__MAIN_TEXT__

Page 1

Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k Број 03/2017

АКТУЕЛНОСТИ

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Актуелности

ПОВИК ЗА ГРАНТОВИ ЗА КОМПАНИИ ОД ПРЕХРАМБЕНИОТ СЕКТОР

Б

изнис акцелераторот Катана отвори повик за

ШТО НУДИМЕ?

доделување грантови за претприемачи и

учество на 14 настани за вмрежување на компании,

компании од прехрамбениот сектор.

учество на тридневен Bootcamp и учество на инвестиски форум со можност за презентирање пред

ГЛАВНИ ТЕМИ:

потенцијали инвеститори.

Во рамки на повикот се обезбедини и 20.000 евра за бизнис поддршка на избраните апликанти.

КРАЕН РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:  31 март 2017

ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ? Вкупниот фонд од 1.2 милиони евра ќе биде

Повеќе детали за начинот на аплицирање има на

искористен за финансирање на 100 апликации кои ќе

следниов линк

добијат 2.000 евра, додека најдобрите десет тимови

http://www.katanaproject.eu/apply-now/

ќе добијат грант од 100.00 евра.

Net een.mk

22


Понуди за соработка

СЕ БАРА КОМПАНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕНЗОР КОМПОНЕНТИ ЗА АНАЕРОБНА ДИГЕСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Опис: Британска компанија која работи во областа на обновливи енергии и менаџирање со отпад има потреба од странски партнер за развој на анаеробна дигестивна технологија. Партнерската компанија потребно е да има искуство во развој на сензори кои можат да бидат искористени во процесот на анаеробна дигестија. Технологијата ќе биде користена во ресторани каде треба да се елиминира потребата од чување и транспорт на отпад од храна кој треба да го складира во дигестивен анаеробен центар. Овој процес треба да овозможи зачувување на енергетскиот извор на отпадот од храна каде преку транспорт се губат дури 70% од вкупниот капацитет. Партнерската организација треба да произведе микро сензори кои ќе бидат доволно еластични за да го издржат анаеробниот процес на варењето на храната. Овие сензори ќе бидат интегрирани во прототип производ како интегрален дел. Контакт: Петре Филипоски (contact@mir.org.mk) Референтен број: TRUK20170126001 Земја: Велика Британија

Net een.mk

33


Понуди за соработка

Италијанска компанија бара иновативни технологии за управување и рециклирање со индустриски отпад Опис: Италијанска компанија активна во областа на управување и рециклирање индустриски отпад има потреба од партнерство со компании кои работат на полето на развивање иновации за менаџирање на индустриски отпад. Италијанската компанија е заинтересирана за производство или дистрибуција на иновативни системи за повторна употреба и рециклирање на индустриски отпад и отпадни води. Барана технологија треба да обезбеди најмало можно влијание врз животната средина. Доколку компанијата ја нема докрај завршено технологијата, треба да обезбеди соодветен трансфер на знаење до италијанската фирма која врз основа на технологијата ќе развие соодветен систем за менаџирање со отпад. Во случај бараната технологија да е во фаза на употреба, италијанската фирма е заинтересирана за нејзино користење со техничка поддршка од страна на партнерот. Контакт: Петре Филипоски (contact@mir.org.mk) Референтен број: TRIT20160213001 Земја: Италија

Net een.mk

44


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOPL20161004001

BRHU20160901001

Полска компанија од кондиторкстата индустрија е

Унгарска компанија за производство и трговија на

во потрага по дистрибутери од Европа за своите

електроника бара производители или дистрибутери

производи, а воедно нуди производство под

на електронски производи за продажба преку е-

приватна етикета/марка

трговија.

BOEG20160924001 Египетски производител на автомобилски филтри се

BOBE20151215001

во потрага на дистрибутери и агенти од Европа

Белгиска трговска компанија е во потрага по комерцијални агенти или дистрибутери на стока за широка потрошувачка, возила, фармацевтски и

BRUK20160517001

индустриски производи

Компанија од Обединетото Кралство за трговија на алкохолни пијалоци бара производители на вино и

BODE20160602001

пиво за увоз и дистрибуција на локалниот пазар Германска компанија нуди склучување поддоговори или договорни услуги на текстилни производители за BOGR20160920001

оптимизација на производните капацитети

Грчка компанија за производство и инсталирање на машини за козметичката индустрија, производство

BOIT20161222003

на хемиски суровини и материјали за пакување за

Италијанска компанија нуди нова линија на врати, со

козметика нуди комерцијален договор на европски

современ дизајн и комбинација со кожни делови на

партнери за трговија и дистрибуција

комерцијална основа

BOBE20160623002

BRME20160823001

Белгиска компанија специјализирана за продажба на

Црногорска компанија нуди услуги за дистрибуција

возила и индустриски опрема е во потрага на

на производители на свежо овошје и зеленчук

дистрибутери надвор од ЕУ Лице за контакт: Влатко Стојановски T. ( +389) 23 24 40 04 F. ( +389) 23 24 40 88 E. vlatko@mchamber.mk W. www.mchamber.mk f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

Net een.mk

55


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

6

Profile for Vesna Ojleska Latkoska

EEN-MK e-vesnik 2017/03  

EEN-MK e-vesnik 2017/03  

Advertisement