Избор! - весник на Матка

Избор! - весник на Матка

Skopje, Macedonia

Избор! - весник на Матка

Избор, весник изработен од Матка - платформа за слободен пристап до легален абортус, во рамките на програмата на иницијативата “Мое тело - мој избор“

www.facebook.com/inicijativamatka