Page 93

BALKANDOWNLOAD BALKANDOWNLOAD — Bila mi prijateljica. Jako sam je voljela. Bila mi draga. Ona mi pomogla da se snađem kad ja doselila. Kuda stavim smeće, koji bus da hvatam, da pravilno govorim engleski. Uvijek je kazala: »Otišla sam, ne osla sam, u dućan. Ja sam, ne jasam.« Jako sam tužna jer je mrtva. Njena će sad djeca biti sirote. — Siročad — blago ju ispravi Greg. — Hvala vam. Da, siročad. Znate kud oni ošli? Greg kimne. — Kod udomitelja. Privremeno. Sad su kod jedne obitelji koja se brine za djecu u takvim okolnostima sve dok se za njih ne nađe stalni dom. Jeste li ikad vidjeli njihova oca? Jola odmahne glavom. — Lillian nikad ženila. Kaže da je gad i da bolje bez njega. Nikad ga ne vidla. — Biste li ga prepoznali? — Lillian mi pokaže sliku kad su mladi. On crni čovjek, ali ja ga nikad nis vidla, a Lillian kaže da ona isto nikad ni vidla. Nikad ne dobi novac od njega za djecu. Kaže, skriva se od odgovornost. Greg otpije gutljaj čaja i ocijeni ga čistom desetkom. Savršeni čaj a, hvala Bogu, napokon i u pravoj šalici. U onim velikim keramičkim šalicama nikad nema takav okus. — Mogu li vam postaviti nekoliko pitanja o Lillianinom poslu? Jola slegne ramenima. — Naravno. Ona ne krila šta radi. Ali jako diskretna i promijenila pos’o prošle godine. Više ne bavila sa seksom. Grega iznenadi njezina iskrenost. Pravo osvježenje. — A zašto mislite da je prestala? Zar joj muškarci nisu dolazili u stan? — Naravno — odgovori ona, nagnuvši glavu na stranu i podigavši oba ramena i ruke u zrak, kao da kaže, što ćete? — Ali oni ne došli zbog seksa. Lillian prestala sa seksom. Imala problem sa... kako se kaže... ona mi rekla, ja, hm... ja dobila triper, Jola. Jedanput ni stavila gumicu jer dobi više novaca i onda dobila triper. Više ni to radila. — To je u njezinom poslu sigurno bio razlog više da nakon toga stavlja kondom, zar ne? Jola polako stane odmahivati glavom, pa ustane kako bi bila uvjerljivija: — Ona više ni se seksala, jer se prepala kada se to desi. — U redu, u redu. Vjerujem vam — mirno odgovori Greg. — Možete li mi reći zašto smo ju onda našli u odjeći kao da se još uvijek bavi starim poslom? 93

Profile for Vesna Savic

Ne budi se  

Ne budi se  

Advertisement