Issuu on Google+

Колку е часот?


1 час


Сега е

часот


Сега е

часот


Сега е

часот


Сега е

часот


Сега обиди се ти! Намести ги стрелките на часовникот така да покажуваат 8 часот!


Сега обиди се ти! Намести ги стрелките на часовникот така да покажуваат 9 часот!


Сега обиди се ти! Намести ги стрелките на часовникот така да покажуваат 11 часот!


ИКТ-р.лист-мат-Колку е часот