Page 1

Искористи ги формите и состави слика со влечење на формите.Јас ти  помогнав и направив дрво.Го приметуваш ли?

Работен лист-мозаик  

Состави кукички,дрвца..именувај ги формите,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you