Page 1

I група 1. а) (10 поена) Конструисати круг K(O, 2 cm) и његову најдужу тетиву. 2. Нацртати Венов дијаграм и на њему осенчити: а) (5 поена)

A\ B

b) (5 поена)

c) (10 поена) B \ ( A  C )

A B

d) (10 поена) ( A  B ) \ C

3. а) (5 поена) Колико равни одређују 2 различите тачке? b) (5 поена) Колико правих одређују 3 колинеарне тачке? c) (5 поена) Колико равни одређују 3 неколинеарне тачке? d) (5 поена) Колико равни одређују 2 праве које се секу у тачки A? 4. Ако је A \ B ={1,2,3}, A  B ={4,5} и A  B ={1,2,3,4,5,7}, одреди скупове: b) (10 поена) B \ A

а) (10 поена) А и B

5. а) (20 поена) Колико најмање а колико највише правих је одређено са 25 тачака?

II група 1. а) (10 поена) Конструисати круг K(O, 3 cm) и његову најдужу тетиву. 2. Нацртати Венов дијаграм и на њему осенчити: а) (5 поена)

A B

c) (10 поена) ( A  B) \ C

b) (5 поена)

B\A

d) (10 поена) ( B  C ) \ A

3. а) (5 поена) Колико правих одређују 2 различите тачке? b) (5 поена) Колико равни одређују 3 колинеарне тачке? c) (5 поена) Колико равни одређују 2 паралелне праве? d) (5 поена) Колико равни одређују права и тачка А изван ње? 4. Ако је A \ B ={а,b,c}, A  B ={d,e} и A  B ={a,b,c,d,e,g}, одреди скупове: а) (10 поена) А и B

b) (10 поена) B \ A

5. а) (20 поена) Колико најмање а колико највише правих је одређено са 24 тачака?


III група 1. а) (10 поена) Конструисати круг K(O, 3 cm) и његову најдужу тетиву. 2. Нацртати Венов дијаграм и на њему осенчити: а) (5 поена)

A B

b) (5 поена)

c) (10 поена) ( A  B) \ C

B\A

d) (10 поена) ( B  C ) \ A

3. а) (5 поена) Колико правих одређују 2 различите тачке? b) (5 поена) Колико равни одређују 3 колинеарне тачке? c) (5 поена) Колико равни одређују 2 паралелне праве? d) (5 поена) Колико равни одређују права и тачка А изван ње? 4. Ако је A \ B ={а,b,c}, A  B ={d,e} и A  B ={a,b,c,d,e,g}, одреди скупове: а) (10 поена) А и B

b) (10 поена) B \ A

5. а) (20 поена) Колико најмање а колико највише правих је одређено са 24 тачака?

IV група 1. а) (10 поена) Конструисати круг K(O, 2 cm) и његову најдужу тетиву. 2. Нацртати Венов дијаграм и на њему осенчити: а) (5 поена)

A\ B

c) (10 поена) B \ ( A  C )

b) (5 поена)

A B

d) (10 поена) ( A  B ) \ C

3. а) (5 поена) Колико равни одређују 2 различите тачке? b) (5 поена) Колико правих одређују 3 колинеарне тачке? c) (5 поена) Колико равни одређују 3 неколинеарне тачке? d) (5 поена) Колико равни одређују 2 праве које се секу у тачки A? 4. Ако је A \ B ={1,2,3}, A  B ={4,5} и A  B ={1,2,3,4,5,7}, одреди скупове: а) (10 поена) А и B

b) (10 поена) B \ A

5. а) (20 поена) Колико најмање а колико највише правих је одређено са 25 тачака?

pismeni 1 popravni  

matematika 5

pismeni 1 popravni  

matematika 5