__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k Број 10/2017

АКТУЕЛНОСТИ

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Актуелности

MATCH4INDUSTRY BUSINESS MATCHMAKING EVENT

M

atch4Industry е дводнеден настан

Турското министерството за економија нуди

организиран од ABIGEM East Marmara во

можност да ги финансира трошоците за сместување

соработка со Кочаели Стопанска Комора и Enterprise

(2 ноќевања во 5* хотел) за учесници купувачи. Сите

Europe Network. Годинешниот Match4Industry се

заинтересирани компании имаат можност да

очекува да привлече повеќе од 350 компании и над

аплицираат до 20 октомври.

40.000 посетители. Котизација за учеството изнесува 80 евра. Зошто да учествувате?  Презентирајте ги вашите услуги и производи пред водечки компании;  Истражете ги можностите за остварување интернационални партнерства;

Локација:

 Проширете ја вашата деловна мрежа;

Кочаели, Турција

 Воспоставете долготрајни врски со меѓународни

(Саем SANTEK Industry and Technology)

компании

Датум: 2. и 3. ноември 2017

Главни сектори:

Краен рок за регистрација:

 Металургија и машинство;

25 октомври, 2017 година.

 Градежништво и градежни материјали;  Пластика;

Повеќе информации за настанот:

 Автомобилски производи;

http://match4industry.com/

 Енергија;  Животна средина;  Електроника;  Информатички технологии

Net een.mk

22


Актуелности

ЕУ ИНДЕКС НА РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ ЗА 2016

Н

овото издание на ЕУ Индексот на регионална

намален за Кипар и неколку региони во Грција, Ирска

конкурентност (EU Regional Competitiveness

како и Холандија. Во регионите на источните ЕУ

Index - RCI) ја покажува континуираната сила на

членки, конкурентноста претежно е стабилна.

главните региони како и регионите со метрополитски

Индексот опфаќа широк спектар на теми, вклучувајќи

градови. Во северозападниот дел на ЕУ овие

иновации, управување, транспорт и дигитална

конкурентни региони генерираат суштински

инфраструктура, како и мерки на здравје и човечки

суфицити што ја подобруваат конкурентноста на

капитал. Се поголем број региони го користат за да ги

соседните региони. Сепак, источните и јужните земји

идентификуваат нивните предности и слабости и да

-членки, иако блиску до главни региони, се чини дека

ги креираат сопствените стратегии за развој.

не придонесуваат кон зголемување на конкурентноста.

Извештајот е достапен на следниов линк.

Споредено со претходните две изданија, објавени во 2010 и 2013 година, Малта и неколку региони во Франција, Германија, Шведска и Велика Британија го подобрија својот резултат, додека индексот е

СОЗДАВАЊЕ НА ГИГАБИТНО ОПШТЕСТВО: УЛОГАТА НА 5G

С

тудија изготвена од страна на Arthur D. Little ги

Тимот на Arthur D. Little ја има изработено студијата

разработува во детали потребите и

во соработка со многу организации како и водечки

придобивките од 5G за осум индустрии, од транспорт

европски академски институции, продавачи на

и производство до здравство и земјоделство.

опрема како и многу оперативни компании од Voda-

Поврзани и автономни возила, беспилотни летала,

fone.

еластични паметни мрежи, апликации за зголемена реалност, биоелектроника, флексибилно производство и роботика се само неколку од

Студијата е достапна на следниов линк.

студиите кои се прикажани. Извештајот дава осврт на повеќе од дваесет надворешни студии на случај развиени со големи корпорации и иновативни европски стартапи.

Net een.mk

33


Понуди за соработка

БУГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМСКИ СИСТЕМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВРАТИ СО ДИГИТАЛНИ Опис: Бугарска компанија специјализирана за производство и продажба на програмски системи за заклучување на дигитални кодови за рачки, врати и катанци го нуди своето производство на потенцијални партнери од градежништвото, дизајнери на ентериер како и специјализирани малопродажни синџири со цел склучување договор за производство. Производството на системите за заклучување базирано на програмски дигитални кодови се прави под лиценца на швајцарска компанија што овозможува креирање систем за заклучување со комбинирање на 15 шифри распоредени во три реда. Специјализирана софтверска програма за секој цилиндер овозможува 15.000.000 комбинации и креира Master Key систем во растечки или опаѓачки редослед. Производството го опфаќа комплетниот цилкус – од суровини до финален производ. Произведените производи се контролираат од самиот почеток. Производите на компанијата се достапни во преку 50 земји - Германија, Чешка, Србија, Македонија, Романија, Данска итн. Компанијата има потреба од нови потенцијални партнери во секторот на градежништво и внатрешен дизајн како и специјализирани малопродажни ланци со цел проширување на мрежата на клиенти. Контакт: Eмилија Митевска (emilija.mitevska@mir.org.mk) Референтен број: BOBG20160811001 Земја: Бугарија

Net een.mk

44


Понуди за соработка

ПОЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА КРЦКАВИ ВАФЛИ ИМА ПОТРЕБА ОД ДИСТРИБУТЕРИ Опис: Компанија од Полска специјализирана за производство на вафли од пченица и ориз со природни состојки во 3 различни вкусови (природен вкус, зрна и алги) бара дистрибутери. Вафлите се 100% природни бидејќи во процесот на производство не се додаваат никакви адитиви, конзерванси и бои. Една крцкава вафла без додаток на шеќер содржи само 19 калории, што ја прави идеална закуска во текот на денот. Производот содржи сложени јагленохидрати кои се примарен извор на енергија и се неопходни за физичка и ментална активност. Создадени за луѓе кои се грижат за здрав начин на живот, за луѓе кои се на диета и за сите кои се грижат за исхраната. Производот има многу висока содржина на диететски влакна добиени од тврда пченица и ориз. Вафлите се печат без употреба на бел шеќер, млеко и маснотии и се погодни за вегани и вегетаријанци. Пакувањето содржи 12 парчиња и тежи само 62 грама. Компанијата има потреба од соработка со дистрибутери со цел производот да се најде на странски пазари. Контакт: Eмилија Митевска (emilija.mitevska@mir.org.mk) Референтен број: BOPL20160906002 Земја: Полска

Net een.mk

55


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOPL20170704002

BOIT20151013001

Полска компанија специјализирана за производство

Италијанска компанија која продава гурмански

на тапациран мебел бара дистрибутери и агенти од

производи, (врвни прехрамбени производи

Европа

ииталијански вина) бара агенти, дистрибутери и купувачи за европскиот пазар

BOES20151124004 Шпанска производствена компанија за природни

BOIT20170309001

овошни пасти / желе, е во потрага по дистрибутери

Италијанска компанија за тргување и извоз бара увозници и дистрибутери на вино

BRBE20160905001 Белгиска трговска компанија ги нуди своите посреднички услуги за настап на европскиот пазар BOPL20170314002 Полска компанија ги нуди своите услуги за обработка на челик преку договор за подизведувачи, производство или услуги BOPL20170714002 Полски производител на препарати за млеко во прав и на млечни производи во прав бара агенти и нуди

ЕВРОПСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ НА ДЛАНКА! ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАЕЊЕ!

производствени услуги BODE20170630002 Германски производител на висококвалитетни медицински столчиња и каучи бара дистрибутери

ВАШИТЕ ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ИДЕИ РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ СО НАША ПОМОШ!

BOIT20170626003 Италијанска компанија специјализирана за производство на електрична опрема бара дистрибутери во странство

Лице за контакт: Влатко Стојановски

BOME20151123001

T. ( +389) 23 24 40 04

Црногорска компанија специјализирана за челични

F. ( +389) 23 24 40 88

ливници, рударство, градежништво, цемент, согорување, морна и црна и обоена металургија бара дистрибутери

E. vlatko@mchamber.mk W. www.mchamber.mk f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

Net een.mk

66


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

57

Profile for Vesna Ojleska Latkoska

EEN-MK e-vesnik 2017/10  

EEN-MK e-vesnik 2017/10  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded