Vestavind 19. september 2019 - Bygg, bustad og interiør

Page 1

DENNE VEKA MED 36 SIDER!

Nr. 35

n

19. september 2019

n

33. årgang

n

Laussal kr. 25,-

Eit grøn-blått skifte

Nytt kontor: Monica Vandaskog Valen (Sp) blir ny ordførar, medan Lars Einar Hollund (H) blir varaordførar.

Torsdag førre veke bestemte Sveio Senterparti seg for å slå seg saman med Høgre, Kristeleg Folkeparti og Miljøpartiet Dei Grøne. Saman skal dei leia Sveio i fire år framover. SIDE 2

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

God kompetanse – god service Konkurransedyktige priser Fullserviceverksted for alle bilmerker SsangYongverksted EU-kontroll Dekkhotell Skadeverksted Bilglass FØLG OSS Nye og brukte biler

Tema: Bygg, bustad og interiør

Det gode liv

Skulestova mi

Like ved Vigdarvatnet har familien Nærum/Østerli funne sin drømmeplass. På biletet ser me seksåringen Mats som matar naboen sine høner.

Espen Fosse har restaurert det gamle skulehuset på Brattestø, bygd i 1908. Her med ein gamal pult frå skuletida, skulehuset i bakgrunnen.

SIDE 8-11

SIDE 14-17

DITT SENTRUMSNÆRE BILVERKSTED

Rafael

Marius

på Facebook!

Lillian

Sigve

Daniel

Harald

www.sveioauto.no • post@sveioauto.no

Tlf. 53 74 77 77

TID FOR BILVASK CIRCLE K KVALA Tittelsnesveien 95, 5514 Haugesund Tlf. 52735960


2

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Saman skal dei styra Sveio i fire år

Lars Einar Hollund stilte som ordførarkandidat for Sveio Høgre, medan Monica Vandaskog Valen var Sveio Senterparti sin 3. kandidat i årets kommuneval. Nå har dei fått heilt nye roller. Foto: Iris Elin Ullvang

Monica Vandaskog Valen (Sp) og Lars Einar Hollund (H) har saman sikra seg den politiske toppen i Sveio. No gler dei seg til å ta fatt på jobben. Tekst og foto: Iris Elin Ullvang redaksjonen@vestavind-sveio.no

Fredag morgon annonserte dei det. Sveio kan venta seg eit politisk skifte dei neste fire åra. Saman med Høgre, Kristeleg Folkeparti og Miljøpartiet Dei Grøne har Senterpartiet i Sveio sikra seg fleirtalet dei trengte for å ta makta frå Arbeidarpartiet.

Flest personstemmar

– Dette kom litt ut av det blå for mange, er du førebudd på dette? – Ja, det var vel litt overraskande, ler Monica Vandaskog Valen. Vandaskog Valen forklarar at Sveio Senterparti tidligare i år avtalte at det var den kandidaten som fekk mest personstemmer som skulle bli ordførar, dersom det nå skulle skje. Med 103 personstemmar og 23 slengjarar blei det verken 1. eller 2. kandidat på lista, men 3. kandidaten: nemleg 36-åringen frå Valevåg. – Korleis tok familie og kollegaer det når du plutseleg skulle bli ordførar? – Dei blei veldig glad på mine vegne, fortel ho. Vandaskog Valen er gift og har tre barn, ein gut og to jenter.

Ett års politisk erfaring

Ho jobbar til dagleg som seniorinspektør i Arbeidstilsynet i Hauge-

sund. Enn så lenge. No blir det lovfesta permisjon i fire år. – Eg er audmjuk og veldig spent på dei nye oppgåvene, og tar det med veldig mykje glede og spenning. Eg tar det elles med ro. Ho føler seg godt rusta for jobben, trass i at ho melde seg inn i politikken så nyleg som i fjor. – Eg har arbeidserfaring eg kan trekka med meg, både offentleg og privat. Eg kan sjå ting med andre auger, seier ho. Nå ser ho fram til å setta i gong. – Eg gler meg til å læra nye ting, og få til eit godt samarbeid med desse partia, få til bra ting for kommunen og treffa dei som bur i kommunen og næringslivet.

– Integritet er viktigast

Med seg på laget har ho ein som dei fleste i Sveio kjenner til, anten gjennom politikken eller diverse andre foreiningar, Lars Einar Hollund. Han forsvarar Vandaskog Valen til dei som måtte meine ho ikkje har nok erfaring. – Det same skjedde for rundt 16 år sidan på Stord med Liv Kari Eskeland. Ho hadde ikkje noko spesielt med erfaring då ho blei ordførar der, men det gjekk heilt fint med ho. I dag er ho stortingsrepresentant. Alle har vore

ferske på eit tidspunkt. Monica sit jo ikkje åleine. Mange vil framstilla det som at ein må vera konsernleiar eller ha 10 års politisk erfaring, men eg meiner det viktigaste er at du har integritet og samarbeidsevner.

Fikk varaposisjon

Hollund stilte sjølv som ordførarkandidat for Høgre, men skal me tru 63-åringen sjølv, er det ikkje så verst å bli varaordførar heller. – Eg syns det er veldig bra. Det er ein ypperleg posisjon til å få utøva god politikk. Me byrja samarbeidet med desse partia allereie for fire år sidan, og me har klart å samarbeida så godt fram til no. Det er ingenting som er ukjent. Me ser fram til dette. Føler oss rimeleg trygge på at dette vil gå bra, basert på erfaring me har frå opposisjon, seier han. Hollund kjem frå Våga og jobbar til dagleg som prosjektleiar for diverse firma. Han er gift og har tre barn, to gutar og ei jente. Han har i motsetning til Vandaskog Valen vore aktiv i politikken i Sveio i heile åtte år. – Kva gledar du deg til, no som du skal bli varaordførar? – Eg gledar meg til å treffa masse nye folk og få sving på Sveio. Me vil få jobba vidare med ein del av desse prosjekta, som basseng og fleirbruks-

hall, sentrumsplan og kommuneplan. Samt Rophusvegen som me har venta på i 10 år, seier han.

Fargerikt samarbeid

Den nye ordføraren er absolutt nøgd med det fargerike politiske samarbeidet dei no har sikra seg. – Det er eg veldig positiv til, me har hatt samarbeid tidligare som har fungert veldig bra så nå jobbar me vidare ut i frå det. Det viktigaste er at det er samlande og at me tenkjer på heile kommunen under eitt, seier Monica Vandaskog Valen. Arbeidarpartiet fekk som kjent 28,4 prosent av stemmene i årets kommuneval. Samarbeidsavtalen som no er blitt gjort mellom Senterpartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Miljøpartiet Dei Grøne gir dei fire partia ei stor oppslutning. Det fører til at Høgre får leia hovudutval oppvekst og kultur og hovudutval teknisk og næring. Leiarvervet i hovudutval helse og omsorg blir gitt til opposisjonen. – Kva tenkjer du om at koalisjonen dykkar no skyv til side Arbeiderpartiet, til trass for at dei fekk flest stemmar? – Politikken består mykje av å samarbeida, då laga Senterpartiet eit samarbeid der me får eit fleirtal, avsluttar ho.


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Fleire bøter i helga

3

GRATULERA TIL VÅR FASTE ABONNENT

Det blei nok for utrykningspolitiet å gjera då dei heldt trafikkontroll med laser på Tittelsnesvegen førre lørdag, mellom klokka 09.45 og 13.00. Heile 28 sjåførar fekk utdelt forenkla førelegg på staden. Høgaste fart blei målt til 84 kilometer i timen i 60-sona.

Annbjørg Rossehaug 5525 Haugesund

Du har vunne ei kake til helga frå Haugli Bakeri og Vestavind! Kaka har ein verdi på 320 kroner, og er høveleg for om lag seks personar. Ring 52 70 32 20, tast 1 for bestilling og avtale om utleveringsstad.

Sveio • Kvala • Øvregaten • Tesalongen • Cafe Espresso • Oasen Kopervik • Rennesøygata • Raglamyr • Amanda • Aksdal

Slik røysta krinsane ved kommunevalet FØRDE KRINS

SVEIO KRINS

VIKSE KRINS

Sp: 31,7 %

Ap: 36,5 %

Ap: 33,6 %

Frp: 15,0 %

Sp: 14,2 %

Sp: 12,5 %

Ap: 18,6 %

H: 17,1 %

H: 28,3 %

H: 13,7 %

Frp: 12,7 %

Frp: 12,5 %

SV: 6,0 %

SV: 4,6 %

SV: 4,3 %

KrF: 6,9 % MDG: 5,6 % V: 2,4 %

KrF: 9,4 %

KrF: 4,5 %

MDG: 3,8 %

MDG: 2,4 %

V: 1,6 %

V: 1,9 %

Gjennomsnitt heile Sveio:

Gjeldande mandat:

Ap: 28,4 % (-7,3)

Ap: 7 (-2)

Sp: 18,8 % (+5,1)

Sp: 5 (+2)

Frp: 13,3 % (-1,8)

Frp: 4 (0)

H: 18,1 % (+2,8)

H: 5 (+1)

KrF: 9,0 % (-1,8)

KrF: 2 (-1)

MDG: 4,8 % (+1,7)

MDG: 1 (0)

SV: 5,2 % (+2,8) V: 2,4 % (-1,5)

SV: 1 (+1) V: 0 (-1)

Senterpartiet også på topp i Vestland Jon Askeland (Sp) blir fylkesordførar i Vestland fylke, det opplysar Senterpartiet i ei pressemelding. – Vårt store felles prosjekt er å byggja det nye fylket til det beste for alle innbyggjarane. Det har vore den gjennomgåande målsetjinga når me har arbeidd fram den nye politiske plattforma med samarbeidspartia, seier Askeland ifølgje pressemeldinga. Partiet har gått i eit breitt samarbeid med Kristeleg Folkeparti, Miljøpartiet Dei Grønne, Arbeidarpartiet, Venstre og SV. Natalia Golis frå Miljøpartiet Dei Grøne blir fylkesvaraordførar.

Vestavind er ei fri lokalavis som kjem ut i Sveio kvar torsdag. Redaktør er Iris Elin Ullvang e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no Vestavind ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urett avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å klaga til Pressens Faglige utvalg (PFU). Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo. Telefon: 22 40 50 40


4

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Kommunestyret i Sveio 2019-2023 NY

Ap

Linn Therese Erve 341 personstemmer, 84 slengjarar

Ap

Asle G. Halleraker 183 personstemmer, 84 slengjarar

NY

Ap

John Anders Semb 75 personstemmer, 22 slengjarar

Arne Valen

Ap

Torgeit Tveit Katla 73 personstemmer, 11 slengjarar

Andreas Sirevaag 75 personstemmer, 13 slengjarar

NY

H

Ole Johan Sveen 50 personstemmer, 44 slengjarar

156 personstemmer, 15 slengjarar

Svein Mathias Lie 15 personstemmer, 8 slengjarar

Maren K. L. Bårdsen 94 personstemmer, 15 slengjarar

NY

Sp

Monica V. Valen 103 personstemmer, 23 slengjarar

Ap

Ingrid P. Furdal 82 personstemmer, 16 slengjarar

NY

Sp

Dagfinn F. Bjørge 68 personstemmer, 44 slengjarar

NY

Sp

Ole Velde 60 personstemmer, 39 slengjarar

NY

H

Lars Einar Hollund 98 personstemmer, 27 slengjarar

H

John Kristian Økland 86 personstemmer, 39 slengjarar

H

Mikal Møller Hovda 72 personstemmer, 30 slengjarar

NY

H

Stian Nygård 31 personstemmer, 56 slengjarar

FRP

Ruth G. Ø. Eriksen 69 personstemmer, 36 slengjarar

NY

FRP

Ap

NY

SP

63 personstemmer, 36 slengjarar

Håkon J. Skimmeland

NY

NY

SP

Ap

NY

FRP

Rune Teikari

NY

KRF

Jarle Jacobsen 121 personstemmer, 85 slengjarar

KRF

Anne Vierdal 35 personstemmer, 16 slengjarar

FRP

79 personstemmer, 58 slengjarar

Gustav Eidsvåg 43 personstemmer, 23 slengjarar

NY

SV

Kristina Våge Ballard 51 personstemmer, 35 slengjarar

MDG

Ole-Ørjan Hov 50 personstemmer, 59 slengjarar


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

FAKTA: Kommunestyret Mest stemmer: Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat, Linn Therese Erve, fekk heile 341 personstemmer og 84 slengjarar.

Yngste representant: Anne Vierdal (KrF), som elles også er ny i kommunestyret (fødd i 1996). Verdt å nemna er også nykomaren Maren Kristine Lye Bårdsen (Ap), fødd i 1993. Ho fekk heile 96 personstemmar og 15 slengjarar.

Berre sju representantar er kvinner. Arbeidarpartiet har flest, med tre stykk. Heile 18 av 25 representantane er menn. SV er tilbake i varmen igjen etter at dei mista sin eine representant førre kommuneval. Kristina Våge Ballard skal representera partiet i dei komande åra. Venstre har mista sin eine representant og blir difor ikkje å sjå på kommunstyremøte dei neste fire åra.

Framhald noveller med tema «Mot» Seks ungdomar i 8. og 9. klasse har motteke diplom og pengepremie frå Sveio mållag for sine velskrivne tekstar. Tema for skriveoppgåva var «Mot», og var eit samarbeid med Sveio skule. Den første vinnarartiklane stod på trykk i Vestavind 27. juli, 4. juli, og 29. august, denne veka kjem eitt nytt bidrag. Dette er det ant siste bidraget.

Plask!

Av Hay Blu Say Waketha, 8. trinn

2. plass skrivekonkurranse

8. klasse, 2. premie: Hay Blu Say Waketha. Juryen si grunngjeving : Passar til tema MOT der eit svært aktuelt tema vert skildra. Skriv godt nynorsk. Har ein open og brå slutt som me likte godt.

Fem meter over bassenget står ein gut. Det var ein av klassekameratane mine. Han såg seg om før han lukka augo og hoppa. “Plask”. Han var ikkje den tyngste, men eg kunne kjenne dråpane sprute over på meg. Stupebrettet stod tomt ei lita stund før det kom ei lita jente springane. “Plask”. I 30 minutt hadde eg lege her å sett fleire hoppe. Ein etter ein hoppa dei. Både vaksne og barn. Huda på fingrane mine hadde rugla seg til. Eg kjende meg einsam. Hadde eg berre sagt ja, så hadde eg vore ein av dei som hoppa. Eg hadde slu-

ppe å sitja her for meg sjølv i dette kokande bassenget. Ved hjørnet av bassenget stod dei einaste to venninnene mine og snakka med ein livvakt. Dei hadde hoppa frå fem-meteren samstundes, noko som ikkje var lov. Då livvakta snudde ryggen til begynte dei å le. Eg flirte for meg sjølv mens eg reiste meg opp. Vatnet rakk meg til livet så eg kunne lett gå, men bestemte meg for å symje mot dei, samstundes som dei kom mot meg. Dei hoppa ned i vatnet og lo enda meir. -Såg du det, Anne? spurde Emilie leande. -Ja, svarte eg med ein falsk latter. Det var morosamt, men det fekk meg ikkje til å bryte ut i latter. -Kom så hoppar vi igjen! Blir du med Anne? Vi kan hoppe saman alle tre. Eg såg på Marie med eit usikkert smil. Kva skulle eg svare? Eg likte meg best i vatnet der ingen kunne sjå kroppen min, men eg hadde så lyst å svare ja. Smilet mitt blei større, men før eg i det heile tatt hadde rukke å nikke så kom Malene. -Har du tenkt å hoppe? spurde ho overrask, som om eg var eit lite barn som ikkje torde noko. Skal eg svare ja eller nei? Malene var den frekkaste jenta eg kjende. Ho hadde kalla meg frekke ting så det var ikkje tale om at eg skulle vere ei pyse å svare nei. Det var på grunn av henne at eg fekk bulimi, at eg stappa i meg all maten eg kunne finne og fekk meg sjølv til å spy. Alle medisiner eg fekk, støtta frå vennene mine, familien min, ingenting hjalp. Eg hadde blitt såra. -Sjølvsagt skal ho hoppe, seier Marie. -Å nei, då må me komme oss vekk før flommen kjem, svarte ho og begynte å late som ho sprang avgarde. -Du kjem deg aldri vekk med dei spagetti-

beina dine, sa Emilie og begynte å le. Eg kunne sjå at Marie ikkje klarte å halde seg. Ho braut ut i latter og no stirra alle på oss. Eg kunne heller ikkje lat vere å le, men skjønte at det ikkje var noko særleg snilt å le av kvarandre på denne måten. -Kom, så går vi å lagar ein flaum Marie og Emilie, sa eg, og drog meg opp av vatnet. Me gjekk bort til trappa der stupebretta var. Steg etter steg går eg opp den våte trappa. Eg kjenner at skritta blir tyngre og tyngre for kvart steg. No var me her alle tre. Me kan sjå Malene himle med augo her oppe frå. -Dykk kan gå før meg så hopper eg etter dykk, sa eg med skjelvande stemme. -Du lover vel å hoppe? spurde Emilie. -Ja, ja sjølvsagt, svara eg overraskande fort. Dei heldt kvarandre i hendene og hoppa. “Plask”. Eg kunne sjå dei symje mot veggen. Bak meg stod det nokre gutar frå klassen min som også hadde tenkt å hoppe. Kvifor gjekk eg i det heile i dette selskapet? Eg likar ikkje eingong å symje. Eg kunne høyre dei le av meg. -Skal du hoppe Anna? spurde Magnus. Kanskje dette ikkje var noko for meg. Eg snur og held hovudet lavt for å ikkje sjå dei i augo. Ein etter ein kjenner eg dråpane renne nedover kinnet mitt. Dråpane fann vegen inn i munnen min. Det smaka salt. Eg spytta det ut før eg snudde meg rundt igjen. Gutane hadde allereie hoppa, men dette var ikkje slutten. No gjeld det å hoppe. Steg for steg går eg fram, til tærne mine var ytst på brettet, men eg fall ikkje. Det er berre å lene seg framover så har eg klart det. Det er no det gjeld. 1… 2… 3…

5


6

Vestavind Torsdag 19. september 2019

lesarbrev

Du er velkommen til å komma med innlegg i Vestavind. Innlegg må underteiknast med fullt namn. Innlegg kan bli forkorta. Send til redaksjonen@vestavind-sveio.no innan tysdag klokka 12.

KRONIKK:

Nord-sør-skiljet blussar opp att I dei siste åra har me sett tydelege teikn på at skiljet mellom nord og sør har blussa opp att i kommunepolitikken. Årets kommuneval viser heilt klart at denne konflikten nok ein gong gjer seg sterkt gjeldande i Sveio-politikken.

Resultatet av tvangsekteskapet For å kunne forstå kva som skjer i dagens samfunn, kan det vere nyttig å ha ein viss kjennskap til historia. Derfor vil eg trekke linja dryge 50 år tilbake i tid, før eg prøver å forklare kva me bør lære av årets kommuneval i Sveio. I 1964 blei Valestrand kommune (med Økland), den vestre delen av Vikebygd kommune (med Førde) og gamle Sveio kommune slått saman til nye Sveio kommune. Dette var eit tvangsekteskap som ingen av partane ønska seg, og det tok fleire tiår før innbyggarane i den nye kommune kunne forsone seg med at dei no hang saman og var ein kommune. I åra etter 1964 var kommunestyrevala sterkt prega av den ufrivillige kommunesamanslåinga, og dei fleste av kandidatane som stilte til val sto på såkalla bygdelister. Her stilte dei til val for å representere si bygd, eller sin del av kommunen. Skiljet gjekk mellom gamle Sveio kommune i sør, og Valestrand, Økland og Førde i nord. Denne tida var prega av at dei ulike delane av kommunen kjempa mot kvarandre, og det kunne nesten sjå ut som at det å hindre vekst og utvikling i andre enden av kommunen var like viktig som å fremje vekst i sin eigen del av kommunen. Heile kommunen utviklast i same takt Etter kvart skjøna mange at rivaliseringa mellom dei ulike bygdene, og då særleg mellom nord og sør, var øydeleggjande for utviklinga av kommunen. Rundt 1980 greidde ein dermed å endre kulturen i kommunepolitikken på ein slik måte at konfliktane mellom nord og sør blei dempa. Det blei etablert ein slags felles forståing for at heile kommunen skulle utviklast i same takt, og at ikkje noko område skulle prioriterast meir enn andre. Denne politikken førte til at bygdelistene etter kvart blei erstatta av partilister, og at partipolitikken begynte å gjere seg gjeldande også i Sveio. Den nye politiske linja dempa konfliktane mellom bygdene, men mange hevda at den såkalla konsensus-modellen også hindra utvikling av Sveio. Sjølv om nord-sør-konflikten på denne måten blei dempa, har konflikten blitt vekka til live att med jamne mellomrom. Det er særleg når spørsmålet dreier seg om skulestruktur eller lokalisering av viktige institusjonar, at konflikten blussar opp att.

Årets valresultat Resultatet av haustens kommunestyreval kan vel ikkje vere noko overrasking når me ser på oppslutnaden til dei ulike partia i Sveio. Senterpartiet sitt brakval og Arbeiderpartiet sin tilbakegang er i tråd med nasjonale trendar. Likevel var det mange som mildt sagt blei overraska då dei fekk vite utfallet av forhandlingane etter valet. Ap, som var det klart største partiet i valet, var blitt sett på sidelinja, medan Høgre, Sp, KrF og MDG hadde stabla på beina ein samarbeidsavtale. Denne avtalen gir Sp ordføraren og Høgre varaordføraren. Dessutan sikra Høgre seg leiarverva i to av tre hovudutval. Den nye alliansen For mange blir det vanskeleg å sjå kva partia i den nye alliansen har til felles, men hestehandelen på bakrommet har nok resultert i diverse avtalar og lovnadar. Noko felles politisk plattform har den nye alliansen ikkje. Når me ser på partiprogramma og utspela frå sentrale aktørar i dei ulike partia, finn me til dømes eit stort sprik mellom det Høgre og Sp vil prøve å oppnå. Det går tydeleg fram av Høgre sitt program at dei vil ha utvikling i Sveio sentrum. Dei går inn for at det skal byggjast både fleirbrukshall og symjehall i sentrum. Når det gjeld Sp, så kan det vere vanskelegare å få tak i kva dei eigentleg står for. Ingen av dei nyvalde representantane deira har erfaring frå kommunepolitikken. Det vesle me kan finne av politiske ytringar frå vår nye ordførar avslører at hennar hjertesak er å kjempe for dei to nordlegaste bygdene. I VG sin «valgomat» røper ho at det viktigaste for henne er å oppretthalde skulestrukturen slik han er no, og at vedlikehald og oppgradering av skulane i Valestrand og på Økland må prioriterast. Elles skal midlane brukast til å drive kommunen sine basistenester, medan andre investeringar må vente. Altså ikkje ny symjehall og fleirbrukshall, som var blant Høgre sine viktigaste saker. Valestrand og Økland Sjølv om det ikkje var overraskande at Sp fekk heile 5 representantar inn i kommunestyret, blei mange overraska då dei fekk høyre at ingen av partiet

sine to toppkandidatar var komne inn, og heller ikkje leiaren av lokallaget. Resultatet viste at 4 av 5 Sp-representantar kom frå Valestrand og Økland. Sidan ikkje Sveio Sp hadde førehandskumulert nokon av kandidatane på lista, og heller ikkje utpeika nokon ordførarkandidat, låg tilhøva til rette for at enkelte grender i kommunen kunne bruke Sp-lista til å få inn sine folk. Då forhandlingane mellom partia starta etter valet, hadde ikkje Sp nokon ordførarkandidat. Likevel gjekk dei inn i forhandlingane med krav om å få ordføraren. Dette må kunne kallast ein noko spesiell framgangsmåte av ei partigruppe heilt utan erfaring frå kommunepolitikken. Det var mange i Sveio som ikkje visste kven Monica V. Valen var, då ho blei lansert som Sveio sin nye ordførar. Det kan godt hende at Monica V. Valen har mange gode eigenskapar som vil gjere henne til ein god ordførar, men i ein kommune bør ordføraren vere ein profilert person som dei fleste av innbyggarane har kjennskap til, og som dei kan identifisere seg med. Dessutan bør ein ordførar ha politisk erfaring, og han/ho bør vere ein samlande person for folk i heile kommunen.

Ei ny bygdeliste Sjølv om Sp hadde solid oppslutnad i heile Sveio kommune, ser me at det var i den nordlege valkrinsen dei fekk desidert flest stemmer. I Førde valkrins fekk Sp nær 32 % av stemmene, medan dei berre hadde om lag 14 % av stemmene i dei andre valkrinsane. Dette viser at mange som bur nord i kommunen har samla seg om Sp si liste, slik dei også gjorde ved valet for 4 år sidan. Det at 4 av Sp sine representantar kjem frå gamle Valestrand kommune, viser også at folk i desse områda i stor grad har brukt moglegheita til å fremje kandidatane frå sitt geografiske område. Sveio Sp liknar meir og meir på ei bygdeliste for Valestrand og Økland, og ikkje eit parti som representerer heile kommunen. Det må jo vere frustrerande for Sp-veljarar til dømes frå Vikse eller Sveio å ikkje få inn ein einaste representant frå sitt område. Når Sp seier at dei skal kjempe for bygdene og utkantane i heile Sveio, så må dei ikkje gløyme at det er mange bygder i utkanten også sør i Sveio. Ingen frå nord Dersom me vel å kalle Sp for ei bygdeliste for den nordlege delen av kommunen, bør me kanskje også studere dei andre partia sine lister, for å finne ut om nokon av dei også hellar i ein bestemt geografisk retning. Ei slik gransking vil raskt avsløre at alle dei 7 representantane som er valde inn frå Ap si liste kjem frå den sørlege delen av kommunen. Det kan vel hevdast at lista i utgangspunktet hadde få kandidatar frå den nordlege delen av kommunen, og alle dei 4 førehandskumulerte kandidatane har Sveio eller Vikse som adresse. Korleis kan ein vente at folk i den nordlege delen av kommunen skal støtte Ap si liste, når ikkje deira bygder er representerte på lista? Når Ap då både i partiprogrammet og valkampen heilt tydeleg hevdar at dei vil prioritere utviklinga i sentrum, ja då kan dei vel ikkje vente anna enn at den nordlege delen av kommunen går saman for å bremse det som i deira auge er ei sentralisering og favorisering av dei sentrale områda sør i kommunen?

Må hindre ny skyttargravskrig At Sveio Sp har utvikla seg til å bli ei bygdeliste for den nordlege delen av kommunen, og at Ap, og til dels Høgre, har utvikla seg til bygdelister for den sørlegaste delen av kommunen, er på ingen måte positivt for det politiske arbeidet og den politiske kulturen i Sveio. Når fokuset i politikken no atter ein gong ser ut til å dreie seg om å jobbe for si bygd eller sin del av kommunen, og ikkje for heile kommunen sitt beste, ja då er det på tide å stoppe opp og tenkje seg om. Dei 25 folkevalde kommunepolitikarane, med den nye ordføraren i spissen, har ein stor og viktig jobb framføre seg for å hindre at kommunepolitikken blir den same skyttargravskrigen mellom nord og sør som me hadde for 50 år sidan. Her må det jobbast med forsoning og gjenreising av tillit, slik at ein nok ein gong kan finne ei felles plattform å utvikle kommunen vår ut frå. Sverre Halleraker Lektor og Cand.polit.


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Bygg, bustad & interiør

Imponerande løeeventyr

Bli med til gamleskulen

SIDE 8 - 11

SIDE 14- 17

Haustfargar med smell SIDE 12-13

7


8

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Landleg idyll: Vigdarvatnet ligg like nedanfor huset, eigen båt ligg klar ved brygga, og det er fint å bada. Her er familien på veg for å mata naboen sine høner.

Familien Nærum/Østerli ønska seg eit hus og hage som trong minimalt med vedlikehald. Blant anna er det brukt vedlikehaldsfri kledning og fasadeplater. Huset har store vindaugsflater som gir godt lys i alle rom. For å få mest mogleg effekt av utsikten og bremsa litt av solvarmen, er det montert utvendig solblending som styrer seg sjølv på sol og vind. Ein kraftig robotklyppar tek seg av både eigen og naboen sin plen.

Etter fleire år med planlegging og ombygging har den gamle låven gjennomgått ein stilrevolusjon som blir lagt merke til. – Det har vore ein spennande prosess frå idé til ferdig hus, og huset har blitt akkurat så bra som me håpa på, fortel Eivind Nærum og Janne Dirdal Østerli. Paret har tre born; Mats på seks år, og tvillingane Frida og Eskil på snart to.

Plassen har unik utsikt. Terrassen i front var tidlegare ein god del større, men etter tips frå arkitekt Einar Jensen i Byggdetalj as, blei terrassen krypa inn for å gje fri utsikt mot vatnet.

Bygde hus av låven


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

9

Tekst og foto: Kari Nilsdotter Haukås kari@vestavind-sveio.no

2001 kjøper Eivind Nærum del av garden «Sørlie», bruk nr. 26, i Sveio. Eigedomen er på 2,4 mål, ligg sørvendt til, grensar mot Vigdarvatnet og er bebygd av ein gamal låve. Planen er å byggja nytt bustadhus, men etter å ha støypt ringmuren, bestemmer han seg for å prioritera låven først med tanke på utleige. Sveibuen går i gong med totalrenovering, prosjeket blir så vellukka at han skrinlegg nyhus-planane og flyttar i staden inn i løa.

Garasjeprosjekt

Snart er han også i gong med eit større garasjeprosjekt, då har også den store kjærleiken dukka opp. Ho heiter Janne Dirdal Østerli og er frå Stavangerkanten. Løa blir snart for lita, og i 2010 blir huset utvida med eitt «møne» til. Hausten 2017 har familien vakse frå tre til fem, då blir «husbyggjartråden» teke opp igjen. Denne siste store utbygginga blir ein vel gjennomtenkt framtidsplan med mange kreative planløysingar.

Slik såg den gamle løa på bruk nr. 26 Sørlie ut då Eivind Nærum kjøpte tomta i 2001. Han starta med ein idé om å byggja nytt bustadhus, men endra planane. Det var Haktor Halvardson Stueland, Vestvik (1898-1978) som i si tid bygde løa. Han var gift med Sigfrid Nilsdatter (Nilsen) Sivertsen (1898-1973). Haktor selde bruket til døtrene i 1974, og seinare har det vore feire eigarar. I bakgrunnen ser me Vigdarvatnet ligg islagd.

Familieauke

Eigedomen strekkjer seg heilt ned til Vigdarvatnet, og det er vanskeleg å sjå at huset som er bygd på fleire gonger i utgangspunktet var ei gamal løe. – Då me bygde på første gongen var det for å få ei praktisk løysing for å kunne ta imot gjester. Så kom eldstemann Mats, og fire år etter fekk me plutseleg vita at me skulle ha tvillingar og då trong me enda meir plass. Dermed gjekk me litt i tenkeboksen og vurderte om me skulle kjøpa eller byggja nytt ein annan stad? Me gjekk på visningar, såg på tomter, men fall alltid tilbake på denne flotte plassen. Det er me svært glade for i dag, fortel sambuarparet som legg til at dei brukte svært lang tid på å planleggja siste utbygging.

Låven frå 1930-talet er i ferd med å bli forvandla til ein moderne einebustad. Tiltakshavaren har panoramautsikt over Vigdarvatnet og trafikken som flyt forbi, både bilar og båtar, men i denne perioden var det nok mest sveitte og arbeid det handla om.

Me vurderte å selja og heller kjøpa eller byggja nytt, men fall alltid tilbake til denne plassen. Her er fredeleg, men likevel sentrumsnært, me har gåavstand til jobb, skule og barnehage. Det var det som avgjorde at me blei verande. Janne Dirdal Østerli

I 2010 kom nok eit møne opp. Til høgre gamleløa som har gjennomgått ei omfattande ombyggning.


10

Vestavind Torsdag 19. september 2019

jøkkenet er definitivt det rommet som blir mest brukt, ifølgje huseigarane. Det er stort og romsleg, og har blitt hjarta i huset. Her leikar borna, her blir det laga mat, og det er her familien samlast rundt matbordet. Gasspeisen har også sin naturlege plassering her.

Nivåforskjell og skråtak

Kjøkkenet er lokalisert i den gamle løa og ligg på ulike nivå med mange spennande løysingar. Den store utfordringa var å planleggja drømmekjøkken då det er skråtak. Men dei har likevel fått det til, for med god hjelp av kjøkkenleverandøren blei prosjektet svært så vellukka: Kjøkkenet har fått rikeleg med oppbevaringsplass, ei diger øy i midten, som saman med innreiinga rundt utgjer alle ønskemåla som huseigarane hadde. Då gjer det ikkje noko om fryseskapet er plassert i gangen.

Renovering og påbygg

Slik ser det ut ved inngangspartiet etter at siste utbyggingsfase har lagt seg. Janne og Eivind er strålande nøgde med resultatet.

På vår omvisningsrunde i huset er det lett å bli forvirra når huseigarane forklarar at «no er me i nyegreiene», eller «no er me i andre utbygginga», «her var høyloftet». Det er nemleg ingen synlege skilje mellom gammalt og nytt, alt er perfekt sydd saman. I underetasjen i løa er det innreia nytt vaskerom med eigen inngang, såkalla skitteninngang, i tillegg til bad i rommet ved sida av. – For ein småbarnsfamilie er dette perfekt, det har blitt favorittrommet mitt, smiler Janne. To vaskemaskinar står og durar og går. – Kjempepraktisk med to maskinar då klesvasken går unna på halve tida, smiler ei nøgd småbarnmamma.

Det beste med Sveio

– Eg er glad i det landlege, slik eg sjølv har vakse opp med, men set også pris på kjekke naboar. Det betyr også svært mykje at me bur nær jobb, skule og barnehage. Slik me bur no har med gåavstand til det meste, fortel Janne som er oppvaksen i Dusavika i Stavanger, og har arbeidsplassen sin på Sveio omsorgssenter. Eivind er oppvaksen på Bjelland, og jobbar som vaktmeister i Sveio kommune. Heimen ved Vigdarvatnet er ein perfekt stad å kopla av og nyta livet for den elles så travle småbarnsfamilien.

– Noko av det beste med huset vårt er at det er mest mogleg vedlikehaldsfritt, både ute og inne. Blant anna har me gått frå parkett til laminat, skifta ut alle vindaugo og kombinert treverk med fasadeplater. Eivind Nærum

Arvemøblar og gjenbruk, som denne gyngestolen og heklepleddet, er fargerike interiørskattar som livar opp i den elles moderne stilen.

Den store utfordringa var å planleggja drømmekjøkken då det er skråtak. Restutatet har likevel blitt kjempebra. Huseigarane er strålande nøgde med kjøkkent som har rikeleg med oppbevaringsplass og ei stor øy i midten. Legg merke til kjøkkenskapa som er felt inn i veggen til venstre. Heilt til høgre ser me litt av gasspeisen som skapar ein lun og koseleg varme i det kombinerte kjøkkenet og opphaldsrommet. Her er godt med armslag; stove og kjøkken som har open løysing, er på heile 80 kvadrat.


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

11

Interiør-biten er i hovudsak Janne sitt område. Her eit utval veggpynt som ligg hennar hjarta nær. T.v.: Kvart av borna, Mats, Frida og Eskil, har fått personleg fødselsplakat. I midten: Sveio-plakaten signert Vestavind, er ifølgje Janne heilt genial for tilflyttarar for å orientera seg i kommunen. T.h.: Tolking av siddis-uttykk. Grævla: Adj. sørvestlandsk nesten-banning som er synonymt med uttrykk som jysla og jævlig. Tilflyttarar kan oppfatta dette som svært stygt ord, men er opphavleg eit færøysk låneord der «grefulig» betyr «veldig». Døme: «Det var grævla løye!» Løye: Adj. (nyorsk).

– Kykeliky hønene! Her er det mat å få! Mats og smøsøskena hans, Frida og Eskil, er ofte nede i hagen og matar naboen sine høner. Her kan dei også treffa på kaninar, påfuglar, og ender.

Famillien Nærum/Østerli har budd oppi byggesjau frå oktober til februar i år, – i same periode har Janne gått heime med tvillingane heile dagen, saman med to snikrar. Byggeprosessen har likevel vore ei svært kjekk oppleving. – Me har berre møtt velvilje heile vegen, og snikrane frå Snekker Ness har vore heilt fantastiske! Me er også svært nøgde med verksemda Byggdetalj som har utført planlegginga og teikningane, fortel huseigarane.


12

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Fargeklattar i hausthagen Varme dagar og kalde netter gir dei finaste fargane på bladverket. Lønn og osp kan få strålande fargar i rødt og gult etter ein fin haust. Her ytst ved kysten er det ikkje ofte slike forhold. Mange hageplanter kan likevel gi litt ekstra farge i grå dagar. Hjertetre har namn etter dei hjarteforma blada. Det er eit flott tre heile sommaren og særleg når hausten fargar bladverket raudt og

gult. Dette kan blI eit stort tre som treng plass. Trollhassel er eit lite tre. Det mest spesielle med planta, som slett ikkje er hassel, er at det blomstrar midt på vinteren. Men det er òg eit tre med god haustfarge. Aronia eller svartsurbær er ein busk som vanlegvis blir eit par meter høg. Bæra smakar ikkje særleg godt, men er rekna for å vera svært sunne å eta. Bladverket på svartsurbær får ein flott raudfarge om hausten. Det er ei plante som er lett å få til, kanskje litt for lett. Det same gjeld kvitrogn. Den får

ein fin haustfarge i tillegg til dei spesielle kvite rognebæra. Men den kan dukka opp rundt omkring og bli ein hagerømling. Når ein plantar i blomsterbedet kan det vera lurt å tenka gjennom kva planter som skal få stå ilag. I eit bed med tidlege løkplanter kan det passa å ha haustblomstrande stauder. Døme på ein slik kombinasjon kan vera påskeliljer og store, seine asters. Eller blå scilla som blir avløyst av det tette bladliljer. Gode kombinasjonar av planter kan gi farge både tidleg og seint og i tillegg klara seg nesten utan luking.

Andre fargeklattar må ein stella godt for å få dei til å bli verande i hagen. Kinasøte er ein slik gjest. Dei intense blå klokkene opnar seg ikkje før i september – oktober. Plantar du ein sommarfuglbusk kan ein få heilt andre fargeklattar på besøk. Busken har fine blomster som trekker til seg massevis av sommarfuglar på varme haustdagar. Sveio hagelag v/ Annlaug Fludal

Sveio kyrkje trong sårt ein omgang med vask, skraping og maling, samt ein del reparasjonar på taket. I sommar blei arbeidet gjort og no er kyrkja (nesten) god som ny.

Sveio-kyrkja i ny prakt

Tekst: Kari Nilsdotter Haukås

Arbeidet på kyrkja er utført av Malermester Emberland og Kåre Høyland i Mesterbygg. – Heile kjølen og alle kjølpannene på hovudbygget var modne for utskifting. I tillegg var det ein del roteskader på vannbord og vindskier som me skifta ut, fortel byggmeister Kåre Høyland. – Korleis står det til med det originale firkantskifter-taket? – Det ser bra ut, men det er vanskeleg å sei noko sikkert før ein har sett under. Me skifta ein del lause skiferheller, personleg trur eg taket er modent for utskifting på hovudbygget, men det er ikkje dermed sagt at det har brennhast. Eit par vindaugsglas er skifta, samt at ein del vindaugo vart kitta på ny før maling. Deretter blei bart treverk grunna, før kyrkja blei mala to strøk. Den flotte vêrhanen som før var montert øvst i tårnet på Sveio kyrkje, er sakna og etterlyst av mange. Håpet var å få den på plass då det var arbeidsfolk og lift på staden i somma, men ifølgje kyrkjeverje Ottar Krakk let det seg ikkje gjera å få vêrhanen på plass i denne omgang. Sjølv med så stor lift mangla det fleire meter på å nå opp der den skulle festast. – Me har ikkje heilt gitt det opp, men det er naturleg nok eit kostnadspørsmål, det kostar ganske mykje å få ein tilstrekkeleg stor lift på plass. Dette vil me sjekka opp, lovar Krakk.


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Hjertetre får fine fargar om hausten. Har du planar om å planta eit slikt tre bør du tenkja gjennom om hagen din er stor nok fordi dette treet har god vekst både i høgde og breidde.

Kinasøte er ei staude som verkeleg er noko å gle seg til når hagen elles er på hell. Pass på å nyta synet når det skjer, for det er ikkje alltid kinasøte slår til av ulike grunnar. Alle foto: Annlaug Fludal Til venstre: Trollhassel blomstrar på bar kvist på vinteren, men kjem først med flotte haustfargar.

Sveio kyrkje bygd i 1858, har plass til rundt 630 plasser. I sommar har kyrkja fått eit løft utvending i form av maling, nødvendig takreparasjon, og utskifting av nokre vindaugsglas. Mange har etterspurd den gamle vêrhanen i tårnet, men diverre var liften litt for kort til at det kunne skje. No er det usikkert kva tid dette kan bli. Foto: Kari Nilsdotter Haukås Biletet til høgre: Kyrkjetaket har fått ny kjøl. Foto: Byggmester Kåre Høyland

13


14

Vestavind Torsdag 19. september 2019

– Det var aldri tanken at skulestova skulle bli noko museum, eg skulle jo bu her. Eg har heller ikkje pussa opp slik ein ville gjort dersom bygningen var freda, men har prøvd å halda meg så nær stilen som mogleg. Espen Fosse Kateteret frå skuletida er teke vare på, det er også krakken som læraren sat på. På tømmerveggen bak kateteret heng «Lov om allmueskolene på landet» frå 1860. Den er opphavet til at slike skulehus blei reist i mange bygder.

Nytt liv i


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

15

Den gamle skulestova på Brattestø (midt på biletet) har fått eit lite tilbygg, utedoen ser me lengst til høgre. Etter at Espen Fosse overtok har han bygd kombinert garasje og hobbyrom (til venstre) i gamal stil, og tekt alle tak med dråpeskifer. Det naturlege landskapet med fjell i dagen, pregar tomta. På baksida av skulehuset er det eit flott stykke kulturlandskap med ein gamal kjerreveg laga med naturstein. Bak kan ein skimta låven på hovudbruket. Tilbygget til skulestova har fått natursteinsmur slik som skulehuset har.

Tekst og foto: Kari Nilsdotter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Det er heilt spesielt å trø over dørstokken til eit hus som ber på så mykje historie, og der tida nesten har stått stille i meir enn 100 år. Tilsynelatande rett nok, for nokre endringar har huseigaren gjort for å oppgradera den gamle tømmerbygningen etter dagens standard.

Skule i nær 50 år

Gang, kjøken og stove er til saman

6x8 meter og utgjer heile den gamle hovudetasjen. Stova er kvadratisk og utgjer 36 kvadrat. Takhøgda er på heile 3,5 meter. Siste oppgradering er nye vindauge i stova, og ei flott spesiallaga ytterdør, raud i fargen lik den som stod der frå før. Innafor er det dei originale, kvite dørene som glir på dei gamle hengslene, berre låskassar og handtak er byta ut. Huset er langt på veg autentisk slik det var då det var i bruk frå 1908 og fram til 1957, då var

elevtalet skrumpa inn så mykje at det var ikkje grunnlag for å driva skule, og elevane blei overførte til Førde. Skulekrinsen omfatta gardane Brattestø, Stueland, Håvardsholm, Haugen, Espenes og Staupe. Skulestova er i dag omgjort til ein heilt tipp, topp moderne bustad når det gjeld komfort, men det gamle er likevel bevart. Det ligg mykje historie skjult i veggene, men også mykje moderne teknikk. Det har vore eit stort prosjekt å gje seg i kast med.

Nytt tilbygg

– For at det gamle skulehuset skulle kunne vera ein funksjonell bustad var det viktig å få på plass baderom, toalett og vaskerom. Løysinga blei eit tilbygg godt tilpassa den gamle bygningen, fortel huseigar Espen Fosse. Han tok over i 2014, på det tidspunktet hadde huset vore i familien nokre år. Møblane er få, men utvalde. Dei skal først og fremst ha ein funksjon og passa inn i miljøet. – Det er heilt bevisst, hadde eg fylt opp med møblar, ting og tang, hadde rommet krympa inn, fastslår Fosse.

Etterlyser skulebilete

Brattestø skule med det opprinnelege taket med løeheller. Faksimile Haugesunds Avis: «Bygdelangs: Brattestø skulekrins, foto/tekst: Sigurd Tveit

I stova er det to ting til han vil ha opp på veggen, det eine er eit stort verdskart i gamal stil som han alt har ein plan for å skaffa seg. Han ønskjer seg også bilete frå den tida då det var skuleaktivitet her, men så langt har ikkje det lukkast å få tak i. Han vurderer difor å investera i eit maleri, han ser

for seg noko i litt nasjonalromantisk stil som viser skulehuset korleis det må ha sett ut i gamle dagar, og gjerne med born som leikar utanfor.

Lærar på farten

Fosse er oppvaksen i Førde, er utdanna lærar, og er avdelingsleiar for studieadministrasjonen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Sjølv om jobben innber mykje farting mellom studieplassane i nord og sør, tykkjer han ikkje Brattestø er nokon avsides plass å bu. Det er til dømes berre fem kilometer til Førde og 25 km nord til Stord. Brattestø ber namnet sitt med rette, det er bratt og kupert, med vill natur. Fosse har nokre få naboar rundt seg på Brattestø, to andre husstandar for å vera nøyaktig, pluss nokre hyttenaboar. Elles har plassen eit rikt fugle- og dyreliv som har gitt mange flotte naturopplevingar; rådyr og hjort tuslar gjerne heilt inn til husveggen, reven streifar forbi, ugle og sporvehauk finn skjul i lauvskogen. Tømmerveggane i stova har fått eit tynt strøk med beis, golvet er friska opp med den same grågrøne fargen som var. Dei fire lampane i taket i stova er dei same som opphavleg vart installert då huset i si tid fekk straum. Utvendig er dei reingjort og polert, mens alt det elektriske på innsida er byta ut med nytt.


16

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Loftstrappa er flytta, den var opphavleg plassert i gangen, men er no laga som ei vinkeltrapp plassert i stova i staden. Denne flyttinga opna opp for ei naturleg plassering av tilbygg for bad og vaskerom.

Kateteret var opphavleg plassert midt på den eine stoveveggen. Bak kateteret var eit lite platå og ein krakk til bruk for læraren når han eller ho underviste. Skulebenkene stod på rekkje og rad i rommet. Skulestova står her ennå slik den var den gongen, og som sidan har vore grendastove, samfunnshus og bedehus. Det er få i dag som hugsar då Brattestø skule var i bruk, men ein del hugsar fest og basar. Emissærar som kom hit for å frelsa sjeler sette spor etter seg på ulikt vis: På loftet er den gamle takkonstruksjonen tatt inn som ein del av rommet. Legg merke til korleis den nye panelen er tilpassa det gamle taket.

Utsikt frå soverommet mot nord-aust. Mellom trea kan ein skimta Ålfjorden og fjella ovanfor Bjoa.

– Ein eldre sambygding fortalde meg at han gløymer aldri då han som gutunge sat her i halvmørket med talglys, og ein emissær med kraftige svarte briller og stikkande auger stod og peika med ein tynn og lang peikefingar. Både born og vaksne blei skremde så dei både hulka og gret. Dette gav han mareritt om natta i lang tid etterpå. Espen Fosse

Tak og vegger var ubehandla, noko som materialane bar synleg preg av. Løysinga for å ta vare på materialane vart å mala taket og beisa veggane. Det kvite taket forsterkar lyset som kjem inn dei store vindauga.

Nokre år etter at skuletida var over, blei eigedomen skild ut frå garden Brattestø. Rundt 1980-åra var det lite bruk, og etterkvart starta forfallet som enda med rotne kledningsbord og lekkasje i taket. Eit stykke ut på 1990-talet kjøpte far til Espen, huset av bygda. Han fekk det vind-og vasstett, deretter gjekk det mange år før Espen bestemte seg for at her ville han bu. Det var mange arbeidsoppgåver å ta tak i, men heldigvis hadde han mange hjelparar. – Far min er ein god maskinførar, brørne mine har røyleggjar og elektrikarfagbrev, – hadde eg sjølv vore tømrar hadde sirkelen vore slutta, smiler Espen. Han gjekk laus på taket først. Ny taktekking med dråpeskifer blei utførd i 2014.

Kjøkenet

Det tidlegare kammerset har blitt eit funksjonelt kjøkken, som huseigaren er svært godt nøgd med. Av det gamle inventaret var det ingenting å ta vare på, det var ikkje innlagd vatn, berre ein provisorisk slange frå ei gamal kjelde og ein utslagsvask. Ny kjøkkeninnreiing måtte til, og den fekk ekstra høge skap for å utnytta takhøgda maksimalt.

Garasje, lagringsrom og utedo

Kosteskaftet er genialt når Espen Fosse skal henta seg ned ei skjorte frå skapet. Garderoben er bygd inn eit ope skåp i to høgder som både gjev god utnytting av takhøgda og samstundes passar godt inn med tanke på det estetiske. Her er blant anna heile det elektriske anlegget bygd inn i veggen.

Nytt moderne bad med alle fasilitetar, men med materialar og inventar som passar best mogleg inn. Legg merke til vasken som liknar eit gamalt vaskefat.

Sjølv med nytt tilbygg var det knapt med lagringsplass i skulehuset. I samband med garasje blei det difor søkt om ein større bygning som kunne husa både køyretøy og ekstra lagringsplass. For at bygningen skulle passa inn i tunet, er det lagt vekt på at bygningen blei utforma i same stil som hovudbygningen. Blant anna er det sett inn ein garasjeport som ser ut som to gamle låvedører. Trongen til utedo er ikkje lenge like påkrevjande som før, men «veslehuset» er ein del av historia og skal takast vare på. Ifølgje Fosse var reisverk og materialar i god stand då han overtok, i samband med oppussinga er det berre taket som blei skifta ut på denne elles heilt autentiske bygningen.


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Ny trapp frå stova og opp til loftet. Her er plassen under trappa utnytta til varmepumpe. Den grå-grøne fargen på golvmalinga er laga så lik originalen som mogleg. Mykje av det gamle listverket var så dårleg at det måtte bytast. Nye lister er laga som kopiar av dei gamle.

17

Kjøkenet, eller kammerset som det opphavleg var, hadde berre inngang frå gangen. I samband med at skulen også vart nytta til grendahus, var det skore ut ei serveringsluke i veggen mellom kammerset og stova. Luka er no erstatta med ei dør, eit smart grep for å knyta kjøkenet saman med spisestova.

Den nye ytterdøra er kopi av den gamle, – spesiallaga og er eit lite kunstverk i seg sjølv med mange fine detaljar. Fargen har i alle år vore raud. Innafor kan ein så vidt skimta ei original kvitmåla dør som fans her heilt frå skuletida. Ovanfor skulehuset går ein gamal kjerreveg av naturstein opp til hovudbruket på Brattestø.

– Det blei ei god løysing ved å leggja det nye taket utanpå det gamle. Det gamle tømmeret i den berande konstruksjonen blei teke inn som ein synleg del av loftsromma. Espen Fosse


18

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Snart klar til nyopning av biblioteket Ein del arbeid gjenstår i oppussinga av Sveio folkebibliotek. Den offisielle nyopninga blir difor 1. oktober. Då er blant anna Fylkeskommunen, rådmann og ordførar invitert, og elevar frå 6. klasse vil delta, det opplyser biblioteket. Det blir servering av kake og enkelt program med musikkinnslag frå kulturskulen.

Det har vore gjennomført store endringar på biblioteket. Foto: Sveio folkebibliotek

Her er det laga ein koseleg lesekrok med bilete og sakkosekk. Foto: Sveio folkebibliotek

Gjenbruksløa fylte fem år

31. august 2014 opna Gjenbruksløa i Førde dørene for første gong. Tekst: Iris Elin Ullvang

redaksjonen@vestavind-sveio.no

– Etter fem år har me det framleis kjekt. Takk til kundar og «ansatte», skreiv dei på si eiga Facebook-side for å markera dagen i år. På få år har dei seld for ein svimlande sum til gjenbruk å vera. – I løpet av dei åra me har vore i drift så har me passert 5 millionar i omsetnad. Nettoen går til nedbetaling av Sveio soknehus og me reknar med at dette huset vil vera gjeldfritt i 2021, fortel Per Bjørn Habbestad. Dei har ikkje tal på kor mange besøkande dei har kvar veke, men Habbestad fortel at dei har stabil aktivitet. – Kvar veke legg me ut bilete av nye varer som kjem inn og kan til tider oppleva at folk står ein time i kø for å sikra seg ei spesiell vare. Det kan forøvrig nemnas at Gjenbruksløa har 5846 likarklikk på Facebook, noko som er meir enn heile innbyggjartalet til Sveio.

Dei frivillige «tilsette» (f.v.) Arild Steinsland, Bjørn Storebø, Aud Nilsen, Marit Liknes, Per Bjørn Habbestad, Mikal Liknes. Foto: Gjenbruksløa


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

KL RaR DU ettE . F I N N

sant elLer usant?

5 F E I L KVEN ER DET SOM HAR BEIN, MEN SOM IkKJE KAN GÅ, OG SOM HAR MAT, MEN SOM IkKJE KAN ETA? SVAR: BORDET KVIFOR LEgG HØNA HARDKOKTE EgG? SVAR: FORDI HO HAR FEBER!!!

MINIsudoku

PLAsSER TALA 1 TIL 4 SLIK AT AlLE DEI LOdDREtTE OG VAnNREtTE RADENE InNEHELD TALA 1 TIL 4 EIN GONG

TO SNIGLAR HELDT PÅ Å KRYSSA EIN STIlLE LANDEVEG. PLUTSELEG ROPER DEN EINE: - SKUNDA DEG! SPRING! DET KJEM EIN BUsS OM FIRE TIMAR...

hjelp BIA å finNa DEN REtTE vegen TIL BLOMEN

1 2

1.

Dei raskaste musklane til kroppen er blunkemusklane.

2.

OL på Lillehammer i 1994 var dei første olympiske leikane ein kunne følgja på internett.

3.

Bambus kan veksa 10 centimeter i døgnet.

4.

Du må slikka på 5134 frimerke for å forbrenna ein BigMac-burgar.

5.

Eit papirark kan berre brettast 9 gonger uansett.

6.

Sommarfuglar «smakar» med føtene.

7.

Ein snigel kan sova i to år.

8.

Ikkje noko rimar på pølse.

9.

Sebraer er svarte med kvite striper.

10.

Mygg har ikkje tenner, berre snabel.

s

u

s

u

s

u

s

u

s

u

s

u

s

u

s

u

s

u

s

u

Bruk bokstavane til å stava orda

ot er t

4 4

KRYsS AV:

2

svara:

3

4

3

2

1

2

1

4

3

1

4

3

2

3

2

1

4

SANT ELLER USANT:

1. Sant 2. Sant 3. Usant. Han kan veksa opp til ein meter i døgeret. 4. Sant 5. Usant. Det kan berre brettast 7 gonger.

6. Sant 7. Usant. Den kan sova i tre år. 8. Sant 9. Usant. Dei er kvite med svarte striper. 10. Usant. Mygg har 47 tenner.

STAV ORDET: Rotte

EIN HANE LA EIT EgG PÅ GRENSA MElLOM NORGE OG SVERIGE. KVA FOR EIT LAND FEkK EgGA? SVAR: INGEN AV LANDA, HANAR LEgG IkKJE EgG.

19


20

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Omsetting av eigedomar i Sveio Gnr 30, bnr 159 er overdrege for kr 4.800.000 frå Birgitte Stangeland Fjeldkårstad og Nils Arne Fjeldkårstad til Asle Gunnar Solbøe og Else Margrethe Rasmussen Solbøe (01.08.2019) Salet omfattar også Skigardsvegen 5 (Gnr 30, bnr 170) Gnr 102, bnr 26 er overdrege for kr 650.000 frå Roger Høyer-Paulsen og Berit Velde til Per Sigurd Velde og Tonje Velde (02.08.2019) Rødsneset 59 (Gnr 102, bnr 22) er overdrege for kr 3.750.000 frå Berit Velde til Per Sigurd Velde og Tonje Velde (02.08.2019) Salet omfattar også Gnr 102, bnr 28 Salet omfattar også Gnr 102, bnr 63 Gnr 41, bnr 51 er overdrege frå Halvard Aase til Hans Birger Aase og Helga Kristofa Eeg-Olsen (06.08.2019) Gnr 41, bnr 51 er overdrege for kr 200.000 frå Hans Birger Aase og Helga Kristofa Eeg-Olsen til Frank Lie (06.08.2019) Gnr 40, bnr 476 er overdrege for kr 1.900.000 frå Leif Haukås til Sveio kommune (07.08.2019) Del av Bjørgavegen 107 (Gnr 3, bnr 3) er overdrege frå Ruth Malene Jørgensen til Peder Inge Jørgensen og Aud Ingalill Jørgensen Kaarstad (08.08.2019) Del av Bjørgavegen 107 (Gnr 3, bnr 3) er overdrege fr Ingrid Kristine Reinertsen til Anita Balchen, Hildegun Reinertsen Hornet, Linda Irene Lindøe, Reinert Reinertsen, Helene Reinertsen Langehaug og Julie Reinertsen Langehaug (08.08.2019)

Bjørgavegen 107 (Gnr 3, bnr 3) er overdrege for kr 1.350.000 fr Peder Inge Jørgensen, Aud Ingalill Jørgensen Kaarstad, Anita Balchen, Hildegun Reinertsen Hornet, Linda Irene Lindøe, Reinert Reinertsen, Helene Reinertsen Langehaug og Julie Reinertsen Langehaug til Eirik Hansen Storesund og Janelle Storesund (08.08.2019) Våganesvegen 97 (Gnr 82, bnr 251) er overdrege for kr 4.800.000 frå Espen Eriksen til Knut Vestrheim (09.08.2019) Salet omfattar også del av Gnr 82, bnr 252 Solheimslio 34 (Gnr 119, bnr 27) er overdrege for kr 225.000 frå Marian Bettina Leirvik Torkelsen til Ruben Nygård (14.08.2019) Liervegen 163 (Gnr 99, bnr 6) er overdrege frå Egil Kristofer Økland til Sigurd Økland, Silvia Økland og Vibeke Bua Økland (19.08.2019) Liervegen 163 (Gnr 99, bnr 6) er overdrege frå Sigurd Økland, Silvia Økland og Vibeke Bua Økland til Gjertrud Matre Aronsen (19.08.2019) Del av Solheimslio 29 (Gnr 119, bnr 14) er overdrege fr Camilla Selbak til Tommy Rød (20.08.2019) Del av Linvegen 59 (Gnr 13, bnr 58) i Haugesund kommune er overdrege frå Karoline Alvestad til Even Alvestad (20.08.2019) Overdraginga omfattar også del av Gnr 82, bnr 266 i Sveio kommune Gnr 85, bnr 30 er overdrege for kr 450.000 frå Janne Helene Mekeland til Bosse Andre Sahl og Christina SveenSahl (21.08.2019)

Kåringsjå av verlam i Sveio Laurdag vert ein av dei store dagane for sauehaldarane i kommunen vår. Sveio sau og geit gjer ein vri i år med å flytta sjået til laurdag der dei fleste har høve til å møta. Då vert 70-80 verlam utstilt på kaien ved butikken i Valevåg. Her vert dei bedømte av dommarar som kjem frå andre kommunar i området. Dyra blir sjekka om dei har gode bein, god ullkvalitet og om dei har brukseigenskapar som er gode i framtidig avlsarbeid. Avlsarbeidet i Sveio ligg på eit høgt nivå. I år var det 2 verar som var med heilt til finalen om å bli tatt inn på seminstasjonen på Staur ved Hamar. – Me vonar at vêret vert betre enn i fjor då regn og vind gjorde at me måtte avlysa tilskipinga og ha gardskåring i staden. Det vert som vanleg høve til å kjøpa noko å bita i og noko å drikka. Sist, men ikkje minst ein god sauadrøs er ikkje å forakta, opplyser Martin G. Haugland, leiar i Sveio sau og geit. Haugland ønskjer alle interesserte vel møtt!

Laurdag er ein stor dag for sauebøndene i Sveio – årets verlam skal under lupa og sløyfer delast ut. Biletet er frå 2015 då sjået var i Sveio sentrum. Merk at det denne gongen er på kaien i Valevåg det skjer.

Del av Austre Kringsjå 28 (Gnr 41, bnr 65) er overdrege for kr 1. frå Jan Helge Vikse til Ingunn Skåden Vikse (21.08.2019) Slettemyrvegen 132 B (Gnr 72, bnr 160, seksjon 5) er overdrege for kr 2.490.000 frå Karen Marie Tveitaskog til Ingunn Isdal Kalkvik og Ivar Kalkvik (22.08.2019) Lensmannstunet 2 (Gnr 121, bnr 270) er overdrege for kr 1.750.000 frå Sveio Byggutleie as til Jon Kristian Simonsen og Ulaiwan Deepakwaen Simonsen (22.08.2019) Gjermundshaugen 7 (Gnr 40, bnr 664) er overdrege for kr 2.390.000 frå Frank Tore Olsen og Kari Vangen Olsen til May Liss Vangen Olsen (22.08.2019) Del av Straumavegen 124 (Gnr 67, bnr 24) er overdrege for kr 1.675.000 frå Helene Strømsvold til Thomas Strømsvold (22.08.2019) Del av Gullvegen 209 (Gnr 70, bnr 23) er overdrege for kr 400.000 frå Thomas Strømsvold til Helene Strømsvold (22.08.2019) Einar Øklands veg 194 (Gnr 9, bnr 5) er overdrege for kr 800.000 frå Fred Helge Nappen til Benedikt Kia Jebelli (23.08.2019) Gnr 103, bnr 38 er overdrege frå Lars Tore Kongshavn til Katrine Kongshavn og Lina Kongshavn (23.08.2019) Overdraginga omfattar også Flatnesvegen 119 (Gnr 122, bnr 10) Del av Rophusvegen 59 A (Gnr 73, bnr 9) er overdrege frå Liv Jorunn Kleiveland Hafne til Knut Richard Hein

Sønsteby (26.08.2019) Tittelsnesvegen 628 (Gnr 101, bnr 2) er overdrege frå Anfin Anne Drange til Trond Magnar Orvedal (26.08.2019) Overdraginga omfattar ogs Gnr 101, bnr 3 Overdraginga omfattar ogs Gnr 101, bnr 13 Gnr 119, bnr 74 er overdrege for kr 419.512 frå Ole-Ørjan Hov til Lene Cathrine Bjørge Grutle og Tore Grutle (27.08.2019) Festningsvegen 11 (Gnr 4, bnr 44) er overdrege for kr 2.000.000 frå Bent Morten Dale til Rocher as (28.08.2019) Straumøyvegen 128 (Gnr 23, bnr 24) er overdrege frå Eriksen Arne til Ranveig Valgerd Mo og Dag Mo Eriksen (28.08.2019) Gnr 83, bnr 199 er overdrege for kr 950.000 frå Alf Andreas Scheit, Gunn Johanne Scheit og Hanne Torill Scheit til Helge Elias Tveit (29.08.2019) Gnr 83, bnr 198 er overdrege for kr 950.000 frå Alf Andreas Scheit, Gunn Johanne Scheit og Hanne Torill Scheit til Helge Elias Tveit (29.08.2019) Levert av Ambita as


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Garanterte prisvinnere i KIWI

ENDA BILLIGERE

Å HANDLE BILLIG!

Før kr 19,90

18

90

KOKT SKINKE 250 g pr. kg 75,60

Før kr 16,90

14

90

HVITLØKSBAGUETTER 350 g 2 pk frossen, pr. kg 42,57

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger. Gjelder uke 38

Før kr 12,90

÷ 5-40 % PÅ ET STORT

9

90

MAKARONI 1 kg

Før kr 12,40

9

80

KAVIAR

190 g pr. kg 51,58

Før kr 14,90

9

90

PARTYMIX PAPRIKA 200 g pr. kg 49,50

Før kr 9,90

4

90

ANSIKTSRENS 25 stk, pr. stk 0,20

UTVALG FIRST PRICE-PRODUKTER! Se hele utvalget på kiwi.no

Før kr 20,40

17

90

KJØKKENPAPIR 2-LAGS 4 pk, pr. 100 m 30,86

9

90

MANGO/AVOKADO Pr. stk

Før kr 3,40

2

90

VÅTFÓR TIL KATT

Med kylling, 100 g pr. kg 29,00

21


22

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Annonser

tysvertunet.kulturhus.no 52 75 75 00 ARRANGEMENT PÅ TYSVÆRTUNET KULTURHUS I OKTOBER:

SVAR PÅ BREV FRÅ HELGA Tysdag 1. oktober kl. 19. - teater ved Riksteatret

Nårskiftet skiftetdu du batteri batteri sist? Når sist?

Korleis hadde livet blitt dersom du hadde fulgt den store kjærleiken? Ei gripande historie med folkekjære Helge Jordal i hovudrolla.

Startbatteriet er en av flere viktige funksjoner for at bilen skal

fungere. Viktigst er atviktige batteriet skal gi bilen strømskal slik Startbatteriet er enav avalt flere funksjoner fornok at bilen at denViktigst starter hver gang. fungere. av alt er at batteriet skal gi bilen nok strøm slik at den starter hver gang.

BERIT NORDSTRAND Onsdag 16. oktober kl. 18.

Tar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert. svekkes over tid. Startvansker og flatt batteri er blant de

Korte kjøreturer og temperatursvingninger i kombinasjon med mye elektronikk moderne biler gjør at batteriets effekt vil med Korte kjøreturer ogi temperatursvingninger i kombinasjon svekkes over tid. Startvansker og flatt batteri er blant de myevanligste elektronikk i moderne biler gjør at batteriets årsakene til bilbergingsoppdrag i Norge. effekt vil

- Foredrag og matkveld

Inspirerande foredrag basert på boka ”Tarmens Medisin”, som tek opp ulike tema knytt til energi og overskot i kvardagen.

vanligste til bilbergingsoppdrag i Norge. Unngåårsakene startproblemer! Ta en batterisjekk hos oss. Så kan du være sikker på at bilen starter – hver gang.

Unngå startproblemer! Ta en batterisjekk hos oss. Så kan du være sikker på at bilen starter – hver gang.

LIV

Torsdag 17. oktober kl. 19.

Kom innom og gjør et høstkupp på startbatteri fra Bosch!

Har du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice inkludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, kan du ringe vårt assistansenummer, og du får raskt hjelp.

- arrangert av Riksteatret

Betal når det passer for deg!

Eit møte med Liv Ullmann, som Liv Ullmann. Om livet, karriera og alt ho framleis draumer om å gjera. I samtale med Tom Remlov.

Bestill service hos oss, så får du med Mobilitetsservice når du henter bilen. B I LV E R K S T E D A S B I LV E R K S T E D A S B I LV E R K S T E D A S

Haukås Bilverksted AS

Velkommen!

Tittelsnesvegen 595, 5550 Sveio Telefon: 53742551 Åpningstid: man - fre 07:30-15.30

Haukås Bilverksted AS

Med MECA kortet kan du dele opp betalingen inntil 24 måneder – rentefritt!

Tittelsnesvegen 595, 5550 Sveio Telefon: 53742551 B I L V E R K S T E D A S Åpningstid: man - frebilverksted 07:30-15.30 siden 1963 - ditt lokale

meca.no Tlf 53 74 25 51 e-mail: hb-as@online.

meca.no

B I L V E R K S T E D

DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN Laurdag 19. oktober kl. 15.

- barneteater ved Victoria Productions

Gledelig gjensyn med alle dyra i Hakkebakkeskogen når Klatremus og alle vennene hans kjem til Tysværtunet Kulturhus.

A S

Trapper i form og utførelse etter kundens ønske Trapper i form og utførelse etter kundens ønske

Kvalitet til rett pris B I L V E R K S T E D

En solid framtid

A S

Følg oss på Tlf. 53 76 84 45 • www.olen-trevare.no • Firmapost@olen-trevare.no • 5568 Vikebygd

Trapper i form og utførelse etter kundens ønske

Ferdigbetong

Blandeverk i Suldal, Vindafjord, Tysvær og på Stord Transport og pumping med erfarne sjåfører

Bygg, mur og hage

Elementer for bolig, nærings- og landbruksbygg Legoblokk og Big Block støttemur (produseres i Tysvær) Mini Trønderblokk og Forskalingsblokk Heller, belegningsstein og kantstein

Vann og avløp

ig-rør, kummer, kabelkanaler, slamavskillere, sandfangskummer, lokk og rister Tlf. 5377 5200 olenbetong.no mail@olenbetong.no Tlf. 53 76 84 45 • www.olen-trevare.no • Firmapost@olen-trevare.no • 5568 Vikebygd


Annonser

COMFY Oppsett 10H i parOs Kr 39305.-

BOHus viKse MøBler Haugesund - tlF. 52 70 23 60 BOHus KarMøY MøBler BYgnes - tlF. 52 85 03 77 BOHus Odda - tlF. 53 69 59 00

Torsdag 19. september 2019 Vestavind

23


24

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Annonser

ROM FOR Å BYGGE NYTT

BERGE SAG har lang erfaring med å bygge hus, og vi har et stort utvalg hustyper vi kan bygge for deg, enten du ønsker tilpasning eller skreddersøm. Vi er også forhandler av Blink Hus sine varierte og spennende hus. Variasjonene er mange, men sammen med vår arkitekt er vi sikre

KONTAKT ELLEF FOR EN HYGGELIG PRAT!

på at du vil finne en løsning som passer din smak, din livssituasjon og din personlighet.

ELLEF KVALVÅGNES 982 29 354 ellefk@bergesag.no

NILS SKÅLNES 982 29 309 nilss@bergesag.no

På bergesag.no kan du bestille eller laste ned katalogen.

Følg oss på

Grunnarbeid Vi utfører alt innen: - Vegarbeid - Byggefelt - Idrettsbaner - Industritomter - Tomter - Grøfter - Hage / park - Natursteinsmur - Kaier - Riving Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


Annonser

Torsdag 19. september 2019 Vestavind

l i t n e Velkomm ! r e t n e s o Svei

 OG EN HYGGELIG HANDEL PÅ DITT LOKALE KJØPESENTER!

Tlf. bestilling 52 70 32 20 - nå Tlf.ska butikkme i Sveiokosa 941 96 076oss...

Ring og bestill på 53 74 01 11

Valvatne Ringvegen 5412 Stord Stord – Tlf. Tlf. 53 53 40 40 20 20 70 70 Ringvegen 12 12, 5412 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no

www.valvatne.no 1900-2015 FAGFOLK I 115 ÅR

Bestill time på ledigtime.no eller på telefon 53 74 33 98

Følg SVEIO SENTER på Facebook for nyheter og tilbud!

KA SKA DU FINNA PÅ?

Sveio Libris og Ringo er turistinformasjonen i Sveio, vi hjelper deg gjerne!

DAGLIGVARE • APOTEK • KONDITORI • FRISØR • BOK & LEKER • BYGG • GATEKJØKKEN • POST

25


26

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Annonser

NYHET!

BABY-

39

90

BONUS

ÄNGLAMARK BLEIER Mini/midi/maxi. 44-56 stk. Pr pk Pr stk fra 0,71

9

90

ÄNGLAMARK SMOOTHIE Økologisk. Eple/banan/mango, pære/kiwi/banan, pære/banan/jordbær eller banan/jordbær/yoghurt. 90 g. Pr stk Pr kg 110,00

20

40

Vi gjør ALT for at småbarnsforeldre skal handle extra billig – derfor lanserer vi babybonus hos Extra. Bruk Coop Medlem-appen og få 20% bonus på bleier, babywipes og barnemat. Er du ikke medlem enda? Send sms COOP til 2330.

19

99

90

DRUER, MANDARINER OG APPELSINER Pr kg

90

HENRIETTES FÅRIKÅLKJØTT Pr kg

ÄNGLAMARK TØRRE STELLEKLUTER 100 stk. Pr pk Pr stk 0,20

2 for

55

Ikke-medlem: se hyllepris

Freia Kvikk Lunsj 188 g. 4 pk

Prisene gjelder i uke 38. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Annonser

27

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom høsten 2019

Du er der for barnet. Vi er her for deg.

Kurset går over fire kvelder og er gratis Datoer: 1., 10., 17. og 22. oktober Kurs for pårørende til personer med Tidspunkt: 18:00-21:00 demenssykdom høst 2019 Sted: Undervisningslokalene, Bjørgene omsorgssenter, Dikterveien 29, Haugesund Kurset går over fire kvelder, og er gra2s. Datoene: 1. oktober, 10. oktober, 17. oktober og22. oktober Påmelding via kursportalen på Haugesund

kommunes internettside, eller Tidspunkt: Fra klokken 18:00 2l klokken 21:00

til: silje.strandheim@haugesund.kommune.no, Sted: Undervisningslokalene, Bjørgene omsorgssenter, Dikterveien 29, Haugesund Telefonnummer: 52 74 46 00 Påmeldingen gjelder for alle dagene. Påmelding via kursportalen på Haugesund kommunes interneJside, eller 2l silje.strandheim@haugesund.kommune.no,

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkeTelefonnummer: 52 74 46 00 helsen og kommunene Sveio, Tysvær, Karmøy og Haugesund. Påmeldingen gjelder for alle dagene. Innbyggere i disse kommunene kan delta på kurset.

Bli med på fosterhjemskurs 17. oktober Det er gratis og helt uforpliktende å bli med på kurs hos oss

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Harkommunene Sveio, Tysvær, Karmøy og Haugesund. Innbyggere i disse du spørsmål kan du ta kontakt med: Kristin Bie, kommunene kan delta på kurset. Har du spørsmål kan du ta kontakt med: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Kris2n Bie, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Helse Fonna Helse Fonna kommunene, telefon: 906 42 160 kommunene, telefon: 906 42 160

E-post: kristin.bie@haugesund.kommune.no

E-post: kris2n.bie@haugesund.kommune.no

CRUX CRUX hjem Solstrand Solstrand barnevernsenter

For mer informasjon fosterhjemshelter.no Tlf.: 936 67 162

Grusutsalg - Sveio Vi har på lager: - Grus - Singel - Pukk - Sortert jord - Kulestein - Støypesand - Sement / mørtel - Armering - Fiberduk - Drensrør Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Åpningstider Hinderlid: Man-fre 07.00-15.30 Lør 09.00-14.00 (7/4-7/7)

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


og er verdt kvar krona. Det er ikkje Lillian me snakkar om, men SsangYong sin bilmodell Rexton. Du vil nyta kvar meter:)

28

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Annonser

Sveio Auto inviterer til SSangYong dagar

du tøff stikk innom FREDAG den 25. (9–19) LØRDAG den 26./ november (10-15) 1,6 literog Euro 6 dieselmotor 4x4 / 115 HK liter Euro 6 Er diesel / 4x4nok / 178 hkdu / 400 dreiemoment 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 hengervekt 3500kg / Fås som både varebil og personbil liter Euro 6 diesel / 4x4 / 178 hk / 400 dreiemoment 1,6 liter Euro 6 dieselmotor / 4x4 / 115 HK dler: Adresse: Telefon: og personbil Nett: hengervekt 3500kg / Fås som både varebil 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500

Velkommen til BYGGI Sveio!

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

XLV

EXTON

ørre Euro 6 motor, 4x4 0 Nm, 7-trinns automat, ventilerte seter, kamera og nytt design.

ebil fra kr 311.898,– eks mva 2.390/mnd*

arebil fra kr 377.145,– eks mva

2.990/mnd*

189 g/km, forbruk 0,72 l/mil. .000,- ex mva i startleie, 5.000 km/3 år.

LEIDAR

LEIDAR

E C I V SER

REXTON

Industriveien 23,2212 Kongsvinger

dler: sbil AS

62 81 58 50

Telefon: 62 81 58 50

TIVOLI

www.kongsbil.no

RODIUS RODIUS

Nett: www.kongsbil.no

l-bil! e . l k n i r a ltyp på alle bi isar ! r p r o f t k a Ta kont

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 178 hk / 400 dreiemoment Tilhengervekt 3500kg / Fås som både varebil og personbil Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Telefon: 62 81 58 50

Nett: www.kongsbil.no

XLV

liter Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk liter Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk 0 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter 0 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter

LEIDAR

sbil AS

obbreisen XLV ynne

1,6 liter Euro 6 dieselmotor / 4x4 / 115 HK 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500

RODIUS 2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk / 360 dreiemoment 2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk / 360 dreiemoment Tilhengervekt 2000kg Fås som både varebil / 7 seters personbil Tilhengervekt 2000kg Fås som både varebil / 7 seters personbil

KONTROLL EUFra kr 275.774,– eks mva

CLASSIC VAREBIL CLASSIC VAREBIL

PREMIUM VAREBIL PREMIUM VAREBIL

Fra kr 324.185,–

VAREROM INTERIØR MOTOR VAREROM 225 x 106 x 118 cm INTERIØR Beste førerplass i MOTOR sin Ny RX200e-XDi-motor med 225 x 106varerom x 118 cmmed plant gulv Beste førerplass sin oppvarmet Ny RX200e-XDi-motor med 0,78 l/mil klassei med ratt 155hk/360Nm klasse med oppvarmet ratt varerom med plant gulv 155hk/360Nm 0,78 l/mil

eks mva

FraLeasing kr 275.774,– eks mva Fra Leasing kr 324.185,– eks mva fra kr 2.495/mnd fra kr 3.095/mnd Tagjerne gjernemed meddeg degfamilien. familien. serverer noe å bite i og nytrekt kaffe. Leasing noe fra kr 2.495/mnd Leasing fra kr 3.095/mnd Ta ViVi serverer å bite i og nytrekt kaffe. Allesom somstikker stikkerinnom innomerer med i trekning 4 nye vinterdekk. SALGav av BIL Alle med i trekning 4 nye vinterdekk.

www.ssangyong.no www.ssangyong.no

OTELL KH DEK Bestiller du dutime timetiltilbilen bilendin dini uke i uke4747fårfår du 15% deler og 15% på arbeid. Bestiller du 15% påpå deler Forhandler: Adresse: og 15% på arbeid. Telefon: CLASSIC VAREBIL PREMIUM VAREBIL 1.6 liter Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk / 360 dreiemoment Tilhengervekt 2000kg Fås som både varebil / 7 seters personbil

Nett: Nett: www.kongsbil.no MOTOR www.kongsbil.no

BYGGI Sveio – alt i bygg og trelast Ta gjerne med deg familien. Vi serverer noe å bite i og nytrekt kaffe. Me utfører mange byggjeoppdrag og kan hjelpe deg med å planleggje, Lillian og ogdei deiandre andre på Sveio Auto inviterer deg dine til prøvekjøring. Alle somSveio stikker innom er med i trekning avdeg 4 nye vinterdekk. Lillian på Auto inviterer ogog dine til prøvekjøring. teikne, få endeleg godkjenning og sjølvsagd byggje! Og med eigen butikk Demobiler står klar både hos Sveio Auto og Etne Auto. Demobiler står klar både hos Sveio Auto og Etne Auto. Bestiller du time til bilen din i uke 47 får du 15% på deler og 15% på arbeid.har me også dei materialene og verktøyet som trengs for å få det til. Forhandler: Adresse: Kongsbil AS Industriveien 23,2212 Kongsvinger Kongsbil 23,2212 Kongsvinger Fra krAS275.774,– eks Industriveien mva Fra kr 324.185,– eks mva Leasing fra kr 2.495/mnd

Leasing fra kr 3.095/mnd

Telefon:

62 81 58INTERIØR 50

VAREROM 62 81 58 50 225 x 106 x 118 cm varerom med plant gulv

Beste førerplass i sin klasse med oppvarmet ratt

Ny RX200e-XDi-motor med 155hk/360Nm 0,78 l/mil

www.ssangyong.no

Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Ta kontakt, så ser me kva som er mogeleg!

Telefon: 62 81 58 50

Nett: www.kongsbil.no

Lillian og dei andre på Sveio Auto inviterer deg og dine til prøvekjøring. BUTIKK Demobiler står klar både hos Sveio Auto og Etne Auto. • Byggevarer • • • •

Trevarer Jernvarer Betongvarer Maling

BYGGJEPLANLEGGING • Prosjektering • Teikning • Søknad

BYGGJEOPPDRAG • Nybygg • Tilbygg • Restaurering

NB: Varene kan du få tilkøyrd.

Leiteveien - post@sveioauto.no 5377 74 77 77 Leiteveien 14 Sveio - 5550 Sveio - post@sveioauto.no - 53-74 77 74 Leiteveien14 14- 5550 - 5550 Sveio - post@sveioauto.no - 53 77 77

BYGGI BYGGISveio Sveio Hanaleite 3,3, 5555 Førde. Tlf: Tlf: 53 74 Hanaleite 5555 Førde. 5334 740034 00. Åpningstider: 7.30 - 16 (9-14) Åpningstider: 7.30 –16 (9–14) www.byggisveio.no www.sveiobyggsenter.no. post@sveiobyggsenter.no post@sveiobyggsenter.no

Valevåg brudd Vårsalg

minigraverstein Godt utvalg i bruddheller, kantstein og trappetrinn. Kan kappes etter mål. Ledig kapasitet

Ring Axel 982 42 626

på ferdig oppsatt mur. Ring for pris. Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Man-fre: 7-15.

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


29

Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Annonser

Einebustad med carport

Alt på eitt plan, god planløysing og livsløpsstandard - nøkkelferdig Steinhaugvegen 19

Nybygd bustad som ligg landleg og solrikt til i Sveio sentrum. Kort veg til butikkar, kommunesenter, bank, barnehagar, skule og tur- og friluftsområde. Godkjent for Husbank-finansiering. Overtagelse etter avtale. Ta kontakt for visning.

Lettstelte og moderne leilegheiter

Byggeklare tomter

Solrike og sentrale einebustadtomter

med heis, sentrumsnært og landleg i Steinhaugvegen, Sveio sentrum

Frå Steinhaugvegen er det kort veg til butikkar, kommunesenter, bank, barnehagar og skule. To til tre soverom og alt på eit plan.

Gjermundshaugen 12, 14 og 15 Me har tre solrike og attraktive einebustadtomter for sal. Tomtene er grovplanert og ligg svært sentralt, men samstundes landleg og i eit nyleg utbygd område. Her kan du byggja og bu godt i eit roleg og barnevenleg bustadfelt, med kort veg til det meste.

tstelte og moderne leilegheiter, Lettstelte og moderne leilegheiter,

Visning/tomtebefaring avtale: 982 89 939 heis, sentralt i Sveio sentrum. 2 –sentrum. 3 soverom 76 – 86m². med heis, sentralt i Sveio 2 –frå 3 etter soverom frå 76 – 86m². Ringvegen 12, 5412 Stord Ringvegen 12, 5412 Stord blinkhus@valvatne.no

blinkhus@valvatne.no Sveiogata 66 (onsdag og torsdag 8-16)

Bjørn Storebø

tlf. 53 40 20 70

Bjørn Storebø

tlf. 53 40 20 70

Mob. 982 89 939

www.valvatne.no

Mob. 982 89 939

www.valvatne.no

bs@valvatne.no

bs@valvatne.no

en 12, 5412Ringvegen Stord – Tlf. 40 20 70 – Tlf. 53 40 www.valvatne.no 12,535412 Stord 20 70 www.valvatne.no


30

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Annonser

– Me kan ta oss av heile byggeprosessen frå søknad og teikning til siste spiker! Kontakt oss om du har eit prosjekt! Tlf. 950 47 709 / 461 26 090 Rehab • Påbygg • Nybygg • Garasje • Utestuer • Naust • Godkjent opplæringsbedrift

Gullvegen 87, 5550 Sveio Tlf: 53 74 02 59 – 911 22 843 Send oss e-post: post@bjellandelektro.no

Du finn oss på Instagram Bruk hashtagen #vestavindsveio på bildene du vil dela, så får du kanskje bildet ditt på trykk.

#vestavindsveio @vestavindsveio Hugs at du må ha open brukar om hashtagen skal virka – eller la @vestavindsveio følgja deg.

instagram.com/vestavindsveio

10

00

39

00

69

00

19900

PR. KG

GRESK YOGHURT

Synnøve, 150 g, 66,67 pr.kg

FYLT KRABBESKJELL OG BLÅSKJELL Fiskeriet, 39,00 pr. pk

LAMMEKJØTT SALT Gilde, 69,00 pr. kg

PR. KG

STORFE YTREFILET Nordfjord, 199,00 pr. kg

Gjelder i Rogaland og Etne i Hordalland til og med 21.9.2019- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.


Annonser

Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Akkurat nå skjer det noe stort med wifi’en din. GOOGLE DET!

Les mer på hkraft.no

VI LEVERER ALTIBOX

31


32

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Annonser

SAL AV SVEIO-PLAKATEN SVEIO

Grunna stor etterspurnad har me no valt å opna for sal av den populære Sveio-plakaten. Kom innom kontoret vårt i Sveio sentrum! Str. 30x40 cm.

Abonnement + plakat: Vestavind i eitt heilt år, inkl. plakat. (1 plakat per abonnement)

Haugsgjerd EINSTADBØVOLL

Vassli

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Valestrand

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik Lindås

EINSTADBØVOLL

Vassli

Valevåg

LIO Mjånes

Håvardsholm

Leite

SKIFTESTAD

Mølstrevåg

Lid

BØRSHOVDA

Dynjo

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

stad

Krossleite

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY

Vikse

Drange RØYKENES

ERVE

Oa

Krossleite

Eilerås

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY

Straumen Vågedalen

FJON

Vikse

TVEITASKOG

Lid

BØRSHOVDA

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

Dynjo

Leite

ERVE

SKIFTESTAD

Eltravåg

Oa

Flatnes

Eilerås

Krossleite

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY

Straumen Vågedalen

FJON

Vikse

TVEITASKOG

Drange RØYKENES

BØRSHOVDA

LIER Selsås Tveita NESE Moldbrekke Haukås FRAMNES

Grimstveit

Lid

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

stad

Mølstrevåg

Ryvarden

Buavik

Kvalvåg

Førde

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog Fjell-

HOVDA

VÅGA

Håvardsholm

LAUVNESET Stualand

Eikeland Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS

Drange RØYKENES

HOPSFJELLET

Staupe

AUKLANDSHAMN

Tjernagel

LIER Selsås Tveita NESE Moldbrekke Haukås FRAMNES

Grimstveit

stad

Mølstrevåg

Ryvarden

Buavik

Kvalvåg

Lindås ØKLAND

LIO Mjånes

Håvardsholm

Førde

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog Fjell-

HOVDA

Flatnes

VÅGA

Leite

SKIFTESTAD

Eltravåg

HOPSFJELLET

Valestrand

LAUVNESET Stualand

Eikeland Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS

Valevåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik

Staupe

AUKLANDSHAMN

Tjernagel

LIER Selsås Tveita NESE Moldbrekke Haukås FRAMNES

Grimstveit

Straumen Vågedalen

Lindås ØKLAND

LIO Mjånes

Håvardsholm

Førde

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog FjellRyvarden

HOPSFJELLET

Valestrand

LAUVNESET Stualand

Eikeland Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS

Vassli

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Staupe

ØKLAND

LIO Mjånes AUKLANDSHAMN

Tjernagel

Valevåg

EINSTADBØVOLL

UTFORMA AV VESTAVIND

Lindås

Vassli

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik

Eikeland Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS

Eidsvåg

TITTELSNES

Haugsgjerd

UTFORMA AV VESTAVIND

Valestrand

EINSTADBØVOLL

Dynjo

Leite

ERVE

Oa

HOVDA

Flatnes

VÅGA

Buavik

Kvalvåg Eilerås

SKIFTESTAD

FJON

TVEITASKOG

Eltravåg

Ryvarden

Sveiogt. 72 Måndag - fredag, 08 - 15:30 Tlf. 53 74 01 80 facebook.com/vestavind www.vestavind-sveio.no

Grimstveit

Krossleite

Lid

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

KROSSGÅTT

Bråtveit

Selsås

ERVE

Oa

Apeland

Dynjo

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY Straumen Vågedalen

Vikse

BØRSHOVDA

LIER

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

stad

Mølstrevåg

Førde

Drange RØYKENES

Tveita NESE Moldbrekke Haukås FRAMNES

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog Fjell-

Du har fire flotte fargar å velja mellom.

FAGFOLK

LAUVNESET Stualand

Tjernagel

SVEIO

Eidsvåg

TITTELSNES

Haugsgjerd

UTFORMA AV VESTAVIND

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik

Eltravåg

SVEIO

Eidsvåg

TITTELSNES

Haugsgjerd

HOPSFJELLET

Staupe

ØKLAND

AUKLANDSHAMN

SVEIO

Valevåg

VÅGA

HOVDA

Flatnes Buavik

Kvalvåg Eilerås

FJON

TVEITASKOG

MECA Kortet MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale lokale lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted MECAMECA Kortet MECA MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet – Betal – – Betal – Betal – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det når det når det når det – Betal Betal–– når når det Betal – Betal Betal –det Betal –når når Betal –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det når det når det når detdet det

J. Kvalvågnes AS

passer deg. passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg. passerpasser deg. passer passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg.

Vi utfører service og reparasjoner ViViutfører Viutfører Viutfører Vi utfører Viutfører Viutfører Vi service utfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Vi og utfører service og utfører service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner reparasjoner på alle bilmerker. på påpå alle på alle på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. bilmerker. • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye • nå Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • vår Dekk • nye Dekk vår vår vår vår nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r nå vår r• rDekk rnye rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rnye rnye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye

tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby vår vår vår Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r• rOlje r vår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby Vil tilby Vil Vilrtilby Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • utle Olje • Olje • Olje • utle Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • utle Olje • utle Olje • ie Olje ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie utle utle utle utle utle utle utle utle utle til til til til til til til til til til til til til til ieutle ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle Peu Servicehallen Dombås as Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as til til til til til til til til til til til til til til geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • • • Peu Servicehallen Dombås as Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider para para para para para para para para para para para para para para bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider para para para para para para para para para para para para para para bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/

annonse@vestavind-sveio.no

Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 61 24 24 94 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 2660 61 2660 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00 2660 Dombås Dombås 61 24Dombås 24Dombås 9461 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 61 2660 61 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00

140,- eks. mva. for ei rute ved minst 4 innrykk.

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

Tlf. 915 13 301 kmaskin@hotmail.com

Graving • Sprenging • Transport Lekter • Sjøarbeid

A S

NGS

DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD

·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service

·· EU kontroll ·· Olje EU ··• EU EU ··• EU EU EU ··• EU ··• EU ··• EU EU EU ··kontroll EU kontroll kontroll • •• eu-kontroll ••Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje Olje ••··kontroll Olje • Olje Olje Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje EU kontroll EU EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll kontroll • Olje Olje Olje Olje • EU Olje Olje Olje •kontroll Olje Olje •··kontroll Olje •kontroll Olje •kontroll Olje •kontroll Olje Olje Olje eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt Ditt Ditt Ditt bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt lokale lokale lokale lokale lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted ··Ditt Reparasjoner ··lokale Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··• Reparasjoner ··• Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··bilverksted Reparasjoner MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet • Klima/ac service •• Du ••Klima/ac Klima/ac Klima/ac ••··ikke Klima/ac ••··lokale Klima/ac service Klima/ac ••··lokale service Klima/ac • service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac ••··bilverksted service Klima/ac ••··bilverksted service Klima/ac service service service service service Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner •Ditt Klima/ac service Klima/ac Klima/ac •lokale Klima/ac Klima/ac Klima/ac •lokale service Klima/ac service Klima/ac •··lokale service Klima/ac •lenger service Klima/ac •bilverksted service Klima/ac •bilverksted service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac service service service service service – Betal når –– Betal ––det Betal ––fra når Betal ––Du når Betal det ––når det Betal ––når det Betal ––Statens når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal når det det det Du mottar lenger varsel fra Statens Vegvesen. Du Du mottar mottar Du mottar Du mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger ikke varsel mottar Du lenger ikke varsel mottar lenger ikke varsel mottar lenger ikke varsel lenger fra varsel ikke fra lenger ikke varsel Statens fra lenger varsel Statens fra lenger Statens fra lenger varsel Statens fra lenger varsel Statens Vegvesen. fra Vegvesen. Statens fra varsel Statens Vegvesen. varsel Statens Vegvesen. fra Vegvesen. Statens fra Statens Vegvesen. fra Du Vegvesen. fra Du Vegvesen. Statens Du kan Statens Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du kan Du kan Dukan Dukan Dukan Dukan kan –varsel Betal når det Betal Betal når Betal når Betal det når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når detnår når det det B I L V E R Kikke S Tdeg. Evarsel D Akan S passer passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. deg. • Diagnose/feilkoding •• ••Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding •• Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding •• Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding ••uansett Diagnose/feilkoding ••uansett Diagnose/feilkoding ••bilmerke! Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding passer deg. deg. deg. deg. deg. deg. passer deg. passer deg. deg. deg. passer deg. deg. deg. deg. Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen uansett uansett Velkommen Velkommen Velkommen uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! •Vi Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding •Velkommen Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! selv finne ut når din bil skal til ettersyn ved åettersyn klikke den inn på selv selv selv finne selv finne selv finne selv ut finne ut selv finne når ut selv når finne ut selv finne din når ut din selv finne når ut bil din selv når finne bil ut din selv finne når skal ut bil din selv når finne skal bil ut din når finne skal til bil ut din finne når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil din når skal til bil ved din skal til ettersyn ved bil din skal til ettersyn ved bil åpasser skal til ettersyn ved klikke bil åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser til ettersyn klikke ved åpasser den til ettersyn klikke den ved åpasser ettersyn klikke den ved åpasser inn klikke den åved inn klikke den på åved inn klikke på den ved inn åpasser klikke den på ved inn åpasser på den klikke åinn på klikke den inn åpasser klikke på den inn på den inn på den inn på den inn på inn på inn påpå Vi utfører service og reparasjoner Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører og service Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner utfører og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner Vi utfører service og reparasjoner Vi•Vi utfører Vi utfører Vi utfører utfører service Vi service Vi service Vi service Vi og service Vi og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner og service reparasjoner service reparasjoner service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner PKK/EU kontroll •• Vi ••PKK/EU PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••og kontroll PKK/EU ••og kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll – ditt lokale bilverksted siden 1963 • PKK/EU kontroll PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll på bilmerker. på på alle på alle på alle bilmerker. på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no på alle alle bilmerker. på på alle på alle på alle bilmerker. på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Karroseri/rust Dekk • Dekk • skade Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Karroseri/rust Karroseri/rust skade Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust • Karroseri/rust Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade skade skade skade skade skade skade skade • skade •• Vi ••Karroseri/rust Karroseri/rust ••EU Karroseri/rust ••utfører Karroseri/rust •• EU Karroseri/rust ••EU Karroseri/rust ••utfører Karroseri/rust • ••KONTROLL. skade Karroseri/rust ••KONTROLL. skade Karroseri/rust ••KONTROLL. skade Karroseri/rust ••utfører skade ••Bestill skade Karroseri/rust skade skade skade • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Vi utfører KONTROLL. Bestill tid iDombås dag! Vi utfører Vi utfører Vi Vi utfører Vi utfører Vi KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører EU Vi utfører EU Vi utfører EU Vi KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Bestill utfører KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. tid EU Bestill tid KONTROLL. EU iBestill tid KONTROLL. dag! i• Bestill tid dag! KONTROLL. i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• dag! i• dag! iRtid dag! iTdag! i dag! • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • tid Olje • tid Olje Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as Dombås as as as as as ER ETRET RET RETRETRET RETRETRETRETRET RETRET KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

• Alle typer reparasjoner • Eu-kontroll

• Batteri • Batteri • • • • • • • • • • • ØBatteri Ø JØ JØ Ø JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ Ø Ø ØJBatteri Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as Dombås as as as as as KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO • Batteri • Dombås Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri J•

M a s k i n A/S

Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00

DISK K IO

Postadresse, Postnummer Sted Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Sted Sted Sted Sted Sted Sted Man-fre 07:00-16:30 Man-fre Man-fre Man-fre Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30

ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONT YK N R O TR YK

ONTR YK

DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K O I DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO

Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 4352 9,Kleppe Kleppe Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn •Kjøpsmannsbrotet Service •60 Biler opp til 7,5 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS AS AS Tlf.: 78 60 60 Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted ASAS ASAS ASAS AS AS ASAS ASt. Tlf.: 51 51Tlf.: 78 60 6051 Tlf.: Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 51 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 60

PLERPLELRPLELRPLEL PLE PLE PLE L PEPER LL PER L PLE PLE PLERPLEL OL OL OLR OLR OL O R OL O O O R OLR OLROLR R O

Vi hjelper deg med DAB i bilen!

07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 SMan-fre vHaukås eMan-fre io S vMan-fre e SiHaukås v o eSVEIO iSHaukås o vMan-fre e S iHaukås o vMan-fre e S io vMan-fre e iSo vMan-fre e S i53 o ve S i74 o ve iS o v Man-fre e S i51 o vMan-fre e iSo v-e S io v eSVEIO S iMan o v7.30 e o Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man fred --Man 15.30 Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 5550 SVEIO 5550 SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 SVEIO 5550 53 74 51 25 5550 74 25 53 51 Man 5550 53 25 51 74 SVEIO 53 74 51 25 --i Man fred SVEIO --74 25 53 51 fred --25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 --51 25 74 53 Man fred -- --7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred -- 7.30 15.30 --53 74 51 25 Man fred -- 7.30 --15.30 74 25 51 Man fred -- 15.30 --7.30 25 51 Man fred -- 7.30 15.30 --51 Man fred -- 7.30 15.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- fred -- 15.30 --7.30 fred -- 7.30 15.30 -- 7.30 15.30 -- 15.30 -- 15.30 Tlf.:Man-fre 012-345678 Tlf.: Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 012-345678 Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man -SVEIO fred 7.30 15.30 Haukås Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 53 74 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 51 SVEIO 5550 53 74 51 25 SVEIO 5550 74 25 53 51 Man SVEIO 5550 53 25 51 74 Man SVEIO 53 74 51 25 Man fred SVEIO 74 25 53 51 Man fred 25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 51 25 74 53 Man fred 7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred 7.30 15.30 53 74 51 25 Man fred 7.30 15.30 74 25 51 Man fred 15.30 7.30 25 51 Man fred 7.30 15.30 51 Man fred 7.30 15.30 Man fred 15.30 7.30 Man fred 15.30 7.30 fred 15.30 7.30 fred 7.30 15.30 7.30 15.30 15.30 15.30 Sveio

S v eSi v oe iSov eS i ov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e iSov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e i o

92 63 82 42

Alt i graving, sprengning og transport. Levering av stein, grus, singel og pukk.

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no B I L V E R K

S T E D www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no

Tlf 53 74 25 51 www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no e-mail: hb-as@online.no

B I L V E R K S T E D

A S

NGS Maskin AS Fagerlandsvegen 60 5551 Auklandshamn

Tlf 92 63 82 42

Ludolf Eides gate 6, Haugesund

Tlf. 52 71 75 66 Privat: 53 74 12 66 Mobil: 90 10 81 15

www.valvatne.no

Valvatne Valvatne Valvatne 1900-2015 Ringvegen 12,12, Stord Tlf. 53 20 70 Ringvegen 5412 Stord Tlf. 53 20 702040 www.valvatne.no 1900-2015 1900-2015 Ringvegen 12,12, 5412 Ringvegen Stord –5412 12, Tlf. 53 40–53 Stord 20–40 70 –40 Tlf. 53 4053 7020 Ringvegen Ringvegen 5412 Stord 12, –5412 Tlf. 5412 Stord 20 70 –40 Tlf. www.valvatne.no 70 www.valvatne.no Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 Sveiogata 66, 5550 Sveiogata Sveio –66, Tlf.5550 98 28Sveio 99 39– Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no www.valvatne.nowww.valvatne.no

FAGFOLK I 115 ÅR

FAGFOLK I 115 ÅR FAGFOLK I 115 ÅR

Elektro - Tele - Data - Alarmanlegg

ÅPENT: Mandag-fredag 9.00-17.00, lørdag 10.00-14.00. TLF. 53 74 18 00 • apotek1.sveio@apotek1.no

Elektroinst. –sterk/svakstrøm

Tlf. 52 70 30 30 PB. 413, 5501 Haugesund

Gullvegen 87, 5550 SVEIO Tlf.: 52 81 46 20 Tlf: 53 74 02www.jacobsengruppen.no 59 post@bjellandelektro.no www.bjellandelektro.no

kjetil@bjelland-lilleskog.no

Onsdag 08.00 - 16.00 Torsdag 08.00 - 16.00 Mob.: 98 28 99 39

Vi hjelper dere med el-installasjoner innen:

Vi tilbyr alt innen sterk- svakstrøm.

•Påbygg •Restaurering.

OPNINGSTID I SVEIO SENTER

A S

SVEIO SENTER

•Takeksperter •Nybygg

Tlf: 920 21 694 E-mail: post@finshusselvag.no facebook.com/ByggmesterFinshusSelvaag

•NYBYGG •TILBYGG •REHABILITERING

Sveiogaten 72, 5550 Sveio Tlf.: 45 25 29 21 www.ledigtime.no/millimeter

Du finner oss også på Facebook, søk MilliMeter

Service, reparasjon, Eu-kontroll, ruteskift, karosserireparasjon. Førde Auto A/S

Hanaleite 4 • 5555 Førde Tlf. 53747310

ELEKTRIKEREN I SVEIO Vi er til for deg!

• Alle typer reparasjoner, EU, service og vedlikehold på alle person- og varebiler. • Skadereparasjoner Tlf: 53 74 77 77 Mail: post@sveioauto.no

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

Tittelsnesvegen 544, 5550 SVEIO

Ring oss når du trenger elektriker!

Alt innan graving og transport! Tlf. 40 45 77 29 Christoffer@haavardsholm-maskin.no Solheimslio 3A - Førde i Hordaland

UTFORMA AV VESTAVIND

299,780,-

Plakat:

Eidsvåg

TITTELSNES


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Annonser

RELIGIØSE MØTE

FILADELFIA AUKLANDSHAMN

Søndag k l. 11.30: Bønn. kl. 12.00: Møte. Tale av Mark Wootton. VIP Minutes og Små Juveler for barna. Tirsdag kl. 17.00: Supertirsdag og RR. Onsdag k l. 19.00: Bibel og bønn. Onsdag 2 .10. kl. 19.00: Menighetsmøte. Les meir på: www.pfa.no

2 for 1 Hugs at Vestavind har lagog organisasjonsrabatt.

startar opp på Bråtveit bedehus måndag 23. september, kl. 17.30 – 19.00 Kveldsmat. Frå 4 år.

Sveiogata 65, 5550 Sveio Tlf. 53 74 08 40 Mob. 970 24 885 - Døgnvakt

SØNDAG 22.9.:

Rullestadvatnet og Jettegrytene, Fjæra i Etne kommune Felleskøyring kl.9.30 frå E39 v/ Haukås i Sveio, vidare til Flåto/ Fjæra. Kjentmenn Lars og Ingebjørg Øyre møter oss kl.11.00 for info om turløyper m.m. Om lag 4,5 - 5 timars tur på veg og sti i middels krevjande terreng, delvis rundt Rullestadvatnet, vidare oppover ved nye tunnelen til Jettegrytnuten og Jettegrytene, attende via Fulltjødn og gamle Postvegen. Noko bratt å gå på trinn meisla inn i fjellet ned til Jettegrytene.

TIRSDAG 24.9.:

Eltravåg – Leitefjellet – Trehovdefjellet

BOKBAD Torsdag 26. september kl. 19.00 Forfattar og journalist Truls Horvei og prest Arild Steinsland tek oss med inn i Horvei si siste diktbok, «Fars stemme». Ein vaksen mann opplev at faren mistar minnet sitt. Då går han tilbake til barndommen for å undersøke forholdet mellom far og son, son og farmor, farmor og andre slektningar. Agnes Matre skreiv på bloggen sin: «Fars stemme gjorde meg sint, trist, melankolsk, men fikk meg også til å trekke på smilebåndet». Badinga vert akkompagnert av saksofonist Ole Jakob Hystad.

Me tek oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd. Sal av gravstein frå vårt kontor/møtelokale i Sveio sentrum.

Sveio Gravferdsbyrå

Turleiar: Leif Hovda og Elisabeth Hauge Bakke

Arr.: Bråtveit søndagsskule Facebook: Måndagstreff på Bråtveit

Møt kl.18.00 v/ Eltravåg Bedehus. Turstart frå Leite v/ fam. Rasmussen, vidare på traktorveg og sti til Leitefjellet og Trehovdefjellet. Godt utsyn over fjord og fjell.

Hjelp til en verdig og trygg gravferd på hele Haugalandet. Vi har lang erfaring fra alle typer begravelser.

250,200,50,-

Selges i inngang

BRUK LOKALAVISA!

DØGNVAKT

52 71 54 40

Prøv vår planlegger: www.begravelses-byraet.no Medlem i Virke Gravferd

ANNONSE@VESTAVIND-SVEIO.NO

Kåring av vêrlam Kåringssjået finn stad laurdag 21. september kl. 10.00 på kaien ved butikken i Valevåg. NB: Merk plassen! Det vert høve til å kjøpa vêrlam. Mat og kaffi vert det og høve til å få kjøpa. Møt fram og få deg ein god sauadrøs! Arr. Sveio sau og geit

Sveio Pensjonistlag

Turleiar: Sigfrid Olsen og Elisabeth Hauge Bakke

har møte på SOS tysdag 1. oktober kl. 15.00.

Annonsa er støtta av

Underhaldning med Arne Nordbø frå Finnøy. Medlemer og ikkje-medlemer er velkommen.

ENTRÉ:

Valestrand kulturkyrkje Kulturkyrkjekafé etter arrangementet!

SVEIO TURLAG

Påmelding seinast fredag 27. september til tlf. 53 74 33 95 eller 94 13 02 93.

Sveio turlag vart skipa i 1993

JULEBORD

Lions Sveio inviterer til julebord for bedrifter

Demens i familien? Snakk med våre fagfolk

Velkommen til julebord 30. november, kl. 19:00, Førde Samfunnshus. Det blir middag med ribbe, pinnekjøtt, riskrem, kaker og kaffe. Bar med øl og vin, samt alkoholfritt alternativ. Pris: 495,- pr. person.

Chat med oss på nasjonalforeningen.no/demens

33

Lions Club Sveio inviterer Bindende påmelding til Bjørn Midteide innen 30. oktober. til fest for «godt voksne»

Mail: olgabjorn@yahoo.no / mobil: 905 46 233

Lørdag 14. mars kl. 1900 – 0100 på FØRDE SAMFUNNSHUS Lions Club Sveio inviterer til fest for «godt voksne» Målet med denne festen er å ha fin kveld med litt mat, kos og en svingom!

Overskudd etter dette arrangementet vil bli brukt til LIONS sitt arbeid på lokalt og nasjonalt plan.


34

Vestavind Torsdag 19. september 2019

Annonser

Kom på helsestasjonen og

Ledige stillingar

#sjekkdeg

Har det gått 3 år eller meir sidan du tok celleprøve sist, eller har du ikkje sjekka deg tidligare? Då er du hjarteleg velkommen til Sveio helsestasjon for å ta din celleprøve her hos oss. Torsdag 3. oktober vil jordmor Annett Semb på helsestasjonen væra tilgjengeleg frå kl. 12.00 – 18.00 for å ta celleprøver av kvinner i alderen 25 – 69 år. Prøvetakinga er gratis! Ring helsestasjonen på telefon: 53 74 81 22 for å bestilla time eller send e-post til: annett.semb@sveio.kommune. Du vil få svar på prøva frå oss og fastlegen vil få kopi av svar. Formålet med å ta celleprøven- og den nasjonale screeninga #sjekkdeg – er å finne celleforandringar tidleg og hindre at kreft oppstår. Meir informasjon om tilbodet ligg på Facebook sida til Sveio helsestasjon og Sveio kommune si Facebook side.

Helsefagarbeidar

Ledig 68% stilling, ved heimetenesta og ledige ringevikar-stillingar. Saksnr. 19/704

Miljøterapeut

Ledig 100% fast stilling, ved bu- miljø og mestring. Saksnr. 19/694

Styrar

Ledig stilling som styrar i Førde barnehage. Saksnr. 19/693

Helgestilling

Ledig helgestilling i heimetenesta. Saksnr. 19/679

Sjukepleiar

75 - 100% fast stilling i heimetenesta. Saksnr. 19/678

Barnehagelærar

100% fast stilling, Valestrand oppvekstsenter. Saksnr. 19/661 Sjå fullstendig stillingsutlysing på: www.sveio.kommune.no/ledig-stilling

Gudsteneste, søndag 22. september Sveio kyrkje kl. 11.00.

Nyopning av biblioteket

Høgmesse. Gisle Sørhus Dåp. Offer til Soknehuset. Nattverd. Konfirmantpresentasjon. 50-års konfirmantar. Kyrkjekaffi.

Etter ein del utsetjingar kan biblioteket endeleg opna att 1. oktober. Velkommen til opning kl. 12.00. Det blir helsingar, enkelt program, kaffi og kake.

Valestrand kyrkje kl. 11.00.

Høgmesse. Arild Steinsland Offer til Sveising. Nattverd. Konfirmantpresentasjon. Utdeling av 4- og 6- årsbok.

Sveio kommune • Postboks 40 • 5559 Sveio • Telefon: 53 74 80 00 • Telefaks: 53 74 80 01 • postmottak@sveio.kommune.no • www.sveio.kommune.no

Boliger for salg - rett opp av Sveio sentrum, på Åse

Vi har for salg 2 stk. boliger av høy standard. Bør ses! Boligene er ferdigstilt og området er fullt opparbeidet. Boligene ligger i Tjernagelsveien 103, B og C. For visning ta kontakt med: Harry Aase, tlf: 992 29 794

Aase Eiendom AS - Tlf: 992 29 794


Torsdag 19. september 2019 Vestavind

Du finn Vestavind i 2. etasje i dette bygget i Sveio sentrum. Inngong på begge sider av bygget.

53 74 01 80

MMS: 459 01 271 E-post: redaksjonen@vestavindsveio.no Kontortida er i hovudsak frå 08.00-15.30 måndag-fredag.

Familiesida

35

Send ei helsing Legg bilde i ein e-post, og send til redaksjonen@vestavindsveio.no – hugs namn og etternamn på den som får helsing. Du kan òg ta med bildet innom oss i Sveiogata 72, så scannar me medan du ventar. Fristen for å komma med i torsdagsavisa er tysdag kl. 12.00.

GRATULERA

Iris Elin Ullvang redaktør og dagleg leiar

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 270

Kari Nilsdotter Haukås

Gratulere med 10 års dagen som var 18.08. Hazel Aften! Hilsen, mamma, pappa, Lilly, Edel og Ansel.

Gratulere med 6 års dagen som var 26.08. Edel Anna! Hilsen, mamma, pappa, Lilly, Hazel og Ansel.

journalist

e-post: kari@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 271

FØDDE

Susanne Lie Vallestad

Gratulere med 12 års dagen som var 11.09. Lilly Belle! Hilsen, mamma, pappa, Hazel, Edel og Ansel.

Me vil gratulera vår flotte datter Signe Stølå Storli med 29 års dagen som var i går. Gleder oss til du kjem på besøk neste helg. Klem frå mamma og pappa. Bjarte, Gaute og Marita hilser òg.

Internasjonalt besøk til Sveio skule

marknadsansvarleg / abonnement

e-post: annonse@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 272

BLADPENGAR Heilår papir eller PDF: 780,Heilår papir og PDF: 880,Halvår: 450,Student: 570,-

NY I SVEIO?

Alle nye innbyggjarar i Sveio får tre månadar gratis avis. Ønskjer du abonnement? Send namn og adresse til post@vestavind-sveio.no

Gratulerer med 33 års dagen kjære onkel Robert Haga. Me er heldige som har deg, du like å «hausa» oss opp. Så kjekt når me får vera drengen din i hønsehuset. Ønske deg ein fin bursdag. Klem frå Nathalie, Atle, Ola, Ida, pappa og mamma.

Velkommen til verden Ansel August Sirevaag! Født 10.07. Stolte storesøstre er Lilly Belle, Hazel Aften og Edel Anna. Takknemlige foreldre er Andreas Sirevaag og Sarah Kibler Livesay.

Bokbad i Valestrand kulturkyrkje

FRISTAR

Skal du tinga annonser eller senda inn gratulasjonar, er fristen tysdag klokka 12.00

FØLG OSS

Instagram @vestavindsveio

Facebook facebook.com/vestavind

Besøksadresse Sveiogata 72

Postadresse Pb. 53, 5559 Sveio

Saksofonist Ole Jakob Hystad og Truls Horvei.

Torsdag kveld 26. september blir det bokbad i Valestrand kulturkyrkje.

Forfattar og journalist Truls Horvei og prest Arild Steinsland tek oss med inn i Horvei si siste diktbok «Fars stemme». Ein vaksen mann opplev at faren mistar minnet sitt. Då går han tilbake til barndommen for å undersøke forholdet mellom far og son, son og farmor, farmor og andre slektningar. Agnes Matre skreiv på bloggen sin om boka: – «Fars stemme» gjorde meg sint, trist, melankolsk, men fikk meg også til å trekke på smilebandet. Badinga vert akkompagnert av saksofonist Ole Jakob Hystad. Det blir også kulturkyrkjekafé etter arrangementet.

Elevane Frida Færøy (f.v), Signe Lier Høiness og Sarah-Amalie Strømsvold planlegg besøket i neste veke. Foto: Sveio skule

På Sveio skule har me eit valfag som heiter “internasjonalt samarbeid” på ungdomsskulen. Me er med i Erasmus+ prosjektet, der skular i Europa samarbeidar og drar på besøk til kvarandre. Vårt prosjekt heiter: «Flat sharing community Europe, living under one roof», og me samarbeidar med skular frå Tyskland, Italia og Frankrike. I fjor drog nokre 10.klassingar til Frankrike, og budde hos vertsfamiliar, besøkte skulen og jobba med oppgåver saman med elevane frå dei andre landa. Tema for turen var «Traces of Europe in Amiens». Dette året er det planlagt ein tur til Tyskland i desember og ein tur til Italia om våren.

I neste veke får me besøk av 21 elevar og ni lærarar, frå Amiens i Frankrike, Salo i Italia og Illmenau i Tyskland. Elevane skal bu hos oss, i vertsfamiliar. Dei fleste skal ha ein gjest, mens nokre skal ha to elevar på besøk. Me har planlagt ulike aktivitetar for å vise dei regionen vår, og for å bli betre kjent med dei. Me skal til dømes dra til Røvær og vise dei fiskeoppdrett. Me skal også dra til Avaldsnes for å lære meir om vikingane. Onsdag kveld blir det det eit arrangement på Vigdartun kor heile ungdomsskulen er invitert, og me håpar at fleire kan bli kjent med dei. MOT-elevane på skulen hjelper til med dette. Tema for treffet er «Sharing the past, planning for the future».

Me lagar ei utstilling i Soknehuset kor alle landa presenterer si historie om kva dei levde av før i tida, kva dei lever av no, og kva dei tenkjer me skal leve av i framtida. Dette er svært kjekt. Dei som har lyst til å sjå utstillinga vår er hjarteleg velkommen til Soknehuset, torsdag føremiddag 26. september! Helsing gjengen i internasjonalt samarbeid


FREDAG

Langtidsvarsel for Sveio

9/13

Vêret, natt- dagtemperatur og vind dei neste sju dagane

Sannsynlegsvarsel: Ganske sikkert Noko usikkert

SOLA OPP/ NED FLOD FJÆRE

LAURDAG

10/16

2-5m/s

2-5m/s

SUNDAG

12/18 3-7m/s

MÅNDAG

13/17 3-7m/s

TYSDAG

13/16 6-10m/s

TORSDAG

14/15

12/14

5-9m/s

4-8m/s Vêrdata er leverte av: Meteorologisk institutt

Usikkert

07:17 / 19:45 02:59 / 15:26 08:46 / 21:07

ONSDAG

07:19 / 19:42 03:44 / 16:13 09:27 / 21:57

07:21 / 19:39 04:38 / 17:09 10:22 / 23:13

07:24 / 19:36 05:45 / 18:21 11:48 /

07:26 / 19:33 07:09 / 19:47 00:59 / 13:33

07:28 / 19:30 08:36 / 21:01 02:26 / 14:50

Vêrspalta er leverte av:

07:31 / 19:27 09:40 / 21:57 03:26 / 15:45

Produsert: 2019-09-18 6:00:08

– hei, sveibu!

@livea13 På soverommet vårt #soverom #blåis #sveio #sveiomidtileio

@mari_mmaarrii Vakkert. Godt å kjenne vind og sjø midt i fleisen #storm #Ryvarden

Bilde merka med #vestavindsveio namn: Sander Osmundsen alder: 14 år bustad: Søravåge elev: 9 a – Før Vestavind avbraut deg, kva gjorde du på? – Eg kom frå skulen og skulle rekka bussen heim.

– Favorittstad i Sveio? – Rommet mitt heime.

– Det er snart helg, kva planar har du? – Har ikkje lagt planar for helga.

@nerhus88 Flott og en meget rolig tur i dag, fra Sveio sentrum - Sætre - Emberlandsnipen - Auklandshamn.

@bente_linn_sparetips Har du laget hvitløkssmør før?? Det er super enkelt og så lett :)

@christinahidle Er ikke nok å bo i Sveio, me må ha Sveio på veggen og!

@natiechez My heart

@leifbraatveit Pølser uten knekkgaranti. #sjøpølse #dykking

@halland7 “Pappa? Trur du Nessie fant Mikkel Rev nå?” #tidligkrøkes #unghundefører

– Yndlingskake? – Oreokake.

– Kva likar du å gjera på fritida? – Gjera lekser, lesa, og dataspel.

– Kva gjer deg glad?

– Når eg kan hjelpa andre.

– Kven vil du helsa til?

– Farmor mi, Aud Solveig på Søravåge.

@elisabethhaugebakke Vakker haustdag, mange år si sist «potetgrevet» var i bruk, god avling.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.