Page 1

Falkenbergs Gymnasium

Prov i Word

Lärare: Vesat Ademi

Uppgift 1: Skapa nedanstående dokument.

Kallelse Domare

till Linjeman

Plats för frimärke Gästande

lag Härmed meddelar vi att matchen mellan Er förenings _____ - lag och vår förenings _____ - lag spelas på Böljan IF _______dagen den ____/____ klockan _______. Vårt lag spelar i ____________tröjor, ____________byxor och ____________strumpor. Vi hälsar Era representanter hjärtligt välkomna. Med idrottshälsningar BÖLJAN IF _________________________________________ Lagledare

Telefon


Falkenbergs Gymnasium

Prov i Word

Lärare: Vesat Ademi

Uppgift 2: Skapa nedanstående dokument.

Att sätta mål, planera och utvärdera lärande Ökat behov, intresse, motivation och självförtroende är faktorer som påverkar lärandet. Ökat behov väcker intresse som i sin tur bidrar till högre motivation. Med ökat motivering så ökar våra framgångar när det gäller lärandet. Visuellt skulle jag beskriva ovanstående mening med följande bild:

Behov

Intresse

Motivation

Självförtroende

Lärande

Vilka är våra behov? Abraham Maslow har utvecklat sin behovsteori som man kan beskriva best med s k Maslows behovstrappa (Boken: Vård och omsorg 2000, sida 58, författare Lena Sahlqvist och Erland Wiberg):

Självförverkligande Respekt Gemenskap Säkerhet Fysiska behov Maslows behovsmodell kan alltså beskrivas som en trappa där man går från det ena trappsteget upp till nästa – från ett lägre till ett högre behov. Allra högst upp på behovsstegen återfinns vårt behov av självförverkligande. Detta behov tillgodoses när människan får möjlighet att skapa någonting av egen kraft; skriva, sjunga, utbilda sig eller göra någonting hon upplever är viktigt.


Falkenbergs Gymnasium

Prov i Word

Lärare: Vesat Ademi

Uppgift 3: Skapa nedanstående dokument.

Halvledare Ur elektriskt synpunkt kan alla föreningar och grundämnen delas i tre grupper: • • •

ledare (metaller) – t ex silver (Ag), aluminium (Al), koppar (Cu) isolatorer – t ex keramik, glas, glimmer halvledare – kisel (Si), germanium (Ge), galliumarsenid (GaAs)

Halvledare leder ström sämre än ledare men bättre än isolatorer. Dock är halvledare förstklassiga isolatorer vid absoluta nollpunkten.

Kisels atommodell Kisel har sammanlagt fyra valenselektroner. Valenselektroner är elektroner i det yttersta skalet.

valenselektron

Kisels atomkärna

Grundämnen som har fyra valenselektroner kan bilda en kristallinisk form :

Kristallstrukturen hos Kisel


Falkenbergs Gymnasium

Prov i Word

Uppgift 4: Rita nedanstående krets i Paint, använd den sedan i en Word dokument

Uppgift 5: Rita nedanstående krets i Paint, använd den sedan i en Wprd dokument:

Lärare: Vesat Ademi


Falkenbergs Gymnasium

Prov i Word

Uppgift 6: Skapa nedanst책ende dokument i Word

L채rare: Vesat Ademi

Uppgifter i Word  

Ordbehandling - Word