Haustvind 2016

Page 1

Haustvind Meir enn ein bauta – spor etter sveibu gjennom tidene • 2016

GRATIS MAGASIN FRÅ


HAUSTVIND

ANNONSE

ALLE PÅ TV OG NETT SAMTIDIG, KREVER MER AV BREDBÅNDET.

* Opplevd hastighet kan variere avhengig av utstyr og lokale forhold.

2

LEVERES AV

Bestill fiber på haugnett.no


HAUSTVIND

Då krigen braut ut var mange frå vår kommune ute på sjøen. Ein god del kom heim igjen, men Bjarne Lien og 19 andre busette innafor vår kommune fekk ei våt grav. Annonsa er henta frå Haugesunds Avis 27. juli 1946, i samband med avdukinga av minnesmerket ved Sveio kyrkje. Foto: Privat

FRAMSIDA: Avduking av minnesteinen på Framnes. Olav Magnar Hovland (t.v.), Johannes Osnes og Olav Sigurd Øvrebø er avbilda. Osnes var lærar i bygda, dei to andre var med i krigen. Bildet er lånt av Sunnøve Lervik.

I same spor

Innhald 4-5 6-10 11 12 12-13 14-23 16-17 18 19 20 21 22-23 24

Stort og smått Butikken i dalen Fanteri frå 70-talet På flukt Stort og smått Til minne om dei som fall i 2. verdskrig • Minnesteinen i Sveio • Minnesteinen på Framnes • Minnesteinar i Vikebygd og Førde • Minnesteinen på Økland • Mineryddaren som kort bort • Reiste tvil om sambygding Samleobjekt i porselen

REDAKTØR: Irene Flatnes Haldin, redaksjonen@vestavind-sveio.no JOURNALIST: K ari Haukås, kari@vestavind-sveio.no MARKNADSANSVARLEG: Jan Morten Wiland Nesse, annonse@vestavind-sveio.no ØKONOMI OG ABONNEMENT: Gunn Bjørgen, gunn@vestavind-sveio.no ILLUSTRASJONAR: freepik.com

OPPLAG: 3 500 IDÉ OG LAYOUT: Vestavind TRYKK: Amedia Trykk AS

I 2015 gav me ut Haustvind i ny drakt med nytt tema. Me bestemte oss for å gå mykje tilbake i tid, og sjeldan har me fått så mykje respons på eit magasin. Denne hausten går me tilbake til krigstida i Sveio, minst 102 sjømenn var i arbeid på denne tida, dei aller fleste i utanriksfart. Nokre av dei kom ikkje heim, dei er heidra på fire minnestøtter i Sveio, medan namnet til ein står i Vikebygd. Her har dei stått i eit heilt liv, ikkje mange kjenner namna på dei grå steinane. I tillegg har me fortald historia til to skjebnar – kanskje skulle desse og blitt heidra? Før var det mange butikkar rundt om i kommunen. I Vågedalen var det både bensinstasjon og kolonialbutikk, som du kan bli betre kjend med. Ellers har me leita opp småsaker og minne frå farne tider. Håpar at produktet fell i smak. Takk til alle som har bidratt til artiklane. Redaksjonen er veldig interesserte i gamle bilde, brev, nedskrivne historier og liknande som fortel Sveiohistorie. Helsing oss i redaksjonen

Har du tips? tlf. 53 74 01 80 redaksjonen@vestavind-sveio.no

3


4

HAUSTVIND

Skifta gir BUAVÅG: Bankbussen rulla rundt om i kommunen, ein liten filial på fire hjul. Dette skiltet hang i si tid på butikken i Buavåg, der eitt av stoppestada var. Betalingskort, brevgiro og seinare nettbank gjorde at kundane ikkje trong å gå ut av huset på bestemte for å møta banken – anten det var på filialen, eller på stoppestadane til bussen. No er skiltet i privat eige.

I februar for over 70 år sidan skreiv Haugesunds Avis om eit soknemannskap som leita etter ein omkommen mann på Viksefjorden. Etter gamal tru vart ein hane med på sokninga. Faksimile: HA, 5. februar 1946.

Bak f. v. Egil Nilsen (Økland), Leif Kåre Eriksen, Odd Olsen (innleigd proff frå Karmøy), Bjørn Brynjelsen, Erling Berstad og Trygve Berstad. Framme f.v. Samuel Fagerland, Jarly Jacobsen, Knut Jacobsen, Willy Mjånes og Rolf Eriksen. Foto: Privat/Willy Mjånes

Auklandshamn mot Bua STORKAMP: Auklandshamn Idrettslag starta opp på 1950-talet. Her er ein gjeng unge karar fotograferte i samband med den årlege storkampen mellom Auklandshamn og Bua. Biletet er tatt på midten av 1960-talet, kanskje på skuleplassen på Eikeland?

Gløtt frå Aftenbladet

Negativt resultat av sokninga VIKSEFJORDEN: «For over 2 uker siden omkom som vi tidligere har meddelt en ung mann fra Sveio i Viksefjorden. Den unge mannen skulde som man vil vite gå over isen om kvelden og siden har man ikke sett noe til ham. En gikk derfor ut fra at han var gått gjennom isen, uten at en til nå har kunnet finne liket. Sokningen har pågått i flere dager i uken som gikk og sist søndag var sokningsmannskapet igjen ute og arbeidet. Denne gang benyttet man en hane til å «føle» seg fram. En gammel tro går nemlig ut på at en hane vil gale mens den er over en omkommet. Dette gjorde han ikke om søndag, men de som var med hadde følelsen av at han en gang ble urolig. Sokning på det sted en da var, bragte imidlertid ikke noe resultat. Folk i nærheten av Viksefjorden har ennå ikke gitt opp sokningsarbeiet, skjønt en etterhvert begynner å helde til den oppfatning at mannen kan være kommet ut i råket ute i fjorden og er deretter drevet med strømmen ut i fjorden». Kjelde: Haugesunds Avis, 5. februar 1946

Stavanger Aftenblad, 1935

Segnet om Smørskjer RØD/DRANGE: Før i gamle dagar vart smør og mjølk frakta frå gardane til større plassar, der det fanst folk som ville kjøpa det. Når det gjaldt gardane på Rød og Drange, vart smøret frakta med båt gjennom Rødspollen over Kuskitehavet og vidare, som oftast til Bømlo. No var det ein kald og ufyseleg haustdag i 1874 at han Ola frå Drange hadde teke seg jobb for å skyssa smøret. Båe mora og kjærasten hans hadde åtvara han mot å dra ut i båten i slikt vêr, men sta som han Ola var, så bar han smørkassane ut i båten, løyste fortøyinga og la i veg. Sjølv om sjøen ikkje var heilt roleg gjekk det ganske bra med han, heilt til han kom ut i Storestraumen. Der var bølgene over ein meter høge, og båten vogga noko aldeles forskrekkeleg. Plutseleg glapp den eine åra. Då han skulle lena seg over rekka for å få tak i ho, glapp den andre og. No var han utan årar og vinden jaga som aldri før. Kva skulle han gjera? Han fekk ikkje tenkt tanken ut før med eitt høyrde han eit brak, og skjøna med ein gong at no hadde båten støytt på eit skjer. Og det var nett det som hadde skjedd. Det hadde vorte eit stort hol i båten, og vatnet fossa inn. Alt han prøvde å tetta holet, så nytta det ikkje. Ola drukna og smøret for ned saman med han. Men noko av smøret må likevel ha festa seg på skjeret, for sidan har det alltid vore gult. Difor har det fått namnet Smørskjer. Kjelde: Vestavind 28. juli 1988


HAUSTVIND

5

Utkast til kommunevåpen for Sveio anno 1948, laga av Magnus Hardeland. Det var Haugesunds Dagblad som tok initiativ til å få teikna ei rekke kommunevåpen for nokre av bygdekommunane på Haugalandet – før kommunesamanslåinga. Kjelde og illustrasjon er henta frå boka Historien om Haugalandet 1940-tallet.

Sveiosymbol Telefonstolpar kan ha ulike merke av metall slått inn i treverket, eller dei er merka med kvite plastband med kode på.

Å entra rett opp på ein stolpe er naturstridig, difor er det genialt med stolpesko. Foto: Telemuseet

KOMMUNEVÅPEN: Det er Kolbjørn Ekkje som har teikna kommunevåpenet til Sveio, godkjent i 1982. Motivet byggjer på våpenet til lågadelsætta Dall, som kring 1600 budde på setegarden Sveio. Mats Jonsson, son av Jon Gautesson til Sveio, var med blant dei norske adelsmennene som sette seglet sitt under hyllingsbrevet til kongen i 1591. Seglet syner eit skjold med ei kløyvd lilje og ei stjerne i kløyvinga. Sidan kommunen har namn etter den gamle setegarden, der bygdesenteret ligg i dag, vart Jon Gautesson sitt våpen lagt til grunn for kommunevåpenet. Kjelde: sffarkiv.no

For å hindra at stolpar råtnar blir dei impregnerte før montering. Ein Telenor-stolpe har gjennomsnittleg levetid på 60 år.

Telefonstolpar slitte av vêr og vind, merka etter stolpesko og ein og annan hakkespett. Denne stolpen i Vågedalen er merka 24.

Siste generasjon telefonstolpar? Studerer du ein telefonstolpe vil du sjå at dei er merka på ulike vis. Men kva betyr desse merka? Tekst: Kari Haukås kari@vestavind-sveio.no

Per Aril Meling, pressekontakt Telenor Norge gir oss ei kort forklaring: – Merkinga er for å auka tryggleiken. Rund spikar i metall er produksjonsåret for stolpen, og kvit plast, stifta i stolpen «med to tal i ei rekkje», er kontrollåret som er prega inn for det året det er gjennomført kontroll. Det skjer kvart 10. år. Kvar stolpe har i tillegg sitt eige nummer, akkurat

som som husnummer. Under kontrollar blir det registrert behov for ulike tiltak på rundt 500 av telefonstolpane. Ein del blir fjerna grunna endring av teknologi, då det ikkje lenger blir ført signal i leidning. Ifølgje Telenor Norge er det i dag registrert 3.438 telefonstolpar i Sveio kommune, men i åra som kjem blir dei stadig sjeldnare, det er det teknologien som styrer. Ofte har det gått hardt ut over telenettet dei gongene uvêret har herja. Tidlegare då det ikkje fans mobil eller trådlaust nett, betydde det at abonnentane blei heilt utan samband dersom knekte tre la seg over linja. I slike tilfelle var det godt å ha telemontørar som rykkar ut og gir folk summetonen tilbake.

2 liter Sveio-saft KROSSLEITE: «Hei» er eit Goody produkt, fortel den strålande sola, som er klar til å ta ein slurk av saftglaset. Motivet har vore etikett på ei saftflaske med appelsinsmak, og har pryda garderobeskapet på eit guterom i mange år. Produsenten Blink Produkter AS med adresse 5520 Sveio, var namnet på verksemda som tok over etter Peko, då Eidesvik tok over drifta.


6

HAUSTVIND

Full tank i Frodig vegetasjon og idyll møtte oss i Vågedalen denne seinsommardagen bildet blei teke. Men når stormar feiar gjennom dalen og ruskar i dei store trea, er det rett ofte at greiner fell ut i vegbana og kan skapa vanskar for trafikken. Også når gradestokken kryp under null må ein vera merksam, då det kan falla sylkvasse istappar frå berga. Foto: Kari Haukås

Knut Sveen avvikla drosjekjøringa i 1964. For varetransport frå butikken blei det kjøpt ein varebil, ein Hanomag, 1965-modell.

Postkort frå Vågedalen, truleg frå krigsåra 1940-45. Eit skilt på husveggen fortel at her er det kafédrift. Som ein ser av dette gamle bildet var det heller smått med vegetasjon her før i tida.


HAUSTVIND

7

Den majestetiske bergveggen, og elva som buktar seg gjennom det frodige landskapet er Vågedalen sin signatur. I dag ein stille og fredeleg oase, iallfall når bilane ikkje renn for tett. Før var her mykje folkeliv; det var landhandel, bensinstasjon, byfolk på utflukter, og ungdomar som dansa på søndagskveldane. Tekst: Kari Haukås kari@vestavind-sveio.no

Vågedalen Landhandel var først og fremst ein butikk for folk i bygda, men også byfolk stoppa her for å gjera innkjøp når dei skulle på hytta. Her har det vore butikk i nesten 50 år, frå 1919 til 1966. Vegstandarden gjennom Vågedalen har aldri vore noko å skryta av, men stor gjennomgangstrafikk har det vore like fullt. Om du skulle nord eller sør, var dette fartsåra. Med minimal reisekomfort kunne det vera godt å la bilsjuke ungar få ein luftepause før ein køyrde vidare. Plassen er utskild i 1919 frå Birkeland gnr. 74 bnr. 12, i tillegg til ein mindre del frå gnr. 71 bnr. 21, under nordre Våge, med namnet Leite. Huset med butikken blei truleg bygd på

same tid. Det var Peder Olai Birkeland som då var eigar, han starta med butikk og kafé. I 1923 selde han eigedomen til Hans Frette, som igjen selde til Martin Josefson Sele og Gislaug Hansdtr. Haugland i 1940. Sele starta opp med drosjekøyring.

Det var i 1950 at ekteparet Emma og Knut Sveen, og sønene Helge på sju og Asbjørn Olav tre år, flytta til Vågedalen for å jobba og bu. Tre år seinare melde nok ein son sin ankomst, det var Knut Einar. Familien Sveen overtok etter Sele. På eigedomen stod eit bustadhus kombinert med butikk, ei bensinpumpe, ein smørjebukk, og ein garasje. Knut Sveen dreiv med drosjekøyring, den første bilen var ein Dodge 1939-modell som følgde med på kjøpet.


8

HAUSTVIND

Smørjegrava var ofte i bruk før i tida.

Sveen-brørne – Helge, Asbjørn Olav og Knut Einar.

Under snørike vintrar i Vågedalen kunne køyreforholda ofte vera utfordrande. Som me ser har denne bilføraren vore føre var og lagt på kjettingar, men kanskje det er andre som treng ein dytt i baken? «Hjelpemannskapa» er i så fall klar til å ta i eit tak.

Asbjørn Våge t.v. og Thorleif Birkeland ved den nye elektriske bensinpumpa. Den gamle måtte pumpast for hand.

Standar Wangar-bilen blei henta i Moss, kjørt over Haukelifjell, og heim til Sveio. – Eg fekk vera med far på den turen som var svært lang, minnest Helge Sveen. Dette var i 1953. Denne bilen vart seld til redaktør Vikse i Haugesunds Avis i 1955.

Vågedalen Landhandel med ny fasade. Den raude Hanomagen, 1965-modell, blei brukt til vareutkjøring.


HAUSTVIND

9

I dette huset i Vågedalen har det vore butikk i nesten 50 år, frå 1919-1966. Den første krambua heldt til i den eine stova. Steffen Reiersen og Johan Skiftestad hadde oppdraget med å laga ny grunnmur på huset, det som i dag har adresse Vågedalen 44. Då jobben var gjort blei butikken flytta ned i kjellaren.

«På disken stod ei vekt og ein del lodd i forskjellige storleikar, og ein rull hyssing til å knyta over posane med. Alle varer som mjøl og gryn, sukker og salt kom i store sekker»

Huset i Vågedalen 44 har vore gjennom fleire påbyggingar, noverande eigar har blant anna bygd på nytt inngangsparti og carport. I dag er det berre eitt av dei to utstillingsvindaugo frå butikken sine glansdagar som er intakt (på bildet skjult av trapp og terrasse). Den tidlegare grusa parkeringsplassen er erstatta av plen og beplanting.

Butikklokalet på rundt 20 kvadratmeter, låg vegg i vegg med stova. Men familien hadde behov for meir buareal, dermed blei huset skrudd opp, og ny grunnmur blei bygd. Då alt stod klart blei butikken flytta ned. Landhandlaren framstod no som ny og moderne, med to store termopanvindauge og inngangsdør midt i mellom. Alt på bakkeplan.

– Det var helst mor som stod på butikken, me ungane hjelpte til. Far dreiv med drosje og var stadig på farten, fortel Helge Sveen. Frå 10-12 års alder stod han ofte bak butikkdisken. Det var ikkje nokon form for sjølvbetjening. På disken stod ei vekt og ein del lodd i forskjellige storleikar, og ein rull hyssing til å knyta over posane med. Alle varer som mjøl og gryn, sukker og salt kom i store sekker. Drifta innebar mange tunge tak. Helge Sveen minnest at mjølka kom i kassar med 12 flasker i kvar, dette sleit dei med å få inn på butikken. 12 flasker vog over 10 kilo. Alt som skulle oppbevarast kaldt blei sett på bakrommet, det hende også at elva blei brukt til nedkjøling. Det var først rundt 1959-1960 at landhandlaren fekk fryseboks og kjøledisk.

I 1950 flytta familien Emma og Knut Sveen til Vågedalen for å jobba og bu. Her står Emma i døra til den nye butikken i kjellaren. Reklamenplaktane i vindauget viser at her kan du kjøpa både fløyteis og sigarettar.

Tysdagar og fredagar var brøddagar, det var kveite-, grove med og utan sirup, grisle og fint brød. Jødekakene til Martin Glette i Sveio sentrum var berykta. Vågedalen var tilknyta Haugesunds telefonselskap. På butikken var det installert ein 25-øres telefonautomat til bruk for alle. Dei som heldt hus hadde fri telefon mot at dei rykka ut ved tilseiing. – Det var ikkje uvanleg at eg måtte sykla til Lindøy for å varsla om at det var telefon, minnest Helge Sveen som har to gamle fotoalbum frå barndomstida i Vågedalen. Det er kjekt å sjå tilbake, synest han.


10

HAUSTVIND

Spor som vitnar om vegarbeid hogd inn i berget i Vågedalen. Brit Elin Mølstre og familien trivst med å ha den flotte bergveggen tett innpå seg.

Butikken vart avvikla i 1966. Faren Knut vart då tilsett som bokhaldar på kommunekasserar kontoret i Sveio. I 1969 flytta ekteparet Sveen til Sveio der dei overtok huset til søster til Knut, Larsine og ektemannen Johannes Dommersnes. Vågedalen Landhandel var no blitt eit bustadhus. Astrid Sveen kjenner også historia godt. Det er ikkje få gonger ho var innom butikken til dei som skulle bli hennar svigerforeldre, men det visste ho ikkje då. Framhaldskulen heldt til på Vikse, og krambua i Vågedalen var ein populær plass å gå. Far til Astrid, Reidar Reiersen, av den edle årgang 1922, kan minnast enda lengre tilbake. ­– Me var nok snopesjuke, men det var ingenting i lommane. Det måtte bli med ein karamell eller to.

Bøndene kjøpte gummihjul til møkkakjerrene sine og hestesko, nokre bestilte hesteslåmaskin gjennom handelsmannen i Vågedalen. Parafin var også ei viktig handelsvare før i tida. Om søndagane samlast ungdomane på vegen. – I krigen og utover var me der mykje. Eg kan minnast to jenter som stod ved vegen og selde brus til forbipasserande. Og så kan eg minnast at ungdomane av og til slost og heiv kvarandre i elva, fortel Reidar Reiersen. Hans Arne Våge vaks opp i nabolaget på 1950-talet, og får smak av bruspulver i munnen når me spør han om kva snop han hugsar best frå barndomen. – Det var nok bruspulver som var favoritten, men det var ingen som hadde råd til å bruka mykje pengar på slikt den gongen, fortel sveibuen. Våge har budd i den naturvakre dalen heile livet, og kan minnast at elva ein gong fløymde så ekstremt over vegbanen at rutebilen køyrde over ein laks som var på veg opp i elva for å gyta. Dette var på 1960-talet då elveløpet under vegen var trongare. At det går stor aure og laks i Vågeelva herskar det ingen tvil om. – Lystring for å stikka aure var ein fin hobby sjølv om det var ulovleg. Største sjøaure eg tok var 6,2 kilo, me vog han på vekta i butikken, fortel Helge Sveen. Frå gamalt av var Vågedalen samlingsplass for ungdom, og byfolk kom gjerne hit på søndagstur, syklande eller i bil. Lengst nede i dalen, på «Långabrunå» var det dans på laurdagen. – Me i vår alder fekk ikkje vera med, men me låg litt oppe i lia og såg og høyrde musikken. Det var trekkspel det gjekk på, fortel Sveen.

Den gamle smørjegrava har fått eit tjukt lag mose over seg. Tida som bensinstasjon er definitivt over i Vågedalen.

Det var ikkje ølsal i butikk på den tida, men ein kunne bestilla kassevis hos Lindø i Haugesund. Dei vaksne ungdomane gjorde dette, og la heile kassen eller kassane i elva til avkjøling til kvelden. Nokre hadde også med seg heile mjølkespann med heimebrygg. – Eg fekk mange gonger i oppdrag å gå heim for å kjøpa gaffelbitar og spekesild, det var nødvendig å opparbeida ein sunn og naturleg tørste, mimrar Sveen. Brit Elin Mølstre har budd i huset sidan 1989. Etter at ho og mannen Thor Egil

kjøpte plassen, har huset vore gjennom fleire påbyggingar, blant anna nytt inngangsparti og carport. I dag er det berre det eine av dei to store utstillingsvindaugo frå butikken sine glansdagar som er intakt. Familien stortrivst. – Midt på vinteren kan det vera litt surt, for då har me lite sol, men så tek me det igjen om sommaren når andre frys. Nordavinden får ikkje tak på terrassen vår, og bergveggen med kongeleg signatur, magasinerer solvarmen, så her i Vågedalen nyt me det gode liv! fortel Brit Elin Mølstre.

ANNONSE

Høsten er over oss

og det er tid for hyggelige inneaktiviteter. Hva med å lære et nytt språk i høstmørket? Vi har kurs på flere nivåer, og våre dyktige og engasjerte lærere står klare til å ta i mot deg. • Arabisk • Fransk • Italiensk

• Japansk • Kinesisk • Polsk

• Rumensk • Spansk • Tyrkisk

• Tysk • Ungarsk • Engelsk

Informasjon og påmelding på telefon 52 70 43 20 eller www.folkeuniversitetet.no


HAUSTVIND

Fanteri anno 70-talet Han fekk nok ikkje jobben, han Oluf Toft som hadde så grei og variert bakgrunn til å vera assistent i Fjære sparebank.

Tekstane under er formulerte av no 90 år gamle Ingolf Sundfør frå Haugesund, best kjent for sine mange limerick. Sundfør beherskar det meste når det kjem til tekstar, nesten alltid med humoristisk vri. Her er ein jobbsøknad frå 1970-talet, adressert til banksjef Helge Sveen – som lukta lunta. Av Kari Haukås

Fjære Sparebank Førde

ni 1977 Frakkagjerde, ju

meg rgårs, tillates ang i aviså i fo em ns no n an de s l re ti De l til og kapabe Under henvisning g selv som ledig mi ke pe på at en ig herved så inderl eio. ngen dykkar i Sv li il st t en st assi oldsvik fordevnte med en henh ne st Si . rn ba 7 Utsira, tri ft og har tt og ei jente på Jeg er 63 år, gi gu n Ei a: al sk følgende gen to grepa gutlingsliste etter det, og slutteli er gj ka ak Fr på r ike he ig et resultat av jenter og ein po sistnevnte forøvr to De en. I e. un mm ko vang lpe ved Sørfjord ta-barn i Ullens på ein telefonsto t var er ns il no rt an de bb et jo av rra idet opph si Ut ein morellplukka på m ko av og ligge alogt med mitt il følgende land grunnen nokså an ldriving med dert el kr ma på kt ra en toårig kont så burt etter. e armen høsten samm , tok jeg blindt 43 19 i e bl en ol er sk tt el hand d dere Etter å ha tatt ken på meg. En ti les på å ta knek de al n på daværende t ge ld in ho el t vd de ea år, og nt ved skrell te is ss sa illing ble ap sk gn S, Ølen. Denne st A/ i jeg ansatt som re tr us nd ei ak net svikt i poe- og Potetk kk på dunken grun Sønnhordland Lefs gi et ma fir l ti i alle hauger; innehave eransene var bort det meg forunt å ev sl øl mj yn gr at foruten alitet at folk tettilførslene, er av en slik kv ak tk te po når te ør df is me n søknad utenfor sagmugg og stubbfl , hold meg og mi Ja ir. kr pi e pa st nd te sa ar t ov under sv brukte dem som gr tiden, det var jo e nnn ke de ba d på me at us er på sjukeh jeg herved opplys måtte legges inn e lt . ke re en vo at så t av de konsum gen, så forekom le av for stort blåste og grufud der aldeles sand flaske 60 % og en ved hjelp av en g je k to er ov , nte konk e bensinpumpe i Etter ovenfornev ndel med inklusiv ha al ni lo ko en , sept det; kanskje bort tolv måneders ak unn ikke så si om gr di ol l rh ve de t un de et er r avdrag og Imsland. Stort me at første aksept gnt en me st mo , e så nd og re g la je jeg forfall te sett fra det fork ld me Da l. al g tror e samme forf til Haugesund. Je ningsbidrag hadd asjark beinvegs ld si en te lg fu te krambuå og 1944. dette var medio abi, En sekk med kålr erne same året. sk ty eav sp t ek er e st nd re ar ags davære Forøvrig ble jeg seg på Sveio Bill t g. nd me fa av be t m ne so er , lm ata, ble fj av sorten Bangho Olsen i Haraldsg d me en t rg er Jø nt s ro ho nf n ko de vedkvarter, ho disjon i bakgår os ap st Ge i . g Höhnenhals Jeg tter ble je mbanfürer Fritz Ett kvarter dere ur St en ft ri sk på app bar s forening. at sekkens merkel Tysklandsfangene av em dl me rt væ har siden k i både nyrer og for medførte klik en ov et ntil tl pi ka l ti g fra 1945 og in Under henvisning tt skrøpelige je mi r g. fo in rg dn so re om n al mi ilket ble nerver total sosi da oppfunnet, hv smare id bl be e ar ll pi på g ny in at en ny sats høsten 1963. En rt ue it st re ss d stent ve Forr jeg såpa som kontrollassi Året deretter va ng li il . st g di le rlig. En framleis på svar kedet var forsva gått, jeg venter er år n te vt or ti Fj si . søkt og et po syningsnemda ble ling av søknaden velvillig behand ar kk Dy på r pe Jeg hå svar. Attester vedlagt. d Helsing og vørdna ft Oluf To Postboks 348 5501 Haugesund

11


12

HAUSTVIND

Familien Spence utanfor våningshuset på Flatnes. Før dei reiste frå garden fekk dei servert årets første jordbær med fløyte til – kanskje bildet er tatt like før avskjed? Thomas Spence har sin norskfødde fru Spence og dottera Kirsten på fanget. Nede sit Thomas (14) og Erna Margareth (19). Dei hadde ei trygg hamn på Flatnes, før dei etter tre månadar på flykt kom seg trygt vidare til Rubbestadneset og Shetland. Ingen av dei lever i dag. Foto: Privat

I mai besøkte to frå Spence-familien Flatnes, for å sjå korleis familien budde dei spente dagane i 1940. T.h. sit Petter Spence, som er sonen til unge Thomas på bildet. Jon Spence (t.v.) er Petter sin nevø, Thomas var bestefaren.

Konsulflyktningar i paradis

Medan tyskarane var i hælane på den britiske visekonsul Thomas Spence, hadde yngstesonen Thomas sommaren i sitt liv – på flukt. Ein av gøymestadane var på Flatnes ved Ålfjorden, der familien blei verande i 39 dagar. Tekst: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

FLATNES/ÅLFJORDEN: Varsel om tyske soldatar jaga mange på flukt, ikkje utan grunn. Familien Spence var ikkje noko unntak. Far i heimen, Thomas Spence var den britiske visekonsulen i Stavanger, og eit opplagt bytte for okkupasjonsmakta.

To gonger skal konsulen ha vore farleg nær tyske soldatar, før han kom seg ut av byen 10. april 1940. Truslane sa at alle utlendingar måtte melda seg for tyskarane, og det var kunngjort dødsstraff for dei som skjulte flyktningar. På denne tida var det ingen som visste korleis krigen ville bli, få var truleg klar over kor mykje dei ofra når dei skjulte flyktningar. Målet var Shetland, her kom dei fram 7. juli. Siste stopp før Rubbestadneset var Flatnes, der familien var frå 25. mai til 2. juli 1940. Arnfinn Haga har skrive mange bøker om krigsåra. I «Fristed for fredløse» har han tatt føre seg Spence-familien si flukt. Historia er rik på detaljar, henta frå dagboka til yngste dottera i familien, Erna Margareth. På Flatnes fekk dei utfalda seg fritt; bada, pluk-

ka blomar, leika med kattungar og kvalpar. Dei tok og del i daglegdagse gjeremål, og var med på oppvask og golvvask, henta kyr om kvelden og mjølking. Surmjølk fekk dei smaka for første gong – det gav meirsmak. Sjølv om dei unge koste seg, hadde ikkje konsulen roen. Han var stadig i oppe i haugane, tankefull med ein kikkert. Lyden av motorar gjorde han uroleg. I følgje «Fristed for fredløse» er historia til Thomas Spence og hans folk opptakten til illegalt arbeid for folk både i Haugesund, Jøsenfjorden og på Bremnes. Boka er bygd vidare på ein rapport av Bernhard Håvardsholm, skriven i London, 1940. Sekretæren til konsulen, Miss Cragg og marineoffiser Franc Platt var og med på flukta, og kom seg frå Flatnes til Shetland 7. juni.

Liket som dreiv i lan Like før jul i 1918 dreiv eit lik i land i Valestrand. Bygdefolket hadde gravferd for mannen ingen visste kven var, men han vart ikkje jordfesta i bygda.

I eit av desse nausta skal sjømannen ha blitt lagt inn. Foto: Sigvart Breistig

Helge Ingemann Haugsgjerd gav i 1988 ut ei bok med minne frå barndomstida. Det er han som har gjengitt historia i boka «Tidsbillede», der du kan lesa heile historia og fleire til. Like før jul i 1918 dreiv eit lik i land i Naustvikjo i Valestrand. Det var kveld, og mørkret var i ferd med å ta over for dagen. Bygdefolk frakta liket på ei dør tvers over ein robåt, og slik vart han boren i land og lagt i Haugenaustet. Liket var av ein sjømann. Mennene tok luene av og stod stille rundt den døde ei stund, før ei salme steig opp mot taket i det låge naustet.


HAUSTVIND

13

Nei til pol Då det vart snakka om å at Haugesund skulle blir «vinmonopolby», tok mange til orde. Slikt syndige drykker var det mange som ikkje ville vita av, og fekk sine uttalar på trykk i Haugesunds Avis. Her er nokre frå Sveio.

1954: Eivind Vestvik, Reidar Eriksen, Randi Krahl, Liv Mjånes og Grete Fagerland. Foto: Privat/Willy Mjånes

Den første lærarjobben Det er ikkje kjend kven som fanga dette motivet i 1954, men eit kjært minne har det blitt. – Eg har hatt dette bildet hengande på kjøkenet i 30 år, fortel tidlegare frøken Randi Krahl frå Bergen. AUKLANDSHAMN: Det var på Eikeland ho hadde sin første lærarjobb, og tida hugsar ho godt. Ho vart godt tatt i mot i bygda, og elevane har kjære minne om frøken Krahl. – Me slo ball, men skuleplassen var for liten, så me brukte vegen. Eg var 19 år og likte veldig godt å vera ute i naturen, litt annleis enn andre lærarar fortel Randi, som sidan vart gift Rønhovde. Året på Eikeland var fantastisk for ei ung frøken. Skulehuset var nytt, og i kjellaren fekk ho ha gymtimar. Sjølv kom ho rett frå gymnaset, og hug-

sar godt lærar Bua. – Han var ei god støtte. Han hjelpte meg på alle vis, minnest ho. I andre etasje på skulehuset fekk ho bu. Det var ikkje ferdig innreia, men der var stor stove og kjøken. Ungdomane i bygda nærmast klatra opp etter takrennene for å kikka inn vindauga og på den unge lærerinna. – Eg hugsar at dei fekk kjeft av lærar Bua, dette gjekk ikkje an! ler Randi, som vart godt kjend med jamgamle i bygda. Det hende at dei fekk gamle Stølås til å frakta dei i drosjen til Oa på dans. No er Randi Rønhovde 82 år gammal, og har lagt 40 år i læraryrket bak seg. På kjøkenet heime i Bergen heng bildet i rame. Kvar jul får ho telefon frå Reidar på bildet, og jamleg bruker ho kakefatet som ho fekk i gåve av Eivind Vestvik i den tida.

Haugesunds Avis, 24. januar 1946

Haugesunds Avis, 25. januar 1946

d i Naustvikjo like før jul i 1918 Denne salma var kjend, for den blei alltid sunge i gravferder, medan frammøtte stod omkring den opne kista, før loket vart spikra på. Dagen etter kom lensmannen og distriktslegen for å foreta likskue, som det heitte den gongen. Den omkomne hadde verken lommebok eller papir som kunne fortelja kven han var. Eit merke på skjorta kunne tyda på at den i si tid var kjøpt i ein by på Nord-Vestlandet. Skjorta og det som var att av buksa og genseren, blei tatt av og sendt til politiet i byen. På grunn av tilstanden måtte liket så snart som råd komma i kiste og grav, det hadde vore på sjøen lenge og drive langt. Ein antok at mannen høyr-

de til på ein båt som tidleg på hausten var blitt minesprengd og sank vest for Utsira. Dette viste seg å vera rett. For forfattaren, som då var rundt 7 år, var gravferda eit av dei sterkaste minna frå barndomen. Folk var kledd for helg, langvogna som kista skulle setjast på var pynta med einar og kristtorn. Den heimelaga kista var svartmala og utan pynt, men det låg eit norsk flag over den. Før ferda til kyrkjegarden var det song, og kjøgemeistaren i bygda las frå salmeboka. For kvar gard langs ruta var det strødd med einer og furubar, og på desse stadane stansa likfølgjet og song ei salme. Den ukjende sjømannen

kunne ikkje jordfestast med det same, for lensmannen meinte at tøyrestane ville kunne kjennast att av pårørande. I så fall måtte han flyttast til heimstaden og jordfestast der. Det var fleire omkomne sjøfolk frå byen på Nord-Vestlandet i 1918, men ingen andre en denne kunne har drive frå havet inn gjennom Bømlafjorden og fram til Valestrand. Då ei hustru fekk melding om at mannen hennar var sakna etter forliset ved Utsira, var det ikkje tvil. Mannen var kristiansundar, og dei blei han sendt i ei kiste av sink kort tid etter.


14

HAUSTVIND

Skrive og lagt til rette av Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no


HAUSTVIND

Kort tid etter krigen var det reist fire minnestøtter som til saman heidrar 19 menn som kom vekk medan dei var på jobb. Ein av dei frå Sveio står på minnestøtta i heimbygda Vikebygd.

Me må aldri gløyma – til minne om dei som ofra livet for freden i Noreg

Rundt 70 gonger har det blitt lagt ned blømande kransar på minnestøttene, omkransa av smilande barn og norske flagg – på Framnes, Auklandshamn, Førde og i Sveio sentrum. Eit stykke alvor på ein elles gledeleg dag. Kvart år minnest me dei som fall i krigen, men for dei fleste er dei berre ukjende namn på grå steinar. Men me må aldri gløyma, blir det sagt.

Dei frå Sveio som måtte gi tapt i krigen var stort sett sivile sjømenn, mange av dei unge. Kanskje ville dei ut i verda, oppleva og læra. Tena seg nokre kroner før dei skulle byggja livet vidare. Arbeidsløysa før krigen var stor, og dei som fekk hyre kunne vera vekke mellom 18 og 24 månadar i slengen. Jobb var det å få – til dømes i maskinen, bak roret, i byssa eller på dekk. Mange reiste frå eit fritt land. Det er skrive at sjøfolka gjorde det som fall dei naturleg i kampen for fedrelandet. No blei dei krigsseglarar, på frontlinja for dei allierte, med livet som innsats. Tunge byrder vart lagde på sjømennene sine skuldrer. Forsvarslause var dei på det opne havet, med konstant fare for ein brå død. For mange var nyhende frå heimen viktigare

enn mat, men moglegheitene for å få heimebrev var små. Aviser og tidsskrift var der, som gong på gong anerkjente dei norske sjømennene sitt arbeid. Det må ha vore ei tung og vanskeleg tid, men midt oppi det heile var dei kanskje stolte, krigsseglarane våre? Før krigen hadde Noreg ein av dei største og mest moderne handelsflåtar i verda. Storparten av skip, mannskap og kunnskap kom ikkje tyskarane til gode. Norske kapteinar segla utanom tyskokkuperte soner – til og med sitt eige heimland, og inn i allierte hamner, klare for å ta nye ordre. Norske båtar tok seg ut, braut sperringar, var i farlege farvatn og på breiddegradar der dei ikkje kunne venta hjelp.

Alt dreia seg om å få leveransar fram til dei som kjempa mot den tyske krigsmakta. Innsatsen mannskapet i handelsflåten gjorde, blir rekna som Noreg sitt viktigaste bidrag til dei allierte sin siger. Under krevjande forhold stod norske handelsskip for effektive og livsviktige transportlinjer. Krigsseglarane tok del i farefulle konvoiar, invasjonar og tankfart. Dei frakta drivstoff, mat, troppar og andre varer på verdshava – ansikt til ansikt med krigen.

Minst 102 menn frå dagens Sveio var med i handelsflåten under krigen. Av desse står 20 på dødslista. I tillegg omkom ein styrmann i tvungen teneste på eit tysk skip, og ein sjømann omkom som følgje av minesprenging i 1948.

15


16

HAUSTVIND

SVEIO SENTRUM

Det kunne gå lang tid før familien fekk stadfesta kva som skjedde med sønene sine. Haugesunds Avis, 14.01.46

Foto frå avdukinga ved Sveio kyrkje, søndag 28. juli 1946. Gudstenesten tok til klokka 10.55. Klokka 15.00 var det fest i Sveio skulehus for dei falne sine pårørande og andre innbedne. Foto: Gards- og ættesoge for Sveio, band II.

Haugesunds Avis, 29.09.46

Avdukinga av minnesteinen i Sveio vart ei gripande høgtid. Omlag 1500 menneskje samla ved kyrkja.

Haugesunds Avis 02.08.46

«Det såg ut til å verta dårleg ver sundag morgon då minnesteinen over falne sjøfolk frå Sveio skulle avdukas, men då det leid ut mot den tida då folk byrja å samla seg ved kyrkja braut sola igjenom, og seinare var det strålande ver heile dagen. Høgtida tok til med gudsteneste der res. Kap. Hovda som tidlegare har vore sokneprest i Sveio, forretta. Der var komne folk frå dei ymse bygder i nærleiken og saman med bygdefolket fyllte dei den store kyrkja til siste plass. Presis klokka 11 kom ei tropp marinesoldatar inn og tok plass oppe i koret. Desse soldatane var komne frå Bergen og skulle så æresvakt under avdukinga av minnesmerket. Hovda tala varmt og gripande over skriftorda frå Lukas 19. kap. 37.-40. vers. Gudstenesta vart kringkasta over riksnettet. Det er fyrste gong der har våre kringkasta frå den kyrkja og det var ei sjeldan høgtidsstund. Til slutt tona den herlege songen: Fagert er landet du oss gav, friskt og klingende under den høge kvelven. Etter gudstenesta samla den store lyden seg utfor kyrkja der minnesmerket var plassera og no stod dekka av norske flagg. Ellers blakkra flagga på halv stong rundt om i heile bygda. Marinesoldatane tok oppstilling rundt minnesmerket, og formannen i festnemnda, Sigurd Tveit helsa folk vel møtt og gav ordet til Olav Tveit som las ein manande og velskriven prolog, og etter andakt av J. Enerstvedt heldt Olav Tveit avdukingstala. Tala var sterk og fengjande og han slutta med orda: «Lat so Gud signe minne om desse menn». Soldatane stod i giv akt og to offiserar som hadde teke plass ved sida av steinen lot duken falla. Steinen er om lag tre meter høg, og der er hogd inn som motiv, ein sokkel med ein brennande fakkel. Vidare er hogd inn namna på dei tolv sjømenn og under står orda: For Norge – 1940-45. Reist av bygdefolket. Utkastet til steinen er gjort av arkitekt Parr, Haugesund og

arbeidet er utført av Olav Aalmo. Det solide fundamentet som steinen er reist på er laga av Johs. Emberland, og Osmund Rossehaug. Formannen i minnesteinnemnda, handelsmann G. Aase, gav so steinen til ordføraren, lærar Hjellum som takka på kommuna sine vegne og lova at den skulle vernas om og minna folket om desse menn som hadde gjeve livet sitt for fridomen. Der vart lagd ned fleire kransar, millom anna la marinekaptein Nøkleby ned ein vakker krans frå Sjøforsvarets overkommando Vest. Forretningsførar Henriksen i Haugesundsavdelingen av Norsk Sjømannsforbund la ned ein krans, sett saman av blomar i flaggfargane, og foreningens fane vart senka over steinen. Vidare la lensmann Fjørtoft ned ein krans frå Haugesunds Rederiforening og Hans Haukås frå skipsredar Trygve Eriksen. Denne kransen var tileigna Hans Tveitastøl. Marineprest Guldbransen som var tilstades heldt ein kort tale og Sveio mannskor og Sveio Blanda kor song fleire vakre songar som og gjorde sitt til den høgtidsstemninga som rådde heile tida. Tilslutt takka Sigurd Tveit for frammøte og ein slutta med songen, Gud signe vårt dyre fedreland. Seinare var der fest for dei falnes etterlatet og andre innbudne i skulehuset. Her var der festtale av lærar Reidar Reidarson og song av songkora. Vidare var der tale for sjømannen av Fjærtoft og for bygda av J. Aase. Ellers var der korte taler av Hovda, Apeland, ordf. Bua o. fl. Ingebrigt Rossehaug takka på vegne av dei falne sine pårørande for den medkjensle som var vist dei. Dr. Kristensen avslutta den heilt igjenom vellukka minnefesten. I det heile var det ein stor dag for Sveio, og nemnda som har stade i spissen for det store arrangementet kan vera byrge av sitt arbeid.» Avskrift frå Haugesunds Avis, måndag 29. juli 1946.


HAUSTVIND

JOHN DRANGE

ARNE BERNTIN LIE

JOHAN EMIL JANSON LIE

JOHAN KRISTIAN ROSSEHAUG

HANS TVEITASTØL

17

JOHN MANDIUS TVEITA

lettmatros, Sveio

kokk, Sveio

fyrbøtar, Sveio

(Røssehaug) fyrbøter, Sveio

fyrbøtar, Sveio

donkeymann, Valestrand

Fødd 22. oktober 1919 i Sveio, son av A. Drange, f. 1875, og Gurina f. Bjelland, f. 1880. Var dels gardsarbeidar, dels sjømann. Omkom 5. juli 1940 då «Anna Sofie» blei bomba på Sagvåg hamn under krigsoperasjonane.

Fødd 18. januar 1923 i Sveio, son av Nils S. Lie, f. 1897, og Amanda f. Nilsen, f. 1900, begge i Sveio. Var kokk på d/s Erling Lindøe, og omkom 11. august 1944 då skipet blei minesprengt utanfor Varberg i Sverige, fem nautiske mil vest av Nidingen.

Fødd 30. juli 1912 i Sveio, son av Jan Endresen Lie, f. 1882, og Jette f. Larsdatter, f. 1886, begge i Sveio. Drog til sjøs i 1939 med d/s Carrier. Segla seinare i alliert fart, og var sist på d/s Brisk. Vart sjuk og døydde ombord, 21. juni 1942.

Fødd 13. april 1918 i Sveio, son av Ola Andreas Rossehaug, f. 1888, og Amanda Kristine f. Bråtveit, f. 1894, begge i Sveio. Drog til sjøs 1937 og segla for det meste i austlege farvatn. Var fyrbøtar på d/s Belize, som gjekk frå New York 4. desember 1941 og forsvann sporlaust på veg til St. John, Canada.

Fødd 18. august 1913 i Sveio, son av Lars E. Tveitastøl, Sveio, og Johanne f. Jokkumsen, f. 1878 Sveio. Var på d/s Sydfold, og omkom 22. januar 1940 då skipet sank etter ein eksplosjon, på reise frå Kristiansand til Newcastle o/T. Fartøyet vart antakeleg torpedert.

Fødd 21. september 1903 i Sveio, son av Johannes Knutsen Tveito, f. 1866, og Berta Johanne f. Kløve, f. 1879. Gift i 1935 i Sveio med Thea Marie Eriksen Økland, f. 1907 i Valestrand. To barn. Var på d/s Varild, og omkom då skipet forsvann etter at det var gått frå Horten 22. januar 1940, på veg til Sunderland.

LUDVIG SLETTENE

JOHANNES ERVESVÅG

TORGER MARTIN VÅGA

(Simonsen) motormann, Sveio

Reist av Bygdefolket i Sveio, 28. juli 1946. Innskrift: For Noreg 1940-45 Det var i møte 1. september 1945 at Sveio redningslag gjorde opptak til at det vart valt ei nemnd frå skulekrinsane Bua, Rød, Lid, Eilerås, Vikse, Vandaskog og Sveio som skulle arbeida for å reisa ei minnestøtte over dei falne under krigen 1940-45 frå Sveio. Avdukinga av minnesteinen var 28. juli 1946. Steinen vart då gjeven til ordføraren, «som lova at den skulle vernast om og minna folket om desse menn som hadde gjeve livet sitt for fridomen.» Kjelder: Arkivkatalog for Sveio kommune 1851-1963, digitaltmuseum.no

sjømann, Sveio

(Larsen) skyttar, Sveio

Fødd 17. februar 1908 i Solund, s. av Ludvig Simonsen, f. 1868, og Kristine f. Vilhelmsen, f. 1867, begge i Solund. Var i utenriksfart da krigen brøt ut i Noreg, og segla sidan i alliert teneste. Omkom 18. april 1945 då m/s Karmt vart seinka ved Dover.

Fødd 27. januar 1921 i Vikebygd, son av Johanna Ervesvåg f. Emberland (f. 1882) i Vikebygd. Var matros på amerikanske s/s Ceiba, og omkom då båten krigsforliste 16. mars 1942.

Fødd 7. januar 1917 i Skåre, son av bonde Svend Ulrik Larsen og hustru Jenny Amanda Torgersdatter. Var på m/t Alcides, og omkom 23. juli 1943 då skipet vart torpedert av ein japansk u-båt, på reise frå Abadan til Fremantle.

NORNER B. TJERNAGEL

NILS JOHAN STUDSVIK

MARTIN JØRPELAND

(Theodorsen) matros, Sveio

skipsførar, Sveio

matros, Sveio

Fødd 2. februar 1899 i Sveio, son av Syvert Theodor Reiersen, f. 1862, og Nilla Berentine f. Nilsen, f. 1867, begge i Sveio. Utlært bøkkar. Tok hyre som matros på ein kvalbåt som høyrde til fl/k Suderøy. Var seinare på d/s Christian Michelsen, og omkom då skipet sank i Middelhavet 26. september 1943 etter ein eksplosjon, på reise frå New York til Bizerta.

Fødd 27. oktober 1889 i Tysnes, son av Amund Studsvik, f. I Kvam, Hordaland, og Magnhild f. Jensen, f. 1847 i Kvinnherad. Gift 1919 med Henriette, f. 1892 i Fusa. Fire barn. Var førar på d/s Kongshaug, som gjekk i alliert fart. Vart sjuk og lagt inn på norsk hospital i London. Døydde der 19. mars 1943. Gravlagt i London. Omtalt i «Norges skibsførere 1933-35».

Fødd 4. november 1906 i Strand i Ryfylke, son av Iver Rasmusson Jørpeland, f. 1867, og Maren Olava Svensdatter, f. 1874 i Forsand, Høgsfjord. Gift 1933 med Gudrun Kristiansen, f. 1906 i Sveio. To barn. Segla under krigen i alliert fart som matros på d/s Eikhaug, omkom 7. september 1941 då skipet sank i munninga av Themsen etter ein eksplosjon, på veg frå Southend til Grangemouth.


18

HAUSTVIND

FRAMNES

«Hadde det ikkje vore for den norske handelsflåten, kunne me like gjerne bede Hitler om hans vilkår» Sagt av admiral Charles Dickes i ein radiotale til det engelske folk, BBC 1941.

«Overfallet på Norge den 9. april var så brutalt at det bare kunne ha én virkning: alle våre sjøfolk sluttet opp om vestmaktene i kampen mot nazismen, ikke én sviktet, og norske skip på alle hav styrte rett inn i allierte havner for å motta ny ordre. Dette er noe av det vidunderligste som har skjedd i norsk historie» Våre falne

Markering på nasjonaldagen

Oa ungdomslag har eit rikt arkiv. Her finn ein dokumentasjon på at avdukinga var 17. mai 1946 klokka 15.00. Alle i Oa-krinsen var i sving då det skulle samlast inn pengar til minnesteinen. Mona Lervik frå Oa ungdomslag har funne fram nokre dokument frå safen, som viser kven som har vore aktive i innsamlingsarbeidet, og kva kvar granne har gitt. Som regel mellom 10 og 30 kroner, enkelte bidrag er på heile 100 kroner. Av kvittering frå A/S Vestlandske Stenindustri, ser ein at sjølve steinen med innfelt namn kosta 950 kroner. I tillegg kom køyring og sement, som gir ein sluttsum på 1275,25 kroner. Det var og nokre utgifter med merket i 1947, på 231 kroner og 50 øre. Av kvitteringa går det og fram kva steintype som er nytta til bautaen. Skrifta er vanskeleg å tyda, men det kan dreia seg om nøtterøy-syenitt. I Haugesunds Avis torsdag 16. mai 1946, var det annonsert avduking av minnesteinen fredag 17. mai klokka 15.00 i 1946. Etterpå var det festleg «samkoma» i ungdomshuset som då vart kalla Fredheim.

To søner, brør og barnebarn frå Oa-krinsen kom vekk tidleg i krigsåra. Familiane til dei etterlatne stilte opp etter avdukinga i 1946. Til høgre står familien til Karl Egge, og til venstre Rikard Johan Berge sine folk. Foto: Utlånt av Sunnøve Lervik

KARL EGGE

RIKART JOHAN BERGE

sjømann, Vikebygd

kanonmann, Vikebygd

Fødd 8. april 1919 i Sveio, son til Ole Egge, f. 1888 i Gloppen, og Gurine Berentine f. Jansen, f. 1893 i Sveio. Var før krigen i bakarlære. Gjekk sidan til sjøs og var til sist på m/s Hørda som kom bort i mars 1941 på veg frå England til Amerika. Skipet gjekk frå konvoien etter planen 23. mars.

Fødd 28. september 1914 i Sveio, son til Tollev Berge, f. 1877, og Inger Gurine f. Oa, f. 1878, begge i Sveio. Gjekk 10 vekers framhaldsskule, arbeidde seinare som gardsarbeidar og fiskar. For til sjøs 1939. Var på rekruttskule i Skottland, etterpå var han kanonmann på m/s Vibran, og kom vekk med båten på veg frå Cardiff til Halifax, etter 18. september 1942.

Reist av Oa Ungdomslag 17. mai 1946. Innskrift: Disse falt for Norge i fridomsstriden 1940-1945

Har du bilete eller eller meir informasjon? Redaksjonen har tatt føre seg dei fire minnesteinane over falne etter 2. verdskrig som står i Sveio kommune. Om nokre har me funne skildringar og bilde frå dagen, medan andre ikkje er fastsett med dato for avduking. Dette gjeld mellom anna minnesteinen som står i Førde. Dersom det er nokon som har bilete eller anna relevant informasjon om desse fire minnesteinane, eller andre historier eller skjebnar me kan skriva om, ta kontakt med Irene, tlf. 459 01 270 eller redaksjonen@vestavind-sveio.no


HAUSTVIND

VIKEBYGD

FØRDE

17. MAI 1940 JONAS ÅRVIK

BERNHARD HÅVARDSHOLM

VILHELM MIKAL FAGERLAND

motormann, Valestrand

lærar, Sand

styrmann, Vikebygd

Fødd 24. januar 1903 i Sveio, son til Gudmund Gunnarson Årvik og kone Guro Katrine Haraldsdotter. Gift 1935 i Haugesund med Ida Malene Grutle, f. 1910 i Bremnes. To barn. Var på m/t Innerøy, og sette livet til 22. januar 1942 då skipet vart torpedert i Atlantarhavet, på reis frå Aruba til Halifax.

Fødd 30. juli 1898 i Sveio, son til Simon Håvardsholm, f. 1864 i Fjelberg, og Marta f. Aarvik, f. 1867 i Sveio. Gift 1933 i Fjelberg med Gudrun Fatnes, f. 1901 i Sand. 4 born. Lærarskule, millomskule og lærarhøgskulen. Var før krigen klokkar i Strandebarm og folkehøgskulelærar i Telemark. Var med som frivillig i kampane 1940. Reiste til England juni 1940. Gjekk inn i Kompani Linge 1941 etter å ha vore ei tid i flyvåpenet. Vart send til Noreg i oktober 1941 i hemmeleg oppdrag. Miste livet på heimvegen då m/k Blia kom bort i november 1941. Omtala i H. P. Lødrup: Vinjesvingen og i Norske skulefolk.

Fødd 7. oktober 1914 i Sveio, son av Syvert Fagerland, f. 1873 i Sveio, og Anna Kristine f. Førde, f. s. st. Styrmannsskole. Var på nøytralitetsvakt på p/s Eidsvold og omkom då skipet blei senka utanfor Narvik 9. april 1940.

I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolds grønnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Der stiger en sang over landet seirende i sitt sprog skjønt hvisket med lukkede leber under de fremmedes åk. Det fødtes i oss en visshet: frihet og liv er ett, – så enkelt, så uunnværlig som menneskets åndedrett. Vi følte da trelldommen truet at lungene gispet i nød som i en sunken u-båt … Vi vil ikke dø slik død. Verre enn brennende byer er den krig som ingen kan se, som legger sitt giftige slimslør på bjørker og jord og sne. Med angiverangst og terror besmittet de våre hjem. Vi hadde andre drømmer og kan ikke glemme dem. Langsomt ble landet vårt eget, med grøde av hav og jord, og slitet skapte en ømhet, en svakhet for liv som gror. Vi fulgte ikke med tiden, vi bygde på fred, som i tross, og de hvis dåd er ruiner har grunn til å håne oss. Nu slåss vi for rett til å puste. Vi vet det må demre en dag da nordmenn forenes i samme befriede åndedrag. Vi skiltes fra våre sydpå, fra bleke, utslitte menn. Til dere er gitt et løfte: at vi skal komme igjen.

Jonas Årvik budde på Strømøy, men då han kom bort i krigen, var det kona sitt ønskje at han skulle stå på bautaen over sjømenn frå heimbygda hans. Her står og Demandius M. Dommersnes og Jens Jenssen Årvik, som begge vart fødde i Sveio. Støtta står ved Vikebygd kyrkje. Foto: Arne Aage Valen

Tidleg i krigen omkom to frå bygda i Førde. I 1945 valde ungdomslaget ei nemnd til å samla midlar og reisa minnestein. Den vart reist ved kyrkja, og i ettertida har det årleg på 17. mai vore minnehøgtid med tale og kransenedlegging. I 1947 vart innrama bilde av Håvardsholm og Fagerland avduka i ungdomshuset Myklatun, no heng dei på kvar si side av scena på Førde samfunnshus. Kjelde: Førde ungdomslag 100 år (1993)

Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred, soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned. Vi er så få her i landet; hver fallen er bror og venn. Vi har de døde med oss, den dag vi kommer igjen. Nordahl Grieg

19

Søk i Våre Falne

I 1945 vedtok regjeringa å utgi eit minneskrift om dei som fall eller omkom på grunn av krigen. Minneskriftet skulle innehalda korte biografiar og foto av dei falne, samt oversikt over norsk innsats på viktige kampområde. Våre falne 1939-1945 er eit bokverk i fire bind, gitt ut i perioden 1949-1951. Rundt 11500 som fall for Noreg under andre verdskrig er med. Verket vart gitt i gåve til den næraste etterlatne til kvar av dei falne, på vilkår at dei hadde «vist ein god nasjonal haldning» under krigen. Finansieringa var slik at heimkommunane som regel gav eit bidrag på 50 kroner per gåve. Bokverket har blitt digitalisert og oppdatert av Nasjonalbiblioteket og slektforskningsorganisasjonen DIS-Norge. Her kan ein til dømes søka opp namn, skip og stad. Kjelde: Våre falne, Wikipedia

Kjelder

Bilde og tekst som er presenterte av dei falne frå Sveio er utelukkande lånt frå Våre Falne, via Nasjonalbiblioteket sin nettstad, som har digitalisert verket. Ellers er informasjon til denne reportasjen over 10 sider henta frå ulike bøker og oppslagsverk på nett, samt samtalar med personar i Sveio som har fått munnlege forteljingar og informasjon. Ein må ta høgde for at faktafeil kan førekomma, og det blir med dette på førehand beklaga. Ta gjerne kontakt dersom du meiner at det er noko me bør retta opp. NETT • Wikipedia • snl.no • minnehallen.no • www.uboat.net • skipshistorie.net • wrecksite.eu • hist.uib.no/digitalskolen • www.skipshistorie.net • regjeringa.no – tale av tidligare forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i møte med krigsseglarar og pårørande, Risør 3. august 2013, tale i Fredsparken • bokselskap.no

BØKER • Våre falne, bind 1-4 • Sveio i krig • Handelsflåten i krig 1939-1945: Hjemmeflåten, mellom venn og fiende • Brennpunkt «Westküste» • Valestrand under okkupasjonen: 1940-45 • Sjøfolk i krig – haugalendinger ser tilbake – 50 år etter


20

HAUSTVIND

AUKLANDSHAMN

BJARNE LIEN

HARALD LITANGEN

ANDREAS ØKLAND

motormann, Valestrand

styrmann, Valestrand

matros, Valestrand

Fødd 17. september 1921 i Sveio, son av gardbrukar Vilhelm Lien, fødd 1885, og Eli Elisabeth f. Bråtveit, f. 1886, begge i Sveio. Segla i alliert fart på m/t Bramora. Skipet forlot etter planen ein konvoi 8. september 1943, men forsvann på veg til Melbourne.

Fødd 20. mai 1912 i Samnanger, son av Johan Litangen, f. 1872, og Malene f. Stentvet, f. 1879, begge i Samnanger. Gift 1939 i Valestrand med Hilda Økland, f. 1917 s. st. Eitt barn. Var 3. styrmann på d/s Augvald, og omkom 2. mars 1941 då skipet vart torpedert i Nord-Atlantaren, på veg frå Halifax til England.

Fødd 6. januar 1921 i Finnås. Son av Olaf Johan Guttormsen Økland, f. 1887, og hustru Anna Helene Andreasdatter, f. 1890, begge i Finnås. Var på d/s Augvald, og omkom 2. mars 1941 då skipet vart torpedert i Nord-Atlantarhavet, på reise frå Halifax til England.

Høgtideleg minnestund ettersommaren 1947 Minnesteinen over dei tre frå Auklandshamngrenda vart avduka på ettersommaren 1947, reist av folk på Økland. I boka Valestrand under okkupasjonen 1940-45 er dette gjengitt:

«Det var møtt fram mykje folk frå bygda og grannebygdene, og det var ein minnerik og stemingsfull dag. Formannen i nemnda for minnesteinen, Johs. Jacobsen, ønskte velkommen. Sidan tala kontorsjef Ola Olsen på Rubbestadneset. Sjølve avdukingstalen vart halde av lensmann Fjærtoft. Johannes Jacobsen gav steinen over til ord. Bua som tok i mot han på vegne av Valestrand kom-

mune. Mor til Rasmus Kolstø – Kolstø var den einaste overlevande frå «Augvald»s forlis – la ned krans frå dei pårørande. Rasmus Kolstø la ned krans frå seg sjølv over dei bortkomne kameratane, og varaordførar Edvard Bruvik la ned krans frå Valestrand kommune. Førde Songlag var tilstades og song under høgtida. Etter sjølve avdukinga var det minnemøte i Eikeland bedehus. Lensmann Fjærtoft leverte krigsmedalje til Vilhelm Lien, far til bortkomne Bjarne Lien. Mellom talarane her nemner ein: prost Lauvås, tidlegare ordførar E. Horneland, klokkar M. Skåden og Lars Jacobsen. Songlaget gav mange vene nummer mellom talane, og stemninga var sterk og alvorleg. Minnesteinen er hogd ut or fjellet i Auklands-

hamn av steinarbeidar Lars Hjortland, som og har hatt arbeidet med hogging og oppsetjing av steinen. På forsida av steinen er det to plater i bronse. Dei er teikna av Karl Hjortland og støypte i Stavanger. På den eine plata ser ein brua av ei skip med eit fly over. Rormannen er fallen, og ved sida hans er det ein mann i bøn. På andre plata står namnet på dei som omkom, og orda «Falt for fedrelandet.» Andre falne frå Valestrand er Jonas G. Aarvik (minnestein over dei falne i Vikebygd), John Mandius Johannesen Tveita (minnestein over dei falne i Sveio) og Martin Vermundsen Frøkedal.

Krigsmedaljen som far til Bjarne Lien fekk utdelt denne dagen.

Først på dødslista

22. januar 1940. DS Sydfold av 1918 er på veg frå Kristiansand til Newcastle, snautt tre månadar før landet blir okkupert. Ombord er fyrbøtar Hans Tveitastøl frå Sveio. 26-åringen sørgjer for at det er nok brensel til å halda dampen oppe i dei to kjelane, omgitt av sveitte og varme, men det går jamt på fram – dei reiser i ballast, og nærmar seg hamna i Tyne. På same tid er korvettenkapitän Jürgen Oesten i farvatnet. Han er på alder med Tveitastøl, og skal om kort tid seinka sitt første skip. Kanskje får mannskapet auge på eit periskop eller fangar opp lyden av ein dur frå skutesida. Kanskje kjem det heile brått på. D/s Sydfold er i sikte. Ein torpedo trengjer seg inn i metallet. Tveitastøl og tre andre fyrbøtarar vart truleg drepne momentant då ubåten U 61 torpederte skipet utanfor Orknøyane, Skottland. Fem av mannskapet omkom denne måndagen, 19 blir redda. Oesten seinkar ytterlegare 18 skip i krigen.

D/s Sydfold, eigd av John K. Haaland, Haugesund. Foto frå boka Våre Gamle Skip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn / skipshistorie.net


HAUSTVIND

Mineryddaren som kom bort på første utanrikstur

Sjølv om erobringsplanane til Hitler vart lagt i grus i 1945, skulle framleis mange familiar mista sine kjære i krigsforlis grunna dei fleire hundretusen minene som vart lagde ut i krigsåra. HELGE ØKLAND som hadde uskadeleggjort miner i Marinen, mista livet i 1948 utanfor Kroatia. Då Noreg med eitt var i krig, var Helge i 14-årsalderen. Heime på Økland hadde han opp gjennom åra tatt sine økter på garden i lag med sine to brør og to søstrer. Av bufe hadde dei to kyr, eitt ungdyr, ein gris, nokre sauer – og ein hest som Helge tykte spesielt godt om. Familien tenkte at det var yngstesonen som i framtida skulle ta over garden, det var han som hadde størst engasjement for det tunge landarbeidet.

Av barneflokken til Hans og Margrete Økland er det berre Margit Lien att, fem år var det mellom ho og storebroren Helge. Det er snart 70 år sidan han kom bort på sjøen, og veslesøstera som no har passert 85 år, hugsar godt broren sin. Med tida har det blitt lettare å snakka om det som hende. Ho fortel gjerne om broren som vart 22 år, og omstende rundt dødsfallet. Året broren omkom fylte Margit 17 år. Ho likte godt å følgja med på dei tre brørne sine reiser i inn- og utland. På ein måte var familien heldig som fekk svar og stadfesting på kva som skjedde, for ein av mannskapet overlevde utruleg nok, og kunne gi sjøforklaring. Helge vart konfirmert i den tida krigen braut ut. Som alle andre på same alder bar det ut i arbeid då han var rundt 15 år. Han fekk hyre hjå onkelen på ein båt som frakta stykkgods og gjekk mellom Stavanger og Bergen. Høyevarde var namnet, og gjekk jamt og trutt i Bømlafjorden, like forbi heimen i krigsåra. Ein gong passerte båten medan familien med uro følgde skipet med augene. Britiske fly var på tokt og hang over skipet. – Me såg båten gå forbi Økland, me visste Helge var ombord. På same tid såg me engelske fly i lufta. Dei rekna nok alle skip som fiendtlege, men han gjekk klar, minnest Margit. Våre allierte kunne opna eld mot dei som segla i heimeflåten, for å skilja mellom skip i tysk og norsk arbeid var ikkje lett. Tyskarane tok over kontraktane på norske båtar og hadde norske folk i arbeid. Mat og naudsynt materiale vart frakta frå hamn til hamn – til soldatar og nordmenn. Skipet Helge jobba på gjekk til dømes med frukt og grønsaker frå Jæren om hausten. På rutebåten jobba han i fem år, før han vart kalla inn til Marinen. Då Helge reiste inn var han 21 år. Tenesta gjekk ut på UAM – uskadeliggjering av miner på ein minesveipar langs norskekysten. Eitt år skulle han vera her, men han søkte fritak med påskot om å hjelpa til i slåttetida heime. Fri fekk han, men vart ikkje friteken for tenesta

Han unngjekk å bli skoten av bombefly i Bømlafjorden og rydda miner i Marinen. Då Helge Økland endeleg fekk gå ut i langfart varte reisa under ein månad, før eksplosjonen var eit faktum. I Haugesunds Avis 20. februar 1948 fortel einaste overlevande om forliset.

for godt, slik han håpte. Han ville nemleg ut i langfart snarast, slik som brørne. Tilbake i Marinen måtte han, noko ergerleg for at han i det heile tatt hadde søkt permisjon, og ikkje gjort tenesta ferdig der og då. Men faren sleit underarmen av seg under fiske då Helge var rundt 8 år gammal, så hjelpa heime var både naudsynt og kjærkomen. Til jul 1947 var han tenestetida ute, og allereie 1. nyttårsdag 1948 gjekk han endeleg ut i langfart han og med kjøleskipet Argo for Valdemar Skogland. Mannskapet på 12 var for det meste frå vårt distrikt. Mellom anna var Johan L. og Birger Kvalvaag, opphavleg frå Sveio ombord. Måndag 26. januar 1948 var skipet på veg frå Venezia, Italia til Rijeka, Kroatia – to sentrale hamnebyar i Middelhavet. Om kvelden tok dei inn til ein liten stad, sannsynlegvis ei øy knytt til Kvarnerbukta utanfor Kroatia. Ferda vidare gjekk klokka 8 morgonen etter, ei kjelde opplyser at båten var lasta med tomatar. Like før vaktskiftet klokka 12.30 var det storm og høg sjø. Så kjem eksplosjonen. I følgje ei kjelde blir Argo separert i to delar, femti meter frå kvarandre. Med sikkerheit kan ein seia at skipet eit halvt minutt seinare er på veg ned i Adriatarhavet. Lettmatros Økland skal ha vore på brua då uluk-

ka skjedde, eksplosjonen gjorde truleg kort prosess med 22-åringen. Heime i Valestrand herad får dei den tunge beskjeden rundt ei veke seinare. Det var eit hardt slag. Av mannskapet på 12 overlevde utruleg nok Nils Mikalsen Hovland frå Fitjar, som i Haugesunds Avis 20. februar 1948 gjengir kva som skjedde. Dei etterlatne var naturlegvis opptatt av kven Hovland såg igjen i sjøen. 7-8 av kameratane hans svømte omkring kort tid etter eksplosjonen, og ein berga nesten livet, men Helge Økland var ikkje av desse. Eine bror til Helge, Martin Økland skal ha vore på eit tilsvarande skip i same farvatn, til og med på same tid. Det har blitt fortalt at skipa med dei to brørne møttest i Adriatarhavet, og at mannskap frå storebroren sin båt til og med rodde over til Argo, men dette er ikkje sikkert. – Då Martin var der nede såg han at det ville vera umogleg å koma på land, det var steile klipper i det området. Dei som svømte hadde ikkje sett Helge, fortel Margit. Til Haugesunds Avis fortel overlevande Hovland at han var i sjøen i 8 timar, før to sjøar førte han på sikker grunn. Det var noko diskusjon om dei omkomne frå Argo skulle vera med i Våre Falne. Dei er ført opp i fjerde og siste bind, for ein konkluderte med at Argo var eit krigsforlis.

21


22

HAUSTVIND

HEIMEFLÅTEN: Motstand, samarbeid eller tilpassing?

Reiste tvil om sambygding Omstendigheitane rundt MARTIN FRØKEDAL (1913-1944) sin bortgang er ikkje lik dei andre sjømennene som kom vekk i utanriksfart. Under krigen var norskekysten styrt av okkupasjonsmakta – var heimeseglarane i tysk eller norsk teneste?

Denne historia startar med at foreldra til Martin Frøkedal, Vermund og Mathilde kom frå Tysnes til Valestrand, og busette seg på Strømøy og stifta familie i 1906. Alle karane hadde sjøen som sin arbeidsplass, faren inkludert. Av ni barn levde åtte av dei opp. Søskenflokken bestod av tre jenter og fem gutar. Martin valde som så mange andre sjølivet tidleg. 15 år gamal reiste han aleine til San Francisco for å gå ombord i ein båt der faren var stuert. Han gjekk på styrmannsskule og reiste sidan som styrmann, men arbeid i handelsflåten utanriks skulle ikkje vara så lenge. I ein episode før 1940 vart Martin skada i ryggen, og det gjekk infeksjon i såret. Han blir sjukeavmønstra i New York. Turen heim gjekk med d/s Stavangerfjord i sjukelugar, sidan vart han lagt inn på Kysthospitalet i Hagevik, Os.

I krigsåra var han såleis mykje heime på garden, medan dei fire brørne segla ute heile krigen. Ein dag i 1944 reiser Martin til Bergen med båten frå Tittelsnes. Fleire praktiske gjeremål skulle ordnast. Mellom anna skulle vegguret til foreldra leverast inn til reparasjon, og oppgjeret frå sist reis skulle hentast. I byen var det langt fleire tyskarar enn heime i Valestrand, det var tydeleg kven som hadde makta. Vidare er ikkje historia heilt klar på kva som skjedde, men truleg var det tyskarar som styrte kontoret der Martin skulle innom for å henta ut lønna si. Dei trong mannskap, og unge Frøkedal sin kunnskap som styrmann og kjentmann var verdifull for tyskarane, som i mannskapslista førte han opp som styrmann på slepebåten s/s Süderpiep. Den tvungne tilsetjinga var truleg umiddelbar, men Martin fekk formidla til dei heime at dei måtte helsa til kjærasten hans.

– Dette skal vera det siste han sa, fortel Martin Haugsgjerd, som hugsar onkelen godt.

Om ettermiddagen 19. oktober 1944 er 21 britiske bombefly på tokt. Oppdraget har ikkje eit bestemt mål, men pilotane observerer og «tar» det dei måtte finna. På same tid er tre fartøy med tysk herredøme på veg nordover mot ei minesperring, midt i følgjet er Martin på slepebåten han er kommandert til. Oppdraget er å slepa ein sjølekter til Trondheim. Denne heng i wiren etter Süderpiep, fremst går ein forpostbåt. Lekteren er lasta med 68 600 sekker sement – ei svært viktig last for tyskarane, som skal til Trondheim. Süderpiep har norsk mannskap og fører norsk flag, men er væpna med luftvernkanonar betjent av tysk kanonmannskap.

Den norske besetninga på minst tre personar, veit at dei er i farleg farvatn. Kystområda kring Bergen var viktige og relativt ufarlege jaktområde for britiske flygarar. Skipsføraren på Süderpiep heitte Andreas Johannessen og kom frå Oslo. To år tidlegare vart han beordra til tysk teneste, men nekta og forsøkte å rømma. Johannessen vart sett i tysk fangenskap i åtte månadar. Konvoien nærmar seg Prestholmen utanfor Skjelanger då den allierte flystyrken rasar inn over Fedje og Hellesøy. Dei tre fartøya er oppdaga, kampflya dannar tre grupper. Attack, attack, attack, er ordren frå lufta. Klokka er 15.27 og Martin med fleire blir tatt ut av tida. I løpet av to minutt er alle tre fartøya skutt meir eller mindre i filler.

Granatane haglar inn på brua på sjølekteren, medan prosjektil og granatar feier over Süderpiep. I bakgrunnen er Prestholmen og Skjelanger i bakgrunnen til venstre. Foto og kjelde er lånt frå boka "Brennpunkt «Westküste»"

Det var ikkje lang tid sidan familien snakka med Martin siste gongen, etter turen til Bergen som enda så gale. Det er kveld då ein nabo frå Strømøy kjem med dødsbodskapen til Martin Haugsgjerd sine foreldre. Det er mørkt i huset, men i på kjøkenet er det lys frå parafinlampa. Sjølv var han 9 år då bror til mora kom bort.


HAUSTVIND

23

FØDDE I SVEIO, KOM BORT UNDER KRIGEN

JOHAN OLAV G. DOMMERSNES

MAGNE OLIVER HANSEN

SIGURD GUNDERSEN KINN

skipsførar, Haugesund

matros, Avaldsnes

lærar, Herøy

Var førar på d/s Henry og omkom 13. februar 1944 då skipet vart torpedert på Hustadvika, på veg frå Risør til Murviken.

Var på m/s Pleasantville og omkom då båten vart senka i Vestindia 8. juni 1942, på veg frå New York til Alexandria.

Var passasjer på hurtigruten d/s Sanct Svithun, og omkom 30. september 1943 då skipet vart bomba av fly ved Buholmen på Stad, og sett brennande på land ved Ervik.

Martin Frøkedal vart gravlagt utanfor Valestrand kyrkje, og er truleg den einaste av dei som fall i krigen frå Sveio som kunne jordfestast. I same grav kviler og søstera Valborg Frøkedal (1915-2007).

OLA KRÅSGÅTT

HANS SANDVIK

BIRGER KVALVAAG

stuert, Haugesund

styrmann, Avaldsnes

2. maskinist, Haugesund

Segla under krigen i alliert fart som stuert på m/t Storaas. Skipet gjekk frå Simonstown 28. mai 1943 med kurs for Abadan. Omkom då skipet vart torpedert same dag.

Var styrmann på m/t Ida Knudsen til mai 1941, da han kom over på d/s Bjerka. Døydde ombord 25. juli 1941. Gravlagt med Leith, Skottland.

Omkom 27. januar 1948 då d/s Argo vart minesprengd og sank i Adriatarhavet. Hans far omkom på same tid.

SIGURD JOHAN KRISTOFFERSEN

EDVARD MARTIN L. PETTERSEN

JOHAN L. KVALVAAG

I muren utanfor Valestrand kyrkje ligg ein stein som har vore rundt fire meter lang (markert med kvit linje). Det blir hevda at dette er minnesteinen som skulle reisast for bortkomne frå Valestrand, men blei sidan lagt i kyrkjemuren sidan dette ikkje blei noko av. Denne teorien er ikkje stadfesta.

– Far såg løyen ut, og tok mor i handa og spurde om ho ville gå å leggja seg etter å ha fått beskjeden, minnest Haugsgjerd. Ei bygd var i sorg. Martin Frøkedal var kjend som ein godlynd og omgjengeleg kar, eit sårt sakn vart det for alle som kjende han, då han fall så fort. Han var aktiv i ungdomslaget, ein populær kar som visstnok skal ha hatt eit godt jentetekke. På sykkel tok han med seg grammofonen og spelte opp til dans på ungdomshuset. No kjem han til heimbygda i kiste med hest og kjerre. Mange ungdomar følgde i gravferda, og det var minnestund på låven til faren i Strømøyno, der far Vermund heldt han tale for sonen.

Etter krigen vart sjøfolka som segla i heimeflåten mistenkeleggjort, den nasjonale haldninga vart bestriden. Det vart stilt spørsmål i bygda, likt som elles i landet. Skulle 31-åringen heidrast med minnestein eller ikkje? Hans død stod ikkje i stil samanlikna med dei andre som kom vekk i utanriksfart, og på bygda vart det diskusjon korvidt han vart tvinga av tyskarane eller ikkje. Makta forlangte arbeid utført og mange enkeltpersonar vart utsett for eit slikt press. Samarbeida sjømennene i heimeflåten med tyskarane, eller tilpassa dei seg tida? Spørsmålet tynga bygdefolket, og tvilen kom ikkje Martin Frøkedal til gode. Dei visste ikkje kven dei kunne stola på, og det heile blei tabu. Dette var nok ei stor sorg for dei næraste, både venner og familie, som visste at deira Martin ikkje hadde nazisympati. Ungdomane i krinsen skal ha vore i harnisk over avgjerda. Enkelte kjelder tydar på at prosessen gjekk så langt at steinen vart funnen og gjort klar, men aldri reist. Ingen kunne fylla Martin sin plass, men i det heile var det nok ei lita trøst for familien at dei fire brørne kom velberga heim etter å ha vore vekke heile krigen. Klokka kom til gards igjen den og, omsider.

båtsmann, Haugesund

steinarbeidar, Avaldsnes

matros, Haugesund

Var båtsmann på d/s Brandasund. Omkom 20. april 1944 under eksplosjonsulukka i Bergen.

Reiste med m/s Vindafjord, og omkom 28. november 1941 då skipet vart bomba i senk av fly på Skudefjorden, på reise frå Stavanger til Skudeneshavn.

Tok midlertidig arbeid som matros på d/s Argo, og omkom saman med sonen Birger 27. januar 1948 då skipet vart minesprengd og sank i Adriatarhavet.

MARTHA E. MATHISEN

DEMANDIUS M. DOMMERSNES

JENS JENSSEN ÅRVIK,

husmor, Haugesund

sjømann, Vikebygd

matros, Vikebygd

Reiste som passasjer med d/s Sanct Svithun saman med sonen Arne. Begge omkom 30. september 1943 då skipet vart bomba av fly ved Buholmen på Stad.

Omkom 10. mars 1943 då m/s Bonneville blei torpedert i Nord-Atlantaren på reise frå New York til Mersey.

Var på d/s Varild, og omkom då skipet forsvann på reise til Sunderland. Det gjekk frå Horten 22. januar 1940, og vart antakeleg seinka 23. januar.


24

HAUSTVIND

1983: Ryvarden Fyr

1984: Einstadbøvoll gard

1985: Førde: Den første bussen ved Robbestadsmia

1986: Sveio kommunehus 1926

1987: Fartein Valen

1988: Erve gamle bru

1989: Tjernagel

1990: Valevåg

1991: Mølstrevåg

Samleobjekt frå 80-talet I perioden 1983-1992 gav Sveio Lions Club ut tallerkar med lokale motiv. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Salet stod medlemmene for, og danna inntektsgrunnlag for arbeidet. Kvart motiv er trykte i 250 eksemplar, og prisen for ein Sveio-platte var kroner 120. Enkelte var meir ettertrakta enn andre, motiva frå 1983, 1985 og 1986 er utselde. Erve bru er delvis murt opp av gråstein og stod ferdig i 1919, er den einaste av sitt slag

i Sveio, men motivet slo ikkje an blant samlarane. Heller ikkje portrettet av Fartein Valen – kanskje fordi tallerkenane hadde bilde av bygningar? Til kvar tallerken som vart seld, følgde historia til staden med. Dei første seks motiva er teikna av Axel Lyngholm, dei fire siste er signert Bjørn Møllerhaug. På Gjenbruksløa er desse samleobjekta stundom å få tak i. Det er 24 år sidan siste tallerken kom ut, men framleis har Sveio Lions eit lite lager igjen, som skal selgjast til noko redusert pris. Dersom ein er interessert kan ein tak kontakt med Torstein Gramshaug.

1992: Ramna-floke – Smørsund


HAUSTVIND

ANNONSER

Heimen som høver for DEG?

Hallo! Det handlar om di framtid og din personlegdom. Vår oppgåve er å skape akkurat den bustaden som du kjenner deg heima i. Du samarbeidar med våre arkitektar under planleggjinga, og

LL BESATLIOG KAT link-hus.no www.b

sjølve byggjeprosessen er trygg og oversiktleg.

Vi i Rørlegger Thuestad har i dag, 3.11. åpnet ny badromsbutikk på Bjelland! Se våre gode åpningstilbud i dagens Vestavind. Velkommen skal dere være :)

Ringvegen 5412 Stord Tlf. 53 40 20 70 5550 www.valvatne.no Ringveien 12, 541212Stord, Sveiogata 66, Sveio, Tlf. 53 40 20 70 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39

NYHETER TIL JULEBORDET FRA

lære s

Mån-fre 10-19 Laur. 10-16

Følg oss på Facebook og Instagram!

Vi har alt av julepynt og gaver!

Bli frista!

Fem høns Osen 3, 5411 Stord, Tlf. 53 49 57 00

Mån–fre 09–19 Laurdag 10–16

Tittelsnesveien 546, 5550 Sveio Tlf 971 04 444

25


26

ANNONSER

HAUSTVIND

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

Rente fra Finans lkswagen

Vo

Parkeringsvarmer med fjernkontroll

* % 9 , 2

2.490,-

eks. mva.

Du sparer kr 2.570,-

Lyspakke Pluss

3.490,-

eks. mva.

Du sparer kr 10.130,• Lys- og siktpakke (Regnsensor, Automatisk avblendbart speil, Coming/Leaving home lysfunksjon) • Bi-Xenonlys • Fjernlysassistent • Kurve-/Tåkelys

NOEN SLUTTER ALDRI Å LEKE MED BILER. Nye Amarok. Gjør høsten lysere en ny Volkswagen Nå med kraftig V6i motor med 550 Nm.Caddy. NåNye gjørAmarok vi Norges mest populære for høsten, medmed gode på utstyrspakker somhar kommer godt med når kulde kombinerer alt somvarebiler kreves avklare en moderne pickup et tilbud komfortnivå som hittil kun kjennetegnet personbiler. ogDen mørke melder seg. flere valgmuligheter under panseret og i varerommet, du garantert rullende er kraftigere ennMed noen gang med 224 hk ogbåde 550 bak Nm.rattet, Den kommer med 8-trinns automatgir forfinner sømløse girskift, ogenden arbeidsplass perfekt for ditt bruk. Se nettsidene våre for flerelasteplan. gode tilbud eller besøk oss for mer informasjon. trekker opptil 3,5 tonn tilhengervekt bak klassens bredeste Velkommen til prøvekjøring. Volkswagen Nyttekjøretøy. Volkswagen Nyttekjøretøy.Norges Norgesmest mestpopulære populærearbeidsplass arbeidsplass på på fire fire hjul. hjul. Gjelder ved kjøp av ny Caddy frem til 30.11.2016. *Rentetilbudet forutsetter finansiering hos Volkswagen Finans. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. Effektiv Drivstofforbruk blandet kjøring: l/100km, CO2-utslipp fraEtableringsgebyr 204 g/km. Amarok 388.030,eks. mva. Prisen erfra veil. levert Oslo inkl. rente 5,49%, ved lånebehov 150.000 o/3 år.7,8 Total kredittkjøpspris 162.708,-. 2.724 ,-fra ekskrmva. Drivstofforbruk blandet kjøring 4,6-6,0 l /100 km, CO2-utslipp fra 112-146 g/km. leveringsomkostninger. til kommer forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer tillegg. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard. Caddy fra kr 177.680,- eks.mva. Frakt Årsavgift i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover istandard.

Haugesund

4925

4925 VALID THRU

VALID THRU

Electron

SMÅSPARING FØR

Raglamyr Tlf.: 24 03 39 00 mollerbil.no/haugesund

SMÅSPARING 2016 4925 VALID THRU

Electron

SMÅSPARING

Mat, kultur og overnatting i Sveio Electron

SVEIO: • Victors Naturpark og Båtutleige, Kvalvåg tlf. 53 74 13 25 Mobil: 982 96 623 e-post: victoc@online.no

• Valevåg Bruk AS Kjosaneveg 70 tlf. 53 74 23 90 Mobil: 905 03 520 e-post: berit@valevaagbruk.no

FØRDE: • Fjord Idyll Mobil: 991 67 887 e-post: f-utlei@online.no

• Økland Gard og Hytteutleige, Økland Mobil: 906 51 850 e-post: toroek@online.no

• Selsaas, Johan Selsås tlf. 53 74 24 23 Mobil: 952 02 119 e-post: johan@selsaas.no

AUKLANDSHAMN: • Solstrand Hytteutleige, Øklandsnes tlf. 53 74 17 44 Mobil: 906 94 367 e-post: konstan@start.no

4925

VALID THRU

Debit

Spar hver gang du betaler Med Småsparing fra Haugesund Sparebank setter du automatisk av noen kroner på sparekontoen hver gang du bruker bankkortet. Å komme i gang er lekende lett: Logg inn i nettbanken • sett opp Småsparing • spar hver gang du betaler.

VALEVÅG: • Lindås Gard og Hytteutleige, Lindås Mobil: 916 46 664 e-post: joarsvend@ hotmail.com

CAMPINGPLASSAR OG LEIRSTADER: • Tjernagel Leir & Fritidssenter, Tjernagel Mobil: 909 99 156 e-post: fritidssenter@ tjernagel.no • Valevåg Camping og Hyttetun, Valen Mobil: 902 20 269 / 971 90 308 e-post: camping@ valevaag.no

KAFE/ RESTAUR./ BAR/ CATERING/ BÅTHAVN/ DRIVSTOFF: Kaien AS, Førde Mobil: 901 72 883 e-post: sonja@ kaienas.no

Mersmak Conditori AS Sveio Senter, Mobil: 941 96 076 e-post: post@mersmakconditori.com

TELEFON 03240 HAUGESUND-SPAREBANK.NO

Sveio Reiseliv

www.sveio.info


HAUSTVIND

ANNONSER

Usynlig tannregulering

Vi lærer deg å kjøre!

Vi tilbyr nå usynlig tannregulering. Reguleringsklossene limes på baksiden av tennene i stedet for på fremsiden (se bildet).

Tlf. kontor 52 71 75 66 Mobil 90 10 81 15 epost: post@ekrene.no

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud. Les mer om behandlingen på vår Facebook-side: Stord tannregulering

Moderne undervisningslokaler

Kjeveortoped Per Magne Djupvik Heiane 31 - 5412 Stord

Tlf. 990 99 571

Velkommen til en sikker og god trafikkopplæring

www.stordtannregulering.com

ALLE SELT SELT

Flotte solrike tomter og prosjekterte einebustader 4 Adresse tomter: Gjermundshaugen 12-14 4 Pris: 873.000,- grovplanert 4 Tomteareal: frå 695 m2 sjølveigande

4 Landleg 4 Kort veg til barnehage 4 Ring 982 89 939 for visning

Valvatne

SELT

Solrike einebustadtomter og prosjekterte einebustader

4 Adresse einebustader: Gjermundshaugen 15-17 4 Pris: frå 3.950.000,4 Flott utsikt 4 Sentralt, nær Sveio sentrum

Bjørn Storebø mob. 98 28 99 39 bs@valvatne.no

Ringvegen 5412 Stord Tlf.40532040 Ringvegen 12,12, 5412 Stord – Tlf.–53 7020 70 Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no

www.valvatne.no 1900-2015 FAGFOLK I 115 ÅR

27


ANNONSER

HAUSTVIND LEIDAR

LEIDAR

28

Nye Nye REXTON REXTON

- -med medhengervekt hengervektpå på3500 3500kg. kg.

Nye Rexton har nyny ogog større Nye Rexton har større Euro 6 motor, 4x4,178 HK/400 Nm, Euro 6 motor, 4x4,178 HK/400 Nm, 7-trinns automat, 7-trinns automat,smartradio, smartradio, rygge/frontkamera ogog nytt design. rygge/frontkamera nytt design. Premium Varebil frafra krkr 377.145,– Premium Varebil 377.145,–

eks mva. Leasing frafra kr kr 2.990/mnd* eks mva. Leasing 2.990/mnd*

Classic Varebil frafra krkr 311.898,– Classic Varebil 311.898,– eks mva. Leasing frafra kr kr 2.390/mnd* eks mva. Leasing 2.390/mnd*

COCO fra fra 189189 g/km, forbruk 0,72 l/mil. *Leasing: kr 75.000,ex mva i startleie,rente 4,45%. 45.000 km/3 år år g/km, forbruk 0,72 l/mil. *Leasing: kr 75.000,ex mva i startleie,rente 4,45%. 45.000 km/3 2 utslipp 2 utslipp

ssangyong.no ssangyong.no

www.sveioauto.no mail: post@sveioauto.no tlf: 53 74 77 77

Deilig RESTAURANT & BAR

Velkommen! Farge Lunsj, middag, kaffe og alle rettigheter

logoforslag

Hele menyen også som TAKE-AWAY

LIVE-musikk hver helg! Tirsdag-torsdag fredag lørdag søndag

13:00 – 22:00 13:00 – 01:00 13:00 – 02:30 13:00 – 22:00

Tlf. 416 37 722


ANNONSER

En kjedefri, fullassortert bokhandel med masse erfaring og med for bøker!

HAUSTVIND Byggmester Kåre I. Høyland AS har endret navn til: 29

Byggmesterfirmaet Mesterbygg Sveio as gir deg hjelp og råd gjennom hele byggeprosessen. Byggmester Kåre Høyland har daglig oppsyn med alle byggeprosjekter. Firmaet har 6 utdannede tømrere med lang erfaring, i tillegg til byggmesteren.

VI TILBYR BLANT ANNET:

Tegning, byggesøknad, materialleveranser, oppføring og ferdigstillelse av bygg, nybygg, rehabilitering, påbygg og innredning.

Kom innom oss i Aksdal Senter – vi hjelper deg med å finne høstlektyren!

Kontakt Kåre Høyland, tlf. 91 62 25 72

Trygghet Trygghet hele veien heleTrygghet veien

ÅPNINGSTIDER: 9.30-19.00 (16.00)

Trygghet P L E J H VEI hele veien

Mesterbygg Sveio as, Straumøyvegen 41, 5554 Valevåg E-post: mesterbygg.as@gmail.com

Tlf.: 52 77 51 00 JELP VEItiHd med nårddinu !tar

aksdalbok@fribokhandel.no r all bilen følge rvice på se Følg oss på Facebook! :) tar år du ed n din! m d i r allt bilen følge r vice på e s

mesterbygg-sveio.no

MECA Kortet MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale lokale lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted MECAMECA Kortet MECA MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet – Betal når det – Betal – Betal – Betal – når Betal – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det når det når det når det – Betal – når Betal – Betal –det Betal –når Betal –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det når det når det når detdet det EL HOVÅSVEGEN HOVÅSVEGEN HOVÅSVEGEN HJutfører IVi Eutfører V Vi utfører service og reparasjoner ViViutfører Vi Vi utfører Viutfører Viutfører Vi service utfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Vi og utfører service og utfører service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner reparasjoner HOVÅSVEGEN Tomannsbolig i Sveio Tomannsbolig iDekk Sveio på alle bilmerker. på påpå alle på alle på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. bilmerker. Betal når det Tomannsbolig i Sveio Tomannsbolig • • Dekk Dekk • Dekk Dekk Dekk • Dekk Dekk Dekk Dekk • Dekk Dekk e e e e e e e e e ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny rrby rrdeg! r• rby r• r• re r• r• r• re re r• re • Dekk vå • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk vå vå vå vå vå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå eDekk ervå eby eby eby eby eby enå e• e vå ei ny eSveio ee e passer r• rDekk rny rforvå rvå rvå rvå rvå rvå rny rny ELP ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny byr nå byby by by by by

passer deg. passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg. passerpasser deg. passer passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg.

Bestill service hos oss! P

tar inkludert når du utfører service på bilen din hos oss. Det MECA Veihjelpedernåalltid r du m in! alltid å bilen d p betyrfølg ateserhvis rvice du skulle

få startproblemer, gå tom for drivstoff, punktere, miste bil-

nøkkelen eller låse nøkkelen inne i bilen, så kan du bara ringe. Uansett hvor du be-

J

rllrvå rby rby rby rtil rby rby rby rnå rnå r vå r r til til til til til til til til til til vå ll rtil ll nå ll til llvå llnå llr vå llrvå llrvå llrvå llrvå llrvå Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r• rOlje rll vå rvå rvå rvå by by by by by by by by tilVi til til til til til til til til til til til til til Vill til Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • lei Olje e e e e e e e e e e e e e lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei ut ut ut ut ut til til til til til til til til til til til til til ttas ttug ttlei ttug ttut ttut ttut ttPe ttPe ttut ttut ttut ttut ttut e ePe e• e eeo e• e eeo e• etil e• ut e ee e eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut Pe Servicehallen Dombås as Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as til til til til til til til til til til til til til til eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo ug • Batteri ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug • Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Pe Servicehallen Dombås as Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri Batteri n n n n n n n n n n n n n n sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa lre npa lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre nra n nra n n n npa npa n nra nsjo nn bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo sjo v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre bi biv/ bi bisjo bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ HOVÅSVEGEN Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Bestill service hos oss! 2660 Dombås 61 24Dombås 24Dombås 9461 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 2660 61 2660 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00

VEIH

finner deg - døgnet rundt. Med MECA Veihjelp i hanskerommet er du litt tryggere u ta r på reisen. når d ! med in d id t Alle bilensr garantier, gjelder om du tar service hos oss. Også El-biler! n ll e a bil følge rvice på se

hele veien HOVÅSVEGEN HOVÅSVEGEN Tomannsbolig i Sveio SVEGEN HOVÅSVEGEN

• 4 soverom • 4 soverom 4 soverom • 2•bad • 2 bad • 2 takterra bad betyr at hvis du skulle få startproblemer, gå tom for drivstoff, punktere, miste bilStor • Stor takterrasse • 4 •soverom • Stor takte nøkkelen eller låse nøkkelen inne i bilen, så kan du bara ringe. Uansett hvor du beBetal når det Moderne kjø • Moderne kjøkken og • 2 •bad finner deg - døgnet rundt. Med MECA Veihjelp i hanskerommet er du litt tryggere • Moderne passer for deg! Byggingen Byggingen baderomsin baderomsinnredning på reisen. Byggingen baderom • Stor takterra • Rolig, solrik • Rolig, solrikt og er i gang Alle bilens garantier, gjelder om du tar service hos oss. Også El-biler! er i gang www.meca.no • Rolig, kjø so www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no er i gang barnevennli • Moderne barnevennlig www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no • 4 soverom barneven • Sentralt i for MECA Veihjelp er alltid inkludert når du utfører service på bilen • Sentralt i forhold til baderomsin • 2 bad • Sentralt i barnehage, barnehage, skole, din hos oss. Det betyr at hvis du skulle få startproblemer, gå tom • 4 soverom •barnehag 4solrikt sovero • Rolig, • Stor takterrasse dagligvare o • 4 soverom dagligvare og Ca. 144 m • 4 •soverom 4 soverom • 4 soverom • 2 bad • 2 bad for drivstoff, punktere, miste bilnøkkelen eller låse• nøkkelen inne i dagligva • Moderne kjøkken og barnevennlig butikker 4 sovero 2 bad • 4 soverom butikker • 2 • bad 2 bad • 2 bad • Stor takterrasse •butikker Stor tak baderomsinnredning Fra 2.890o bilen, så kan du bare ringe. Uansett hvor du befinner - døg• Lekeplass • Lekeplass ogtakterrasse • Stordeg takterrasse • Stor Stor takterrasse takterrasse • 2 bad •• Sentralt i for • Stor • Moderne kjøkken og • Modernl • Lekeplas Betal når det • Rolig, solrikt og• Stor takterrasse fotballøkke fotballøkke like ved • Moderne • Moderne kjøkken kjøkke og • Modernehos kjøkken net rundt. Alle bilens garantier gjelder om du tar servicen oss. og baderomsinnredning • Moderne kjøkken og fotballøkk barnehage, Kontaktperson baderom Byggingen Byggingen barnevennlig passer for deg! • Turområder baderomsinnrednin baderomsinnred DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD • Turområder www.meca.no baderomsinnredning DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD • Moderne kjøkken og baderomsinnredning NILS TERJEs Gjelder også El-biler! Turområd • Rolig, solrikt •solrikt Rolig, • Rolig, • dagligvare Rolig, solrikt og ogo i •umiddelba • Sentralt i forhold til i umiddelbar nærhet. er er i gang ioggang • Rolig, solrikt og nilsts@berges baderomsinnredning • Rolig, solrikt og · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service i umidde barnevennlig barneve barnevennlig barnevennlig · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service · Service • God bodpla • God bodplass. barnehage, skole, 98 22 93 21 butikker barnevennlig • Rolig, solrikt og barnevennlig •i •forhold God bod · EU kontroll · EU · EU EU EU · kontroll EU EU EU · EU · EU · EU EU EU · kontroll EU kontroll kontroll • • Olje • Olje • Olje Olje • Olje • Olje Olje Olje Olje • Olje • Olje • Sentralt • Sentralt i forhold til • Sentralt i forhold til Sentralt ·Vi EU• kontroll ·B IOlje EU ·• kontroll kontroll ·• kontroll EU kontroll ·• kontroll EU ·• kontroll ·• kontroll kontroll kontroll EU ·opp kontroll B L EU V E EU ROlje K EU SOlje T E D EU Akontroll S kontroll LV E R K S T E D A S VEU REU SEU Tkontroll EEU D A S EU 2 • Olje Olje •har •Olje Olje Olje •Lgodkjenning Olje •··Ekontroll Olje •··Kkontroll Olje • Olje •··kontroll Olje •··kontroll Olje •kontroll Olje •Ikontroll Olje •kontroll •··kontroll •··kontroll Olje dagligvare og for biler tilB I7,5 tonn BRA Ca. 144 m •MECA Sentralt i Kortet forhold til • Lekeplass o barnevennlig MECA Kortet MECA MECA Kortet Kortet MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet • Sentralt i forhold til barnehage, barnehage, skole, skol · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet barnehage, skole, barneha • Klima/ac service • • Klima/ac Klima/ac • Klima/ac • Klima/ac • Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac service service service service service · Reparasjoner · Du Reparasjoner ·• Reparasjoner Reparasjoner ·• ikke Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ·•lenger Reparasjoner ·•varsel Reparasjoner ·•ikke Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ·ikke Reparasjoner 4 soverom • Klima/ac service • Du •Klima/ac Klima/ac Klima/ac •·ikke Klima/ac •· Reparasjoner Klima/ac service Klima/ac •·ikke service Klima/ac •· ikke service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac •·ikke service Klima/ac •·ikke service Klima/ac service service service service service – Betal når – Betal – Betal – når Betal – når Betal det – det Betal – når det Betal – når det Betal – det Betal – det Betal – det Betal – det Betal – det Betal – det Betal når det det det Du mottar lenger fra Statens Vegvesen. kan Du mottar mottar Du mottar Du mottar Du mottar Du mottar Du mottar Du ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger mottar Du lenger varsel mottar Du lenger varsel mottar lenger varsel mottar lenger ikke varsel lenger fra varsel ikke fra lenger ikke varsel Statens fra lenger ikke varsel Statens fra lenger Statens fra lenger varsel Statens fra lenger varsel Statens Vegvesen. fra varsel Vegvesen. Statens fra varsel Statens Vegvesen. varsel Statens Vegvesen. fra Vegvesen. Statens fra Statens Vegvesen. fra Du Vegvesen. Statens fra Du Vegvesen. Statens Du kan Statens Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du kan Du kan Dukan Dukan Dukan Dukan kanbutikker 2 • Sentralt i forhold –varsel Betal når det – barnehage, Betal –det Betal –fra når Betal –Du når Betal det –når når det Betal –skole, når det Betal – når det Betal –når når det Betal –når når det Betal –når når det Betal –når når det Betal –når når det Betal –når når det Betal når detnår når det det til barnehage, dagligvare dagligvare og og fotballøkke skole, passer deg. passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. deg. dagligvare og dagligvl Fra 2.890.000,- + omk. BRA Ca. 144 m og • Diagnose/feilkoding • • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding passer deg. deg. deg. deg. deg. deg. passer deg. passer deg. deg. deg. passer deg. deg. deg. deg. • Lekeplass Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen uansett uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! •Vi Diagnose/feilkoding • selv •Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding •utfører Diagnose/feilkoding •Velkommen Diagnose/feilkoding •Velkommen Diagnose/feilkoding •utfører Diagnose/feilkoding •Velkommen Diagnose/feilkoding •Velkommen Diagnose/feilkoding •utfører Diagnose/feilkoding •utfører Diagnose/feilkoding •utfører Diagnose/feilkoding •Velkommen Diagnose/feilkoding •Velkommen Diagnose/feilkoding dagligvare og BRA Ca. 144 m2på Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! butikker butikker barnehage, skole, dagligvare og finne ut når din bil skal til ettersyn ved åettersyn klikke den inn på selv selv finne selv finne selv finne selv ut finne ut selv finne når ut selv når finne ut selv finne din når ut din selv finne når ut bil din selv når finne bil ut din selv finne når skal ut bil din selv når finne skal bil ut din når finne skal til bil ut din finne når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil din når skal til bil ved din skal til ettersyn ved bil din skal til ettersyn ved bil åpasser skal til ettersyn ved klikke bil åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser til ettersyn klikke ved åpasser den til ettersyn klikke den ved åpasser ettersyn klikke den ved åpasser inn klikke den åved inn klikke den på åved inn klikke på den ved inn åpasser klikke den på ved inn åpasser på den klikke åinn på klikke den inn åpasser klikke på den inn på den inn på den inn den inn på inn på inn påpå Vi service og reparasjoner Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører service Vi service Vi utfører service Vi utfører service Vi og service Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner Vi utfører utfører service og reparasjoner Viselv Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører og service Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner utfører og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner 4 soverom • Turområder butikker butikker Telefon: 53 77 54 00 Besøk 4oss i Haugesund: Besøk oss Ølensvåg: Telefon: 53i77 54 00 oss i Haugesund: Besøk oss i Ølensvåg: fotballøkke like ved • PKK/EU • • PKK/EU • PKK/EU • PKK/EU • PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll soverom butikker • Lekeplass •144 Lekeplass og og •på PKK/EU kontroll •alle •PKK/EU PKK/EU PKK/EU •bilmerker. PKK/EU •kontroll PKK/EU •bilmerker. PKK/EU •bilmerker. kontroll PKK/EU •bilmerker. kontroll PKK/EU •bilmerker. kontroll PKK/EU •bilmerker. kontroll PKK/EU •bilmerker. kontroll PKK/EU •bilmerker. kontroll PKK/EU •bilmerker. kontroll PKK/EU •bilmerker. kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontrollBesøk dagligvare og Ca. m2•BRA på bilmerker. på alle på alle på bilmerker. på bilmerker. alle på alle på bilmerker. alle på alle på alle på alle på alle på alle på alle alle mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no butikker Telefon: 53 77 54 00 Fra 2.890.000,+ omk. Besøk oss i Haugesund: Besøk oss i Ølensvåg: bolig@bergesag.no Kontaktperson: Berg senteret, Longhammarvegen 36, Haukelivegen 676, bolig@bergesag.no Berg senteret, Longhammarvegen 36, Haukelivegen 676, • Lekeplass og Lekepla på alle alle bilmerker. på på alle på alle på alle bilmerker. på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • • Dekk • Dekk • • • • • • Fra 2.890.000,- + omk. • Turområder ifotballøkke umiddelba fotballøkke likelike vedvb • Karroseri/rust Dekk • Dekk • skade Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Lekeplass og • skade • • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade • skade Karroseri/rust skade skade skade bolig@bergesag.no • Karroseri/rust Karroseri/rust skade • Vi •Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust •EU Karroseri/rust • Karroseri/rust • EU Karroseri/rust •EU Karroseri/rust • Karroseri/rust •KONTROLL. Karroseri/rust •KONTROLL. skade Karroseri/rust •KONTROLL. skade Karroseri/rust •KONTROLL. skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust •Bestill skade Karroseri/rust skade skade skade skade skade skade skade skade soverom Berg senteret, Longhammarvegen 36, Haukelivegen 676, NILS TERJE butikker 5536 Haugesund 5582 Ølensvåg bergesag4og bergesag.no SOLBERG 5536 Haugesund 5582 Ølensvåg • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje •bergesag.no Lekeplass Vi utfører KONTROLL. Bestill tid i dag! Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører EU Vi utfører EU Vi utfører EU Vi utfører EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Bestill utfører KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. tid EU Bestill tid KONTROLL. EU i Bestill tid KONTROLL. dag! i Bestill tid dag! KONTROLL. i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i dag! i dag! i tid dag! i dag! i dag! fotballøkke like ved fotballøk • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • tid Olje • tid Olje • Turområder • Turområder i umiddelbar nærhet. bergesag.no fotballøkke like ved Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as Dombås Dombås as Dombås as as as as as E E E E E E E E E E E E E E 5536 Haugesund 5582 Ølensvåg R R R R R R R R R R R R R R KLEPP AUTO T• KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO •2.890.000,God bodpla • Batteri • Dombås Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri • Batteri Batteri Batteri + omk ØBatteri Ø JØ TJØ ØTJØØTJØØTJØØTJØØTJØØTJØØTJØØTJØØTJØØTJØØTØ TØ Kontaktperson: ØJBatteri Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as Dombås as Dombås as as as as as • Lekeplassnilsts@bergesag.no og KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO • Batteri • Batteri • • • • • • • • • • • J• fotballøkkeFra like Kontaktperson: • Turområder • Turområ Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider i umiddelbar ived umiddelbar nærhe næ • God bodplass. Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider 98 22 93 21 •4352 Turområder B ITelefon L V E R K SÅpningstider TÅpningstider EÅpningstider D A4352 SKleppe Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe Ko NILS TERJE SOLBERG Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget fotballøkke like ved Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 9, Kleppe Kleppe Kleppe NILS TERJE SOLBERG Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget • Turområder• God VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn • God bodplass. bodplass. iEU-KONTROLL umiddelbar nærhet. i umidd 2660 Dombås 612660 24 2660 24 94 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 2660 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 24VerkSteDSnAVn 2660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 2424VerkSteDSnAVn 12 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 91 95 12 Man08.00-16.00 Fre: 44 9195 12 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Bilverksted Man08.00-16.00 44 Fre:Bilverksted Man08.00-16.00 Fre:Bilverksted Man08.00-16.00 Fre:Bilverksted 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLLnilsts@bergesag.no Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS NI Kontaktperson: i umiddelbar nærhet. 2660 Dombås 61 24 24 94 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 24 2660 61 94 Dombås 24 24 94 2660 61 Dombås 91 24 24 12 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 91 95 12 Man08.00-16.00 Fre: 44 91 95 12 Man08.00-16.00 44 Fre: 95 Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Tlf.: 51 51Tlf.: 78 60 6051 Tlf.: Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 51 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 60 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted ASASASASASASAS nilsts@bergesag.no • Turområder Tlf.: 78 60 60 Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 60 i umiddelbar nærhet. • God bodplass. • God bo Postadresse, Postnummer Sted Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Sted Sted Sted Sted Sted Sted nil 98 22 93 21 NILS TERJE SOLBERG • God bodplass. 98 22 93 21 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre Man-fre Man-fre Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 SMan-fre v eMan-fre io S vMan-fre eSi v o e iSo vMan-fre eS io vMan-fre eS io vMan-fre e iSo vMan-fre eS io ve S io ve iSo v Man-fre eS io vMan-fre e iSo v eS io v eS io veio i umiddelbar nærhet. Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 S vHaukås eio S ve SiHaukås v o eSVEIO iSHaukås o ve S iHaukås o ve S io ve iSo v 25 e S i53 o ve S i74 o ve iS o ve S i51 o ve iSo v-e S io v eSVEIO S iMan o v7.30 e i Man o • God bodplass. 98 nilsts@bergesag.no Haukås 5550 SVEIO 53 74 51 Man fred 15.30 Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 5550 SVEIO 5550 SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 SVEIO 5550 53 74 51 25 SVEIO 5550 74 25 53 51 Man 5550 53 25 51 74 SVEIO 53 74 51 25 fred SVEIO 74 25 53 51 Man fred 25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 51 25 74 53 Man fred 7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred 7.30 15.30 53 74 51 25 Man fred 7.30 15.30 74 25 51 Man fred 15.30 7.30 25 51 Man fred 7.30 15.30 51 Man fred 7.30 15.30 Man fred 15.30 7.30 Man fred 15.30 7.30 fred 15.30 7.30 fred 7.30 15.30 7.30 15.30 15.30 15.30 Tlf.: 012-345678 Tlf.: Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 012-345678 Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man -SVEIO fred 7.30 -Man 15.30 Haukås Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 53 74 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 51 SVEIO 5550 53 74 51 25 5550 74 25 53 51 Man SVEIO 5550 53 25 51 74 Man SVEIO 53 74 51 25 -Man fred SVEIO -74 25 53 51 fred -25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 -51 25 74 53 Man fred - -7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred - 7.30 15.30 -53 74 51 25 Man fred - 7.30 -15.30 74 25 51 Man fred - 15.30 -7.30 25 51 Man fred - 7.30 15.30 -51 Man fred - 7.30 15.30 - Man fred - 15.30 7.30 - Man fred - 15.30 7.30 - fred - 15.30 -7.30 fred - 7.30 15.30 - 7.30 15.30 - 15.30 - 15.30 2660 Dombås 61 24Dombås 24Dombås 9461 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 2660 61 2660 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00 MECA Veihjelp er alltid inkludert når du utfører service på bilen din hos oss. Det

HOVÅSVEGEN HOVÅSVEGENi Sveio Tomannsbolig i Sveio HOVÅSVEGEN Tomannsbolig Bestill hos oss! nsbolig i Sveio service Tomannsbolig i Sveio i Sveio Tomannsbolig Tomannsbolig i Sveio Tomannsbolig i Sveio MECA Veihjelp er alltid inkludert når du utfører service på bilen din hos oss. Det

Byggingen er i gang

betyr at hvis du skulle få startproblemer, gå tom for drivstoff, punktere, miste bil-

nøkkelen eller låse nøkkelen inne i bilen, så kan du bara ringe. Uansett hvor du beByggingen

en ng

finner deg - døgnet er du litt tryggere er rundt. i gang Med MECA Veihjelp i hanskerommet Byggingen Byggingen

Byggingen er i gang Byggingen er i gang er i gang Alle bilens garantier, gjelder om du tar service hos oss. Også El-biler! eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll erpå i gang reisen.

Betal når det passer for deg!

Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted

DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K O I DISK K IO DISK K O I DISK K IO DISK K O I DISK K IO DISK K IO DISK K O I DISK K IO DISK K O I

ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONT YK N R O TR YK

- ditt lokale bilverksted siden 1963

ONTR YK

DISK K IO

HOVÅSVEGEN Tomannsbolig i Sveio

PLERPLELRPLELRPLEL PLE PLE PLE L PEPER LL PER L PLE PLE PLERPLEL OL OL OLR OLR OL O R OL O O O R OLR OLROLR R O

• God bodplass. 98 22 93 21 Telefon: 53 77 54 00 Besøk oss i Ølensvåg:Besøk Telefon: 53 77 54 00 Telefon: 53 77 54 00 Besøk ossoss i Haugesund: i Haugesund: Besøk Besøk ossoss i Ølensvåg: i Ølensvåg: • 4 soverom bolig@bergesag.no Berg senteret, Longhammarvegen 36, Haukelivegen 676, bolig@bergesag.no bolig@bergesag.no BergBerg senteret, senteret, Longhammarvegen Longhammarvegen 36, 36, Haukelivegen Haukelivegen 676,676, www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no • 2 bad bergesag bergesag.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no bergesag berge bergesag.no 5536 Haugesund 5582 Ølensvåg 5536 5536 Haugesund Haugesund 5582 5582 Ølensvåg Ølensvåg Telefon: 53 77 54 00 Besøk Telefon: 53 77 54 00 oss i Ølensvåg: oss i Haugesund: Besøk oss i Ølensvåg: bergesag.no 53 77 54 00 sund:Besøk oss i Haugesund: Besøk oss i Ølensvåg: BesøkTelefon: Telefon: 53 77 54 00 bolig@bergesag.no bolig@bergesag.no Besøk oss i Haugesund: Besøk oss i Ølensvåg: Berg senteret, 36, Haukelivegen 676, Berg senteret, Longhammarvegen 36,• Stor takterrasse Haukelivegen 676, bolig@bergesag.no hammarvegen 36, Longhammarvegen Haukelivegen 676, V EØlensvåg R K S E D A S senteret, • 53 Moderne kjøkken og bergesag bolig@bergesag.no bergesag.no bergesag.no Telefon: 77 54 00 Berg Longhammarvegen Haukelivegen 676, 5536 Haugesund 5582 Ølensvåg B I L 5582 5536 oss Haugesund 5582 Ølensvåg Besøk ossTi Haugesund: Besøk i36, Ølensvåg: bergesag bergesag.no Byggingen bergesag bergesag.no bolig@bergesag.no 5536 Haugesund 5582 Ølensvåg Berg senteret, Longhammarvegen 36, Haukelivegen 676, baderomsinnredning bergesag bergesag.no 5536 Haugesund 5582 Ølensvåg • Rolig, solrikt og er i gang Besøk oss i Haugesund: www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.meca.no

Tlf 53 74 25www.mecacarservice.no 51 www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no e-mail:hb-as@online.no

www.meca.no

barnevennlig • Sentralt i forhold til barnehage, skole,


30

ANNONSER

HAUSTVIND

Ka Mé ET KNAKANES KJEKT

Julabord

VALEVÅG LANDHANDEL AS

PÅ KAIEN

I FØRDE, SVEIO

ARRANGER ÅRETS JULEBORD I FANTASTISKE, LUNE OG INTIME MARITIME LOKALER. FYR I PEISEN, HERLIG MAT OG DRIKKE OG GOD UNDERHOLDNING GIR DEN RETTE STEMNINGEN! VI TILBYR KOMPLETTE OPPLEGG MED ALT FRA MAT OG DRIKKE TIL UNDERHOLDNING OG TRANSPORT.

599,-

Velkomen til ein hyggeleg handel! Åpningstider: Mandag-torsdag 9-18 • Fredag 9-19 • Lørdag 9-16 Valeveien 90 - Tlf. 949 73 621

PRISER FRA KUN KR.

Pr. PERSON

RING 901 72 883 FOR TILBUD OG BOOKING!

- lik oss på facebook!

TIngveien 74, 5555 Førde, Sveio // WWW.KAIENAS.NO

Førde Daglegvare A/S - helt i nærheten OPNINGSTIDER 09.00 - 19.00 mandag - fredag 09.00 - 17.00 lørdag Tlf: 53 74 31 62

GODE TILBOD Post • Tipping • Medisinutsal Her får du Trumf

JG

Ønsker du å få utført maling og tapetsering mm?

Ring Jarle for et uforpliktende tilbud! Tlf: 913 02 111 e-mail: barabas@online.no


HAUSTVIND

ANNONSER

31

Har du behov for service, karosseriarbeid eller ruteskift på bilen din?

Vi reparerer alle bilmerker, ta kontakt med ditt lokale verksted!

Velkommen til Førde Auto A/S

Vi utfører AC Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk!

Det lønner seg å ta en Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk. Bosch Car Service – med mer en 15000 Bosch Car Service

på anlegget pga nedsatt effekt og for å få fjernet muggsopp.

verksteder er vi verdens største verkstedkjede på det frie ettermarkedet ! I Norge finner du over 110 Bosch Car Service verksteder fordelt over hele landet. Vi får kompetanse fra Bosch – verdens største leverandør til bilindustrien – og tilbyr derfor et stort Sortiment av Bosch original deler, og benytter Bosch diagnose- og testutstyr.

Ferdigbetong

Transport og pumping 24 mobile og stasjonære betonganlegg i Norge

Delbetal ditt kjøp

med Bosch Car Service-kortet

Vi utfører frontruteskift Leiebil

Åpningstider

rimelig tilbud på leiebil

Mandag – fredag:

Splitt regningen på:

Betongvarer

Vi utfører PKK (Eu kontroll)

07.30 – 15.30

4 Service 4 De nye dekkene

ig-rør og kummer, kabelkanaler og trekkekummer Murblokker, kantstein og belegg

Elementer

4 Bilvarme 4 Eller...?

Timebestilling 53 74 73 10

4 Kreditt på inntil kr 40.000,-

For alle typer bygg, samt sikkerhet i tunneler

4 Del opp betalingen rentefritt i 4 til 12 mnd.

Førde Auto A/S Hanaleite 4, 5555 Førde

Tlf. 53 77 52 00 mail@olenbetong.no www.olenbetong.no

Tlf. 53 74 73 10, www.fordeauto.no Alle typer reperasjoner • Alle bilmerker Eu-kontroll • bredt utvalg av dekk

helgevold.com

52 76 60 00 / kontakt@helgevold.com

For everything your car needs.

Til jegere og og skyttere skytterepå på Haugalandet Haugalandet Til jegere

BESØK BESØK DIN DIN LOKALE LOKALE

FAGHANDEL!

SJEKKER DU FJØSET DITT?

FAGHANDEL! Vi har alt alt du du trenger trenger til til jakta! jakta!

filterdk.no

Rifler - Hagler - Ammunisjon Rifler - Hagler - Ammunisjon Optikk - Jaktutstyr - Jaktradioer Optikk - Jaktutstyr - Jaktradioer Børsemakertjenester m.m. Børsemakertjenester m.m Håndvåpen - Ladeutstyr Håndvåpen - Ladeutstyr

Sikkerhet er alltid viktig, også i landbruk og næringsbygg. En el-kontroll i driftsbygninger gir en tryggere hverdag, både for bonde og dyr. Kontakt oss for tilbud av el-kontroll!

Vi hjelper deg med å sikre driften din!

Rafdal&&Kvale Kvale Rafdal VåpenhandelAS AS Våpenhandel

Frakkagjerdvegen 256 Frakkagjerd - 5563 Førdesfjorden Frakkagjerd - 5563 Førdesfjorden 5563 Førresfjorden Tlf. 52 77 02 20 / 928 08 762 Tlf. 52 77 02 20 Tlf. 52 77 02 20

Åpningstider: Mandag - fredag Åpningstider: Mandag Torsdag- fredag Torsdag Lørdag Lørdag elektro - telecom - automasjon

10.00-17.00 10.00 - 17.00 10.00-19.00 10.00 - 19.00 10.00-14.00 10.00 - 14.00

e-post: bernhard@jaktvaapen.com www.jaktvaapen.com E-post: post@jaktvaapen.com www.jaktvaapen.com


Gjer julehandelen heime i Sveio!

Du finn det du treng og meir til på Sveio senter!

I løpet av det siste året har Sveio Senter fått nye butikkar innan bøker, leiker, sport, jernvare, gåver og interiør. Med andre ord: Alt som skal til for at du i år kan gjera julehandelen lokalt i Sveio! Me vil gjera kva me kan for å skapa god julestemning i sentrum, og ser fram til å møta sveibuen med godt vareutval, gode tilbod, og eineståande service. Og du – frå 4. november er det julestemning på senteret!

Velkommen til oss på Sveio Senter! VIKTIGE DATOAR FRAM MOT JUL Jul på senteret ................................................... frå 4. november Gode tilbod til farsdag 13. november .............. 10.-12. november Black Friday hos fleire av butikkane ...................... 25. november Ope 3. og 4. søndag i advent kl 14-18 ......... 11. og 18. desember Langope til kl. 21 ................................................... 15. desember Langope til kl. 19 ............................................ 19.-23. desember Følg Sveio Senter på Facebook for tilbod frå butikkane.

Ring og bestill på 53 74 01 11

Tlf. bestilling 52 70 32 20 - nå Tlf.ska butikkme i Sveiokosa 941 96 076oss...

Valvatne Ringvegen 5412 Stord Stord – Tlf. Tlf. 53 53 40 40 20 20 70 70 Ringvegen 12 12, 5412 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no

www.valvatne.no 1900-2015 FAGFOLK I 115 ÅR

Bestill time på ledigtime.no eller på telefon 53 74 33 98


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.