Page 1

лис о о п о в Техн Търно мври ико 3 деке л е В ане в и р Отк

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

години 5 гаранция

Кухненски робот HR 7745

+

Кафемашина HD 7446

те*н а л п Б е з нтаж Мо

Аз ти нося 23 точки

Пералня GO 106 DF

Цена за комплекта

229 Промоция от 20 ноември до 3 декември 2009 г.

Мощност 800 W Вместимост на купата 3.6 л. Приставки за настъргване и нарязване на филийки Метален нож, Пластмасов нож Миксер,Цитруспреса,Сокоизстисквачка,Шейкър 24 месеца гаранция

Мощност 900w За 10 кафета Анти-капкова система Подгряваща плоча Гаранция 24 месеца

1000 оборота/мин. Капацитет 6 кг. Клас А+ А (енергиен, на изпиране) Отложен старт, Студено пране, Допълнително изплакване, Кратка програма LED дисплей, Размери: 85 / 60 / 55 см.

години 5 гаранция

5

549 11x54,90лв.

ГПР: 26,27%

години гаранция

Съдомиялна SRS 43E32EU Хладилник RA 24 Обем на хладилната част 184 л. Обем на камерата 43 л. Автоматично размразяване Енергиен клас А Терморегулатор Цвят: Бял Размери: 140/55/60 60 месеца гаранция

419

Капацитет 9 комплекта Клас ААА (енергиен / на измиване / изсушаване) 4 програми на миене 3 температури, Индикатор за сол и гланц Aqua stop система Размери: 85 / 45 / 60 см. 60 месеца гаранция

699

те*н а л п Б е з нтаж Мо

+ подарък Calgonit

11x69,90лв.

ГПР: 26,27%

11x41,90лв.

ГПР: 26,27%

*Услугата “БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ на пералня или съдомиялна” е за сметка на Технополис (в рамките на града от който е закупен продукта) при спазени общите условия за монтаж в магазините от търговска верига “Технополис”


ЕКО ОФЕРТА

FULLHD

FULLHD

600Hz

ÂÚÐÍÈ ñòàðèÿ ñè òåëåâèçîð è ÂÇÅÌÈ íîâ LG 42LG2100 íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

High Definition

м) 27 с 1 ( 50”

High Definition

Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðèÿ âè òåëåâèçîð çà ðåöèêëèðàíå*.

м) 19 с 1 ( 47”

години 5 гаранция

*Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ.

ТОП ОФЕРТА

LCD телевизор 47LH3000

Плазмен телевизор TX-P50V10E

47” (119 см.) диагонал на екрана FULL HD , 1920x1080 пиксела Контраст 80000:1, Яркост 500 cd/m2 / 5ms, 10 bit Aналогов и цифров тунер (DVB-T, DVBC/H.264) TwinXD Engine ,24p Real Cinema Меню и телетекст на български език Входове: 3xHDMI, VGA, COMPONENT, 2xSCART Гаранция: 24 месеца

50” (127см.) Диагонал на екрана -Neo PDP дисплей FULL HD, 1920x1080 пиксела, 600 HZ VIERA CAST - връзка с интернет DLNA, VIERA Link, VIERA Image Viewer Kонтраст: 2 000 000:1 , x.v.Colour Aналогов и цифров тунер (DVB-T,DVB-C) Входове: 4xHDMI, 2xScart, S-video VGA, RCA, Component, SD card 60 месеца гаранция

м) с 7 10 ( ” 42

1799

3199

ГПР: 26,27%

FULLHD

FULLHD

High Definition

High Definition

м) 01 с 1 ( 40”

м) 01 с 1 ( 40”

LED

цена

LCD телевизор 42LG2100

11x179,90лв.

НОВО!

1269 11x126,90лв.

ГПР: 26,27%

42” (107см.) диагонал на екрана HD READY, 1366x768 пиксела Контраст 30 000:1, Яркост 500 cd/m2 Aналогов и цифров тунер(DVB-T, DVB-C/H.264) XD Engine, SRS TruSurround XT Входове: 2xHDMI, VGA, COMPONENT, 2xSCART, USB-in (mp3, jpeg) 24 месеца гаранция

ЕКО ЦЕНА

LED телевизор 40PFL8664H

1099

FULLHD

LCD телевизор KDL-40S5650

40” (101см.) Диагонал на екрана FULL HD , 1920x1080 пиксела ,3ms,100 Hz USB порт (MPEG 2, WMV v2 до v9.2, JPEG, AVI, WMV9/VC1, AVCHD) DLNA CertifiedTM, Net TV Pixel Precise HD, Ambilight Spectra 2 Kонтраст 80 000:1, яркост: 500cd/m2 Цифров тунер (DVB-T, DVB-C/H.264) Входове: 4xHDMI, VGA, Component, 2xSCART, 11x149,90лв. RCA, SPDIF out ГПР: 26,27% 24 месеца гаранция

2899

11x109,90лв.

ГПР: 26,27%

FULLHD

100Hz

40” (101см.) Диагонал на екрана FULL HD , 1920x1080 пиксела Kонтраст 33 000:1, яркост: 500cd/m2 Aналогов и цифров тунер(DVB-T,DVB-C/H.264) Bravia Engine 2,24p True Cinema Входове:3xHDMI, VGA, Component, 2xSCART,RCA, USB-in ( MP3, JPEG) 24 месеца гаранция

1499

200Hz

11x149,90лв.

ГПР: 26,27%

FULLHD

High Definition High Definition

) 4 см 9 ( 37”

) 4 см 9 ( 37”

High Definition

ТОП ОФЕРТА High Definition

Плазмен телевизор TX-P37C10Y

LCD телевизор 37PFL5604H/12 37’’ (94 см ) диагонал на екрана FULL HD ,1920x1080 пиксела Контраст: 50 000:1 Яркост: 500cd/m2 Aналогов и цифров тунер(DVB-T,DVB-C/H.264) Pixel Plus HD,HD Natural Motion Входове: 4xHDMI,COMPONENT, 2xSCART,VGA,SPDIF out USB-in (MP3, JPEG, MPEG2, AVC HD) 24 месеца гаранция

1179 11x117,90лв.

ГПР: 26,27%

37” (94 см) Диагонал на екрана HD Ready,1024x720 пиксела,100Hz Конраст: 2 000 000:1 Aналогов и цифров тунер (DVB-T, DVB-C /H.264) X.V-Colour, 24p Real Cinema Входове :2xHDMI, Component, 2xScart, RCA, Optical out SD card reader 24 месеца гаранция

979 11x97,90лв.

ГПР: 26,27%

) 1 см 8 ( 32”

НОВО!

LCD телевизор TX-L32U10E

Slim LCD телевизор 32SL8000 32’’ (81 см ) диагонал на екрана FULL HD ,1920x1080 пиксела Контраст: 150000:1 Яркост: 500cd/m2, 200 Hz Aналогов и цифров тунер (DVB-T,DVB-C/H.264) Pixel Plus HD, HD Natural Motion, BLUETOOTH Входове: 4xHDMI, COMPONENT, 2xSCART, VGA, SPDIF out USB-in (MP3, JPEG, MPEG2, AVCHD DiVX HD) 24 месеца гаранция

1499 11x149,90лв.

ГПР: 26,27%

32” (81см.) Диагонал на екрана FULL HD , 1920x1080 пиксела Kонтраст:20 000:1, Яркост: 500 cd/m2 Aналогов и цифров тунер (DVB-T, DVB-C) 24p Real Cinema, x.v.Colour SD слот за мултимедия карта Входове:2xHDMI, Component, VGA 2xSCART, RCA, Optical out 24 месеца гаранция

989 11x98,90лв.

ГПР: 26,27%

ТОП ОФЕРТА

м) 81 с ( ” 32

м) 81 с ( ” 32

LCD телевизор KDL-32S5500 32” (81см.) Диагонал на екрана HD Ready, 1366x768, Bravia Engine 2 Тунер за цифрова ефирна телевизия (DVB-T) Kонтраст 25000:1, яркост: 450cd/m2 Входове:4xHDMI, VGA, Component, 2xSCART, RCA USB-in (play MP3, JPEG) 11x85,90лв. ГПР: 26,27% 24 месеца гаранция

859

м) 51 с ( ” 20

НОВО!

LCD телевизор LC-32A47EVBK 32” (81см.) Диагонал на екрана HD Ready, 1366x768 Kонтраст 10 000:1, яркост: 450cd/m2 Virtual Dolby Surround Входове: 2xHDMI, VGA, Component, RCA, 2xSCART 36 месеца гаранция

LCD телевизор + монитор M2062D-PZ 20” (51см.) Диагонал на екрана HD Ready,1680x1050 пиксела Kонтраст 50 000:1, яркост: 300cd/m2 Aналогов и DVB-T тунер Входове:2хHDMI, DVI, VGA, 2 Scart, Componen, RCA, Оptical out, USB вход, PC audio IN 24 месеца гаранция

Цените са в лева с ДДС

429 11x42,90лв.

ГПР: 26,27%

699 11x69,90лв.

ГПР: 26,27%

LCD телевизор ACTIVE PRO 32-910B 32” (81 см) диагонал на екрана HD Ready, 1366x768 пиксела Контраст:10 000:1 / яркост: 450cd/m2 Меню и телетекст на български Входове: 3xHDMI, VGA, Component, 2xScart, RCA 24 месеца гаранция

649

м) 48 с ( ” 19

) 6 см 5 ( 22”

см) 66 ( ” 26

) 1 см 8 ( 32”

11x64,90лв.

ГПР: 26,27%

LCD телевизор VISION 3 26-3921 26” (66см.) диагонал на екрана HD Ready, 1366x768 пиксела Контраст 10000:1, Яркост: 450 cd/m2 Стерео тунер, 100 канала памет Входове: 2xHDMI, VGA, SCART, Component, RCA, S-video, SPDIF out

589 11x58,90лв.

ГПР: 26,27%

LCD телевизор VISION 2 22-2801 22”(56 см.) диагонал на екрана HD Ready, 1680x1050 пиксела Контраст 1000:1, яркост: 450cd/m2 Меню и телетекст на български Входове: SCART, VGA, RCA, S-Video, COMPONENT, HDMI 24 месеца гаранция

419 11x41,90лв.

ГПР: 26,27%

LCD телевизор BKL-19SM-LS2B

Авто LCD телевизор JV-V705BA

19”(48см) LCD телевизор HD Ready, 1440х900 пиксела контраст 1000:1, яркост: 450cd/m2 Меню и телетекст на български Входове: HDMI, VGA, RCA, Scart,S-Video 100 канала памет 24 месеца гаранция 11x32,90лв.

7“ /18см/ диагонал на екрана Автоматично запаметяване на каналите 255 канала, PAL, NTSC, SECAM AV вход, Изход за слушалки Дистанционно Захранване-12V/220V Гаранция: 12 месеца

329 ГПР: 26,27%

109


+ подарък 2 GB Sony Memory Stick

ЕКО ОФЕРТА

12 MP

ÂÚÐÍÈ ñòàðèÿ ñè ôîòîàïàðàò è ÂÇÅÌÈ íîâ OLYMPUS FE 4010 íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА + подарък оригинален калъф и 2 GB microSD карта

+ подарък оригинален калъф

Цифров фотоапарат POWERSHOT SX120 IS 10 мегапиксела резолюция 10 х оптично увеличение 3“ /7,62 см./LCD дисплей O.I.S. Оптичен стабилизатор Видео клип със звук 30 fps Слот за SD/SDHC карти 2 АА батерии Интерфейс-AV-out,USB 2,0 Гаранция-12 месеца

449

Цифров фотоапарат DSC-W180

Цифров фотоапарат OPTIO E85

10.1 мегапиксела резолюция 3 х оптично увеличение 2,7“ /6,85 см./LCD дисплей Видеоклип със звук 30 fps 12 MB вградена памет,слот за MS PRO Duo kарти Li-Ion батерия+ зарядно Интерфейс-AV-out,USB 2.0 24 месеца гаранция

12,1мегапиксела резолюция 3 х оптично увеличение 2,7“ /6,85 см./LCD дисплей Видео клип със звук 30 fps 10 МВ вградена памет, слот за SD/SDHC карти Li-Ion батерия+зарядно Интерфейс-AV-out.USB 2,0 Гаранция-24 месеца

239

11x44,90лв.

199

ГПР: 26,27%

ТОП ОФЕРТА

TV Tuner Dual SIM

Цифров фотоапарат FE 4010 12 мегапиксела резолюция 4 х оптично увеличение Обектив 26,3 - 105 mm еквивалент на 35mm 2,7“ /6,85 см./LCD дисплей ЕКО 48 MB вградена памет, слот за xD/micro SD карти Видеоклип със звук 30 fps Li-Ion батерия, зарядно, АV-out 30 месеца гаранция

цена

319

ХИТ ЦЕНА

+ подарък 4 GB SDHC карта

Видеокамера GZ-MS95

11x31,90лв.

ГПР: 26,27%

ЦЕНА

279 11x27,90лв.

Мобилен телефон 5800 Xpress Music TFT touchscreen 16M цвята дисплей Памет: 81MB, 128 MB SDRAM ARM 11 369 MHz CPU, 8 GB microSD карта Камера: 3.15МР, Carl Zeiss optics, автофокус Втора VGA Kамера за видео разговори Wi-Fi 802.11b/g, BLUETOOTH, GPS Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 Батерия: 1320 mAh Li-Ion Гаранция: 24 месеца

Медия-Двоен слот за SD/SDHC карти Сензор-800 000 пиксела,1/6” CCD Дисплей-2.7”/6.86 см./LCD 16:9 Електронен стабилизатор на картината Видео-SD-VIDEO MPEG 2 /720x576/ Aудио-Dolby Digital 2 ch. Фото-JPEG /832x624/ Интерфейс-AV-out.USB 2.0 Гаранция-24 месеца

399

GSM за 2 SIM карти TV TUNER/ FM TUNER TFT 260K цвята дисплей Памет: 0.2MB + microSD слот Камера: 2MP BLUETOOTH, GPRS, MMS, MP3 850/900/1800/1900 Mhz Батерия:1500 mAh Li-Ion + втора батерия Гаранция: 24 месеца

199

549

11x39,90лв.

ГПР: 26,27%

WAYTEL Мобилен телефон с TV тунер K8800

ГПР: 26,27%

USB In

Мoщност 4х50 Mos-Fet CD, CD-R/RW, ÌP3, WMA възпроизвеждане RDS тунер с 18FM/6AM станции памет USB/AUX вход на панела Антивибрационно шаси Падащ панел Гаранция-24 месеца

Aвто CD/MP3 KD-R401/402

189

Авто DVD/CD/MP3 LAC 2900 RN

Мощност 4х53W, MOSFET усилвател Възпроизвежда CD-DA, CD-R/RW,МP3, WMA,AAC Цифров тунер с RDS,памет 18FM/6AM станции Падащ панел Гаранция-24 месеца

119

5 октави-динамична клавиатура 400 инструмента,11 семпли 110 песни,150 ритми Самоучител Линеен изход,Sustain,USB-in 24 месеца гаранция

349

Синтезатор CTK-3000

11x34,90лв.

ГПР: 26,27%

НОВО! 5“ Дисплей

+ подарък 2 GB Sony USB Flash Drive

Рутиране за камион*

Full HD възпроизвеждане до 1080p Поддържа файлови системи: FAT32, NTFS, HFS+ Поддържани файлови формати: Аудио: MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, Dolby Digital, Видео: AVCHD, MPEG1/2/4, AVI (MPEG4, Xvid, AVC), Фото: JPEG, BMP, PNG Изходи: HDMi, Component, Optical SPDIF, USB 24 месеца гаранция

USB медия плейър SMP-U10

+ подарък струни за китара

НОВО!

129

+ подарък 3 Blu-Ray диска

ХИТ ЦЕНА

ТОП ОФЕРТА

GPS навигация NAV-62FE / 62FET

GPS навигация NUVI 1350 / 1390* BD-ROM,BD-R,BD-RE,DVD,DVD-R/RW DVD+R/RW,CD,CD-R/RW,MP3,JPEG,DIVX Субтитри на български за DivX Режим 24p True Cinema,X.V-Colour Dolby True HD,DTS HD Изходи:HDMI 1xComponent,1xOptical LAN(BD-Live,Firmware update) 18 месеца гаранция

Blu-ray плейър BDP-S360B

399 11x39,90лв.

ГПР: 26,27%

4.3” /10.92см./ LCD дисплей Гласови съобщения и напътствия на Български език Карта на България и Европа Slim дизайн, Валутен конвертор Варианти на дисплея-2D,3D Bluetooth и TMC приемник* Стойка за монтаж в автомобил Зарядно за 12V Гаранция-12 месеца

429 479* 11x42,90лв.

ГПР: 26,27%

11x47,90лв.

ГПР: 26,27%

5.0” (12.7) LCD дисплей Гласови съобщения и напътствия на Български език Карта на България и Европа Slim дизайн, Рутиране за камион* Варианти на дисплея-2D,3D Стойка за монтаж в автомобил Зарядно за 12V Гаранция-12 месеца

279 499*

Акустична китара LA-39/LA-39N*

11x27,90лв.

ГПР: 26,27%

11x49,90лв.

Акустична китара LA-39-Метални струни LA-39N-Найлонови струни 12 месеца гаранция

ГПР: 26,27%

99

Премиера 22 ноември Дигитална фоторамка DPF-D72

MP4 плейър SYM-301 2GB / 4* GB вградена памет MP4,MP3,WMA,WAV възпроизвеждане Преглед на снимки и видео клипове FM радио,диктофон,еквалайзер Color TFT дисплей 1,8” (4.57см.) USB 2.0,слушалки AC адаптер,Li ion батерия Гаранция-12 месеца

Blu-Ray филми* *офертата е валидна за избрани заглавия отбелязани в магаизните

99

29

1999 2999

Меки корици

Твърди корици

49 59*

LCD Дисплей-7“ (17,78 см), 1 GB вградена памет, Резолюция 800x480, Слот за MS Pro DUO, SD, xD карти, AC адаптер, Гаранция 12 месеца

Дигитална метеостанция 92657 отчитане на външна и вътрешна температура часовник, календар, аларма, Гаранция 12 месеца

169

29 Зарядно устройство SCB 1480

29

4х2450 мAh батерии, Универсално зарядно за АА и ААА NiMH батерии


Лаптоп VGN-NW21SF/S

ЕКО ОФЕРТА

Intel Dual Core

Eкран: 15.5“ (39,4 cm) WXGA (1366x768) X-Black CPU: Intel Core 2 Duo P7450 /2.13GHz /3MB RAM: 4 GB (2x2GB) DDR 2 HDD: 500 GB /5400 rpm /SATA DVD+/-RW VC: ATI Mobility Radeon HD 4570 /512MB Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, Bluetooth, WebCam, 3xUSB, Card Reader, Express Card Windows 7 Home Premium Тегло: 2.70кг Гаранция: 24 месеца

1599

ÂÚÐÍÈ ñòàðèÿ ñè êîìïþòúð è ÂÇÅÌÈ íîâ LENOVO IDEAPAD G550-5 íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

250 GB HDD 2 GB RАМ

НОВО!

11x159,90лв.

ГПР: 26,27%

Windows 7

Лаптоп INSPIRON 1750

ATI Radeon HD 4330

Екран: 17.3” (43,9 cm) HD LED (1600x900) TrueLife CPU: Intel Core 2 Duo T6500 2.1 GHz /800 MHz /2 MB RAM: 4 GB (2x2 GB) DDR II /800 MHz HDD: 500 GB /5400 rpm /SATA DVD±RW VC: ATI Mobility Radeon HD4330 512 MB LAN, WLAN b/g, 3xUSB, VGA, 1.3 MPx WebCam, Express Card, CardReader, Bluetooth Тегло: 3.10кг Гаранция: 36 месеца

Intel Core 2 Duo 500 GB HDD ХИТ ЦЕНА

1299 11x129,90лв.

ГПР: 26,27%

Лаптоп IDEAPAD G550-5

цена

Лаптоп Compaq PRESARIO CQ61-355SQ

879

Екран: 15.6” (40 cm) HD LED (1366x768) Crystal CPU: Intel Dual-Core T4200 2 GHz /800 MHz /1 MB RAM: 2 GB DDR III /1066 MHz HDD: 250 GB /SATA, DVD±RW /DL VC: Intel GMA 4500M up to 768 MB LAN, WLAN b/g, 3xUSB, WebCam OS: Windows Vista Home Basic Тегло: 2.50кг Гаранция 12 месеца

11x87,90лв.

GeForce G103M

ГПР: 26,27%

ЕКО ЦЕНА

Eкран: 15,6’’ (39,6 cm) HD (1366x768) BrightView CPU: Intel Core 2 Duo T6600 /2,20GHz /800MHz /2MB RAM: 4GB (2+2GB) DDR2 HDD: 500 GB /SATA /5400 rpm, DVD±RW VC: NVIDIA GeForce G103M /512 MB 3xUSB 2,0, HDMI, Card Redaer, Wi-Fi 802.11b/g, LAN, WebCam Тегло: 2,68 кг Гаранция 12 месеца

500 GB HDD

799 11x79,90лв.

1199

НОВО!

ГПР: 26,27%

11x119,90лв.

ГПР: 26,27%

AMD Athlon X2 4 GB RAM + подарък чанта

Комплект настолен компютър KTN PARTNER PC и Slim TFT монитор МАG MD1-19AW MB: NVIDIA, 2 x DDRII-800 ,PCI-EX 16x, Audio 5.1,LAN 10/100 CPU: AMD ATHLON II X2 DUAL CORE X245 / 2,9GHz / 2MB / FSB 2000 / s.AM3 RAM: 2GB DDRII-800 HDD: 500GB / 7200 / 16MB / S-ATAII / WD VC: NVDIA 6150 up to 256MB Shared Memory DVD±RW+DL 22x BLACK CASE BLACK-SILVER with PSU 450W ATX CE Мишка и клавиатура Гаранция: 36 Месеца

649 11x64,90лв.

ГПР: 26,27%

Лаптоп Extensa 5635ZG-433G50MN

Мултифункционално у-во PHASER 3100 MFP/S Формат А4 Лазерен принтер: 600 x 600 dpi, 21 стр/мин. Скенeр: 4800 x 4800 Копир: 600 x 600 dpi, 25 - 400 % Reduce/Enlarge 32MB памет, USB Интерфейс Натоварване: до 10000 стр. на месец Гаранция: 12 Месеца

Екран: 15.6” (40 cm) HD (1366x768) LED LCD CPU: Intel Dual-Core T4300 2.1 GHz /800 MHz /1 MB RAM: 3 GB DDR II /667 MHz HDD: 500 GB /SATA /5400 rpm DVD±RW /DL VC: NVIDIA G105M 512 MB LAN, WLAN b/g/n, 3xUSB, Bluetooth, CardReader, 0.3MPx WebCam Тегло: 2.40кг Гаранция 12 месеца

Екран: 19” (48,3 см) ACTIVE MATRIX Максимална резолюция: 1680x1050 Междуточково разстояние: 0,284mm Контранст: 3000:1 Яркост: 300 cd/m2 Време за реакция: 5 ms D-Sub интерфейс Гаранция: 36 месеца

999

HP черна глава 300 CC640EE

HP цветна глава 300 CC643EE

24

28

11x99,90лв.

ГПР: 26,27%

USB Мишка с резолюция 800dpi USB Клавиатура 104 key USB Стерео колони 120W PMPO Ритейл опаковка

Безжичен рутер WR 841 ND

59

Цените са в лева с ДДС

4GB

38

29

Wi-Fi стандарт 802.11 n Съвместим с 802.11 b/g Скорост на трансфер: 300Mbit/s MIMO технология VPN съвместимост,WEP,WPA,WPA2,SSID 4 портов swich 10/100 Mbps Firewall Гаранция:24 месеца

USB памет Cruzer Retail

90

90

Чанта и Мишка MOBILE TRAVELLER Чанта за лаптоп с размер до 15.4” Каишка за носене през рамо, Подсилени стени

45

11x89,90лв.

ГПР: 26,27%

109

129

Клавиатура, Мишка и Колони

17

899

Цветен принтер, скенер и копир Формат на хартията: А4 Резолюция на принтиране: 4800 x 1200 dpi Скорост на печат: 20 стр./мин. черно, 16 стр./мин. цветно Резолюция на сканиране: 1200 x 1200 dpi Интерфейс - Hi-Speed USB 2.0 Месечно натоварване: 1000 стр./месец 12 месеца гаранция

Охладител за лаптоп F5L001erBLK/WH Разклонител със защита 47877

Екран: 15.6”(39,6 cm) HD (1366x768) CPU: AMD Athlon X2 QL-65 Dual-Core /2.10GHz /800Mhz RAM: 4GB DDR2 /800 MHz HDD: 250 GB /SATA /5400 rpm DVD±RW /DL VC: ATI Mobility Radeon HD3200 LAN, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4xUSB, HDMI, CardReader, 1.3MPx Camera Тегло: 2.60 кг Гаранция 24 месеца

Мултифункционално устройство DeskJet F2480

Xerox тонер 106R01378

259

Лаптоп K51AC-SX037D

8GB

16GB

24 39 75

Holux Bluetooth GPS приемник M-1000

Преносим харддиск 500 GB Форм фактор: 2.5“, Скорост: 5400rpm, Интерфейс: USB 2.0, 24 месеца гаранция

89 Бърз старт, 32-канален приемник, Тегло: 53грама, Размери: 65 x 43 x 17, Батерия:Li-Ion 850mAh, Работи под: Windows, Windows Mobile и Symbian платформи, 12 месеца гаранция

169


ЕКО ОФЕРТА

ÂÚÐÍÈ ñòàðaòà ñè êàôåâàðêà èëè êàôåìàøèíà è ÂÇÅÌÈ íîâà TAURUS BARI II íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

Кафемашина BARI II

цена

Хлебопекарна OW 3000

119

15 bar налягане крема диск единична и двойна цедка ЕКО ЦЕНА Възможност за правене на капучино и чай Гаранция: 24 месеца

Мощност 650W 750, 1000 гр тесто 10 програми, 16 рецепти Отложен старт Цвят: INOX Гаранция: 24 месеца

99

Тостер PLANET II II

Сокоизстисквачка LIQUAFRUITS PRO За твърди и меки плодове и зеленчуци Подходяща за съдомиална машина Лесно разглобяема Мощност 700W за цели плодове Цвят: INOX Гаранция 24 месеца

Мощност 700 W 7 степени на печене Функция претопляне Тавичка за трохи 24 месеца гаранция

149

189

2990

Аз ти нося 3 точки

Сешоар P1 2500

Епилатор 2170

Машинка за подстригване QC 5002 Дължина на подстригване 1 - 21 мм. Приставка гребен AC адаптор Гаранция 24 месецa

Система с пинсети Отстранява косъмчета до 0,5 мм. 20 двойки пинсети Две скорости Гаранция: 24 месеца

46

3290

Маша CF 4012

Мощност 1900W Три степени на мощност Студена струя Керамично покритие Струйник и дифузер Гаранция:24 месеца

6290

Комплект 9 в 1 Мощност 32 W Маши: широка, тясна, овална и спираловидна Преса за изправяне и вълни Гаранция: 24 месеца

79

Ютия FV 3330 Мощност 2000 W Плоча ULTRA GLISS Вертикална пара 85гр/мин. Анти-калциева система Регулация на парата Гаранция:24 месеца

Ютия ADRIA IX 1400

79

Мощност 1400 W Плоча Inox Резервоар за вода 100 мл Система за почистване от котлен камък Регулация на парата Гаранция: 24 месеца

2590

Произведено от TESY

Произведено във Франция

Вентилаторна печка SAHARA 4 Мощност 2000 W 2 степени на мощност Термостат Студен вентилатор 24 месеца гаранция

Вентилаторна печка TROPICANO 1C

1390

Мощност 2000W 2 степени на мощност студен вентилатор, термостат позиция против замръзване 24 месеца гаранция

4990

Велоергометър 3031

Вентилаторна печка HL 261 V PTC Мощност 1800 W Керамичен нагревател Терморегулатор Две степени на мощност Защита против падане Ниско ниво на шум 24 месеца гаранция

Стенен конвектор F17-4 / F117* Мощност 2200W Механичен термостат Електронен термостат* Влагоустойчивост 24IP За площ 16-20 м2 Гаранция 24 месеца

4490

Прахосмукачка VTC-P 963 STS

Mагнитна натоварваща система 6 кг диск, 8 степени натоварване Функции на компютъра - скан, време, скорост, разтояние, калории, пулс, с ръчен пулс Макс тегло на трениращия 110 кг Гаранция 24 месеца

Мощност 1600W Всмукателна мощност 350W Метални телескопични тръби Постоянна торбичка Регулатор на мощността Гаранция: 24 месеца

179

99

155 189*

Грил ETG 240 Мощност 2000 W 5 степени на мощност Незалепващо покритие 2/3 от плочата-оребрена 1/3 от плочата-гладка Гаранция:24 месеца

119

Радиатор RS-12/2512 S02 Маслен тип 3 степени на мощност, Мощност 2500W, 12 ребра, термостат Гаранция 24 месеца

8990

Стенна вентилаторна печка KPT 5003 Мощност 2000 W Дистанционно управление За монтаж на стена Терморегулатор Електронно управление Таймер 24 месеца гаранция

65

Прахосмукачка BSGL 32000 Тостер TAT 6104 Мощност 900W Шест степени на мощност Приставка за топлене на хляб Стоп бутон Функция за замразен хляб Гаранция:24 месеца

Преса за коса PHS 2102 Мощност 170W Загравяне до 200C Бързо загряване Регулатор Термокалъф Гаранция:24 месеца

90

79 6990

Унивесална резачка MMR 08R1 Мощност 400W Вместимост 800мл Моментен пуск Възможност за миене в съдомиялна Възможност за ползване на съда в микр.фурна Гаранция:24 месеца

59

Мощност 2000W Смукателна мощност 420W Регулатор на мощността Метални телескопични тръби Хартиена торба Гаранция:24 месеца

219


А

ЕКО ОФЕРТА ÂÚÐÍÈ ñòàðàòà ñè ãîòâàðñêà ïå÷êà è ÂÇÅÌÈ íîâà ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÑÒßÂÀÙÀ ãîòâàðñêà ïå÷êà GORENJE K 55129 IW íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðàòà âè ãîòâàðñêà ïå÷êà çà ðåöèêëèðàíå*.

НОВО!

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Made in Germany

+ подарък

+ подарък

Фурна за вграждане EOB 33100 X Мултифункционална фурна Енергиен клас А Електронен таймер-програматор 8 програми на готвене,Грил нагревател Push бутони, Терморегулатор Тангенциално охлаждане Цвят INOX Гаранция: 24 месеца

Фурна за вграждане FPP 607 X

539 11x53,90лв.

ГПР: 26,27%

Мултифункционална фурна Енергиен клас А Електронен таймер-програматор 7 програми на готвене Тaнгенциално охлаждане Терморегулатор Цвят: INOX Гаранция: 24 месеца

419 11x41,90лв.

ГПР: 26,27%

*Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ.

Готварска печка K 55129 IW

НОВО!

А 65 литра ЕНЕРГИЕН КЛАС

цена 2 газови и 2 електрически котлона, 1 бързонагряващ Енергиен клас А мултифункционална фурна 5 програми, грил-нагревател защита от изтичане на газ, електрическо запалване Размери: 85/50/60 36 месеца гаранция

559 ЕКО ЦЕНА

479 11x47,90лв.

ГПР: 26,27%

Клас ААА

+ подарък

11x55,90лв.

ГПР: 26,27%

Плот за вграждане PVD 647 N

Фурна за вграждане OIE 22101 X Мултифункционална фурна за вграждане Енергиен клас А, обем 65 литра 6 програми на готвене, механичен таймер Грил-нагревател, Тaнгенциално охлаждане Цвят: INOX 24 месеца гаранция

319 11x31,90лв.

ГПР: 26,27%

Съдомиялна за вграждане ESL 43020

649 11x64,90лв.

ГПР: 26,27%

Керамичен плот EHC 30200 X Керамичен плот тип „Домино“ 2 нагревателни зони Механично управление Индикатор за включен уред Кант: INOX Гаранция: 24 месеца

Капацитет 9 комплекта Клас ААА (енергиен, измиване, изсушаване) Напълно интегрирана 5 програми, 4 температури Kратка програма Размери: 82 / 45 / 55 см. 11x62,90лв. ГПР: 26,27% Гаранция: 24 месеца

629

269 11x26,90лв.

ГПР: 26,27%

Газов плот EHG 30215 X Газов плот тип “Домино” 2 газови котлона Механично управление Защита от изтичане на газ Електрическо запалване Цвят: INOX Гаранция: 24 месеца

149

Плот за вграждане HIC 64100 Керамичен плот за вграждане 4 нагревателни зони механично управление Индикатор за остатъчна топлина 24 месеца гаранция

+ подарък Calgonit

Клас ААА Микровълнова фурна за вграждане AMW 460/1 IX

469

Цените са в лева с ДДС

11x46,90лв.

ГПР: 26,27%

Съдомиялна DSFN 1530 Капацитет 12 комплекта Клас ААА (енергиен, на измиване, на сушене) 5 програми, 4 температури 1/2 зареждане Slim панел ЕКО програма, Кратка програма Размери: 85 / 60 / 60 см. 24 месеца гаранция

479 11x47,90лв.

ГПР: 26,27%

Обем 20 литра Мощност 800 w, Мощност на грил 1000w Електронно управление, Автоматични програми, Размразяване, Таймер до 60 мин. Цвят: бял / сив* Гаранция 24 месеца

139* 149

Абсорбатор за вграждане CFT 62 W / X* 2 мотора Капацитет 550 m3/h Мощност 2 x 150W Постоянен филтър с активен въглен Осветление 2 x 40W Цвят Бял/INOX* Гаранция: 36 месеца

145* 175

299 11x29,90лв.

ГПР: 26,27%

Микровълнова фурна 17MX06

Микровълнова фурна EMS 2040 / S*

Мощност 750W, Обем 22 л. Електронен таймер програматор 4 степени на мощност, LED дисплей Защита от деца Цвят INOX Размер 59,5/38,2/29,6 см. Гаранция: 24 месеца

11x49,90лв.

ГПР: 26,27%

+ подарък пакет препарати Calgonit

+ подарък комплект прибори за хранене Villeroy & Boch

Капацитет 12 комплекта Клас ААА (енергиен, на измиване, сушене) 5 програми, 4 температури Кратка програма, Отложен старт AQUA STOP система Размери: 82 / 60 / 57 см. 24 месеца гаранция

499

ТОП ОФЕРТА

Клас ААА

Съдомиялна за вграждане CDI 2012

Керамичен плот за вграждане 4 нагревателни зони, 2 разширяеми (1 елипсовидна), таймер, Сензорно управление, индикатор за остатъчна топлина 24 месеца гаранция

Обем 17 литра Мощност 700W Механично управление Размразяване Таймер до 30 мин. Гаранция:24 месеца

6990


гаранция 5 години

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

ЕКО ОФЕРТА ÂÚÐÍÈ ñòàðèÿ ñè õëàäèëíèê è ÂÇÅÌÈ íîâ ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÑÒßÂÀÙ õëàäèëíèê Candy CFM 3650E íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðèÿ âè õëàäèëíèê çà ðåöèêëèðàíå*.

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Готварска печка CE 68201 / CE 68201 S* Керамичен плот 4 нагревателни зони, 1 разширяемa зона Енергиен клас А Мултифункционална фурна 7 програми на готвене Електронен таймер програматор Цвят: Бял /Silver* Размер: 85 / 60 / 60 см. Гаранция: 24 месеца

639 679* 11x63,90лв.

ГПР: 26,27%

Готварска печка K3E11W 4 котлона/ 1 бързонагряващ Електрическа фурна Терморегулатор Грил нагревател Размери: 85/50/60 см. Гаранция: 24 месеца

399 11x39,90лв.

11x67,90лв.

ГПР: 26,27%

ГПР: 26,27%

*Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ.

Хладилник CFM 3650E цена Обем на хладилната част 201л. Обем на фризера 81л. Енергиен клас А+ Автоматично размразяване 3 отделения във фризера Размер 185/60/60 Гаранция: 60 месеца

699 11x69,90лв.

ГПР: 26,27%

ЕКО ЦЕНА

619 11x61,90лв.

ГПР: 26,27%

Фризер FR-80

Фризер HSA 32540 Хоризонтален тип Обем 298 л. Бутон“Бързо замразяване“ Терморегулатор 2 кошници Размер 85/111/67 Гаранция 24 месеца

459 11x45,90лв.

ГПР: 26,27%

Обем 80 литра 4 отделения енергиен клас B, Размери: 85/55/58 24 месеца гаранция

259 11x25,90лв.

ГПР: 26,27%

НОВО!

No Frost гаранция 5 години

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Side by side хладилник GR-L207FLQA Обем на хладилната част 349 л. Обем на фризера 159 л. Енергиен клас А No frost система, LED дисплей Електронно управление Ледогенератор Цвят „Алуминий“ Размери: 176/90/76

24 месеца гаранция

1799 11x179,90лв.

ГПР: 26,27%

Диспенсър за вода

Хладилник ENA 38415 X Обем на хладилната част 285 л., фризерната част 78 л. Енергиен клас А+ NoFrost система на фризера Диспенсър за вода Brita Поставка за бутилки Цвят INOX 11x93,90лв. Размери: 201 / 60 / 65 см. ГПР: 26,27% 60 месеца гаранция

939

гаранция 5 години ЕНЕРГИЕН КЛАС А

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Хладилник CSA 24010

Хладилник NMTM 1911 FWB/HA Обем на хладилната част 364 л., Обем на фризера 99 л. Енергиен клас А No frost система Отделение за свежи храни Стъклени рафтове Електронно управление 11x79,90лв. Размери: 190 / 70 / 72 см. ГПР: 26,27% Гаранция: 60 месеца

799

Обем на хладилната част 145 л. Обем на фризера 62 л. Енергиен клас А Автоматично размразяване Терморегулатор Решетъчни рафтове Размери: 153/55/60 Гаранция 24 месеца

449 11x44,90лв.

ГПР: 26,27%


ЕКО ОФЕРТА

ÂÚÐÍÈ ñòàðàòà ñè ïåðàëíÿ è ÂÇÅÌÈ íîâà ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÑÒßÂÀÙÀ ïåðàëíÿ Ariston ARXXF 129 íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðàòà Âè ïåðàëíÿ çà ðåöèêëèðàíå*.

*Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ.

гаранция 5 години

+ подарък Vanish 450 мл.

+ подарък Vanish 450 мл.

Пералня ZWP 580

Пералня EWF 10149W 1000 оборота/мин. капацитет 5 кг. Eнергиен клас А, Клас на изпиране А кратка програма, отложен старт, Допълнително изплакване Размери: 85 / 60 / 63 см. 60 месеца гаранция

850 оборота/мин. Капацитет на пране 5.5 кг. Eнергиен клас А, Клас на изпиране А Кратка програма, Допълнително изплакване, Отложен старт Размери: 85 / 40 / 60 см. Гаранция: 24 месеца

499

479

11x49,90лв.

11x47,90лв.

ГПР: 26,27%

ГПР: 26,27%

Slim Дизайн 45 см.

7 кг. години 5 гаранция

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Vanish 450 мл. цена

Пералня ARXXF 129

689 11x68,90лв.

ЕКО ЦЕНА

599 11x59,90лв.

ГПР: 26,27%

АА

Инвертор сплит система Енергиен клас АA охлаждане / отопление Капацитет 8620 -11040 Btu/h охл./отопл. Мощност 2.5 / 3.2 кW охл./отопл. Консумация 0.76 / 0.88 кW/h охл./отопл. Ниво на шум 25 dB, ЕЕR/COP - 3.29 / 3.68 24 месеца гаранция

800 оборота/мин капацитет на пране 5 кг. Енергиен клас А+, Клас на изпиране А кратка програма, допълнително изплакване, регулиране на оборотите, Размери: 85 / 60 / 46 24 месеца гаранция

1199 11x119,90лв. ГПР: 26,27%

Кондензационен тип Електронно управление LCD Дисплей, Меню на български език Програма „Лесно гладене“, Отложен старт, Защита от деца Капацитет 7 кг. Размери: 85 / 60 / 60 см. 36 месеца гаранция

399 11x39,90лв.

ГПР: 26,27%

АА

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Вертикален инверторен климатик 38VYX025R/42ADF Инверторен климатик RAS-107SAV-E (Е2)

Сушилня TCD 751

Пералня WML 15086P

Безплатен Монтаж*

ЕНЕРГИЕН КЛАС

7 кг.

+ подарък Vanish 450 мл.

ГПР: 26,27%

1200 об./минута, Super Silent Капацитет 7 кг. Енергиен клас А+, Клас на изпиране А Кратка програма, Отложен старт, Регулиране на оборотите Размери: 85 / 60 / 60 см. Гаранция: 60 месеца Одобрен по програма “Енергийна ефективност”

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

659 11x65,90лв.

ГПР: 26,27%

Безплатен Монтаж*

АА*

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Безплатен Монтаж*

Възможност за монтаж в ъгъла на помещение или на стена Дискретен вертикален дизайн Енергиен клас АА охл./отопл. Коеф. на трансформация EER/COP 3,29 / EER/COP 3,2 Мощност охл./отопл. 2,5 / 3,2 kW Консумация охл./отопл. 0,76 / 0,84 kW/h Предварителен биофилтър Филтър за премехване на миризми Дебит 390 куб.м./час Гаранция: 11x109,90лв. ГПР: 26,27% 24 месеца

Инверторен климатик HSU-12HVA103/R2(DB)* / HSU-22HA103/R2(DB) Капацитет охл.-отопл. 12310-13575* / 19807-21173 Btu Мощност охл.-отопл. 3,5-3,9* / 5,8-6,2 kW Консумация охл.-отопл. 1,09-1,07* / 1,92-2,05 kW/h Енергиен клас AA / BD EER-COP 3,21-3,64* / 3,02-3,02 Дебит 540* / 630 м3/ч. 36 месеца гаранция

1099

899* 1399 11x89,90лв.

ГПР: 26,27%

11x139,90лв.

ГПР: 26,27%

*Цената на „Стандартен монтаж на климатик“ е за сметка на Технополис (в рамките на населеното място от което е закупен климатика), информация за условията на „Стандартен монтаж на климатик“ може да получите в магазини Технополис

АА

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Безплатен Монтаж*

Бойлер GCV 80/45/3.0 TS Инверторен климатик EXI 12HA1W Капацитет охл.-отопл. 12020-13011 Btu Мощност охл.-отопл. 3,52-3,81 kW Консумация охл.-отопл. 1,08-1,05 kW/h Енергиен клас AA EER-COP 3,26-3,63 Ниво на шум 35 dB. 24 месеца гаранция

1099 11x109,90лв.

ГПР: 26,27%

Сплит система Капацитет 12000 – 12450 Btu/h охл./отопл. Мощност 3.51 – 3.64 kW охл./отопл. Консумация 1.26 – 1.25 kW/h охл./отопл. Дебит 450 куб.м./час Ниво на шум 40 dB Дисплей 36 месеца гаранция

Хипермаркети ТЕХНОПОЛИС Ви предлагат над 25 000 уреда и аксесоари за дома, офиса и автомобила с доказано качество и гаранция от производителя. За Вашето удобство са осигурени: Безплатен Безплатна доставка Сервизен център Покупка с дебитни и кредитни карти Монтажен център за Car Audio системи Професионални консултант-продавачи POS терминал паркинг Демонстрационна зала за HI-FI и домашно кино Офертите са валидни само за посочения период и са ограничени до изчерпване на наличностите. Възможни са печатни и предпечатни грешки.

София, Околовръстен път, Младост 4 (срещу “Камбаните”) тел.: 02/ 921 11 11, София, Люлин 8-ми микрорайон, бул. “Царица Йоана” (до “Билла”), тел.: 02/ 9210092 София, кв. Надежда, ул. “202” (срещу ТЕЦ София), тел.: 02/ 80 359 80 Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 133 (до Метро), тел.: 032/ 683 313 Варна, бул. “Владислав Варненчик” 277 (до “Елпром”) тел.: 052/ 509 060 Бургас, к-с” Славейков” 94 тел.: 056/ 880 270 Стара Загора, ул. “Никола Петков” (до “ДЗУ”) тел.: 042/ 612 112 Враца, срещу “Химко”, тел.: 092/ 668 766 Шумен, бул. “Симеон Велики” 5 тел.: 054/ 850 185 Сливен, ул. “Стефан Караджа” 6 (до завод Светлина) тел: 044/ 612 612 Плевен, бул. “Георги Кочев” 4 тел.: 064/ 880 550 Русе, кв. “Дружба” ул. “Христо Ботев” 38, тел.: 082/ 81 31 81

Вертикален тип Обем 80 л. Стъклокерамично покритие Анодна защита Температурен индикатор, Ключ Диаметър 45 см. 60 месеца гаранция

Климатик BKC-121

Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски” 5, тел 073/ 829 111 Добрич, Околовръстен път Добротица 54, тел.: 058/ 65 31 31 Ямбол, бул. “Граф Игнатиев” 173-175, тел.: 046/ 677 000 Кюстендил, ул. “Гюешевско шосе” 5, тел.: 078/ 558 300 Пазарджик, бул. “Стефан Стамболов” 13, тел.: 034/ 406 840 Kърджали, бул. “Беломорски” 4, (до OMV) тел.: 0361/ 2 11 00 Перник, бул. “Св. Св Кирил и Методий” 21, тел.: 076 / 68 62 20 Силистра, бул. “7-ми Септември” 23, тел.: 086/ 878 878 Видин, бул. “Панония” (на изхода за моста), тел.: 094/ 60 29 29 Монтана, бул. “Трети март” 216, тел.: 096/ 390 666

185

369 11x36,90лв.

ГПР: 26,27%

Работно време: София: понеделник - петък - 9.00 - 21.00 ч. събота - неделя - 9.30 - 20.00 ч.

Безплатна доставка до вратата на Вашия дом (в рамките на населеното място)

Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе: понеделник - петък - 9.30 - 20.30 ч. събота - неделя - 9.30 - 19.30 ч. Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Благоевград, Добрич, Ямбол, Пазарджик, Перник, Kърджали, Кюстендил, Силистра, Видин, Монтана: понеделник - петък - 10.00 - 20.00 ч. събота - неделя - 10.00 - 19.00 ч. (Добрич до 20.00 ч.)

ТЕХНОПОЛИС ПАРТНЬОРИ: Габрово - ул. „Априловска” 1, тел.: 066/ 805 140, Казанлък - Ул. “Розова Долина” 2 тел. 0431/6 42 24, Карлово – Кооперативен Пазар тел. 0335/ 9-42-24 Мездра - магазин България, тел.: 0910/ 923 13, Рудозем - ул. Стефан Стамболов” 1, 0306 48 00, Първомай ул. Христо Ботев 1А, тел.: 0336/6056 Хасково - изход за Минерални Бани, тел.: 038/ 665 124

TECHNOPOLIS 2011 0312 2009  

TECHNOPOLIS 2011 0312 2009