__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k Број 06/2017

АКТУЕЛНОСТИ

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Актуелности

TORINO FASHION MATCH (29-30 ЈУНИ 2017)

E

nterprise Europe Network на 29ти и 30 јуни ќе го

колекција и да ги презентираат за време на настанот.

организира вториот по ред “Torino Fashion

Регистрирајте го вашето учество најдоцна до

Match”, б2б настан од текстилната и модна

23ти Јуни.

индустрија каде компании, модни дизајнери, агенти, дистрибутери и модни брендови ќе се сретнат со цел

Учеството на настанот не се наплаќа!

да воспостват нови интернационални партнерства. Настанот за вмрежување ќе биде организиран во

Сите информации за настанот се достапни на

рамките на второто издание на модната недела во

https://www.b2match.eu/to2-fashionmatch2017

Торино (27 јуни - 03 јули 2017). Учесниците на „Fashion Match“ ќе имаат можност да остварат билатерални состаноци со компании и дизајнери со кои преку онлајн платформата претходно ги потврдиле. Исто така, учесниците ќе имаат можност да донесат 3 производи од нивната

Net een.mk

22


Понуди за соработка

ТУРСКА КОМПАНИЈА НУДИ СОФТВЕР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД Опис: Турска компанија нуди софтвер за менаџирање со отпад кој е корисен за намалување на оперативните трошоци и зголемување на ефикасноста кој што овозможува управување со залихите за рециклирање. Решението користи транспортен протокол во реално време кој овозможува преглед на залихите во контејнерите преку GPS и пресметува оптимална траекторија за полнење на капацитетот на возилата. Искористеноста на залихите на отпад се пресметува од страна на системот врз основа на периодичните податоци кои се внесени од страна на корисниците. Граѓаните исто така можат да објавуваат коментар или сугестии на веб сајтот на софтверот. Се проценува дека користењето на софтверот овозможува намалување на оперативните трошоци за 50%. Во пилот регион, употребата на софтверот допринесе за опслужување повеќе контејнери за 300% без зголемување на бројот на возила за товарање на отпадот. Софтверот доаѓа со интегриран GPS уред инсталиран во возилата за товарање на отпад и врз основа на локацијата корисникот може да внесе податоци само за блиски контејнери, минимизирајќи ја злоупотребата на базата на податоци. Компанијата има потреба да го продаде софтверот на странски пазари и бара партнери кои ќе овозможат промоција и посредување за потпишување комерцијални договори и/или договор за лиценца. Контакт: Александар Филипоски (aleksandar.filiposki@yes.org.mk) Референтен број: TOTR20151109001 Земја: Турција

ФРАНЦУСКА КОМПАНИЈА Е ВО ПОТРАГА ПО АГЕНТИ ИЛИ ДИСТРИБУТЕРИ ЗА ОПРЕМА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА Опис: Француски производител има развиено опрема за тестирање текстил која им помага на компаниите да интегрираат технички текстил. Оваа опрема наоѓа примена во многу сектори како аеронаутика, автомобилски, мода и безбедност. Компанија сака да воспостави трговски партнерства со компании кои се занимаваат со тестирање и калибрација за исполнување на европските и меѓународните стандарди. Компанијата е потрага по трговски посредници кои имаат воспоставено контакти со лаборатории и/или оддели за истражување и развој во компании од веќе споменатите сектори. Контакт: Александар Филипоски (aleksandar.filiposki@yes.org.mk) Референтен број: BOFR20161213001 Земја: Франција

Net een.mk

33


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOTR20170803001

машински алати за обработка на метали , бара

Турски производител на електрични кабли бара

компании за производство, аутсорсинг и услуги, како

дистрибутери од Европа ,а исто така е отворен и за

и подизведувачи

заеднички вложувања - договори за производство BOUA20170808001 BRRO20170814001

Украинска компанија нуди санитарни производи од

3D мерни машини, добавувачи или производители

еколошки материјали преку договорите за

на мерна и контролна опрема се барат од страна на

дистрибуција

романски дистрибутер за постигнување на договор за дистрибуција

BOIL20161205001 Израелската компанија специјализирана за печатење

BRPL20170817002

етикети за индустријата за храна и пијалоци нуди

Полска компанија специјализирана за дистрибуција

производствени услуги

на текстилни производи бара производители од странство BOME20160614001 Црногорска компанија специјализирана за организација на настап на трговски саеми нуди услуги за поддоговори. BOQA20170717003 Катарска компанија специјализирана за производство на LED светлечки уреди и опрема за внатрешна и надворешна употреба

ЕВРОПСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ НА ДЛАНКА! ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАЕЊЕ! ВАШИТЕ ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ИДЕИ РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ СО НАША ПОМОШ!

BRUK20170802001 Компанија од Велика Британија бара динамични партнери од Евроопа кои имаат интерес да ги извезуваат своите производи на пазарот во Велика Британија. BRDK20170817001 Голем дански дистрибутер на канцелариски

Лице за контакт: Влатко Стојановски

материјали бара иновативни производители на

T. ( +389) 23 24 40 04

канцелариска опрема

F. ( +389) 23 24 40 88 E. vlatko@mchamber.mk

BOBA20161017001 Компанија од Република Српска, Босна и Херцеговина, специјализирана за производство на

Net een.mk

W. www.mchamber.mk f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

44


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

55

Profile for Vesna Ojleska Latkoska

EEN-MK e-vesnik 2017/06  

EEN-MK e-vesnik 2017/06  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded