__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k Број 10/2016

АКТУЕЛНОСТИ

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Понуди за соработка

ХРВАТСКА КОМПАНИЈА ИМА ПОТРЕБА ОД ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗЈА СУРУТКА Опис: Хрватска компанија специјализирана за производство на органски производи има потреба од технологија за производство на суплементи од козја сурутка во форма на таблети или прав. Проиводите ќе содржат елементи на еколошки билки како лаванда, жалфија, коприва , прополис и сл. Компанијата планира производство на неколку линии за различни целни групи: бремени жени, деца, луѓе со алергиски проблеми, студенти, луѓе кои имаат потреба да го зајакнат имунолошкиот систем и постари лица. Компанијата е заинтересирана за склучување на комерцијален договор со техничка помош, договор за лиценца и договор за техничка помош со цел да се направи понатамошен развој на технологијата. Интернационалната соработка е замислена преку развој на технологија или адаптација за комерцијално производство за специфичните потреби на различни клиенти. - Вид на партнер: R&D центри, индустрија, универзитети - Област: агрофуд – производство и преработка на козја сурутка - Задачи на партнерот: партнерот треба да обезбеди технологија за производство на козја сурутка и трансфер на технологија преку договор за лиценца. Втората задача е да се развие нова верзија на постоечки производи согласно пазарните потреби во рамки на договор за техничка соработка. Преку комерцијален договор со техничка соработка партнерот се очекува да обезбеди помош за користење на технологијата и контрола на квалитетот. Контакт: Александар Филипоски – aleksandar.filiposki@yes.org.mk Референтен број: TRHR20150903001 Земја: Хрватска

Net een.mk

42


Понуди за соработка

БРИТАНСКА КОМПАНИЈА БАРА СЕНЗОР ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИСКИ ВОДИ Опис: Компанија од Велика Британија има потреба од сензор технологија која овозможува следење на нивото на водата и квалитетот на канализациската вода во реално време за да се овозможи подобро управување со отпадните води. Потребната технологија би требало да ги замени камера системот и системот за тестирање на канализациските води. Технологијата треба да биде со ниска цена за одржување и ефикасна во мерење на нивото на водата и квалитетот. Од особена важност е следењето на овие параметри во реално време со цел подобро предвидување на големи количини на вода заради избегнување и спречување на излевање на отпадни води преку избирање на локации каде излевањето би имало најмало влијание врз животната средина. Компанијата има потреба да соработува со фирми, универзитети и истражувачки центри кои поседуваат или имаат капацитети да развиваат ваков тип на технологии која треба да биде тестирана и ставена во употреба. Контакт: Александар Филипоски – aleksandar.filiposki@yes.org.mk Референтен број: TRUK20160906002 Земја: Велика Бротанија

Net een.mk

53


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА BORU20160819002

BOPL20151007001

Руска компанија за производство и дистрибуција на

Полска компанија нуди маркетинг решенија

енергетски ефикасна опрема за осветлување,

подготвени индивидуално и прилагодени на пазарот.

затоплување, производство и заштеда на електрична

Понудата на компанијата опфаќа маркетинг во

енергија (ЛЕД светилки, инфраред греачи и

социјални медиуми како и сите традиционални

конвектори, соларни панели, инвертор батерии и сл.)

видови на маркетинг. Компанијата е заинтересирана

бара партнери за соработка во рамки на договор за

за партнерство врз основа на договор за услуги.

дистрибуциски услуги.

BORS20160505001

BOIT20151012001

Водечка српска компанија за графички и веб дизајн

Мала компанија од Италија, специјализирана за

ги нуди своите услуги на клиенти заинтересирани за

снабдување со опрема и специјални алатки за

креирање на корпоративен идентитет или нова веб

перменентна деформација на материјал, бара

страна во рамки на договор за услуги.

долгорочни комерцијални договори со цел

BOCZ20150910001

зголемување на извозот.

Компанија од Чешка нуди специјални производи

BOUK20161003001

базирани на нанотехнологии против бактерии,

Производител на производи за коскена регенерација

вируси, микроби и алергени за употреба во хотелски

(од Обединетото Кралство) за употреба во забната

соби. Компанијата бара дистрибутери на хотелска

хирургија бара клинички дистрибутери со искуство во

опрема за партнерство во рамки на договор за

дејноста, за развој на продажбата на овој производ

дистрибуциски услуги.

на европските пазари.

BOES20160510002

BOIN20160914003

Компанија од Шпанија за производство на дрвен

Индиска компанија нуди уникатен производ –

мебел и дистрибуција на мебел за градини, клупи,

прочистен кофеин од чај – произведен со домашна

автобуски постојки, детски игралишта, фитнес

технологија. Употреблив во индустријата за пијалоци,

опрема за надворешни услови и сл., произведена од

енергетски пијалоци, фармацевтската и

високо-квалитетен материјал и сертифицирано дрво,

прехранбената индустрија каде што се користи

бара комерцијални партнери за дистрибуција или

екстракт од растенија и кофеин и сл. Компанијата

агенти.

бара дистрибутери и комерцијални агенти за

BORO20160613003

промоција на овој производ на странските пазари.

Компанија од Романија нуди интегрирани и

BOPT20151008001

професионални курсеви по англиски, германски,

Португалска компанија бара дистирбутери за

јапонски, италијански, шпански и романски јазик за

различни видови на брашно, тестенини, крекери,

интернационални компании. Се бараат партнери за

ориз и масло.

соработка во рамки на договори за услуги.

BOAM20140416001 Мала американска компанија за производство на

Лице за контакт: Влатко Стојановски

високо-квалитетно суво овошје бара трговски

T. ( +389) 23 24 40 04

посредници – агенти, претставници и/или

F. ( +389) 23 24 40 88

дистрибутери.

E. vlatko@mchamber.mk W. www.mchamber.mk f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

Net een.mk

64


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

5

Profile for Vesna Ojleska Latkoska

EEN-MK e-vesnik 2016/10  

EEN-MK e-vesnik 2016/10  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded