__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

CREATED BY FREEPIK

44 sider påskeavis!

Nr. 15

n

11. april 2019

n

33. årgang

n

Laussal kr. 25,-

Ny leiar for SIL

139 på liste til lokalvalet

For første gong i historia har Sveio IL fått ein kvinneleg leiar. Lillian Rommetveit gler seg til å ta fatt på oppgåva. SIDE 2

Lurer du på kven som stiller i kommunevalet i år? Her får du full oversikt over listene som er innleverte, frå åtte parti. Og bak listene ligg det ein del fakta! SIDE 7 og 8-9

Fullt av folk på Folkefest

SIDE 18-19

Eldstemann i Bergen SIDE 22

Historie:

LyngSiri SIDE 26-27 Den eldste innbyggjaren i Bergen heiter Nils Severin Økland, er 104 år og er oppvaksen på Eikeland. Les om han og fleire i Våre liv! Foto: Alice Bratshaug, Bergens Tidende xxxx

✔ God kompetanse – god service ✔ Konkurransedyktige priser ✔ Fullserviceverksted for alle bilmerker ✔ SsangYongverksted ✔ EU-kontroll HUSK ✔ Dekkhotell ✔ Skadeverksted ✔ Bilglass ✔ Nye og brukte biler 29. april!

DEKKIFT SK innen

SJÅ DEN NYE KATALOGEN til Noregs største bustadbyggjar!

DITT SENTRUMSNÆRE BILVERKSTED

Daniel

Marius

Lillian

Sigve

Rafael

Harald

TEAM SVEIO AUTO

www.sveioauto.no • post@sveioauto.no

Tlf. 53 74 77 77

Bestill

en på katalog tne.no alva www.v

HANSABAKKEN I SVEIO SENTRUM: Einebustad med carport

Nybygd bustad med tomt som ligg flott til på Hansabakken, nord for Sveiogata. Alt på eitt plan, god planløysing og livsløpsstandard. Kort veg til butikkar, kommunesenter, bank, barnehagar og skule. Kontakt Bjørn Storebø – eller kom innom kontoret i Sveio senter for ein bustadprat onsdagar og torsdagar.

Godkjent for Husbankfinansiering – me hjelper deg med søking!

Me vil inspirere deg til å realisere din eigen husdraum. Med vår trygge og oversiktlege byggeprosess som «grunnmur», kan du bruke tida på Kr. 3.350.000,alle dei spanande

• Fast pris i byggeperioden detaljane som • 5 års reklamasjonsrett • Lågare dokumentavgift skapar heimen din!

Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70 Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no

1900-2015 FAGFOLK I 115 ÅR


2

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Kikka på nye delar i nytt fylke Samanslåing av to fylke betyr nye område å representera for fylkespolitikarane. Kandidatar frå Vestland Venstre har vore i Sveio for å gjera seg kjend med kommunen frå eit politisk perspektiv. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Gunhild B. Stang og Alfred Bjørlo er begge på lista for Vestland Venstre. Sist veke var dei på ein to-dagarsturné i Sunnhordland, med stopp på Stord, Bømlo og Sveio. Det er eit bevisst val, for dei to kandidatane fortel at dei har mykje å læra om denne delen av Hordaland, som i lag med Sogn og Fjordane fylke frå 2020 blir til eitt. Det var lokallagsleiar for Sveio Venstre, Bernhard Endseth Nerland, som var vert for Sveio-besøket. Første stopp var på Hanaleite, der Tor Røykenes – også på Venstrelista, har verksemda Norsk Lek og Park. Her fekk kandidatane høyra om drifta og sett korleis dei produserer leikeapparat tilpassa nordiske forhold. Midt i blinken for eit parti som spesielt representerer små og mellomstore bedrifter.

Felles erfaringar

Stang er 1. kandidat, medan Bjørlo er 4. kandidat. Sistnemnde bur i Nordfjord, som til liks med Sveio blir ein utkantskommune i det nye fylket. Han ser fram til å kunne dra nytte av kvarandre etter fylkessamanslåinga. – Nordfjord er heilt nord i Vestland, me har same grenseproblematikk som Sveio, me kan sjå på gode løysingar i lag, seier Bjørlo til Vestavind. – Ytterkantane har ofte saker til felles, Nordfjord og Sunnhordland kan samarbeida om felles mål, supplerer Gunhild, og trekk fram at Nordfjord grensar til Møre og Romsdal fylke, medan Sveio grensar til Rogaland. Bjørlo har eit tips til dei som skal

Venstrefolk samla i Førde. F.v. Bernhard Endseth Nerland, Tor Røykenes, Alfred Bjørlo og Gunhild B. Stang.

driva politikk på lokalt nivå. – Det gjeld om å stå på og tørre å stikka hovudet fram frå distriktsregionane. Me må vera tydelege og tøffe opp mot regjeringspolitikarane, som er tettast på det som skjer i Oslo, oppmodar Bjørlo som er ordførar i Eid kommune.

Moglegheiter

På Hanaleite trefte me dei fire ven-

strepolitikarane ute i solglimtet med kvar sin kaffikopp. Praten gjekk om næringsliv, utfordringar i kommunen og moglegheiter – opplysningar som er viktige for dei som vil vera med å byggja Vestland. I lag med seniorrådgjevar i Sveio kommune, Geir Ragnhildstveit, spaserte dei ut til Ryvarden. – Me ville visa og fortelja dei om kva Sveio kommune har fått til der

ute med omsyn til m. a. naturforvalting, kulturlandskap og reiseliv, samt framtidige planar, forklarar Nerland. Både lokallagsleiaren og Røykenes synest det er svært positivt at fylkespolitikarane viser interesse for Sveio.

Vegarbeid på Sundfør ut mai

Det pågår for tida vegarbeid på E39, frå fylkesgrensa på Sundfør og rundt 400 m nordover mot vegkryss. Ifølgje Bernt Herland, prosjektleiar i Statens vegvesen, har arbeidet fleire prioriteringar. Det skal etablerast forsterka midtoppmerking, noko som krev at vegen blir utvida med halvannan meter, og sideterrenget skal avrundast slik at konsekvenser ved utforkjøring vert minimalisert. Setningsskader i vegbana skal også rettast opp, og det skal leggast ny asfalt på strekninga. Arbeidet, med unntak av slitelag (topplag asfalt), skal vera ferdig i løpet av mai. Bilistar må fram til slutten av mai rekna med å måtta stoppa for raudt lys, grunna vegutviding på Sundfør (frå fylkesgrensa nord til krysset Søre Våge). Som ein del av arbeidet med vegutvidinga og trafikktryggleiken må fylkessteinen (midt i biletet) flyttast lenger ut.


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

3

GRATULERA TIL VÅR FASTE ABONNENT

Vestavind er ei fri lokalavis som kjem ut i Sveio kvar torsdag. Redaktør er Irene Flatnes Haldin e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no

Vestavind ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik dei er nedfelte i Vær Varsomplakaten. Den som meiner seg ramma av urett avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å klaga til Pressens Faglige utvalg (PFU). Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo. Telefon: 22 40 50 40

Alv Gunnar Aasbu 5555 Førde i Hordaland

Du har vunne ei kake til helga frå Haugli Bakeri og Vestavind! Kaka har ein verdi på 320 kroner, og er høveleg for om lag seks personar. Ring 52 70 32 20, tast 1 for bestilling og avtale om utleveringsstad.

Sveio • Kvala • Øvregaten • Tesalongen • Cafe Espresso • Oasen Kopervik • Rennesøygata • Raglamyr • Amanda • Aksdal

Lillian skal fronta Sveio IL Lillian Rommetveit (30) er ny leiar i Sveio IL. – Eg er himla engasjert i det lokale, dette blir ei spennande oppgåve, seier Rommetveit, som har mange tankar om framtida til laget. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

For rundt to år sidan blei ho med i idrettslaget som trenar for handballaget til dottera. No har ho fått tillit til ei langt større rolle, nemleg som leiar i hovudstyret for klubben, som femner om idrettar som fotball, handball, volleyball, friidrett og siste tilskott – badminton. Og ting rører på seg. – 25. april skal det vera oppstartsmøte om ny hall, for det skal undersøkast om det er grunnlag for å laga ein kombinert idretts- og fleirbrukshall, eller om dette berre er eit ønskje frå folk, fortel Rommetveit ivrig – eigen oppfatning er at timeplanen på Vigdartun er «sprengt». – Og så skal me jo ha Salamanderløp 4. mai, og Kiwi-Cup 25. mai, opplyser ho med eit smil.

Kapasitet

Mange kjenner kanskje Lillian Rommetveit frå Sveio Auto, der ho har vore dei siste åtte åra. No er ho klar for å ta fatt på rolla som leiar for Sveio IL.

Då det blei kjent at styreleiaren gjennom dei siste åtte åra ønskte avløysing, streifa tankane hennar innom at dette kunne vore ei kjekk oppgåve, men hadde eigentleg tenkt til å melda seg interessert som kasserar i handballgruppa. Då andre oppmoda ho til styreleiarvervet, blei ho skikkeleg tend – det var ikkje så mykje å tenka på for ein lokalpatriot. – Eg har valt å prioritera ungane og jobben dei siste åra, og har derfor valt å ikkje ha nokon verv. No har eg kapasitet til å vera med på å byggja noko lokalt – det er kjempespennande, seier 30-åringen, som driv eit lite småbruk på Skiftestad i lag med

Avløyst frå to sportslege verv Rune Teikari har vore styreleiar i dei to største idrettslaga i Sveio i ei årrekke. No var det på tide å tre tilbake.

– Eg har vore engasjert i Sveio IL sidan tidleg på 2000-talet, og leiar dei siste 8 åra. No er det på tide å sleppa

andre krefter til, seier Teikari til Vestavind. Han har ønskt seg avløysing frå vervet ei tid, og var derfor klar for å gi seg – ungar i idrettslaget har han heller ikkje hatt på 10-12 år. Teikari har også vore styreleiar for Sveio Karateklubb i rundt 12 år, dette vervet er det Terje Skarpenes som har overtatt.

No blir det meir tid til både familie og politikk for Teikari. Åra som leiar vil han oppsummera slik: – Eg har truffe mange kjekke folk, og har fått god oversikt over det frivillige arbeidet. Det er dessutan kjekt å gå frå laga, når dei har god økonomi og handlefridom, seier Teikari.

svigerfamilien. Bestanden i saueflokken på 16 er aukande i desse dagar – i helga kom det femlingar til verda i helga.

Samhald

Så blei det slik at fleirtalet i årsmøtet valde Rommetveit som ny styreleiar, etter Rune Teikari. – Det er gjort mykje positivt i laget som det skal bli kjekt å byggja vidare på, seier Rommetveit, som har mange tankar om korleis ting kan gjerast framover. Først og fremst vil ho forsøka å knytta saman alle idrettsgruppene, både trenar og foreldre, slik at samarbeidet blir enda tettare. Ho er også klar på at Sveio IL er ein klubb for breiddeidrett, eit lag der det er rom for alle, uansett nivå. Rommetveit, som er oppvaksen i Tysvær, er kjend med at det er mange meiningar i eit idrettslag, også i Sveio. Hennar fokus framover vil bli å spela på lag, læra kvarandre å kjenna og skapa samhald – til det beste for medlemmer og brukarar i Sveio IL. Ein ny nettstad og marknadsføring av kva tilbod Sveio IL har er også noko ho har lyst til å ta tak i. Alt kan ho ikkje gjera aleine – men med delegering og god kommunikasjon kjem ein langt.

STYRET I SVEIO IL • Lillian Rommetveit (leiar) • Geir Helge Vandaskog (nestleiar og kasserar) • Torleif Bjelland (ansvarleg Sambrukshuset) • Ine Salte Andersen (fotball) • Janne Fludal (handball) • Marthe Olesdatter Sveen Kallevik (volleyball) • Øystein Rossehaug (friidrett)


4

Vestavind Torsdag 11. april 2019

HV-øving på Tittelsnes og omeign Frå fredag 26. april til måndag 29. april vil det bli mannskapstrening for heimevernet avdeling Sunnhordland på Tittelsnes. Eit mannskap på 110 er kalla inn, og det er forventa eit høgt tempo med mykje aktivitet, opplyser Thorbjørn Kirkeleit, liaisonoffi-

ser HV-09213 Sunnhordland. – Hovudaktivitetane under øvinga vil gå føre seg frå porten til Tittelsnes leir og nordover i lende. Det vil derfor bli ein god del uniformerte mannskap i området frå fredagen og gjennom heile dagen, fortel Kirkeleit. Mannskapet vil ha skytetrening på Kalland etter avtale med Haugesund og Sveio skyttarlag, men det vil også bli øvingar i om-

rådet nord for leiren, der det blir brukt lausammunisjon (raudfis). Det vil bli sett opp skilt i området når det er øvingar.

Thorbjørn Kirkeleit frå Heimevernet vil gjera folk merksame på at det vil vera aktivitet på Tittelsnes og omeign nokre dagar i slutten av april.

LESARBREV

Sveio Senterparti sitt valgprogram Sveio Senterparti er opptatt av at Sveio kommune skal være en god kommune å bo og leve i, og derfor opptatt av å ivareta og utvikle fellesskapets goder, tilbud og legge til rette for individets utvikling. Dette gjennom en god eldreomsorg, ved å beholde dagens grunnbemanning ved omsorgssenteret (bemanningen som er nå, etter prosjektet med flere hele stillinger), samt en god hjemmetjeneste som gjør det mulig å bo hjemme lengst mulig. Vi vil fortsette det gode arbeidet med bemanningssituasjonen ved Sveio omsorgssenter, følge opp de gode resultatene fra prosjektet som har vært gjennomført. Senterpartiet vil være en pådriver for et funksjonelt aktivitetshus for personer som trenger et dagtilbud etter endt skolegang. Integrering av flyktninger er viktig for å skape et godt og meningsfult liv for dem, samt gjøre dem i stand til å stå på egne ben. Gjennom tiltak vil vi være med på å legge til rette for at mennesker selv kan ta ansvar for egne liv. En god oppvekst er viktig for hvordan en har det senere i livet og hvilke muligheter en har, vi vil derfor beholde dagens skolestruktur. Noe som vil være med på å opprettholde spredt beboelse i kommunen og samtidig ivareta landbruket vårt. Mer integrering av Kulturskolen i SFO, og en SFO for alle er også viktig for oss sett i lys av barns oppvekst. Barnefattigdom er et viktig tema for årets valgkamp, her må vi jobbe for å finne gode løsninger, for å bekjempe barnefattigdom, gjennom tiltak som gir alle muligheter til å delta i aktiviteter.

Sveio er en god kommune å bo i med kort avstand til det meste, Senterpartiet vil ha utvikling i heile kommunen, et godt utviklet sentrum, samtidig som vi opprettholder muligheten for spredt bebyggelse. Veinettet i Sveio treng en oppgradering, både kommunale og fylkesveier, Sveio Senterparti vil legge mer press på fylket for å oppgradere fylkesveiene i kommunen.

Landbruket er viktig for å ha levende bygder, som et virkemiddel vil vi ha strengere lokal

Sveio Senterparti har mange tankar om framtida, og ønskjer mellom anna å støtta opp om arbeidet som Sveio Frivilligsentral gjer. Her frå Drømmesommer i fjor, der ungane fekk utfalda seg ved Krabbasund på Straumøy.

håndheving av konsesjonslova, bu- og driveplikten av landbrukseiendommer, noe som vil sikre landbruksareal, kulturlandskapet og fast bosetting i hele kommunen. Norsk matproduksjon bør være en del av kommunens beredskapsplan, å opprettholde et landbruk som gir oss rein og trygg mat er viktig.

Lærlingeplasser og utvikling av næringsareal er viktig for kommunen, vi vil være med å legge til rette for næringsutvikling gjennom rådgivning og arealplanlegging. Infrastrukturen i kommunen er viktig, og vi vil være en pådriver overfor fylket og ved planlegging av nye prosjekter. Strandsona er verdifull og må utnyttes til både næring og friluftsliv.

For å få til trivsel, integrering av flyktninger og gode oppvekstvilkår er vi avhengige av det frivillige arbeidet som legges ned i kommunen. Vi vil derfor ha fokus på kultur og frivillig innsats i kommunen, gjennom å støtte opp om det frivillige kulturlivet som er, og støtte opp

om det arbeidet som Sveio Frivillingsentral gjør. Det er viktig å skape gode møteplasser for ungdom og lage aktiviteter også for de som ikke driver organisert aktivitet og idrett. Det er viktig å fortsette det gode arbeidet med å merke turløype og tilrettelegge stier også for folk med funksjonshemming slik at alle kan komme seg ut i naturen. Vi må ta vare på naturen gjennom å støtte opp om f.eks strandrydding, og å jobbe mot at energien vi bruker er mest mulig fornybar. Vi skal arbeide for å redusere bruk-og-kast-mentaliteten ved å satse mer på vedlikehold og gjenbruk.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for naturen og miljøet. Sveio Senterparti

v/ 1. kandidat Brit Elin Mølstre


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Retting om Lions I samband med omtalen av Sveio Lions Club sin restaurantkveld sneik det seg inn to feil. Me kom i skade for å skriva at middagen var sponsa av Haugaland Storhusholdning. Dette stemmer ikkje. Det rette skal vera Haugaland storkjøkken. I tillegg må det presiserast at overskotet frå festen ikkje var 62.600 kroner, men 31.000 kroner. Me beklagar feilen.

Omsetting av eigedomar i Sveio kommune Gnr 29, bnr 45 er overdre-

Vigdarvegen 11 (Gnr 40, bnr 172) er overdrege for kr 2.790.000 frå Thomas Bergkvist og Gitte Thorbjørnsen til Ronni Stokka (12.03.2019)

Del av Sveiåstunet 2 B (Gnr 40, bnr 552, seksjon 2) er overdrege frå Niels Juel til Ester Juel (01.03.2019)

Gnr 111, bnr 38 er overdrege for kr 2.000.000 frå John Sigmund Tunge til Morten Duesund og Toril Miriam Milford (12.03.2019)

ge for kr 450.000 frå Møyfrid Jorunn Byrkjeland til Audhild Varne og Lloyd Kurt Varne (01.03.2019)

Gnr 96, bnr 73 er over-

drege frå Solfrid Johanne Haukås Haugsgjerd til Torgeir Haugsgjerd (04.03.2019)

Gnr 8, bnr 93, seksjon 12

er overdrege for kr 1.950.000 frå Terje Martin Dreyer og Åse Dorthea Dreyer til Bo Conny Lindahl og Tove Catrin Aas Lindahl (04.03.2019)

Gullvegen 181 (Gnr 71,

bnr 14) er overdrege for kr 700.000 frå Karl Strømmen, Karstein Strømmen og Thor Strømmen til Åse Karin Aksdal (07.03.2019)

Hovåsvegen 11 A (Gnr 40,

bnr 633) er overdrege for kr 500.000 frå Kjøp & Salg Eiendom as til Zinaida Nikolaevna Pedersen og Galina Shcheglova (08.03.2019) Gnr 83, bnr 242 er overdrege frå Grete Wilborg Våga til Jens Ketil Holmen (11.03.2019)

Gnr 52, bnr 49 er over-

drege frå Anna Konstanse Børnes til Johannes Børnes (11.03.2019)

Gnr 52, bnr 49 er over-

drege frå Johannes Børnes til Jan Arvid Børnes, Solveig Oddny Børnes og Inger Lillian Hjortland (11.03.2019) Del av Gnr 52, bnr 49 er overdrege for kr 50.000 frå Solveig Oddny Børnes og Inger Lillian Hjortland til Jan Arvid Børnes (11.03.2019)

Gnr 11, bnr 24 er over-

drege for kr 30.000 frå Astrid Margrete Knappskog Olsen til Laila Vikse Lie (12.03.2019)

Skålaskogvegen 127

(Gnr 70, bnr 34) er overdrege for kr 2.000.000 frå Charles Smistad til John Magne Brandtzæg Langåker (22.03.2019) Salet omfattar også Skålaskogvegen 129 (Gnr 70, bnr 38) Salet omfattar også Gnr 70,

bnr 76

Nygårdvegen 23 (Gnr 41,

Oavikvegen 60 (Gnr 107,

Gnr 57, bnr 44 er overdrege frå Andreas Bårtvedt til Svein Miljeteig (12.03.2019)

Haugsgjerdvegen 55

bnr 109) er overdrege frå Sigurd Henning Nygård til Stian Nygård (12.03.2019)

Tjernagelvegen 327 (Gnr

42, bnr 20) er overdrege for kr 1.350.000 frå Henning Andre Huseby og Lene Anett Johnsen til Ellen Irene Jakobsen (13.03.2019)

Middagshaugen 22 (Gnr

19, bnr 29) er overdrege for kr 2.500.000 frå Roy Kjellevold til Monica Hauge Skaten (07.03.2019)

Dampskipshaugen 4 A

bnr 65) er overdrege for kr 2.750.000 frå Astrid Tungland til Thomas Lage Skarstein (25.03.2019) (Gnr 6, bnr 19) er overdrege frå Per Reidar Endresen til Rigmor Liv Kårhild Støbak Endresen (26.03.2019)

Straumavegen 214 (Gnr 66, bnr 3) er overdrege frå Vikse Eiendom as til Vikse Investering as (26.03.2019) Skogvegen 9 (Gnr 40,

bnr 343) er overdrege for kr 2.450.000 frå Finn Røksund og Daw Su Meh Shan til Torstein B Dagsland (28.03.2019)

(Gnr 8, bnr 54) er overdrege for kr 1.290.000 frå Erik Andersen til Lars Ivar Vågshaug og Rita Selsås Vågshaug (19.03.2019)

Del av Tittelsnesvegen 709 (Gnr 9, bnr 8) er overdrege frå Sendstad Arne Valen til Asbjørg Db Valen-Sendstad (28.03.2019)

Dyngjevegen 91 (Gnr 81,

Del av Tittelsnesvegen 709 (Gnr 9, bnr 8) er over-

bnr 9) er overdrege for kr 1.400.000 frå Anne Bakke Handeland og Frode Handeland til Lena Bakke Handeland (19.03.2019)

Del av Gnr 107, bnr 103 er overdrege frå Astrid Tresnes til Elisabeth Tresnes Helle (21.03.2019)

Gnr 29, bnr 49 er overdrege for kr 350.000 frå Møyfrid Jorunn Byrkjeland til Jørn Mathisen og Silje Ulgenes Mathisen (21.03.2019)

drege frå Asbjørg Db ValenSendstad til Babill Asbjørg Johanne Stray-Pedersen, Arnhild Valen-Sendstad, Axel Valen-Sendstad, Ola ValenSendstad og Sigrid ValenSendstad (28.03.2019)

Gnr 3, bnr 6 er overdrege

for kr 500.000 frå Kjell Olav Møllerhaug til Vidar Møllerhaug (29.03.2019) Overdraginga omfattar også

Gnr 3, bnr 13

Overdraginga omfattar også

Gnr 3, bnr 123

Levert av Ambita as

Kor mange som var innom Folkefesten er det ingen som har tal på, men det kom og gjekk folk i heile opningstida.

Takk for initiativ og skaparlyst Tusen takk til arrangørane av Folkefest i Sveio no på laurdag. Makan til arrangement skal ein reise langt og lenger enn langt for å oppleve i strålande vårsol. Det var eit reint superkulturelt eventyr som boltra seg mellom scene, livlige tonar, boder av ymse slag og livsglade menneske i alle aldrar. Andlet som til vanleg er dradd strame og bleike av vintersola, hadde no mjukna i breie smil og glitrande tenner. Yre kvin frå born og unge som lot seg begeistre av gjøglerier frå scene og blant publikum, var hyppige innslag i arrangementet. Kvinner og menn både over og under middagshøgda svinga kne og hofter i ulike rytmar frå ei scene som presenterte musikk og dans av ypperste kvalitet. Arrangementet romma raust artistar frå dei næraste fjøresteinar på Oa og sentrum til nasjonale ikon. Eg er full av beundring over kor profesjonelt alt var, og kor skyhøg standard det var på alt som blei framført. Eg lot meg difor villig vekk begeistre av ein utruleg høg kvalitet på alt som blei gjort, både av lyd, vokal, samspel og artisteri. Eg er stum av beundring over at dette blei dratt i gang av lokale krefter i Sveio Bygdalag saman med kulturetaten i kommunen, og lokale bedrifter som særs viktige støttespelarar. Eg visste ikkje at Fartein Valen-festivalen sin kulturelle påverknad kunne vere så vid og mektig for dei store folkelege massane. Takk til deg som brukte fredagen og laurdagen til rigging, arrangement og rydding, utan å sitje igjen med ei krone, men truleg full av gode kjensler for å kunne bidra til noko større enn deg sjølv. Du er sjølve limet i lokalsamfunnet og viser alle korleis ein kan få til levande arrangement om det er i Sveio sentrum, i Auklandshamn, i Valevåg, på Bua, på Lid eller på Vikse. Denne laurdagen i Sveio viser at dugnadsånda framleis lever, og at Sveio leverer. Takk til deg som tok turen, og viste at du set pris på at det skjer noko i nærmiljøet og støttar opp om dei som vil, og får det til.

Takk for opplevinga og takk for at eg fekk vere blant dei om lag 1100-1200 menneska som fekk oppleve dette i Sveio midt i leio. Eg ynskjer meg mest av alt eit liknande arrangement til neste år kor me får til å samle heile kommunen. Vonar Sveiofest er komen for å bli. Beste helsing

Asle G. Halleraker, sveibu

5


6

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Annonser

Torsdag 11. april

TRIPPELTRUMF! 3% bonus på dagligvarer KIWI PLUSS-KUNDER FÅR DENNE DAGEN

17% bonus

på all fersk frukt og grønnsaker og all ferskpakket fisk!

4900

4900

5880 DAGENS BEEFBURGER

DAGENS SWEET HOT CHILI BURGER 2x150 g Folkets, pr. kg 163,33

2x150 g Folkets, pr. kg 163,33

3900

4900

Lammelår m/mørbrad

Ca 2,95 kg, frossen, Gilde/Folkets, pr. kg

7890

3990

3x600 g Gilde, pr. kg 43,83

Frosne, First Price, pr. kg

Sommerkoteletter

Grillpølser

250G DAGENS BIG BEEFBURGER

DAGENS MINIBURGER

250 g Folkets, pr. kg 156,00

3900

4x70 g Folkets, pr. kg 175,00

3900

1950

Kvikk Lunsj

3 pk 141 g Freia, pr. kg 138,30 + pant

DAGENS VEGETARBURGER

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger. Appelsinprisen gjelder uke 15

2x80 g sopp, hvitløk&persille, Folkets, pr. kg 243,75

49

DAGENS CHORIZOBURGER 2x150 g Folkets, pr. kg 130,00

690

6x1,5 liter, pr. l 12,11

Season, pr. kg

+ pant

49

00

10900

00

Pepsi Max

Appelsiner

Nyhe t!

990

sten

NÅ ne

DAGENS BACONBURGER 2x150 g Folkets, pr. kg 163,33

DAGENS LAKSEBURGER

2x100 g Fiskemannen, pr. kg 245,00

000 1.30IW0I P.LUSSK

r!

kunde

ROCKEFROSKER ASSORTERT SUNT SMÅGODT Pr. beger/stk. Prisen på smoothie er + pant

29

00 DAGENS KYLLINGBURGER 2x120 g Folkets, pr. kg 120,83

ALLE PÅSKEPRISENE FINNER DU PÅ KIWI.NO


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

7

Kommunestyreval i Sveio 2019

Desse kan du stemma på i år

Sveio Venstre NR. NAMN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n 139 kandidatar seier seg villige til å talerøyr og

beslutningstakarar for innbyggjarane. Det er ni færre enn til sist kommunestyreval. i kommunestyret.

KOMMUNE-

VAL

n Det trengst også mannskap til

formannskapet og dei tre hovudutvala, i tillegg til varamedlem og div. andre utval.

9. SEPTEMBER 2019

Kven som blir valde er opp til innbyggjarane!

Sveio Høgre

Sveio Frp

NR. NAMN

FØDD KRINS

NR. NAMN

1956 1974 1946 1977 1954 1987 1977 1950 1996 1949 1978 1997 1980 1975 1947 1993 1976 1978 1945

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lars Einar Hollund John Kristian Økland Mikal Møller Hovda Stian Nygård Ole Johan Sveen Henriette Bjelland Svein Olaf Bua Andreas Bårtvedt Andreas Eikeland Kåre Ekrene Carl Enoksen Hanne Eriksen Håkon Eriksen Janne Elise Fludal Egil Fonnes André Mundal Haukås Lars Oddvin Hovda Daniel Spilde Jostein Valen

Sveio Auklandsh. Sveio Sveio Sveio Auklandsh. Sveio Vikse Auklandsh. Sveio Vikse Førde Førde Sveio Vikse Sveio Sveio Sveio Valevåg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ruth G. Østebøvik Eriksen Rune Teikari Anne Stokka Gustav Eidsvåg Svein Mathias Lie Sølvi Vesterheim Bjørn Gerhard Huseby Leif Tore Haukås Vidar Halleraker Belinda Teikari Kai Roger Simonsen Karl Thuseth Olaug Margrethe Hammer Ronny Eidsvåg Odd Eivind Knutsen Thomas Johan Brekke Arvid Jørgen Stueland Ola Røyksund Kinn

FØDD BUSTAD 1963 1972 1962 1959 1958 1962 1972 1964 1973 1973 1976 1953 1961 1984 1947 1966 1950 1957

Ørevik Sveio Sveio Tittelsnes Vikse Lyngholm Førde Mølstrevåg Lid Sveio Ørevik Fjellstad Førde Sveio Mølstrevåg Førde Sveio Sveio

Sveio Senterparti

Sveio SV

NR. NAMN 1 Brit Elin Hovda Mølstre 2 Sveinung Askeland 3 Monica V. Valen 4 Ole Velde 5 Andreas Sirevaag 6 Mathias Vikse 7 Dagfinn Bjørge 8 Kristian Eilerås 9 Annlaug Fludal 10 Lena Bakke Handeland 11 Bjarne Andreas Helvik 12 Hege Hobberstad Vigre 13 Vidar Høyland 14 Ole Andreas Båsund Ljøen 15 Ole Mikal Lokna 16 John Tore Mølstre 17 Brit Oddrun Stuve 18 Arne Valen 19 Solfrid Aasen

FØDD KRINS

NR. NAMN

1969 1959 1983 1982 1979 1957 1961 1975 1960 1995 1998 1995 1976 1999 1976 1992 1967 1955 1956

Vikse Førde Valevåg Auklandsh. Valevåg Vikse Auklandsh. Lid Sveio Lid Valevåg Lid Valevåg Auklandsh. Sveio Vikse Auklandsh. Lid Førde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Eli Neeraas Vihovde Kristina Våge Ballard Olav Østebø Olsen Hege Hovland Steindal Viljar Grutle Hanna-Maria Råtts Magnus Jahren Fludal Gunn Gjellestad Leif Grutle Gunnbjørg E. Løvland Svanhild Vallestad John A. Vihovde Cathrine Lode Gro Alfredsen Ingrid Lie Hellesnes Trond Vihovde Oddbjørg Hovland Anne K. Grutle Eirin Marthinussen Bror Eivind Eriksen

FØDD BUSTAD 1951 1981 1994 1974 1989 1986 1997 1952 1950 1950 1974 1951 1987 1954 1986 1979 1952 1957 1981 1950

FØDD 1987 1970 1983 1991 1983 1991 1998 1990 1961 1960

Førde Røykenes Førde Førde Sveio Sveio Tjernagel Sveio Førde Førde

MDG Sveio

x x x

n 25 av desse skal vera faste representantar

Bernhard Endseth Nerland Tor Røykenes Tatjana (Tanja) Stepanova Daniel DeNiazi Ruth Vihovde Vegard Barmen Andreas K. Enerstvedt Daniel Strand Petra Wendt Helmut Hans Andreas Wendt

Straumøy Tveit Birkeland Førde Straumøy Sveio Birkeland Sveio Straumøy Sveio Sveio Straumøy Sveio Sveio Sveio Straumøy Førde Straumøy Sveio Valevåg

NR. NAMN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ole-Ørjan Hov Lillian Eintveit Leif Sverre Haga Hanne Enerstvedt Løvland Arne Berg Hilde Gunn Skeie Bøe Sarah Kibler Livesay Anne Marte Nilsen Enerstvedt Ellen Tveit Steffen Reiersen Julia Ravn Turkerud Signe Skjelbreid Myklebust Bjørnar Økland Anna Tveit Åshild Skjelbreid Svein Magnus Tveit

FØDD BUSTAD 1973 1973 1986 1973 1961 1974 1978 1996 1970 1976 1993 1997 1972 1993 1968 1970

Førde Førde Sveio Tjernagel Sveio Skiftestad Tittelsnes Auklandsh. Tveit Sveio Birkeland Auklandsh. Håvardsholm Eltravåg Auklandsh. Tveit

Sveio Arbeidarparti NR. NAMN FØDD BUSTAD/ KRINS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Linn Therese Erve Asle Georg Halleraker Håkon J. Skimmeland Maren Kristine Lye Bårdsen Per Ove Økland Sigrun Bøe Perez Olav Bergmål Ingrid Furdal Svein M. Nesse Inger-Emilie K. Panayiotou John Anders Semb Tone Torkelsen Svendsen Carlos Abdo Monclair Cecilie King Johannessen Trond Widar Våga Valborg Sinnes Karstein Strømmen Marit Elise Lier Svavar Fridriksson Ragnhild Lysen Karstein Malvin Skimmeland Randi Skimmeland Torgeir Katla Edel Lokna Torstein Gramshaug

1982 1968 1975 1993 1961 1969 1953 1959 1950 1970 1975 1970 1968 1998 1975 1963 1958 1970 1973 1954 1945 1950 1974 1944 1939

Vikse Sveio Sveio Sveio Valestrand Førde Førde Sveio Vikse Lid Sveio Førde Vikse Sveio Lid Sveio Eltravåg Sveio Sveio Bua Sveio Sveio Sveio Bua Sveio

Sveio KrF NR. NAMN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jarle Jacobsen Anne Vierdal Sondre Natås Strand Inger Skumsnes Trond Årre Kirsten Hovda Leiv Rossehaug Stine Marie J. Heimestøl Hans Ole Strand Marcus K. H. Jacobsen Sigrid Madsen Hovda Per Sigurd Wathne

FØDD BUSTAD 1974 1996 1993 1973 1978 1950 1952 1987 1980 1996 1950 1952

Auklandsh. Sveio sentr. Sveio sentr. Rød Fagerland Buavåg Nordskog Sveio sentr. Lier Førde Førde Auklandsh.


8

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Kommunestyreval i Sveio 2019

57 000 stk.

384 000 kroner

Så mange stemmesetlar er bestilt til årets val så langt. Det kan høyrast mykje ut – men om alle med stemmerett skulle ønska å stemma på det same partiet, må det vera nok til alle, opplyser Bjarte Stølås Storli i Sveio kommune.

er budsjettet for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingval i Sveio dette året.

Dette fortel listene om årets lokalval i Sveio + litt til!

8

parti stiller med liste, likt som ved sist val:

Av dei 139 sveibuane som stiller til val i år, er det 58% menn og 42% kvinner.

Ivrigast

Færrast

Yngst

Partiet som har fått med seg flest kandidatar til å stilla på liste, er Sveio Arbeidarparti, som har 25 namn å velja mellom. Sveio SV har 20 namn, tett etterfølgd av Sveio Senterparti som har 19 namn. Snittet er på 17,4. kandidatar.

Sveio Venstre har færrast kandidatar på lista, 10 stk, medan Sveio KrF har nest færrast med 12 namn. For val til kommunestyre er det krav om at det er oppført minst 7 kandidatnamn på lista.

Yngste kandidat er det Sveio Senterparti som har – Ole Andreas Båsund Ljøen rundar 20 år i år, og årets yngste på listene. Både Venstre og Arbeidarpartiet har kandidatar på 21 år.

2015

19992019

Slik stemte me i sist kommuneval

Av 4051 sveibuar med stemmerett, gjekk 2549 (63%) til urnene (førehandsstemming inkludert). Stemmene til Høgre og FrP var svært likt fordelt. Slik fordelte partistemmer og dei 25 mandata (plassane i kommunestyret) seg:

Parti Stemmer Mandat Ap 903 (35,7% ) 9 (+4) H 386 (15,3%) 4 (-2) FrP 382 (15,1%) 4 (-1) Sp 347 (13,7%) 3 KrF 274 (10,8%) 3 (-1) V 99 (3,9%) 1 MDG 78 (3,1%) 1 (+1) SV 61 (2,4%) 0

På bakgrunn av desse resultata har me altså dagens kommunestyre som skal skiftast ut etter valet i september i år. Merk at eitt medlem i Sveio Ap, Heidi Nilsen Ljøen i 2017 melde seg ut av partiet og sit no som nøytral.

For kvart nytt kommunestyre skal det veljast ny ordførar. Dei siste 20 åra er det Sveio Arbeidarparti som har fått mest tillitt med Jorunn Skåden i spissen, men både KrF og Høgre har vore valvinnarar.

1999–2003: 2003–2007: 2007–2011: 2011–2015: 2015–2019: 2019–2023:

KrF Ap Ap H Ap ??

(Olav Haugen) (Jorunn Skåden) (Jorunn Skåden) (Ruth G. Ø. Eriksen) (Jorunn Skåden)


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Valkrinsane

Sofapartiet

I år blir det som ved førre val i tre krinsar:

Etter sist kommunestyreval viste det seg at «sofapartiet» blei størst i Sveio – fordi 37,1% droppa å bruka røysteretten sin. Til samanlikning fekk valvinnar Sveio Arbeidarparti 35,7% oppslutnad.

n n n

Sveio (Sveio soknehus) Førde (Førde samfunnshus) Vikse (Vikse skule)

Flest unge

Det er eitt parti som ikkje har nokon som er fødde i 1989 eller seinare – Sveio Frp. Sveio SV og Ap har fått med to kandidatar.

23 av årets kandidatar til kommunestyreval er under 30 år.

FLEST MENN: Partiet som har flest mannlege røyster er Sveio Høgre, der 84% av lista består av menn. Sveio FrP kan også seiast å vera mannsdominerte, der er over 72% av kandidatane er menn. FLEST KVINNER: For Sveio SV er motsett, for her er det aller mest kvinner som stiller, 70%, tilsvarande består 63% av lista til Sveio MDG av kvinner. MEST NØYTRALE: Den mest kjønnsbalanserte lista er det Sveio Arbeidarparti som har levert, 52% menn og 48% damer, oppført annakvar gong.

Flest menn: Sveio Høgre

84% Flest kvinner: Sveio SV

70%

Eldst og yngst 55 ÅR

38 ÅR

SVEIO FRP har den høgaste snittaldaren på sine kandidatar, nemleg 55 år. Hakk i hæl kjem SVEIO ARBEIDARPARTI, som har ein snittalder på 54 år. Dette partiet har også den eldste kandidaten av dei alle, nemleg Torstein Gramshaug, som fyller 80 år i år. Ser ein på dei som har yngst kandidatar, er det SVEIO VENSTRE som kjem best ut, her er snittalderen 38 år. På andreplass kjem SVEIO MDG, der er kandidatane i snitt 41 år.

Nær 7 av 10 stemte Lokalvalet i 2011 engasjerte mange sveibuar – det var året Arbeidarpartiet mista ordføraren sin etter to periodar. Så mange brukte stemmeretten sin:

2007: 65,5 %

2011: 68,4 %

2015: 63 %

Kjelde: valgresultat.no

Tal om toppen Dei fem som kjempar om ordførarkjedet i haustens kommunevalg, er frå partia Høgre, Venstre, Arbeidarpartiet, KrF og FrP. Aldersspennet er frå 32 til 63 år, og dei har ein snittalder på 46,6 år. Av dei fem toppkandidatane er det to kvinner, noko som utgjer ein kvinneandel på 40%. Kvinnene er frå Arbeidarpartiet og FrP.

ILLUSTRASJONAR: FREEPIK.COM

Partiet som har klart å engasjera flest unge som er 30 år eller yngre, er Sveio Senterparti. Dei har fem kandidatar av dette slaget. Sveio Venstre og Sveio MDG har fått med fire i tilsvarande aldersspenn på sine lister.

Menn og kvinner

9


10

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Spanderer grillmat ved Vigdarvatnet Også i år vil Vigdar grunneigarlag grilla for alle som følgjer Bjellandselva ned til Vigdarvatnet. På menyen står både pølser og laks, og maten er heilt gratis. – Dette er starten på markeringa av 50-årsjubileet til grunneigarlaget, opplyser Lars Einar Hollund. I år er vatnet fri for is, slik at det vil bli mogleg å få tatt i land ein skikkeleg grill. På dei fire raude dagane i påska skal det grillast fire timar kvar dag. Turløypa er startar ved grinda som fører til fuglereservatet på Bjelland – gå under vegen og følg deretter merkene nedover. Det er lurt å ha på godt og vasstett fottøy.

Spesielt tilskott til restaurering Ein stall og del av ein hagemur skal setjast i stand. Hordaland fylkeskommune tar heile rekninga på over 1,6 millionar kroner. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Einstadbøvoll gard har vore freda i 96 år, men det har ikkje ikkje alltid vore enkelt – eller i det heile tatt mogleg å få midlar til å halda den spesielle garden i stand. Noko har eigarane til og med stått for sjølve, men no ser det ut til at mykje har snudd. For første gong i historia, har gardeigar Andres Blytt fått tilsegn om eit stort tilskot frå Hordaland fylkeskommune, som igjen har fått tildelt pengar frå Riksantikvaren, til å restaurera stallbygningen, samt ein mindre sum til å setja i stand ein hagemur som er nedrast. At slike tiltak blir fullfinansiert av offentlege midlar, skjer svært sjeldan, i følgje Ellen Tveit, rådgjevar på kulturavdelinga i Sveio kommune.

Andres Blytt er glad for at det endeleg har losna med tilskot. Garden er privat eigd, men er freda og har nasjonalt stor verdi.

Historisk verdi

Bjørn Arve Lunde, bygningsvernkonsulent ved Sunnhordland Museum fortel at han har stått for søknaden, som etter 10 år gjekk gjennom. Det er ofte mykje fukt i ein stall, det har også gjort sitt til at måtten trivst godt, treverket i taket som held mange tonn av den lokale skiferen må byttast ut. – Når det er ferdig skal det sjå ut som det var før, seier Lunde. Lokale handverkarar er å føretrekka til jobben, likeeins med treverk frå sagbruk i distriktet. Men det blir stilt kompetansekrav til kulturminnearbeid. Det er ikkje avgjort kven som skal gjera jobben, dette blir teke stilling til ganske snart. Det er eit krevjande arbeid å halda i stand klyngja med unike bygningane, som er interessant i nasjonal samanheng. – Mange trur det er stas å eiga freda bygg, og det er det jo i og for seg. Einstadbøvoll gard er på høgde med stavkyrkjene våre og Bryggen i Bergen, og det krevjar kontinuerleg vedlikehald.

No er me i gong, seier ein entusiastisk Lunde. Den unike garden blei freda i 1923, og har vore i familien Blytt sitt eige sidan 1929. Av 18 bygningar er 16 bygd i stein. Grunnleggjaren heitte Ole Georg Olsen, garden blei livsverket hans. Det var seks forskjellige eigarar frå Olsen og fram til Blytt-familien kom på tunet.

Treet vann første runde over hagemuren, men no skal tørrmuren opp igjen som den var. 56.000 kroner er løyvd til dette arbeidet.


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Skriv lesarbrev! Vestavind, Postboks 53, 5559 Sveio redaksjonen@vestavind-sveio.no

Stallbygningen har nok hatt staselege hestar på boks i si tid, men no blir den tidvis brukt til å husa ungdyr. Det er sett av 1,6 millionar kroner til å setja bygningen i stand.

LESARBREV

Din lokalavis. Vårt demokrati. Kjære leser. Jeg er glad for at du nettopp nå sitter og leser din lokalavis. Enten du akkurat har bladd opp en side i papiravisa, klikket deg inn på en sak på pc-en, eller åpnet avis-appen på mobilen. Lokalavisa er viktig. Den står for nærhet, samhold og identitet i lokalmiljøet. Den holder deg oppdatert på sakene som betyr mest for ditt liv i det daglige.

Lokalavisene spiller en viktig rolle i demokratiet. Vi trenger medier som kjenner nærmiljøene, og som kan følge lokalpolitikken og det lokale næringslivet tett. Vi vet at lokalavisene er sentrale i å sørge for at lokaldemokratiet i kommunene fungerer. Det gjør lokalavisene til selve fundamentet i det norske mediemangfoldet, og viktige for gode lokalsamfunn. I mediestøttemeldingen jeg nå har lagt frem ønsker vi å sikre denne demokratiske bærebjelken. På små steder klarer dessverre ikke markedet alene å bevare et lokalt medium. Å legge til rette for lokalmedia i hele landet, gi de bein å stå på slik at de kan levere kritisk og undersøkende journalistikk er en av hovedprioriteringene i mediestøttemeldingen. Vi vil ikke ha blindsoner eller halvskygger i mediekartet. Alle politikere i små og store kommuner skal sees i kortene. Alle med makt må ha noen som følger med og stiller spørsmål på vegne av folk. Mediestøtten må i større grad ha som målsetting å legge til rette for lokale medier i hele landet ved å sørge for omfordeling til små lokalaviser.

Vi har om lag 240 aviser i Norge i dag, og antallet har holdt seg stabilt lenge. Selv om pressestøtten har en del av æren for dette, har mye forandret seg siden 60-tallet. Produksjonstilskudd skal legge til rette for et mangfold av aviser. Likevel er det slik at over halvparten av potten går til de fem største avisene. Derfor er det på tide at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan vi bruker og fordeler de om lag 300 millionene som går til denne ordningen.

Slik at du kan dele og se dine barn eller barnebarn score mål for det lokale fotballaget, bli informert om konsekvensene av beslutningene i kommunestyret for din hverdag, eller finne ut hvilke kultur- og fritidstilbud du kan delta i denne uka. Regjeringen skal bidra til at du har en avis du kan innlegg til for å delta i den offentlige debatten og lokaldemokratiet. Bidra slik at din lokalavis kan fortsette å utvikle den gode lokale journalistikken som er viktig for deg og ditt nærmiljø. Trine Skei Grande kultur- og likestillingsminister

11


12

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Annonser

Vinn flott påskegåve! Me har laga ei undersøking som me ønskjer flest mogleg skal svara på. Det er ikkje tvil om at avisverda er i utvikling – då lurer me på kor stor interessa for at Vestavind startar opp med lokale, digitale nyhende på nett. Ei nettavis for abonnentar kan bli eit tilleggsprodukt til papiravisa – eit mogleg grep for å nå både etablerte og nye lesarar og bli enda meir attraktive for våre annonsørar. Du kan også svara frå nett, sjå

www.vestavind-sveio.no

Av svara me får inn, trekk me ut ein vinnar, som får denne flotte påskegåva til ein verdi av 1000 kroner.

Fyll ut alle dei aktuelle felta under og send svarslippen, porto er betalt!

Abonnerer du på Vestavind i dag?

JA

Ja, eg har fylt ut, og vil vera med i trekninga om påskegåva!

NEI

DERSOM JA:

Omtrent kor mange les same eksemplaret som deg kvar veke?

stk.

Kunne du tenka deg å lesa Vestavind som nettavis?

JA

NAMN / TLF: NEI

Vestavind AS Svarsending 7396 0096 OSLO

DERSOM JA:

Kor ofte synest du ei nettavis bør oppdaterast? Fleire gonger dagleg

Dagleg

Ein gong i veka

ALDER:

Ein gong i veka

POSTNR.:

Kor ofte vil du ha nytte av ferskt nytt frå Sveio på nett? Fleire gonger dagleg

Dagleg

www.vestavind-sveio.no •• facebook.com/vestavind •• Tlf. 53 74 01 80 •• #vestavindsveio


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Vestavind, 1991

Femlingar på Skiftestad Bæ-bæ-lille lam! Det var stor stas på Skiftestad hos familien Rommetveit på lørdag, då vart det fødd femlingar i sauefjøset. Så mange lam på ein gong er nokså uvanleg, men sauemor ser ut for å ha takla det fint. Snart skal både ho og lamma ut på vårgrøne beiter. Foto: Privat

44 sider påskeavis!

B CREATED Y FREEPIK

Fekk du me’ deg detta?

13

Nr. 15

n

11. april 2019

n

33. årgang

n

Laussal kr. 25,-

Ny leiar for SIL

139 på liste til lokalvalet

fått ein kvinneleg For første gong i historia har Sveio IL å ta fatt på oppleiar. Lillian Rommetveit gler seg til gåva. SIDE 2

et i år? Her får du full oversikt over Lurer du på kven som stiller i kommuneval SIDE 7 og 8-9 Og bak listene ligg det ein del fakta! listene som er innleverte, frå åtte parti.

Fullt av folk på Folkefest

SIDE 18-19

Eldstemann i Bergen SIDE 22

Historie:

LyngSiri SIDE 26-27

Nils Den eldste innbyggjaren i Bergen heiter på Severin Økland, er 104 år og er oppvaksen Eikeland. Les om han og fleire i Våre liv! Foto: Alice Bratshaug, Bergens Tidende

SJÅ DEN NYE KATALOGEN til Noregs største bustadbyggjar!

DITT SENTRUMSNÆRE BILVERKSTED xxxx

✔ God kompetanse – god service ✔ Konkurransedyktige priser ✔ Fullserviceverksted for alle bilmerker ✔ SsangYongverksted ✔ EU-kontroll ✔ Dekkhotell ✔ Skadeverksted ✔ Bilglass ✔ Nye og brukte biler

HUSK

DEKKT SKIF innen 29. april!

Daniel

Marius

Lillian

HANSABAKKEN I SVEIO SENTRUM: Einebustad med carport

til på Hansabakken, nord for Sveiogata. Nybygd bustad med tomt som ligg flott Kort veg til butikkar, Alt på eitt plan, god planløysing og livsløpsstandard. Bjørn Storebø – eller skule. Kontakt kommunesenter, bank, barnehagar og for ein bustadprat onsdagar og torsdagar. kom innom kontoret i Sveio senter

Godkjent for Husbankfinansiering

Sigve

www.sveioauto.no • post@sveioauto.no

Harald

Rafael

TEAM SVEIO AUTO

– me hjelper deg med søking!

Tlf. 53 74 77 77 till

Me vil inspirere deg til å realisere

Bes

på katalogen atne.no www.valv

din eigen husdraum.

Med vår trygge og oversiktlege byggeprosess som «grunnmur», kan

du bruke tida påKr. 3.350.000, alle dei spanande

• Fast pris i byggeperioden detaljane som • 5 års reklamasjonsrett skapar heimen din! • Lågare dokumentavgift

53 40 20 70 Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 98 28 99 39 Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. www.valvatne.no

1900-2015 FAGFOLK I 115 ÅR

Stort opplag Har du uventa fått Vestavind i postkassa i dag, er det ikkje ein feil. Nokre gonger årleg har me stordistribusjon, slik at fleire får glede av lokalavisa. Denne veka er det påsketema – håpar lesnaden fell i smak. I samband med påske hoppar me over ei veke, slik at neste avis kjem ut torsdag 25. april.

TIPS? Ring eller send SMS/ MMS Tlf. 53 74 01 80 / 416 80 162 redaksjonen@vestavind-sveio.no


14

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Premiert for storstilt miljøløft Sveio Bondelag, Sveio Sau og Geit, og Sveio Bonde- og småbrukarlag deler førstepremien i årets plastaksjon i Sveio. Dei tre landbruksorganisasjonane samla store mengder landbruksplast, typisk rundballeplast, under aksjonshelga 15.-17-mars. Andreplassen gjekk til familiane som plukka vanleg plast.

Tekst og foto: Kari Nilsdotter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Under premieutdelinga på kommunehuset sist fredag var seks av totalt sju deltakargrupper frå plastaksjonen representerte. Overrekkinga var det ordførar Jorunn Skåden og Åshild Irene Lie, rådgjevar, landbruk/miljø i Sveio kommune, som stod for. – Responsen på årets plastaksjon har vore fantastisk! Bøndene i Sveio samla mest plast av alle, men ekstra kjekt i år er at fleire familiar har plukka plast. Foreldre og born har plukka saman. Dette gjer det vanskeleg å gjera forskjell, difor delt andreplass, eller delt førsteplass, om du vil. Alle gruppene får 1.000 kroner kvar, opplyste ordføraren.

1.960 kilo plast

Åshild Irene Lie oppsummerte aksjonshelga i tal: – I 2018 blei det plukka totalt

1.960 kilo plast, i år er talet 1.320 kilo, det vil seia 640 kilo mindre enn året før. Dette er positivt, for då ser me at talet går ned. Når det gjeld landbruksplast hadde me to store konteinarar på 40 kubikk kvar, desse blei levert stappfulle. Dette er kjempeflott gjort av bøndene. I tillegg var seks konteinarar, kvar på 10 kubikk, utplasserte rundt om i heile kommunen. I alle desse hamna det mykje søppel, (1.320 kilo), som blei henta av SIM, skrytte Lie.

Kina har sett foten ned

Sjokoladekake, brus og kaffi blei sendt rundt, medan praten gjekk. Deltakarane fortalde om kor dei hadde plukka, og kva dei hadde funne. Representantane for bondeorganisasjonane snakka om sine utfordringar. – Kina vil ikkje lenger vera søppelsorterarane til resten av verda. Krava har blitt strengare og Noreg har ikkje vore flink nok til å følgja opp.

Dei siste åra har det stoppa opp, no må me bli flinkare til å halda plasten rein, poengterte Jon Bergmål i Sveio Bondelag.

Engasjerte heile familien

På Lyngholm har familien Vikse rydda ei 400 meter lang strandlinje, noko som resulterte i tre fulle bossekkar. – Me kom over ein haug med brusboksar, i tillegg fann med brøytestikker, tau og blåser, fortel Sunniva og Mikkel Vikse. Familien Haukås/Vikse bur i Haugesund, men reiser til hytta si i Vestvik så ofte dei kan. Under plastaksjonen tok dei båten sin og saumfarte alle vikane frå Vestvikvågen til Kråkenes (i Førdespollen). – Det såg reint og fint ut frå sjøen, men då me gjekk i land såg me mykje som ikkje burde vera der, blant anna sniksnører, tauverk og litt av ein båt. Me fann også ei full kanne med sagkjedeolje, – den gav eg til

farfar. Det mest spesielle funnet var ein ryggsekk, fortel familiefaren. – Det var ikkje vanskeleg å få borna med på å plukka plast, dei er meir miljøbevisste enn oss, fortel Siri Vikse. Men ingen har plukka så mykje plast som Svein Magne Vikse i løpet av dei tre åra aksjonen har vore. I år hadde Vikse med seg 17 personar og rydda ytre del av Viksefjorden. – Me fekk ikkje koma inn alle plassar i år, fordi det var litt for mykje drag i sjøen, men me fekk plukka ein god del plastkanner, isopor og tauverk. Det var mindre bos å plukka i år, fortel Vikse. Familien Prøysen/Hustvedt sørgja for at litt av utmarka på Mækelandstoppen blei rydda. – Det mest spesielle me fann var eit stort mjølkespann, fortel søskena Julie og David Selsås Prøysen som godt kan tenkja seg å gjera ein innsats for miljøet fleire gonger.

Speidarkonkurranse på Lier Helga 5.-7.april var Førdespeidarane på tur til Lier I Førde for å delta på Ryvarden krets sin årlege kretskonkurranse for speidarar. Vêrgudane var i godlage, så speidarane fekk to flotte dagar på Lier, sjølv om nettene var kalde med berre nokre få plussgradar. Speidarar frå heile Ryvarden krets, tilsamans 20 patruljar var med på konkurransen. Deltakarane frå Karmøy, Skånevik, Bømlo, Stord, og Sveio konkurrerte i fleire ulike disiplinar, m.a. naturkjennskap, førstehjelp, knutar og surringar, orientering, matlaging og ein praktisk hemmeleg oppgåve som i år var å lage ein krakk. Speidarane blei òg vurdert i forhold til samarbeid, samhald på patrulja og ryddigheit. I tillegg må dei klare seg sjølve heile helga, utan hjelp frå dei vaksne. Derfor bur speidarane og leiarane deira i to adskilte leirar under konkurransen. At speidarane frå Førde, patrulje Rev og patrule Ørn, til slutt skulle ende på hhv. 1. og 2. plass blei ei hyggeleg avslutning på konkurransen. Speidarane er med det kvalifiserte til å delta på NM i speiding seinare i år. Vi gratulerer dei flinke speidarane våre og er litt stolte over å få vere leiarane deira. Helsing Lars Hovland og Kristin Brekke Hovland

FRÅ VENSTRE: Amalia Kvam Lodden, Saga Makenzie Stormer Bergo, Gunnar Hovland (bak med grøn gensar), Daniel Nordtveit, Max-Louis Loosch, Bertine Ottesen (bak), Linnea Westergaard Bøe, Matilde Hindøy, Matilde Nordtveit og Astrid Kvam Lodden. Fremst sit Mathilde Aronsen og Synne Kristiansen.

Gunnar Hovland og Daniel Nordtveit (som deltok for første gong) jobbar med matlagingsoppgåva.


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

15

Sveionaturen har fått seg ein real oppreinsking, takka vera denne blide gjengen. Frå venstre og rundt bordet: Familien Haukås/Vikse; Jarle, Herman, Johanne og Siri som rydda langs stranda frå Vestvikvågen til Kråkenes. Jon Bergmål (Sveio bondelag), Henrik V. Blytt (Sveio Bondelag) og Martin Haugland (Sveio Sau og Geit) rydda store mengder landbruksplast og tok førstepremien på vegne av sine landbruksorganisasjonar. Kjartan Moe Hustvedt, Stine Prøysen, Julie Selsås Prøysen og David S. Prøysen rydda på Mækelandtoppen. Svein Magne Vikse og André Danielsen rydda ytre del av Viksefjorden saman med 17 andre personar. Åshild Irene Lie, rådgjevar, landbruk/miljø i Sveio kommune. Dalia Maney Helgadottir, Sunniva, Mikkel og Jan Helge Vikse rydda i strandsona på Lyngholm (André Ghaffari var også med og rydda på Lyngholm, og Sveio Bonde- og Småbrukarlag var ei av gruppene som blei premiert, men var ikkje tilstades då biletet blei teke).

Foto: Vivian Skaren Oa

Meisterskap med blomar og kreativitet Medan folket koste seg ute i vårsola på Folkefest laurdag, jobba blomsterdekoratørar frå NordRogaland flittig med oppgåvene sine. Den lokale blomehandlaren i Sveio, Sveio blomster og gaver var teknisk arrangør for distriktsmeisterskapen, medan Vivian Skaren Oa var konkurranseleiar.

Kommunehuset og plassen utanfor var dekorert med flotte kreasjonar på festdagen, som også var konkurransedag for blomsterdekoratørar i Nord-Rogaland.

– Dei som er med i konkurransen har jobba med to ulike oppgåver, fortel Oa, som no jobbar på Hageland på Stord. Dørene inn til kommunestyresalen, som var dagens konkurransearena, blei lukka i lang tid då dommarane skulle bedømma over 30 ulike kreasjonar. Tema for oppgåvene var «Leik!» og «Parallell». – Deltakarane har fått utfalda seg og jobba med noko anna enn vanlege bukettar. Det går på tid og ein må prestera, forklarar Oa. Kreativi-

tet, fargebruk, komposisjon og teknikk er noko moment som blir bedømt. Deltakarane, som kom frå distrikta mellom Stavanger og Husnes blei ropt opp på scena på Sveiotorget heilt på slutten av Folkefesten, på denne måten blei det gjort litt ekstra stas på dei også. Anna Yttredal Helland, tilsett i Høyvik fagblomster i Haugesund blei kåra til distriktsmeister, og dermed plass i NM. Ho har jobba færre enn fire år i faget, og er i tillegg ufaglært. Jorunn Halsnes frå Jorunn og Joanas blomsterverksted i Etne stakk av med 1. plasseringa i kategorien for dei faglærte. Sveio blomster og gaver stilte sjølv med to i konkurransen, Linda Høvring Johansson og Grethe Lier Alne. Begge fekk diplom for innsatsen, men nådde ikkje opp til topps denne gongen.


16

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Annonser

Cosmica solpleie

50%

IKKE SMØR DEG BORT Det er ikke bare de som legger ut på skitur som trenger smøretips. Tenk solbeskyttelse som du tenker skismøring, og smør etter forholdene.

Tilbudene gjelder f.o.m. 03.04. t.o.m. 23.04.2019,så langt beholdningen rekker.

Apotek 1 Sveio. Sveio Senter. Tlf. 53 74 18 00. Åpningstid: mandag-fredag 9-17 og lørdag 10-14.


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

17

1,6 millionar til auka bemanning for tre Sveio-barnehagar Tidleg tysdag morgon hadde fire lokalpolitikarar på ei gladmelding til tre barnehagar i Sveio – dei får tilskott for å ha nok tilsette på jobb. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Bakgrunnen er at Stortinget våren 2018 vedtok å innføra eit krav om minimumsbemanning i barnehagane, eit krav som må vera oppfylt innan 1. august i år. Det er litt forskjell på kriteria for private og kommunale barnehagar, men i hovudtrekk gjeld dette små barnehagar i kommunar som ikkje oppfyller bemanningsnorma, som seier at det skal vera maksimum seks barn per vaksen.

Handlingsrom

Den ferske nyheiten blei slept for berre 15 minutt sidan då fire Sveiopolitikarar markerte glad-saka, dei hadde fått informasjon kvelden i førevegen. – Er det sant? utbryt Astrid Wallem Hagen, styrar i Bråtveit natur- og kulturbarnehage då ho får vita at dei blir tildelt nær 600.000 kroner som skal gå til bemanning. – Me har alltid hatt det greit, men me har vore forsiktige med pengebruk. No kan me seinka skuldrene litt. Fantastisk! seier Hagen. Barnehagen fekk også tilskott i fjor, som gjer at dei per dags dato oppfyller kravet om bemanning, og kan halda fram med dette utan å ta av eiga botnlinje.

Midlertidig ordning

Sidan Stortinget har vedteke eit minimumskrav til grunnbemanning, har dei sidan 2018 løyvd 363 millionar kroner til tilskotsordninga, som er midlertidig. Ruth G. Østebøvik Eriksen fortel

– Ekstra pengar til bemanning gir oss større handlingsrom, seier styrar i Bråtveit naturog kulturbarnehage, Astrid Wallem Hagen.

at det er vanleg at det blir gitt pengar direkte til dei som treng det mest i ein tre-årsperiode. – Deretter skal resten av rammevilkåra inn i dei kommunale rammene, forklarar Eriksen. Lars Einar Hollund frå Sveio Høgre er glad for at Sveio kommune har fått 1,6 millionar kroner til barnehagane. – Barnehagen er både ein trygg omsorgsarena med gode fang å krypa opp i, men det er også ein arena for å læra gjennom leik. Det viktigaste for god kvalitet i barnehagane er å ha nok trygge vaksne, seier Høgrepolitikaren.

DESSE FÅR MIDLAR • Bråtveit natur- og kulturbarnehage: 593.793,• Bua kultur- og friluftsbarnehage (593.793,-) • Valestrand oppvekstsenter avd. barnehage: 446.956,Barnehagane på Bråtveit og i Valestrand fekk ekstra pengar i fjor (430.000 og 465.000 kroner).

Vaksne politikarar kan også leika, her har dei tatt plass på sjørøverskuta i Bråtveit naturog kulturbarnehage før dei har fortalt styraren i barnehagen om dei gode nyheitene. F.v. Lars Einar Hollund (Sveio Høgre), Bernhard Endseth Nerland (Sveio Venstre), Jarle Jacobsen (Sveio KrF) og Ruth G. Østebøvik Eriksen (Sveio Frp). Politikarane representerer partia som fekk gjennom forslaget på Stortinget i fjor vår.

263 millionar til små barnehagar 454 små barnehagar får til saman 263 millionar kroner til å auka bemanninga. Det er dobbelt så mange barnehagar som i 2018. – Foreldra skal vera trygge på at det er nok tilsette på jobb til å ta godt vare på ungane deira.

Tilskotet vil gjera det lettare for dei aller minste barnehagane til oppfylla bemanningskravet, seier Jan Tore Sanner. Tidlegare har det vore store skilnader i bemanninga til barnehagane. Den nye norma, som

vart innført i fjor, skal sikra at det blir fleire tilsette i barnehagar som tidlegare hadde for låg bemanning. For barn under tre år skal det vera maks tre barn per vaksen, og for barn over tre år skal det vera maks seks barn per vaksen. – Fleire trygge vaksne i barnehagane er ei viktig sak for KrF. Krava til fleire tilsette er særleg krevjande for dei små barnehagane, derfor er dette tilskotet viktig å få på plass no. Dei små barnehagane utgjer ein viktig del av mangfaldet i barnehagetilbodet, og er ofte drivne av ideelle – slik som meinigheitsbarnehagane, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. – Me ønskjer eit mangfald av små og store

barnehagar, både private og kommunale. Me ser at dei små barnehagane ikkje har like stor økonomisk handlefridom til å raskt omdisponera ressursar slik at dei kan oppfylla bemanningskravet. Derfor prioriterer me nå dei små barnehagane i overgangsordninga, seier kunnskaps- og integreringsminister Sanner. I 2019 aukar regjeringa tilskotet til bemanningsnorm med 160 millionar kroner. Kriteria for kva barnehagar som kvalifiserer seg for tilskot er også noko justert. Kjelde: Pressemelding frå Kunnskapsdepartementet


18

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Bjørn Berge er gitarist og vokalist og nyleg avtroppa medlem av Vamp. Laurdag spelte bluesartisten på heimebane for første gong.

Eivind Jul Wibe Fiksdal (t.v.) sytte for god stemning frå første stund, og fekk fleire barn opp på scena. Modige Markus Bjelland Nordbø (5,5 år) skulle eigentleg fortelja ein vits, men gjekk for «Bæ, bæ lille lam» i staden.

God stemning i strålande sol Både artistar, næringsliv og ikkje minst publikum virka nøgde med Folkefesten som var på Sveiotorget, som ein del av Fartein Valen-festivalen. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Mange lokale artistar, både unge og etablerte, fekk speletid då det vart invitert til Folkefest. God musikk, boder, aktivitetar for ungar og generelt ein møteplass såg ut til å fengja sveibuen. Leiar av Fartein Valen-festivalen, Ole Jørgen Furdal har inntrykk av at folk fekk ei god oppleving av både konsertane og ramma rundt. Han skryt over samarbeidet med kommunen, næringslivet og Sveio bygdelag som var med på arrangera både Folkefest og marknad. Erfaringar undervegs er gjort, etter påske vil det bli eit evalueringsmøte, der fleire innspel skal delast og noterast til neste gong – og kanskje laga det enda betre.

Furdal meiner å ha funne ei god oppskrift på korleis ein kan heidra komponisten i dagens samfunn, i eit samspel med store og små arenaer. – Musikken hans er krevjande, men det er ei viktig oppgåve at musikken vert spelt. I eit intervju med nettavisa Ballade, fekk me støtte frå songaren Marianne Beate Kielland om at det var fantastisk at det finnest ein festival som er dedikert Fartein Valen. Men det krevjar at publikum får kvile innimellom. Festivalen ønskjer å legge til rette for både store og små arenaer, og spela på kontrastane, seier Furdal. På den måten får publikum høve til å høyra Fartein Valen side om side med Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Ole Paus, Bjørn Berge og Helge Toft. Slike kontrastar er spennande og dette vil me arbeide vidare med, seier Furdal. I løpet av festivalen blei sjølvsagt Valenmusikk spelt også, men då for eit mindre publikum i Haugesund, Sveio og på Stord.

Programmet var variert. Ole André Westerheim (t.v.) frå Fitjar song ein Queen-tribute, medan Andreas Carlos Furdal t.h. framførte eigenprodusert musikk. Det Norske Festorkester med konferansier Eivind Jul Wibe Fiksdal i spissen akkompagnerte alle dei musikalske innslaga.

Sveio-jenta Ruth Victoria Rømyhr, også kjend som Vicky hadde to innslag.


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Mange ville prøva lukka hos Line Remøy Bertelsen og Haugesund sparebank sitt lukkehjul.

Stig Espen Hundsnes var medverkande i fleire innslag under folkefesten.

Nora Kvinnsland og pappa Espen var på Folkefesten medan mamma var med i distriktsmeisterskapen for blomsterdekoratørar.

19

To gode venner på konsert – Andreas Våge Aspevik (t.h.) og Liam. Her høyrer dei på Ole Paus. Så spørst det om det gjorde som «morra» sa etterpå!

Folk likte å stå litt langt bak i rekkene, men torget var godt fylt opp av lydhøyre sveibuar og andre besøkande. Her er Ole Paus i sving på scena.


20

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Egg i avisa Har du lagt merke til at det ligg påskeegg gøymt enkelte stader i avisa? Dei er ein del av påskequizen som næringslivet i Sveio sentrum arrangerer. Egga skal teljast og førast inn som svar – quizløypa i år går til Ryvarden, og heng framme frå 13-20. april. Instruksar finn du på første post – sjå også annonse ein annan stad i avisa. Og du – dette egget tel!

Ordførar Jorunn Skåden stilte sporty opp, og slo til knekkplatene som Gunnar Osmundsen og Øyvind Hamre (i bakgrunnen) haldt opp. Då platene var brotne, kunne ein erklæra Sveio karateklubb sin nye dojo (treningslokale) for opna.

Opning i karatestil Med eit knekk blei den nye dojoen i Sveio sentrum opna av ordførar Jorunn Skåden sin knytteneve. Sveio karateklubb har flytta inn i lokalane der Nille var før. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Klubben som tel rundt 70 medlemmar har før hatt fast tilhaldsstad på Sambrukshuset. No har dei rydda vekk diskar og butikkhyller, og fått på plass matter, speglar, pokalar og minne

frå graderingar i det nye treningslokalet. – Skulen trengte klasserom i Sambrukshuset, derfor har me flytta, seier leiar for klubben, Gunnar Osmundsen. Han er nøgd med å ha ein heilt eigen plass for dei kvitkledde utøvarane. – Her er det større og viser betre igjen, seier hovudsensei Osmundsen. Klubben har vore i lokalane frå 1. mars, og fann det passande å leggja den offisielle opninga til Folkefesten. Dagen blei markert med open dojo og kaker og kaffi. Dei som ville fekk demonstrert korleis karatesporten blei utøvd.

Eva Musaeva (t.v.) og Signe Berthilde Hellesnes ville også prøva å dela platene slik som ordføraren. Gunnar Osmundsen instruerer.


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

21

Større p-plass på Haukås Det blir for tida arbeida med å utvida parkeringsplassen/kollektivknutepunktet på Haukås. Arbeidet skal vera ferdig til 1. juni. – Eksisterande parkeringsplass er alt for liten, og det blir parkerert i terrenget og langs tilkomstvegar. Me har fått henvending frå velforeining, kommune og kollektivselskap om problema. Samstundes skal me oppgradera busstoppet med ny «busskantstein» og asfalt, opplyser Bernt Herland, prosjektleiar i Statens vegvesen til Vestavind.

Populær marknad i 30 år Årets Sveiomarknad – den 18. i rekkja, blir arrangert 1. og 2. juni. Marknaden, som frå starten blei kalla Sveiodagane, har tradisjonar 30 år tilbake i tid, og besøkstala har gått stadig oppover. Sveio skulekorps står bak arrangementet som er tufta på frivillige korpsforeldre. Tekst: Kari Nilsdotter Haukås kari@vestavind-sveio.no

– Den pågåande utbygginga av Sveio skule har gjeve oss utfordringar. Mange har lurt på om det kunne bli noko marknad, no når skuleplassen er bebygd, men det kan me bekrefta at det blir. Me var tidleg i dialog med Sveio kommune og har saman funne gode alternativ til plassering av blant anna Skandinavisk tivolipark som krev ganske stor plass. Det fortel Ranveig Anette Hegerland, leiar i marknadskomitéen og også leiar i Sveio skulekorps. I komitéen har ho med seg Lilly Krossgått Helland, Sigrid Mølstre, Thomas Strømsvold og – Planleggjinga er godt i gong, Camilla Haldin Valle- og me håpar de gler dykk like stad. mykje som oss. Me lovar noko Med fokus på kjekke for ein kvar smak på programog sosiale arrangement, met og håpar mange finn vegen handel og tradisjonar, er til Sveio 1. og 2. juni, seier Sveiomarknaden venta Ranveig Anette Hegerland, leiar for Sveiomarknaden. Foto: Kari å bli ei festhelg, ikkje Nilsdotter Haukås berre for sveibuen, men for folk i heile regionen. I år har skulekorpset alliert seg med Sveio drill for å får arrangementet vel i hamn. Det er enda litt lause trådar, blir me fortald, men arrangørane lovar tradisjonell marknadsdag med underhaldning for barn og vaksne, kafé og grill, salsutstillingar med kunst, handverk, og næring. Hovudutstillar er Haugaland kunstverk, der fleire kunstnarar er med. Alle politiske parti er invitert, for dei inneber marknaden startsskotet for den lokale valkampen. Nytt av året er paintball, aktiviteten blir lagt til kunstgrasbana.

Underhaldning

Sveio skulekorps står som arrangør av Sveiomarknaden. Her er nokre av Sveio skulekorps sine flinke musikantar, bak f.v. Jon Bernhard Tollaksen Mølstre, Elin Johanne Lie og Andreas Haldin Vallestad. Framme f.v.: Caroline Haldin Leirvåg, Ingrid Marie Helland og Arne Martin Helland. Foto: Irene Flatnes Haldin

Av underhaldningskrefter blir det konsert med Jan Eggum på lørdagen. Søndag opptrer songtalenta EmRa (Emma Lund Johansen og Raia Eriksen Radulov), som fekk publikumsprisen under Sveiotalentet i fjor haust. Den populære politihunden Peter, kjent frå barnebøkene med same namn, gjestar også marknaden saman med politibetjent Herman Emil Eileraas og politiadvokat Sveinung A. Andersen. Med andre ord mykje godt å sjå, høyra, eta og kjøpa på årets marknad! – Me håpar på finvêr, og mange besøkjande, seier Hegerland på vegne av alle som jobbar for at årets Sveiomarknad skal bli like flott som tidlegare år.


22

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Våre liv

Tekst og foto: Kari Nilsdotter Haukås

Foto: Alice Bratshaug, Bergens Tidende

Henny Elisabeth Nygård

Nils Severin Økland

fødd 27. februar 1930 på Bratthammer

fødd 16. februar 1915 på Eikeland

Henny vaks opp med tre yngre søsken, Lilly, Harry og Anna, på eit småbruk på Bratthammer, i dåverande Avaldsnes kommune. Foreldra var Inger og Hildor Eike. Eigentleg bestod familien av to born til. Anna var tvilling, men broren døydde berre to-tre dagar gamal. Enda ein liten bror vart berre ni månadar gamal. Lungebetennelse tok dei begge. Desse dødsfalla berørte Henny sterkt, og gjer det framleis. Då tvillingane kom til verda var ho rundt sju år. – Syster mi og eg hadde vore på skulen og i foreining, eg minnast det blæs og var svært kaldt. Om kvelden då me jentungane hadde lagt oss kom far og fortalde at Lars var død. Og så gret han, eg gløymer aldri korleis den vaksne mannen gret, det var heilt forferdeleg. I ettertid har eg blitt fortalt at legen hadde lagt den nyfødde babyen på eit bord framfor vindauget medan han tok imot den andre babyen. Då hadde pappa kome inn og spurt om det var rett at «badne» skulle liggja der i trekken. Nei, han skulle ikkje det, han hadde alt lege for lenge! sukkar Henny. Henny blei tidleg van med gardsarbeid. Ho var 10 år då tyskarane invaderte Noreg. Ein morgon ho gjekk åleine til skulen blei ho stoppa av ein ung tysk soldat som forlangte å få sjå passet hennar. – Det har eg ikkje, svara Henny og pressa seg forbi han. Ho gjekk fort, frykta han ville koma etter og halda henne igjen, men i staden fekk ho skjellsord kasta i ryggen. – Svarte sigøynar! ropa han. Henny, som hadde blåsvart hår og brune augo, kjende pulsen slå raskare, men fyrte tilbake: – Like svarte sjølv du farr! Så sette ho opp farten og kom seg til skulen utan at det skjedde noko meir. Etter konfirmasjonen fekk ho huspost hos ein skipsreiar i Haugesund. Der likte ho seg godt. Ein dag drog venninna hennar med til ein fornøyelsespark, då trefte ho han som skulle bli hennar ektemann. – Det var akkurat som når du tenner på ei stor fyrstikk, eg tende med ein gong. Eg blei så glad i den mannen, han var så snill, fornuftig og roleg. Og flink med ungar også, då me fekk barnebarn fekk han ikkje levande fred for dei var så feien med han. Sigurd var bonde og snikkar, og bygde huset deira på Bratthammer. Men i 1958 flytta dei til Nygård i Sveio for å ta over garden etter hans foreldre. – Eg hadde ikkje noko imot å flytta, det gjekk som hand i hanske det for eg var van med både ute- og innearbeid. Me hadde kyr og hest, og etter kvart skaffa me oss traktor. Barneflokken vaks til tre jenter og ein gut. For åtte år sidan flytta ho inn i nytt hus som sonen Sigurd Henning, bygde på heimegarden. Alt på eitt golv, store rom og alt praktisk tillaga. Diverre døydde hennar kjære ektefelle i 2010, rett før dei skulle flytta inn i nyhuset. Heldigvis har Henny mange av sine rundt seg, god helse har ho også, og klagar gjer ho så visst ikkje. Ho er ei aktiv dame som likar både å farta, og kosa seg med spøt i godstolen. Like framfor huset ligg idylliske Åsevatnet der eit svanepar har fast rugeplass ute på den vesle holmen. No følgjer Henny spent med frå stoveglaset om det blir noko avkom i år. Sjølv har ho 12 barnebarn, og ventar det 19. oldebarnet. – Litt av ein gjeng, seier ho og ler.

Han vaks opp på Eikeland i dåverande Valestrand kommune, som nummer tre i ein søskenflokk på seks. Foreldra var Nora og Gregorius Økland, faren var småbrukar og fiskar. – Eg hugsar godt då morfar min, Nils Valen, døydde, berre 69 år gamal. Eg var tre år, og hugsar denne gravferda som gjorde så sterkt inntrykk, der så mange sørgja så mykje. Etter gravferda kom mormor Sara til meg med eit par fine tresko som morfar hadde laga til meg. Dei skorne blei eg svært glad for, fortel Nils Severin Økland som har hatt eit langt og innhaldsrikt liv. Frå 1936 til 1968 var han i fart på alle hav, dei siste åra som styrmann og skipsførar. I dag bur han i Bergen, der han er den eldste mannen i byen. Høyrsla er skada, men dottera Bjørg Elin Økland fortel at far hennar steller seg sjølv, held orden på hus og hage, les aviser og ser på tv. Kona Målfrid Konstanse, døydde i 2013, etter at ho hadde vore to år på sjukeheim. Ekteparet fekk to born, Bjørg Elin og Magne Normann, begge vaks opp i Bergen. Under den andre verdskrig blei han einig med bror sin Gregorius, om at dei skulle rømma over til Shetland. Søskenbarnet deira, Theodor blei også med. 13. oktober 1941 la dei ut med «Silden», ei 40 år gamal fiskeskøyte på 30 fot og 10 hestekrefter motor. – Båten var klargjort for fiske,  og då me passerte den tyske vaktbåten i Bømlafjorden, og dei såg at me sat i oljehyre og agna liner, vinka dei oss vidare. Med fint vêr skulle turen vera unnagjort på rundt 30 timar, men så vel gjekk det ikkje. Neste dag blæs det opp til sterk kuling og høg straumsjø, kompasset var øydelagt, og me blei liggjande på vêret i nær to døgn. Me prøvde å styra mot sørvest slik at me ikkje skulle risikera å gå nord for Shetland og aldri finna land. Ein kraftig brottsjø over heile båten resulterte i vatn i motorrommet og stopp i motoren. Etter tre kritiske timar klarte eg å få motoren i gong igjen. Vêret hadde betra seg så mykje at me kunne gå med litt større fart, men me måtte vera varsam då båten var blitt mykje lekk. Ved hjelp av ei handpumpe, klarte me å halda båten flytande. Den tredje dagen såg me land, det var nesten ikkje til å tru, det viste seg å vera fyret ved innseglinga til Lerwick på Shetland! Her blei me tekne godt imot av norske og britiske militære, og me fekk mat og husrom. Me var både svoltne og trøytte etter den strabasiøse reisa over Nordsjøen, der me ikkje hadde sove og nesten ikkje ete  noko. Neste morgon var  «Silden»  søkkt ved kai, og berre mastetoppen stakk opp av vatnet, noko som fortel sitt tydelege språk om ein dramatisk overfart. I Skottland utdanna trioen frå Valestrand seg til skyttarar, og tenestegjorde i Sjøforsvarets skyttaravdeling for handelsflåten fram til krigen var slutt. I løpet av desse åra hadde Nils Severin 50 turar i konvoi mellom USA og Europa. For innsatsen er han tildelt tre krigsmedaljar. – Kva er oppskrifta på å bli så gamal? – Heime blei eg lært opp til å arbeida hardt og aldri gje opp, det har vore ei drivkraft gjennom livet Nils Severin Økland fotomitt. Dessutan har eg alltid har hatt godt humør grafert i 1941 då han blei og god tru på meg sjølv, seier den spreke 104-årin- utdanna skyttar i Skottland. gen som er den siste gjenlevande i søskenflokken. Nils Severin fekk skyt-

Henny Elisabeth Eike manglar her berre ti dagar på fire månadar.

tarnummer 212.


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

23

Rikka Ramsdal

Lars Eikehaugen

fødd 7. mars 1924 på Tveita i Valestrand

fødd 7. desember 1927 i Bergen

Eitt av Rikka sine første minne er då ho i fire-fem års alderen fekk ei heimelaga dokke i julepresang. – Mor hadde skrive til Utstyrsmagasinet i Oslo etter hovud, armar og bein, resten sydde ho sjølv, fyllet var sagflis, tørka i steikeomnen. Seinare var det ein gut som absolutt ville ha denne dokka, og då lova mor at eg skulle få ei ny, ei sovedokka med hår. Den vart eg glad i, og tok godt vare på, minnast Rikka Ramsdal. På stovegolvet står ei bøtte med 95 roser i, – like mange som Rikka er år. Ho fortel at bursdagsfeiringa så vidt har lagt seg og blomane er frå hennar nærmaste, blant anna fem born, 12 barnebarn, 16 oldebarn, og to tippoldebarn. Rikka har vore enkje i snart 25 år, og har mykje å sjå tilbake på. I det gamle huset frå 1882 er ho fødd, og her på garden har ho hatt heile sitt vaksenliv. Farfaren hennar, Ole Vik frå Osterøy, var den første i slekta som kom hit til Tveita. Våningshuset var då flytta frå det tidlegare klyngetunet som låg litt lenger aust. Rikka overtok garden etter sine foreldre, Sigurda og Anders Vik, og saman med ektemannen Hans Meidel Ramsdal, dreiv ho garden i mange år. – Det var far som ville at eg skulle heita Rikka etter passepika si på Osterøy, fortel valestrendingen som vaks opp som yngst i ein søskenflokk på tre jenter. – Far hadde lyst på ein son til å hjelpa seg på garden, men det fekk han ikkje, dermed blei det eg som blei sonen, ler Rikka. I oppveksten arbeidde ho mykje med faren, blant anna henta tømmer med hest og kjerre, og køyrde fram stein når faren steinsette veiter. Frå stoveglaset kan ho sjå bort på Fartein Valen-huset. Rikka kjende både komponisten og søster hans Sigrid svært godt. – Eg snakka ofte med Fartein då me gjekk til Valevåg ilag, eg skulle ned og handla, han skulle i posten. Fartein var svær til skriva, han hadde alltid ei stor bunke med brev som skulle sendast. Han var ein kjekk mann å koma i lag med, eg snakka med han som eg snakkar med einkvan annan, eg tenkte vel heller ikkje over at han var ein kjent komponist. Til Sigrid gjekk me jentene i barneforeining, ein dag me sat i stova hennar kom Fartein inn og spurde om me ville høyra når fisken hoppa i vatnet. Jau, det ville me sjølvsagt. «Ja, då må de vera med meg inn i stova mi», sa Fartein, og så sette han seg til pianoet og spela. Det var svært kjekt, minnast Rikka. Til konfirmasjonen fekk ho ei eske med fire lommetørkle, 10 kroner, der halvparten var frå bestemora, eit smykke, og ei sølvskei. – Mønsteret på skeia heitte Anitra og eg bestemte meg for at det ville eg samla på, og det har eg gjort. Valestrendingen sette seg også andre mål som ho prinsippfast har halde fast ved: – Då eg var lita såg eg mange gamle med grått hår, då bestemte eg meg for at det ville eg aldri ha! Den lovnaden har eg halde, ler den sprudlande valestrendingen. Ho likar å strikka og lesa, og likar elles å farta i inn- og utland, og har besøkt 22 land.

Lars Eikehaugen kom til Sveio i 1964 og sidan har han vore sveibu. Han vaks opp på eit småbruk i Vikebygd saman med to yngre systrer, Paula og Sigrid. Foreldra var Sally og Erik Eikehaugen. Sitt første minne har Lars Eikehaugen svært klart for seg: – Eg var på dagen tre år, då brann kyrkja i Austre Vikebygd ned. Kyrkja blei vigsla 11. juni 1928, og det hadde berre vore ein einaste konfirmasjon i ho. Eg hugsar flammane, mor mi og eg stod heime i glaset og såg på. Folk i bygda vakna av at klokkene stormringde. Elden hadde teke til i sakristiet og på eit par timar låg kyrkja i oske. Truleg var det eit omnsrøyr som var årsaka til brannen. Det hadde vore barnedåp om søndagen, og vêret var kaldt, difor hadde dei fyrt ekstra godt i omnen, men gleda over den vakre kyrkja varte ikkje lenge. Dette var den andre kyrkja på knappe to år, som brann i Austre Vikebygd. Ein vårdag i 1926 slo lynet ned i tårnet på kyrkja frå 1872, og det var uråd å få sløkt brannen. Etter konfirmasjonen i 1944 fekk Lars jobb som dreng på Rennesøy. Planen var å vera der i sesongen, men etter nokre månader fekk han polio og måtte bryta av. Heldigvis gjekk det av i likaste laget. Då krigen var slutt byrja Lars på Rogaland landsgymnas på Bryne, og etter militærteneste fekk han post som «erstatningslærar» i Suldalseid og i Ulladalen, – 14 dagar på kvar plass, med fem timars gange imellom. Han trivdes godt, men det er ein episode han gjerne skulle vore forutan. – Det var hausten 1950, eg skulle reisa frå Suldalseid til Ulladalen. Turen starta med buss frå Sand til Nerheim, derifrå skulle eg gå over fjellet. Det eg ikkje var klar over var at då eg kom opp på fjellet hamna eg i ein snøstorm. Heldigvis klarte eg å koma meg inn i eit fehus medan det verste uveret heldt på. Her la eg frå meg ryggsekken, før eg gjekk vidare til fots med snø heilt opp til skrittet. Eg blei så trøytt at eg måtte kvila for kvar femti meter, men kom fram til Hjorteland der eg budde til slutt. I alt brukte eg sju timar på turen, eg gløymer det aldri! Etter Suldal sette han kurs for lærarskulen på Nesna på Helgelandskysten. Deretter bar det tilbake til meir heimlege trakter, til Øvrebø skule i Vikebygd, der han var lærar frå 1954-1964. Til Sveio kom Lars som skuleinspektør i 1964. Jobben innebar at han også hadde nokre plikttimar for undervisa, og dei timane blei brukte som vikar. Hans tilkomne ektefelle Aalaug kom til Vikebygd og Sveio som helsesøster i 1963. Aalaug og Lars var godt vaksne då dei stifta familie, så då var det like godt at borna kom tett; i løpet av 15 månader blei dei tobarnsforeldre. I 2014, då Aalaug var kome på sjukeheimen, flytta Lars frå Førde til Sveioåsen. Etter at han blei enkjemann for snart eitt år sidan held Lars seg stadig aktiv. Kvar torsdag er han å treffa som lærar på treskjerarkurs i regi av Sveio kystlag, noko han har halde på med dei siste 20 åra, og ein dag i veka er han på verkstaden på omsorgssenteret. – Eg har likt å smi og snikra sidan eg var gutunge, men hovudhobbyen min er historie, Lars Eikehaugen, ein lyslugga fastslår den pensjonerte skulemannen. sjarmør i matrosdress, rundt

Søstrene Vik: Rikka, Sigrun (f. 1919) og Alfhild (f. 1917).

fire-fem år gamal.


Vestavind Torsdag 11. april 2019

Annonser

HIMAPÅSKE?

Created by Freepik

24

BLI MED PÅ

QUIZ TIL

RYVARDEN!

Det er to quizar – ein for vaksne og ein for barn, tilgjengelige frå lørdag 13. april til påskeafta 20. april.

Alle som leverer svar til Sveio Libris & Ringo innan påskeaftan kl. 14, blir med i trekninga av flotte gevinstar levert av stolte Sveio-bedrifter!

Saman for eit aktivt lokalsamfunn!

Mx ogog Jernvare MxSport SportSveio SveioSport Sport Jernvare Sveio Senter - Tlf: 969 0000 050 - facebook.com/mxsveio Sveio Senter - Tlf: 969 050 - facebook.com/mxsveio

549 549

SPAR SPAR 550 550 1099 1099

B I L V E R K S T E D

B I L V E R K S T E D

B I L V E R K S T E D

B

I

L V

E

R

K

S

T

E

D

B

I

L V

E

R

K

S

T

E

D


Annonser

Torsdag 11. april 2019 Vestavind

l i t n e Velkomm ! r e t n e s Sveio  OG EIN HYGGELIG HANDEL PÅ DITT LOKALE KJØPESENTER!

Åpningstider påsken Extra Haugli Mx Sport Libris&Ringo Apotek 1 Pur frisør Monterosa

Ring og bestill på 53 74 01 11

Tlf. bestilling 52 70 32 20 - nå Tlf.ska butikkme i Sveiokosa 941 96 076oss...

Valvatne Ringvegen 5412 Stord Stord – Tlf. Tlf. 53 53 40 40 20 20 70 70 Ringvegen 12 12, 5412 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no

onsdag 07-23 • Påskeaften 08-16 onsdag 09-16 • Påskeaften 09-15 onsdag 10-16 • Påskeaften 10-15 onsdag 10-16 • Påskeaften 10-15 onsdag 09-15 • Påskeaften stengt onsdag 09-14 • Påskeaften stengt 1. og 2. påskedag 13-22, ellers vanlig

Følg SVEIO SENTER på Facebook for nyheter og tilbud!

KA SKA DU FINNA PÅ?

Sveio Libris og Ringo er turistinformasjonen i Sveio, vi hjelper deg gjerne!

www.valvatne.no 1900-2015 FAGFOLK I 115 ÅR

Bestill time på ledigtime.no eller på telefon 53 74 33 98

DAGLIGVARE • APOTEK • KONDITORI • FRISØR • BOK & LEKER • SPORT & JERNVARE • BYGG • GATEKJØKKEN • POST

25


26

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Ellen Kristine Kjærandsen Hagerup har sendt oss historia om Lyng-Siri. Ho fortel: «Dette er ein stil som tanta mi, Kristbjørg Kjærandsen Jansen, skreiv på skulen i 1948 (Førde). Historia er sann og «eg-personen» i forteljinga er far hennar og min farfar; Sigurd Nikolai Kjærandsen (1900-1993). Det var Sigurd Nikolai og broren Rasmus som gjekk til Lyng-Siri med mjølk då dei var born.

Kysten rundt med båt No i 2019 er det femti år sidan Kystruten mellom Oslo og Bergen vart lagt ned. I ei nyutgjeven bok blir båtmateriellet i kystrutefarten omtalt og presentert. Det er Kapabel forlag i Bergen som står bak utgjevinga, og forfattar av boka er Bård Kolltveit. Han kjem frå Odda, men i sitt yrkesaktive liv var han tilknytt Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo. Ei tid var han endåtil direktør. Kolltveit har mykje kunnskap om båtar og persontrafikk til sjøs, og han auser sjenerøst av kunnskapskjelda si i boka om kystruteskipa. Trettiseks båtar får omtale på hundreogtrettiseks sider. Vidare fortel boka om forliset nord for Haugesund i februar 1928. Kystruteskipet «Norge,» eigd av Arendals Dampskibsselskab, ADS, var på veg mot Bergen då det gjekk i fjellveggen på Trollholmen og sokk. Ti menneske mista livet i ulukka. Etter gjenoppbygginga kom båten i kystrutetrafikk igjen, og gjekk i mange år med sitt nye namn, «Bjørgvin.»

Tradisjonsrik rute

Frå rundt 1830 hadde det vore mogleg å reisa med rutegåande båtar mellom Kristiania (som hovudstaden heitte den gongen) og Bergen, men først i 1868 vart det starta heilårstrafikk. Etter 1899 dreiv det førnemnde ADS og Det Stavangerske Dampskibsselskab, DSD, ruta langs kysten, utan konkurranse frå andre aktørar. Lokale stoppestader var Kopervik, Haugesund og Leirvik. I 1963 forsvann siste rest av statleg stønad til drifta av Kystruten. DSD avslutta passasjertrafikken på strekninga Oslo-Bergen same år, medan ADS dreiv ruta Aleine fram til 1969, utan bidrag frå det offentlege. Boka kastar lys over eit tradisjonsrikt transportopplegg, som for lengst er historie. Bård Kolltveit skriv levande og engasjert om dei gamle båtane som kryssa Sletta, og andre verharde havstykke på si lange ferd mellom Oslo og Bergen. Kolltveit nyttar bokmål denne gongen. Akkurat det overraskar mest i samband med bokutgjevinga om kystruteskipa. Svein Elling Austbø

På vitjing hos ein bygdeoriginal Ho budde på Høgestøl i et lite kammers i huset til Åsmund Høgestøl. Lyng-Siri kalla folk henne. Det namnet fekk ho av di ho gjekk ikring og skar lyng åt folk. Kor gamal ho var visste ho ikkje sjølv, og ville ikkje ha noko snakk om alderen sin heller. Men ho var så liti og krokut i ryggen og skrukkut i andletet at alle meinte ho var ikring hundre år. Trudde på hulder og underjordiske ting gjorde ho og. Når ho var ute i marki og lynga, gjekk ho fælt fillut kledd, men ho bytte ein betre stakk på seg når ho skulle heim til folk for å eta. Det var moro å sjå når ho åt. Me gjøymde oss så ho ikkje såg oss, og det var ikkje vanskeleg for ho var tunghøyrd og såg lite. – «Det var god mat, men jammen var eg verd det og, eg har arbeidt så flittig i dag», sa ho. Og så tok ho alltid og lurde noko mat nedi lomma si. Ho ville ha med seg heim, og det var ingen som sa noko for det, ho trong det nok. Ho var flink til å skjera lyng. Ho hadde ein pose som ho knytte fast kring livet til å ha lyng i, «knøso» kalla ho han. Ho hadde nok ikkje stor dagsløn og ein mann tykte synd i henne, og gav henne to kroner for ho skulle kvila seg nokre dagar. Men då dreiv ho berre endå ivrigare på for ho vart i slikt godlag. Me borna våga oss ikkje til å gå åleine inn til henne. Det var noko nifst med heile «Lyng-Siri» tykte me, kanskje kunne ho trolla og! Når me var fleire i lag, lurde me oss bort åt huset og stod utanfor og lydde. Ho var så svær til å snakka med seg sjølv, og det tykte me var moro. Ein gong skulle bror min gå med eit spann mjølk til henne, og då skulle eg få vera med. Det var litt spennande, tykte eg, då me skulle inn i det vesle kammerset hennar. Du verda for eit rom! På veggene hadde ho klistra allslags aviser og blad med bilete på. Attmed omnen låg ein stor dunge med einer, det var veden hennar.

I ei krå sto sengi og atmed glaset bord og stol. På bordet stod visst alt det ho åtte av kjørel. Graut hadde ho i eit fat, og han var mygla. Ho hadde noko kavring og litt bolla, og det gjøymde ho i sengi. Bollene var like harde som kavringar før ho åt dei. Heile rommet var svart av røyk. Ho vart svarande blid då me kom med mjølk åt henne. Og så ville ho spandera. Ho hadde drops i ein kopp. Koppen var svart som alt det andre og dropsen var smelta saman. Så tok ho ein kniv og stakk nedi og gav oss burt i munnen av dette. Og me måtte ta imot, men me lurde oss til å spytta heile greia burt i einerdungen då ho snudde seg. Me ville ha ho til å syngja til oss, men det ville ho ikkje. Så sat me og prata med henne og spurde om allslags, men det var ikkje alt ho ville svara på. Ho hadde sett nokre lys ein kveld. – «Det var nok «lyktemennene» som var ute og gjekk», sa ho. Då me gjekk heim, stod me ei heil stund utanfor huset og høyrde etter korleis ho prata med seg sjølv. Det er mange år sidan ho døydde, men Lyng-Siri og rommet hennar gløymer eg aldri.

Illustrasjon: Erling Vallestad


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

27

Faksimile frå Haugesunds Avis, 13. juni 1986: Ellen Kristine Kjærandsen Hagerup fann nyleg dette avisutklyppet som viser elevane ved Førde skule i 1913. Ho fortel: – Tanta mi har markert farfaren min, Sigurd Nikolai Kjærandsen, med kulepenn, her er han rundt 13 år, – altså litt eldre enn då han besøkte Lyng-Siri. Biletet har ei heilt spesiell historie. Av påskrifta på baksida går det fram at Kaia Espenes frå Espenes ved Håvardsholm, sende dette biletet som julehelsing til onkelen sin, Carl Hjortland i USA. Helsinga er datert 10. desember, men det går ikkje fram om dette også var i 1913. I 1985 var etterkomar etter Carl, Gunder Hjortland, på vitjing i Noreg. Dei hadde då biletet med seg tilbake og overlet det til Lars Magne Hjortland i Auklandshamn.

A

B

Ellen Kristine Kjærandsen Hagerup har gjeve desse opplysningane om biletet over: «Gamalt postkort av Førde der eg har markert kor farfaren min, Sigurd Nikolai Kjærandsen (A) og kor Lyng-Siri budde (B). Sjølv om dette biletet er gamalt (ukjent årstal) så er begge husa på dette biletet bygd større og nyare enn då historia hende. Då farfaren min var gutunge, tidleg på 1900-talet, var huset han vaks opp i (A) mindre og lågare. Høgestølhuset (B) var ikkje bygd slik det er på biletet. Det stod visst berre eit lite gamalt hus på same stad, og det var der Lyng-Siri budde.»

Kristbjørg (Kjærandsen) Jansen var ho som skreiv stilen. Ho er 87 år og bur i Flekkefjord.


28

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Ungdområdet i Sveio, ungdomsrådet i Hafnarfjordur med ordførar, president og andre representantar. På turen blei erfaringar og råd utveksla. Alle foto: Jakob Hov

Ungdomsutflukt til Island I slutten av mars reiste ungdomsrådet i Sveio til Island på studietur. Sveio kommune har frå før av nære band til Hafnarfjordur – staden der Ravnafloke gjekk i land.

Følgjet på 22, inkludert vaksne, fekk mellom anna møta eit islandsk ungdomsråd. Jakob Hov, som går på vidaregåande, var med på turen og har sendt oss fleire bilde. Han fortel om bading i Den blå lagune, sightseeing, islandsk mat og handhelsing på den islandske presidenten, som forøvrig snakka godt norsk. – Han heldt tale og var veldig morosam og ærleg. Då han fekk eit flag med kommunevåpenet til Sveio, sa han «This flag will sit on my office desk for a few days and then I will move it down to the basement and it will be forgotten forever», fortel Hov.

Turen gjekk over fire dagar, og det var Sveio ungdomsråd sin sekretær, Svavar Fridriksson som laga til opplegget. Som namnet tilseier har han røter på Island. Ordførar Jorunn Skåden var ein av fleire vaksne i følgjet. – Sveio kommune har hatt god kontakt med denne kommunen tidlegare – den har vore besøkt fleire gonger i samband med den spesielle vikinghistoria, seier Skåden. Ho skryt over høflege ungdomar, og ser ikkje vekk i frå at det kan bli ein gjenvisitt om ei tid.

Sveio-besøk i Reykjavik.

Kjallarin, kjellar. Islandsk og norsk har nokre likskapar, men det gjekk mest på engelsk blant dei unge. Motiv frå Hard Rock Cafe.

Venting på flyplassen – Keflavik.

Vestavind er ei fri lokalavis som kjem ut i Sveio kvar torsdag. Redaktør er Irene Flatnes Haldin e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no

Vestavind ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urett avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å klaga til Pressens Faglige utvalg (PFU). Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo. Telefon: 22 40 50 40


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Annonser

A Au ud d ii Forspranget Forspranget ligger ligger ii teknikken teknikken

LEVERING FØR SOMMERFERIEN

A u d i e -t ro n 5 5 A d v a n c e d F a s t T ra c k K LA R F O R R A S K LE V E R IN G !

E le k tris k k jø rin g p å e t h e lt n y tt n iv å ! Kombinasjonen Kombinasjonen av av optimal optimal komfort, komfort, sportslig sportslig ytelse ytelse og og et et sofistikert sofistikert utseende utseende gir gir en en kompromissløs kompromissløs opplevelse, opplevelse, både både på på hjemmebane hjemmebane og og på på langtur. langtur. God plass og høy bakkeklaring, i tillegg til firehjulstrekk, takrails og hengerfeste gjør e-tron til en komplett familie-SUV for norske forhold. God plass og høy bakkeklaring, i tillegg til firehjulstrekk, takrails og hengerfeste gjør e-tron til en komplett familie-SUV for norske forhold. Vi Vi har har sikret sikret oss oss et et antall antall av av Audi Audi e-tron e-tron Advanced Advanced Fast Fast Track Track og og disse disse kan kan nå nå bestilles bestilles for for raskere raskere levering. levering. Kontakt Kontakt oss oss ii dag dag for for nærmere nærmere informasjon informasjon vedrørende vedrørende leveringstidspunkt. leveringstidspunkt.

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Assistentpakke Assistentpakke tur tur Sportsseter Sportsseter ii skinn/alcantara skinn/alcantara 20” 20” aluminiumsfelger aluminiumsfelger Komfort Komfort førklimatisering førklimatisering Setevarme Setevarme foran foran Forberedelse Forberedelse for for tilhengerfeste tilhengerfeste Sidekollisjonsputer Sidekollisjonsputer bak bak Elektrisk Elektrisk justerbar justerbar korsryggstøtte korsryggstøtte foran foran Blank Blank takreling takreling Head Head up up display display

HØYDEPUNKTER

> > > > > > > > > > > > > >

Virtual Virtual cockpit cockpit plus plus Flerfarget Flerfarget ambientebelysning ambientebelysning 4-soners 4-soners klimaanlegg klimaanlegg Audi Audi phone phone box box Audi Audi smart smart phone phone interface interface Matrix Matrix LED LED hovedlys hovedlys Adaptive Adaptive vindusviskere vindusviskere med med integrerte integrerte spylerdyser spylerdyser ii viskerarmen viskerarmen > > Home Home Link Link garasjeportåpner garasjeportåpner > > Leveres Leveres ii fargene fargene Mythossort Mythossort og og Tyfongrå Tyfongrå

** N ye A u d i ee-tron -tro n 555 5 A d v a n c e d FFast a s t TTrack ra c k X X X .X X X ,- ** eller e lle r privatleasing p riv a tle a s in g 5.727,-/mnd** X .X X X ,-/m n d ** Nye Audi Advanced 813.100,-* *Audi e-tron Fast Track ved kjøring inntil rekkevidde og forbruk (WLTP). Rekkevidde og kan seg valg av *Audi e-tron 55 55 Advanced Advanced Fast Track har ved blandet blandet kjøring inntil 380 km rekkeviddeog ogforbruk forbruk fra fra 24,7/100km (WLTP). Rekkevidde og forbruk forbruk kan endre endre seg ved vedseg valgved av ekstrautstyr. ekstrautstyr. *Audi e-tron 55 Advanced Fast Track har vedhar blandet kjøring inntil 380380 kmkm rekkevidde fra24,7/100km 24,7/100km (WLTP). Rekkevidde og forbruk kan endre valg av ekstrautstyr. ** gjennom Audi Services XX.XXX,-, månedsleie og totalkostnad XXX.XXX,variere med rentenivået. kjørelengde 45.000 km. mva. ** Startleie/etableringsgebyr Startleie/etableringsgebyr gjennom Audi Financial Financial Services XX.XXX,-,månedsleie månedsleie X.XXX,X.XXX,og totalkost totalkostnad XXX.XXX,vil variere medrentenivået. rentenivået. 3 33års års bindingstid, kjørelengde 45.000 km. Alle Alle priser inkl. mva. ** Startleie/etableringsgebyr gjennom Audi Financial Services 205.300,-, , 5.727,411.472 vil vil variere med årsbindingstid, bindingstid, kjørelengde 45.000 km.priser Alle inkl. priser inkl. mva.

Møller Bil ASpostnummer, Raglamyrveien 4, 5536 240 33 900, haugesund@moller.no Audi F o rHaugesund h a n d l e r Adresse, sted. Tlf. XX selger.audi@moller.no Adresse, postnummer, sted. Tlf. XX XXHaugesund, XX XX XX XX, XX, e-mail: e-mail: selger.audi@moller.no

www.audi.no www.audi.no

29


30

Vestavind Torsdag 11. april 2019

KL RaR DU ettE . F I N N

sant elLer usant?

5 F E I L

MINIsudoku

PLAsSER TALA 1 TIL 4 SLIK AT AlLE DEI LOdDREtTE OG VAnNREtTE RADENE InNEHELD TALA 1 TIL 4 EIN GONG

Kva for ein fisk er det fiskaren får på krokjen?

2

1.

Dei fleste leppestiftar inneheld fiskeskjel.

s

u

2.

Fyrstikkene vart funne opp før lighteren.

s

u

3.

Lengda mellom olbogen og handleddet ditt, svarer til lengda på foten din.

s

u

4.

Matematikk: 111.111.111 gonger med 111.111.111 gjev svaret 12345678987654321.

s

u

5.

Donald Duck vart forbode i Finland fordi han ikkje hadde bukser.

s

u

6.

Ei vevkjerring kan ikkje leva meir enn ein månad utan mat.

s

u

7.

I byen Calama i Atacamaørkenen i Chile har det ikkje regna på 400 år.

s

u

8.

Venstrehendte menneske lever i snitt sju år lengre enn høgrehendte.

s

u

9.

Den nordlegaste hovudstaden i verda er Reykjavik på Island.

s

u

10.

Planeten Venus er den einaste i solsystemet vårt som roterer med klokka.

s

u

Bruk bokstavane til å stava orda

t k ea t pa

3 2

KRYsS AV:

3 3

-

svara:

4

1

3

2

4

4

2

1

3

2

4

3

1

3

1

4

2

SANT ELLER USANT:

1. Sant 2. Usant. Lighteren kom først. 3. Sant 4. Sant 5. Sant 6. Usant. Han kan leva

i to år utan mat. 7. Sant 8. Usant. Det er omvendt. STAV ORDET: Apekatt

OLA: - KVIFOR HAR PApPA SÅ LITE HÅR? MOR: - DET ER FORDI HAN TENKER SÅ MYKJE. OLA: - MEN KVIFOR HAR DU SÅ MYKJE HÅR, DÅ? MOR: - TI STIlLE OG ET PÅSKeEgGET DItT, DU!


Annonser

EN KVERKER

ENS R E S S A R TER 5 LITER

E GRØNSK 5 LITER

Torsdag 11. april 2019 Vestavind

31

Norges eldste dekkfagkjede

Vi har det beste grepet sommerføre! Norgespå eldste dekkfagkjede

Goodyear EfficientGrip

98

129

69,-

99,-

Fixia Jernvare Sveio Sveiogata 66 - Sveio Senter - Mobil: 969 00 050 https://www.facebook.com/fixiasveio/

Sveio Steinhaugvegen 36A, 5550 Sveio

Prisantydning kr 1 990 000,+ ca. 2,6% omkostninger

Meget flott og lettstelt leilighet i første etasje med alt på et plan og trappefri adkomst - landlig og fri utsikt

4 Det eneste svanemerkede dekket i verden 4 13% bedre rullemotstand, 2% kortere bremsestrekning 4 Bilen bruker mindre bensin og gir mindre utslipp av kulldioksid 4 Dekket utklasserer konkurrentene på vått føre 4 Du sparer penger og bidrar til et bedre miljø

Vi har det beste grepet på sommerføre!

Goodyear EfficientGrip alt innen dekk og felg til alle kjøretøy plass til4 Fagdekk verksted: Det eneste svanemerkede dekket i verden 4 13% bedre rullemotstand, 2% kortere bremsestrekning - dekkskift og dekkhotell 4 Bilen bruker mindre bensin og gir mindre utslipp av kulldioksid 4 Dekket utklasserer konkurrentene på vått føre 4 Du sparer penger og bidrar til et bedre miljø

DEKK HAUGESUND

www.fagdekk.no

Ekrene næringspark - Tlf. 52 73 63 60

plass til Fagdekk verksted:

www.fagdekk.no

Eieform: eierseksjon Boligtype: bolig Fellesutgifter: 500,- pr. md. Kommunale avgifter: 9 837,Bruksareal: 90 m² Primærrom: 80 m² Tomteareal: 5101 m² eiet Byggeår: 2013 Antall soverom: 2 Parkering: felles parkeringsplass VELKOMMEN TIL VISNING mandag 15. april, kl. 17.00—17.30 KONTAKT Elisabeth Marvik 922 85 381 elisabeth.marvik@ emvest.no

Grusutsalg - Sveio Vi har på lager: - Grus - Singel - Pukk - Sortert jord - Kulestein - Støypesand - Sement / mørtel - Armering - Fiberduk - Drensrør Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Åpningstider Hinderlid: Man-fre 07.00-15.30 Lør 09.00-14.00 (7/4-7/7)

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


32

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Annonser

Vinterlandbruksskulen i Ryfylke

Agronomutdanning for vaksne på 1 år! Studiestad er i Ølen, Vindafjord kommune Skulen er skreddarsydd for den som vil drive gard. Landbruksfag, naturforvaltning, biologi, fordjupningsfag. Ekstra småkurs i tillegg til agronompensumet. Ein populær landbruksskule! Fagturar i inn- og utland. Godt og inspirerande klassemiljø!

Undervisningstid:

Tar du service på bilen hos oss, Ta service på er ett års veihjelp inkludert.

Tarbilen du service på bilen din hos oss!hos oss, er ett års veihjelp inkludert.

MECA Veihjelp er alltid inkludert når du tar service hos oss. MECA Car Service er et trygt valg av bilverksted. Vi står for Har du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice inriktig utført og prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid utføres kludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, kan du ringe vårt assistansemed reservedeler av originalkvalitet, og selvfølgelig gjelder nummer, og du får raskt hjelp. allehos bilens når bilen vært bilen. hos oss. Bestill service oss, sågarantier får du med fortsatt Mobilitetsservice nårhar du henter

Betal når det passer for deg!

Velkommen!

-30% på alle lagerførte batterier!

Har du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice in-

Med MECA kortet kan du dele opp betalingen

Skuleåret 2019-2020:

kludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, kan vårt– assistanseinntildu 24ringe måneder rentefritt!

Søknadsfrist 1. mai

Velkommen!

to kveldar og ein dag i veka, samt ein laurdag i månaden.

www.vlr.no • kontor@vlr.no • tlf. 907 28 784

nummer, og du får raskt hjelp. Bestill service hos oss, så får du med Mobilitetsservice når du henter bilen.

B I LV E R K S T E D

Øystein

Vegard

A S

B I LV E R K S T E D

Solfrid

A S

B I LV E R K S T E D

A S

Med MECAErik kortet kanMartin du dele opp betalingen Torbjørn inntil 24 måneder – rentefritt!

B I L V E R K S T E D

A S

- ditt lokale bilverksted siden 1963

Tlf 53 74 25 51 e-mail: hb-as@online.no

B I L V E R K S T E D

A S

B I L V E R K S T E D

A S

Valevåg brudd Vårsalg

minigraverstein Godt utvalg i bruddheller, kantstein og trappetrinn. Kan kappes etter mål. Ledig kapasitet

Ring Axel 982 42 626

Betal når det passer for deg!

på ferdig oppsatt mur. Ring for pris. Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Man-fre: 7-15.

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Annonser

LEI AV Å GÅ PÅ UTEDO? BOR DU I ET OMRÅDE DER DET IKKE ER KOMMUNALT AVLØP?

VI HAR LØSNINGEN! Visste du at med et renseanlegg fra Biovac kan du skylle ned i doen på hytta - akkurat slik du gjør hjemme? Våre avløpsrenseanlegg passer sammen med alle typer vannklosett. Visste du at med et renseanlegg fra Biovac kan du skylle ned i doen på hytta - akkurat slik du gjør hjemme? Våre avløpsrenseanlegg passer sammen med alle typer vannklosett. Biovac® og Haco® renseanlegg finnes i mange forskjellige utførelser og har derfor mange plasseringsmuligheter. Anleggene klarer alle typer jordforhold og kan enten graves ned eller plasseres i et frostfritt rom. Våre standard renseanlegg kommer i størrelser fra 1 til 10 hus/hytter. Større renseanlegg leveres også på bestilling. Ta kontakt for uforpliktende befaring!

Tittelsnesveien 546, 5550 Sveio Tlf 971 02 222

Rørlegger Thuestad ÅPNINGSTIDER: Tittelsneveien 546, 550 Sveio Telefon 9710 999908.00-16.00 Mandag-fredag ronny@thuestadror.no

33


34

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Vestavind-kryss MUSIKER FRÅ SVEIO, FARTØY SPELAR I ENSLAVED

PASSE DESSORDFØERTI RER SVEIO

RETNING

SNØFONN UTROP

P GEN

BÆR

D

SJUKLEG TILSTAND

DYR

I T DEL VAKSINERE NATURFENOMEN DYR

SJUKDOM

BIBELDEL (OMV) TRIST

U A EL KS VE ÅT I

SJUKDOM

T M S O Y A SK

TIL

RAD

TAL KORTSPEL

A

MERKE SONGPAR

SD TU

V Ø O K M O Æ A

R

O

VEG FRÅ NORD TIL SØR

DRIKKE

O

F

T

E

I

K

K

E

TIL

RAD

K

KORTSPEL

Ø

K

DESSERT DEL

FORTELJINGA

I

T

SOUTH DAKOTA

S

TURVEG

A

S

T

A

L

L

U

E

EK R Å

M EÅ L K RT YE BV E A R M Å NK OK KE T OS R A NTA EL LL

AMBISJØSJON PATTESKISSE DYR

FEILMELDING

DYR

PRØVE

FARTØY

SYLV

AMBISJON

LEVETID

L

BRA

VEG FRÅ NORD TIL SØR

T

U

NATURLEG LOGARITME (FORK.)

T

E

PRØVE

POLITIKER FRÅ SVEIO SKRATTE (VENSTRE)

SPORTSLEG ARRANGEMENT

NAM

DESSERT VAKSINERE

E

SPØRJE

DRIKKE

FARTØY

HOSAU

BAKANFOR

SKYTEVÅPEN

VEG FRÅ HANDBOK NORD TIL SØR STOPPE

NATURSTADIG FENOMEN

G A O R R

S B O I S TF NT T SII O AI TT OS TFT

DIAGRAM

LEVETID

L

TOALETT

E M 5+4

DESSERT

L

S

E

V

FARTØY APPARAT

AMBISJON

R

D

B

M Å

E

LEVETID

L

E S N O A R T E V S K Y UV O N F DT E B T I K K E T I K K E dittkryssord@epost.no NU AT RS A L E M P UD T E V A R SS M Å BI NY O HEK I T S A B E I T A S EU TL TE R DE S I R OA L L T ITO O SS PKR ØRT HYI SS IUN T SFA L L K R Y S T O V E L A R O FI T ED TT N A R E M D G A R T N A R E M V O M A R R L E H N L U N D TE IR KE K dittkryssord@epost.no Æ A D Å S G R A V I DN O K U L E R E R U E I N O K U L P U T E V A R HVN AOS TN BOTA RVR E EI TS AN I TA SR U ATA TTR OK ER K D S I R ØN HON TM N I ID S KN R YTN TS TD A L LIKE Ø K PÅO TU N L U L U F O V E L T A NPR AU RT E V EA M LA R UR TP SUL GATE AL E R V R H I Vinn Flaxlodd! DD RStreng U ETå senda Iløysingssetning. ND O KS UI LR E R T TÅomYFlaxlodd! S I R E T BliEmed i trekninga Alt du å gjera er inn rett S G R A V Me trekkjer ut to vinnarar som får to Flaxlodd kvar. Svarfrist: tysdag 23. april 2019. ET KI V V E AU TF L O R V E S NL A IN Vestavind, U F O O S O Post: P  ostboks 53, 5559 Sveio / SMS: 416 80 162 / E-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no / Snap: vestavindsveio O T V E I T A Å E A RH TR I N L LE U NH I D A R R L V O M N Namn: O......................................................................................................................................................................................................................................................... M I N LIKE T T D Adresse: ...................................................................................................................................................................................................................................................... ÆÅ U S TA SDG A R L A ÅV S P UG TR EA VV A SKISSE KRING JORDA

FEILMELDING SKYTEVÅPEN

LOKALT REKNESKAPSFIRMA

GLEI

BUTIKK

FARLEG Å SEIE

SKISSE

RØYK

KORT

NATURFENOMEN

B

H

KYRKJEBIBELDEL (OMV) LEG SEREMONI

SÅR SJUKDOM

REISE

FARGE

RAD

BUTIKK

OVERTREKK REISE

HAUG RØYK LIKE

HIMMELLEKAM

MERKE

MAGE

SONGPAR

ANONYM

TRÅKK

HAUG VAKSINERE LIKE

ANONYM

EVIG KVILESTAD

IKKJE INN

BRETTKORTSPEL UTROP ENG-

SPEL ELSK TITTEL

RASK

DEL

SKISSE

RETNING

LOKALT REKNEVARM SKAPSFIRMA

SJUKSMERTE DOM LANDARBEIDAR

NATURAV- FENOMEN BIBELDEL DELING (OMV) FØRE DYRSAMAN HOVUDTRIST PLAGG

TRÅKK

VE

EVIG KVILESTAD KRING JORDA TAL

SMERTE

LOKALT FLIRE REKNEBUTIKK SKAPSFIRMA TRÅKK

HAUG

TIL

LIKE

RAD

MERKE

SONGPAR

EVIG KVILESTAD

FEILMELDING

GLAD

BRETTSKYTESPEL VÅPEN

TURVEG

RASK

RETNING

GAFLA I SEG

VARM

FØRE SAMAN

SPORTSLEG ARRANGEMENT

VAKSINERE

BIBELDEL SJUK-DYRE- (OMV) BUSTAD DOM TRIST VE

TRÅKK OVERTREKK REISE

LIKE

U N AO R KT Y V UE SN I O N O MO Ø I SK ON TNLIKE V O M

SMERTE

FLIRE

HAUG

ANONYM

APPARAT

ENGELSK TITTEL

GLAD

HOVUDPLAGG

HIMMELLEKAM

PRØVE

HOSAU

REISE

ENGELSK TITTEL

DRIKKE

APPARAT

OVERTREKK

DYREBUSTAD

FLIRE BÆR

AMBISJON TURVEG

VEG FRÅ NORD TIL SØR

SPORTSDYREBUSTAD LEG ARRANGEVE MENT

VARSELFLIRE APPASIGNAL RAT PLAGG

EKSISTERER

GLAD

STADIG HOVUDPLAGG

LIGG PÅ INSTRUMENT

SMERTE

REIM

GRUNNDEL

DESSERT GRØNSAK

GOLFBALLEN

FØRE SAMAN

PRØVE

FARTØY

PLUGG SOM

NATURRASKFENOMEN HIMMELLEKAM DYR RETNING ASKE SPORTSMERKE LEG LITE ARRANGESØKK SONGPAR MENT

DRIKKE

GLAD

BRETTSPEL

RASK

RETNING

DYREBUSTAD

VARM

HOVUDPLAGG

TAL

PAPIR

VE

EVIG KVILESTAD

EOT T A TT V DE I ST A I R I T MT UI F O O N LIKE VT ET A R R L E H ENG-

MAGE

TITTEL

HIMMELLEKAM

L E V E A L D E R

FØRE SAMAN

RØYK ELSK Løysingssetning: ....................................................................................................................................................................................................................................... KORTSPEL

LEVETID

HOSAU

FEILMELDING ENGTURVEG KAKLA ELSK SKYTETITTEL VÅPEN

SKISSE

BALLSPEL

VEG FRÅ NORD TIL SØR

FØRE SAMAN

RETNING

KRING JORDA

BLUESARTIST BIBELDEL FØDT I (OMV) PAPIR SVEIO HIMMELTRIST LEKAM

REISE

DEL

BÆRVARM

RETNING

TVILSAMT SETJE APPADATO PÅ RAT IKKJE OFF

WC

BRETTSPEL

STADIG

RASK

TURVEG BRETTPRØVE SPEL

OVERTREKK

SPORTSHOSAU LEG ARRANGEMENT

LANDARBEIDAR

TIL

DRIKKE

VARM

TRIST

SKYTEUTROP VÅPEN

STOR NAUD

OVERTREKK

ANONYM

V

MOTOR GÅR UTAN BELASTNING TAL

MAGE

VAKSINERE

STADIG

TIDLEGARE KONGE I NOREG FEILRETNING MELDING

KARAKTER

DEL

NASJONALDRAKT

Ø H

LANDKLEDNINARBEIDAR

Ø K H V A G Å A R

KALT KNEAPSTAL RMA

STADIG

HOSAU

M Å

SVARORD

IKKJE NED

dittkryssord@epost.no

d@epost.no A R H U E

RS E

S

SJON

BINDEORD

dittkryssord.com

no

H

B

SAM-

LEVETID BAND

AMBITIDSROM

EVENTYRFIGUR FARTØY

B

HOVUDPLAGG

SMERTE

MERKE

FLIRE

DYREBUSTAD

SONGPAR

TRÅKK

VE

R GLAD

L I


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Annonser

Har du behov for service, karosseriarbeid eller ruteskift på bilen din?

Vi reparerer alle bilmerker, ta kontakt med ditt lokale verksted!

Velkommen til Førde Auto A/S

Vi utfører AC Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk!

Det lønner seg å ta en Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk. Bosch Car Service – med mer en 15000 Bosch Car Service

på anlegget pga nedsatt effekt og for å få fjernet muggsopp.

verksteder er vi verdens største verkstedkjede på det frie ettermarkedet ! I Norge finner du over 110 Bosch Car Service verksteder fordelt over hele landet. Vi får kompetanse fra Bosch – verdens største leverandør til bilindustrien – og tilbyr derfor et stort Sortiment av Bosch original deler, og benytter Bosch diagnose- og testutstyr.

Delbetal ditt kjøp

med Bosch Car Service-kortet

Vi utfører frontruteskift

Vi utfører PKK (Eu kontroll)

Leiebil

Åpningstider

rimelig tilbud på leiebil

Mandag – fredag:

Splitt regningen på:

07.30 – 15.30

4 Service 4 De nye dekkene 4 Bilvarme 4 Eller...?

Timebestilling 53 74 73 10

4 Kreditt på inntil kr 40.000,4 Del opp betalingen rentefritt i 4 til 12 mnd.

Førde Auto A/S Hanaleite 4, 5555 Førde Tlf. 53 74 73 10, www.fordeauto.no Alle typer reperasjoner • Alle bilmerker Eu-kontroll • bredt utvalg av dekk

For everything your car needs.

35


36

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Annonser

Fotograf: Haakon Nordvik

Du er tryggere med alarm fra Haugaland Kraft

Brannalarmen fra Haugaland Kraft er direkte koblet til 110-sentralen. Takket være vårt samarbeid med det lokale brannvesenet vil alarmen gå hos dem samtidig som den går hjemme hos deg. Det betyr direkte utrykning uten mellomledd — litt som å ha en brannmann i taket. Sikre hjemmet ditt på hkraft.no

Brann- og innbruddsalarm med direkte kobling til det lokale brannvesenet.


Annonser

Torsdag 11. april 2019 Vestavind

V G 2 9.0 3.19

it l påske

et d e m g Prøvt påskeeg sun

BURGERS & DOGS

9

Velg FRITT blant pølser, burgere, pølse- og burgerbrød merket med dette symbolet.

90

Vi spanderer den billigste!

SMÅGRØNNSAKER Pr hg Pr kg 99,00 Tilbudet gjelder så langt beholdningen rekker.

109 COCA-COLA 6 PK

+ pant

Original eller uten sukker. 6 x 1,5 l. Pr pk Pr l 12,11

Prisene gjelder i uke 15-16. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

79

90 3 x 600 g

GILDE GRILLPØLSE 3 x 600 g. Pr pk Pr kg 44,39

Norges mestvinnende grillserie!

Extra Sveio

07.00–23.00 (08.00–21.00)

EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER

37


38

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Annonser

Kvalitet og tradisjon sidan 1951 VASKBARE SAUESKINN REINSDYRSKINN HJORT-, ELG- OG RÅDYRSKINN LÆR OG NAPPASKINN M.M.

Sjå våre produkter på TV3 til hausten - eller kom innom vårt fabrikkutsalg!

Øvre Fjellstad 22

PÅSKETILBOD I FABRIKKUTSALGET

Flott einebustad med utsikt mot Vigdarvatnet og fjellheimen. 6 soverom og 2 bad. På tomta er det oppført garasje i betong. Byggeår: 1981. • BRA: 235m2 • Tomt: 1013m2

SAUESKINN FRÅ KR. 390,FLEIRE GODE TILBOD

Prisantydning; 3.700.000,- + omk. I prisen ligg kr. 100.000,- til disposisjon for kjøpar for kjøp av nytt kjøken.

KOM INNOM PÅ VEG TIL HYTTA MAN-TOR 10-16 / FRE 10-18 LØR 11-14. OPENT PÅSKEAFTEN. STENGD SKJÆRTORSDAG, LANGFREDAG 1. OG 2. PÅSKEDAG

Bjoavegen 187 - tlf. 52 76 50 00

Interesserte kan venda seg til: Magnus Skåden på 452 77 553 eller magnus.skaden@espira.no

5582 Ølensvåg - granberggarveri.no

Grunnarbeid Vi utfører alt innen: - Vegarbeid - Byggefelt - Idrettsbaner - Industritomter - Tomter - Grøfter - Hage / park - Natursteinsmur - Kaier - Riving Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


Fin å sjå på, kjekk åAnnonser vera samen med, frekkTorsdag i kjøringa, kan dra393.500 k 11. april 2019 Vestavind og er verdt kvar krona. Det er ikkje Lillian me snakkar om, men SsangYong sin bilmodell Rexton. Du vil nyta kvar meter:) ROMSLIG, STERK OG SIKKER

Kjenner du

Kjenner du

Nye Rexton taklerAuto selv de Sveio inviterer til SSangYong 2,45% dagar mest Er du tøff nok krevende stikk du innomforhold FREDAG den 25. (9–19) og LØRDAG den 26. novem RENTEKAMPANJE

*

REXTON? REXTON? Månedsleie: 3.849,- eks. mva*

TIVOLI

REXTON

La jobbreisen begynne

Fin å sjå på, kjekk å vera samen med, frekk i kjøringa, Fin åkan sjådra på,3.500 kjekk kilo å vera samen med, MYE frekk i kjøringa, kan dra 3.500 kil UTSTYR og er verdt kvar krona. Det er ikkje Lillian me snakkar og om, er verdt kvar krona. Det er ikkje Lillian me snakkar om, Nye REXTON har ny og større men Euro 6 motor, 4x4 SsangYong sin bilmodell Rexton. Du vil nyta kvar menmeter:) SsangYong sin bilmodell Rexton. vil nyta kvar meter:) 4x4 medDu lavserie 178 HK/400 Nm, 7-trinns automat, smartradio, ventilerte seter, rygge/frontkamera og nytt design.

3500 kg hengervekt Sveio Auto inviterer til SSangYong Sveio dagar Auto inviterer til SSangYong dagar

Classic Varebil fra kr 311.898,– eks mva

Leasing fra kr 2.390/mnd*

Premium Varebil fra kr 377.145,– eks mva tøff nok stikk du innom FREDAG den 25. (9–19) Er du og tøff LØRDAG nok stikk den du 26.innom november FREDAG (10-15) den 25. (9–19) og LØRDAG den 26. novem Høyt sikkerhetsnivå og Leasing fra kr 2.990/mnd*

rå kjørekomfort

CO2 utslipp fra 189 g/km, forbruk 0,72 l/mil. *Leasing: kr 75.000,- ex mva i startleie, rente 4,45%. 45.000 km/3 år. ssangyong.no

REXTON

TIVOLI REXTON

LEIDAR

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 178 hk / 400 dreiemoment La jobbreisen Tilhengervekt 3500kg / Fås som både varebil og personbil

begynne

*

Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Nye REXTON

Telefon: 62 81 58 50

Nett: www.kongsbil.no

XLV

SsangYong Rexton rentekampanje

har ny og større Euro 6 motor, 4x4 Regnet ut fra bilpris eks.: kr 520.000 inkl mva, met lakk og vinterhjul levert Moss. Startleie/etabl. geb: 52 000 kr eks mva . Månedsleie: 3.849 kr eks mva . etablerings178 HK/400 Nm, 7-trinns automat, gebyr 4750 inkl. mva og totalpris: 238 205 kr inkl. mva vil variere med rentenivået. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til gjeldende markedsrente. 3 års smartradio, ventilerte seter, bindingstid, kjørelengde: 45 000 km. Årsavgift og forsikring og kommer i tillegg. Forbruk Rexton varebil 7,8-8,1 100/km, Co2 209-215 g/km. Det tas forbehold om evt. rygge/frontkamera nytt design. endringer i spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter, samt skrive- og trykkfeil. Bildet kan avvike fra tilbudt modell. Classic Varebil fra kr 311.898,– eks mva

TIVOLI

1,6 liter Euro 6 dieselmotor / 4x4 / 115 HK 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500

RODIUS

Leasing fra kr 2.390/mnd*

Premium Varebil fra kr 377.145,– eks mva Leasing fra kr 2.990/mnd*

Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Telefon: 62 81 58 50

Nett: www.kongsbil.no

XLV

liter Euro /6 diesel / 4x4HK/ 178 hk / 400 dreiemoment 1,6 liter Euro 6 2.2 dieselmotor 4x4 / 115 Tilhengervekt 3500kg / Fås som både varebil og personbil 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500

LEIDAR

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 178 hk / 400 dreiemoment Tilhengervekt 3500kg / Fås som både varebil og personbil

LEIDAR

CO2 utslipp fra 189 g/km, forbruk 0,72 l/mil. *Leasing: kr 75.000,- ex mva i startleie, rente 4,45%. 45.000 km/3 år. ssangyong.no

1,6 liter Euro 6 dieselmotor / 4x4 / 115 HK 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500

Gode grunnar til å velja Sveio Auto:

Forhandler: Kongsbil AS

RODIUS XLV

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Telefon: 62 81 58 50

Nett: www.kongsbil.no

RODIUS

1.6 liter Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk 2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk / 360 dreiemo • God service og rask responsTilhengervekt 2000kg Fås som både varebil / 7 seters 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter

1.6 liter Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter

CLASSIC VAREBIL PREMIUM VAREBIL • Nybilgarantien blir bevart ved service på nye bilar Fra kr 275.774,– eks mva Fra kr 324.185,– Leasing fra kr 2.495/mnd Leasing fra kr 3.095/mnd Ta gjerne med deg familien. Vi serverer noe å bite i og nytrekt kaffe. • Dekkhotell Alle som stikker innom er med i trekning av 4 nye vinterdekk. •liter Service på/elbil og bobil dieselmotorer / 4x4 / 115 hk 2.2 liter Euro 6 1.6 diesel / Euro 4x4 6/ bensin155hk og 360 dreiemoment 2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk / 360 dreiemom 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500personbil / Bagasjerom 720 liter Tilhengervekt 2000kg Fås som både varebil / 7 seters

Bestiller duVAREBIL time til bilen dinVAREBIL i uke 47 får du 15% på deler på arbei CLASSIC PREMIUM CLASSIC VAREBIL og 15% PREMIUM VAREBIL Fra kr 275.774,–

Forhandler:

Tilhengervekt 2000kg Fås som både varebil / 7 seters p Adresse:

Prøv oss neste gong, då vel!

eks mva

Fra kr 324.185,–

eks mva

VAREROM Kongsbil 225 x 106 x 118AS cm varerom med plant gulv

INTERIØR MOTOR Fra kr 275.774,– eks mva Fra kr 324.185,– Industriveien Kongsvinger Beste førerplass i sin Ny 23,2212 RX200e-XDi-motor med

Leasing noe fra kr 2.495/mnd kr 3.095/mnd Leasing fra kr 2.495/mnd Leasing fra kr 3.095/mnd Ta gjerne med deg familien. Vi serverer å bite i og nytrektLeasing kaffe. Tafragjerne med deg familien. Vi serverer noe å bite i og nytrekt kaffe. 155hk/360Nm 0,78 l/mil klasse med oppvarmet ratt Alle som stikker innom er med i trekning av 4 nye vinterdekk. Alle som stikker innom er med i trekning av 4 nye vinterdekk.

T e 6

Lillian og dei andre på Sveio Auto inviterer deg og dine til prøvekjørin Demobiler står klar hos Sveio EtneogAuto. Bestiller du time til bilen din i uke 47 får du 15% på deler Bestiller og 15% dupå time arbeid. tilbåde bilen din i uke 47 får Auto du 15%og på deler 15% på arbeid www.ssangyong.no

Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Telefon: 62 81 58 50

Nett: www.kongsbil.no

Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Tele 62

Lillian og dei andre på Sveio Auto inviterer deg og dine Lillian til prøvekjøring. og dei andre på Sveio Auto inviterer deg og dine til prøvekjøring Demobiler står klar både hos Sveio Auto og Etne Auto. Demobiler står klar både hos Sveio Auto og Etne Auto.

Leiteveien 14 - 5550 Sveio - post@sveioauto.no - 53 74 77 77

Leiteveien 14 - 5550 Sveio - post@sveioauto.no - 53 74 77 77

Leiteveien 14 - 5550 Sveio - post@sveioauto.no - 53 74 77 77


40

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Annonser

BÅTER FOR ALLE – OVER 35 MODELLER Å VELGE MELLOM!

FOR HELE FAMILIEN SIDEN 1971

SALG • VEDLIKEHOLD • VINTERLAGRING • REPARASJON Sundgt. 119, Risøy | Telefon: 52 72 66 66 | marina-as.no

MECA Kortet MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale lokale lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted MECAMECA Kortet MECA MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet – Betal – – Betal – Betal – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det når det når det når det – Betal Betal–– når når det Betal – Betal Betal –det Betal –når når Betal –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det når det når det når detdet det

FAGFOLK

J. Kvalvågnes AS

passer deg. passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg. passerpasser deg. passer passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg.

Vi utfører service og reparasjoner ViViutfører Viutfører Viutfører Vi utfører Viutfører Viutfører Vi service utfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Vi og utfører service og utfører service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner reparasjoner på alle bilmerker. på påpå alle på alle på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. bilmerker. • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye • nå Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • vår Dekk • nye Dekk vår vår vår vår nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r nå vår r• rDekk rnye rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rnye rnye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye

tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby vår vår vår Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r• rOlje r vår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby Vil tilby Vil Vilrtilby Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • utle Olje • Olje • Olje • utle Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • utle Olje • utle Olje • ie Olje ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie utle utle utle utle utle utle utle utle utle til til til til til til til til til til til til til til ieutle ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle Peu Servicehallen Dombås as Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as til til til til til til til til til til til til til til geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • • • Peu Servicehallen Dombås as Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider para para para para para para para para para para para para para para bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider para para para para para para para para para para para para para para bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/

annonse@vestavind-sveio.no

Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 61 24 24 94 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 61 2660 61 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00 2660 Dombås Dombås 61 24Dombås 24Dombås 9461 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 2660 61 2660 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00

140,- eks. mva. for ei rute ved www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no minst 4www.mecacarservice.no innrykk. B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

Tlf. 915 13 301 kmaskin@hotmail.com

Graving • Sprenging • Transport Lekter • Sjøarbeid

A S

NGS

DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD

·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service

eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt Ditt Ditt Ditt bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt lokale lokale lokale lokale lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted ··Ditt Reparasjoner ··lokale Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··• Reparasjoner ··• Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··bilverksted Reparasjoner MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet • Klima/ac service •• Du ••Klima/ac Klima/ac Klima/ac ••··ikke Klima/ac ••··lokale Klima/ac service Klima/ac ••··lokale service Klima/ac ••··lokale service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac ••··bilverksted service Klima/ac ••··bilverksted service Klima/ac service service service service service Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner •Ditt Klima/ac service Klima/ac Klima/ac •lokale Klima/ac Klima/ac Klima/ac •lokale service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac •lenger service Klima/ac •bilverksted service Klima/ac •bilverksted service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac service service service service service – Betal når –– Betal ––det Betal ––fra når Betal ––Du når Betal det ––når det Betal ––når det Betal ––Statens når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal når det det det Du mottar lenger varsel fra Statens Vegvesen. kan Du Du mottar mottar Du mottar Du mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger ikke varsel mottar Du lenger ikke varsel mottar lenger ikke varsel mottar lenger ikke varsel lenger fra varsel ikke fra lenger ikke varsel Statens fra lenger ikke varsel Statens fra lenger Statens fra lenger varsel Statens fra lenger varsel Statens Vegvesen. fra varsel Vegvesen. Statens fra varsel Statens Vegvesen. varsel Statens Vegvesen. fra Vegvesen. Statens fra Statens Vegvesen. fra Du Vegvesen. fra Du Vegvesen. Statens Du kan Statens Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du kan Du kan Dukan Dukan Dukan Dukan kan –varsel Betal når det Betal Betal når Betal når Betal det når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når detnår når det det ·· EU ·· Olje EU ··• EU EU ··• EU EU EU ··• EU ··• EU ··• EU EU EU ··kontroll EU kontroll kontroll • ••Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje Olje Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje EU• kontroll EU EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll kontroll • Olje Olje • kontroll Olje Olje • EU Olje Olje Olje •kontroll Olje Olje Olje •kontroll Olje •kontroll Olje •kontroll Olje Olje Olje

IDiagnose/feilkoding LDiagnose/feilkoding V E R K passer S Tdeg. Epasser D Apasser S passer passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. deg. • Diagnose/feilkoding •• ••Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding •• Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding •• Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••uansett Diagnose/feilkoding ••Buansett Diagnose/feilkoding ••bilmerke! ••Velkommen ••Velkommen Diagnose/feilkoding passer deg. deg. deg. deg. deg. deg. passer deg. passer deg. deg. deg. passer deg. deg. deg. deg. Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen uansett uansett Velkommen Velkommen Velkommen uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! •Vi Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! finne ut når din bil skal til ettersyn ved åettersyn klikke den inn på selv selv selv finne selv finne selv finne selv ut finne ut selv finne når ut selv når finne ut selv finne din når ut din selv finne når ut bil din selv når finne bil ut din selv finne når skal ut bil din selv når finne skal bil ut din når finne skal til bil ut din finne når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil din når skal til bil ved din skal til ettersyn ved bil din skal til ettersyn ved bil åpasser skal til ettersyn ved klikke bil åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser til ettersyn klikke ved åpasser den til ettersyn klikke den ved åpasser ettersyn klikke den ved åpasser inn klikke den åved inn klikke den på åved inn klikke på den ved inn åpasser klikke den på ved inn åpasser på den klikke åinn på klikke den inn åpasser klikke på den inn på den inn på den inn på den inn på inn på inn påpå Vi service og reparasjoner Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører og service Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner utfører og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner Vi utfører utfører service og reparasjoner Viselv Vi utfører Vi utfører Vi utfører utfører service Vi service Vi service Vi service Vi og service Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner og service reparasjoner service reparasjoner service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner • PKK/EU kontroll •• Vi ••PKK/EU PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••og kontroll PKK/EU ••og kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll –mecacarservice.no ditt lokale bilverksted siden 1963 •på PKK/EU kontroll PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll på alle bilmerker. på alle på alle på alle bilmerker. på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no på alle bilmerker. på på alle på alle på alle bilmerker. på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. • Karroseri/rust Dekk • Dekk • skade Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • • Dekk • Dekk • • • • • • • Karroseri/rust •• ••Karroseri/rust Karroseri/rust •• Karroseri/rust •• Karroseri/rust •• Karroseri/rust •• skade Karroseri/rust •• Karroseri/rust •• Karroseri/rust ••skade Karroseri/rust ••skade Karroseri/rust ••skade Karroseri/rust ••skade • skade Karroseri/rust skade skade skade • Karroseri/rust skade Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust skade skade skade skade skade skade skade skade • Olje • • Olje • Olje • Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Vi utfører EU KONTROLL. Bestill tid iOlje dag! ViVi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører EU Vi utfører EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører Bestill KONTROLL. EU Bestill utfører KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. tid EU Bestill tid KONTROLL. EU iBestill tid KONTROLL. dag! i• Bestill tid dag! KONTROLL. i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• dag! i• dag! i tid dag! i dag! i dag! • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • tid Olje • tid Olje

• Alle typer reparasjoner • Eu-kontroll

Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as ET• ER ET R• RØE RETRETRETRETRET RETRET KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO TE TRETRET • Batteri • Batteri • • • • • • • • • ØBatteri ØR ØTRJØØ ØJBatteri Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as Dombås as as as as as KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO • Batteri • Dombås Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri J• JØ JØ JØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ Ø Ø

M a s k i n A/S

Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00

DISK K IO

ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONT YK N R O TR YK

ONTR YK

DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K O I DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K O I DISK K IO DISK K IO DISK K IO

Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 4352 9,Kleppe Kleppe Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn •Kjøpsmannsbrotet Service •60 Biler opp til 7,5 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS AS AS Tlf.: 78 60 60 Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted ASAS ASAS ASAS AS AS ASAS ASt. Tlf.: 51 51Tlf.: 78 60 6051 Tlf.: Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 51 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 60

Postadresse, Postnummer Sted Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Sted Sted Sted Sted Sted Sted Man-fre 07:00-16:30 Man-fre Man-fre Man-fre Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 Man-fre Man-fre Man-fre Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man --SVEIO fred 7.30 --Man 15.30 Haukås Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 53 74 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 51 SVEIO 5550 53 74 51 25 5550 74 25 53 51 Man SVEIO 5550 53 25 51 74 Man SVEIO 53 74 51 25 --Man fred SVEIO --74 25 53 51 fred --25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 --51 25 74 53 Man fred -- --7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred -- 7.30 15.30 --53 74 51 25 Man fred -- 7.30 --15.30 74 25 51 Man fred -- 15.30 --7.30 25 51 Man fred -- 7.30 15.30 --51 Man fred -- 7.30 15.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- fred -- 15.30 --7.30 fred -- 7.30 15.30 -- 7.30 15.30 -- 15.30 -- 15.30 Tlf.:Man-fre 012-345678 Tlf.: Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 012-345678 Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man fred 7.30 15.30 Haukås Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 53 74 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 51 SVEIO 5550 53 74 51 25 SVEIO 5550 74 25 53 51 Man SVEIO 5550 53 25 51 74 Man SVEIO 53 74 51 25 Man fred SVEIO 74 25 53 51 Man fred 25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 51 25 74 53 Man fred 15.30 53 51 25 74 Man fred 7.30 15.30 53 74 51 25 Man fred 7.30 15.30 74 25 51 Man fred 15.30 7.30 25 51 Man fred 7.30 15.30 51 Man fred 7.30 15.30 Man fred 15.30 7.30 Man fred 15.30 7.30 fred 15.30 7.30 fred 7.30 15.30 7.30 15.30 15.30 15.30 Vi hjelper deg med DAB i7.30 bilen! S v eSi v oe iSov eS i ov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e iSov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e i o S v eSi v oe iSov eS i ov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e iSov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e i o

PLERPLELRPLELRPLEL PLE PLE PLE L PEPER LL PER L PLE PLE PLERPLEL OL OL OLR OLR OL O R OL O O O R OLR OLROLR R O

Sveio Sveio

92 63  82  42

Alt i graving, sprengning og transport. Levering av stein, grus, singel og pukk.

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no B I L V E R K

S T E D www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no

Tlf 53 74 25 51 www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no e-mail: hb-as@online.no

B I L V E R K S T E D

A S

NGS Maskin AS Fagerlandsvegen 60 5551 Auklandshamn

Tlf 92 63 82 42

Ludolf Eides gate 6, Haugesund

Tlf. 52 71 75 66 Privat: 53 74 12 66 Mobil: 90 10 81 15

www.valvatne.no

Valvatne Valvatne Valvatne 1900-2015 Ringvegen 12,12, Stord Tlf. 53 20 70 Ringvegen 5412 Stord Tlf. 53 20 702040 www.valvatne.no 1900-2015 1900-2015 Ringvegen 12,12, 5412 Ringvegen Stord –5412 12, Tlf. 53 40–53 Stord 20–40 70 –40 Tlf. 53 4053 7020 Ringvegen Ringvegen 5412 Stord 12, –5412 Tlf. 5412 Stord 20 70 –40 Tlf. www.valvatne.no 70 www.valvatne.no Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 Sveiogata 66, 5550 Sveiogata Sveio –66, Tlf.5550 98 28Sveio 99 39– Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no www.valvatne.nowww.valvatne.no

FAGFOLK I 115 ÅR

FAGFOLK I 115 ÅR FAGFOLK I 115 ÅR

Elektro - Tele - Data - Alarmanlegg

ÅPENT: Mandag-fredag 9.00-17.00, lørdag 10.00-14.00. TLF. 53 74 18 00 • apotek1.sveio@apotek1.no

Gullvegen 87, 5550 SVEIO Tlf.: 52 81 46 20 Tlf: 53 74 02www.jacobsengruppen.no 59 post@bjellandelektro.no www.bjellandelektro.no

Tlf: 920 21 694 E-mail: post@finshusselvag.no facebook.com/ByggmesterFinshusSelvaag

•NYBYGG •TILBYGG •REHABILITERING

ELEKTRIKEREN I SVEIO Vi er til for deg!

• Alle typer reparasjoner, EU, service og vedlikehold på alle person- og varebiler. • Skadereparasjoner Tlf: 53 74 77 77 Mail: post@sveioauto.no

kjetil@bjelland-lilleskog.no

Onsdag 08.00 - 16.00 Torsdag 08.00 - 16.00 Mob.: 98 28 99 39

Vi hjelper dere med el-installasjoner innen:

Vi tilbyr alt innen sterk- svakstrøm.

•Påbygg •Restaurering.

OPNINGSTID I SVEIO SENTER

A S

SVEIO SENTER

•Takeksperter •Nybygg

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

Tittelsnesvegen 544, 5550 SVEIO

Ring oss når du trenger elektriker!

Sveiogata 72, 5550 Sveio Tlf.: 45 25 29 21 www.ledigtime.no/millimeter

Service, reparasjon, Eu-kontroll, ruteskift, karosserireparasjon. Førde Auto A/S

Hanaleite 4 • 5555 Førde Tlf. 53747310

Du finner oss også på Facebook, søk MilliMeter


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Annonser

JORDBRUK

RELIGIØSE MØTE

Innmarksbeite

FILADELFIA AUKLANDSHAMN

for sau/ ”lette dyr” (ikkje kyr/hest/”tunge dyr”) ledig for lån vår/sommar 2019 på Hovda. Mob: 91881231

Palmesøndag k  l. 11.30: Bønn. kl. 12.00: Møte. Torleif Jacobsen fortel frå opphald i Israel. VIP Minutes for barna. 1. påskedag kl. 16.30 (merk tida): Bønn. kl. 17.00 (merk tida): Møte. Tale av Ove Arnoldsen. VIP Minutes for barna. Kollekt til misjonsarbeidet. Tirsdag 23.4. kl. 17.00: Supertirsdag og RR. Onsdag 24.4. kl. 19.00: Bibel og bønn.

Bjellandselva

Her er ledig stilling:

gÅrsmøte Hagedag adegaHi

uUngdomslag hsmodgnU aO OasOa Ungdomshus

Ons. 1. mai kl. 13 3 1 .lk. mai kl. 13 iaapril m .kl. 1 19.00 .snO Onsdag 24. i Oa ungdomshus

:Salg av: va glaS Styret rSommerblomster og hageplanter etnalpegah go retsmolbremmoS eGrillmat, ffak go ekkake ak ,taog mkaffe llirG Årsmøtesaker. Alle medlemmer hjarteleg velkomne!

gLodd ninkeog rtdloddtrekning d ol g o d d oL

!Velkommen! nemmokleV

Parkering ved fuglereservatet på Bjelland

søker journalist til Lakselv Les annonsene på medier24.no/stilling

Servering av grilla laks!

Hagedag

Vi har farget tretjære, linolje og terpentin. Se hele vårt utvalg på espegard.no

Naturens egen trebehandling

PRESTAVEGSTUREN gArr. alsmOa odgUngdomslag nU aO .rrA 2. påskedag 22. april kl.11.00 frå kaien i Buavåg.

Startkontingent til inntekt for speidaraksjonen. Friluftsgudsteneste, quiz og løftefornying. Turen tek om lag 45 minutt ein veg, og er familievennleg. Bua kvinne- og familielag sel middag på skulen frå kl. 12.00. Buaspeidarane og Bua kvinne- og familielag

Bruk hashtagen #vestavindsveio på Instagram, så får du kanskje bildet ditt på trykk.

i samarbeid med lokalavisa og

Oa Ungdomshus

Ons. 1. mai kl. 13

Hugs at brukaren din må vera open om hashtagen skal virka.

Salg av: Sommerblomster og hageplanter Grillmat, kake og kaffe

Sveio Gullforening Årsmøte fredag 26. april kl. 19.30 Stad: Sjøhuset i Buavåg

(Kle deg godt dersom det er kaldt i vêret!)

Lodd og loddtrekning

Velkommen!

Vanlege årsmøtesaker Lokalhistorisk kåseri ved Nils Lokna Fiskesuppe, kaffi m.m. Vel møtt til nye og gamle medlemmer!

Arr. Oa Ungdomslag

VÅR = TURORIENTERING FOTOORIENTERING i Førde og i Sveio sentrum FAMILIEPAKKE: 69 tur-o-postar og seks kart klar til bruk BARNAS OTUR/NÆRTRIM: Eigen pakke med fire kart og 20 postar NYTT AV ÅRET: 17 ekstra postar i Valestrandfjella, og ved Dreng i Førde! Kart og deltakarkort kan kjøpast her: Haukås Bensinstasjon, Servicetorget i Sveio kommune, Førde Dagligvare, Auklandshamn Handel og Valevåg Nærbutikk.

Arr: Sveio Orienteringslag

Prøv og tur-o via internett og app!

#vestavindsveio @vestavindsveio

SALAMANDERLOP lordag 4. mai kl. 12.00

Styret

2 for 1

Årets postar er nå klar for besøk!

Meir info: www.sveiool.org og www.facebook.com/sveiool

52 71 54 40

Prøv vår planlegger: www.begravelses-byraet.no Medlem i Virke Gravferd

Sveiogata 65, 5550 Sveio Tlf. 53 74 08 40 Mob. 970 24 885 - Døgnvakt

Vil du jobbe i lokalavis?

Prøv den flotte turstien i påska! Grunneigarlaget byr på gratis grillmat til alle! Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag frå kl. 11-15

DØGNVAKT

Sveio Gravferdsbyrå

Basar onsdag 17. april kl. 19.00 Andakt og sang v/Bente og Mathias Lie. Bevertning. Alle velkomne! Bedehusfor.

IMS

Hjelp til en verdig og trygg gravferd på hele Haugalandet. Vi har lang erfaring fra alle typer begravelser.

Me tek oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd. Sal av gravstein frå vårt kontor/møtelokale i Sveio sentrum.

RØD BEDEHUS

Tale v/Reidar Brevik, Allsongprogram v/Leiv Rossehaug: «Se vi går opp til Jerusalem». Kollekt.

1969–2019

Selges, Viksefjorden vest, Sveio. G.nr. 69, b.nr. 70. Bud til tlf. 95 19 64 11

Vi mangler feriehus og hytter for utleie, spesielt til tyske turister. Ring i dag tlf. 479 67 440!

møte Palmesøndag 14. april kl. 19

50 år

Naust

Hytte- og feriehuseiere!

Sveio Soknehus Du er velkomen!

FOR SAL

41

Hugs at Vestavind har lag- og organisasjonsrabatt.

- for born, unge og vaksne! Møt opp ved Sambrukshuset! Det blir tre klassar frå 0 år og oppover med gute- og jenteheat. Distansar er 300 og 700 meter. Medaljar til alle – inga tidtaking. Påmelding frå kl. 11.15.

SALAMANDERDALTEN Bli med på 7-kilometersløpet for vaksne, start frå Sambrukshuset kl. 13.00

Start: kr. 50,-

Vaksenløpet: 150,- + lisens 30,Arrangørar:


42

Vestavind Torsdag 11. april 2019

Ledige stillingar

Helsefagarbeidar

Heimetenesta, 100% fast stilling. Saksnr. 19/263

Helsefagarbeidar

Heimetenesta, 68% fast stilling. Saksnr. 19/261

Helsefagarbeidar

Annonser

Invitasjon til oppstartsmøte

Det blir med dette invitert til møte i forbindelse med oppstart på arbeidet med behovsanalyse for nye idrettshall i Sveio kommune Torsdag 25. april 2019 kl. 19.00 i kommunestyresalen i Sveio. For informasjon, ta kontakt med Marit Persen Liknes, rådgjevar på kulturavdelinga tlf 53748072 eller på epost marit.liknes@sveio.kommune.no – Velkomen!

Heimetenesta, 75% vikariat. Saksnr. 19/264

Fysioterapeut

Helse og rehabilitering, 100% fast stilling. Saksnr. 19/259

Ferievikar

Bu, miljø og mestring. Saksnr. 19/221

Pedagogisk leiar

Førde barnehage, 100% fast stilling. Saksnr. 19/242

Barne- og ungdomsarbeidar

Sveio folkebibliotek har inga bemanning i påskeveka, veke 16. Lånarar som har skrive kontrakt med biblioteket har tilgang til sjølvbetjent/meirope bibliotek til vanlege tider: Mandag –Torsdag kl. 08:00 – 21:00 Fredag – Søndag kl. 08:00 – 18:00

Gudstenester i påska Palmesøndag

Barne- og ungdomsarb./assistent

Førde kyrkje kl. 11.00 Arild Steinsland. Gudsteneste. Offer til Kirkens bymisjon. Nattverd. Blåsar, songara.

Jordmor

Skjærtorsdag

Førde barnehage, 2 x 100% fast stilling. Saksnr. 19/232

Førde barnehage, ulike stillingsstorleikar. Saksnr. 19/241 Sveio Helsestasjon, 80% fast stilling. Saksnr. 19/218

Einingsleiar

Valestrand oppvekstsenter, fast 100%. Saksnr. 19/220 Sjå fullstendig lysingstekst og link til digitalt skjema på www.sveio.kommune.no

Sveio omsorgssenter kl. 11.00 Gisle Sørhus. Gudsteneste. Nattverd Valestrand kyrkje kl. 19.00 Gisle Sørhus. Fellesgudsteneste. Nattverd. Offer til Kirkens bymisjon. Kveldsmåltid.

Langfredag

Sveio kyrkje kl. 11.00 Gisle Sørhus. Høgmesse. Felles.

1. påskedag

Sveio kyrkje kl. 11.00 Gisle Sørhus. Høgtidsgudsteneste. Felles. Nattverd. Offer til Bibelselskapet. Blåsarar.

2. påskedag

Prestavegturen Gisle Sørhus. Avgang frå Bua kai kl. 11.00

Sveio kommune • Postboks 40 • 5559 Sveio • Telefon: 53 74 80 00 • Telefaks: 53 74 80 01 • postmottak@sveio.kommune.no • www.sveio.kommune.no

Gjer som over 3000 andre, få med deg glimt frå arkivet på fredag.

Følg oss på Facebook!

1

2

SI ”JEG ER ORGANDONOR” TIL DINE NÆRMESTE, SÅ ER DU DET. DET REDDER LIV!

3


Torsdag 11. april 2019 Vestavind

Du finn Vestavind i 2. etasje i dette bygget i Sveio sentrum. Inngong på begge sider av bygget.

53 74 01 80

SMS: 459 01 270 E-post: redaksjonen@vestavindsveio.no Kontortida er i hovudsak frå 08.00-15.30 måndag-fredag.

Irene Flatnes Haldin redaktør og dagleg leiar

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 270

Kari Nilsdotter Haukås

Familiesida

43

Send ei helsing Legg bilde i ein e-post, og send til redaksjonen@vestavindsveio.no – hugs namn og etternamn på den som får helsing. Du kan òg ta med bildet innom oss i Sveiogata 72, så scannar me medan du ventar. Fristen for å komma med i torsdagsavisa er tysdag kl. 12.00.

GRATULERA

Me vil gratulera Nora Peck i Stavanger med 8-årsdagen 08.04.19. Du er blitt ei stor og flott jente. Masse klemmer fra farmor og Arild i Sveio.

Nathalie J. Haga Tenk nå er du 15 år Nathalie, snill livlig jente du er. Fotball du liker og me på sidelinja roper. Gler oss til feiring. Bestefar, onkel Robert og bestemor er så glad i deg.

Hipp hurra for Sofie Eriksen Lier, som fyller 9 år den 11. april. Gratulerer så masse til den gode og omsorgsfulle jenten vår. Kjempe stolt av deg og veldig glad i deg! Klem fra Magnus, Henrik, mamma og pappa.

Miriam Titternes Svendsbø fyller 15 år 12. april. Gode ynskjer og masse klemmar frå farmor og farfar.

Øyvind, Lise Marie og Ole Jakob Vikse Bjelland fylte 19 år i går. (10.04) Gratulerer så mye med dagen gullungane våre! Klemmer fra Erika, mamma og pappa. Besteforeldre og oldermor hilser også.

journalist

e-post: kari@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 271

André Mundal Haukås marknadsansvarleg

e-post: annonse@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 272

BLADPENGAR Heilår papir eller PDF: 780,Heilår papir og PDF: 880,Halvår: 450,Student: 570,-

Mange melde seg på adventsfesten i desember.

NY I SVEIO?

Illustrasjon: Freepik.com

Alle nye innbyggjarar i Sveio får tre månadar gratis avis. Ønskjer du abonnement? Send namn og adresse til post@vestavind-sveio.no

FRISTAR

FØLG OSS

Facebook facebook.com/vestavind

Besøksadresse Sveiogata 72

Postadresse Pb. 53, 5559 Sveio

Medlemmer: Siri Ljones, Eli Våga, Inger Lid, Kora Nesse, Anne Brit C. Hansen, Marit Bjelland, Mona Sagstad, Turid Bjelland, Kari V. Olsen, Randi Elise Rossehaug, Anne Kristine Instefjord, Tone Nessa. Styret: Kora Nesse, leder/sekretær Kasserer/nestleder: Randi Elise Rossehaug Styremedlem: Anne Kristine Instefjord Valgkomité: Tone Nessa, Anne Brit C. Hansen

Skal du tinga annonser eller senda inn gratulasjonar, er fristen tysdag klokka 12.00

Instagram @vestavindsveio

Årsmelding Sveio helselag 2018

Gul glede Plutseleg stod påskelilja der, ferdig utsprungen i sin gule drakt, eit vitnemål om nytt liv i naturen, og symbol på det som er vakkert i verda. Svein Elling Austbø

Det var 7 medlemsmøter i år og avslutning på Egon i mai. 2 kaffikos med kaker på Sveio omsorgssenter med godt besøk av brukerne, sang og musikk av Liv Våge, god stemning. Adventsfest i Sveio soknehus 5. desember, med grøt, kaffi og kaker. Det var 78 påmeldte og loddsalget var bra, åresalget ser vi er populært. Underholdning ved Dag Arne Saltnes. I 2018 er blitt delt ut gaver til: Krisesenteret, Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen, med 5.000 kroner til hver. Demensaksjonen 3.000 kroner, og Miljø- og mestringstenesta i Sveio, 10.000 kroner. Det er og fortsatt med fadderbarn gjennom Plan.

Sveio helselag vil med dette takke alle næringsdrivende i Sveio som har støttet oss med gevinster, og alle som har kjøpt lodd i forbindelse med Adventsfesten. For Sveio helselag

Kari Vangen Olsen


TORSDAG

Langtidsvarsel for Sveio

0/7

Vêret, natt- dagtemperatur og vind dei neste sju dagane

Sannsynlegsvarsel: Ganske sikkert Noko usikkert

SOLA OPP/ NED FLOD FJÆRE

FREDAG

1/9

2-5 m/s

2-5 m/s

LAURDAG

2/10 2-5 m/s

SUNDAG

MÅNDAG

2/11 2-5 m/s

3/12 2-5 m/s

ONSDAG

4/12

4/13

3-7 m/s

3-7 m/s Vêrdata er leverte av: Meteorologisk institutt

Usikkert

06:35 / 20:44 03:23 / 15:50 09:11 / 21:31

TYSDAG

06:33 / 20:47 04:13 / 16:49 10:09 / 22:35

06:30 / 20:49 05:14 / 18:01 11:33 /

06:27 / 20:51 06:31 / 19:27 00:09 / 13:14

06:24 / 20:54 07:58 / 20:47 01:47 / 14:32

06:21 / 20:56 09:08 / 21:47 02:57 / 15:30

Vêrspalta er leverte av:

06:18 / 20:59 10:03 / 22:36 03:50 / 16:20

Produsert: 2019-04-09 14:40:08

– hei, sveibu!

@pet1nor Vårfest i Sveio songlag. Selv ikke en skrubbsulten søndagssyklist klarer å smake seg igjennom hele kakebordet. Og snart er det trekning

@olesdatter Stas når heltar tek seg tid til å hilse på ungdommen vår. #godtforbilde #volleyballglede

Bilde merka med #vestavindsveio namn: Maria Steinstø Strømsvold alder: 13 år bustad: Vikse elev: 8b på Sveio skule – Før Vestavind avbraut deg, kva gjorde du på? – Eg dabba sprettballen min medan eg venta på at SveiSing skulle starta.

– Favorittstad i Sveio?

– Biblioteket! Eg er glad i å lesa.

– Det er snart helg, kva planar har du?

@saraniron #vår #spring #amazingtree

@sigrunsalamonsen #sauene tar imot på vei til #ryvarden

@askjelbreid #vår #rumpetroll #froskeegg #førdeskule

@thuseth Tenk at skøyer jentå vår er 1 år i dag

@hovlandkristin #ryvardenkrets #kretskonkurranse2019

@sigrunsalamonsen #blomster #sveio #folkefest #marked #farteinvalen

– Eg skal kanskje vera med ei venninne som har hytte i nærleiken av der me bur.

– Yndlingskake?

– Gulrotkake og oreokake.

– Kva likar du å gjera på fritida? – Eg går i kor – SveiSing.

– Kva gjer deg glad?

– Det er mykje – slik som når det er fint vêr, og andre er glade.

– Kven vil du helsa til? – Venner og familie.

@marianne.helen Når stillheita råder #skålskogvågen

Profile for Vestavind Bygdeblad for Sveio

Vestavind 11. april 2019 – påskeutgåve  

Vestavind 11. april 2019 – påskeutgåve  

Profile for vestavind
Advertisement