Page 1

1 зад. Извършете действията: 2.2+3.2=

3.3+6.3=

2.4+6.2=

4.2– 2.2=

7.3+3.7=

8.2+9.2=

8.4– 8.2=

4.3+8.3=

7.4+9.4=

2 зад. Кое число е 3 пъти по- голямо от 6? Кое число е с 3 по- голямо то 6? Кое число е 2 пъти по- голямо от 5? Кое число е с 2 по- голямо от 5? Кое число е 4 пъти по- голямо от 10? Кое число е с 4 по- голямо от 10?

3 зад. Сравнете: 3 . 2 ….. 5 . 2

8 . 2 ….. 7 . 2

4 .2 ….. 2 . 4

9 . 2…..10 . 2

6 .2 ….. 1 . 2

4 . 4 ….. 16 : 4

Задачи  
Задачи  
Advertisement