__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k Број 05/2017

АКТУЕЛНОСТИ

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Актуелности

КАКО ТЕЛЕКОМ ПРОВАЈДЕРИТЕ ЌЕ ПРЕРАСНАТ ВО НАЈЗНАЧАЈНИ БРЕНДОВИ ВО НАРЕДНАТА ДЕКАДА

В

провајдерите треба да се осигураат дека о изминатите десет години ретки се индустриите кои забележа силна

испорачуваат интернет конекција од најдобра класа и постојано да ја мониторираат услугата.

трансформација карактеристична за индустријата на

Исто така, компаниите од овој сектор потребно е да

телекомуникациите. Особено влијание на овој

генерираат нови извори на приходи преку

просец имаа напредокот на технологијата како и

партнерство со компании кои се исклучително

општата зголемена побарувачка и понуда на

иновативни и нудат производи кои се базираат на

мобилни уреди.

содржина која ги привлекува корисниците.

Со цел да остварат конкурентска предност телекомуникациските компании треба да се

За тоа како телеком провајдерите прераснуваат во

фокусираат на следниве работи: обезбедување на

вистинска порта кон светот за нивните корисници

врвно искуство на своите клиенти преку квалитетно

прочитајте подетално во извештајот.

поврзување, понуда на богата содржина на уникатен и иновативен начин со цел привлекување нови

Превземи документ.

клиенти како и обезбедување широка дигитална содржина. Истражување спроведено од страна на Kantar Worldpanel Comtech покажува дека клучен двигател на лојалност е брза и сигурна конекција. Во денешно време широкопојасниот интернет претставува производ во мала инвестиција од страна на клиентот, но доколку перформансот е неадекватен во тој случај клиентите стануваат незадоволни и искуството станува лично и негативно. Затоа, телеком

Net een.mk

22


Понуди за соработка

ШПАНСКА КОМПАНИЈА ИМА ПОТРЕБА ОД СЕНЗОРИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Опис: Шпанска компанија активна во земјоделскиот сектор има развиено сонда која екстрахира почва за анализа во лабораторија. Компанијата има потреба од соработник со кој ќе развие сензор со цел да биде вграден на сондата и да овозможи континуирано мерење на физичко-хемиските параметри. Моментално сондата може само да извлече почва која се носи и се анализра во лабораторија, па компанијата има намера да вгради сензори со кои ќе се продлабочи функцијата на производот и ќе може постојано да анализира параметри како што се PH, електрична спроводливост, температура и главни хранлизи материи како азот, фосфор, калиум, натриум, хлор итн. Посакуваниот партнер треба да биде компанија или истражувачки центар кој има искуство во развој, дизајн и имплементација на нови сензори за мерење во теренски услови. Партнерската компанија треба да биде во можност да развие и произведе микросензори за мерење на физичко-хемиските параметри, во почва или во затворен простор со мали димензии. Контакт: Александар Филипоски (aleksandar.filiposki@yes.org.mk) Референтен број: TRES20170310001 Земја: Шпанија

Net een.mk

33


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOTR20151104001

BRPL20160531001

Турска компанија специјализирана за текстилни

Полски дистрибутер на базени и СПА опрема сака да

производи за домаќинство, хотели и болници сака да

ја прошири својата понуда на производи и е

се прошири на странските пазари преку изнаоѓање

подготвена да биде агент или дистрибутер на

дистрибутери и партнери во Европа

производители на опрема од сродни дејности

BOIT20160503002

BOAM20151023001

Италијанска винарија со седиште во Сицилија бара

Ерменски производителот облека бара партнери од

агенти и дистрибутери за пласман на флаширано

Европа

вино во Европа BOPT20160314001 BRUK20160517001

Португалска компанија - експерт за обновливи

Компанија од Велика Британија бараат вина и пива за

извори на енергија и енергетска ефикасност е во

увоз и дистрибуција во Велика Британија, како и

потрага по партнери со цел да им ги понуди своите

компании за извоз и дистрибуција на британски пива

услуги или да стане подизведувач на странските

и вина во Европа

пазари.

BRSG20170403001

BRBE20160701001

Сингапурска компанија од прехрамбена индустрија е

Белгиската компанија која се занимава со трговија на

во потрага по добавувачи на суровини и ореви, суво

текстилни суровини бара нови снабдувачи од Европа

овошје од Европа преку договори за аутсорсинг или комерцијални договори

BRUK20160621001 Компанија од Велика Британија е во потрага по

BRCY20170413001

бизнис партнери за производство на текстилни

Производители на огревно дрво, пелети, брикети, и

производи за чистење на монитори, дисплеи на

јаглен се бараат од страна на кипарска компанија

телефони и на очила преку комерцијални договори

BRBG20170316002

BRFI20160519001

Бугарска компанија за продажба на големо на

Фински производител на текстил и опрема за

сушено овошје и зеленчук е во потрага по

осветлување нуди договори за дистрибуција на

добавувачи на свежо овошје и зеленчук од странство

производители или увозници на иновативни и модерни светлечки тела

BRRO20170510002 Романска компанија активна во трговијата со градежни материјали нуди услуги за дистрибуција

Net een.mk

44


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOAM20170228001 Ерменска компанија за производство на плетена облека е во потрага по дистрибутери и агенти од Европа BOPT20170511001 Португалска компанија специјализирана за производство на теписи и килими е во потрага по дистрибутери и партнери од Европа BOHR20160426001 Хрватска компанија нуди системи за регулирање и мониторинг на температура и влажност во фармацевтската индустрија BOHR20170223002 Хрватска компанија за развој на софтверски услуги е во потрага на партнери преку договори за услуги

ЕВРОПСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ НА ДЛАНКА! ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАЕЊЕ! ВАШИТЕ ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ИДЕИ РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ СО НАША ПОМОШ!

BOCZ20151215001 Чешка компанија за производство на висококвалитетни компоненти за производство на канцелариски столици ги нуди својте услуги како подизведувач BORO20151015001 Романска компанија специјализирана за производство на електрична опрема со среден и низок напон бара дистрибутери

Лице за контакт: Влатко Стојановски T. ( +389) 23 24 40 04 F. ( +389) 23 24 40 88

BOTR20150416003 Турска компанија специјализирана за производство на полупроизводи за автомобилската индустрија е во потрага по партнери од европа како подизведувачи

Net een.mk

E. vlatko@mchamber.mk W. www.mchamber.mk f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

55


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

6

Profile for Vesna Ojleska Latkoska

EEN-MK e-vesnik 2017/05  

EEN-MK e-vesnik 2017/05  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded