desse frå kommunal og moderniseringsdepartementet

(KMD). I tillegg har fylkeskommunen eigne midlar til formålet. Fylkeskommunen skal no koordinere anbodsprosessen for alle kommunane, før det blir inngått utbyggingskontraktar mellom den enkelte kommune og breibandsleverandøren som vinn anbodet. Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020 understrekar viktigheita av godt breiband og digital infrastruktur i heile fylket.

Helifuel er kjøpt opp Swire Oilfield Services, den leiande globale leverandøren av konteinarløysingar og tenester til offshore-industrien har kjøpt opp det selskapet Helifuel AS, som har base på Hanaleite. I ei pressemelding går det fram at oppkjøpet vil styrka selskapet si internasjonale satsing innan Aviation & Helifuel system ytterlegare. Oppkjøpet er eit nytt ledd i Swire Oilfield Services sin strategi om å utvida det globale tenestetilbodet etter at selskapet tok over Aberdeenbaserte Gordon Engineering Services (GES) i 2018.

Med i leiargruppa

Jonathan Hughes, adm. dir. i Swire Oilfield Services er oppnemnt til å leia den vidare utviklinga og ekspansjonen av forretningsområdet på global basis. Tidlegare eigar og grunnleggjar av Helifuel AS, Oddvar Østensvik vil halda fram i selskapet saman med den eksisterande leiargruppa, med Jorunn Håvardsholm som dagleg leiar, blir det nemnt.

24 år som eige selskap

Helifuel AS blei etablert i 1996, og er spesialisert på design, produksjon, inspeksjon, vedlikehald, opplæring og utleige av spesialsystem for drivstoffylling til offshore olje og gass,

Manfred Volanthen, adm. dir. i Swire Oilfield Services og Oddvar Østensvik, gründar og tidlegare majoritetseigar i Helifuel AS.

marine og vind-industrien. Basert på det mangeårige erfaringa i sine respektive marknadar, vil det kombinerte selskapet vera i stand til å kunne tilby ei fullintegrert teneste for alle behov innan Aviation og helifuel-segmentet, heiter det vidare i pressemeldinga. Swire Oilfield Services blei etablert i 1979, og er med sine over 500

tilsette operasjonar frå 61 basar i 29 sterkt tilstades i dei største oljeog gassregionane i Europa, Afrika, Midtausten, Nord- og Sør-Amerika og Asia.

Vidareutvikling

Oddvar Østensvik kjem med denne uttala: – Samanslåinga vil hjelpa oss med å vidareutvikla våre løysingar

til den globale energisektoren, og gi oss moglegheita til å halda fram med å tilby kostnadseffektive tenester med høg kvalitet til våre kundar. Me har eit solid team som i kombinasjon med den økonomiske styrka og det globale nettverket til Swire Oilfield Services, vil gi oss eit godt fundament for vidare vekst og moglegheit for auka produktutvikling og innovasjon.

Bestillingssystemet braut saman Klokka 10 sist torsdag kunne ein bestilla overnatting i Flokehyttene. Klokka 10 same dag braut systemet saman. Tekst: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Flokehyttene har fått mykje merksemd i lokale medier heilt sidan mai

2018 då planane blei presenterte. Frå fredag 16. oktober kan dei første låsa opp dørane til Flokehyttene, men først må bestillinga gå i orden, anten via nett eller telefon. Og akkurat det viste seg å bli litt utfordrande. Rundt klokka 11 var nokre bestillingar begynt å gå gjennom. – Me jobbar med saka, det har begynt å løysa seg litt, men det er fram-

leis ustabilt. Nokre får det til, andre ikkje. Det har nok med kapasiteten på systemet å gjera, seier Tore Haugen, dagleg leiar i Haugesund Turistforening. På opningsdagen i 14-tida hadde ikkje Haugen full oversikt, men systemet har kome seg noko. Pågangen har vore jamn og god i heile dag, seier han til Vestavind.

Her skal mange få ei oppleving framover. Foto: Haakon Nordvik


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

5

Til kamp mot plastforsøpling Søndag 18. oktober er dagen for årets TV-aksjon. I år går innsamla midlar til å bekjempa plast i havet. Pengane går til WWF (Verdens naturfond), aksjonen har fått namnet «Et hav av muligheter». Tekst og foto: Kari Nilsdatter Haukås kari@vestavind-sveio.no

I år går NRK sin store innsamlingsaksjon til WWF og kampen mot plast i havet, blant anna gjennom målretta tiltak i storbyar i Vietnam, Thailand, Filippinane og Indonesia.

Digital aksjon

På grunn av smittevernet må ein i år samla inn pengar via digitale løysingar. Alle får likevel gode moglegheiter til å bli med å bekjempa plast i havet, sjølv om det ikkje kjem fysiske bøsseberarar og bankar på dørene. Årets aksjon blir annleis på mange måtar, og dét vil naturleg nok gjera utslag på resultatet. – Me veit det er mange, både privatpersonar og næringslivet, som har vore gjennom eit tøft halvår grunna covid-19, det er difor ikkje å forventa at alle har moglegheit til å gje så mykje som dei ønskjer, fastslår leiar i Sveio frivilligsentral og aksjonsleiar, Kristianne Uri. Førre fredag sat ho i planleggingsmøte saman med ordførar Linn Therese Erve og ungdomskoordinator i Sveio, Flemming Lothe. Dei er tre blant mange som er involvert i aksjonen i Sveio. – Me er heldige her i Sveio, me er

– TV-aksjonen handlar ikkje berre om å samla inn pengar, men like så viktig er den kunnskapsrelaterte delen, dét at me set fokus på eit svært høgaktuelt tema, nemleg kampen mot plast i havet, seier ordførar Linn Therese Erve (i midten). Her saman med leiar i Sveio frivilligsentral, Kristianne Uri og ungdomskoordinator Flemming Lothe.

ein liten kommune med mange trufaste folk som alltid stiller opp, fastslår trioen. – Lokalt prøver me å tenkja praktisk på korleis synleggjera årets tema, me vil blant anna oppfordra næringslivet til å engasjera seg, vera synlege. Eit eksempel kan vera å marknadsføra TV-aksjonen på sine nettsider, seier Erve.

Konkurranse

Flemming Lothe har det siste halve

året gått online for å halda kontakt med ungdomen i Sveio, eit tilbod som har blitt godt motteke. Lothe fortel at han no er i tenkeboksen om korleis han kan engasjera dei unge i samband med TV-aksjonen. – Eg ser for meg ein videokonkurranse, med tema Havet, og kor livsviktig det er å ta tak. Nyleg las eg ei fersk studie, utført av forskarar ved eit universitetet i Australia, som viser at me menneske får i oss plast tilsvarande eit kredittkort i veka berre

gjennom vatnet me drikk, seier Lothe engasjert. Den enklaste måten å engasjera seg på i samband med TV-aksjonen 2020, er å oppretta ei eiga digital bøsse og samla i ditt nettverk. På blimed.no finn du opplegg både for privatpersonar, skular, barnehagar og organisasjonar.

Spleisar på dekor til undergang Den grå og triste undergangen på Ekrene kan no bli eit høgdepunkt for dei som ferdast i området. Tekst: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

– Ein må alltid gjennom undergangen om ein skal gå tur på Ekrene, me går der mykje sjølv, barnehagane og skuleungane går her også kvar dag, seier Evelyn Reiersen, som bur på Gjeringstjørn. Sjølv er ho heime i permisjon med minstejenta på ti månadar, og trillar ofte tur i området.

Næringslivet bidrar

Etter nok ei passering i den mørke og grå undergangen, kom ho ein dag på Leif Stian Nes frå Tysvær, som den siste tida har sett sitt preg på bygningar rundt om i distriktet med kreativitet og spraymaling. – Eg snakka med folk rundt meg om idéen, høyrte med fylkeskommunen, fekk pris frå Leif Stian og sette i gong ein Spleis. Sidan fredag har me fått inn 9.000 kroner, seier Reiersen nøgd – ho hadde sett føre seg at innsamlinga skulle ta noko lengre tid. Større aktørar er med og drar lasset. Til no

har T. Halleland AS, R. B. Johannessen AS, Best Ekrene Pizza & Hamburger, og Espira Solkroken barnehage blitt med på Spleisen, opplyser initiativtakaren, som gjerne vil takka alle bidragsytarar.

3.300 kroner gjenstår

Totalkostnad for å få dekorert begge sidene er 12.000 kroner. Næringslivet har gitt 4.800 kroner til no, 22 andre har bidratt med totalt 4.200 kroner, slik at det måndag ettermiddag gjenstår 3.000 kroner før prosjektet er i boks. Kva motiv som skal vera er ikkje fastsett, men noko fargerikt og positivt skal det bli. Kunstnaren, kjend som artworkbyleif vil setja av nokre dagar i oktober til prosjektet.

Grønt lys frå fylket

Eva Birgitte Teige i Vestland fylkeskommune fortel at det har blitt gitt løyve til liknande før. – Me har sagt at det må gjerast ryddig og ordentleg. Dersom dette vert eit godt utført prosjekt vil det minske lysta til stygg tagging i undergangane, det vil spara oss for reinsking og vasking av slikt, noko som går på vedlikehaldsbudsjettet vårt. Me ser på det som positivt at brukarane vil ha det hyggeleg og fint rundt seg, seier Teige til Vestavind.

Evelyn Reiersen med yngste og eldste dotter, Josefine (10 mnd.) og Pernille (7) ser fram til at undergangen dei bruker kvar dag blir friskare.


6

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Omsetting av eigedomar i Sveio kommune Hiljesbrekko 6 (Gnr 32, bnr 20) er overdrege for kr 1.700.000 frå Rolf Espen Lehmann til Sivert Solli (07.08.2020) Nappavegen 112 (Gnr

10, bnr 59) er overdrege for kr 2.700.000 frå Tore Økland til Solid Gs Holding as (10.08.2020)

Vierdal 41 (Gnr 42, bnr 4) er

Tilbod til dei som har mista nokon Like før jul kan dei som har mista nokon henga opp ei julekule på eit minnetre i Museumsparken på Stord. Tekst: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Det er den veldedige organisasjonen Georgs gave, grunnlagt i Oslo som står bak. Initiativtakarane ønskjer å tilretteleggja for å skapa gode minne i ei tung tid, og jobbar tett med fleire sjukehus og gravferdsbyrå i landet. Sveio kommune støttar Til Minne-tre-prosjektet. – Eg tenker at me viser solidaritet og samhald ved å gi ein pengesum til dette gode formålet, seier ordførar Linn Therese Erve, som skal ta del i markeringa 20. desember. For å få ei kule på treet med namn på vedkommande som skal heidrast og minnast, melder ein seg på via eit skjema som ein finn på Facebook-gruppa Georgs Gave Stord & omegn. – Namnet på den du har mista vil vera handskrive. Julekulene vil henga opp i rundt tre veker, så vil dei bli tatt ned igjen, seier Monica Wathne frå Stord, initiativtakar lokalt.

Vestavind arbeidar etter Vær Varsom-plakaten sine reglar for god presseskikk. Den som meiner seg ramma av urett publisering, blir oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund, som behandlar klagar mot mediene i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgata 17 0158 Oslo Tlf: 22 40 50 40 E-post: pfu@presse.no

overdrege for kr 800.000 frå Aslaug Hanssen, Irene Røsdal, Svein Skau Jakobsen, Tom Jakobsen, Gun Nilsen, Anne Berit Vierdal, Liv Turid Jakobsen, Birger Kulleseid, Terje Emil Kulleseid, Elin Berg-Johannesen, Bente Røsdal Herlofsen, Arild Røsdal, Geir Røsdal, Hilde Vikse Røsdal, Kjetil Røsdal, Ole Geir Røsdal og Sissel Røsdal til Asbjørn Vierdal (10.08.2020)

Straumvikvegen 34 (Gnr 107, bnr 128) er overdrege for kr 1.200.000 frå Endre Harald Wiken til Beatrice Maxwell Birkeland og Sten Magne Birkeland (11.08.2020) Rophusvegen 88 (Gnr

72, bnr 26) er overdrege frå Arne Sørhus til Bente Sørhus (12.08.2020) Overdraginga omfattar også Gnr 72, bnr 34

Geilo 15 (Gnr 36, bnr 6) er overdrege for kr 1.250.000 frå Alvan Bjarne Jacobsen til Niklas Hovland Nærø (13.08.2020) Øklandsvegen 92 (Gnr

102, bnr 2) er overdrege for kr 2.600.000 frå Lars Hylen til Auklandshamn Smaledrift Da (13.08.2020)

Del av Lindøyvegen 44 (Gnr 74, bnr 27) er overdrege til Osmund Olav Lie og Grethe Smelvær (13.08.2020) Overdraginga omfattar også del av Gnr 74, bnr 147

Eikelandsvegen 2 (Gnr

34, bnr 18) er overdrege for kr 50.000 frå Jørgen Eikeland til Paul Arve Eikeland (14.08.2020) Del av Gnr 33, bnr 6 er overdrege for kr 30.000 frå Jørgen Eikeland til Paul Arve Eikeland (14.08.2020)

Sveiåstunet 11 B (Gnr 40, bnr 552, seksjon 16) er overdrege for kr 1.900.000 frå Marius Strige til Fredrik Noddy Slethaug (17.08.2020) Gnr 52, bnr 144 er overdrege frå Kåre Bua til Elise Brændhagen Bua (17.08.2020) Gnr 52, bnr 145 er over-

drege frå Kåre Bua til Mari Arnestad og Nils Haktor Bua (17.08.2020)

Gnr 52, bnr 146 er over-

drege frå Kåre Bua til Birgitte Brændhagen Bua og Espen Helvig (17.08.2020)

Espenes 42 (Gnr 116, bnr 45) er overdrege for kr 990.000 frå Tungesvik Prosjekt as til Anfinn Birkeland (17.08.2020) Garvikvegen 8 (Gnr 4, bnr

79) er overdrege frå Svein Sandvold til Gro Sandvold og Sigurd Sandvold (17.08.2020)

Del av Garvikvegen 8 (Gnr 4, bnr 79) er overdrege for kr 1.000.000 frå Sigurd Sandvold til Haakon Larsen (17.08.2020)

Del av Ålfjordvegen 448 (Gnr 110, bnr 11) er overdrege for kr 400.000 frå Marit Tverrå til Roe Tverrå (18.08.2020)

Vierdal 37 (Gnr 42, bnr 48)

Gnr 83, bnr 198 er overdrege for kr 1.450.000 frå Helge Elias Tveit til Kari Elene Mortensen og Stian Mortensen (21.08.2020)

er overdrege for kr 990.000 frå Wenche Margrethe Johansen til Dag Erik Andreassen Hareide og Merete Hareide Haringstad (19.08.2020)

Gnr 83, bnr 156 er overdre-

Lensmannstunet 6 (Gnr 121, bnr 69) er overdrege for kr 3.790.000 frå Pia Algotsdotter Båth Rokstad til Marit Tone Fossheim og Ove Fossheim (19.08.2020) Salet omfattar også Gnr 121,

Rophusvegen 78 (Gnr 72,

bnr 265

Gnr 7, bnr 65 er overdrege

for kr 1.600.000 frå Dag Inge Jamne til Harald Andre Bentsen og Hilde Loreen Storesund Bentsen (20.08.2020) Salet omfattar også Gnr 7, bnr 79

Del av Liervegen 134 (Gnr 99, bnr 4) er overdrege frå Georg Matre til Aslaug Johanne Matre (20.08.2020) Del av Liervegen 134 (Gnr 99, bnr 4) er overdrege for kr 50.000 frå Aslaug Johanne Matre, Liv Kirsten Matre Hetland, Gunnar Matre, Magnus Matre og Anne Gerd Matre Thowsen til Randi Matre Ferkingstad, Bjørg Marie Lyngstad, Johan Melbo Matre, Trygve Matre, Stine Marie Moan, Astrid Synnøve Sjursen, Laila Solheim, Linda Mariann Solheim, Gro Hove, Olav Rune Hove, Greta Hove, Morten Hove, Oddvar Hove, Einar Matre, John Hove Notland, Inger Johanne Rasmussen og Berit Matre Gåsland (20.08.2020)

ge for kr 225.000 frå Halfdan Friis og May Sandven til Tina Risanger og Helge Elias Tveit (24.08.2020)

bnr 57) er overdrege for kr 2.575.000 frå Hellen Karin Olaisen til Atle Hansen Brekke og Linda Kristin Olaisen Brekke (24.08.2020)

Hopevegen 3 (Gnr 26,

bnr 13) er overdrege for kr 2.000.000 frå Thomas Vetås til Krzysztof Piotr Lakowski og Julia Agnieszka Maruda (28.08.2020)

Ekrene Næringspark 30

(Gnr 72, bnr 323) er overdrege for kr 1.148.140 frå Sveio kommune til Hiernagla Brenneri as (28.08.2020)

Sveiåstunet 13 A (Gnr 40, bnr 552, seksjon 17) er overdrege for kr 2.050.000 frå Emilie Huse til Gaute Vihovde Haug (30.08.2020) Levert av Ambita as

Nå blir det kulturkyrkje igjen! Fredag 12. mars stengte Noreg ned og også Valestrand kulturkyrkje måtte innstilla arrangementa sine. No er vi i gong igjen. Kyrkja kan no samle mellom 80 og 100 tilskodarar til kulturarrangement. Utsette og nye ting kjem på programmet. 27. september ønskjer vi velkomen til del to av «Bibelreisen» med instagrampresten Per Hjemdal. Bibel-Per har 1500 følgjarar på Instagram, og besøker oss med sitt favorittema: «Bibelen». 22. oktober blir utsett konsert med Elin Furubotn, Sigbjørn Apeland og Torbjørn Økland sett opp igjen. Furubotn, med anar i Sveio, feirar i år 20-årsjubileum som artist. Det betyr nye låtar som ho og musikarane hennar endeleg kan spele for folk. Det er tredje gong ho vitjar kulturkyrkja. 8. november kjem forteljar Ivar Nygaard til Kulturkyrkja med forteljinga «Brudebåten». Inspirasjon

Elin Furubotn og Torbjørn Økland held konsert i oktober. Foto: Kristin Sevaldsen

til forteljinga har han frå Sveio og boka om misjonær Arne Valen sitt liv. Ein misjonær burde vera gift. Var han ikkje det så kunne ein få ei brud frå Norge. Derav fortelja «Brudebåten» og ein liten, men særskilt del av misjonshistoria blir fortalt. Søndag 15. november blir det jazzmesse i kulturkyrkja. Musikarar og songarar med tilknyting til

Tysværvåg kyrkje kjem til Valestrand med jazzmessa si. Prest blir Arild Steinsland 22. november blir det feiring for 80-årsjubilanten Einar Økland i Valestrand kulturkyrkje. Initiativet kjem frå ein gjeng kunstnarar frå Trondheim. Dei vil nytta tekstar frå diktsamlinga «Smil utan smilar» som Ragnhild Vannebo, skodespelar, framfører. Kari Beate Tandberg vil komponere musikk til tekstane og dei blir spela av Tandberg på klaver og saxofonisten John Pål Inderberg. «Man 80 blir ein berre ein gong om ein er heldig», seier Vannebo og gler seg til å vitja kulturkyrkja med denne framsyninga. Einar Økland vil vere til stades i salen og ser fram seg til å høyre kva desse flotte kulturfolka får til. I tillegg blir forfattar Agnes Ravatn og ordførar Linn Therese Erve med på feiringa. I desember blir det både kulturskulekonsert og julekonsert med mannskoret. Følg med i Vestavind om korleis desse blir gjennomførte. Arild Steinsland Sokneprest


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

Annonser

Kundene våre ønsket bedre brød. KIWI presenterer:

! i w i K i t e h y N

SMAKSGARANTI! Er du ikke fornøyd kan du bytte til et hvilket som helst annet brød! (Gjelder t.o.m. 31. desember 2020)

37

BAKERENS UTVALGTE

90 PR. STK

KORNBRØD

680 g Bakerens utvalgte Bakehuset, pr. kg 55,74

34 Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger.

90

SURDEIGSBRØD

550 g Bakerens utvalgte Bakehuset, pr. kg 68,91

HAVRE & SURDEIGSBRØD 530 g Bakerens utvalgte Bakehuset, pr. kg 71,51

GOURMETLOFF

520 g Bakerens utvalgte Bakehuset, pr. kg 72,88

VÅRE GROVESTE BRØD

PR. STK

Ferdig oppskåret! MATPAKKEBRØD SKÅRET 680 g Våre groveste, Bakehuset, pr. kg 51,32

GROVBRØD

750 g Våre groveste, Bakehuset, pr. kg 46,53

HAVREBRØD

750 g Våre groveste, Bakehuset, pr. kg 46,53

MATPAKKEBRØD 680 g Våre groveste, Bakehuset, pr. kg 51,32

SPELTBRØD GROVT 620 g Våre groveste, Bakehuset, pr. kg 56,29

HAVREBRØD SKÅRET 750 g Våre groveste, Bakehuset, pr. kg 46,53

OBS! Disse brødene er dessverre ikke tilgjengelige i Nord-Norge

7


8

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Det gamle tuntreet var rote og måtte fellast, men gardshuset frå 1850 står traust og godt med adeltre i ryggrada. Utvending er huset restaurert og berga for lang tid framover, både tak og panel er skifta, og vindaugo er restaurert. – Det mest moderne i huset er ei varmepumpe, bekreftar huseigar Thomas Førde. Saman med kona Astrid Sandvik, ønskjer han å ta vare på bygningane og historia på den garden han vaks opp.

Eit blikk inn i historia Huset er ikkje i bruk, men har innhald nok til eit museum. Bli med til Førde og opplev historie 170 år tilbake i tid. Tekst og foto: Kari Nilsdatter Haukås Thomas Førde f. 1955 overtok heimegarden i 1987. Han er mellom anna jordbruksutdanna og journalist.

Treseters utedo; eit barnesete og to vaksne. Ein liten skammel høyrde med til barnesetet. – Då oldemor hadde venninnebesøk skal dei ha site her å prata av og til. Det var sosialt det å gå på do, fortel gardseigaren som har restaurert utedoen.

Allé beståande av høgreiste lønnetre mellom bygdevegen og våningshuset. Og mellom hus og løe veks ein tilårskomen askeallé (biletet)


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

Bank, postkontor og telefonstasjon: I dette huset, bygd i 1850, var det Johannes Thomasson Førde, var med og starta Fjære sparebank i 1875. Han var ein initiativrik mann som drog i gong mange ting i bygda. I huset har det også vore postkontor og telefonstasjon. Det er blitt fortalt at Johannes som 10-åring gjekk på golvbjelkane og kommenterte til snekkerane/tømrarane at golvet var skeivt. Legg merke til posthornet over inngangsdøra.

Interiør frå finstova. Landskapsmåleri signert prost Theodor Hovda. Bårvåg med Austre Vikebygd og Vikfjellet i bakgrunnen. Nostalgisk putepynt i sjeselongen.

Far Johannes Førde (1907-1994) var banksjef g.m. Bergljot Dørheim (19141997). Ho var sjukepleiarutdanna og arbeidde blant anna på Stavanger sjukehus under krigen.

Vaskeservant med mugge var fortidas bad.

Ulike årgangar av pynteting/nips.

Dagens huseigar, Thomas Førde, sine aner på farsida: Oppe f.v.: Oldefar Johannes Thomasson Førde (18401924) som var med og starta Fjære sparebank, var den første banksjef, fekk postopneri til Førde-bygda og seinare telefonstasjon, g.m. Kristine Eriksdtr. Jacobsen Økland ytre (1852-1928). Bestefar Thomas Førde (1876-1952) overtok bruket i 1872, var postopnar og bankkasserar, g.m. Serine Simonsdtr. Oa (1870-1952).

Bergljot Dørheim si husmorskulebok. Pensum var blant anna «Hva en husmor bør vite». om hvor stor et hjems inntekter er...

Broderi med praktisk nøkkeloppbevaring.

Ein gong familien var i Ølen (mora sin heimstad) blei Thomas og søstrene, Elise og Siri (t.v.), tekne med til fotografen. Reisemåten var som oftast buss til Tittelsnes, derifrå rutebåten «Sunnhordland» som gjekk først til Bjoa, deretter vidare til Ølen.

9


10

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Annonser

Velkommen DITT LOKALE til BYGGI Sveio! BYGGVAREHUS

Gullvegen 87, 5550 Sveio Tlf: 53 74 02 59 – 911 22 843 Send oss e-post: post@bjellandelektro.no

NORSKPRODUSERTE SKINN SIDAN 1951 BYGGI BYGGI Sveio Sveio -–alt altii bygg bygg og og trelast trelast

Me utfører mange ulike kantrelast hjelpe deg med å planleggje, BYGGI Sveio – byggjeoppdrag alt i byggogog og Me utfører mange byggjeoppdrag kan hjelpe å planleggje, teikne, få endeleg godkjenning og sjølvsagd byggje! Ogdeg medmed eigen butikk Me utfører mangegodkjenning byggjeoppdrag og kan hjelpe deg med å planleggje, teikne, få endeleg og sjølvsagd byggje! Og med eigen butikk har me også dei materialene og verktøyet som trengs for å få det til. teikne, få endeleg godkjenning og sjølvsagd byggje! Og med eigen har me også dei materialene og verktøyet som trengs for å få detbutikk til. Ta såså ser me kva kva somsom er mogeleg! har me også dei materialene ogerverktøyet Takontakt, kontakt, ser me mogeleg!som trengs for å få det til.

- Me tar i mot skinn for beredning - Hentar returskinn på dei fleste slakteri - Velg kun ut dei beste råvarene til beredning

Salg av alle typar skinn og lær, engros-detalj

Ta kontakt, så ser me kva som er mogeleg!

BUTIKK BUTIKK

• Byggevarer Byggevarer •BUTIKK Byggevarer Trevarer •• Trelast Trevarer Jernvarer •• Jernvarer Jernvarer Betongvarer •• Betongvarer Betongvarer Maling ••• Maling Maling

BYGGJEPLANLEGGING BYGGJEPLANLEGGING BYGGJEPLANLEGGING • • Prosjektering Prosjektering • • Prosjektering Teikning Teikning • • Teikning Søknad Søknad • Søknad

NB: Varene kan du få tilkøyrd.

NB: kan du dufåfåtilkøyrd. tilkøyrd. NB:Varene Varene kan BYGGI Sveio BYGGI Sveio BYGGI Sveio Hanaleite 3, 5555 Førde. Tlf: 53 74 34 00. Hanaleite 3,3, 5555 Førde. 53 74 Hanaleite 5555 Førde. Tlf: 5334 740034 00. Åpningstider: 7.30 –16Tlf: (9–14) Åpningstider: 7.30 - 16 (9-14) Åpningstider: 7.30 –16 (9–14) www.sveiobyggsenter.no. www.byggisveio.no www.sveiobyggsenter.no. post@sveiobyggsenter.no post@sveiobyggsenter.no post@sveiobyggsenter.no

BYGGJEOPPDRAG BYGGJEOPPDRAG BYGGJEOPPDRAG • • Nybygg Nybygg •• Nybygg Tilbygg Tilbygg • Tilbygg Restaurering • Restaurering • Restaurering

FABRIKKUTSALG I ØLENSVÅG, VELKOMMEN! MAN -TOR 10-1 6 / FRE 10-1 7 / LØR 11-1 4

BJOAVEGEN 187 - 5582 ØLENSVÅG TLF. 52 76 50 00 - GRANBERGGARVERI.NO

Hald deg oppdatert på lokale nyhende – uansett kor du er! Prøv oss på nett!

3 månader for 199,Digital tilgang med E-avis og daglege oppdateringar. Bestill på nett: www.vestavind-sveio.no


Annonser

Torsdag 24. september 2020 Vestavind

I can see clearly now Lorraine is gone Ikke 100% på nett?

Få deg Google Nest Wifi på altibox.no

VI LEVERER ALTIBOX

11


12

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Oljemaleriet av Lid-tunet, som Alfred Severin og Åshild Irene Lie (far og dotter) viser fram, hadde vore i Amerika før det kom til Åse. Der blei biletet verande nokre år, før nokon plutseleg oppdaga at motivet var frå Lid. Dermed kom maleriet «heim» igjen, og heng no på stoveveggen i sitt rette miljø. Biletet viser at det i si tid har vore ein fin steingard tett ved huset. Den blei i si tid brukt som steinfylling til ein vegstubb. Bygdevegen er den same, akkurat like smal og svingete som før. Framsteget ligg i asfaltdekket. Framfor gardshuset var det før i tida kjøkkenhage. Målarstykket er signert «A. Bertelsen 43».

Ei reise i eit tun

Det er fire hus i tunet, – stovehus, torvhus, eldhus, og restar av eit gammalt fjøs. På andre sida av vegen står den nyaste låvebygningen, bygd i 1958. Alderen på våningshuset er vanskeleg å tidfesta nøyaktig, men er truleg nær 300 år. Tekst og foto: Kari Nilsdatter Haukås

seier han stolt.

Plassen blir omtalt som Lid eller Søra-Lid. Brukarane kallar seg Lie. Då Alfred Severin Lie overlet garden til sonen Alf Owe, tok han atterhald om bruksretten til gamlehuset. – Eg kunne ikkje tenkja at det skulle flekkjast vekk og øydeleggjast. Dette er barndomsheimen min, i dette tunet er eg oppvaksen,

Sans for det gamle

kari@vestavind-sveio.no

Torvhuset har blitt forlenga med ein garasje. Inntil langveggen veks kvite kongslys.

Her ser me Jenius og Borghild Lie legg i siloen. Ifølgje sonen Alfred Severin var det svære ting då siloen kom. Men svintungt arbeid, både når graset skulle ned i siloen, og når det skulle opp igjen. – Mykje strev har det vore, men også mykje glede, fortel sveibuen.

Alfred Severin Lie møter oss for ei omvising saman med dotter si, Åshild Irene Lie. Åshild Irene har vore leigebuar i huset nokre år, og fortel ho trivst svært godt på plassen, men så har ho også sans for det gamle, iallfall når ho får miksa med litt nytt. – Eg har alltid hatt lyst til å bu

her, så det var kjekt at eg fekk moglegheit til det etter at eg var ferdig med studia og flytta heim igjen. Det siste farmor sa til meg før ho døydde var «nå kan du gjera huset heime gammalt», ler Åshild Irene.

Tidsepokane

Gardshuset har gjennomgått mange forandringar opp gjennom åra, både nødvendige reparasjonar, og til meir moderne installasjonar.


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

Graset blei handtert i mange omgangar; først var det å slå, deretter i hus for lagring, før daglege transportar til fjøs og dyr.

13

Alfred Severin Lie kom til verda i 1946, og sju år seinare fekk han ein bror, John Magne. Alfred Severin overtok garden etter sine foreldre Jenius Aasmundson Lie (1915-1991) og Borghild Marie f. Hillestad (1917-2007). Jenius var sjømann og ute under heile krigen.

Den eldste løa på garden er riven, berre skalet av fjøset står att. Fasaden mot tunet er bølgeblekkplater i kombinasjon av diverse andre plater og treverk. Det var mor til Alfred, Borghild, som i si tid stakk nokre vivendel-avleggarar i jorda i håpa om å mjuka opp fjøsveggen. – I dag er det nesten berre vivendelen som held huset oppe, konstaterer Åshild. Sjølv finn ho til liks med bestemora, glede i alt som spirer og gror.

Blant anna har taket opplevd skiftande tider med teglstein, eternitt til moderne stålplater. Tømmerveggene seier noko om alderen på huset. Alfred Severin som er tømrar av yrkje, fortel at han i samband med montering av plater på stoveveggene, måtte hogga av og leggja til mange tommar før han fekk platene i vater. Kring husa, der foreldre- og besteforeldre har budd under same tak i generasjonar, finst mange merke etter levde liv. Dette ønskjer familien Lie å ta vare på.

Jenius og Borghild Lie i gong med fjøsstellet. Husdyra på garden bestod som regel av fire mjølkekyr, ei kvige, og ein hest, men då var det også stuvfullt med dyr i gamlefjøset. Sau og gris heldt til i eit utbygg på baksida og møkka måtte dagleg forflyttast med trillebor til skuten som låg på nedsida. Først i 1958 skjedde det ei stor oppgradering på Lid, då blei det bygd ny løe og drifta gjekk inn i ei ny tid.

– Det siste farmor sa til meg før ho døydde var «nå kan du gjera huset heime gammalt»

T.v.: Det gamle eldhuset har fått nytt tak, men treng framleis litt arbeid for å skina att. Øvste etasje fungerte før i tida som lager for korn, og framfor vindauget stod arbeidsbenken med blant anna skomakarverkøy. I undertasjen var det matlager, og her føregjekk også griseslaktinga.


og er verdt kvar krona. Det er ikkje Lillian me snakkar om, men SsangYong sin bilmodell Rexton. Du vil nyta kvar meter:)

smartradio, ventilerte seter,

Classic Varebil fra kr 311.898,– eks mva rygge/frontkamera og nytt design. Leasing fra kr 2.390/mnd* Leasing fra kr 2.990/mnd* Leasing fra kr 2.390/mnd*

#Flashback friday

Annonser

Sveio Auto inviterer til SSangYong dagar

du tøff stikk innom FREDAG den 25. (9–19) LØRDAG den 26./ novemb 2.2 liter Euro 6 Er diesel / 4x4nok / 178 hkdu / 400 dreiemoment 1,6 literog Euro 6 dieselmotor 4x4 / 1 Tilhengervekt 3500kg / Fås som både varebil og personbil 300 dreiemoment / Tilhengervekt 150 2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 178 hk / 400 dreiemoment 1,6 liter Euro 6 dieselmotor / 4x4 / 115 H Forhandler: Adresse: Telefon: og personbil Nett: Tilhengervekt 3500kg / Fås som både varebil 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 Kongsbil AS Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

XLV

Nye REXTON

Classic Varebil fra kr 311.898,– eks mva

1998 på Facebook-sida vår!

REXTON

Industriveien 23,2212 Kongsvinger

La jobbreisen XLV begynne har ny og større Euro 6 motor, 4x4 178 HK/400 Nm, 7-trinns automat, smartradio, ventilerte seter, rygge/frontkamera og nytt design.

På fredag kan du sjå tilbakeblikk frå

E C I V SER LEIDAR

*Leasing: kr 75.000,- ex mva i startleie, rente 4,45%. 45.000 km/3 år. CO2 utslipp fra 189 g/km, forbruk 0,72 l/mil. ssangyong.no *Leasing: kr 75.000,- ex mva i startleie, rente 4,45%. 45.000 km/3 år. ssangyong.no

Leasing fra kr 2.390/mnd*

Premium Varebil fra kr 377.145,– eks mva Leasing fra kr 2.990/mnd*

CO2 utslipp fra 189 g/km, forbruk 0,72 l/mil. *Leasing: kr 75.000,- ex mva i startleie, rente 4,45%. 45.000 km/3 år. ssangyong.no

62 81 58 50

Telefon: 62 81 58 50

TIVOLI

www.kongsbil.no

RODIUS RODIUS

Nett: www.kongsbil.no

el-bil! . l k n i r a p lty på alle bi risar ! p r o f t k a t Ta kon

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 178 hk / 400 dreiemoment Tilhengervekt 3500kg / Fås som både varebil og personbil Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Telefon: 62 81 58 50

Nett: www.kongsbil.no

XLV 1.6 liter Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk 1.6 liter Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter

LEIDAR

Premium Varebil fra kr 377.145,– eks mva Vestavind Torsdag 24. september 2020 CO2 utslipp fra 189 g/km, forbruk 0,72 l/mil. Leasing fra kr 2.990/mnd*

LEIDAR

14

Premium 377.145,– eks eks mva mva Classic Varebil Varebil fra fra kr kr 311.898,–

1,6 liter Euro 6 dieselmotor / 4x4 / 115 HK 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500

RODIUS

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk 2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk / 36 Tilhengervekt 2000kg Fås som både va Tilhengervekt 2000kg Fås som både varebi

KONTROLL EUFra kr 275.774,– eks mva

CLASSIC VAREBIL CLASSIC VAREBIL

PRE PREMIUM

Fra

FraLeasing kr 275.774,– eks mva Fra Leasin kr 3 fra kr 2.495/mnd Tagjerne gjernemed meddeg degfamilien. familien. serverer noe å bite i og nytrekt kaf Leasing noe fra kr 2.495/mnd Leasing fra k Ta ViVi serverer å bite i og nytrekt kaffe. Allesom somstikker stikkerinnom innomerer med i trekning 4 nye vinterdekk. SALGav av BIL Alle med i trekning 4 nye vinterdekk.

LLpå 300 /til Tilhengervekt / Bagasjerom 72047 liter får OTE Tilhengervekt 2000kg Fås som både varebil / 7 seters pe KH Bestiller du dudreiemoment timetil bilen1500 din i uke47 du 15% deler og 15% Bestiller time bilen din i uke fårDEK du 15% på deler Forhandler: Adresse: og 15% p CLASSIC VAREBIL PREMIUM VAREBIL 1.6 liter Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk / 360 dreiemome

Forhandler: Adresse: Kongsbil AS Industriveien 23,2212 Kongsv Kongsbil 23,2212 Kongsvinger Fra krAS275.774,– eks Industriveien mva Fra kr 324.185,– eks m

Leasing noe fra kr 2.495/mnd fra kr 3.095/mnd Ta gjerne med deg familien. Vi serverer å bite i og nytrektLeasing kaffe.

Lillian og ogdei deiandre andre på Sveio Auto inviterer deg dine til pr Alle somSveio stikker innom er med i trekning avdeg 4 nye vinterdekk. Lillian på Auto inviterer ogog dine til prøv Demobiler står klar både hos Auto Etne Au Demobiler står klar både hos Auto og Etne Auto Bestiller du time til bilen din i uke 47 får Sveio duSveio 15% på deler og og 15% på arbeid.

Gjer som 2

528 andre

Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Lillian og dei andre på Sveio Auto inviterer deg og dine til prøvekjøring. Demobiler står klar både hos Sveio Auto og Etne Auto.

– Følg oss på Facebook! Leiteveien - post@sveioauto.no 5377 74 77 77 Leiteveien 14 Sveio - 5550 Sveio - post@sveioauto.no - 53-74 77 74 Leiteveien14 14- 5550 - 5550 Sveio - post@sveioauto.no - 53 77 77

– Me kan ta oss av heile byggeprosessen frå søknad og teikning til siste spiker! Kontakt oss om du har eit prosjekt! Tlf. 950 47 709 / 461 26 090

Telefon 62 81

LEDIG STILLING TØMRER På grunn av stadig aukande oppdragsmengde ønsker me å tilsetja ein dyktig tømrar for snarleg tiltredelse. Me kan tilby ein arbeidsplass med dei beste kollegaene, varierte arbeidsoppgåver, konkurransedyktig lønn og firmabil.

Kontakt Svein Ivar Bøe: Tlf. 461 26 090

Rehab • Påbygg • Nybygg • Garasje • Utestuer • Naust • Godkjent opplæringsbedrift


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

15

Taket kom på rull, og er laga og montert av huseigaren sjølv.

TOR MAGNE MÆLAND har gjort utradisjonelle val med huset sitt, både fordi han kan og vil. Gamalt og rusikt ute, og topp moderne inne. Og taket til blikkenslagaren – det er i sink.

Eksotisk og vågalt i Vågavegen

Cortenstål gir eit tøft uttrykk til både plantekassar og vasspegel.

Sambuarane Ida Bjelland Birkeland og Tor Magne Mæland har det fint på Mekeland. Han kjøpte huset i starten av 2018, og har fått gjort mykje sidan.


16

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Dei fleste romma har den opphavlege forma frå 1979, men mellom kjøkkenet og stova har det blitt open løysing.

Tekst: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

På Mekeland står eit hus som gjennomgår ei total forvandling. Rett nok gjenstår ein av to etasjar innandørs, men både tak og kledning og flott opparbeida uteområde er oppsiktsvekkande. Byggjeår er 1979, Tor Magne overtok i starten av 2018. Mange timar har gått med på å tenka, dulla, jobba, slita og sveitta.

– Me er på mange kjekke prosjekt for arkitektar som har kundar som lagar seg svært påkosta hus. Her går eg dag etter dag, og plukkar opp mykje, smiler Mæland. TV-serien Eventyrlig oppussing har også vore til god hjelp undervegs.

Dårleg planlagt

I følgje Mæland er kjøkkenet det desidert dyraste rommet, og det dårlegast planlagde – Starta roleg, men... men likevel det best likte. Planen var først og fremst å oppgradera huHer er påkosta kvitevarer og benkeplate i set til dagens standard. Rivearbeidet starta heiltre. Kvitevarene kom på sjølve budsjettet, nokre månadar etter huskjøpet. som eit tillegg. Hans eige råd til seg sjølv var å ta eitt rom – Det er viktig å kjøpa det ein har lyst på om gongen, men har fått eristaden for å angra etterpå. fara korleis ting heng saman. Som yngst av fem søsken er eg «Det er viktig å Soverommet rauk først, van med å venta, så det har ikkjøpa det ein har kje gjort meg nokon ting å spaderetter badet. Men det «balla» fort på seg, og plutseleg lyst på istaden for ra lønna ein månad eller to for var det sett i gong arbeid litt det som eg vil. å angra etterpå» å fåKjøkkenet er også ein faover alt. Nytt hovudinntak på utsida kom på plass, og alt voritt, matlaging er noko dei nytt elektrisk opplegg i hovudetasjen, som trivst med. Mykje tid blei brukt hos forskjelrommar kjøkken, stove, gang, to soverom og lege kjøkkenleverandørar som laga forslag, i eitt bad. tillegg har han samla erfaringar frå kameratar som har vore i same ærend før. Nytt røyr-i-røyr-system til kjøkken og bad. Innimellom var det stadig revisjonar og tankar om korleis romma skulle formast – det Felles prosjekt har jo sin praktiske samanheng med kor til Alt har blitt opp til dagens standard og vel så dømes lys, stikkontaktar og vasskranar skal det. Kva er så favoritten? vera. – Me likar oss ute, smiler paret, som har sin første sommar på terrassen. Dette er også det einaste prosjektet dei har hatt i lag, Ida Skal vera praktisk – Eg hadde til dømes tenkt å ha ein stor dusj, Bjelland Birkeland flytta inn for rundt eitt år men fann ut at det ville bli lite praktisk. Nå sidan. har me ein mindre dusj, og eit badekar, fortel – Ho har blitt skikkeleg god på å skru bjelTor Magne, som er blikkenslagar av yrke. kesko, flirer han. Inspirasjonen finn han mellom anna på jobb i Det var for uteområdet det hadde danna seg mest tankar på førehand. Karmøy-firmaet Spanne Blikk.


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

At det ikkje blei tatt fleire bilder før han gjekk i gong, angrar han på. Men her er stova og inngangen til kjøkkenet, samt huset frå utsida.

Det var for uteområdet den nevenyttige 31-åringen hadde mest planar for.

Terrassen blei påbegynt i sommar, og er det første prosjektet paret har hatt i lag.

17


18

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Det har gått med ein del timar på badet. Det er mikrosement på alle flatar, samt at servanten, i same materiale er heimelaga. Ein stor kontrast til korleis det var før (oppe t.v.).

Eit lite WC rauk med for å laga det romslegare i gangen.

Innandørs er det mørkt og moderne, her frå soverommet.

Bordet og utekjøkenet er laga på Mekeland.

Stor terrasse med nivåforskjellar, soner og kjøkkenplass, planteoase og sittegruppe med kveldssol.

gonger for kostnaden. Det er ikkje rimeleg, men det blir jo noko personleg.

Lite vedlikehald

Utvendig er det tenkt vedlikehaldsvennleg. Sinktaket og kledninga treng eigentleg ikkje gjerast noko med. Terrasseborda er impregnerte, men sidan oljing ikkje står øverst på lista over favoritt-aktivitetar, tenker huseigaren å bruka grønsåpe og vatn, som skal gi ein fin, grå effekt på sikt. Det same skal bordkledninga, som er av typen Royal 8 toms med naturfarge, vanleg rektangulær form, med store hjørnebord. – Det gir eit gamalt og rustikt uttrykk, seier Mæland, som likar det slik.

Av beplantning på terrassen er det både sedum, hosta, liljer og prydgras. Noko kunne hentast frå hagen frå tidlegare eigar, men vindmøllepalmene har sin første sesong på Mekeland. Det eksotiske innslaget er av typen som skal tola -18 grader. Dei hadde den idérike 31-åringen sett seg ut for fleire år tilbake. Då skattepengane kom i juni, bar det avgarde til planteutsalet for å forhøyra seg. Og der stod dei enda. – Eg fekk ein god pris, så var det berre å dra til verkstaden, henta ein hengar og få dei heim i garasjen, ler Mæland.

Tak på rull

Angrar på to ting

Taket er heilt unikt. Er det noko ein blikkenslagar kan, er det å tekka. – Eg gjorde kanskje mykje ut av taket, men eg hadde veldig lyst til å gjera det – berre fordi eg kunne. Det er som det heiter på fagspråket skivetekka, men som fliser istadenfor lange lengder. Det tok omlag to månadar å riva, leggja nytt undertak, samt laga og leggja taket, fortel handverkaren. – Eg kunne nok lagt takstein tre

Eksotisk

Spørsmålet om kva han ville gjort annleis står ubesvart ei stund, men etter kvart kjem det to saker han angrar på. – Eg skulle tatt bilder av huset før eg begynte, eg har nokre få. Og benkeplate i heiltre ville eg aldri valt igjen. Ein kan mest ikkje sjå at det er heiltre. Den treng vedlikehald og får sår, seier sveibuen.


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

Annonser

19

JG Vi har ledig tid for drop-in oljeskift og EU-kontroll!

Tar du service på bilen hos oss, erHusk ett års veihjelp inkludert. oljeskift Husk oljeskift

Trygghet hele veien Ønsker du å få utført Forholdene i landet vårtvårt er svært krevende. MedMed skiftende Forholdene i landet er svært krevende. skiftende Noen ganger kan bilen få et stopp – selv om den er værforhold og belastning, er det viktig å velge riktig olje.olje. værforhold og belastning, er det viktig å velge riktig maling vedlikeholdt. inne-Hvaeller gjør du da? Når du tar service på bilen hos et MECA-verksted er 12 måneders MECA Veihjelp inkludert. Det Basisoljen er tilsatt stoffer somsom gir den egenskaper og og Basisoljen er tilsatt stoffer gir den egenskaper betyr at hvis du er uheldig og får et stopp – så kommer vi og utendørs? funksjoner som er nødvendig i bilen din, som å tåle høye funksjoner som er nødvendig i bilen din, som å tåle høye hjelper deg. temperaturer samt motvirke slitasje og soting. samt motvirke slitasje og soting. inHar du bilen din inne temperaturer til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice

Tilsetningsstoffene vil allikevel slutte å virke når når oljen blir blir Tilsetningsstoffene vil allikevel slutte å virke oljen Kan problemet ordnes på stedet – løser vi det der og da. Må kludert. Uansett når, hvor ogDet hvorfor bilen stopper, kan dumetallpartikler ringe vårt assistansegammel. vil dannes sot og metallpartikler i oljen, og gammel. Det vil dannes sot og i oljen, og bilen på verksted så frakter vi deg til nærmeste MECA-verksted. Betal når det gammel olje blir tykkere. Derfor er oljeskift godt vedlikehold av av gammel olje blir tykkere. Derfor er oljeskift godt vedlikehold nummer, og du får raskt hjelp. Og du, det er ingen egenandel. passer for deg! motoren. Skift alltid oljefilter samtidig, så ikke den ny oljen blir

Skift alltid oljefilternår samtidig, såbilen. ikke den ny oljen blir Bestill service hos oss,motoren. så får du med Mobilitetsservice du henter

forurenset. raskt forurenset. Når du tar service på bilen din hos oss kan du føle degraskt trygg. Velkommen! MECA Veihjelp hjelper deg. Alltid!

Er det mermer ennenn ett år forrige oljeskift, så bestill tid itid dag! Er det ettsiden år siden forrige oljeskift, så bestill i dag! Med MECA kortet kan du dele opp betalingen -20% rabatt på olje ved oljeskift/service ut oktober! inntil 24 måneder – rentefritt! B I LV E R K S T E D

Haukås Bilverksted as Tittelsnesveien 595, 5550 Sveio Telefon: Åpningstid: man - fre 07:00 - 16:30

Ring Jarle for et uforpliktende tilbud! Tlf: 913 02 111 meca.no

e-mail: barabas@online.no

A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

Haukås Bilverksted as as Haukås Bilverksted

Tittelsnesveien 595,595, 55505550 SveioSveio B I L V E R K S T E D A S Tittelsnesveien Telefon: 53 74532574-5125 Telefon: ditt51lokale bilverksted siden 1963 Åpningstid: manman - fre -07:30 - 15:30 Åpningstid: fre 07:30 - 15:30 Inntil 12 måneders gratis veihjelp.

www.haukaasbilverksted.no B I L V E R K S T E D

A S

B I L V E R K S T E D

A S

Tlf: 53 74 25 51 meca.no meca.no E-post: post@haukaasbilverksted.no

Bestill vår NYE huskatalog på blink-hus.no Vår oppgåve er å skapa ein heim

g til Gle de gen talo huska med nande 24 spa ar! hustyp

som akkurat DU vil trivast i. Ein heim som passar til din smak, din livssituasjon og din personlegdom. Stort eller lite? Moderne eller tradisjonell arkitektur? Du tek vala, me tek ansvaret og tilpassar bustaden etter dine behov.

Hustype: Kongsberg

Hustype: Nesøya

Hustype: Vadsø

Valvatne Tlf. 53 40 20 70 Ringvegen 12, 5412 Stord

Hustype: Sandefjord

Hustype: Leknes

Sveiogata 66, 5550 Sveio (onsdag og torsdag 8-16) Tlf. 982 89 939 bs@valvatne.no

1900-2020 FAGFOLK I 120 ÅR


20

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Annonser

Fritidsguiden.no Sveio har eit rikt lag- og organisasjonsliv, som byr på mange aktivitetar for barn og unge. Ta ein kikk nedanfor og få oversikt over det som skjer! SPORT OG IDRETT Golf Haugaland Golfklubb. Juniortrening kvar onsdag kl. 17.30. Gratis juniortrening, og gratis lån av utstyr. Alle er velkommen til å prøva. Kontakt: 53 74 20 20. Haugalandgolf.no

Ungdomsleiar: Sølvi Johanne Olsen Lie, tlf. 413 07 784. www.dfs.no/haugesund-sveio

Ridekurs Tjernagel leir og fritidssenter. Ridekurs og leirar for alle aldrar. Ridekurs tysdag og torsdag ettermiddag. Søndagsriding er for tida stengt.

Barnekor frå 3.-7. klasse, øver frå kl. 18.15-19.15 torsdagar i Sveio kyrkje. Her frå vårkonsert i 2018.

Auklandshamn I.L. Fotball

Kontakt: Ann Helen Henriksen, tlf. 455 16 108.

Allidrett

Vokalgruppe

Jenter og gutar mellom 6 og 10 år. Måndagar på Auklandshamn skule kl. 17-18.30.

Jenter og gutar 8-10 år, torsdagar kl. 18-19.

Klatring

Kontakt: Annbjørg Lunde, tlf. 947 93 950.

Kontakt: Mona Eikemo, tlf. 902 06 250. Facebook: Sveio klatrelag

Shotokan karate Sveio karateklubb. Trening måndag-torsdag avhengig av beltegrad, i gymsalen på Førde skule og i Kiwi-bygget. Ingen aldersgrense. Samlingar og konkurransar. Sjå nettside/Facebook for oppdatert informasjon og treningstider. Kontakt: Gunnar Osmundsen, tlf. 996 43 784. sveiokarateklubb.wordpress.com Facebook: Sveio karateklubb

Sveio I.L. Handball Frå skulealder og oppover. Trening måndag-torsdag, alt etter kva alder ein høyrer til. Sjå nettside / Facebook for oppdateringer. Leiar: Tina Fykse, tlf. 990 32 892. sveio.handball@gmail.com www.sveioil.com Facebook: Sveio IL Håndball

Volleyball Frå 1. klasse til U19, noko senior. Trening i Vigdartun mån-tors, sjå Facebook-sida vår for tidspunkt. Leiar: Marthe Olesdatter Sveen Kallevik, tlf. 917 98 533. Nestleiar: Ingrid Øritsland Våge, tlf. 938 50 261. Facebook: Sveio IL Volleyball

Allidrett Med Sveio IL Friidrett. Ulike aktivitetar i gymsal for jenter og gutar 3-6 år (til og med førskuleborn). Tirsdagar kl. 17-18 på Vigdartun. Sjå nettside / Facebook for oppdateringer. Kontakt: Øystein Rossehaug, tlf. 982 37 427. Facebook: Allidrett Sveio IL

Fotball For gutar og jenter frå 7 år. Sjå sveioil.com for treningstid. Kontakt: Ine Salte Andersen, tlf. 450 66 614. Facebook: Sveio IL Fotball

verta prega av dei smitteverntiltaka som til ei kvar tid gjeld. Kontakt: Ingrid Pedersen Furdal, tlf. 415 02 868, mail: ingrid.furdal@haugnett.no Sveio kyrkjekontor: 53 74 84 20. Sjå: sveiokyrkja.no Facebook: Sveiokyrkja

Tlf. 916 36 601 / 909 99 1 56. www.tjernagel.no

Sveio Klatrelag. For alle, måndagar og onsdagar i Vigdartun.

FREDAG!

Fritidstilbod på Vigdartun i regi av Sveio sokneråd, med tilgong til idrettshall, klatrevegg, kiosk, diskotek, spelerom, brettspel m.m. Kjekk møteplass for dei yngste ungdommane i heile kommunen. Kjekt å treffast på tvers av krinsar. Frå 5.-7. klasse. Det blir ikkje Kidshouse før oktober. Sjå Facebook for nyaste oppdatering.

Filadelfia Auklandshamn. Tenårings-samling (frå 7.kl.), fredagar i oddetalsveker, kl. 19-22. Følg oss på Facebook for informasjon om samlingane.

Kontakt: Fredrik Vikse og Geir Ove Toft. Facebook: Kidshouse

Skyting Haugesund og Sveio Skyttarlag. Både innendørs og ute, frå 10 til 100 år. Fleire treningar kvar veke i ulike grupper. Øvingar på Kalland ved fylkesgrensa.

Kidshouse

Valestrand Idrettslag Allidrett Leik, ballspel og frilek frå 1.-3. klasse på oppvekstsenteret. Torsdagar kl. 16.00. Kontakt: Monica Valen. Facebook: Valestrand idrettslag

SVØMMING Svømmekurs Haugesund svømmeklubb. Nye kurs startar i haust, undervisning i bassenget på Sveio skule. Sjå www.tryggivann.no

SONG OG MUSIKK Babysong Kyrkjelydane i Sveio. 0-1 år kvar onsdag kl. 11 i Sveio soknehus. Onsdagar i partalsveker er tenkt for dei minste, og onsdagar i oddetalsveker er for dei største. Sjå nettside eller Facebook for oppdatert informasjon. Kontakt: Haldis Rolfsnes Stueland, tlf. 918 37 056. Sjå: sveiokyrkja.no Facebook: Sveiokyrkja

Barnesong Frivillige frå Sveio kyrkje. For born 1-5 år i følge med vaksen. Sangstund med kjente barnesongar, leik og litt frukt. Annakvar torsdag kl. 17.30-18.30 i Sveio soknehus. Oppstart av barnesang er utsett. Ny vurdering i oktober. Sjå Facebook for oppdatert informasjon. Kontakt: Kamilla Halleland Haga, tlf. 924 38 892 Monika Næs, tlf. 995 74 102. Facebook: Sveio småbarnsang

Kor Aspirantkor (1-2. klasse) øver i skulen si SFO tid dette året. Barnekor frå 3.-7. klasse, øver frå kl. 18.15 -19.15 torsdagar i Sveio kyrkje. Lær om stemmebruk og musikk i eit godt miljø. Kyrkjelydane i Sveio står for tilbodet. Opplegget dette året vil

Kyrkjelydane i Sveio. 8. klasse og oppover. Torsdagar i Sveio kyrkje, øving frå 20.00-21.15. I vokalgruppa lærer vi meir om ensemblesang og stemmebruk. Med ensemblesang og gehørtrening vil du utvikle songferdigheter og kompetanse som er av stor verdi. Vi har eit variert repertoar og legg vekt på eit triveleg og positivt miljø. Opplegget dette året vil verta prega av dei smitteverntiltaka som til ei kvar tid gjeld. Kontakt: Ingrid Pedersen Furdal, tlf. 415 02 868, mail: ingrid.furdal@haugnett.no Sveio kyrkjekontor: 53 74 84 20. Sjå: sveiokyrkja.no Facebook: Sveiokyrkja

Valestrand skulekorps Me treng aspirantar og rekrutterer i saman med Førde Skulekorps.

Førde Skulemusikkorps Spel messinginstrument og trommer, for alle born frå 3. klasse og oppover. Måndagar kl. 17:30-19:30 på Førde Samfunnshus. Kontakt: Synnøve Bremer Skarpene, tlf. 922 38 711.

Sveio skulekorps Lær å spela instrument, frå 2. klasse til 19 år. Øving på Vigdartun måndagar kl. 18.00-20.00. Aspirantar har øving på oppsett tid enkeltvis, også måndag. Aspirantopplæringa skjer gjennom kulturskulen, sjå: sveiokulturskule.no. Me er eit korps som har det sosialt på tvers av aldersgrupper og gjer mykje kjekt saman.

UngSveio Ungdomsorganisasjon avd. Ungdom og fritid med base på Vigdartun. For eit positivt ungdomsmiljø der alle føler seg heime og velkommen. Disco, nattcup, LAN, House of fun (ungdomsklubb), cupar, spel, bordtennis og kiosk. Vigdartun er open for ungdommar mandag-torsdag frå kl. 14.30 - 21.30. Open hall fram til kl. 17. Ungdomsavdeling oppe og mulighet til å bruke kjøkken til å lage mat. Det blir ikkje House of fun før oktober. Sjå Facebook-sida for nyeste oppdatering. Kontakt: Flemming Lothe, flemming.lothe@sveio.kommune.no. Facebook: UngSveio

Sveio Legoklubb Planlagt oppstart etter haustferien. 4.-7. klasse. Meir info kjem etterkvart. Kontakt: Trond Magne Meland, mail: sveio.legoklubb@gmail.com

TRUSOPPLÆRING Auklandshamn Yngreslag

Facebook: pfafredag www.pfa.no

Søndagsskule i Valestrand kyrkje annakvar søndag kl. 11-12. Datoar: 06.09, 27.09., 11.10., 01.11., 22.11. og 13.12. Born frå Ørevik og Valestrand krins møtest annakvar søndag på Tittelsnes bedehus. Søndagsskulen er driven av tre lokale damer. Kontakt: Inger J. Skard. Facebook: Valestrand søndagsskule

Supertirsdag Filadelfia Auklandshamn. Barnesamling frå 0-10 år, tysdagar i oddetalsveker, kl. 17-19. Me har samling, aktivitetar og avsluttar med kveldsmat (bollar og saft). Barn under 3 år må ha med føresett. Kontakt: Lydia Stueland, tlf. 412 05 622. www.pfa.no

Fredagstreff Bråtveit Søndagsskule. For 3.-7. klasse på Bråtveit bedehus ein fredag i månaden. Spel, mat, sosialt og bibelhistoriar. Kontakt: Rune Hjelmeseter, tlf. 988 92 572.

KUNST OG KULTUR Arbeidsstova

Kontakt: Solbjørg H. Jacobsen, tlf. 481 05 580.

Frivillige foreldre. Ein får laga ting, læra hobbyteknikkar, frå 1. klasse. Aktiviteten er i utgangspunktet for dei som høyrer til gamle Lid skule sin krins. På Lid skule, torsdagar frå kl. 17.00 til 19.30.

Møte / søndagsskule

Kontakt: Lilly K. Helland, tlf. 911 05 954.

Kristent barnearbeid med mange aktivitetar, frå 4.–7. klasse. Tysdagar i partallsveker, kl. 18 til 19:30 på bedehuset.

Filadelfia Auklandshamn. Frå 0 år og oppover. Søndagsmøte kl. 12 med innslag for barna. Søndagsskule for dei minste barna (passar best for 0-7 år) i kjellaretasjen kl. 12.30-13.30. Kontakt: Erna V. Andersen, tlf. 400 44 134. www.pfa.no

Musikk, teater, kunst, dans Sveio kulturskule tilbyr undervisning på piano, keyboard, gitar, song og aspirant til korps. Dansetilbod startar opp i oktober. Vi håper å kunne tilby teater i løpet av skuleåret. Kontakt: Pål W. Jøsok, tlf. 901 16 525. www.sveiokulturskule.no

DRILL Sveio drilltropp Drilldans for jenter og gutar frå 8-20 år. Øving på Vigdartun måndag og onsdag frå kl. 16.30. Aktiv konkurransetropp med over 60 utøvere. 3. og 4. klassingar er rekruttar, trening på Sveio skule. For tida er det full tropp - nye rekruttar er planlagt frå hausten 2020.

Kontakt: Ranveig A. Hegerland, tlf. 932 26 645. Facebook: Sveio skulekorps

Sveio kulturskule sjå under Kunst og kultur.

Kontakt: Ingunn Skåden Vikse, tlf. 916 95 665. Facebook: Sveio drill

FRITIDSKLUBB Tweensklubb

PAINTBALL

Kyrkjelydane i Sveio. Gutar og jenter, 5.-7. klasse. Fredagar kl. 18-20 ca. ein gong i månaden på Soknehuset.

Vikse Paintballklubb

Kontakt: Haldis Rolfsnes Stueland, tlf. 918 37 056. Sjå: sveiokyrkja.no Facebook: Sveiokyrkja

Kontakt: Dagfinn Vikse, tlf. 994 67 030. Facebook: Vikse Paintball Haugesund

Me har eigne spel for 12-16 åringar. Sjå viksepaintball.no for info.

Førdespeidarane, frå 3.–10. klasse.


Annonser

! t t e n å No p

Torsdag 24. september 2020 Vestavind

21

I Fritidsguiden finn du ein oversikt over aktivitetar for barn og unge i Sveio. Guiden finn du på fritidsguiden.no eller via Vestavind si nettavis. Guiden blir oppdatert så snart nye endringar blir rapportert inn til: annonse@vestavind-sveio.no Situasjonen kan endra seg fort grunna korona-pandemien så me ber difor om at de sjekker nettsidene til lag, organisasjonar og verksemder for aller siste oppdateringar.

Skattkammeret Sveio i Sveio Sambrukshus, ope torsdagar 17-19.

Gratis utlån av sports- og fritidsutstyr! Drive av Sveio Frivilligsentral. Facebook: Skattkammeret Sveio

Tusen takk til Sveio-verksemdene som er med på å synleggjera tilboda!

Barnas Turlag Sveio ved Vigdarvatnet.

FRILUFTSLIV Barnas Turlag Sveio Me legg til rette for turar og aktivitetar for barn og barnefamiliar ca. 1 gong i månaden. Aktivitetane er opne for alle. Kontakt: Mona Eikemo, tlf. 902 06 250. Facebook: Barnas Turlag Sveio

Filadelfia Auklandshamn RR – Royal Rangers Speidar frå 4.-9. klasse, delt i to grupper etter alder. Tysdagar i oddetalsveker kl. 17-19. Oppmøte på parkeringa til Filadelfia Auklandshamn. Kontakt: Lisbeth B. Våbenø, tlf. 958 02 572, www.pfa.no

Sveio Orienteringslag Tur og orientering, jakt etter postar gøymt i terrenget. For alle aldrar, når du vil! Kart og deltakarkort kan kjøpast på Haukås Bensinstasjon. Kontakt: Thomas Førde, tlf. 958 86 376. www.sveiool.org Facebook: Sveio Orienteringslag

NATUR OG SAMFUNN Lid 4H Medlemmene jobbar med sjølvvalde prosjekt. Kjekke aktivitetar året rundt. Frå 10 til 18 år, møte enkelte tysdagar på Lid grendahus. Kontakt: Lilly K. Helland, tlf. 911 05 954. www.4h.no

Sisu 4H 4H-klubb i Valestrand frå 9-18 år. Møte enkelte måndagar og helger.

4H driv med mange ulike aktiviteter, alt frå friluftsliv, prosjektarbeid, dans, teater, volleyball og matlaging. Kontakt: Jofrid Valen, klubbrådgjevar, tlf. 991 19 903. www.4h.no

Spretten 4H Me har møter siste søndagen i månaden. 3. klasse til 18 år. Medlemmer arbeider med prosjekter, som dei velger sjølv. Held til på Vikse skule. Kontakt: Leiar Marie Emberland, tlf. 986 01 671 www.4h.no

Førdespeidarane Speidar frå 3.–10. klasse. Møte annakvar tysdag, ute i skog og mark eller på samfunnshuset i Førde. Småspeidargruppe for 3.-4. klasse, storspeidargruppe frå 5.-10. klasse. I tillegg til møte er det turar å vera med på. Kontakt: Kristin Brekke Hovland, tlf. 906 98 345. Facebook: Førde speidergruppe

Buaspeidarane Speidar frå 2.-10. klasse. Møter på Skulehuset på Bua, annakvar onsdag 18.00- 19.30. Frå 5. klasse 18.00- 20.00. Tar berre inn nye om hausten. Kontakt: Ingeborg Stokkenes, tlf. 913 45 725.

FILM Auklandshamn dagligvarebutikk

KJÆRE FORELDRE, LÆRARAR, TRENARAR, LAGLEIARAR OG ANDRE SOM KJENNER BARN OG UNGE I SVEIO:

Viser film i kaféen. Tilbudet er for tida stengt - følg med på Facebook. Kontakt: Åse Marie Økland, dagleg leiar. Facebook: Auklandshamn Dagligvare Butikk

Manglar me noko? Kontakt: annonse@vestavind-sveio.no

NAV Sveio har pengar som kan delast ut til barnefamiliar som treng litt ekstra i kvardagen. Kjenner du nokon som treng sponsing av fritidsaktivitetar eller andre utlegg til skule og fritid?

Ta kontakt med NAV Sveio v/Anne-Gunn Bjørnevik, tlf.: 55 55 33 33. Kom gjerne innom oss, eller bruk postkassa vår.


22

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Hestane til Gry Kristin Karlson virkar både tillitsfulle og nysgjerrige. Her får ho ein kos av Vilma, medan GK Velorum og HP Mirabella lurer på om ikkje det er meir gulrøter i posen.

Avlar varmblodshestar til Føla blir laga med gylne dropar frå utlandet. Det vesle stutteriet har avla 27 avkom så langt, rundt halvparten på Apeland. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio

Det kan ta mange år før ein hest presterer sitt beste, den er gjerne 14-15 når den er på topp. Mykje av grunnlaget ligg sjølvsagt i arbeidet som blir gjort i samspel med menneske, men ikkje minst i genane. Gry Kristin Karlson driv oppdrett, og bruker mykje tid på å studera stamtavler. Det er lett å få greie på kva kvalitetar ein hingst har, men ein hest som utmerkar seg har gjerne ei dugande morslinje å visa til. – Kven som helst kan driva med avl og betala for ein god hingst, men det er hoppa som avgjer – som kva morslinja har prestert i sport og avl, seier Karlson, som vil poengtera at

det sjølvsagt finst unntak, og at ei god stamme har eit utgangspunkt. Sjølv har ho to av ypparste klasse.

Heldig med hoppekjøp

– Dei representerer to av den beste hoppestanden i verda på morslinja, og er kjøpt frå Danmark. Dei er statspremierte i Tyskland, og er ikkje ofte for sal. Eg var veldig heldig, seier Karlson, som er stolt av at hoppematerialet på eit lite stutteri på Vestlandet har så godt premierte, friske og raske. Det gir gode utgangspunkt for avkomma, som ho ser føre seg prestera på høgaste nivå innan dressursporten i inn- og utland.

Sparar og investerer

Sjølv om dei ikkje lengre er i hennar eige, vil stutterinamnet alltid følgja hesten. Slikt kan det også bli inntekter av, og draumen er å auka kapasiteten til stutteriet. Mykje eigenkapital har blitt lagt ned i drifta av oppdrettet.

Denne 1 år gamle hingsten var eit av Danmarks beste hingsteføl i fjor, og deltok i Eliteskuet. Han skal i dressurutdanning når han er gammal nok. Foto: Privat

– Eg har spart og investert, og byggjer opp med det som kjem inn, men eg kan ikkje stola på at eg kan leva av å driva avl. Bransjen er for ustabil til det, seier Karlson, og viser til at utgifter til fôr, inseminering m.m. er løpande, medan inntekter etter sal av

føl er meir tilfeldige. Dei eldste dressurføla frå Stutteri GK er rundt ni år, fleire har utmerka seg. – Det er viktig å selgja til ein god ryttar. Sjølv har eg eit godt samarbeid med ei barndomsvenninne, May-Eli-


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

23

Sveio sin nye kantor, Alie Hamberg, spela på sin første gudsteneste i soknet sist helg. Her i Valestrand kyrkje, der soknerådsleiar Tor Helge Hardeland og sokneprest Arild Steinsland ønska velkomen.

Ny kantor i Sveio Om sommaren får hestane ekstra mykje utetid på beite. F.v. GK Velorum (liggjande), HP Mirabella, Filucca, GK Kepler og GK Venus.

Alie Hamberg er opphavleg frå Nederland, men har budd og arbeida i Noreg i mange år. Dei siste åra har ho vore kantor i Rossabø menighet i Haugesund. Ho var også i mange år organist i Suldal. Hamberg er tilsett i 30 prosent stilling og skal kombinera arbeidet i Sveio med undervisning på Skeisvang videregående skole. Ho går inn i delar av stillinga som Steinar Alvsaker har hatt sidan 2010, blir det opplyst frå Sveio kyrkjelege fellesråd.

Sina Elise Nerland, Miley Tøkje Åmodt og Amalie Alsaker Lokna og dei andre jentene øver med ballen. Foto: Irene Flatnes Haldin

Om sommaren blir det gjort mykje vedlikehaldsarbeid inne. Her er to av dei ni boksane.

Dei er herleg openhjartige, dei yngste rekruttane i Sveio IL. Det er duskregn på grasbana, som dessutan er ganske nyklipt, og «grasete» denne dagen. Avklyppet klistrar seg til både ball og sko.

dressur se Skauvik. Ho er i ferd med å utdanna ei av avlshoppene innan dressur. Ho skal også ha ein unghingst i utdanning, den har tatt del i eit eliteskue, eg er spent på kva dei får til, smiler Karlson.

Tekst: Irene Flatnes Haldin

Tre avkom

Vestavind besøkte Apeland då sommaren var på hell og boksane tomme, då var bestanden i Stutteri GK på sommarbeite, fordelte på eigedomen som er i underkant av 500 mål. Nærmast stallen står eit knippe hopper og årets føl. I år har det kome tre små varmblodshestar til verda på småbruket. Mødrene deira har blitt inseminert med nøye utvald hingstesæd frå Danmark og Tyskland. – Eitt er solgt, eitt er så godt som solgt, og eitt skal eg ha sjølv. Det er ei fin hoppe, som skal visast, kårast, bedømmast og stillast ut. Sjølv om hesteinteressa er stor, blir unghestane overlatne til andre når dei skal ris inn. – Eg er ingen aktiv ryttar, eg kosar meg på eit lågare nivå. Å bli ryttar er ei krevjande utdanning, derfor blir dei ridd inn og utdanna av profesjonelle.

– Eg er iskald!!

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Ei tidlegere avlshoppe frå Stutteri GK, Noesmindes Adelaide. Varmblodshesten skal utdannast i dressur av ryttar og medeigar May Elise Skauvik. Foto: Caroline Hofstad Jacobowitz

– 17… 18 mål!! kjem det frå ei av jentene i vantet. Det blir sagt at mål ikkje skal teljast i så ung alder, men her har dei full kontroll. Med det interne «oppgjeret» vel overstått, skal det øvast på ballkontroll. – Må me detta? spør ei oppgitt jente frå Rophus, når trenar John Ivar Lokna instruerer korleis ballen skal førast. – Eg er iskald!! seier ei frøken frå Tveita, og ho har nok heilt rett i det. Det var ikkje sommartemperatur denne torsdagen, men dei

– Eg har lyst til å bli bedre i fotball, og då kan eg vinna kamp, seier den nystarta fotballjenta Synne Farstad Opedal.

gir ikkje opp, og peisar på etter trenaren sine «ordrar» som blir gitt med stort tålmod og god oppfølging. Dersom nokon andre gutar eller jenter frå kommunen har lyst til å prøva fotball, er det trening for 6-åringane om ettermiddagane torsdagar. Det er lag for begge kjønn, meir informasjon på Sveio IL sin nettstad.


24

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Vidar Fylkesnes har lagt sin elsk på bruer, som han kopierer og utviklar etter eige design. Her heime i hagen med tre av sine heimesnekra hagebenker, frå venstre Stordbrua, Risøybrua og Karmsund bru. – Eg synes Hardangerbrua er svært fin, kanskje det blir neste prosjekt, seier Fylkesnes som kjem opphaveleg frå Stord, no busett på Ekrene.

r e d v i e t s a i g e n r K Kapp av aluminium, glas og plank blir til fine møblar. Her ser du resultatet når nokon med tusen idear og god formsans går laus på restehaugen.

Tekst og foto: Kari Nilsdatter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Vidar Fylkesnes møter oss utanfor den kombinerte garasje/snikkarverkstaden sin heime på Ekrene, nærmare bestemt Gjeringstjørn. 43-åringen, som er utdanna møbelsnikkar, er fasinert av bruer, og derav kom inspirasjonen til å laga unike hagebenker. Framgangsmåten er ikkje heilt standard, for dette handlar ikkje berre om gode sitjeplassar, men like så mykje å få utløp for verketrong og

idear som stadig dukkar opp. Det må seiast at dei unike benkene stiller i særklasse på bustadfeltet.

Bruer av gjenbruksmateriell

– Eg har alltid likt å jobba med tre, og sidan eg er så heldig å få gratis gjenbruksmateriell på jobben, (Kraft Glass & Aluminium), har eg mykje forskjellige materialar å byggja av. Småkapp av eikemateriale får eg dessutan av TM Bygg, fortel Fylkesnes som er utdanna møbelsnikkar.

Han vaks opp på Stord, og sjølv om han har flytta sørover er han stadig på hjul over Stordbrua som han synes er svært stilig, og som var den første brua han laga ein kopi av. Etter kvart har det blitt fleire bruer, ja, det har kort og godt balla på seg av mykje forskjellig.

«Legevaktbrua»

Den mest originale benken, ifølgje han sjølv, er kanskje «Legevaktbrua». Ideen kom då verksemda han jobba

for fekk oppdraget med å byta inngangsdøra ved Sveio legevakt. – Då eg såg den flotte aluminiumsbogen i den gamle døra fekk eg ein idé, fortel Fylkesnes, og røper at han alt går og rugar på neste prosjekt: – Skal eg laga ein benk til må det bli Hardangerbrua, den er fantastisk flott, seier møbelsnikkaren med glimt i auga. For ordens skuld legg me til at Hardangerbrua er den lengste hengebrua i Noreg med ei lengd på 1380 meter.

I garasjen lar Vidar Fylkesnes fantasien få utløp, og når ideane dukkar opp blir han der gjerne lenge. Her viser han litt av det han har laga: Eikebord med glasplate, ei lampe og eit bordspel. Klesklype-hylle, mini-TV i eik, perfekt til å sjå TV på mobilen. I hagen har robotklypparen fått hus å bu i, i tru kopi av bestefar si løe på Fylkesnes på Bømlo. – Det har gått i prøving og feiling, fortel den kreative snikkaren. I seinare tid har han også laga mange brubenker som både pyntar opp i eigen og andre sine hagar.


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

Annonser

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Vassli

Valestrand

EINSTADBØVOLL

Valevåg

Lindås ØKLAND

Mølstrevåg

Krossleite

edalen

Vikse

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

Apeland Dynjo

VÅGA

Vassli

Valevåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Valestrand

Lindås

Håvardsholm

LAUVNESET Stualand

Eikeland

Tjernagel

Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS Tveita Leite Grimstveit

LYNGHOLM Bjelland Solstad

Selsås Moldbrekke

Mølstrevåg

Ryvarden

Selsås Moldbrekke

LIER NESE

FRAMNES

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

Krossleite

ERVE

Oa

HOVDA

Flatnes

VÅGA

Dynjo

Buavik

Kvalvåg

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY

FJON

Eilerås

Rophus

TVEITASKOG

SØRA Ekrene VÅGE

FRAMNES

Lid

Fjellstad

Straumen Vågedalen

Vikse

BØRSHOVDA

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

Eltravåg

Vandaskog

Førde

Drange RØYKENES

Haukås

SKIFTESTAD

HOPSFJELLET

Staupe

ØKLAND

LIO Mjånes AUKLANDSHAMN

ERVE

Oa

HOVDA

Flatnes

SVEIO

Eidsvåg

TITTELSNES

Haugsgjerd

EINSTADBØVOLL

Vassli

Valevåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Buavik

Valestrand

Vihovda

Ulveraker

Straumøy

Kvalvåg Eilerås

EINSTADBØVOLL

Lindås

ØKLAND

AUKLANDSHAMN

Tjernagel

Ørevik HOPSFJELLET

Staupe

LIO Mjånes

D

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY Straumen Våg

Bråtveit

tad

Eidsvåg

TITTELSNES

Haugsgjerd

UTFORMA AV VESTAVIN

Ryvarden

Fjellstad

TVEITASKOG

UTFORMA AV VESTAVIND

Vandaskog

Eilerås

Rophus

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik

LIER

KROSSGÅTT

Buavik

SVEIO

BØRSHOVDA

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

Flatnes

Kvalvåg FJON

Ekrene

Drange RØYKENES

NESE

HOVDA

VÅGA

Dynjo

SØRA VÅGE

Førde

Haukås

Lid

Bråtveit

Apeland

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY Straumen Vågedalen

Vikse

Oa

KROSSGÅTT

Solstad

Krossleite

Ryvarden

Lid

Bjelland

Mølstrevåg

LAUVNESET Stualand

Eikeland Vestvik

LYNGHOLM Bjelland Sols

Førde

Håvardsholm

Lokna Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS Tveita

Eltravåg

HOPSFJELLET

Staupe

LIO Mjånes

AUKLANDSHAMN

Grimstveit

Ørevik

NORDSK

Eltravåg

LYNGHOLM Vandaskog Fjellstad

UTFORMA AV VESTAVIND

Ulveraker

Straumøy

Eikeland

Lokna Vestvik Drange RØYKENES Buavåg Emberland BØRSHOVDA LIER Selsås HOVDA KINN RØD ekke Nesheim FÆRÅS Tveita NESE Moldbr ES Leite Grimstveit Haukås FRAMN D ERVE SKIFTESTAD OG Hinderli MEKJELAN

Haugsgjerd

Valestrand

Håvardsholm

LAUVNESET Stualand

AUKLANDSHAMN

Tjernagel

HOPSFJELLET

Staupe

ØKLAND

LIO Mjånes

TITTELSNES

Vihovda

SKIFTESTAD

Lindås

Eidsvåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Leite

EINSTADBØVOLL

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik

Vassli

Tjernagel

Eidsvåg

TITTELSNES

Haugsgjerd

Valevåg

UTFORMA AV VESTAVIND

SVEIO

SVEIO

Håvardsholm

LAUVNESET Stualand

Eikeland

Lokna Vestv Førde ik Buavåg Emberland Drange RØYKENES HOVDA KINN BØRSHOVDA LIER Selså RØD Nesheim s FÆRÅ S Tveita NESE Moldb Leite

FJON

SKIFTESTAD

Eltravåg

TVEITASKOG

Grimstveit

Haukås

Mølstrevåg

Ryvarden

stad

Krossleite

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY Straumen

Vikse

rekke

FRAMNES

NORDSKOG Hinder li MEKJELAND

LYNGHOLM Bjelland Lid Solstad Vandaskog Fjell-

Vågedalen

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

Dynjo

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

VÅGA

Kvalvåg Eilerås

ERVE

Oa

HOVDA

Flatnes Buavik

FJON

TVEITASKOG

Me har fire fargar å velja mellom.

HUGS Å HENTA DIN GRATIS SVEIOPLAKAT! Er du abonnent? Kom innom kontoret vårt i Sveio sentrum. Er du ikkje abonnent? Få Sveio-plakaten gratis når du teiknar abonnement. *Gjeld kun heil- og halvårs abonnement. Plakaten må hentast hjå oss.

Sveiogt. 72 Tlf. 53 74 01 80 facebook.com/vestavind www.vestavind-sveio.no

25


26

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Dugnadsånda er ikkje død... Så langt har omlag 35 personar frå 25 til godt over 70 år vore med på dugnad, og det er utført over 100 timar med arbeid for fellesskapet. Folk har vore positive til å vera med og gjera ein innsats for lokalmiljøet på Bua.

Så snart onsdagskaféen var slutt i juli, gjekk medlemmer i Sveio Gullforening i gong med å setja opp kjøken i sjøhuset i Buavåg. Asbjørn Bua leia arbeidet, og han hadde med seg mange dyktige arbeidsfolk. Det blir meldt om god og positiv stemning under heile arbeidet. Måndag 24. august var rydde- og vaskegjengen på plass. Alt måtte vera klart til Jimmy Næs og Ingvar Moe-kvelden som gjekk av stabelen laurdag 29. august i regi av Kystsogevekene. Og då september kom, var mange bygdafolk i gong med å førebu innreiing av møterom i skulehuset. Her

Arbeidet inni møterommet blir studert og vurdert.

Matpause ved sjøhuset. Alf Edvin Hovda, Mikal Møller Hovda, Asbjørn Bua, Sigve Hovda og Per Andreas Gaard tar ein velfortent pause.

var det husstyret for skulehuset som hadde ansvar. Grovkjellaren som har vore brukt til lager sidan skulen blei påbygd i 1997, skal delast av og brukast til møterom og lager. Kommunestyret i Sveio løyvde pengar til

dette arbeidet på siste møte i 2019. Dermed kan organisasjonane igjen få ha sitt eige rom og sleppa å setja opp bord og stolar – og ta dei vekk etter kvart møte. I løpet av dei siste vekene har det

vore fleire små og større dugnader, riving, rydding, tilretteleggjing for støyping, avtale med byggjefirma, leggjing av varmekablar m.m. Laurdag 19. september møtte åtte sterke menn opp for å støypa golv i møterommet. To kvinnelege bygdefolk kom med mat og kaffi. Arbeidet gjekk unna i ein fei, og det blei god tid til matpause i det fine haustvêret. Nå skal snart snikrar overta arbeidet med paneling av tak og vegger. Astrid Hovda Fleire bilde: www.vestavind-sveio.no

Gjekk digitalt like før korona 5. mars 2020 var ein historisk dag for Vestavind. Etter 34 år som papiravis, var tida komen for å «trykka på knappen» og bli digitale. Og så kom korona. Tekst: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Nettavisa kunne ikkje kome på eit betre tidspunkt. Det skjedde mykje i starten av korona-tida og det var viktig for Vestavind å formidla det som skjedde på godt og vondt, med både nyhende og praktisk informasjon dagleg.

Digitalt er inkludert

Etter eit halvt år på nett passar det å summera litt. Alle abonnentane våre har digital tilgang inkludert i sitt abonnement, og per dags dato er det rett over halvparten som har tatt lokalavisa i bruk digitalt. På nettet kan ein lesa ein kopi av papiravisa som E-avis, og lesa saker som blir lagt ut fortløpande. Abonnementsansvarleg Susanne Lie Vallestad bistår gjerne dersom nokon treng assistanse for å koma over den digitale kneika. For at me skal kunne senda ut brukarnamn og passord, treng me e-postadresse og namn/adresse som abonnementet står på. Opplysningar om innlogging blir sendt ut fortløpande.

Svikt i annonseinntekter

Pandemien har ikkje berre vore positiv for Vestavind, og det har nok lesarane våre fått merka. Annonsørar i både næringsliv og organisasjonsliv har naturlegvis også blitt berørte av korona over ein lengre periode. Det gjer at papiravisa til tider er tynnare enkelte torsdagar – rett og slett grunna få annonser. Til fleire annonsar Vestavind har, til større avis kan forsvarast økonomisk. Dei tre tilsette i Vestavind ser framover, og prøver å gjera det beste ut av situasjonen.

Arkivfoto frå yrkesmessa i Steinsvik Arena 2017.

Avgangselevar mistar alle aktivitetsdagar For å klara å stikka seg ut ein kurs vidare i livet, er det lærerikt for elevane å besøka potensielle vidaregåande skular. Likeeins det å besøka arbeidsplassar over nokre dagar, for å sjå om det elevane ser føre seg samsvarar med verkelegheita. Tekst: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Yrkesmessa i Steinsvik Arena har nok vore eit høgdepunkt for fleire, der ein får snakka med folk frå mange ulike bransjar og utdanningsmoglegheiter. No er alt avlyst på grunn av covid-19.

Uheldig

Sverre Halleraker, rådgjevar for yrkes- og utdanningsval på Sveio skule seier at dette er svært uheldig for elevane, som skulle hatt hospiteringsdagar på vidaregåande

skular, samt jobb-dagar i vår. Denne hausten skulle dei hatt nye hospiteringsdagar og tre nye jobb-dagar, men det blir ikkje noko av grunna covid-19. – I tillegg kjem avlysingane av yrkesmessa og utdanningsmessa. Aktivitetar som hospitering på vidaregåande skular og jobb-dagar og yrkesmessa er særs viktige for elevane i deira utdannings- og yrkesval, seier Halleraker.

Avlyser på Stord

Utdanningsmessa på Stord i januar 2021 er også avlyst, men tradisjonelt sett har ikkje Sveio-elevane besøkt messa på Stord dei siste åra. Stord Rotary Klubb håpar at det kan la seg gjera å arrangera messa for Sunnhordland i januar 2022, og at oppslutnaden frå næringsliv og utdanningsinstitusjonar blir like god som andre år. Det seier prosjektleiar Kurt Grundvold i ei pressemelding.


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

Annonser

25

10

XTRA FISKEKAKER 950 g. Pr pk Pr kg 26,42

19

90

e t s g i l l i b t r å V ernativ! alt

107

-30%

XTRA DRUER

Grønne/fargede. 500 g. Pr pk Pr kg 39,80

99

00

00

+ pant

DR.OETKER/BIG ONE

COCA-COLA 6 PK

15 varianter. 320-810 g

HENRIETTES FÅRIKÅLKJØTT

Original/uten sukker. 6 x 1,5 l. Pr pk Pr l 11,89

Pr kg

Du kan alltid være trygg på at det er billig å handle hos Extra. Vi gjør alt for at du skal handle extra billig, og har satt ned prisen på over 120 populære varer. NÅ

29

90

GRANDIOSA Pizza. 575 g Førpris 47,90

34

90

NORVEGIA

Original skivet. 300 g Førpris 41,90

Prisene gjelder uke 39. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

35

90

GRILSTAD

Gullsalami. 150 g Førpris 44,90

27


28

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Annonser

Bli livredder du også! Send valgfritt beløp på VIPPS til 2366

“NÅ trenger jeg hjelp” tenkte Thore Guldahl, da bommen hans hadde brukket, og han lå skadet i rygg og hodet nede i cockpiten.

Uten DEG hadde kanskje ikke Thore Guldahl kommet hjem igjen til sine kjære! Redningsmannskapene kom akkurat i tide da Thore Guldahl kjempet mot vinden på 45 knop med ødelagt bom, revnet seil og lå skadet nede i cockpiten. Når uhellet er ute på sjøen kan forskjellen mellom liv og død måles i minutter og sekunder. Ditt bidrag gjør at vi kan holde beredskapen oppe og komme så raskt som mulig til unnsetning. Redningsselskapet er deg og meg. I 129 år har vi vært et spleiselag mellom givere, medlemmer og støttespillere. Gi et bidrag til det livreddende arbeidet i dag. Les mer på www.rs.no

Redningsselskapet

FAGFOLK

J. Kvalvågnes AS

Tar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert.

Tlf. 915 13 301 kmaskin@hotmail.com

annonse@vestavind-sveio.no Ta service på Når skiftet batteri sist? bilen dindu hos 145,eks. mva.oss! for ei rute ved Trenger bilen service? Trygghet minst 4 innrykk.

Graving • Sprenging • Transport Lekter • Sjøarbeid

Startbatteriet er en av flere viktige funksjoner for at bilen skal fungere. Viktigst av alt er at batteriet skal gi bilen nok strøm slik at den starter hver gang.

Visste du at du alltid gratisMobilitetsservice veihjelp Har du bilen din inne til service hos oss,får får12 dumåneder 12 måneders in- JELP tar VEA SIHd medmed Korte Bkjøreturer og når du B I L den V E R Khos S T E oss? D A S B I LiVkombinasjon E R K S T E D I LiVservice E R K S T Eom D A temperatursvingninger S inkludert du tar din! allti kludert. Uansett når,mye hvorelektronikk og hvorfor bilen stopper, kangjør du ringe vårt assistansefølger rvice moderne biler at batteriets effekt vilpå bilen Haukås bilverkstedi AS er et trygt valg av bilverksted. se svekkes Startvansker og flatt batteri er blant de nummer, og du fårVi raskt stårhjelp. for over riktigtid. utført og prisgunstig verkstedarbeid. vanligste årsakene til bilbergingsoppdrag i Norge. Arbeidet reservedeler av originalkvalitet Bestill service hos oss, så får utføres du medmed Mobilitetsservice når du henter bilen. eller bedre, og selvfølgeligTa gjelder alle bilens garantier Unngå startproblemer! en batterisjekk hos oss. Så kan du Velkommen! fortsatt når bilen harbilen værtstarter hos oss.– hver gang. være sikker på at Dette gjelder også el-bil. B I L V E R K S T E D A S

hele veien

Betal når det du service på bilen hos oss, passer for deg! TarTar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert.

NGS

MECA Veihjelp er alltid inkludert når du tar service hos oss. MECA Med MECAMECA kortet kan du dele opp betalingen alltidvalg inkludert når duVitar hos oss.og – ditt lokale bilverksted siden 1963 Car Veihjelp Service er er et trygt av bilverksted. stårservice for riktig utført Har du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice ininntil 24 VED måneder rentefritt! I FEBRUAR FÅR DU GRATIS LEIGEBIL BEHOV MECA Car – Service er et trygt valg av bilverksted. Vi står for riktig A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid reservedeler kludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, kanutføres du ringemed vårt assistanse-

M a s k i n

Betal når det utført og prisgunstig utføres med renummer, og du får raskt hjelp. av originalkvalitet, ogverkstedsarbeid. selvfølgelig gjelderAlt allearbeid bilens garantier • Alle typer reparasjoner • Eu-kontroll A/S passer for deg! Bestill service når hos oss, så får duvært med Mobilitetsservice når du henter bilen. fortsatt har hos oss. gjelder også el-bil. servedeler avbilen og Dette selvfølgelig gjelder alle bilens • Service • Biler opp til 7,5 t.originalkvalitet, Velkommen! 92 63 82 42 Betal når det Haukås Bilverksted AS garantier fortsatt når bilen harfår vært oss. Har du bilen din inne til service hos oss, du hos 12 måneders Mobilitetsservice in•Tittelsnesvegen El-bil verksted • Chipping/tuning passerog for deg! 595, 5550 Sveio Alt idugraving, sprengning transport. B I L V E R K S T E D A S Dette gjelder også kortet kan dele opp betalingen kludert. Uansett når, hvor og el-bil. hvorfor bilen stopper,Med kanMECA ringe vårtduassistanse•Telefon: Bobil • Flushing 53742551 inntil 24 måneder – rentefritt! - ditt lokale bilverksted siden 1963

Betal når det og pukk. Levering av stein, grus, singel

Åpningstid: man - fre 07:30-15.30 B I L V E R Knummer, S T EogDdu fårAraskt S hjelp.

Besøk oss på vår nye nettside: www.haukaasbilverksted.no Bestill service hos oss, så får du med Mobilitetsservice når du henter bilen.

Tlf: 53 74 25 51 B I L V E R K S T E D A S E-post: post@haukaasbilverksted.no

B I LV E R K S T E D

Øystein

meca.no

A S

B I LV E R K S T E D

Vegard

Haukås, 5550 SVEIO • Man - fred 7.30 - 15.30

A S

B I LV E R K S T E D

Privat: 53 74 12 66 Mobil: 90 10 81 15

Onsdag 08.00 - 16.00 Torsdag 08.00 - 16.00 Mob.: 98 28 99 39 www.valvatne.no

Valvatne

A S

82 42

Ringvegen Stord – Tlf. 53 7020 70 Ringvegen12, 125412 5412 Stord Tlf.40532040 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39

inntil 24 måneder – rentefritt!

B I L V E R K S T E D B I L V E R K S T E D

passer for deg!

NGS Maskin AS Fagerlandsvegen 60 Solfrid Torbjørn Michal 5551 Auklandshamn Tlf 92 63 Med MECA kortet kan du dele opp betalingen

Velkommen!

Tlf. 52 71 75 66

OPNINGSTID I SVEIO SENTER

er ett års veihjelp inkludert.

B I LV E R K S T E D

Ludolf Eides gate 6, Haugesund

www.valvatne.no 1900-2020 FAGFOLK I 120 ÅR

Sveiogata 72, 5550 Sveio Tlf.: 45 25 29 21 www.ledigtime.no/millimeter

Du finner oss også på Facebook, søk MilliMeter

A S

A S

www.meca.no

B I L V E R K S T E D

A S

Service, reparasjon, Eu-kontroll, ruteskift, karosserireparasjon.

- ditt lokale bilverksted siden 1963

Vi hjelper dere med el-installasjoner innen: Tlf 53 74 25 51 e-mail: hb-as@online.no Elektro - Tele - Data - Alarmanlegg

SVEIO SENTER

B I L V E R K S T E D

ÅPENT: Mandag-fredag 9.00-17.00, lørdag 10.00-14.00. TLF. 53 74 18 00 • apotek1.sveio@apotek1.no

Elektroinst. –sterk/svakstrøm

Tlf. 52 70 30 30 PB. 413, 5501 Haugesund

A S

Vi tilbyr alt innen sterk- svakstrøm.

B I L

Gullvegen 87, 5550 SVEIO Tlf.: 52 81 46 20 Tlf: 53 74 02www.jacobsengruppen.no 59 V E R K S T E D A S post@bjellandelektro.no www.bjellandelektro.no

Graving – muring – drenering – massetransport

Gratis og uforpliktende befaring Tlf: 92 66 75 32 E-post: simon-stole@outlook.com

Førde Auto A/S

Hanaleite 4 • 5555 Førde Tlf. 53747310

ELEKTRIKEREN I SVEIO

Vi er til for deg!

• Alle typer reparasjoner, EU, service og vedlikehold på alle person- og varebiler. • Skadereparasjoner.

Tlf: 53 74 77 77 / post@sveioauto.no

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

Tittelsnesvegen 544 5550 SVEIO

Ring oss når du trenger elektriker!

Alt innan graving og transport! Tlf. 40 45 77 29 Christoffer@haavardsholm-maskin.no Solheimslio 3A - Førde i Hordaland

Abonnement bestiller du enkelt via: WWW.VESTAVIND-SVEIO.NO


innfallsvinklar. Torsdag 24. september 2020 Vestavind

Annonser • Kven var eigentleg sjuande far i huset?

• Korleis er dei 10 plagene i Egypt ein profeti om

SVEIO TURLAG Kva for ein profet lukkast heilt og fullt?

GRATIS Jesus?

RELIGIØSE MØTE

Kattungar

FILADELFIA AUKLANDSHAMN

gis bort dyrevenner. • til Korleis er Matteus arvtakaren til Moses? Leveringsklare veke 39. • Var Sveiogata 41.det flaks at nista til guten inneheldt fem TIRSDAG 29.09.: Tlf. 926 58 923

Fredag kl. 19.00: Fredag! - for ungdommar. Søndag kl. 12.00: Møte. Tale av Mark Wootton.

VIP Minutes og Små Juveler for barna. Sanggruppa Sela medverkar. Onsdag kl. 19.00: Bibel og bønn.

Oaneset

Turstart kl.18.00 frå Oa ungdomshus v/Ålfjordvegen i Sveio. Om lag 1,5 t. tur på skogsveg og sti i lett kupert terreng til Oavika.

ØNSKER Å LEIE

Hjelp til en verdig og trygg gravferd på hele Haugalandet. Vi har lang erfaring fra alle typer begravelser.

DØGNVAKT

52 71 54 40

Prøv vår planlegger: www.bbhaugesund.no Medlem i Virke Gravferd

Me tar oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd i Sveio. Kan ha møte/samtale på vårt kontor i Sveio sentrum eller om ønskeleg i heimen.

Valestrand kulturkykje du å vite meir om Bibelen? Få oversikt over å leie Turleiarar: Reidar Skjerping storia? Sjå den lange linja i grunnforteljinga iØnsker Sveio Gravferdsbyrå og Jan Enerstvedt vinterisolert hytte tur? uten innlagt strøm. Øde 20. februar og 26. mars Sveiogt. 65, 5550 Sveio Les meir på www.pfa.no og Facebook.

og stille sted, god avstand til naboer. Mann 52 år. Ikke isen er oversiktleg og inspirerande. røyk/alkohol. 2 hunder. Enkelt vedlikehold utføres. ed kropp og sjel! Langtidsleie. Tlf. 993 17 392 / en passar for alle vaksne, uavhengig av førehandskjennskap oddhusby@online.no

n.

Me følgjer smittevernreglane og held god avstand til kvarandre på tur.

Kl. 19.00 – ca. 21.30

Ønskjer du digital tilgang til nettavisa?

For at me skal sende deg innlogging treng me å registrera e-posten din. Send namn, adresse og e-post adresse til:

post@vestavind-sveio.no Me sender ut innlogging fortløpande.

Mail: sveiogravferd@gmail.com Heimaside: www.sveiogravferd.no

Kurshaldar: Søndag 27. september kl. 19.00

Ledig jobb i lokalavisene:

Per Hjemdal

Tlf. 53 74 08 40 / 970 24 885 (døgnvakt)

BIBELREISEN

LEDIG STILLING

Alle som har papiravisa i dag har tilgang enkel servering og høve inkludert til spørsmål ogabonnement. samtale. til nettavisa i sitt

sokneprest, Etne Nye Troms søker Møt igjen den gamle ansvarlig forteljinga som all2d lever. redaktør Oppdag nye tankar og innfallsvinklar.

Møt igjen den gamle forteljinga som alltid lever. Oppdag nye tankar og innfallsvinklar. Denne gong Det nye testamentet. Ønsker du å vite meir om Bibelen? Få oversikt over bibelhistoria? Sjå den lange linja i grunnforteljinga i vår kultur? Bibelreisen er oversiktleg og inspirerande. Lær med kropp og sjel! Bibelreisen passar for alle vaksne, uavhengig av førehandskjennskap til Bibelen. Det blir enkel servering og høve til spørsmål og samtale.

Valestrand kulturkyrkje

• Kven var eigentleg sjuande far i huset? • Korleis er dei 10 plagene i Egypt ein profeti om Jesus? • Kva for ein profet lukkast heilt og fullt?

Mange bekymringer kan raskt bli færre. Valestrand kulturkykje Snakk med våre fagfolk 20. februar og 26. mars om hjerte- og karsykdommer.

• Korleis er Matteus arvtakaren til Moses?

• Var det flaks at nista til guten inneheldt fem

www.vestavind-sveio.no

Ønsker du å vite meir om Bibelen? Få oversikt over bibelhistoria? Sjå den lange linja i grunnforteljinga i vår kultur?

Finn jobben på

Bibelreisen er oversiktleg og inspirerande. medier24.no/stilling Lær med kropp og sjel!

eller lla.no

Bibelreisen passar for alle vaksne, uavhengig av førehandskjennskap til Bibelen.

Kl. 19.00 – ca. 21.30

Ring Hjertelinjen

Kurshaldar:

23 12 00 50

LOKALAVISA I SAMARBEID Det blir enkel servering og høve til spørsmål og samtale. MED M24 OG LLA

Per Hjemdal sokneprest, Etne

Chat med oss på nasjonalforeningen.no/hjerte

Rett på nett Ved papirannonsering får lag- og organisasjonar arrangementet sitt gratis inn i nettkalenderen vår. Sjå alle arrangement her: www.vestavind-sveio.no

29

GRATIS ENTRÉ


30

Vestavind Torsdag 24. september 2020

Ledige stillingar Fysioterapeut

100% vikariat, Fysio- og ergoterapitenesta.

Webcruiter-ID: 4288008443

Helgestillingar

17% fast, Omsorgssenteret.

Webcruiter-ID: 4288642101

Heimehjelp – reinhaldar 68% fast, Heimetenesta.

Webcruiter-ID: 4287877415

Sjukepleiar/vernepleiar 75% fast, Omsorgsenteret.

Webcruiter-ID: 4287883519

Annonser

Påminning til hundeeigerar

Sveio kommune har den siste tida fått fleire meldingar frå innbyggjarar der dei har truffe på lause hundar. Fleire har opplevd dette som ikkje greitt. I tillegg er det funne hundeskit ved og i leikeområder. Det er også bufe ute på beite, sameeins har viltet sine avkom. Sveio kommune ber alle om å halde hunden i band eller under kontroll. I tillegg ber me at hundeeigar tek opp hundeskit og fjernar dette. I Sveio har me hundeforskrift som seier noko om bandtvang mm som er i perioden 01. april – 15. oktober. Me viser til Forskrift om hald og bandtvang for hund, Sveio kommune FOR-2006-02-06-1270, heimla i Lov – 200307-04-74. https://lovdata.no/dokument/LF/ forskrift/2006-02-06-1270

Sjå fullstendig stillingsutlysing på: www.sveio.kommune.no/ledig-stilling

Gudsteneste søndag 27. september

Sveio kulturskule

FØRDE KYRKJE kl. 11.00 Høgmesse. Arild Steinsland Offer til Kyrkjelydsarbeidet Vipps nr. 119632. Konfirmantpresentasjon. Utdeling av 4- og 6- årsbok.

Bli med på vårt nye dansetilbod i Vigdartun. Oppstart 13. oktober 2020. To ulike stilartar: Klassisk dans (primært for 1.-6. trinn) Moderne dans (primært for 7.-10. trinn) For meir info og søknad om elevplass: www.sveiokulturskule.no

Covid 19: Deltakarar i gravferd eller gudsteneste må skrive namn og tlf.nr. på ein lapp og levere den i kyrkja. Vi vil makulere den etter 10 dagar. Tal på deltakarar vil variera frå kyrkje til kyrkje.

Korona – fortsett fokus på å hindra smittespreiing Det er framleis viktig å ha fokus på å hindra smitte av koronaviruset. Folkehelseinstituttet har følgjande råd for å bremsa utbreiinga av korona: • • • • •

Hugs god hand- og hostehygiene. Du og dine næraste kan omgåast normalt. Hald auka avstand til andre enn dine næraste, minst 1 meter. Dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon må du halda deg heime. Har du symptom på covid-19, bør du testast.

Med symptom meiner vi luftvegsinfeksjon med eitt eller fleire av desse symptoma: • • • • •

Feber Hoste Vera tungpusta Tap av smak- eller luktesans Sår hals, eller sjukdomskjensle

Personar frå Sveio skal testast i Tysvær (Aksdal). For å bli testa må du først kontakta testsenteret for å avklara behovet og bestilla time. Testsenteret kan kontaktast på tlf. 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–15.00). Du treng ikkje kontakta fastlegen din for å bli testa. Du finn meir informasjon om korona-viruset på kommunen sine heimesider og nettsidene til FHI.

Sveio kommune • Postboks 40 • 5559 Sveio • Telefon: 53 74 80 00 • Telefaks: 53 74 80 01 • postmottak@sveio.kommune.no • www.sveio.kommune.no

www.vestavind-sveio.no

”Designed by Freepik”

Slik gjer du for å legga Vestavind til startsida på din telefon Android telefon:

IOS Apple-telefon:

1. Opne Chrome nettlesar. 2. Gå til www.vestavind-sveio.no 3. Logg inn med brukernamn og passord som du har fått tilsendt på mail - lagre gjerne passord. 4. Klikk menyknapp oppe til høgre (ofte tre prikkar). 5. Velg “Legg til på Startsiden”. 6. Trykk “Legg til”. 7. Trykk “hjem-knapp” og finn ikonet på startskjermen din.

1. Opne Safari nettlesar. 2. Gå til www.vestavind-sveio.no 3. Logg inn med brukernamn og passord som du har fått tilsendt på mail - lagre gjerne passord. 4. Klikk “delingsknapp” (firkant med pil opp). 5. Bla deg ned og velg “Legg til på Hjem-skjermen” 6. Trykk “Legg til”. 7. Trykk “hjem-knapp” og finn ikonet på startskjermen din.

Har du ikkje fått innlogging til nettavisa? Send mail og kontaktinformasjon til post@vestavind-sveio.no


Torsdag 24. september 2020 Vestavind

Du finn Vestavind i 2. etasje i dette bygget i Sveio sentrum. Inngong på begge sider av bygget.

Familiesida

31

Send ei helsing Legg bilde i ein e-post, og send til redaksjonen@ vestavind-sveio.no – hugs namn og etternamn på den som får helsing. Du kan også bruka skjema på nettstaden vår – eller ta med bildet innom oss i Sveiogata 72, så scannar me medan du ventar. Fristen for å komma med i torsdagsavisa er tysdag kl. 12.00.

GRATULERA

53 74 01 80 E-post: tips@vestavind-sveio.no

www.vestavind-sveio.no Irene Flatnes Haldin redaktør og dagleg leiar

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 270 (ikkje SMS)

Kari Nilsdatter Haukås

Me vil gratulera sjarmøren vår Joar Øygarden med 4-årsdagen 18. september. Helsing bestemor og bessen.

Hipp hurra for William Østebø Sætre som fyller 5 år 26. september. Glad i deg. En god klem fra oldeforeldre i Sveio.

Johanna Eilerås Stuvik fyller 2 år 26. september. Hipp hurra for gulljento vår. Beste hilsen fra mormor og morfar.

journalist

e-post: kari@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 271 (ikkje SMS)

FØDDE

Susanne Lie Vallestad

Hipp hurra for jento vår, Nora Alsaker Lokna, som fylte 4 år 22. september. Du er ei sprudlende jenta med masse liv. Du er veldig omsorgsfull og god! Me er kjempeglad i deg. Klem fra Amalie, Vegard, mamma og pappa.

FØDDE

marknadsansvarleg / abonnement

e-post: annonse@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 272 (ikkje SMS)

BLADPENGAR Heilår komplett: 810,Heilår digital: 775,Halvår komplett: 470,Halvår digital: 450,Student komplett: 350,Student digital: 299,Månad digital: 99,-

Vil gratulere Anny Elida Sætre Nordhus med 10-årsdagen den 25. september. Glad i deg. Klem fra mormor og morfar.

DØDSFALL

NY I SVEIO?

Alle nye innbyggjarar i Sveio får tre månadar gratis avis. Ønskjer du abonnement? Send namn og adresse til post@vestavind-sveio.no

FRISTAR

Skal du tinga annonser eller senda inn gratulasjonar, er fristen tysdag klokka 12.00

FØLG OSS

Instagram @vestavindsveio

Facebook facebook.com/vestavind

Besøksadresse Sveiogata 72

Postadresse

Pb. 53, 5559 Sveio Kontortida er i hovudsak frå 08.00-15.30 måndag-fredag.

Vår snille og omsorgsfulle mamma og svigermor, humørfylte mormor, farmor og bestemor, oldemor, søster, tante og svigerinne

Hjørdis Pauline Nappen f. Lockertsen, 12. juni 1933 døde fra oss 22. september 2020 Sveio / Valevåg Karin Reidun og John Erik Svein Harald og Ann Heidi Sigbjørn og Anne Vegard og Katja Kamilla og Geir Ove Karoline og Aleksander Sven Thomas, Alise og Marius Mathias, Sigrid Erling (bror) og Aslaug Oldebarn og øvrige familie Så kom dagen og siste timen, livets vei til ende var. Takk for dager, takk for minner. Takk for alt for oss du var. Begravelse torsdag 1. oktober kl.13.00 frå Valestrand kyrkje til Valen gravplass. Fint om alle tar med lapp med navn og tlf. nr. for registrering.

2. september 2020 kom lille Rianna Ailee til verda på Haugesund sjukehus, 44 cm og 2626 gr. Raylee og Rubie er blitt stolte storesøstre. Takknemlige foreldre er Ronny Jørmeland Bøhn og Athitaya Bøhn.

Middagsgjest i sommarvarme

Rianna Ailee kom til verden 02.09.2020 og Raylee og Rubie er blitt storesøstre. Foreldre er Ronny Jørmeland Bøhn og Athitaya Bøhn. Farmor og bessen på Bømlo gratulerer.

70 ÅR

Far sat med eit flakkande blikk på plassen sin heilt øvst ved bordet i stova. Mor såg på meg med ei stram mine, samtidig som ho serverte middag, medan bror min hadde augo festa på kvinna eg hadde invitert heim. Etter måltidet fastslo far at tida var inne for ein kvilepause. Mor ville ta oppvasken i fred, og min yngre bror forsvann frå stova, utan å snakka om sine planar. Kjærasten og eg gjekk ut på tunet. Grasplenen ho sette seg på hadde blitt oppvarma av den sterke sola. blusen vart knappa endå meir opp, og ho spurde om me var åleine. Eg rekne med det, men oppdaga brått at bror min såg oss på loftsetasjen. Svein Elling Austbø

Vi ønsker å sende massevis med gratulasjoner til våre kjære Torun og Magne Frøkedal som begge fyller 70 år i år. Vi gleder oss til felles jubileumsfeiring i byen. Kjempeglade i dere! Klem fra barn, barnebarn og svigerbarn


TORSDAG

Langtidsvarsel for Sveio Vêret, natt- dagtemperatur og vind dei neste sju dagane

Sannsynlegsvarsel: Ganske sikkert Noko usikkert

SOLA OPP/ NED FLOD FJÆRE

FREDAG

8/12 10-15m/s

9/12 3-7m/s

LAURDAG

9/13 2-5m/s

SUNDAG

9/15 0-3m/s

MÅNDAG

10/15 2-5m/s

ONSDAG

12/15

10/14

3-7m/s

0-3m/s Vêrdata er leverte av: Meteorologisk institutt

Usikkert

07:28 / 19:30 04:40 / 17:06 10:39 / 23:19

TYSDAG

07:30 / 19:27 05:48 / 18:15 12:06 /

Produsert: 2020-09-22 14:45:13

Følg Ida på tur

Foto: @idahermans

Vestavind følgjer Ida Hermans sin tur frå Lindesnes til Nordkapp. Me har fått lov til å dela bilde og tekst frå turen henta frå Ida sin instagramkonto.

07:32 / 19:24 07:17 / 19:43 01:06 / 13:46

07:35 / 19:21 08:49 / 21:01 02:33 / 14:56

07:37 / 19:18 09:48 / 21:54 03:30 / 15:45

07:39 / 19:16 10:31 / 22:35 04:14 / 16:25

Vêrspalta er leverte av:

07:42 / 19:13 11:07 / 23:11 04:51 / 17:00

Bilde merka med #vestavindsveio

@gydagrammeltvedt Septemberkransen er lagd av peppermynte med en pasjonsblomst

@ruth.vihovde Litt humor må vi ha under bryllupsfotografering

@elisabethhaugebakke Sindre og reven/Sveio turlag/ Utsira 21.9.14

@trondviks#svartfjes #sau #høstpåvikshåland #BÆ #vestavindsveio #harligt

@maiken1990 Minstemann har vist at han kan gå långt. Gjekk heile veien ut te te ryvarden

@thuseth Fine søndagstur #moksheimskogen #utpåtur #orientering #atum #høst

@sofielae55 Alltid like skjønt med Diascia, tvillingblomsten på trappen Diascia is always beautiful

@ingerkarinelie #vestavindsveio #nåer #høsten #kommen #isveio#

Dag 114-120. Den opprinnelige planen var å gå til Kilpisjarvi i Finland og videre inn i Reisadalen til Kautokeino. Men siden Finland stengte grensene ble det Norge på oss. Vi gikk da fra Helligskogen og over fjellet (steinura) via Guolasjavri til Reisadalen. Det var herlig å endelig komme under tregrensa da vi kom til Reisadalen etter noen kalde dager på høyfjellet. Reisadalen ble bare finere og finere jo lenger innover dalen vi kom. Med den ene fossen etter den andre var det ikke rart Idaene ble betatt. Her må vi tilbake med Packraft etter NPL for å si det sånn! Etter Reisadalen også kjent som eventyrdalen, ønsket Finnmark oss velkommen med et magisk nordlys over himmelen! Det var en kald, men nydelig opplevelse. Vel fremme i Kautokeino fikk vi besøk av @aastesvillmarksliv og @enochseneven (og selvfølgelig de nydelige hundene deres). Dette var helt klart et av turens store høydepunkt.️ Med bålkos, marshmallows, kakao og godt selskap ble kvelden komplett! Tusen takk for besøket og tusen takk for all hjelp Åste og Even. Dere er best! I morgen går ferden videre mot Nordkapp!

Mattilsynet med SMS-undersøking Etter inspeksjonar kan dyreeigarar, restauranteigarar eller gatekjøkkeneigarar gi tilbakemelding på korleis dei opplevde besøket frå Mattilsynet. Etter 15. september startar Mattilsynet opp med brukarundersøkingar per SMS etter gjennomførte inspeksjonar. Undersøkingane vil vera anonymisert, og er frivillig. Administrerande direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, seier denne nye SMS-undersøkinga skal gi eit bilete av korleis dei som har hatt kontroll av Mattilsynet opplever besøket.