Page 1

И

М

Т

ОТ ол С ехн ВО ер Р

в ис офия И л о С Т оп ика РА В д

ЕКО ОФЕРТА Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðèÿ âè óðåä çà ðåöèêëèðàíå*.

5

ÂÚÐÍÈ ñòàð äîìàêèíñêè åëåêòðîóðåä è ÂÇÅÌÈ íîâà ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÑÒßÂÀÙÀ ñúäîìèÿëíà ELECTROLUX ESF 63021 íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

години гаранция

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

7 kг.

5

Съдомиялна ESF 63021

ÂÚÐÍÈ ñòàðàòà ñè ïåðàëíÿ è ÂÇÅÌÈ íîâà ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÑÒßÂÀÙÀ CANDY GO 107íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

Пералня GO 107Е К О

1000 оборота/мин. Капацитет 7 кг. Енергиен клас А +, Клас на изпиране А Отложен старт, Кратка програма Допълнителни функции: Лесно гладене, Упорити петна” Размер 85/60/55 60 месеца гаранция

промо цена

559

ЦЕНА

Клас А /А /А години гаранция

Капацитет 12 комплекта Клас А/А/А (Енергиен, на промо цена измиване, на изсушаване) 5 програми, 4 температури Кратка програма, еко програма ½ зареждане Размери: 85 / 60 / 60 см. Е К О Ц Е Н А 60 месеца гаранция

529

529

499

За периода от 15 март до 31 май всички свободностоящи съдомиялни Electrolux са с 5 години гаранция

Промоция от 19 март до 08 април 2010 г.

*Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ.

+ подарък кафе на зърна Dallmayr Prodomo

Кафемашина TRENTO Възможност за правене на капучино Възможност за правене на капсуловано на кафе 15 бара налягане 1150 w мощност Крема диск 24 месеца гаранция

139

+ подарък електронна кухненска везна Joycare JC 402

Комплект миксер HR 1453 и тостер HD 2566 Мощност: 175W 3 степени на мощността Турбо бутон Бъркалки за леко и тежко тесто 24 месеца гаранция

Мощност :950W 6 степени на препичане стоп бутон и тавичка за трохи 24 месеца гаранция

89

Хлебопекарна OW2000 Мощност 610W 500, 750, 1000 g Тесто 12 прогами, 68 комбинации 18 рецепти за хляб, тесто за пица, кейк и конфитюр Отложен старт Избираем контрол за препичане 24 месеца гаранция

159


www.technopolis.bg

ЕКО ОФЕРТА

FULLHD

FULLHD

400Hz

ÂÚÐÍÈ ñòàðèÿ ñè òåëåâèçîð è ÂÇÅÌÈ íîâ PHILIPS 32PFL5624H íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

High Definition

Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðèÿ âè òåëåâèçîð çà ðåöèêëèðàíå*.

100Hz

м) 01 с 1 ( 40”

м) 01 с 1 ( 40”

High Definition

НОВО!

*Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ.

FULLHD

ТОП ОФЕРТА

Плазмен телевизор TX-P50U10E

High Definition

LCD телевизор KDL-46EX500 46” (117см.) диагонал на екрана FULL HD , 1920x1080 пиксела 100Hz Motionflow HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия (DVB-T, DVB-C) Bravia Engine 3, Live Colour Croatoin, DLNA Certified™ USB In (Jpeg, MP3, DivX) Входове: 3xHDMI, VGA, COMPONENT, 2xSCART Режим PHOTO TV HD, Wi-Fi Ready 24 месеца гаранция

50” (127 см) диагонал на екрана 1920x1080 FULL HD, 400 Hz Конраст: 2 000 000:1 -X.V-Colour, 24p Real Cinema HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия (DVB-T, DVB-C) Mеню и телетекст на български език Входове : 3xHDMI, 2xScart, Component, RCA, - SD card reader, Optical изход 24 месеца гаранция

+ Подарък DVD плейър Philips DVP 3111

2359

1799

FULLHD 600Hz

LED TV

НОВО! FULLHD

промо цена

600Hz

High Definition

High Definition

НОВО!

LED телевизор KDL-40EX700

ЕКО ЦЕНА

979

Плазмен телевизор TX-P42S20

40” (101см.) Диагонал на екрана Резолюция:1920х1080 FULL HD LED TV 100Hz Motionflow HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия (DVB-T, DVB-C) Bravia Engine 3 PRO, Live Colour Croation Входове: 4xHDMI, VGA, 2xComponent, DM port, Optical out,2хScart, RCA, USB (Jpeg, MP3, DivX с BG субтитри) DLNA Ethernet, Wi-Fi Ready 24 месеца гаранция

2099

42” (107см.) Диагонал на екрана FULL HD, 1920x1080 пиксела, 600 HZ Kонтраст: 2 000 000:1 Слот за SD карта, възпроизвеждани формати: AVCHD, MPEG2, DivX, DivX HD, JPEG, MP3 HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия (DVB-T, DVB-C) THX Mode, Internet function Входове:4xHDMI, 2xScart, S-video, RCA, Component, Optical out, VGA 24 месеца гаранция

1569

FULLHD

FULLHD

LED TV

High Definition High Definition

м) 07 с 1 ( 42”

1099

FULLHD ) 1 см 8 ( 32”

32” (82 см.) диагонал на екрана FULL HD, 1920x1080 пиксела Контраст 30000:1, Яркост 500 cd/m2 HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия (DVB-T, DVB-C) Меню и телетекст на български Входове: 3xHDMI, VGA, COMPONENT, 2xSCART 24 месеца гаранция

849

1359

1049

) 6 см 6 ( 26”

LCD телевизор TX-L26C10P 26” (66см.) диагонал на екрана, 1366 x 768 пиксела, HD Ready Контраст: 30 000:1, Яркост: 500cd/m2 24p Real Cinema,x.v.Colour Време на реакция 5ms Входове: 3xHDMI, Component, RCA, 2xScart, RCA 24 месеца гаранция

619

LCD телевизор VISION 3 26-3921 26” (66см.) диагонал на екрана HD Ready, 1366x768 пиксела Контраст 10000:1, Яркост: 450 cd/m2 Стерео тунер Входове: 2xHDMI, VGA, SCART, Component, RCA, S-video, SPDIF out 24 месеца гаранция

579

Цените са в лева с ДДС

159

1699

) 8 см 4 ( 19”

LCD телевизор и монитор M197WDP

LCD телевизор VISION2 22-2920 22”(56см)диагонал на екрана HD Ready, 1366x768 пиксела контраст 8000:1, яркост:350cd/m2 Хипербанд стерео тунер / памет за 100 канала Входове: HDMI, VGA, RCA, SCART 24 месеца гаранция

399

Зарядно устройство 4х2700 mAh

VOGUES Тв маса PRL-811 S

32”(81 см)Диагонал на екрана Резолюция:1920х1080 FULL HD LED TV HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия (DVB-T, DVB-C) 100Hz Motionflow Bravia Engine 3 PRO, Live Colour Croation Входове: 4xHDMI, VGA, 2xComponent, DM port, Optical out,2хScart, RCA, USB (Jpeg, MP3, DivX с BG субтитри) DLNA Ethernet, Wi-Fi Ready 24 месеца гаранция

м) 56 с ( ” 22

За екрани до 65“ макс тегло 100 kg

29 59

High Definition

LED телевизор KDL-32EX700

37” (94 см) Диагонал на екрана FULL HD, 1920x1080 пиксела, XD Engine Контраст: 50 000:1, Яркост: 500cd/m2 HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия (DVB-T, DVB-C) Звук 2×10W, Mr. Mark Levinson Входове: 2xHDMI, VGA, COMPONENT, 2xSCART, Composite 24 месеца гаранция

ТВ стойка за стена MFM 80 MFM 100 За екрани до 32“ макс тегло 80 kg

м) 81 с ( ” 32

LCD телевизор 37LF2510

40” (101см.) Диагонал на екрана FULL HD, 1920x1080 пиксела Kонтраст 33 000:1, яркост: 500cd/m2 HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна елевизия (DVB-T, DVB-C) Bravia Engine 2,24p True Cinema Входове:3xHDMI, VGA, Component, 2xSCART, RCA, USB-in ( MP3, JPEG) 24 месеца гаранция

м) 66 с ( ” 26

LCD телевизор 32LF2510

FULLHD

100Hz

LCD телевизор KDL-40BX400AEP

ТОП ОФЕРТА

High Definition

НОВО!

м) 94 с ( ” 37

НОВО!

Плазмен телевизор 42PJ350 42”(106 см) Диагонал на екрана резолюция 1365х768 600Hz Sub Field Driving Контраст: 3 000 000:1, Яркост 1500cd/m2 HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия (DVB-T, DVB-C) Dual XD Engine; 24p Real Cinema Меню и телетекст на български Входове: 2xHDMI, Component, VGA, RCA, 2x Scart, USB 2.0 (MP3, JPEG), Optical out 24 месеца гаранция

High Definition

м) 01 с 1 ( 40”

НОВО!

) 7 см 0 1 ( 42”

100Hz

1029

LCD телевизор 32PFL5624H 32’’ (81 см ) диагонал на екрана FULL HD, 1920x1080 пиксела Pixel Plus HD, HD Natural Motion, 5 ms Контраст: 50 000:1, Яркост: 500 cd/m2 HD Тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия (DVB-T, DVB-C) Входове: 3xHDMI, COMPONENT, 2xSCART, USB плейър (MP3, JPEG, DivX, AVCHD) 24 месеца гаранция

см) 1 0 (1 40”

29

Бързо зареждане 12 ч., За зареждане на AA, ААА батерии, 4АА батерии х 2700mAh включени в комплекта, Автоматично изключване

Екран: 19” (48 см) TFT LCD WideScreen Максимална резолюция: 1680x1050 Kонтраст: 3000:1, Яркост: 300 cd/m2 Аналогов и цифров (DVB-T) ТВ тунер Дистанционно управление Вградени говорители: 2х3W Вхдове: D-sub15, DVI, HDMi, Composite, S-Video 24 месеца гаранция

359

Дигитална фоторамка AF 5071 PS Размер на екрана 7.0 “ (17.8 см), Резолюция 432 x 234, Слот за SD, MMC, MS, SDHC, USB Вход, 12 месеца гаранция

89


На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

Национален телефон на потребителя 0700 12340

НОВО! Антихтонът На Данте Людмила Филипова

НОВО!

Игрова конзола

Cell Broadband Engine процесор Blu-ray Disc, DVD, CD възпроизвеждане 250GB хард диск, 256MB RAM памет Изходи: AV изход, HDMI, SPDIF, 2xUSB Wi-Fi 802,11 b/g Онлайн игра през PLAYSTATION Network Bluetooth връзка със SIXAXIS® джойстици 12 месеца гаранция

Електронна книга STORY EB02 2GB Дисплей: 6“ (15.7см) 800x600, 8 степени на сивото Поддържани формати: EPUB, PDF, FB2, TXT, DOC, PPT, XLS, HWP, ZIP, JPEG, BMP, GIF MP3 плейър, режим диктофон, еквилайзер Слот за SD карта: (SDHC до 32GB) Милениум: Момичето, 2GB NAND вградена памет което си играеше с огъня Високоговорител: 0.6W Батерия: 1800 mAh Li-Polymer, (до 9000 страници с едно зареждане), зареждане през USB Тегло: 284g

699

17

499 НОВО!

+ подарък Sony 8 GB SD карта

НОВО!

999

7” (17,78см.) Диагонал на екрана, LED 480 x234 пиксела резолюция 16:9 Kонтраст 250:1, яркост: 350 cd/m2 Захранване на 220V/12V, Дистанционно, Входове: Антенен, АV вход, слушалки 12 месеца гаранция

99

+ подарък 2 GB SD карта

+ подарък 2 GB SD карта

Цифров фотапарат DMC-FP1

10.1 Мегапиксела 4 x оптично увеличение, 4x цифрово увеличение 2,5“ (6,35 см) LCD дисплей Видео клип със звук 30 fps, Преоритет на ръчен режим Слот за SD/SDHC карти Интерфейс USB Li-Ion батерия + зарядно 12 месеца гаранция

329

НОВО!

НОВО!

НОВО!

Цифров фотоапарат PowerShot A3000 IS

Медия-МS Pro DUO,SD/SDHC карти Full HD Сензор-3.1 мегапиксела,1/4” EXMOR R CMOS Увеличение-25 х оптично,300 цифрово Оптика Carl Zeiss Tessar Дисплей-2.7”/6.86 см./ LCD Видео - AVCHD 1920x1080i,SD MPEG 2 Аудио-Dolby Digital 2 ch. Фото - JPEG 3.1 мегапиксела Изходи AV, Component, HDMI, USB 2.0 24 месеца гаранция

Авто LED LCD TLCD-710

17

+ подарък оригинален калъф

Видеокамера HDR-CX115E

+ подарък GOD OF WAR 3

12.1 мегапиксела резолюция 4 х оптично увеличение 2.7” /6.86 см./ LCD дисплей HD видео клип със звук 30fps Мega O.I.S оптичен стабилизатор ISO-auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 Слот за SD/SDHC карти Li-Ion батерия+зарядно Интерфейс-USB 2.0 24 месеца гаранция

319

Цифров фотоапарат DSC-W310

Цифров фотоапарат FinePix J30

12.1 мегапиксела резолюция 4 х оптично увеличение 2.7” /6.86 см./ LCD дисплей Видео клип със звук 30fps Слот за Memory Styck, SD/SDHC карти 16 MB вградена памет Li-Ion батерия+зарядно Интерфейс-AV-out,USB 2.0 24 месеца гаранция

12.1 мегапиксела резолюция 3 х оптично увеличение 2.7” /6.86 см./ LCD дисплей Видео клип със звук 30fps 10 MB вградена памет Слот за SD/SDHC карти Li-Ion батерия+зарядно Интерфейс-AV-out,USB 2.0 24 месеца гаранция

259

189

+ подарък 8GB SDHC карта

Aвто CD/MP3 KD-R501

Мoщност 4х50W MOS-FET Възпроизвежда CD, CD-R/RW, MP3, WMA Цифров тунер с RDS 18FM/6AM AUX, USB вход Антивибрационно шаси Падащ панел 24 месеца гаранция

189

+ подарък ключодържател

Навигация 3540 BG

Видеокамера SDR-S26EP-K/R Медия: SD/SDHC Memory Card Сензор – 800 000, пиксела 1.8 CCD Увеличение: 70х оптично,3500х цифрово Електронен стабилизатор на картината Видео: MPEG 2, Аудио: Dolby Digital 2ch. Фото: JPEG /640x480/ Дисплей: 2.7”/6.86см./16:9 LCD Интерфейс: AV-out, USB 2.0 24 месеца гаранция

429

Дисплей 3,5” inch 320 x 240 pixels Гласови съобщения и напътствия на Български език 3D Карта на България Процесор Mstar 400MHz Операционна система: Windows CE 5.0 Аудио/видео плейър RAM 64 MB 24 месеца гаранция

119

Навигация NAV 62 / NAV 62T 5.0” (12.7) LCD дисплей, Slim дизайн Гласови съобщения и напътствия на Български език Карта на България и Европа Рутиране за камион* Варианти на дисплея - 2D, 3D Стойка за монтаж в автомобил Зарядно за 12V 12 месеца гаранция

259 479*

Aвто CD/MP3 CDX-GT24

Мощност 4х45W Възпроизвежда CD,MP3,WMA Цифров тунер с RDS 18FM/6AM AUX вход на панела Антивибрационно шаси Падащ панел 24 месеца гаранция

129

TV Tuner

Dual SIM

Dual SIM

Синтезатор PSR-E323

5 октави,динамична клавиатура 108 песни линеен изход 482 инструменти MIDI In/Out /Sustain 24 месеца гаранция

429 + подарък microSD четец за карти

+ подарък струни Fender

VK Mobile Мобилен телефон 5730 XpressMusic

Ел. Китара BULLET STRAT

Ергономично 42 mm тяло от липа Гриф от клен и палисандър Пет-позиционен превключвател на блендите 1 Humbucking Pickup (Bridge), 2 Single-Coil Strat® Pickups (Neck/Mid) Различни цветове черен, бял, червен, син 6 месеца гаранция

229

TFT 16M цвята дисплей Памет: 100MB, 128 MB SDRAM ARM 11 369 MHz CPU, 8 GB microSD карта Камера: 3.15МР, Carl Zeiss optics, автофокус, светкавица Втора Kамера за видео разговори Wi-Fi 802.11b/g, BLUETOOTH, GPS Symbian OS, S60 rel. 3.2 24 месеца гаранция

529

Мобилен телефон C6112 DUAL SIM GSM за 2 SIM карти TFT 256K цвята дисплей Памет: 30MB + microSD слот Камера: 2МР, видео Стерео FM Радио с RDS BLUETOOTH, EDGE, GPRS, MP3, AAC 900/1800 Mhz Батерия: 960 mAh Li-Ion 24 месеца гаранция

269

Мобилен телефон VK 670 TV

DECT Телефон KX-TG1100

GSM за 2 SIM карти TV TUNER/ FM TUNER Камера: 1.3MP, видео, светкавица QVGA цветен дисплей Памет: 1GB microS, BLUETOOTH, GPRS, MP3, Тегло: 180гр. Батерия:1050 mAh Li-Ion + втора батерия 12 месеца гаранция

DECT технология Тонално/импулсно избиране Идентификация на повикването Осветен дисплей Памет: 50 номера с име 24 месеца гаранция

169

4790


www.technopolis.bg Лаптоп с 3D екран ASPIRE AS5738DG664G50MN

ЕКО ОФЕРТА ÂÚÐÍÈ ñòàðèÿ ñè êîìïþòúð è ÂÇÅÌÈ íîâ ACER ASPIRE AS5732Z íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

Intel Dual Core T4400 HDD 320 GB

+подаръци Играта Avatar и PRESTIGIO безжична мишка PJ-MSL2W2,5“

3D поларизационни очила и приставка за диоптрични очила в комплекта

Eкран: 15,6’’ (39,6 cm) CineCrystal 3D (1366x768) CPU: Intel Core 2 Duo T6600 /2,20GHz /800MHz /2MB RAM: 4GB (2+2GB) DDR2 , HDD: 500 GB SATA, DVD}RW ATI Mobility Radeon HD4570 /512 MB, HDMI Out 4xUSB, Card Redaer, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth, 0.3MPx Camera OS: Windows 7 Home Premium Тегло: 2,80 кг 12 месеца гаранция

1499 Лаптоп L500-1XW Eкран: 15,6“ (39,6 cm) HD CSV CPU: Intel Core i3-330M /2.13GHz RAM: 4 GB (2+2GB) DDR 3 HDD: 500 GB /5400 rpm /SATA DVD±RW VC: Intel HM55 /HDMI Wi-Fi b/g/n, WebCam, 2xUSB, Card Reader, Bluetooth Тегло: 2.94 kg OS: Windows 7 Home Premium 24 месеца гаранция

Intel Core i3-330M HDD 500 GB

НОВО!

1349

Лаптоп ASPIRE AS5732Z-443G32MN

промо цена

849

Eкран: 15,6“ (39,6 cm) Cine Crystal (1366x768) CPU: Intel Dual-Core T4400 /2.20GHz RAM: 3 GB (1+2GB) DDR3 /1066MHz HDD: 320 GB /5400 rpm /SATA DVD±RW VC: Intel GMA 4500M Wi-Fi b/g/n, LAN, WebCam, 2xUSB, Card Reader Тегло: 2.70 kg Гаранция 12 месеца

ЕКО ЦЕНА

799

Лаптоп INSPIRON 1546

HDD 500 GB

Eкран: 15.6“ (39.6 cm) WLED (1366x768) CPU: AMD Athlon X2 Dual-Core QL64 /2.10GHz RAM: 3 GB DDR 2 HDD: 500 GB /5400 rpm /SATA DVD±RW VC: ATI Radeon HD 4330 /512MB Wi-Fi b/g, Bluetooth, WebCam, 3xUSB, LAN Тегло: 2.80 kg OS: Windows 7 Home Premium 24 месеца гаранция

НОВО!

1199

+ Подарък HAMA чанта Sportline Easy 1

DVI-D

AMD Athlon X2 Dual-Core

HDD 500 GB +подарък HP калъф ESPRESSO 16“ - NR401AA

) 6 см 5 ( 22”

Intel ATOM 330

НОВО!

+ Подарък слушаки с микрофон

Монитор X223HQB

Лаптоп K50IN-SX055L

Настолен компютър EXTREME 6210-645 MB: AM3, DUAL DDRII 800, HAD 5.1, LAN, SATA, RAID CPU: AMD Athlon 630 X4 Quad Core 2.8GHz AM3 RAM: 3GB 800MHz DDRII HDD: 500GB SATA 7200rpm VC: ATI 5450 512MB DDRII, HDMI, DVI, DIRECT X11 DVD±RW /DL Оптична мишка и клавиатура 36 месеца гаранция

Екран: Flat TFT 21.5“ (56.3см) Максимална резолюция: 1920x1080 Междуточково разстояние: Kонтраст: 50000:1 (DCR) Яркост: 300 cd/m2 Време за реакция: 5ms D-sub15 и DVI интерфейс 36 месеца гаранция

279

649

Eкран: 15,6“ (39,6 cm) Color Shine (1366x768) CPU: Intel Dual-Core T5900 /2.20GHz RAM: 4 GB (2x2GB) DDR2 /800MHz HDD: 500 GB /5400 rpm /SATA DVD±RW VC: NVIDIA G210M /512MB Wi-Fi a/b/g/n, WebCam, 4xUSB 2.0, LAN Тегло: 2.60 kg 24 месеца гаранция

Epson cartridge

ÂÚÐÍÈ ñòàðèÿ ñè ïðèíòåð T0891/2/3/4 èëè ìóëòèôóíêöèîíàëíî Мултифункц. у-во Stylus SX215 óñòðîéñòâî è ÂÇÅÌÈ íîâ A4 мастилено-струен принтер, скенер и копир ìàñòèëåíîñòðóåí ïðèíòåð Принтиране: 5760х1440 dpi Печат: 32 стр./мин. черно, 15 стр/мин цветно èëè ìóëòèôóíêöèîíàëíî Сканиране: 1200х2400 dpi 1200х2400 óñòðîéñòâî EPSON ñ 10% Копиране Четец за карти, цветен LCD дисплей Касета за 120 листа, USB 2.0 интерфейс ÎÒÑÚÏÊÀ 12 месеца гаранция

Компютърна маса EKO-2 (цветове: бук и венге)

999

Eкран: 12,1’’ (30.7 cm) LED-Backlit WXGA (1366x768) CPU: Intel ATOM 330 Dual-Core /1.60 GHz RAM: 2 GB DDR II HDD: 250 GB /SATA /7200 rpm VC: NVIDIA ION /HDMI LAN, WLAN b/g/n, 3xUSB, Cardreader, WebCam Цвят: Бял, черен Тегло: 1.46 kg OS: Windows 7 Home Premium 24 месеца гаранция

899

90 17 за цвят

Лазерен принтер Phaser 3140 XEROX Тонер 108R00908

Черно-бял лазерен печат А4 формат на хартията Резолюция на печат:600x600 dpi Скорост на печат:18 стр/мин Памет: 8MB Месечно натоварване: 10000 стр. Касета: 250 листа 24 месеца гаранция

99

159

Чанта за лаптоп PX1411

55 89

Клавиатура SL 640 Мултимедийна клавиатура Компактен дизайн USB интерфейс Гаранция: 24 месеца

Цените са в лева с ДДС

Нетбук EEE PC 1201N

15 21 37

60 месеца гаранция

49

USB памет AH 321 4GB 8GB

Eкран: 15.6“ (39.6 cm) BrightView (1366x768) CPU: AMD Athlon II Dual-Core M320 /2.10GHz /1MB RAM: 4 GB (2x2GB) DDR2 HDD: 500 GB /5400 rpm /SATA DVD±RW VC: ATI Radeon HD 4200 /128MB Wi-Fi b/g/n, WebCam, 3xUSB , Card Reader Тегло: 2.68 kg 12 месеца гаранция

1099

99

2GB

Лаптоп COMPAQ PRESARIO CQ61-410SQ

17

35

За лаптопи с размери до 15.4“ материал политекс

Рутер DIR-300

4 портив swich 10/100Mbps, съвместимост с 802.11 b/g, Up to 54Mbps, VPN съвместимост, Firewall, WEP, WPA и WPA2, гаранция: 24 месеца

Компютърни колони THS-C511B

Съраунд система 5.1, Обща RMS мощност: 65W, Честотна характеристика: 20Hz - 20kHz , Дистанционно управление, Гаранция: 12 месеца


На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

Национален телефон на потребителя 0700 12340

ЕКО ОФЕРТА

Велосипед UPPER 26“

ÂÚÐÍÈ ñòàðàòà ñè ìèêðîâúëíîâà ôóðíà èëè ìèíè ïå÷êà è ÂÇÅÌÈ íîâà åíåðãîñïåêòÿâàùà CMG 2893 /2894* íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

Джанти 26” Преден и централен амортисьор Стоманена рама 18 ск. SHIMANO, TX31, RS35 Алуминиеви V-спирачки Двойностенни алуминиеви джанти 24 месеца гаранция

185 Велоергометър 3031

Микровълнова фурна CMG 2893 /2894*

Mагнитна натоварваща система 6 кг диск, 8 степени натоварване Функции на компютъра - скан, време, скорост, разтояние, калории, пулс, с ръчен пулс Макс тегло на трениращия 110 кг 24 месеца гаранция

ЕКО ЦЕНА + подарък термометър OMRON ECO TEMP SMART

179 * 209 189 промо цена

199

Обем 28 л. Мощност 900 W Двоен грил: долен 500 W, горен 1200 W Таймер до 95 мин промо цена Часовник * Автоматични програми Цвят: Бял / Сив* 24 месеца гаранция

169

Апарат за кръвно налягане M2

ЕКО ЦЕНА

Показатели за горна, долна граница, пулс Автоматично напомпване Памет за 14 измервания Intelli Sense система за първоначално налягане в маншета Маншет 22-32 см. 36 месеца гаранция

9990

+ подарък комплект торбички ZR 0039

Шевна машина 155 MADEMOISELE 7 операции Регулиране на бодове Шиене на илици Шиене на копчета Свободен ръкавен стенд 48 месеца гаранция

Електрическа кана BKK 2102 IX

249

Мощност 3000 W Капацитет 2 л Филтър за предпазване от варовик Метален корпус Цвят: Inox 24 месеца гаранция

5490

Епилатор и тример HP 6530 Комплект епилатор и бикини-тример Накрайник с масажна функция специално за начинаещи Тример за мокро и сухо ползване Тример с акумулаторна батерия за 60 мин. безкабелна употреба Шаблони за оформяне Луксозен калъф 24 месеца гаранция

125

Ютия PTSI 2200 Мощност 2200W Плоча: Inox Пара 25 гр./мин. Ударна пара 80 гр./мин. Анти калцираща с-ма 24 месеца гаранция

Тример BHT 2000 Гребен за подстригване 3-12мм Бръснеща глава Работа на батерия :40м. Индикатор за зареждане Водоустойчив Калъф за съхранение 24 месеца гаранция

69

Ютия FV3330

29

Мощност 2000 W Плоча ULTRA GLISS Пара 30 гр./мин. Вертикална пара 85гр/мин. Анти-калциева система 24 месеца гаранция

Маша CF4012 Комплект 9 в 1 Мощност 32 W Маши: широка, тясна, овална и спираловидна Преса за изправяне и вълни 24 месеца гаранция

79

Прахосмукачка RO1717 Мощност:1700W Всмукателна мощност:360W Метални телескопични тръби Хартиена торба, микрофилтър Регулатор на мощността Презрамка за рамо 24 месеца гаранция

75

139

Машинка за подстригване MITHOS

Преса за коса ST 27 Керамични плочи Автоматично изключване след 1,15 часа Максимална температура 210 С Мощност 34 W Терморегулатор За суха и мокра коса 24 месеца гаранция

Мощност 7 W Приставки: 3,6,9,12 мм. Допълнителни аксесоари: ножица, гребен, смазка 24 месеца гаранция

1590

59

Прахосмукачка JC 601 Мощност:1800W Всмукателна мощност:360W Метални телескопични тръби ЕCО BOX система HEPA филтър Регулатор на мощността 24 месеца гаранция

79

Кантар BG 19 До 150 кг Деление 100гр Отклонение 100гр Измерване на телесни мазнини Измерване на водно съдържание 24 месеца гаранция

6590

Електрическа кана TWK 6008 Тостер TAT 6008

Мощност: 2400W Вместимост :1.7 Л. Бутон вкл. изкл.

89

Автоматично изключване Метален филтър 24 месеца гаранция

Кафеварка TKA 6028 Мощност: 1100 W За 10 кафета Антикапкова система Подгряваща плоча 24 месеца гаранция

Мощност:900W 6 степени на препичане Стоп бутон Функция размразяване и притопляне 24 месеца гаранция

72

79

72 Тостер TAT 6108

Мощност:900W 6 степени на препичане Стоп бутон Функция размразяване и притопляне 24 месеца гаранция


www.technopolis.bg

ЕКО ОФЕРТА

ÂÚÐÍÈ ñòàðàòà ñè ïå÷êà è ÂÇÅÌÈ íîâà åíåðãîñïåêòÿâàùà BEKO CE 63210 íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðàòà âè ïå÷êà çà ðåöèêëèðàíå*. *Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ.

А

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Made in Germany

Готварска печка CE 63210 S / SS* 2 електрически / 2 газови котлона 1 бързонагряващ Енергиен клас А Мултифункционална фурна Електронен таймер-програматор Терморегулатор Защита от изтичане на газ Цвят: Бял / Алуминий* Размер 85/60/60 24 месеца гаранция

Фурна за вграждане EOB 33100 X Мултифункционална фурна Енергиен клас А Електронен таймер-програматор 8 програми на готвене, грил нагревател Push бутони, терморегулатор Тангенциално охлаждане Цвят Inox 24 месеца гаранция

*

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Фурна за вграждане OIE 24300 W*/B*/ 22301 X

*

Мултифункционална фурна Енергиен клас А 6 програми Електронен таймер-програматор Обем 65л., тaнгенциално охлаждане Цвят: Бял* / Черен*/ Inox 24 месеца гаранция

+ подарък Calgonit

*

399 379

Микровълнова фурна за вграждане MCD 2662 Обем 26 л. Мощност 900 W 7 автоматични програми на готвене Цифров дисплей Таймер до 90мин. Грил 1000W Цвят INOX 24 месеца гаранция

Съдомиялна за вграждане CDI 454 Капацитет 8 комплекта Клас А/А(енергиен / измиване) 7 програми на миене 3 температури Електронно управление, отложен старт Дисплей, кратка програма Размери: 82 / 45 / 56 см. 24 месеца гаранция

699

Плот за вграждане HDC 32200 X

+ подарък Calgonit

Съдомиялна за вграждане SRV 43T03 EU

939

ХИТ ЦЕНА

Обем 65 л.

ЕКО ЦЕНА промо цена

Капацитет 9 комплекта Клас А/А/А(енергиен / измиване / изсушаване) 4 програми, 4 температури Автоматична програма ½ зареждане Отложен старт Led дисплей Aqua stop система 24 месеца гаранция

419

А

499 469 529 499

Клас А /А /А

549

Мултифункционална фурна Енергиен клас А Електронен таймер-програматор 7 програми на готвене Тaнгенциално охлаждане Терморегулатор Цвят: Inox 24 месеца гаранция

ЕНЕРГИЕН КЛАС

ЕКО ЦЕНА промо цена

Фурна за вграждане FPP 607 X

Плот за вграждане EHM 6235 K-MN Комбиниран плот за вграждане 2 газови котлона 2 керамични нагревателни зони Пиезо запалване Индикатор за остатъчна топлина Защита от изтичане на газ 24 месеца гаранция

579

Керамичен плот тип „Домино“ 2 нагревателни зони Индикатор за остатъчна топлина Механично управление Кант Inox 24 месеца гаранция

199

499 Плот за вграждане HDG 32210 SX Газов плот тип “Домино” 2 газови котлона Защита от изстичане на газ Механично управление Цвят Inox 24 месеца гаранция

Фритюрник SUPREME 2.5 Мощност 1600w Вместимост 2 л Разглобяем Тефлоново покритие Сменяем филтър Закрити реотани 24 месеца гаранция

Сокоизстисквачка LIQUAFRUITS

59

Кана за вода MARELLA COOL 2.4L BL Индикатор за смяна на филтъра Остранява хлор и филтрира метали(олово и мед) Вместимост 2,4л Живот на филтъра 150 л Филтър за вода в комплекта

Пасатор MR 4050 HC

Мощност 400 W 2 Отделения за: сок и сухо вещество За твъди и меки плодове и зеленчуци Подходяща за съдомиялна машина Лесно азглобяема 24 месеца гаранция

90

49

Мощност 400W 2 степени на мощноста Чопър Бъркалка за леко тесто 60 месеца гаранция

стара цена

84

нова цена

71

40

Тигани BIENVENUE Дъно Durabase за по-добро разпределение на топлината Ергономични бакелитени дръжки

24 cm 26 cm 28 cm

1790 2190 2390 Абсорбатор CBT 66 W/X

Микровълнова фурна 17MX06

90

35 Цените са в лева с ДДС

Обем 17 литра Мощност 700W Механично управление Размразяване Таймер до 30 мин. 24 месеца гаранция

69

129

Телескопичен тип 2 мотора,капацитет 550 м3/час Мощност 220 W Постоянен филтър, осветление Цвят Бял/ Inox* 24 месеца гаранция

189* 199


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

ЕКО ОФЕРТА

ÂÚÐÍÈ ñòàðèÿ ñè õëàäèëíèê è ÂÇÅÌÈ íîâ ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÑÒßÂÀÙ LIEBHERR CU 3503 íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðèÿ âè õëàäèëíèê çà ðåöèêëèðàíå*. *Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ.

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

гаранция 5 години

НОВО! Клас А /А /А

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Calgonit

Съдомиялна LSF 835 / X* Капацитет 10 комплекта Клас А/А/А(енергиен / измиване / изсушаване) 8 програми на миене 1/2 зареждане LED дисплей Отложен старт Цвят Бял/Inox* Размер 85/45/60 24 месеца гаранция

Печка EKC 513508 W

629 679*

Керамичен плот с 4 нагревателни зони 1 разширяема Мултифункционална фурна Енергиен клас А Електронен таймер-програматор Терморегулатор Грил-нагревател с въртящ се шиш Размери: 85/50/60 24 месеца гаранция

649

промо цена

819

Хладилник CU 3503 Обем на хладилната част 232 л. Обем на фризера 91 л. Енергиен клас А + LED индикатор, автоматично размразяване Стъклени рафтове, поставка за бутилки Размери: 180 / 60 / 65 см. 60 месеца гаранция

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

ЕКО ЦЕНА

Хладилник CFO 140

789

Обем на хладилната част 80 л. Обем на камерата 10 л. Енергиен клас А Терморегулатор Стъклени рафтове Размер 85/48/55 24 месеца гаранция

Хладилна витрина FKVSL 4112

259

Полезен обем 365 л. LED дисплей, електронно управление Автоматично размразяване Вентилатор, терморегулатор Осветление Цвят Silver Размери 180/60/63 Гаранция 36 месеца

60 см

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

1049

No Frost А+

201 см

ЕНЕРГИЕН КЛАС

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

No Frost на фризера

+ подарък микровълнова фурна LG MS 2029 FS

Хладилник GR-L207FLQA Обем на хладилната част 349 л. Обем на фризера 159 л. Енергиен клас А No frost система, LED дисплей Електронно управление Ледогенератор Цвят „Алуминий“ Размери: 176/90/76 24 месеца гаранция

1699

Хладилник ENB 38637 X Обем на хладилната част 277 л. Обем на фризера 78 л. Енергиен клас А Автоматично размразяване на хладилника Вграден охладител за напитки No frost система на фризера Поставка за бутилки, Цвят: Inox Размери:201 / 60 / 65 см. 24 месеца гаранция

899

Хладилник TAAN 2 / S* Обем на хладилната част 195 л. Обем на камерата 57 л. Енергиен клас А+ Автоматично размразяване Стъклени рафтове Цвят: Бял / Сив* Размери: 150 / 60 / 64 см. 24 месеца гаранция

549 589*

Хладилник DSA-25080 Обем на хладилната част 179 л. Обем на камерата 51 л. Автоматично размразяване Терморегулатор Решетъчни рафтове Размери: 144 / 55 / 60 см. 24 месеца гаранция

349


А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

6 кг. А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Vanish 450 мл.

6 кг.

+ подарък Vanish 450 мл.

Пералня EWF 10149

+ подарък Vanish 450 мл.

1000 оборота/мин. Капацитет 5 кг. Eнергиен клас А, клас на изпиране А Кратка програма, отложен старт, Допълнително изплакване Размери: 85 / 60 / 63 см. 24 месеца гаранция

499

Пералня L 60840 L 1000 об./минута Капацитет 6 кг. Енергиен клас А Клас на изпиране А Кратка програма, отложен старт, Допълнително изплакване, „Упорити петна“ LCD дисплей Размери: 85 / 60 / 60 см. 24 месеца гаранция

Пералня ZWG 685 800 оборота/мин. Капацитет на пране 6 кг. Eнергиен клас А+, клас на изпиране А Отложен старт, регулатор на оборотит, Функции: предпране, съкращаване на програмите, допълнително изплакване Размери:85 / 60 / 63 24 месеца гаранция

439

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

679 Безплатен Монтаж* ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ

А А

Бойлер 80L EM 3KW 72268 Вертикален тип Обем 80 л Емайлиран водосъдържател Мощност 3 kW Терморегулатор Анодна защита Размери: диаметър 38.5 см. 36 месеца гаранция

Абсорбатор HERMITAGE 90 GLASS 1 турбинен мотор Мощност 230W Капацитет 900 куб.м./час Постоянни филтри Осветление Ширина 90 см. 36 месеца гаранция

198 Одобрен по програма “Енергийна ефективност”

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ

Безплатен Монтаж*

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ

А А

299

Възможност за монтаж в ъгъла на помещение или на стена Дискретен вертикален дизайн Енергиен клас А/A (охлаждане / отопление) Коеф. на трансформация EER/COP 3,29 / EER/COP 3,2 Мощност охл./отопл. 2,5 / 3,2 kW Консумация охл./отопл. 0,76 / 0,84 kW/h Предварителен биофилтър Филтър за премехване на миризми Дебит 390 куб.м./час 24 месеца гаранция

Безплатен Монтаж*

1199

1099

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ

Инверторен климатик RAS-107SAV-E (Е2) Инвертор сплит система Енергиен клас А/A (охлаждане / отопление) Капацитет 8620 -11040 Btu/h охл./отопл. Мощност 2.5 / 3.2 кW охл./отопл. Консумация 0.76 / 0.88 кW/h охл./отопл. Ниво на шум 25 dB, ЕЕR/COP - 3.29 / 3.68 24 месеца гаранция

+ подарък Vanish 450 мл.

Вертикален инверторен климатик 38VYX025R/ 42ADF

Пералня WML 15106 1000 об./минута Капацитет 5 кг. Енергиен клас А +, клас на изпиране А Кратка програма, регулатор на оборотите Допълнително изплакване Задържане на изплакването Размери: 85 / 60 / 45 см. 24 месеца гаранция

А А

Климатик AUS-12H53B17

Инверторен климатик HSU-12HVA103/R2(DB) Инвертор сплит система Енергиен клас А/A (охлаждане / отопление) Капацитет охл./отопл. 12310 - 13575 Btu/h Мощност охл./отопл. 3,5 - 3,9 KW Консумация охл./отопл. 1,09 – 1,07 kW/h EER/COP охл./отопл. 3,21 – 3,64 36 месеца гаранция

399

849

Сплит система Капацитет охл./отопл. 11253-12447 Btu/h Мощност охл./отопл.3.3 - 3.65 кW Консумация охл./отопл. 1260 – 1250 W/h Ниво на шум 40 dB Дебит 450 m3/час ЕЕR/COP - 2.62 / 2.92 36 месеца гаранция

359

*Цената на „Стандартен монтаж на климатик“ е за сметка на Технополис (в рамките на населеното място от което е закупен климатика), информация за условията на „Стандартен монтаж на климатик“ може да получите в магазини Технополис Хипермаркети ТЕХНОПОЛИС Ви предлагат над 25 000 уреда и аксесоари за дома, офиса и автомобила с доказано качество и гаранция от производителя. За Вашето удобство са осигурени: Безплатен Безплатна доставка Сервизен център Покупка с дебитни и кредитни карти Монтажен център за Car Audio системи Професионални консултант-продавачи POS терминал Работно време: паркинг Демонстрационна зала за HI-FI и домашно кино Офертите са валидни само за посочения период и са ограничени до изчерпване на наличностите. Възможни са печатни и предпечатни грешки. София: понеделник - петък - 9.00 - 21.00 ч. събота - неделя - 9.30 - 20.00 ч. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски” 5, тел 073/ 829 111 София, Околовръстен път, Младост 4 (срещу “Камбаните”) тел.: 02/ 921 11 11, Сердика център София: Люлин 8-ми микрорайон, бул. “Царица Йоана” (до “Билла”), тел.: 02/ 9210092 Добрич, Околовръстен път Добротица 54, тел.: 058/ 65 31 31 понеделник - неделя -10.00 - 22.00 ч. кв. Надежда, ул. “202” (срещу ТЕЦ София), тел.: 02/ 80 359 80

Сердика Център, бул. Ситняково 48, ет. 1, тел. 02/ 8 927 927 Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 133 (до Метро), тел.: 032/ 683 313 Варна, бул. “Владислав Варненчик” 277 (до “Елпром”) тел.: 052/ 509 060 Бургас, к-с” Славейков” 94 тел.: 056/ 880 270 Стара Загора, ул. “Никола Петков” (до “ДЗУ”) тел.: 042/ 612 112 Враца, срещу “Химко”, тел.: 092/ 668 766 Шумен, бул. “Симеон Велики” 5 тел.: 054/ 850 185 Сливен, ул. “Стефан Караджа” 6 (до завод Светлина) тел: 044/ 612 612 Плевен, бул. “Георги Кочев” 4 тел.: 064/ 880 550 Русе, кв. “Дружба” ул. “Христо Ботев” 38, тел.: 082/ 81 31 81

Ямбол, бул. “Граф Игнатиев” 173-175, тел.: 046/ 677 000 Кюстендил, ул. “Гюешевско шосе” 5, тел.: 078/ 558 300 Пазарджик, бул. “Стефан Стамболов” 13, тел.: 034/ 406 840 Kърджали, бул. “Беломорски” 4, (до OMV) тел.: 0361/ 2 11 00 Перник, бул. “Св. Св Кирил и Методий” 21, тел.: 076 / 68 62 20 Силистра, бул. “7-ми Септември” 23, тел.: 086/ 878 878 Видин, бул. “Панония” (на изхода за моста), тел.: 094/ 60 29 29 Монтана, бул. “Трети март” 216, тел.: 096/ 390 666 Велико Търново, ул. “Магистрална” 4, тел.: 062/ 610 016

Безплатна доставка до вратата на Вашия дом (в рамките на населеното място)

Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе: понеделник - петък - 9.30 - 20.30 ч. събота - неделя - 9.30 - 19.30 ч. Враца, Шумен, Плевен, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Добрич, Ямбол, Пазарджик, Перник, Kърджали, Кюстендил, Силистра, Видин, Монтана: ТЕХНОПОЛИС ПАРТНЬОРИ: Габрово - ул. „Априловска” 1, тел.: 066/ 805 140, Казанлък - Ул. “Розова Долина” 2 тел. 0431/6 42 понеделник - петък - 10.00 - 20.00 ч. 24, Карлово – Кооперативен Пазар тел. 0335/ 9-42-24 Мездра - магазин България, тел.: 0910/ 923 13, Рудозем - ул. Стефан събота - неделя - 10.00 - 19.00 ч. (Добрич до 20.00 ч.) Стамболов” 1, 0306 48 00, Първомай ул. Христо Ботев 1А, тел.: 0336/6056 Хасково - изход за Минерални Бани, тел.: 038/ 665 124

ТЕХНОПОЛИС КАТАЛОГ 19 МАРТ - 8 АПРИЛ 2010  

ТЕХНОПОЛИС КАТАЛОГ 19 МАРТ - 8 АПРИЛ 2010

ТЕХНОПОЛИС КАТАЛОГ 19 МАРТ - 8 АПРИЛ 2010  

ТЕХНОПОЛИС КАТАЛОГ 19 МАРТ - 8 АПРИЛ 2010

Advertisement