Избор! - весник на Матка

Skopje, MK

Избор! - весник на Матка Избор, весник изработен од Матка - платформа за слободен пристап до легален абортус, во рамките на програмата на иницијативата “Мое тело - мој избор“

https://www.facebook.com/inicijativamatka

Publications