__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k Број 04/2017

АКТУЕЛНОСТИ

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Актуелности

GLOBAL SUSTAINABLE FASHION WEEK

E

nterprise Europe Network ги поканува сите

ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ?

професионалци кои работат во областа на

 Да остварате меѓусебна соработка и да

модата да земат учество на претстојниот „Global Sus-

учествуваате на б2б настан на 9ти јуни за средби

tainable Fashion Week“ кој ќе се одржи по втор пат во

со компании од потенцијален интерес.

Будимпешта од 7ми до 10ти јуни. Настанот вклучува серија на активности како меѓународна

 Да иницирате прекугранична соработка и промоција на вашиот бизнис

конференција, б2б состаноци, работилници, презентација на модни брендови и модни ревии.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ НА:  http://sustainablefashion.talkb2b.net/.  http://gsfashionweek.com

НАСТАНОТ Е ОТВОРЕН ЗА:  дизајнери, јувелирници, модни брендови  професионалци кои работат во текстилната и модната индустрија  студенти од училишта за мода  компании кои нудат одржливи технологии и решенија

Net een.mk

РЕГИСТРАЦИЈАТА ЗА Б2Б НАСТАНОТ : Oтворена до 7ми јуни 2017. Контакт: Габриела Костовска Богоеска Е-маил: gabriela@mir.org.mk

22


Понуди за соработка

Романска компанија има потреба од технологија за обработка на коноп Опис: Романска компанија која работи во областа на земјоделството има намера да инвестира во фабрика за обработка на коноп. Со оглед на актуелната ситуација каде постоечките технологии ја загадуваат водата, компанијата е заинтересирана да инвестира во развој на нова технологија за извлекување на влакната од коноп врз основа на ензимски процес. Компанијата е во потрага по соработници (истражувачки институти, универзитети или компании) кои се во можност да ја обезбедат потребната технологија за обработка на коноп и извлекување на влакната без загадување на водата. Контакт: Александар Филипоски (Aleksandar.filiposki@yes.org.mk)

Референтен број: TRRO20161012001 Земја: Романија

Француска компанија има потреба од технологија за пречистување на отпадни води во домаќинства Опис: Француска компанија специјализирана за пречистување на отпадни води е во потрага по партнерска организација која има развиено технологија базирана на т.н. био-дискови. Технологијата базирана на т.н. био-дискови е нов вид на технологија која се користи за прочисување на отпадна вода во домаќинствата. Ротирачките дискови на технологијата се поставуваат на површинаа на водата каде привлекуваат бактерии. Компанијата бара партнери кои имаат развиено решенија базирани на бараната технологија со што се нуди договор за негова дистрибуција. Компанијата во чија сопственост е решението треба да обезбеди техничка поддршка за инсталација и користење. Контакт: Александар Филипоски (Aleksandar.filiposki@yes.org.mk) Референтен број: TRFR20170201001 Земја: Франција

Net een.mk

33


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOPL20161004001

BRUK20160517001

Полска компанија од кондиторкстата индустрија е

Компанија од Обединетото Кралство за трговија на

во потрага по дистрибутери од Европа за своите

алкохолни пијалоци бара производители на вино и

производи, а воедно нуди производство под

пиво за увоз и дистрибуција на локалниот пазар

приватна етикета/марка

BOBE20160623002

BOBE20151215001

Белгиска компанија специјализирана за

Белгиска трговска компанија е во потрага по

продажба на возила и индустриски опрема е во

комерцијални агенти или дистрибутери на стока за

потрага на дистрибутери надвор од ЕУ

широка потрошувачка, возила, фармацевтски и индустриски производи

BOEG20160924001

BOGR20160920001

Египетски производител на автомобилски филтри се

Грчка компанија за производство и инсталирање на

во потрага на дистрибутери и агенти од Европа

машини за козметичката индустрија, производство на хемиски суровини и материјали за пакување за козметика нуди комерцијален договор на европски партнери за трговија и дистрибуција

BRHU20160901001

BOIT20161222003

Унгарска компанија за производство и трговија на

Италијанска компанија нуди нова линија на врати, со

електроника бара производители или дистрибутери

современ дизајн и комбинација со кожни делови на

на електронски производи за продажба преку е-

комерцијална основа

трговија.

BOHR20151209002

BRME20160823001

Хрватска компанија бара агенти и дистрибутери на

Црногорска компанија нуди услуги за дистрибуција

својот бренд - печено кафе.

на производители на свежо овошје и зеленчук

Net een.mk

64


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BODE20151125001

BOIT20160405002

Германски производител на спортска опрема е во

Италијански производител на професионални алати

потрага по агенти и дистрибутери

за сечење метал бара дистрибутери и трговски партнери

BOFR20170403001

BOPL20151009001

Француска компанија специјализирана за

Полски производител на земјоделски машини и

производство и дистрибуција на широк спектар на

опрема бара дистрибутери во Европа

алкохолни пијалаци во потрага по дистрибутери на алкохолни пијалоци во Европа, Азија и Северна Америка

BORS20151104001 BOIT20160331001 Италијанска компанија лидер во производство на

Српска компанија од кондитиорката индустрија бара дистрибутери и застапници во странство

професионални производи за нега на коса е во потрага на дистрибутери

BOIT20160301004

BOSK20160406001

Италијанска компанија за заварување компанија

Словачка компанија кои се занимава со

бара долгорочна соработка преку аутсорсинг

производство и имплементација на системи за

договори или поддоговори со странски партнери

управување со отпадни води бара дистрибутери и партнери од Европа

BOIT20151113002 Италијански производител на системи за вентилација и компоненти е во потрага по партнери за дистрибуција и малопродажба

Лице за контакт: Влатко Стојановски T. ( +389) 23 24 40 04 F. ( +389) 23 24 40 88

BOSK20160506001 Словачки производител на додатоци за спортска исхрана и здрава храна бара дистрибутери

E. vlatko@mchamber.mk W. www.mchamber.mk f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

Net een.mk

75


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

6

Profile for Vesna Ojleska Latkoska

EEN-MK e-vesnik 2017/04  

EEN-MK e-vesnik 2017/04  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded