Page 1

EFTERÅR 2013 BLomSTERLøG

hELLo hoLLAND


2

|

V ERVE R EXP ORT

Hello Holland Med det nye tema “Hello Holland” træder vi et skridt tilbage og kigger på de meget inspirerende historier, der gemmer sig bag hollandske ikoner som tulipaner, ost, cykler og møller. Men vi kigger også på vores egne rødder i form af Verver Export med forbindelse til Holland! Hvert år kommer der mange turister til Nederlandene pga. disse karakteristiske ikoner: det drejer sig om næsten 1,5 millioner turister, som bruger over 750 millioner euro. Det tidspunkt, hvor dre kommer flest turister, er selvfølgelig foråret - da Holland trods alt og først og fremmest er landet med blomsterløg. Hos Verver Export håber vi også, at kunne gøre jer mere begejstrede for vores typisk hollandske ikoner. I løbet af vores fester viser vi dig pragtfulde nyheder, som du derefter kan finde i kataloget. Holland, landet hvor alt er tilladt … Det glæder os, at kunne tage dig med til denne vidunderlige verden - “Hello Holland” anno 2013. Vi ønsker dig god læsning med dette katalog! Teamet bag Verver Export Tijmen Verver

* Det indvendige er fremstillet af papir. Selve papiret, der leveres af UPM, har fået EU’s økologiske mærke, reg. nr. FI/11/1.


indholdsfortegnelse

22

58

Verver Exports stab Reportagen Køer, ost, tulipaner og... Tilbage til vores rødder... Hollands grønne motor... Områder Bymidten/centrum Bynære områder Naturligt miljø Vore blandinger Vore nyheder

04

06 20 64 08 11 14 17 22 52

HEllO HOlland

64

The Happies Historiske blomsterløg Forårsfester i 2013 aktiviteter Verver Export Vore arter Tulipaner Hyacinter Krokusser Narcisser Andre løg Index Vore piktogrammer Blomstringsoversigt

56 58 60 62 66 87 91 93 101 113 116 117

| 3


4

|

V ERVE R EXP ORT

Vore sælgere Vi præsenterer dig for vore sælgere for Danmark, Sverige og Norge. De kan hjælpe dig med dine spørgsmål. Verver Export De Kolk 4b 1645VM Ursem, Hollande tel: 0031 72 505 14 81 fax: 0031 72 505 37 77 e-mail: info@ververexport.nl internet: www.ververexport.nl

Denmark Thuesen Jensen A/S Kontakt: Henrik Iversen Mobil: 0045 23 43 25 45 E-mail: hei@tj.dk

Västra Sverige: Mölltorps Växinredningar AB Kontakt: Börje Ohlin Mobil: 0046 705 430 752 E-mail: garden@molltorp.com

Stockholm og norra Sverige: Agenten.nu Kontakt: Mats Karlströmer Tlf: 0046 8511 876 10 E-mail: agenten.nu@telia.com

Södra Sverige: Visingsöäpplen Kontakt: Janne Petersson Tlf: 0046 708 402 780 E-mail: info@visingsoapplen.com Norge: Gartnertjenester Kontakt: Ole-Terje Porsmyr Tlf: 0047 41 69 13 37 E-mail: otp@gartnertjenester.com


verver exports stab 1

Verver Export 1 Tijmen Verver direktør tijmen@ververexport.nl

7

6 Jessica Nijdam lager jessica@ververexport.nl

13

Visingsöäpplen 13 Janne Petersson 0046 708 402 780 info@visingsoapplen.com

2

2 Linda Groot marketing linda@ververexport.nl

8

8 Maaikel Mak bogholderi maaikel@ververexport.nl

14

Gartnertjenester 14 Ole-Terje Porsmyr 0047 416 91 337 otp@gartnertjenester.com

3

3 Joke van den Bosch adrebehandling info@ververexport.nl

9

Thuesen Jensen A/S 9 Henrik Iversen 0045 2343 2545 hei@tj.dk

4

4 Ivonne Dommering adrebehandling info@ververexport.nl

10

Mölltorps Växtinredningar AB 10 Börje Ohlin 0046 705 430 752 garden@molltorp.com

5

5 Joke Roos adrebehandling info@ververexport.nl

11

11 Sofia Andersson 0046 705 322 133 garden@molltorp.com

| 5

6

5 André van Roode expedition andre@ververexport.nl

12

Agenten.nu 12 Mats Karlströmer 0046 851 187 6 10 agenten.nu@telia.com


6

|

V eRVe R e XP oRT

hello holland


| 7

reportage

Køer, ost, tulipaner og... Folk betragter ofte Holland som nutidens Sodoma og Gomorra. Det virker som om, alting er tilladt i dette “lavland”. Man kan skaffe sig narkotika på ethvert gadehjørne, og en voksen har ret til at have et forhold til en mindreårig uden højlydte protester, så længe barnet giver samtykke. Vi er kendt som et land med en meget høj grad af tolerance og står hårdnakket fast på det. Er Holland er tolerant land? Det har ry for at være det. Hollænderne kan i hvert fald godt selv lide at prale med deres tolerance. Amsterdam i det 17. århundrede... jøder fra hele verden kom til denne hollandske by. Katolikkerne havde endda lov til at praktisere deres religion, så længe det foregik for lukkede døre. Handlede det da om tolerance eller stod der økonomi på spil? Var det tolerance mod mennesker med andre trosretninger? Eller handlede det om at tolerere en etnisk gruppe, som bragte penge til den bataviske republik... I 2013 er hollænderne ikke særligt glade for at blive associeret med køer, ost og tulipaner.... Men OK, hvis det bringer penge til landet via turisme og eksport, så tilpasser vi os gerne! Et aktuelt eksempel på det, der motiverer vores tolerance? Hvad er tolerance? Det er accepten af personer, praksisser eller meninger - som regel en samling af alle tre faktorer - som vi ville foretrække at afvise på basis af moral eller noget andet. Det, at acceptere bliver da at tåle, og munder derefter ud i “gennemtrængelighed” (i samfundet) og liberalisme.

Tolerance kan dog ikke være ubegrænset. Selv inden for tolerance er der regler mht. hvad der er acceptabelt eller ikke. Derudover må tolerance aldrig blive synonymt med ligegyldighed. Hvis det sker, overtager ligegyldigheden hurtigt førstepladsen, og tolerancen forvises. Ligegyldighed har i sin natur et egoistisk og egocentrisk væsen. “Jeg er ligeglad, så længe det ikke generer mig, og jeg kan gøre, som jeg vil”. Tolerant - ærlig og social? Det er måske derfor, Holland bliver vurderet til at være et tolerant land. Vi er rent faktisk meget organiserede, udtryksfulde og benytter os af tydelig kommunikation. Fra person til person. Fra virksomhed til kunde. Fra nabo til nabo. Det gør os stærke og magtfulde som nation, og giver os et image som positivt og imødekommende folk. “Landet med kiks til kaffen, små nuttede haver foran husene og tulipaner i en vase... “Men også kritisk og ærligt og uden uld i munden! Hos Verver Export er vi socialt kritiske mht. vores produkter, deres oprindelse og fremstillingsmåde, og de energikilder vi

bruger til vores virksomhedsaktiviteter. Men vi associerer altid dette med skønhed og farver i vores produkter, såvel som den positive side og den vitalitet, som dette bidrager med til vores og dine omgivelser. Lidt Holland i Europa!


8

|

V ERVE R EXP ORT

På de næste sider giver vi forskellige indikationer på anvendelsen af blomsterløg i forskellige områder i byen. Vi har bl.a. stort fokus på inspiration fra dine kollegaer i Frankrig, Tyskland og Skandinavien. Fordi praksis er den bedste indikator for, hvad man kan gøre med vores produkter på grønne områder. Område for område vil du få at vide, hvad der er nødvendigt at vide om anvendelsesmulighederne med vores produktlinjer og særlige ting, man skal være opmærksom på. Disse koncepter vil uden tvivl kunne tilpasses din plan for blomstring for det kommende år og frem efter. Vi står fuldt ud til rådighed for at hjælpe dig med at harmonisere farverne i dine grønne områder!

OMRÅDER 1

MiDTb yE n / cEn TRuM

Midtbyen er kendetegnet ved mere traditionelle, etårige bede: begrænset plads til rådighed, men også et reelt behov for grønne områder og farverige indslag.

bynæR E OM R ÅD ER

2 I byens forstæder spiller de grønne arealer, parkerne og vejrabatterne en vigtig rolle i fritidssammenhænge og i rensningen af byens luft. Tænk også på industriområder.

n aT u Rl i gT M i l j ø

3 Udenfor byen kan landskabet integreres i de forvaltede, grønne områder. Mange områder har en naturlig karakter og er baseret på flerårig blomstring.


| 9

områder

fortove/rabatter

2+3

Rundkørsler

2+3

Parker

2+3

blomsterkummer

1+2

Ejendomme

3

græsplæner

1+2+3

naturlig sø

3

skovbryn

3

begivenheder

1

blanDingER

©

Side 22

hisTORiskE blOMsTERløg

©

Side 58

E nkElTs ORTER

©

Side 66

ThE haPPiEs

©

Side 56

afskÅRnE blOMsTER

©

Bed om vores folder

ThE naTuRals

©

TaPETTas

©

TRaM RObusTE

©

Katalog The Naturals Katalog Mekanisk plantning Katalog Tram Robuste

c

T

byn

na

TRa M R Obu s T E

1+2

a f s k Å RnE bl OM s T E R

bede

ThE n aTuR a l s

OMRÅDE

anVEnDElsE

bla nDingER

3

TaP E T Tas

2

EnkE lT sO RTER

R

1

T hE ha P PiEs

TRu M

En

ø

RE OMRÅ

DE

æ

lj

l i g T Mi R u

hi sT O R i skE blO MsT E R løg

Flere af områder har en eller flere farver, og det betyder, at produkterne kan anvendes i flere forskellige områder.


10

|

V ERVER E XPORT

Udbuddet af blomsterløg til forskellige formål er enormt. Verver Export står til rådighed for dig, så du kan træffe det rette valg. Vores forhandlere står naturligvis også fuldt ud til rådighed, således at du kan få gode råd om de forskellige anvendelsesformål. Men vores katalog hjælper dig ligeledes i udvælgelsen af de blomsterløg, der egner sig bedst til de forskellige placeringer i de grønne områder. Brug vores områdefordelingsnøgle for at finde den ideelle produktserie til dine formål.

OMRÅDER

hEllO hOllanD


information om område: bymidten/centrum

| 11

PRODukTlinjER

anVEnDElsEsfORMÅl

RÅD

Med enkeltsorterne i dette katalog kan du selvfølgelig lave din egen sammensætning af blomsterløg i byens centrum. Men vi har udviklet flere produktlinjer, som er blevet afprøvet i praksis og allerede har haft stor succes hos vores kolleger i Frankrig og Skandinavien.

Vores By-produktserier egner sig fremragende til brug i traditionelle bede på et torv eller i en park. Blandingerne og enkeltsorterne egner sig perfekt til brug med toårige som basisbeplantning eller sammen med andre planter. Hvert år udvikler og tester vi nye sammensætninger, som derefter stilles til rådighed for kunderne. Gå ind på siden ’blandinger’, hvor der rigtigt mange forskellige blandinger og sammensætninger.

Eftersom at bedene i bymidten ofte bliver plantet tæt, er det vigtigt, at jorden i bedet bliver udskiftet jævnligt (det afhænger tillige af dyrkningsrotationen). På denne måde undgår du, at beplantningerne med blomsterløg går ud pga. sygdomme i jorden. Generelt er det nok at fjerne det øverste lag (15 cm).

Følgende produktlinjer anbefales af Verver Exports eksperter: • Blandinger • The Happies • Afskårne blomster • Enkeltsorter • Tram Robuste

I byen bruger du ofte store kar og blomsterbeholdere til at udsmykke pladser og torve, handelsgader og rundkørsler. Vores produktserie ’The Happies’ giver en spektakulær effekt om foråret. Forskellige blomsterformer og -farver giver en fantastisk pragt i dine blomsterkar i mange uger. Det giver også en behagelig overraskelse for folk i de bynære områder, som passerer forbi hver dag.

Det karakteristiske for alle disse produktlinjer, er, at de blomstrer massivt om foråret, og at de efter deres blomstring giver plads til en sommerbeplantning.

blanD ingER

©

EnkElTsORTER

©

ThE haPPiEs

©

afskÅRnE blOMsTER

©

TRaM RObusTE

©

Efterårsbeplantningerne kan laves under vidt forskellige forhold. Husk at vande dine bede jævnligt i perioder med tørke, så blomsterløgenes rødder kan få godt fat inden vinteren. Det er ikke nødvendigt at gøde dine etårige bede med blomsterløg. Løget i blomsterløget har allerede oplagret de forskellige næringsstoffer, som er nødvendige til blomstringen.


12

|

V ERVER E XPORT

1

1

Verver Exports blandinger forskønner omgivelserne på vejen i Boulogne-surMer (F) i foråret 2012.

2

I Chaville (F) ses fordelene og styrken ved at sammensætte etårige med blomsterløg tydeligt.

3

byMiDTEn/cEnTRuM 2

4

4

Meget munter sammensætning af tulipaner, stedmoderblomster, myosotis og judaspenge i centrum af byen Ermont (F).

3

En Princesse orange-blanding til byen Diez (D) som følge af dens tilknytning til det kongelige nederlandske hus (Nassau). 5

Speciel produktserie med blomsterløg til gravpladsbeplantning i Herning (DK).

5


inspiration om område: bymidten/centrum

| 13

6

7

6

Mens sneen stadig ligger på bjergtoppene viser La Motte Servolex (F) allerede kulør …

7

En ny ‘Legoland’-blanding pryder indgangen til Legoland (DK) om foråret.

8

9

8

Blomsterløg passer perfekt i kanterne ved flerårige planter, sådan som det ses her i en park i Stockholm (S).

9

I Westerstede (D) har The Happies givet farve til forskellige blomsterkummer i centrum af byen i mange uger.


14

|

V ERVER E XPORT

information om bynære områder

PRODukTlinjER

anVEnDElsEsfORMÅl

RÅD

I øjeblikket udvikler Verver Export flere nye produktlinjer til bynære områder, men vi har allerede forskellige præsentationer og muligheder i vores nuværende sortiment.

I bykvartererne udenfor centrum har du som by- og landskabsarkitekt for de grønne områder flere muligheder for at sætte dit præg på den ’grønne udsmykning’ af din by.

Følgende produktlinjer anbefales af Verver Exports eksperter: • Blandinger • The Happies • Tapettas • Enkeltsorter • Tram Robuste • Afskårne blomster

Blomsterløgene er ideelle til bede i beboelseskvarterer og parker, i rundkørsler - med eller uden brug af blomsterkummer - men selvfølgelig også i vejkanter langs med hovedfærdselsårer ind mod centrum.

Under planlægningen af din beplantning af Tapettas-løg i vejkanter ved hovedfærdselsårer, skal du tage højde for dit græsslåningsprogram. Faktisk skal blomsterne have mulighed for at visne naturligt efter blomstringen. Det er for at sikre, at blomstringen finder sted i de følgende år. Hvis du ønsker at slå græsset sidst i april-starten af maj, skal du vælge en tidlig Tapetta-blanding. Vores special-katalog ’Mekanisk beplantning’ indeholder hele sortimentet og yderligere råd.

Vejkanterne kan beplantes med vores plantemaskine. Det sparer dig selvfølgelig for meget arbejde, men din indsats vil også blive belønnet med et resultat, der varer 3-5-10 år. Vores Tapettas-blandinger er sammensat på en sådan måde, at de giver dig et farverigt forår i adskillige år.

Hvis du ønsker en farveeksplosion hvert forår, skal du vælge en etårig beplantning med Blandinger eller Happies i potter og blomsterkummer. Men hvis du foretrækker en mere naturlig udvikling med årene, så er Tapettas, dem du skal bruge.

blanD ingER

©

EnkElTsORTER

©

ThE haPPiEs

©

afskÅRnE blOMsTER

©

TaPETTas

©

TRaM RObusTE

©

Du kan også skabe små grønne oaser i byen. Sæt blomsterløg, som forvilder sig, i små parker. Skilla, vintergækker og erantis giver en vidunderlig forårsfornemmelse, når de i februar viser deres lille farvetæppe under de store, bladdækkede træers stammer.


| 15

inspiration om bynære områder 1

1

De små parker i forstaderne fortjener også farver om foråret. (Besançon, F).

2

En af blandingerne med tidlig blomstring ‘Venise des Alpes’ i Bietigheim-Bissingen (D). Selvfølgelig plantet med plantemaskine.

bynæRE OMRÅDER 2

3

4

3

Beplantning med Robuste blomsteranlæg passer fortrinligt til kanter langs rundkørsler, busholdepladser osv…. Men de er også fortræffelige som bede med flerårige planter (‘Duo Mars, Orléans, F). 4

På denne naturlige gravplads ‘The Forrest’ i Herning (DK) kan blomsterløgene forvilde sig overalt.


16

|

V ERVER E XPORT

inspiration om bynære områder

5

5

6

6

7

‘Etoiles d’Andalusie’ - en meget dekorativ blanding med liljeblomstrende tulipaner - har allerede i flere år prydet denne del af Stockholm (SE).

8

7

Narcisse-sættet (kit) giver farve til denne lille park i Markkleeberg (D).

8

Tre farver med Myosotis og tulipaner giver disse beplantninger i Montfermeil (F) yppig og lystig karakter.

Vejkant i Chaville (F)- rigt dekoreret med flerårige og toårige planter og selvfølgelig tulipaner!


| 17

information om område: naturligt miljø

PRODukTlinjER

anVEnDElsEsfORMÅl

RÅD

Til naturlige miljøer er det specielt vigtigt, at blomsterløgene indgår i landskabet og andre beplantninger. Vi tænker her på blomsterløg i græs (vejrabatter, blomsterenge), blomsterløg i rækkebede med flerårige planter eller endda oprindelige beplantninger.

Blomsterløgene giver mange muligheder på landet: de pryder vejkanter, parker og rundkørsler.

Blomsterløg, der bliver sat i et naturligt miljø, vil ikke blot blomstre i adskillige år, men under optimale forhold også reproducere sig selv. Tænk på hvidblomme (Leucojum) eller Camassia langs bredden af en naturlig sø i parken. Eller på klokkeskilla (Hyancinthoides) i et skovbryn.

Følgende produktlinjer anbefales af Verver Exports eksperter: • Tapettas • Historiske blomsterløg • Enkeltsorter • The Naturals Alle disse produktlinjer blomstrer i flere år og/eller indgår på perfekt vis i det miljø, de bliver plantet i.

hisTORiskE blOMs TERløg

©

E nkElTs ORTEn

©

ThE naTuRals

©

TaPETTas

©

Verver Export har også et sortiment af historiske blomsterløg i sortimentet. Gamle sorter af blomsterløg giver klassiske haver på store godser eller ved kirker en særlig karakter. Haverne og de historiske bede er allerede tidligt om foråret stjernerne. Hvem har egentligt en 400 år gammel tulipan i sin have...? Eftersom alle disse blomsterløg blomstrer i flere år, kan du - med en lille investering hvert år - få et langt og farverigt forår på flere forskellige steder i kommunen.

Plæner og vejkanter vil udgøre et ekstra plus i de mørke vintermåneder, når et tæppe af vintergækker eller krokusser titter frem. Og år for år vil der være flere og flere! Ved hjælp af Verver Exports plantemaskine kan du hurtigt plante mange blomsterløg og få et fantastisk forår.


18

|

V ERVER E XPORT

1

1

Blomsterløgsammensætninger fra Jacqueline van der Kloet i bede med flerårige planter af Piet Oudolf i Bad Driburg (D).

2

Verver ‘Heiloo’ er en klassiker, man aldrig bliver træt af,som her i Bourg-Saint-Maurice (F).

naTuRligT Miljø 2

3

3

I Domaine de Chantilly (F) kan man se resultatet af vores nye blanding til plantemaskinen ‘Prima Flora’. Superflot, lang og naturlig blomstring.


| 19

inspiration om område: naturligt miljø 4

4

5

6

5

7

6

I Rheinstetten (D) navngav vi blandingen med lang blomstring ‘Rheinstetten’. Den tidlige blomstring med bl.a. krokus efterfølges af en gul sværm af Tulipa sylvestris.

7

En god overraskelse til mere landlige områder i din kommune. Kun tulipaner, men smukt vilde! (Westerstede, D).

Narcisserne er meget populære i yderområder. En engangsinvestering, som giver et fantastisk show i flere år! (Gex-Gaillard, F).

Narcisser med hvide blomster forvilder sig i en lille løvskov med Euphorbes (NL).


20

|

VeRVe R e XPoRT

hello holland


| 21

reportage

Tilbage til vores rødder... Når man studerer Hollands historie, støder man altid på en stor grad af handelsånd. Er det fordi Holland er så lille, at hollænderne må søge lykken (økonomisk) udenfor landets grænser? Eller har dette ”købmands-drive” en anden årsag? Gud skabte verden undtagen Holland Et gammelt mundheld siger: Gud skabte verden undtagen Holland, for det gjorde hollænderne selv. Kampen mod havet, såvel som skabelsen og beskyttelsen af jord er en mere eller mindre typisk evne for vores folk. Et land, som rummer så meget vand, at det er opdelt i øer, består af mange minoriteter. Men disse øer havde en fælles fjende (havet), som de var nødt til at stå sammen imod. Det at kæmpe sammen, betyder ofte også at være god til at organisere sig: det er derfor, Holland anses som et land, der er (somme tider for) godt organiseret. Som følge af landets maritime placering og dens sumpede jorde blev Holland primært en nation præget af handel, skibsfart og kolonisering. I vores land gik calvinismen og moralismen fint hånd i hånd med hollændernes handelsånd. Sagt på en anden måde: købmanden var ikke en kilde til bekymring for præsten, da den som opnår gode handler og gør gode gerninger, har stor sandsynlighed for at være blandt de udvalgte. I kraft af en enorm vækst i handlen blev Nederlandene i det meste af

1600-tallet den mest magtfulde nation i verden ud fra et økonomisk, kulturelt, politisk og militært synspunkt - Det Gyldne Århundrede. Vores lands nationale identitet fik på denne måde et enormt løft. På samme tid så et væsentligt kendetegn ved Holland dagens lys. Indtil 1795 var vi en republik med et uformelt statsoverhoved, personificeret som den Orange Prins, der tillige var øverstkommanderende for hæren. En selvmodsigelse? Nej, en pragmatisk tilgang op til vore dage. Fordi vi rent faktisk ikke er et monarki, men en republik med et medlem af det Orange Hus som statsoverhoved. Samarbejde og sociale netværk Hollænderne indtager førstepladsen på verdensplan, når det gælder sociale netværk og websites som fx Twitter (26,8 %) og LinkedIn (26,1 %): Facebook vokser dag for dag, og LinkedIn bruger endda Holland som europæiske testområde. Hvorfor er hollænderne så knyttede til sociale netværk? Handelsverden i Holland har i flere århundreder været rettet ind på at bevare gode forbindelser og relationer. Den, der kender de rette folk, kan gøre hurtig karriere eller udvide sin

Nogle tal om Holland… Indbyggere

(2012) 16.730.632 personer

Areal

(2012) 41.526 km² (18 % vand)

Samlet eksportværdi

(2011) 409.358 (x millioner euro)

Samlet importværdi

(2011) 364.922 (x millioner euro)

Samlet landbrugseksportværdi

(2011) 72.800 (x millioner euro)

Samlet eksportværdi for blomsterløg

(2011) 695 (x millioner euro)

forretning. De sociale netværk egner sig fortræffeligt til dette formål. Verver Export driver virksomhed på europæisk plan med denne hollandske identitet! Sociale netværk og kommunikation spiller en væsentlig rolle for Verver Exports kommercielle aktiviteter. Det, at forsøge at gøre vores målgruppe opmærksom på blomsterløg og løgplantekoncepter på en innovativ måde, er derfor helt i tråd med vores hollandske rødder, og hos os står orange også forrest på scenen...


22

|

VerVe r eXPorT

Sidste år var Verver Export også repræsenteret til Floriaden i Venlo, Holland. Vi havde vores egen havepræsentation, hvor et stort antal af vores produkter har spillet en rolle i løbet af årene. Mange af jer besøgte parken og Verver Exports præsentation. I kategorien Have- og landskabsidéer blev Verver Export tildelt et certifikat, hvilket naturligvis har gjort os utroligt glade. Et uforglemmeligt minde fra den internationale havebrugsudstilling. Inspireret af alle de smukke ting, som er blev set hos vores kunder de sidste par forår og de dejlige begivenheder, vi har organiseret sammen, tilbyder vi dig endnu en gang pragtfulde og nye blandinger! Se dem!

Blandinger

hello holland

©


blandinger 11000

| 23

11003

Verver ‘early glow’ © Sig goddag til foråret

11001

11228

11002

Botaniske krokusser, traditionel blanding

11000

Verver ‘limmen‘

©

Botaniske krokusser, blanding

11001

Verver ‘nature‘ © Grandiflora krokusser, traditionel blanding

11002

Verver ‘heiloo‘ © Grandiflora krokusser, blanding

11003

Verver ‘océanique‘ © Grandiflora krokusser, blanding

11228

Verver ‘early glow‘ ©

Blandingen er tidligere end storblomstrende krokus. Den blomstrer somme tider i sneen. Læg mærke til højden, de forbliver helt beskedne med deres 5 cm.

tfm)_P∆

Meget interessant nyskabelse! En blanding af meget rustikke krokusser, ideel til forvildning. Plant den i store mængder på dine plæner. Meget tidlig blomstring.

tfm)_P∆

Overrask dine medborgere. Hvis den plantes om efteråret på plæner, får du et blomstrende tæppe om foråret. Hvis du lader planterne modne 6 uger efter blomstringen, så får du det samme resultat året efter. Altså... En god investering!

ufm)aP∆

Samme idé som med den traditionelle blanding 'Heiloo', men kun i blå og hvide farver. Meget flot!

ufm)aP∆

En smuk blanding af krokusser, hvor vi har valgt en kombination af gul og hvid. Tidlig blomstring og naturligvis meget holdbar.

ufm)aP∆


24

|

VerVe r eXPorT

11120

11004

11005

11229

11006

Verver ‘Borkum’ © Og desuden kommer vi og planter dem …

Meget tidlig blanding

11120

'Borkum'-blandingen er ikke diskret. Tværtimod er kontrasten mellem orange og blå fantastisk og kan ses på lang afstand. Den store fordel er at, vi kommer og planter den. Se mere på vores website!

uwg7aP∆

Blanding af tidlige krokusser og tulipaner, som blomstrer samtidigt. Først vil du se krokusserne komme op, derefter kommer tulipanerne. Primært til plæner, men du kan også plante blandingen i bede eller under træer.

uwg7aP∆

Verver ‘Simonszand‘ ©

I starten af foråret har denne blanding et vidunderligt og forfriskende skær. De røde refleksioner på tulipanerns kronblade skinner som var det læbestift. Meget nem at plante med maskine.

uwg7aP∆

Meget tidlig blanding

Samme ide som blandingen 'Texel' men i blå og rød. Den kan godt stå et par år.

uwg7aP∆

Med 'Ameland' vil du først se et hvidt tæppe, som ligner sne. Og derefter kommer den lille, røde tulipan og giver den selskab. En sammensætning, som allerede har vist sit værd i vores have i Keukenhof (NL).

uwg7aP∆

Verver ‘Borkum‘

©

Meget tidlig blanding

11004

Verver ‘Texel‘ © Meget tidlig blanding

11229 11005

Verver ‘Vlieland‘ © Meget tidlig blanding

11006

Verver ‘ameland‘ ©


blandinger 11121

| 25

11007

Verver ‘Xanthic Stars’ © En virkelig perfekt klassiker…

11008

11147

11009

Meget tidlig blanding

11121

Verver ‘Baltrum‘

©

Meget tidlig blanding

11007

Verver ‘Terschelling‘ © Blanding Perlehyacint

11008

Verver ‘Cinq Mousquetaires‘ © Blanding

11009

Verver ‘Phares atlantiques‘ © Meget tidlig blanding

11147

Verver ‘Xanthic Stars‘ ©

En af de mest raffinerede blandinger blandt vores kombinationer af krokusser og tulipaner. Sart lyserød på en ren, hvid bund. Nå ja, tænk godt over, hvor du planter den. Farverne skal virkeligt komme til udtryk.

uwg7aP∆

I byen Annecy-le-Vieux (F) har man beplantet en rundkørsel med denne blanding. Resultatet var fantastisk. Vær opmærksom på at krokus blomstrer meget længe, da det er koldt når de springer ud. Blomstringstiden for denne blandingen kan let nå op på 2 måneder.

uwg7aP∆

Jeg holder meget af perlehyacint fx sammen med andre løgplanter. Den blå farve går godt sammen med andre farver. Hvorfor ikke forære dig selv en skøn blanding, som du kan plante i kasser blandt dine tulipaner eller i kanten af et tulipan- eller narcisbed.

vgma)P∆

Hvis du påtænker at lave blå rækker med muscari, hvorfor så ikke bruge sammensætningen 'Phares Atlantiques'. Det gule og hvide fra den lille narcisse bryder perlehyacinternes monotoni. Også til din græsplæne.

vgma)P∆

Denne vidunderlige blanding af kaufmannia-tulipaner med gule, orange og røde toner vil i mange år fremover give liv til de mørkere partier på din bys pladser om foråret. Egner sig til naturalisering, evt. mellem bunddækkeplanter.

wg8a9®∆


26

|

VerVe r eXPorT

11262

11365

11013

11011

11149

Verver ‘dark Treasure’ © En af succeserne til Floriaden 2012…

Blanding hyacinter og tulipaner

11365

Verver ‘dark Treasure‘

©

Blanding hyacinter

11011

Verver ‘du nord‘ © Blanding hyacinter og tulipaner

11262

Verver ‘Flamboyant‘ © Blanding hyacinter

11013

Verver ‘Calor del amor‘ © Blanding hyacinter

11149

Verver ‘Caprices de Mars‘ ©

Meget speciel farvesammensætning, hvor den mørke hyacint spiller en afgørende rolle. Funkler selv i skygge! Til grundbeplantning er den bedst med røde tusindfryd.

vg5<)-P

Vi har samlet flere pastelfarvede hyacinter, der blomstrer samtidigt. Tilsyneladende vækker blandingen stadig begejstring. Det er også rigtigt, at den er smuk. Desuden nyder forbipasserende godt af dens duft. Blandingen har endnu engang overbevist mig i foråret 2006.

zg5<)-P

En flamboyant sammensætning af vidunderlige farver, der er utroligt diskret. En interressant blanding til bede, som skal tiltrække opmærksomhed i kraft af deres farver! Desuden lokker den også med dens behagelige duft!

zg5<)-P

En meget smuk bølge af tre violette toner. Omgiv blandingen med rosa og/eller hvide toårige. Blomstring i begyndelsen af foråret.

zg5<)-P

Behagelig sammensætning af alle hyacinternes farver.

zg5<)-P


blandinger 11150

| 27

11122

Verver ‘Moonlighting’ © Blomster uden ende

11151

11153

11152

Blanding hyacinter og tulipaner

11150

Verver ‘Mystic Pink‘

©

Blanding hyacinter og tulipaner

11151

Verver ‘Parfum des Vosges‘ © Blanding hyacinter og tulipaner

11152

Verver ‘Ville de Blanquefort‘ © Blanding hyacinter og tulipaner

11122

Verver ‘londres‘ © Blanding hyacinter og narcisser

11153

Verver ‘Moonlighting‘ ©

Jeg vil gerne, at du skal nyde godt af denne fantastiske opdagelse: et unikt møde mellem to blomster med nøjagtigt den samme farve. Lidt lyseblåt fra forglemmigej vil gøre 'Mystic Pink' endnu mere betagende. Også ideel til potter og kummer.

zg5<)-P

Tre forskellige tulipaner og tre farvede hyacinter gør denne komposition meget livlig. Hyacinterne er vidunderligt parfumerede og blomstrer først. Senere bliver de efterfulgt af tulipaner, således at du får en flot blomstring i 4-5 uger.

Ag5<)-P

Den nye introduktion i forbindelse med tulipanfesten i Blanquefort (F) baseret på duftende hyacinter. Denne sammensætning, med en rig blomstring, åbner showet, som fortsætter lidt senere med hvide tulipaner, så du kan nyde en fantastisk blomstringsperiode i 4-5 uger.

Ag5<)-P

En blanding af tulipaner og hyacinter. Nyd først hyacinterne, tulipanerne slutter sig til senere. Nyd godt af 5 til 6 ugers blomstringstid. Derudover er farvesammensætning meget smuk. Sammensæt et bunddække med hvide, lyserøde eller blå toner.

Ag5<)-P

Den subtile, bleggule farvetone er at finde i hyacinten, narcissen og 'Windmill'tulipanen; det lille laksefarvede signalhorn fra narcissen gør blandingen 'Moonlighting' til en fantastisk pastel-kombination. Du kan også tilføje gule violer med hornformede støvtråde.

Ag5<)-P


28

|

VerVe r eXPorT

11366

11014

11216

11263

11015

Verver ‘diotima’ © Livlig og munter…

Blanding hyacinter, narcisser og tulipaner

11216

Denne blanding blev indført i 2009 og navngivet under forårsfesten i Bourges (F). Delikat og meget vellykket sammensætning, hvor tulipanerne og de mørkerøde hyacinter slår sig løs mellem gule narcisser og lyserøde hyacinter.

Ag5<-P

Uanset om navnet henviser til en præstinde på Platons tid eller en asteroide mellem Mars og Jupiter… resultatet er en ekstremt sprudlende blanding af narcisser. Navngivet i 2011 i Bad Driburg (D).

Ah8<raP

I kender alle serien af Narcissus cyclamineus. De er ikke for høje, blomstrer flot, og er især meget smukke. Ja, dem har vi sat sammen i en lille blanding. Især til blomsterkasser, synes jeg.

wg8 >)aP

Verver ‘Pretty Smile‘ ©

En varm sammensætning af narcisser med meget friske, gule og hvide farvetoner kombineret med tulipanernes og hyacinternes meget varme røde farve. Blanding med meget lang og parfumeret blomstring.

Agh5<-P

Blanding narcisser

Interessant blanding af mange narcisser af alle typer. En opvisning i blomster.

Ah8<raP

Verver ‘Ville de Bourges‘ © Blanding narcisser

11366

Verver ‘diotima‘ © Blanding narcisser

11014

Verver ‘Trio Ciclo‘ © Blanding hyacinter, narcisser og tulipaner

11263 11015

Verver ‘Scala‘ ©


blandinger 11018

| 29

11017

Verver ‘Victory’ © Mange blomster...

11019

11124

11021

Blanding narcisser

11018

Verver ‘Couronnes Magiques‘ © Blanding botaniske tulipaner

11019

Verver ‘le Mercantour‘ © Blanding flerblomstrende

11124

Verver ‘Victory‘ © Blanding botaniske tulipaner

11021

Verver ‘Sunlover‘ © Blanding narcisser

11017

Verver ‘double Fountain‘ ©

En blanding, der giver dig mulighed for at vise det store publikum, at der er en interessant mangfoldighed i decasplit narcisserne. Du vil få flotte farver og former. Anbefales stærkt!

Dh8<raP

Bemærk: det er små tulipaner!! Alligevel "forsvarer" de sig glimrende. Man skal bare passe på, at de ikke bliver oplsugt af de toårige. Så plant dem hellere med en lille Viola cornuta (viol med hornformede støvtråde).

yh7\)aP

Det er især farverne, jeg synes om. Fra en hidsig rød, til en hidsig orange til laksefarvet. Kort, tidlig og med mange små blomster. Hvorfor ikke plante dem i alle byens blomsterkasser?

wh5<)P

De elsker sol, disse mini-tulipaner. Endnu et bevis på, at de står sig godt overfor deres større søskende. Sammensætningen 'Sunlover' er specielt vellykket! Pas på tætheden, det bliver til mange pr. m2.

yh7\)aP

Denne sammensætning af fyldt-blomstrende narcisser giver dig en meget karakterfuld blanding om foråret. Meget store blomster, som er fyldt med kronblade i en meget spændende farvepalet. Meget smuk.

Dh8<raP


30

|

VerVe r eXPorT

11284

11204

11025

11026

11230

Verver ‘allégro’ © Meget forfriskende…

Blanding

11284

Verver ‘allégro‘

©

Blanding

11204

Verver ‘almere‘ © Blanding tulipaner og narcisser

11025

Verver ‘Chaleur du Printemps‘ © Blanding tulipaner og narcisser

11230

Verver ‘Ville de lussac‘ © Blanding tulipaner og narcisser

11026

Verver ‘hot Springs‘ ©

En blanding, som blomstrer i 3 faser: du vil på denne måde i lang tid kunne nyde godt af et blomstrende bed. De livlige farver fra de forskellige sorter giver en dynamisk karakter til blandingen.

uEghi7\

En smuk hvid-gul forårsblanding gør os rigtigt glade. Narcisserne skaber et smukt bunddække, Frittillaria'erne hæver sig majestætisk over alle de andre sorter.

zIh5<aP

De, der ikke kender den orange variant af den fyldte narcis ‘Innovator’, kan lære den at kende med denne blanding. Sammensat med en tidlig orange tulipan og fremhævet på et bunddække af orange stedmoderblomster og en tofarvet, orange-lilla Viola cornuta vil du henrykke alle byens kvinder.

Dh5<P

En vidunderlig og meget elegant kreation fra byen, Lussac (F). En pastelfarvet sammensæting med en liljeblomstrende tulipan med lilla liljeblomster, der knejser over de andre sorter.

Ah5<)rP

Ved først øjekast skulle man tro, at det næsten er den samme blanding som ‘Chaleur de Printemps’. En orange narcis og en tulipan. Forskellen er, at farverne virkelig eksploderer, hvorimod ‘Chaleur de Printemps’ er meget mere diskret. Hver især er de meget smukke.

Dh5<P


blandinger 11027

| 31

11133

Verver ‘Valse Morgienne’ © Endnu smukkere med den rigtige grundbeplantning…

11028

11361

11154

Tidlig blanding

11027

Verver ‘Ville d‘auxerre‘ Tidlig blanding

11028

Verver ‘Provençale‘ © Blanding tulipaner og narcisser

11361

Verver ‘Valse Morgienne‘ © Tidlig blanding

11133

Verver ‘Ville de Besançon‘ © Tidlig blanding

11154

Verver ‘Ville de riom‘ ©

©

I begyndelsen af foråret vil du få tulipaner i fire farver: gul, hvid og tofarvet gul/ hvid. De ser godt ud med deres store blomsterhoveder. Jeg anbefaler, at du planter dem på en lilla eller blå bund. Men du kan også sætte dem farvetone på farvetone.

Dg8 >a®

Ligeså tidlig som 'Auxerre'. Den blomstrer i starten af sæsonen. De gule og hvide farver fra de fire sorter er altid perfekt sat sammen. Tøv ikke med at sætte blå eller hvide hyacinter rundt om. Vælg primært en bund i gule, hvide og orange farvetoner.

Dg8 >a®

Diskrete og blide toner, men gør sig alligevel godt bemærket takket være den dobbelte narcisse med form som en klassisk tulipan. Denne blanding opnår større elegance ved at lade den indgå i en beplantning med rosa og lilla stedmoderblomster og Judaspenge.

Dh5<P

En super sammensætning af storblomstrende tulipaner efter vinteren. Meget produktive. Godt råd om blandingen: lav et bunddække af hvide og blå forglemmigej.

Dg8 >a®

De farvespillende orange nuancer går perfekt sammen med den bleggule, hvilket 'Ville de Riom' fint viser. En prisbelønnet blanding, der har været værdsat i mange år: sikker succes med store blomster i en vidunderlig farvesammensætning.

Dh5<a®P


32

|

VerVe r eXPorT

11367

11249

11029

11035

11285

Verver ‘Fantasy island’ © En fantasi, som bliver til virkelighed……

Blanding tulipaner

11249

Verver ‘Jeannot‘

©

Tidlig blanding

11029

Verver ‘Fredericia‘ © Blanding mellemsæson

11285

Verver ‘Belcanto‘ © Blanding mellemsæson

11367

Verver ‘Fantasy island‘ © Blanding

11035

Verver ‘Pastel‘ ©

Meget vellykket blanding af to fosterniana-sorter. Denne blanding er særligt udviklet og tilegnet Jean Poirrot, tidligere leder for de grønne områder i byen, Garches (Frankrig).

wg8 >®

Jo, det flasher. Og du behøver ikke vente længe på fremkomsten af disse tulipaner med store blomster: som stjerner vil de funkle for dig i begyndelsen af foråret. Denne blanding vil ikke skuffe dig, især ikke hvis du sætter den på en bund af hvide stedmoderblomster (uden pletter, selvfølgelig!).

Dg8 >a®

Du planter et fantastisk forår med 'Belcanto'. Mange blomster i forskellige højder, som du vil se blomstre rigt i flere uger. Tulipanen 'Bestseller' har hovedrollen i denne blanding.

zIh5<P

En blanding af forskellige blomsterløg med flot niveaudelt blomstring. Et lille anemonetæppe efterfulgt af dobbelt-hyacinter, og det hele kronet med forskellige dansende tulipaner.

uCh7\P

Hvorfor lave om på noget, der fungerer fint ? I kataloget fra begyndelsen, og den vil blive der for altid. Sørg for at sætte den på en mørk bund, ellers kommer de lyse farver ikke frem. Lav fx et ensfarvet højbed med blå farvetoner fra stedmoderblomster.

Ch8 >P


blandinger 11031

| 33

11034

Verver ‘Spectacle de Couleurs’ © Fuldendt sort…

11033

11264

11286

Tidlig blanding

11031

Verver ‘Ville de Senlis‘

©

Blanding tidlige tulipaner

11033

Verver ‘gaité Printanier‘ © Blanding tulipaner

11264

Verver ‘Spectacle de Couleurs‘ © Blanding

11034

Verver ‘Fiesta gitana‘ © Blanding tulipaner og hyacinter

11286

Verver ‘Ville de Creutzwald‘ ©

Blomstring tidligt på sæsonen. Jeg vil endda sige, at blomsterne er lidt større end i 'Auxerre'-blandingen. De udvalgte farver er relativt mørke, men går fint sammen. Lav en kontrast med hvid.

Dg8 >aP

Dejlig blanding af livlige farver: De blomstrer engang sidst i april. Stilkene er relativt korte, omkring 30 cm. Blandingen anbefales på grund af et tidligt flor af mange farver, endnu før triumph-tulipanerne giver sig til at blomstre.

Ch8 >P

Et sandt show i dit forårsbed med denne blanding skabt af hr. Palacin. En sammensætning, der ikke kun har mange farver, men også mange former på blomsterne. Flerfarvet, men alligevel meget harmonisk!

CJh5<P

Meget livlig blanding i pastelfarver ! Anbring den, hvor den tydeligt kan ses, farverne fortjener at blive beundret. Hver kunde, der opdager den, bliver henrykt. Det er et ægte kareneval af farver. Læg godt mærke til, at den dominerende farve er rosa, og at kombinationen med orange og rød er "super" og et overraskende!

Ch8 >P

Døbt i foråret 2011 i Creutzwald (F). De smukke farver giver denne blanding konsistens. Den blomstrer i 3 faser. Passer perfekt sammen med Myosotis. Brug den!

Agh5<-P


34

|

VerVe r eXPorT

11287

11155

11037

11038

11126

Verver ‘Confetti’ © En vellykket fest…

Blanding tulipaner og narcisser

11155

Verver ‘golden dawn‘

©

Blanding tulipaner og narcisser

11287

Verver ‘Confetti‘ © Blanding

11037

Verver ‘Sorbet de Fruits rouges‘© Blanding

11126

Verver ‘Ville de gagny‘ © Blanding

11038

Verver ‘Jubilée‘ ©

Varme farvetoner i guld får en til at tænke på en romantisk solopgang og gør denne nye blanding eventyragtig. Farven på denne elegante tulipan gentages på en legende måde i narcisserne; den himmelblå forglemmigej komplementerer på perfekt vis denne harmoni af solrige farver.

Ch8 >rP

Der er virkelig tale om en regn af kulørt konfetti. Men farver, som meget elegant smelter sammen. En overraskelse i dit bed i mange uger!

Ah8 >P

Imens jeg spiste en sorbet med røde frugter, fik jeg ideén til denne blanding. En kombination af farver, der virkelig fortjener sit navn. Alle sorter har samme højde og samme blomstringstid. Lad os ikke glemme den smukke holdning. Skal helst plantes med Bellis i en blanding eller blå stedmoderblomster.

zh8 >)P

En blanding af varme farver. To variationer med violet genskær på bagsiden. Perfekt harmoni mellem de to tulipaner med rynkede kronblade. Plantes med en orange stedmoderblomst, en rød stedmoderblomst og en lilla Viola cornuta.

Dg8 >P

Fyldte, lilla tulipaner blandet med enkelte lyserøde og lilla enkeltblomstende tulipaner. For at få en god virkning med denne blanding, bør du plante et lyst bunddække: Hvidt eller rosa. Eller sæt judaspenge i blandingen! Højden af de valgte sorter varierer.

Ah} >P


blandinger 11040

| 35

11265

Verver ‘Billund’ © Sammensætning med stor succes i Danmark…

11156

11333

11039

Blanding

11040

Verver ‘loire‘

©

Blanding

11333

Verver ‘Billund‘ © Blanding

11156

Verver ‘Ville de Toulon‘ © Blanding

11265

Verver ‘harmony‘ © Blanding

11039

Verver ‘Ville de Malakoff‘ ©

Hvilken effekt og rigdom. Måske den mest ydende tulipan af dem alle. Meget blomsterig og god holdning. Desuden udvælger vi de bedste sendinger, du bliver aldrig skuffet ! Anbringes sammen med blå stedmoderblomster.

yh5<)P

En smuk blanding, som giver gode resultater hver for sig, men som man også sagtens kan sammensætte i kanter omkring flerårige. Gartnerafdelingen i Legoland i Billund (Danmark) har sammensat den.

Ah7\aP

En kraftfuld blanding med mange livlige, gule farver, der fremhæves af orange toner. Stor virkning takket være farvesammensætningen og strukturen: opbygget i etager med dværg-tulipaner og høje tulipaner, små og store narcisser og den meget majestætiske kejserkrone.

CJh5<P

Enorm variation af blomsterformer, hovedsageligt med botaniske tulipaner og narcisser. Plant dem tæt, og du vil få et blændende resultat!

uyghmÙP

En spektakulær blanding. Bunden bestående af gule tulipaner fremhæver det orange i den enkelte tulipan. Derudover er der lidt lilla for at give kontrast til de andre farver. Højderne varierer. Blandingen er ikke ligefrem diskret så den tiltrækker opmærksomhed!

Ah} >P


36

|

VerVe r eXPorT

11045

11159

11042

11046

11043

Verver ‘Ville de Maubeuge’ © Tone på tone i de 3 forårsfarver

DE RS

L ENS W

T BES

ON

ER

P EM FEH

Blanding fyldte murillo-tulipaner

11159

Verver ‘romanov‘

©

Blanding fyldte murillo-tulipaner

11042

Verver ‘lutétia‘ © Blanding fyldte murillo-tulipaner

11045

Verver ‘Ville de Maubeuge‘ © Blanding Verver

11043

Verver murillos ‘helvetia‘ © Blanding fyldte murillo-tulipaner

11046

Verver ‘Tapis Magique‘ ©

En meget imponerende og værdsat blanding af Murillo-tulipaner i en dristig rød-orange og en livlig lilla farve, hvilket gør 'Romanov'-blandingen lidt skrap, men også varm. Perfekt med hornviol i samme farvesammensætning og meget "stædig" i potter og kummer.

Yyh}.)P

Serien af fyldte murillotulipaner er et under. Den tillader os at lave superblandinger. Kort stilk, kompakt holdning og en meget homogen blomstring. 'Lutetia'blandingen har eksisteret i flere år og er fast inventar i vores kollektion. De rosa, hvide og lilla farver går bedst med hvid.

Yyh}.)P

En blanding i fyldte tidlige tulipaner som ’Auxerre’. Det er rigtige forårsfarver: Gul, hvid og orange. Farveforholdningen er den samme.

Yyh}.)P

Murillo-tulipanerne vækker altid glæde. Det er derfor med stor fornøjelse, vi præsenterer blandingen ‘Helvetia’. En mørk orange der sammensættes med hvid. Murillo-tulilpaner skuffer aldrig, og man vil atid bruge mange af dem.

Yyh}.)P

Meget pastelagatige toner, og jeg fornemmer en dominans af rosa. Du finder ikke nogen af disse varianter i de andre Murillo-blandinger, heller ikke inden for de ensfarvede varianter. En unik blanding i sin genre! Prøv den!

Yyh}.)P


blandinger 11047

| 37

11157

Verver ‘adagio’ © Varmer om hjertet…

11158

11288

11207

Blanding fyldte murillo-tulipaner

11047

Verver ‘Pré-mélange Murillo‘ © Blanding fyldte murillo-tulipaner

11157

Verver ‘Sunny Melody‘ © Blanding tulipaner, narcisser og Fritillaria

11288

Verver ‘adagio‘ © Blanding fyldte murillo-tulipaner

11158

Verver ‘Blossom Ballet‘ © Blanding

11207

Verver ‘Sunset‘ ©

Den mest kendte af alle blandinger. En sikker succes hos Verver Export. Vær ikke bekymret for, om blandingen er ordentligt lavet. Denne blanding er nøje gennemtænkt hos os: ikke mindre end 12 fyldte sorter er fordelt i den!

Yyh}.)P

Disse tætte Murillo-tulipaner danner tilsammen en mosaik af en frisk og smuk hvid farve og en fantastisk solgul. Vidunderlig med lysegule stedmoderblomster og hvide forglemmigej. Også en rigtig god blanding til potter og kummer.

Yyh}.)P

En varm blanding takket være sorterne med orange-gule farvetoner, som udgør denne blanding. Vores erfaring har lært os, at disse farver passer perfekt sammen med forskellige typer af grundbeplantninger i dine grønne områder.

AIh5<P

En ny blanding med Murillo-tulipaner med lettere uensfarvede kronblade i blide rosa og orange farvetoner. Et usædvanligt farvespil, som måske ikke forfører alle, men som helt sikkert vil vække opsigt i kraft af dens originalitet.

Yyh}.)P

Disse fyldte tulipaner i en dristig blanding af rosa og orange varmer vores hjerter hele dagen lang. De er meget tiltrækkende, og giver dig virkelig noget for pengene med kæmpestore blomster.

Yyh}.)P


38

|

VerVe r eXPorT

11234

11048

11051

11058

11052

Verver ‘Bouquet des Mariés’ © Vi er vidner …

Blanding mellemsæson

11048

Verver ‘royal‘

©

Blanding

11234

Verver ‘Bouquet des Mariés‘ © Blanding

11051

Verver ‘Ville de la Baule‘ © Mild blanding

11052

Verver ‘Vanilla‘ © Tofarvet blanding

11058

Verver ‘Parmentier‘ ©

Måske den blanding, der har det flotteste udseende og holdning. På korte stilke med enkle blomster. Alle sorter har en lilla flamme. Den dominerende farve er orange. Sæt ikke alt for høje toårige sammen med den. Hellere et bunddække med lilla Viola cornuta'er med orange hjerte.

zh8 >)P

Endnu en sammensætning fra hr. Canneau. Brug en bund af hvide Myosotis. Du vil få en smuk brudebuket i din by. Overdådig i bede på pladser og i handelsgader.

yh}.)P

En blanding, der giver et godt resultat. Meget god holdning med tre sikre værdier! Plantes med tusindfryd (Bellis)!

Bh8 >)P

Blege toner på en hvid bund, her er en blanding af korte tulipaner med blide farver. Et strejf af rødt forstærker indtrykket af harmoni.

Ch8 >)P

En blanding, som allerede bliver plantet meget i Frankrig, men altid solgt som separate blandinger. To triumph-sorter. Et bunddække af hvide stedmoderblomster eller tusindfryd. Meget smukt!

Dh8 >P


blandinger 11059

| 39

11060

Verver ‘Mondorfles-Bains’ © Frodig og overbevisende...

11161

11368

11266

Blanding mellemsæson

11059

Verver ‘Ville de Metz‘

©

Blanding flammer

11060

Verver ‘Topaz‘ © Blanding tulipaner, Allium og Iris

11266

Verver ‘Ville de SaintMéen-le-grand‘ © Landlig blanding

11161

Verver ‘Ville de Mâcon‘ © Rig blanding

11368

Verver ‘Mondorf-les-Bains‘ ©

Hvis du påtænker at plante denne blanding på et andet bunddække end på dette billede, så sørg for at det er orange. Men forbilledet kan man godt følge og succesen er sikker!

Dh8 >P

For at få en "flashy" effekt, bør du plante denne livlige blanding i rundkørsler, ved indgangsveje til byer osv. Ikke så diskret, mildt sagt... I øvrigt kan du regne med en fremragende holdning i forhold til stivhed og blomstringstid.

Dh8 >P

En blanding, som skifter farve gennem hele foråret. Den vil konstant overraske dig! Her med Louison Bobet-museet (F) som baggrund.

AIghi7\

En munter fest med fantastiske tulipaner og mange hvide narcisser. En helt ny sammensætning, der har egenskaberne fra en blanding til naturalisering. Plant dem ikke for tæt, ca. 25 løg pr. m2. For at fuldende festen kan du tilføje gul gemserod og hvid måneskulpe.

Eh8 >rP

Denne blanding fik i foråret stor succes til vores præsentation i Keukenhof (NL). Derfor fortjener den fuldt ud sit smukke navn og en plads i kataloget.

xJh}.P


40

|

VerVe r eXPorT

11369

11236

11129

11162

11164

Verver ‘Border Sensation’ © Start sæsonen med farver…

Blanding tulipaner og narcisser

11369

Verver ‘Border Sensation‘ © Blanding tulipaner og narcisser

11236

Verver ‘reflections‘ © Blanding mellemsæson

11129

Verver ‘Tapetta Prima Bella‘ © Blanding

11164

Verver ‘royal anniversary‘ © Overdådig blanding

11162

Verver ‘Ville du neubourg‘ ©

En rigtig varm sammensætning af tulipaner og narcisser, der virkelig er perfekt til at plante i et bed med flerårige planter. Den bliver stjernen, inden dine kantplanter begynder at få farve.

Ahi7\P

En sammensætning fra hr. Palacin, der er bemærkelsesværdigt varm og stærk. Glem ikke den gule Doronicum og de røde tusindfryd for at få en perfekt sammensætning!

Eh8 >rP

Skal plantes på dine græsarealer, som du vil have i blomst. Eller endnu bedre på græsarealer, hvor du ønsker, at vi kommer og planter med vores maskine. Gå ind på vores hjemmeside og læs artiklen om mekanisk beplantning. Anbefales stærkt!

xh7ÛaP∆

En stilfuld samling af meget mørkerøde tulipaner og en hvid, flerfarvet sort i de samme toner. Viften af farver går perfekt sammen med blomsternes form. En bundbeplantning i hvid eller bleg-rosa giver et vellykket resultat, men du kan også kombinere det med hvid måneviol.

Dh8 >P

En rigtig blomsterfest med hvide og gule farver. Denne blanding har allerede vist sit værd i de senere år, og det er derfor vi varmt anbefaler 'Neubourg'. Et væld af blomster i alle former, en sensation i dine forårsbede, potter og kummer.

xh7\)P


blandinger 11163

11208

Verver ‘Ville de Mandeure’ © Garanteret succes…

11165

11290

11062

Stærk blanding

11163

Verver ‘Copains de Jo Jo‘ © Blanding tulipaner og narcisser

11290

Verver ‘Ville de Mandeure‘ © Blanding

11165

Verver ‘den haag‘ © Blanding

11208

Verver ‘Jacqueline‘ © Tofarvet blanding

11062

Verver ‘Ville de Beauvais‘ ©

En meget livlig blanding med fire forskellige tulipaner i røde og gule toner, komplementeret af små, søde stedmoderblomster. Tulipanerne har samme højde og blomstrer på præcis samme tid. Rig blomstring, meget konstant kvalitet. Kort sagt en af vores bedste blandinger.

zh8 >)P

'Ville de Mandeure' blev navngivet i foråret 2011 under en forårsfest. Med denne blanding vil alt altid være perfekt. En masse former og farver fra disse tulipaner og narcisser, som fortsætter med at danne et hele. Meget overraskende!

Ah8 >P

Uensfarvede tulipaner og en blanding af dynamiske farver med god kontrast gør 'Den Haag' til noget unikt. Har opnået stor succes, især med en bundbeplantning af stedmoderblomster med gule og lilla farvenuancer og med den charmerende primula (Primula veris).

Eh8 >P

En blanding fra Keukenhof (NL), som er skabt af vores hollandske have-kreatør, Jacqueline der Kloet. Til et meget livligt rækkebed i orange-røde farvetoner, der fremhæves nydeligt af den lilla tulipan og Fritillaria persica.

BGh5<P

Pragtfuldt sortiment i rødt og hvidt, med en tulipan i livlig rød, en stribet i rød i samme tone og med en meget lille tulipan som underparti. Viola cornuta i hvid kan sættes under.

xh8 >P

| 41


42

|

VerVe r eXPorT

11267

11064

11289

11069

11065

Verver ‘Prima ille et Vilaine’ Forårsagtigt genskær...

Blanding

11267

Verver ‘Prima ille et Vilaine‘ © Blanding mellemsæson

11064

Verver ‘Ville de Joinville‘ © Blanding Triumph-tulipaner

11065

Verver ‘Tuti Fruti‘ © Blanding tulipaner og Frittilaria

11289

Verver ‘Cocktail limon Fraises‘ © Blanding mellemsæson

11069

Verver ‘lexion‘ ©

Det hvide, forårsagtige skær er funklende og her med lidt rødt. Man kan plante den spredt eller tæt, begge dele er muligt. Anbefales stærkt.

Agh8 >a∆

I forbindelse med festen i Nanterre (F) i 2006 kunne vi se den overalt i parken. Blandingen har eksisteret længe, men fungerer altid godt.

Dh8 >P

Det findes ikke en blanding med flere sorter og toner: Mere end 15 forskellige. Alligevel kan man ikke blande alt muligt. Man skal absolut tage farvekombinationen i betragtning og ligeledes højderne og blomstringstiden, ellers får man for stor en variation. Altid spektakulær!

Dh8 >P

En meget speciel sammensætning pga. den tidlige blomstring, som denne specielle Frittilaria har. De små og mindre tunge blomster på denne Frittilaria skaber sammen med tulipanen 'Vanilla Cream' en cocktail af diskrete farvetoner.

AGh5<P

Anbefales stærkt. Denne blanding er ikke til at komme uden om. Store blomster i rosa og creme farve, med nogle få mørke spidser som kontrast. Sammensættes med et bunddække i lilla farvetoner. Læg mærke til, hvor utroligt meget farverne varierer i løbet af blomstringen. Obligatorisk!

Eh}.P


blandinger 11066

11071

Verver ‘Bavaria’ © Hvad kan vi mere sige ..

11068

11239

11070

Blanding

11066

Verver ‘Kinky‘ Blanding

11068

Verver ‘Ville du Chesnay‘ © Ild-blanding

11070

Verver ‘Fête de la reine‘ © Blanding

11239

Verver ‘Bavaria‘ © Blanding

11071

‘Kinky’ betyder lidt dristig. Se selv hvorfor. Uanset hvad, er farverne meget smukke.

Eh8 >P

Perfekt sammensætning af farven fra tulipanen og narcissen. Byen Chesnay (F) ligger tæt på Paris og er en meget blomsterrig by. Vi har med stor glæde leveret denne blanding til byen. Vælg et bunddække i orange eller blå toner.

Dh}.P

Vil du have et show? Så er den her! Ene pangfarver i blandingen, som kan ses på 10 km afstand. Forskellige orange farvetoner møder hinanden og skaber et festfyrværkeri. Planterne bliver 50 cm, men står perfekt. Hold dig til orange farver med andre planter, som skal plantes ind.

Eh}.P

Et eneste ord: pragtfuld. Perfekt sammensætning af forskellige tulipaner, narcisser og Fritillaria. Bravo til byen, Chaville (F)!! Lad os nu ikke glemme de orange levkøjer/agersennep!

xJh}.P

Høst komplimenter, når du viser denne sammensætning for det store publikum. Fremhæv disse sarte toner over et tapet af blå toner, helst med stedmoderblomster. Mine komplimenter til den person, der har udtænkt det, den behager enormt.

Eh}.P

©

Verver ‘Cécaréa‘ ©

| 43


44

|

VerVe r eXPorT

11130

11209

11073

11075

11268

Verver ‘Violet Sky’ © Meget vellykket blanding …

Blanding

11130

Verver ‘Violet Sky‘

©

Blanding

11209

Verver ‘lizanne‘ © Blanding liljeblomstrende tulipaner

11073

Verver ‘Cocktail de la Passion‘ © Blanding tulipaner og narcisser

11268

Verver ‘Fringed Pastel‘ © Blanding liljeblomstrende tulipaner

11075

Verver ‘Ville d‘amnéville-les-Thermes‘©

En virkeligt smuk sammensætning i hvid og violet. Tre sorter, som blomster i samme højde og på samme tidspunkt. Ideel til at kombinere med hvid og blå forglemmigej.

Eh}.P

En smuk blanding, der skal sammensættes med en beplantning af toårige. De liljeblomstrende tulipaner nejer elegant med hovedet over det farvede tæppe, som de andre blomster skaber.

Eh7\P

Vi har brugt 3 år på denne blanding, men resultatet viser sit værd hvert år. En kortege af liljeblomstrende tulipaner i varme farvetoner, hvor ingen variant føler sig utilpas.

Eh7\P

Denne blanding forskønnede Keukenhof (NL) i foråret. Meget diskret sammensætning i kraft af sin kombination af meget elegante og creme-hvide blomster.

Ahi8 >P

Dine omgivelser bliver glade med de livlige farver i denne blanding. De liljeblomstrende tulipaners graciøse former er altid dejlige at se på. Meget god holdning og lang blomstringstid. En blanding, som passer til denne meget kendte bys fremtoning!

Dh8 >P


blandinger 11076

11077

Verver ‘Suzanne’ © Blomstrer i april

11240

11210

11269

Blanding liljeblomstrende tulipaner

11269

Verver ‘Quilts‘

©

Blanding tulipaner og narcisser

11210

Verver ‘Suzanne‘ © Blanding tulipaner og narcisser

11240

Verver ‘Pink Snowflakes‘ © Blanding liljeblomstrende tulipaner

11076

Verver ‘etoiles d‘andalusie‘ © Blanding liljeblomstrende tulipaner

11077

Verver ‘Classico‘ ©

En meget udtryksfuld blanding i røde og hvide farvetoner. Meget majestætisk, især pga. de meget levende liljeblomster. Vidunderlig sammen med en hvid bundbeplantning af toårige.

Ahi8 >P

En munter og forfriskende blanding af mange forskellige tulipan-, und narcissertyper, der alle blomstrer i april. En fantastisk opvisning, som giver farver i mange uger.

Dh8 >P

Helt enkelte, men pragtfulde. Omgivelserne bør også forblive enkle: hvid, men med forskellige planter. Der er nok af muligheder med dette hvide tæppe af lyserøde toner.

Dh8 >rP

Nogle af mine foretrukne liljeblomstrende tulipaner findes i denne lystige blanding. Jeg brugte meget tid på at få et billede af dem. Læg mærke til, hvor godt sorterne går sammen. Det er smukt. Lav en bund af mørke Heuchera plantet i en krydsplantning med Doronicum.

Eh7\P

Klassisk blanding. Du bør vide, at vi ikke inkluderer alle liljeblomstrende sorter i denne blanding. Der findes også for korte eller for tidlige sorter. Blomsterformen høster ofte anerkendelse.

Eh7\P

| 45


46

|

VerVe r eXPorT

11252

11291

11168

11167

11212

Verver ‘Cornwall’ © Naturlig udstråling…

Blanding

11167

Verver ‘Ville de Mazamet‘ © Blanding

11252

Verver ‘Cornwall‘ © Blanding tulipaner og narcisser

11291

Verver ‘Ville de Bayeux‘ © Blanding

11168

Verver ‘Spring dance‘ © Blanding tulipaner

11212

Verver ‘Mercure‘ ©

En elegant blanding, som vi har navngivet i forbindelse med tulipan-festen i Mazamet (F). De hvide og bleggule tulipaner, såvel som narcisserne danner en betagende kontrast med den mørke tulipan 'Gavota'. Vidunderlig med to farver fra måneviol (judaspenge) og hvid forglemmigej som bunddække.

Eh8 >P

Blanding omkring sorten 'Brasil'. Sammensætning med et meget naturligt og landligt look takket være den lille botaniske iris. Farverne er hovedsagligt afdæmpede. Meget lang blomstringstid. Må ikke sættes for tæt!

Agh5<aP

En super farvesammensætning i rosa og lilla toner for tulipanerne: de hvide narcisser giver præget. De liljeblomstrende liljer tiltrækker især stor opmærksomhed i denne blanding, der blev navngivet i 2011.

Ah8 >rP

Syrlige, men romantiske farver i en sensationel tulipan-blanding sat sammen med rigt blomstrende, hvide narcisser, den store Fritillaria 'Ivory Bells' og det flotte blå fra Muscari. En levende og munter sammensætning til et helt specielt sted i byen.

Eh8 >P

Højdepunktet af raffinement ! De vidunderlige liljeblomstrende tulipaner i to farver kan sagtens bruges som en enkelt blanding, men de er ligeså smukke sammensat med en basisbeplantning af toårige.

Ei8 >P


blandinger 11213

| 47

11242

Verver ‘rosa nube’ © Alle de smukke farver og former under et!

11083

11370

11214

Raffineret blanding

11370

Verver ‘rosa nube‘

©

Blanding

11242

Verver ‘europa‘ © Blanding tulipaner

11213

Verver ‘Stars‘ © Blanding meget blide toner

11083

Verver ‘Ville de Saint-galmier‘ © Blanding dobbelt

11214

Verver ‘double Joy‘ ©

En lyserød sky med hvide og lilla farvetoner. Takket være dens højder og former fra forskellige blomster er denne blanding meget udtryksfuld. En grundbeplantning med blå eller lilla stedmoderblomster vil give den endnu mere kraft.

AJhi8 >P

Lidt højttravende i dette tilfælde. Sæt den derfor på en lidt mindre formel måde i dit eget bed. Derimod er sammensætningen meget vellykket. Forskellige lilla og rosa farvetoner, som sammen nyder godt af foråret.

Ei8 >P

Med den frynsede rand hos disse sorter, vil denne blanding indtage hovedrollen i din beplantning. Desuden lægger man godt mærke til dens farve takket være kombinationen af hvid og rød.

Ch8 >P

Få fat i en vagt til bedene, fordi her er endnu en sammensætning, som vil vække borgernes begejstring. En endnu mere perfekt symfoni, hvis du sammensætter den blide, gule og den rosa-gule farve fra tulipanerne med et bundække af rosa Viola cornuta. Meget vellykket!

Di}.P

En smuk og romantisk blanding af fyldte tulipaner i et meget diskret tapet af farver, der går fra rosa til lilla. Man kan lave en smuk sammensætning med forskellige toårige i de samme farvetoner.

Di}.P


48

|

VerVe r eXPorT

11131

11243

11085

11169

11086

Verver ‘double Fantasy’ © Klasse …

Overraskende blanding

11131

Verver ‘double Fantasy‘ © Blanding

11243

Verver ‘altitude‘ © Blanding

11085

Verver ‘latido‘ © Blanding dobbelt

11086

Verver ‘Sunny Side‘ © Blanding dobbelt

11169

Verver ‘double dream‘ ©

Borgerne i Chaville (F) kan være tilfredse med den service, deres grønne områder giver dem. En perfekt kombination af tre sorter. Især farver, som passer godt sammen. Følg deres eksempel ved at plante denne blanding på en bund af hvide alpe-myosotis.

Di}.P

Spektakulær ud fra farverne og formerne. Denne blanding har en anselig højde, men kan nemt anvendes. For alle dem, der gerne vil gerne have et imponerende bed!

EJi5<P

En blanding baseret på fire varianter af fyldte, sene tulipaner, som alle har samme højde, form og blomstringstid. Rosa, creme og hvide farvetoner. Lav et bunddække i de samme toner eller et rigtigt mørkt med lilla eller blå toner.

Ci5<P

Skabt og præsenteret i 2004. Denne blanding har fundet vej til vore kunder. De varme farver forførte alle, der så den for første gang. Denne blanding med fire fyldte sorter udvikler sig på smukkeste vis. Du vil se en lysende orange farve mod slutningen af blomstringen.

Ei5<P

En blanding, som er udtænkt og skabt af en hollandsk planteavler. Ingen skrigende farver, men mere diskrete. Du kan ikke se sorterne enkeltvis, de fås kun i denne blanding. På en hvid baggrund af forglemmigej!

Ei5<P


blandinger 11090

| 49

11132

Verver ‘Prélude’ © Perfekt farvekombination…

11089

11292

11087

Blanding

11087

Verver ‘Ville de Vélizy‘

©

Blanding alle former

11089

Verver ‘Ville de Woippy‘ © Blanding tulipaner

11292

Verver ‘Prélude‘ © Blid blanding

11090

Verver ‘Pink Mist‘ © Raffineret blanding

11132

Verver ‘Verver 2007 Cinquantenaire‘ ©

Gør præcis som skaberen af denne blanding: Brug den med et bunddække af stedmoderblomster i meget lyseblå farver. Opdag den kønne kontrast mellem farverne. Den skal ikke benyttes i små mængder. Nej, plant mindst 250 løg i et bed.

Di5<P

Forskellige former og farver vidner om tilstedeværelsen af mange tulipansorter, men alle med komplementærfarver. Resultatet er meget smukt. Byen Woippy (F) nær Metz er en meget blomsterrig by! Vi indviede blandingen i maj 2006 sammen med byen.

Ei5<P

Et perfekt farvebryllup udelukkende med tulipaner! En fremragende blanding, som kan sammensættes med alle toårige sorter.

Agh8 >rP

Denne sammensætning af tulipaner fra forskellige serier og alle med de samme blide farvetoner, var meget efterspurgt i 2005. Prøv den med rosa forglemmigej under, sat sammen med marineblå Cineraria.

Ei5<P

En af de smukkeste, nye blandinger. Du skal kun plante hvide Myosotis rundt om for at opnå en "brudeslørseffekt", som i en blomsterbuket.

Ei5<P


50

|

VerVe r eXPorT

11350

11170

11092

11172

11093

Verver ‘Stockholm’ © Sydens varme, som kommer fra nord…

Blanding

11170

Verver ‘orion‘

©

Blanding flerblomstrende tulipaner

11092

Verver ‘or et Sang‘ © Blanding viridflora-tulipaner

11093

Verver ‘Perles de Printemps‘ © Blanding

11350

Verver ‘Stockholm‘ © Blanding

11172

Verver ‘Ville de Billy Berclau‘ ©

Til yndere af diskrete farver er denne blanding et fortræffeligt valg. Farven på de udvalgte tulipaner ændrer sig i løbet af blomstringen fra creme-hvid til ren hvid med lilla pletter. Dette forbløffende farvespil bliver på vidunderlig vis forstærket af to farvetoner fra Lunaria (judaspenge) og Viola cornuta.

Eh5<P

Pangeffekt med denne blanding af flerblomstrende tulipaner. Hvor navnet stammer fra, er nemt at gætte.

Ei5<P

Dem, der har fulgt mig fra starten, ved, at jeg er stor fan af viridflora-varianten, 'Spring Green' (tulipaner med grønne blomster). Så her er den ved siden af dens søster 'Perles de Printemps'.

Ei5<P

Et show med masser af farver, som prydede hele Stockholm (SE) i foråret 2012. Lang blomstring takket være tulipaner og narcisser af forskellige typer og naturligvis til at krone denne vidunderlige blanding: Kejser-Frittilaria.

DJhi5<P

Usædvanlig blanding, som mange af vores kunder allerede har set. I forhold til farver og formen på blomsterne er denne blanding meget behagelig at se på. Du bør helt sikkert plante den på et leje af forglemmigej i en blanding. Anbefales stærkt!

BEKi5<P


blandinger 11293

| 51

11270

Verver ‘Trelleborg’ © Ringende småklokker…

11246

11294

11215

Blanding

11215

Verver ‘Perfect Match‘ Blanding tulipaner og narcisser

11293

Verver ‘lali‘ © Blanding

11246

Verver ‘amazonia‘ © Blanding

11270

Verver ‘luxury Bells‘ © Blanding tulipaner og Frittilaria

11294

Verver ‘Trelleborg‘ ©

©

En raffineret sammensætning af tulipaner og Allium (prydløg), hvor vi har brugt den lilla farve i forskellige styrker. En bemærkelsesværdig blanding, der blomstrer meget længe.

EJÚi5<P

'Lali' blev navngivet i foråret 2011 i Aulnay-sous-bois (F). Meget mild og alligevel spektakulær. En grundbeplantning med stedmoderblomster vil forsøde den yderligere.

Ah8 >P

De forskellige højder gør denne blanding meget attraktiv. Narcisserne går tur som små nisser i den store skov af tulipaner og Allium. Meget luftig i kraft af farvesammensætningen og forskellene i højder.

BDHi5<P

Hovedrollen indehaves her af Frittalaria persica 'Ivory Bells'. En smuk blanding af de frodigste blomsterløgssorter. Vidunderlig sammen med en bundbeplantning af stedmoderblomster eller andre toårige.

DJh5<P

Navngivet i foråret 2011 i Trelleborg (DK), hvor denne blanding virkelig tiltrak blikke i en rundkørsel i byen. Hovedrollen er naturligivs indtaget af Frittilaria 'Ivory Bells'!

EJhi5<P


52

|

VeRVe R e XPoRT

I dette katalog finder du mange nyheder inden for udvalget af tulipaner. Nogle af dem er virkeligt specielle og nye i sortimentet, andre er blevet taget med som erstatning for forsvundne sorter. Vi vælger naturligvis i første omgang de nye sorter på basis af deres æstetiske egenskaber. Men for at blive bedømt som egnet til Verver Exports produktudvalg, skal en sort leve op til andre kriterier. Vi tager f.eks. højde for sorternes ydelse, vi kontroller om sorten holder godt under lager- og fragtprocessen i Holland og hos kunden, og naturligvis garanterer vi vækstpålidelighed i dine beplantninger.

nYhedeR

hello holland


nyheder 12518

| 53

12532

Tulipan ‘early Surprise‘ Ny gruppe blandt de specielle tulipaner…

12533

12526

14028

15535

15531

16024

narcisser ‘Ferris Weel‘ Som solen midt på himlen…

Surprise tulipaner

Triumph tulipaner

12518 ‘early Surprise‘ Smuk, rosa blomst omgivet af en hvid kant.

Triumph tulipaner

Darwin hybrid tulipaner

12526 ‘Boston‘

12532 ‘Typhoon‘

En meget speciel farvesammensætning! Med lidt fantasi vil du kunne se læber med masser af rødlilla makeup…

En blodrød Triumf-tulipan, hvor formen på blomsten næsten ligner en liljeblomst. Meget elegant og yndig!

12533 ‘ light and dreamy‘ Kronbladene med en meget delikat lavendelfarve med bleg kant er bedårende. En perfekt farvepastel til årstiden. Denne tulipan blomstrer meget længe på lange og hårdføre stilke.

ZGh8>pP ZGh;8>P ZEh8>pP ZEh;8>P Botaniske krokus

14028 chrysanthus ‘Gipsy Girl‘ Hvert løg giver 3-4 blomster. De gule blomster fremhæves af lilla striber.

Narcisser trompet/storkronede

Narcissus triandrus

Allium (prydløg)

15531 ‘Ferris Wheel‘

15535 ‘Puppet ‘

16024 ‘Forelock‘

En helt ny narcisse med ekstrem stor blomst, hvoraf navnet 'Ferris Wheel' (Pariserhjul). Trompetten, som er omgivet af en orange kant, bliver gul helt ned til bunden.

En charmerende, lille narcisse med en lille, mørkorange skål. Normalt frembringer hver stilk 2 blomster.

En Allium med hanekam! Rustbrun blomst med en forunderlig blomsterhårtop over blomsterdusken.

Stfm_P∆ ?Cg8>aP ?zhr8>a ?Hƒj;a


54

|

VeRVe R e XPoRT

12529

12525

Tulipan ‘Flaming Flag‘ Perfekt til sammensætninger…

12519

15532

12535

15534

Tulipan ‘dream Club‘ Du får noget for pengene…

Surprise tulipaner

Triumph tulipaner: Lave Sorter

16176

36069

Triumph tulipaner

Multiflora tulipaner

12519 ‘Silk Surprise‘

12525 ‘Ice lolly‘

12529 ‘Flaming Flag‘

12535 ‘dream Club‘

Blomst med en smuk hvid farve spættet med lyserød.

Ved første øjekast en almindelig rødgul tulipan. Men du vil snart se, at farverne er ekstremt forførende. Meget store blomster på en kort stilk.

En fantastisk tulipan, hvor lilla giver effekt til blomstens elefenbensfarve. Meget hårdfør!

Bedårende rosa blomst med lidt hvid farve. Giver dermed en helt anden effekt end 'Candy Club', som er mere rosa-rød. En pragtfuld buket på en enkelt stilk!

ZFh8>pP Zwh)8>P ZDh8>pP ZEi}.pP Narcisser trompet/storkronede

15532 ‘ Standard Value‘ Standard Value' er en meget mørkegul trompetnarcisse, der er meget værdsæt, og som man kan plante i bede, beplantninger eller på plæne.

Narcissus jonquilla

Chionodoxa (Snepryd)

15534 ‘lieke‘

16176 forbesii ‘Blue Giant ‘

En ny og hvid narcisse med lækker duft og flere blomster pr. stilk.

Dens navn siger det. Pragtfulde, store blomster: den egner sig dermed perfekt til maskinbeplantning under plæne. Smuk, blå farve.

Iris hollandske

36069 ‘lion King‘ Smuk blomst med brun-bronze-lilla farve. Bedårende til elegante sammensætninger i tidlige sommerbede.

!Cg8aP∆ ?Chr8>a Sugo)_∆ VFip;_P


nyheder 12523

| 55

12531

Tulipan ‘Monte orange‘ Smukke pastelfarver til vellykkede ægteskaber…

12534

12522

15533

16175

16025

16178

allium ‘Gladiator‘ Hårdfør som en gladiator…

Prince tulipaner

Fyldte tidlige tulipaner

Triumph tulipaner

Liljeblomstrende tulipaner

12522 ‘Candy Prince‘

12523 ‘Monte orange‘

12531 ‘Request ‘

12534 ‘Firework‘

Navnet siger det allerede. Denne tulipan er "lige til at spise". Sart rosa, en farve som ikke er for dominerende.

Denne tulipan skyder et fyrværkeri af små, melonfarvede kronblade i vejret med en forførende duft. 'Monte Orange' skal absolut på din liste med "uundgåelige"!

Denne tulipans røde farve trækker kraftigt over mod brun. Unik blomsterfarve i sortimentet af tulipaner!

Farvesammensætning som på 'Flaming Parrot', men med form som en liljeblomstrende tulipan. Uundgåelig i dine bede med livlige farver.

ZCh8>pP ZCh5<pP ZDh8>pP ZEh7\pP Narcissus jonquilla

Allium (prydløg)

Fritillaria Rascals

Iris botaniske

15533 ‘Blushing lady‘

16025 ‘Gladiator‘

16175 ‘Bach‘

16178 aucheri

En lille og meget livlig narcisse, der stammer fra planteskolen Brent & Beacky Heath i USA. Efterhånden som blomsten modnes pudres skålen langsomt med rosa.

Blomsterne har en smuk lavendelblå farve. Denne Allium opnår stor højde på en robust stilk. Sæt den fx sammen med Nepeta, Lavandula, eller sæt den i kanterne ved dine rosenbuske.

Sort med blomster, som har en smuk klar og rød farve. Denne nye serie af Fritillaria er virkelig melodisk!

En virkelig gammel iris: dens indførsel går helt tilbage til 1890. Smuk, lysende blå farve.

?Chr8>a &Lƒj;qa ?Hghq≠P Qugpr)a


56

|

VeRVe R eX poRT

Vi holder alle af en smuk blomstrende bymidte om foråret. Vores produktlinje Les Happies er perfekt til at udsmykke store blomsterkummer. "Professionelle" blomsterkummer, som står ude hele vinteren, giver generelt løgene tilstrækkelig beskyttelse mod frost. Sæt løgene sammen med en vinterbeplantning med Erica (lyng), Skimmia eller andre flotte buske for at få en smuk overgang fra vinter til forår. Eftersom løgene blomstrer i forskellige faser, er det vigtigt at plante mange pr. kvadratmeter. Det er kun på denne måde, du kan nyde godt af godt udfyldte og farverige blomsterkummer.

The happies

hello holland

©


the happies 11173

11174

Blanding

Verver ‘happy days‘

11175

Blanding ©

Lad os huske vores bedste dage...

Qxgh¶\)P 11176

Verver ‘happy dreams‘ Drøm sødt!

Qygh¶\)P

Happy, men i sær sidst på sæsonen!

Qxh¶\)P 11261

Blanding

Verver ‘happy dive‘ ©

Blå-hvid-rød og så balancerer de smukt!

Qxgh¶\)P

Verver ‘happy Feeling‘ Man har det godt!

Qygh¶\)P

Vamos à la playa!

11248

Blanding ©

Verver ‘happy Beach‘ ©

Qxh¶\)P

11247

Blanding

Verver ‘happy enano‘

Blanding ©

Blanding ©

Verver ‘happy sky‘ © Smukke, lyserøde toner!

Qyh¶\)P

| 57


58

|

VerVe r eXPo rt

en uvurderlig nytteværdi førhen og nu! Sortimentet af historiske løg består af sorter, der udgør en del af en kæmpestor kollektion af tulipaner fra Hortus Bulborum til Limmen og historiske narcisser fra producenten, Joséphine Dekker. Denne meget specielle produktlinje fra Verver Export gør det muligt at give merværdi til historiske haver ved kirker, klostre og slotte. Vores produktserie giver bl.a. yderligere “momentum” til blomsterløgenes og havedyrkningens lange historie.

historiske blomsterløg

hello holland

©


historiske blomsterløg historiske narcisser

historiske tulipaner

Fantastiske, ældre sorter fra Joséphine Dekker, der er ekspert i historiske narcisser.

Historiske tulipaner fra Hortus Bulborum (Holland). I denne have dyrker man stadigvæk gamle sorter til forskning og forædling, og til glæde for de lidenskabelige tulipandyrkere.

8>p≠¡P 15100 ‘Princeps’

| 59

p≠¡P

12400 ‘absalon’

Sort kendt fra før 1830. Gul-cremefarvede blomsterblade, sartgule trompeter. Meget livlig.

Sort, som blev registreret i 1780. Lilla med skønne gule striber.

QDg-_

QDh

15101 ‘mrs langtry’

12402 ‘Columbine’

Hvide blomsterblade, meget fintformede. Meget elegant. Før 1869.

“Breeder”-tulipan, som går tilbage til 1929. Dengang plantede man ofte “Breeders”, fordi de var meget tilbøjelige til at få virus. Tulipaner med virus var meget populære i det 18. århundrede.

QDh-_

QCh

15102 ‘stella’

12403 ‘duc van tol’

Stjerneformet sort med små gul-cremefarvede blomsterblade. Allerede beskrevet i 1869.

Oplev de små ‘Ducs’: tidlige, ikke høje. De er kendt som de første dyrkbare tulipaner. ‘Red in Yellow’ stammer fra 1595.

QCh-_

Qwg

15103 ‘White lady’

12404 ‘duc van tol Cochineal’

Historisk narcisse i ren hvid med gul skæring. Allerede kendt i 1897.

Sort, der stammer fra 1700. “Duc”-tulipanerne er senere blevet til tidlige, enkelt-tulipaner. Deres løv er stærkt bølget i kanterne.

QDh-_

Qwg

15104 ‘butter and eggs’

12408 ‘insulinde’

Smuk dobbelt sort. Blomstem bliver meget let. Allerede kendt i 1777.

Blomstringen begynder med en sart gul med fantastiske lilla striber, som langsomt forandrer sig til creme-hvid med lilla “flammer”. Du vil blive forbløffet over dens skønhed og sindrige farvespil (1914).

QCh-_

QCh

15105 ‘seagull’

12405 ‘lac van rijn’

Smuk, abrikosfarvet sort. Fandtes før 1893.

Tidlig enkelt-tulipan med spidse blomster, som stammer fra 1620. Efter ‘Duc van Tol Red and Yellow’ er den en af de ældste sorter i tulipan-sortimentet. Lilla med hvid kant.

QDh-_

Qwg

15106 ‘Firetail’

12409 ‘mabel’

Smuk tilføjelse til udvalget af historiske narcisser. Meget livlige farver.

Denne flammeformede tulipan gør sig bemærket blandt alle de andre tulipaner. Livligt rød med tykke flammer og hvide “fjer”. (< 1915)

QDh-_

QCi

15107 ‘sophie’s Choice’

12406 ‘rex rubrorum’

En meget speciel narcisse, som ingen kender den nøjagtige alder på. Vidunderlige, lysegule blomsterblade med et snit, der er både enkelt og dobbelt!

Dobbelt, tidligt blomstrende sort, registreret i 1830.

QCh_

Qyh


60

|

VERVER E XPORT

Forårsfester i 2013 Verver Exports forårsfester er tidspunktet og stedet, hvor man mødes, skaber netværk og udveksler sidste nyt og anvendelsesmuligheder med blomsterløg. Hvert år et nyt tema - hvert år nye kreationer (stadig helt nye) at opdage og vurdere. Det er altid spændende for alle at se, hvordan vores produktlinjer bliver anvendt og fungerer i praksis. Vi kan med glæde konstatere, at der altid er kunder, som er villige til at åbne deres “døre” til kollegaer. Naturligvis fortsætter vi med at oplyse dig om vores planlægning og indhold/tema for vores fester. Du får indbydelserne på forhånd

med posten og/eller e-mail. Skriv allerede nu datoerne ned i din kalender, så du kan deltage i en interessant og aktiv dag! Sammen med de byer, der er med til at organisere, ønsker vi dig allerede nu velkommen! Følg med i vores aktiviteter og se den endelige tidsplan på www.ververexport.nl.


| 61

reportage Mød Verver Exports ekspert-team Det vil være os en fornøjelse at møde dig til næste forår i en af følgende byer: 12 april, Nuits-Saint-Georges (F) 16 april, Teltow (D) 17 april, Ingolstadt (D) 23 april, Sonneberg (D) 25 april, Bad Essen, Schloß Ippenburg (D) 25 april, Chateau Vendoevre (F) * datoer endnu ikke fastlagt


62

|

VERVER E XPORT

NEWS Keukenhof 2013 Keukenhof er med et areal på 32 hektar den smukkeste forårsblomstrende park i verden. 7 millioner blomsterløg fordelt på mere end 1.600 sorter bliver sat hvert år. Parken har over 15 km gangstier, 280 bænke, 15 springvand og 32 små broer. Vedligeholdelsen foretages af et hold på 30 gartnere og 1 “gartnerinde”! For at få en god vekseldrift rykker vi alle løgene op og fjerner græsset hvert år. På den måde sørger vi vha. nye kreationer hvert år for, at jorden ikke bliver udpint. Vi bruger over 7.000 kilo plænesåsæd om året for at omgive bedene med en smuk grøn plæne. Kort sagt: en hel række planter, du selv kan komme og se!

Som i de forudgående år deltager Verver Export også i år på Keukenhof. Keukenhof vil være åben alle dage fra 8:00 til 19:30 fra 21. marts til 20. maj 2013. Verver Export har fornøjelsen af, at kunne invitere vores kunder til at nyde dette fantastiske skue. Hvis du ønsker at modtage en gratis invitation, skal du kontakte vores handelsservice eller vores website www.ververexport.nl.

w w w .v e rv

e re x p o rt

.n l

Maskin­ beplantning ­ masser af farver og effektivitet Maskinbeplantning/mekaniseret beplantning er en ideel løsning til byer, småbyer og andre lokalsamfund, som ikke har personale til at sætte blomsterløg manuelt. Et samarbejde med nabobyer kan være med til at fordele omkostningerne til maskinen. Vores sælgere er altid parate til at undersøge, hvilken løsning der er mest effektiv i forhold til dit budget sammen med dig.

En enestående investering, der giver farver i mange år til dine grønne områder. Beplantningen er færdig på blot en halv dag. Praksis har bl.a. lært os, at I udelukkende vil få positive reaktioner fra jeres medborgere. Hvad er det, der giver farver til verden så tidligt på året? Ja, det er rigtigt - blomsterløg! En første farvefornemmelse, som folk ikke

glemmer. Har du endnu ikke modtaget vores særkatalog med mekaniseret beplantning? Bed om det hos din Verver Export-rådgiver, eller bestil det på vores website www.ververexport.nl.

w w w .v e rv

e re x p o rt

.n l


| 63

reportage

Konceptet med Robuste blomsteranlæg har erobret de grønne områder Nu da en international undersøgelse har fastslået, at bede med flerårige planter er billigere i vedligeholdelse og endda mere prisbillige end græsplæne... jo, interessen for Robuste blomsteranlæg er steget enormt. Konceptet med Robuste blomsteranlæg består af flerårige planter, som fylder bedet helt ud efter et år, og på den måde forhindrer ukrudt i at vokse. Planterne udvælges pga. deres hårdførhed, hvilket gør at vejsalt, trafik og tørke m.m. ikke kan gøre skade. Udvalget af blomsterløg, som leveres med dette koncept, giver farve til

fortovskanter m.m. i flere år og allerede tidligt på året, inden de flerårige planter begynder at tage over. Vi vil med glæde hjælpe dig med at realisere dine planer med etableringen af bede langs med byens hovedfærdselsårer. Vi har i år for første gang sammensat et særkatalog med Robuste blomsteranlæg består af tre nye koncepter. Få råd hos vores sælgere!


64

|

VeRVe R e XPoRT

hello holland


| 65

reportage

hollands grønne motor... Et lands grønne motor er vigtig: men hvad mener vi egentligt med dette ord?! Handler det om fremstillingen af fødevarer og gartneriprodukter, som dermed sikrer arbejdspladser i Holland og derfor får de økonomiske hjul til at dreje rundt? Eller drejer det sig om, hvordan man fremstiller og forbruger på en bæredygtig måde i Holland? Eller er det den måde, som landets indbyggere bedømmer og værdsætter naturen på, og hvordan de gør det? Kort sagt en overskrift, man kan forklare på mange måder... Men lad os blive “tættere på hjemmet” - inden for vores egne livs- og arbejdsrammer.

Mennesker, Planet, Profit Holland producerer på et lille areal en lang række fødevarer og gartneriprodukter. Produkter, som bidrager til vores velfærd i form af fødevarer eller gartneriprodukter, internt til landet eller som eksportprodukter. Produktionen er mere eller mindre underlagt aftaler omkring miljøbeskyttelse, men takket være innovation har vi opnået talrige forbedringer. Blomsterløgsektoren har i en konvention om bæredygtig forvaltning i beskyttelsen af plantekulturer indgået aftaler med myndighederne og andre parter om en betydelig reduktion af de negative indvirkninger på miljøet som følge af brugen af pesticider. I 2010 kunne man takket være bæredygtige beskyttelse af plantekulturer konstatere en reduktion af de negative effekter på miljøet på 95 %

siden 1995 (året, hvor konventionen blev underskrevet). Hvis indbyggerne i Nederlandene vil gå en tur i naturen, behøver de ikke gå ret langt. Den gennemsnitlige afstand til den nærmeste offentlige park eller have er en kilometer. I nogle beboelsesområder har beboerne i gennemsnit kun 100 meter for at komme til nærmeste park eller torv. Hvilket ikke er så dårligt, når man tænker på, at Holland hører til blandt de 20 tættest bebyggede lande i verden. Der er også større og større bevidsthed om det faktum, at forvaltningsmetoder inden for grønne områder skal være bæredygtige. Men hvad betyder bæredygtigt? Ifølge reglen med de 3 P’er “people (mennesker), planet, profit” betyder bæredygtighed: godt for mennesker og miljøet til gunstige priser, nu og i fremtiden. Med andre ord skal man ikke undgå problemerne. I en bæredygtig forvaltning er ukrudtsbekæmpelse, beskyttelse af plantekulturer, gødning, saltning af veje, rengøring og anvendelse af materialer og tilbehør de vigtigste miljøtemaer.

TeeB... Naturen bidrager i høj grad til vores livs- og boligkvalitet i byen og dens omgivelser, og giver velfærd til beboerne, turister og virksomheder. Et konstant stigende antal personer flytter til forstæderne. Derfor bliver naturens betydning endnu vigtigere.

Forskellige sociale analyser af fordele og ulemper, i hvilke der er sat tal på fordele og ulemper for naturen på lang sigt, har vist, at naturen bidrager med mange fordele. De viser også, at fordelene endda overstiger ulemperne i mange tilfælde. Kort sagt: det, at udnytte fordelene ved naturen giver økonomisk merværdi! En bemærkelsesværdig udvikling er: Økonomien i økosystemerne og biodiversiteten (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, ou TEEB). En af konstateringerne i TEEB-projektet var, at det at undgå ødelæggelse af naturen kan give os store fordele, og myndighederne, virksomhederne og borgerne skal tage højde for disse fordele i beslutningsprocesserne. På hvilken måde har “TEEB-ånden” allerede fået fodfæste i din organisation? I Nederlandene har vi udviklet et særligt værktøj til byerne for at få et større udbytte af naturen!


66

|

VerVe r eXporT

Vi bliver ved med at få forespørgsler på sorter, som ikke har været i produktion i flere år...og det er ærgerligt! Det nye sortiment har faktisk et bredt udvalg af former og farver. Glem derfor ikke at se i kataloget, inden du sender en forespørgsel! ECO-Tulipaner og andre ECO-blomsterløg har i mange år været et konstant aktiv i vores produktudvalg. Vi vil alligevel gerne endnu en gang rette dit fokus mod det faktum, at tilgængelige mængder af ECO-blomsterløg altid er begrænsede. Bestil dem derfor i god tid!

Tulipaner

hello holland

ECO


tulipaner Botaniske tulipaner

Det er meget glædeligt at vore kunder køber flere og flere af de botaniske tulipaner. Jeg troede ikke så meget på dem i starten, men denne serie af specielle tulipaner er meget nyttig. Den overdådige blomstring er fantastisk! Og tulipanerne forvilder sig let. De er fx ideelle i beplantninger mellem flerårige, hvis man holder øje med højden.

7\)o≠¡P

12007 ‘lilac Wonder’

Meget sjov blomst. Den kombineres glimrende med Viola cornuta i blå og hvid. Læg mærke til, at den ikke bliver særlig høj!

Tvh_

12001 acuminata

12008 linifolia

VEha

Svh_

12002 batalinii ‘Bright Gem’

12010 ‘little Beauty’

Tvh_

Tuha

12004 clusiana chrysantha ‘Tubergen’s Gem’

12303 marjoletti

Den mærkeligste tulipan i vores sortiment. Meget lang blomstringstid! Beholdningen er stadig er meget begrænset.

En pragtfuld, lille tulipan, som er meget diskret. Perfekt til stenhøje og prydhaver. Den folder sig ud med et smuk grå-grønt løv.

| 67

Denne pragtfulde 15 cm høje dværgtulipan sætter i april livlig farve på stenbede eller når den bruges som kantplante. Den har smalle, let bølgende blade og skarlagenrøde blomster med et lille sort øje.

Vi er blevet klar over, at disse små tulipaner vækker stor begejstring. Små løg, men mange blomster. Her ser du ‘Little Beauty’ .

Lille, sød tulipan af fransk oprindelse. Registreret i Savoie i 1894, nær Aime. Findes nu udelukkende i hollandske kulturer.

Dejlig lille tulipan. Plant den mellem stedmoder.

Tyha

Vyha

12357 ‘honky Tonk’

12304 ‘peppermint Stick’

Uvha

Tvha

12389 humilis alba coerulea oculata

12011 polychroma

Tidligere hed de ‘Calimero’. De fortsætter nu under navnet ‘Honky Tonk’. Meget sart gul og en flot blomsterform. Anbefales stærkt!

Du er sikkert blevet klar over, at der er flere og flere små tulipaner. Det er jeg meget glad for, da de er meget anvendelige. Det gælder også ‘Peppermint Stick’. Desuden har den en flot farve.

En lillebitte tulipan med en meget speciel farve. En rigtig bjergtulipan, som åbner sig helt i solen. Løvet på denne tulipan er gråt.

Lille, vild og hvid tulipan med gul midte, som du kan plante i haver med stenbede eller i potter. Denne mangeblomstrende tulipan dufter behageligt. Dens oprindelsesland er Afganistan hvor den vokser i 3.000 meters højde.

12323 humilus ‘lilliput ’

12305 pulchella violacea y.b.

Tvg_

Tuga

12006 ‘ice Cream’

12358 saxatilis

Yzh

Tzha

Tvha

En vidunderlig lille tulipan med mørke, pink til røde blomster, der minder om en rose. Denne dværg-tulipan producerer mindst fire blomster pr. løg.

Ingen tulipan ligner denne. Man skulle tro, det er en is. Heldigivis er prisen faldet betydeligt. Hver gang jeg ser den blomstre, bliver jeg imponeret. Den er appetitvækkende. Sælges i poser med 25.

Tuhra

De elsker solen, de små T. pulchella. Bedst til stenbede. Registreret af englænderen William Herbert i 1844.

Denne tulipan blev introduceret allerede i 1825. Saxatilis betyder “vokser på sten”, det er derfor en fremragende tulipan til mager jord og som stenhøjsplante. Har overdådig blomstring og er let at sammensætte med andre planter.

12301 ‘lady Jane’

12012 sylvestris

Tvha

TBgr_

Vi kan lide den på grund af dens sarte farver. Ideel at plante i bede eller plæner. Lille løg med stor vækstkraft.

En tulipan, som er hjemmehørende i Europa og dermed Danmark og Holland. Stilken er ikke for stiv, men det giver planten dens specielle karakter.


68

|

VerVe r eXporT

12013 tarda

Dejlig tulipan med 4 - 6 små blomster i stjerneform per stilk. Til stenpartier. Den fordrer en nærings- og humusrig jord. Forvilder sig nemt.

Vug_

ECO

12018 ‘Corona’

Ligesom ‘Ancilla’ åbner den sig helt i solen. De to sorter kan kombineres.

wg)a

12014 turkestanica

12342 ‘early harvest ’

Vwga

yg)a

12015 wilsoniana

12019 ‘Fritz Kreisler’

Uvha

wg)

12306 whittalii

12324 ‘ice Stick’

TBh_

Cga

12390 ‘Yellow Crown’

12021 ‘Showwinner’

ZEi5<

yg)a

12307 ‘Yellow Spider’

12022 ‘Stresa’

YBh5<

yg)a

Elegant sort fra Centralasien, 15 cm høj, med smalle grå blade og med op til 12 små hvide blomster, der har en grøn skygge på ydersiden, med et centralt gult øje. Introduceret i Holland i 1875.

Sorten blev introduceret i 1902. Oprindeligt fra Turkmenistan og Iran. Lille tulipan med lang blomstringstid.

Plant denne tulipan, som stammer fra Tyrkiet, i små grupper i rækkebede. Meget graciøs takket være de bløde stængler og de fint formede blomster.

En meget speciel blomsterform, der er en mellemting mellem en liljeblomstrende tulipan og en Triumph-tulipan. Med dens smukke farve, som er en meget diskret gul, er det en flot tulipan til sammensætninger eller faktisk så speciel, at den kan bruges alene.

En bemærkelsesværdig nyskabelse. Den ligner en gul edderkop. Plant den et iøjnefaldende sted, da folk slet ikke kender den endnu. Meget speciel! Anbefales stærkt på en bund af blå forglemmigej.

Tulipaner kaufmanniana hybrider Kaufmanniana-tulipanerne er stadig de tidligste af alle tulipaner. Hvis du planter dem på et sted med meget sol, vil de blomstre allerede i begyndelsen af marts: Forårets bebudere. Tøv ikke med at benytte dig af disse tulipaners egenskaber.

Z8>p≠¡P

12359 ‘albion Star’

Den eneste kaufmanniana-tulipan, der er næsten helt hvid. I slutningen af blomstringen får den en lille rød plet, men den er meget diskret. Sorten kan kombineres med meget mørke, næsten sorte, stedmoderblomster.

yg)

En typisk kaufmanniana-tulipan med farverige blomster. Denne sorts blomst og løv har et fint udseende. Den gør sig primært bemærket på grund af den tidlige blomstring. En klassisk sort, som altid vækker begejstring i bede eller potter.

Måske den kønneste kaufmanniana-tulipan. En meget sart farve.

En kaufmanniana-tulipan med delikate blomster, som bæres af lange stilke. De blågrønne blomsterknopper lader smukke, sorbet-farvede kronblade komme til syne; nuancer i pink-violet, lilla og gul-orange på en hvid bund.

En af de mest klassiske kaufmanniana-tulipansorter. Er sammen med ‘Stresa’ den tidligst blomstrende. Hvis man lader den blive i jorden, blomstrer den gerne igen hvert år. Hver gang endnu tidligere… tilsyneladende!

Samme blomstringstid som ‘Showwinner’, tøv ikke med at plante dem sammen. Meget værdsat på grund af sin livlige farve.

12023 ‘The First ’

Selvom dens navn er ‘Den første’, så vil jeg nu sige, at ’Showwinner’ og ‘Stresa’ er endnu tidligere. Vi taler her om et par dages forskel. Blomstens størrelse er påfaldende.

wg)a Greigii tulipaner

Greigii-tulipanerne har smukke, brogede blade. Især i sorterne ‘Grand Prestige’, ‘Rødhætte’ og ‘Plaisir’.

Z8>p≠¡P

12017 ‘ancilla’

12024 ‘Bernadette’

wg)a

Bg6)a

Denne sort åbner sig helt i solen. Du kan sammensætte den med Crocus grandiflora: de blomstrer samtidig. Desuden er disse tulipaner gode til forvildning/naturalisering.

‘Bernadette’-tulipanen er en havetulipan med en intens, rød farve. Den stammer fra Tulipa greigii, som også giver den dens stribede blade, og Tulipa vendensky, der er en tulipan, som er kendt for sin fantastiske, røde farve og naturlige modstandsdygtighed over for visse sygdomme.


tulipaner 12026 ‘Calypso’

12035 ‘Mary ann’

yh6)

yh6)

12027 ‘Cape Cod’

12037 ‘Mme Corrie’

zh6)a

zh4)

12028 ‘rødhætte’

12038 ‘orange elite’

yh6)a

yh6)

12308 ‘Coors’

12040 ‘plaisir’

Ch6

wh6)a

12030 ‘easter Surprise’

12362 ‘portland’

Ch

zh6)

En sart orange blomst med gylden kant og et lilla, marmoreret bladdække gør denne tulipan unik og ideel til alle former for sammensætninger. Plant denne tidlige tulipan sammen med forglemmigej og Muscari.

Meget speciel sort, kronblade orange udvendig og med en gul kant. Blomsterne åbner sig i solen og synes endnu mere gule. Perfekt til brug i sammensætninger med andre gule tulipaner som ‘Golden Tango ‘.

‘Rødhætte’ er stadig en af favoritterne. Plantet sammen med blå underbeplantning (f.eks. Myosotis), fremhæves den røde farve endnu mere.

I klassificeringen af T. greigii findes der nogle sorter, som vokser sig meget store. ‘Coors’ blev præsenteret for mig for mere end 8 år siden. Dengang kunne man ikke få dem. Men de har været i kataloget siden 2007. Meget smuk!

Stilken er ikke alt for stiv, men samspillet med en mørkviolet bund gør, at man næsten ikke kan lade være med at bruge den. Hvordan kan jeg overbevise jer om, at I skal bruge den noget mere?

12029 ‘Flowerdale’

De elegante, orange-gule blomster har kirsebærrøde markeringer på de små kronblade og en tydelig midte med samme funklende farve. I solen åbner den sig som en stjerne.

yh6)

Rød med hvid kant.

Dens særpræg ligger i bladtegningen. En mørkfarvet bund giver en god kontrast. Smuk plante.

Sorten ‘Orange Elite’s farve er virkeligt lysende. Brug den sammen med primula-gule farver.

Klassisk sort, kendt for sit ypperlige udseende! Den vil altid være en del af vores sortiment.

Et bemærkelsesværdigt trumfkort i greigii-sortimentet. Denne lyserøde greigii-tulipan har blå pletter, hvilket giver den et meget elegant udseende.

Tulipaner fosteriana

Plant fosteriana-tulipanerne i halvskygge. Meget sol får dem til at afblomstre for hurtigt. Fosterianasorterne er perfekte store tulipaner med klassisk form tidligt på sæsonen.

Z8>p≠¡®

12031 ‘Für elise’

12059 ‘apricot emperor’

yh6)

Dg

12360 ‘Golden Tango’

12043 ‘art deco’

yg)

Dg

12033 ‘Grand prestige’

12391 ‘Concerto’

Dh6

yga

En tulipan som efter min mening er stærkt undervurderet. Dens farvespil er virkeligt originalt og der findes ikke magen til. Man kan nemt forestille sig den på en mørkeblå baggrund.

Det rent gule hos ‘Golden Tango’ giver en dejlig kontrast med en blanding af stedmoder i orange og blå. Let parfumeret.

En majestætisk tulipan. Plant den f.eks.sammen med narcis ‘Camelot’ (gul, 45 cm, tidlig). Det intenst røde hos denne tulipan går godt sammen med narcissens gule. Bladene er påfaldende purpurprikkede.

| 69

Smuk pastelfarve med meget tidlig blomstring om foråret. Jeg kunne godt tænke mig, at den blev ligeså kendt som dens orange søster!

Speciel farve. Sæt den gerne sammen med mørke farver - for eksempel Viola cornuta violet.

En klassisk sort blandt Fosteriana-sorterne! Men det er en meget taknemmelig, hvid tulipan, som derfor har mange anvendelsesmuligheder.


70

|

V e rVe r eXporT

12044 ‘easter Moon’

12054 ‘purissima design’

Dg4

Dg4

12045 ‘exotic emperor’

12055 ‘red emperor’

Cg

Cga

12047 ‘Golden emperor’

12056 ‘red alert ’

Dga

Dg

12343 ‘humoresque’

12057 ‘robassa’

Dg

Cg4

12049 ‘Juan’

12058 ‘rosy dream’

Cg6

Dg

12050 ‘orange emperor’

12325 ‘Sweetheart ’

Dga

Dga

12051 ‘pirand’

12363 ‘Zizou’

Cg

Dga

Meget original sort p.g.a. bladene med hvide kanter. Derudover har den en meget bleggul farve.

Endnu en tulipan, der er enestående i sin stil. I kender alle sorten ‘Purissima’. Ja, vi har “klistret” hvide kronblade med grønne striber på ydersiden af blomsten. En meget smuk blomst, anbefales stærkt! Blomsten er næsten fyldt.

De lange, guld-farvede blomster er megert effektfulde. Meget speciel tulipan på grund af blomstens form. stedmoderblomster og forglemmigej. Den er også perfekt sammen med hvide blomster.

Smuk tofarvet blomst med karminrøde, plettede kronblade og cremehvide kanter. ‘Humoresque’ er bemærkelsesværdig tidlig og går vidunderligt sammen med narcissen ‘Mount Hood’. De har begge store blomster.

Meget skøn og livlig farve, der med sit marmorerede løv fortjener at blive brugt i store mængder. Jeg fremhæver allerede nu sorten ‘Juan‘ med liljeformet blomst.

En af de skønneste T. fosteriana. Kombinér trumpetnarcis ‘Fortissimo’ (gul/orange, 45cm, tidlig) med ‘Orange Emperor’ og Fritilaria imperialis ‘Rubra’ over en gul og orange bund.

Plantes f.eks. på en bund af blandede, hvide og røde Bellis. Når den åbner sig i fuld sol, bliver den som en rød stjerne med røde stråler.

12052 ‘princeps’

Er yderst anvendelig pga. sin højde og tidlige blomstring. Hvis du planter liljeblomstret ’Pieter de Leur’-tulipan (rød, 35 cm, midtsæson/ halvsen) mellem ‘Princeps’, kan du nyde godt af 2 blomstringer i træk.

wg)a

Bladene er forsynede med brede hvide kanter, der passer til blomstens farve. En meget smuk plante!

Måske den mest kendte T. fosteriana sort. Skøn rød farve. (syn. ‘Mme Lefeber’)

Selvfølgelig findes der allerede en rød T. fosteriana sort: ‘Red Emperor’. Men ‘Red Alert’ besidder nogle meget flotte kontraster i kronbladene: hvid og grøn. Man skulle tro, det var en sort af T. viridiflora.

For at fremhæve de dekorative blade plantes sorten ‘Robassa’ med fordel på en mørk bund. F. eks.: en blanding af sorte, violette og purpur stedmoder.

Smuk tulipan! Let at kombinere: på bund af blandede Bellis.

Smuk sort, meget velkendt.

En ægte fosteriana, men det er ikke tilfældigt, at den har fået navn efter den stærke fodboldspiller Zidane.

Surprise tulipaner

Meget elegante tulipaner, som skiller sig ud med bedårende blomster og den meget specielle måde, som bladene og blomsterne sidder på. Blomstrer meget tidligt på sæsonen.

Z8>p≠¡P

12053 ‘purissima’

12518 ‘early Surprise’

Dga

Gh

Kombinér den med hyacintens blå. Eller tone i tone, plant den ved siden af hyacintsorten ‘Top White’ (hvid, 25 cm tidlig-mellemtidlig)

Smuk, rosa blomst omgivet af en hvid kant.


tulipaner 12519 ‘Silk Surprise’

12069 ‘Couleur Cardinal’

Fh

zhr)a

Blomst med en smuk hvid farve spættet med lyserød.

enkelte tidlige tulipaner

En serie af tulipaner der er meget populære pga. deres tidlige fremkomst og blomsternes form. Her finder du mange klassiske sorter, som fx ‘Apricot Beauty’ og ‘Flair’.

Z8>p≠¡P

Udmærket holdning, lang blomstringstid.

12520 ‘First Class’

Den mørkrosa farve står smukt mod blomstens hvide bund. Kigger man godt efter, ser man, at farven begynder med fine striber for så siden at blive helt rød-violette ud mod spidsen.

Dh

12061 ‘apricot Beauty’

12071 ‘Flair’

Ch

Bh)

12062 ‘Beauty Queen’

12072 ‘Général de Wet ’

Ch

Bhr

12063 ‘Bestseller’

12326 ‘Jenny’

Ch

Ch

12066 ‘Christmas dream’

12365 ‘Merry Christmas’

zh)

Bh

12067 ‘Christmas Marvel’

12073 ‘orange Monarch’

zh)a

Dh

12309 ‘Christmas Sweet’

12076 ‘princess irene’

Bh

zhr)a

12344 ‘Cosmopolitan’

12399 ‘red revival’

Ch

Bh

En klassisk sort, der stadig er populær. Farven varierer med tiden og under solens eller lysets indflydelse.

Delikat laksefarvet tulipan med elegante, let tilspidsede kronblade, som nyder stor popularitet. Fantastisk i et bed af lyseblå forglemmigej.

Smuk kobberagtig orange farve. Bland tre farver af Myosotis: blå, hvid og rosa. Plant ‘Bestseller’ imellem.

Meget skøn tulipan. Stærkt anbefalet ! Lav en bund af stedmoder ‘Watercolors’.

De sarte farver hos den pastelfarvede stedmoder ‘Ultima Blue Shades’ harmonerer fint med denne enkle tidlige tulipan ‘Christmas Marvel’.

I ‘Christmas’-serien tibyder vi dig nu ‘Christmas Sweet’. Den er lyserød, men mere sart. Ikke for høj, god holdning og blomstring tidligt på sæsonen.

En smuk og meget robust tulipan med et rigtigt kosmopolitisk udseende. Vidunderlig rosa blomst med elegante former. En sort, der virkelig har stil.

| 71

Mange kunder foretrækker denne sort. En meget livlig farve og et bemærkelsesværdigt udseende. Plant en gruppe Fritillaria imperialis ‘Rubra’ ved siden af.

Værdsat i over et århundrede, det er en klassisk sort med vidunderligt parfumerede blomster i varme orange farvenuancer. Introduceret i 1904. Navnet kommer af Christiaan de Wet, en krigshelt i Boer-krigen i Sydafrika.

Fra den populære ‘Apricot Beauty’-familie, men med mørke stilke og tofarvede blomster: livlig pink og lys orange. En nyhed, som vi varmt anbefaler.

Med ‘Merry Christmas” har vi fundet en fortræffelig erstatning for ‘Charles’, som ikke længere er til rådighed En smuk rød dværgtulipan.

Er blevet en enkel tidlig sort i stedet for en triumph-tulipan på grund af den tidlige blomstring. En klassisk sort, helt uundværlig. Se hvordan blomsten nærmest deformeres under blomstringens sidste fase. Lad denne sort hæve sig over en lysende, orange bund.

Meget god holdning, lang blomstringstid. Dejlig farve. Hvis forårsblomsterne holder længe i dit område, kan ‘Princess Irene‘ plantes med en smuk blanding af orange (2/3) og blåt (1/3). Og med stedmoderblomster.

Sorten kommer fra den enkelte tidlige tulipan ‘Flair’. Man kan sagtens plante disse sammen.


72

|

V e rVe r eXporT

12521 ‘Striped Bellona’

12507 ‘Brasil’

Dh

Ch

12367 ‘White Marvel’

12392 ‘dance line’

zh

Ch

12079 ‘Yokohama’

12536 ‘disneyland paris’©

‘Striped Bellona’ erstatter ‘Mickey Mouse’ i vores sortiment, da vi har den holdning, at en flammegul tulipan ikke må mangle i vores sortiment. Tulipanen har allerede 50 år på bagen!

En hvid sort i ‘Marvel’-familien. Dværgplante, robust og med ekstremt tidlig blomstring.

Bland ‘Yokohama’ og fyldt tidlig tulipan ‘Willem van Orange’. Dejlig kombination af form og farve.

zh)

ECO

prince tulipaner

Eksklusiv sort fra Verver Export - bedårende blomst i orangebrune farvetoner. Meget dobbelt.

En enestående dobbelttulipan med et lille rødt punkt her og der. Meget dobbelt. Skynd dig at købe den, da den kun fås i begrænsede mængder!

‘Orange Emperor’ er meget brugt i jeres bede pga. dens smukke farve og gode holdning. Her præsenterer vi en sort med dobbeltblomst! Navngivet i 2012 i forbindelse med jubilæet i Disneyland Paris.

Ch) 12345 ‘dreamtouch’

Korte tulipaner med tidlig blomstring, som passer rigtigt godt sammen med andre løgplanter, samt etårige og flerårige planter.

Z8>p≠¡P

En sikker trumf i sortimentet af fyldte tulipaner. Med de bedårende farver og storslåede blomster er ‘Dreamtouch’ ikke til at komme udenom. Kontrasten mellem den lilla farve og den hvide kant er vidunderlig. Plant denne tulipan på en lilla-hvid bund.

Bh)

12522 ‘Candy prince’

12310 ‘eternal Flame’

Ch

Bh4)

12515 ‘purple prince’

12370 ‘evita’

zh)

Ch

12506 ‘Sunny prince’

12083 ‘Freeman’

Bh

Bh)

Navnet siger det allerede. Denne tulipan er “lige til at spise”. Sart rosa, en farve som ikke er for dominerende.

Bland denne gamle sort med den enkelte, tidlige sort ‘Orange Monarch’ (orange, 45 cm, halvtidlig./midtsæson) på en bund af stedmoderblomster ‘Jolly Joker’ (orange og violet).

En strålende tulipan, der er let at sammensætte med andre planter pga. dens meget diskrete, gule farve.

Fyldte tidlige tulipaner

En smuk, hvid dobbelttulipan, som fx er meget nem at sammensætte med den hvide ‘Mount Hood’-narcisse.

For hvert år holder du mere af dem. Og med rette, især farven er dejlig. Den er ikke gul, men mere okkerfarvet.

12509 ‘la Belle epoque’

En rødbrun tulipan med lyseblå og rosa kanter. Meget specielt look.

Man bliver aldrig skuffet over de tidlige, fyldte tulipaner. Plant dem lidt spredt, de store blomster udfylder med lethed beplantningen.

Z5<p≠¡P 12368 ‘abba’

En dobbelt, rød tulipan, som med garanti bliver en succes. Sæt den fx sammen med ‘Monte Carlo’ for at få et smukt og fyldigt bed.

Bh)

Igen en flot introduktion af en tulipan med et randet løv. Fremhæv den på et hvidt eller lyserødt bunddække, helst af Myosotis. Til beplantninger eller plantekasser.

ECO

Bh) 12084 ‘Monsella’

Lige så god som moderen ‘Monte Carlo’, livlige farver.

Bh)


tulipaner 12085 ‘Monte Carlo’

12092 ‘red princess’

Bh)

Bhr)

Bland stedmoderblomster i lavendel- og violette farver. Plant ‘Monte Carlo’ tulipanen derimellem. Sorten er i øvrigt ofte flerblomstret.

12087 ‘Monte Flame’

En sort, der stammer fra tulipanen ’Monte Carlo’. Den har altså de samme karakteristika: kraftig stilk, stor blomst og meget blomsterrig. Jeg kan se den for mig på en meget mørk bund, f.eks. lilla Viola cornuta.

Bh)

12523 ‘Monte orange’

| 73

Det er den enkelte tidlige tulipan ‘Couleur Cardinal’ i fyldt form. Benyt den gode holdning og klimatolerance. Dertil kommer... at den er meget smuk.

Fyldte tidlige tulipaner, Murillotyper Alle murillo-tulipaner blomstrer i samme højde og på samme tid. Dermed kan du skabe mosaikbeplantninger med dem. Eller gør, som vi har gjort i blomsterparken i Holland. Lav rækker med blå Muscari armeniacum rundt om.

Y5<p≠¡P

12094 ‘Bruno liljefors’

Denne tulipan skyder et fyrværkeri af små, melonfarvede kronblade i vejret med en forførende duft. ‘Monte Orange’ skal absolut på din liste med “uundgåelige”!

Lysende orange og fyldig. Meget speciel med varme, lilla toner som fra ‘David Teniers’.

Ch

wh)

12088 ‘Montreux’

12096 ‘david Teniers’

Ch

wh)

12505 ‘no risk’

12095 ‘electra’

Bh4)

wh)

12091 ‘orange princess’

12097 ‘Willem van oranje’

Bhr)

wh)

12089 ‘pink prize’

12098 ‘Fringed Beauty’

Bh)

wh)

12369 ‘pink Star’

12100 ‘orange nassau’

Bh)

wh)

12093 ‘Queen of Marvel’

12101 ‘peach Blossom’

zh)

wha)

Farven på denne tulipan er nærmest gul-creme men den bliver lidt lys rosa mod slutningen af blomstringen. Stænglerne lidt bløde. Så jeg vil sige at den skal sættes sammen med gyldenlak, gul eller orange for eksempel.

Smuk, gul og forfriskende tulipan, der somme tider er næsten hvid. Folder sig smukt ud i slutningen af blomstringen.

Plant en blanding af fyldt tidlig tulipan ‘Orange Princess’, Narcis triandus ‘Hawera’ og T. triumph ‘Gavota’. Bunden: En orange stedmoder, en hvid stedmoder og rosa Myosotis.

Meget unik farve og smuk plante. Bland den med trompet-narcissen ‘Pink Glory’ (rosa, 45 cm, halvtidlig). Skab dertil et pastelrosa bunddække.

En mild og fyldig tulipan, hvor farveskalaen går fra orange til lyserød til hvid. Ekstremt smuk!

Det er en fyldt ‘Christmas Marvel’.

Plant ‘David Teniers’ på en bund af rosa stedmoderblomster evt. blandet med mørkrosa og violet. Sæt evt. også et par ‘Hawera’narcisser imellem. Flot kontrast.

Klassisk sort med farve som kirsebær.

Hvilken superb farve. Vi sælger den i store mængder. Anbefales stærkt.

Den erstatter sorten ‘Marquette’ der ikke produceres mere i Holland p.g.a. degeneration. Derfor introduktion af ‘Fringed Beauty’.

Læg mærke til, at den på trods af navnet er mere rød-orange end egentlig orange.

Måske den mest kendte, flot lyserød farve.


74

|

V e rVe r eXporT

12524 ‘Schloss ippenburg’

12106 ‘lydia’

Ywh)

yh)

12102 ‘Schoonoord’

12107 ‘Marein’

wh)

Wyh)

12103 ‘Willemsoord’

12109 ‘passionale’

wh)

yh)

En ny sort, som fik sit navn, Schloss Ippenburg, i foråret 2013 i Bad Essen (D).

Smuk og rent hvid tulipan.

Den eneste tofarvede ‘Murillo’, rosa med hvid.

Triumph tulipaner: lave Sorter

Vi har placeret vores lave triumph-tulipaner for sig, det vil gøre dit valg nemmere. Til bede eller kummer.

Z8>p≠¡P

Skal plantes med små, hvide tusindfryd.

Obs: sort med små løg. Men ikke desto mindre god præstation. Fin midte!

Kombiner denne mørke farve med lyse toner som orange eller gul.

12110 ‘orange delight ’

Smukke, runde blomster med masser af fylde, passer fx perfekt ind i blandede beplantninger med andre tulipaner, blomsterløg og toårige.

yh)

12346 ‘Burning Calgary’

12111 ‘Quidam’

wh)

zh)

12105 ‘Calgary’

12112 ‘robinson’

wh)

yh)

12393 ‘Cape Town’

12113 ‘Ted Turner’

zh)

yh)

En vidunderlig, tofarvet sort af ‘Calgary’, som har dennes enestående egenskaber. Perfekt til anvendelse i bede eller kummer og blandet med andre forårsblomstrende løg og toårige.

Den bedste af alle de lave triumph-sorter. Tåler alt. Bør bestilles i meget store mængder. I foråret så jeg den blomstre over en lille blå og hvid viol. Bare så smukt.

Den lyserøde kant på denne tulipan giver en smuk kontrast med blomsterblade, som for det meste er tonet i sartgule nuancer. Det er ligesom en læbestift, der fremhæver ansigtet!

12327 ‘Flaming Kiss’

En flerfarvet sort af ‘Kiss’. Mørk-rosa, stribede blomster med en speciel form, som minder om den berømte ‘Rembrandt’ tulipan. Ekstrem lang blomstring. Ret korte og robuste stilke på ca. 30 cm. Vidunderlig med stedmoderblomster og levkøj/agersennep.

yh)

‘Quidam’ er især blevet valgt pga. blomstens meget lange form. Desuden står farven rigtigt godt. Den er ikke særligt høj, så derfor har vi anbragt den med lave triumph-tulipaner.

Hvert år bliver jeg lige overrasket over blomstens udseende, farve og størrelse. Et lille “must”...

Værsågod: En dejlig konstrast af to lysende gule løg. ‘Ted Turner’ og Narcissus jonquilla ’Pipit’ anvendes på en bund af himmelblå stedmoder. Evt. Muscari ’Valeri Finnis’ rundt om.

Triumph tulipaner

Du kan ikke forestille dig hvor mange triumph-sorter, der kommer på markedet hvert år. Det er op til os at udvælge de bedste.

Z8>p≠¡P

12525 ‘ice lolly’

12115 ‘albert heijn’

wh)

Ch

Ved første øjekast en almindelig rødgul tulipan. Men du vil snart se, at farverne er ekstremt forførende. Meget store blomster på en kort stilk.

Sort med milde farver.


tulipaner 12116 ‘abu hassan’

12526 ‘Boston’

Dh

Gh;

12372 ‘andré rieu’

12348 ‘Carl linnaeus’

Dh

Fh/

12394 ‘apricot Foxx’

12375 ‘Carnaval de rio’

Eh;

Dh4

Det perfekte bryllup. Bland ‘Abu Hassan’ imellem gyldenlak. I ensartet farvetoner eller den klassiske blanding med levkøj.

En meget elegant, lilla tulipan med smukt stribede kronblade. Den har fået navn efter den populære hollandske violinist, som gør den klassiske musik populær i hele verden.

En hårdfør tulipan med en meget varm personlighed. Passer rigtigt godt sammen med mørke tulipaner.

12311 ‘augusta Taurinorum’

| 75

En meget speciel farvesammensætning! Med lidt fantasi vil du kunne se læber med masser af rødlilla makeup…

Den klassiske tulipanform, sådan som den er kendt i hele verden. Denne sort blev navngivet i 2007 af Verver Export i Uppsala (Sverige). Er også kendetegnet ved sin lange holbarhed.

Meget populær tulipan hos de kreative, der elsker at blande forskellige tulipansorter. Denne hvide tulipan med røde striber er endnu mere usædvanlig i kraft af dens glinsende løv.

12127 ‘Cassini’

En smuk tulipan af høj kvalitet, som har fået sit navn i Italien. Anbring den på et hvidt tæppe af forglemmigej blandet med orange og violette stedmoderblomster.

Måske den mest kendte af triumphsorterne, dejlig plante, der er ikke mere at tilføje.

Dh

Dh

12117 ‘arabian Mystery’

12376 ‘Cassini design’

Dh

Dh4;

12120 ‘atlantis’

12528 ‘Colour Mystic’

Eh;

Dh

12121 ‘attila’

12129 ‘don Quichotte’

Dh

Dh;

12398 ‘Bellona’

12131 ‘dreaming Maid’

Dh;

Dh

12374 ‘Black Beauty’

12527 ‘dynasty’

YDh

Gh

Har været fremme siden 1957, men er en moderne sort. Flot farve.

Forsigtig, vælg omhyggeligt en farve, der passer. Denne tulipan kræver en ramme eller bund med en kraftig farve, ellers ser man den ikke!

Meget solid sort med en smuk farve. Den går fint sammen med en lilla Primula.

Livlig gul for at give kontrast fx over en bund af violet stedmoder.

Denne gamle tulipan er overraskende pga. den sorte farve. Den største størrelse er 11/12. Til dem, der elsker det ekstraordinære!

En klassisk rød Triumph-tulipan. Perfekt fremtoning og meget robust.

Ingen af blomsterne er ens. Og det er det, som gør denne sort så fængslende. En sammensmeltning af farver og flammer med enorm variation!

En fantastisk tulipan med en lysende og funklende rosa farve. Denne robuste tulipan blomstrer længe og måske derfor er den perfekt til brug i forskellige sammensætninger. Vidunderlig sammen med ‘Dreaming Made’ , ‘Infinity’ og hvide forglemmigej.

En unik, sart, lilla tone med kantede kronblade med en sart, hvid farve gør ‘Dreaming Maid’ meget speciel. Vidunderlig sammen med lilla levkøj.

Denne tulipan er med tiden blevet forfader til mange andre ‘Dynasty’-sorter. De er alle meget hårdføre. Rødrosa med hvide flammer.


76

|

V e rVe r eXporT

12529 ‘Flaming Flag’

12313 ‘Jaap Groot ’

Dh

Dh4

12349 ‘Fontainebleau’

12141 ‘Jumbo Beauty’

Dh

Hh/

12132 ‘Garden party’

12142 ‘Kees nelis’

Bh)

Dh;

12134 ‘Gavota’

12143 ‘lady Suzanne’

Dh

Dh;

12350 ‘Grande perfection’

12328 ‘leen van der Mark’

Dh;

Dh

12139 ‘havran’

12329 ‘Miss elegance’

Dh

Bh)

12136 ‘hemisphère’

12330 ‘Mistress’

Eh;

Dh;

12137 ‘holland Queen’

12537 ‘Mistress Mystic’

Eh;

Dh;

12530 ‘infinity’

12331 ‘Montevideo’

Gh

Eh;

En fantastisk tulipan, hvor lilla giver effekt til blomstens elefenbensfarve. Meget hårdfør!

Smuk, lilla-kastaniebrun blomst med hvid kant. Et specielt navn til en speciel og robust tulipan. Skab smukke indtryk med ‘Fontainebleau’ i en blandet beplantning.

Plantes på en bund af rosa stedmoder.

Meget original farve. Læg mærke til den, men brug sorten med omhu. Den skal have lyse omgivelser, ellers ser man den ikke. Kan have gul, orange eller rød under eller ved siden af sig.

En tulipan, der på grund af sine flammende farver ikke går ubemærket hen. Den lilla-røde farve er ekstremt mørk og man kan ikke andet end begejstres over denne sort. Stilken er lysende grøn. En meget speciel sort!

Sikken dejlig tilføjelse fra Prag. Ligesom Triumph-tulipanen ‘Gavota’, stammer den fra Tjekkiet. Sæt den fx på en strågul bund. Jeg sætter mere og mere pris på den, hver gang jeg ser den. Virkelig flot farve.

Læg mærke til farvespillet i denne triumph-tulipan. Man skulle næsten tro, det er en blanding. Temmelig høj!

Se dens fantastiske holdning og udseende, men især dens farver. ‘Holland Queen’….ja, hvorfor ikke.

Først registreret i 2011 og allerede nu i kataloget som erstatning for ‘Akela’-sorten. Hvid blomst med rosa kanter, som passer perfekt sammen med lilla og hvide tulipaner.

‘Jaap Groot’ værdsættes på grund af den flotte farve og det smukke løv. Sortimentet af tulipaner med stribet løv er ved at være stort. På en bund af violette Viola cornuta.

Som Eiffeltårnet, en kæmpe. Vis offentligheden denne tulipan, som man kan stille sin cykel opad. Blomsten er også enorm.

Gammel sort, der altid gør det godt, ellers kan man forsøge med ‘Kees Nelis’. En enestående blomstring.

Pas på, tag ikke fejl. Den er først bleggul, let kantet med orange, men den orange farve invaderer den gule ! Farvespillet er fantastisk.

En kontrast af meget livlige farver; klare lyserøde blomster med store, hvide kanter på blomstens ydre del. Fantastisk i sammensætning med hvide tulipaner som ‘White Dream’.

ECO

De krøllede og foldede kronblade i sarte rosa nuancer giver denne sort et elegant præg. Dværgform og derfor kan den sagtens kombineres med den lille blanda-anemone ‘Charmer’ eller rosa forglemmigej.

Vi måtte finde en ny sort som erstatning til ‘Peer Gynt’. Og det blev så ‘Mistress’.

ECO

En fantastisk trumf i sortimentet af Triumph-tulipaner. Denne tulipan med lyserøde striber har grå bagsider. Man kan fremhæve den grå farve ved at sammensætte den med en beplantning, der har en blå grundfarve. Meget speciel og derfor er der kun få tilbage!

Denne triumph-tulipan virker på en helt særlig måde med gule og orange farvenuancer, hvilket giver indtryk af en meget velkomponeret sammensætning. De store blomster er forførende sammen med blomster i samme toner.


tulipaner 12145 ‘new design’

| 77

12153 ‘rosario’

En af de smukkeste tulipaner. Det dejlige løv og den skønne farve gør forskellen.

Mange tulipaner har kronblade, hvis rand har forskellige farver, men hos den rosa sort ‘Rosario’ er blomstens bund et anstrøg af hvidt. Meget romantisk med blanda-anemonen (blanding).

Dh4

Dh; 12154 ‘Spryng’

12397 ‘orange Cassini’

Der findes ikke en filmstrimmel, der kan fange denne rød/rosa farve. Meget fin plante.

Lidt lavere end de andre triumph-sorter. Dejlig orange farve.

Ch

ECO

12146 ‘oscar’

Dh 12155 ‘Strong Gold’

Klassisk sort, men meget påskønnet på grund af farvens intensitet. Den går godt på en bronzefarvet bund.

Den kraftigst gule sort, der findes. Til snit eller bede.

Bh)

Eh/

12332 ‘pallada’

12157 ‘Sugar love’

Hvis du leder efter en meget mørkerød triumph-tulipan, så har du fundet den. Sæt den mørkerøde nuance sammen med flerfarvede tulipaner som ‘Princess Irene’ og ‘Flaming Spring Green’.

Meget skøn, sart rosa tulipan som du kan sætte sammen med Myosotis i blandede farver.

Bh)

Dh

12149 ‘prairie Fire’

12158 ‘The Mounties’

Hvis du søger orange der slår igennem, kan du bruge denne tulipan.

Det er næsten umuligt at gengive den på et foto, da farven er så speciel på denne tulipan. Prøv den selv!

Dh

Eh/

12152 ‘rayka’

En introduktion, som vi stadig er meget stolte af. En tulipan med en meget original form og farve. Fremhæv den på et lyst bunddække. Kombinér den fx med den lave triumph-tulipan ‘Lydia’ og livlige, rosa stedmoderblomster.

Ch

12378 ‘recreado’

Meget original farve. Oplev den, men vælg nøje det sted, hvor du vil plante den. Den kræver lyse omgivelser, ellers ser man den ikke! Skal plantes med toårige i gule, orange eller røde farver. Eller med ens farver. Erstatter sorten ‘Black Out’.

Dh

12379 ‘rem’s Favourite’

12532 ‘Typhoon’

En blodrød Triumf-tulipan, hvor formen på blomsten næsten ligner en liljeblomst. Meget elegant og yndig!

Eh 12512 ‘unique de France’

En sort, der stammer fra den livlige ‘Ile de France’. En hårdfør, rødlilla blomst, som blotter et næsten sort indre, når den åbner sig. Dens løv, som ser “vokset ud”, er meget speciel!

Dh; 12380 ‘Van eijck’

Særegen tulipan. Kraftig form og næsten sort. Meget smuk! Erstatter sorten ‘Zurel’.

‘Van Eijk’ er den røde tulipan med den ideelle form, hvor kronbladene udfolder sig på diskret og vidunderlig vis.

Eh/

Eh

12531 ‘request ’

12333 ‘Vanilla Cream’

Denne tulipans røde farve trækker kraftigt over mod brun. Unik blomsterfarve i sortimentet af tulipaner!

De parfumerede blomster med en sart vanilje-hvid farve bæres af mørklilla stilke, hvilket giver en meget smuk kontrast. En af vores yndlingssorter.

Dh

Dh;


78

|

V e rVe r eXporT

12159 ‘Washington’

12167 ‘apeldoorn elite’

Dh;

Fh;a

12160 ‘White dream’

12516 ‘Banja luka’

Ch

Fh/a

12161 ‘White Superior’

12168 ‘Beauty of apeldoorn’

Dh/

Fh;a

12162 ‘Yellow present ’

12352 ‘Beauty of Spring’

Bh

Fh;a

Hvorfor komplicere tingene? Plant en smuk ‘lidt passiv’ serie af 1.000 ‘Washington’-løg i en bevoksning på en gul bund (stedmoder, Viola cornuta eller Matthiola).

En hvid tulipan med middelstore blomster som giver en raffineret virkning. Uundværlig når man har brug for en ægte og ren, hvid farve. Også vidunderlig i potter og vaser.

For øjeblikket er denne den bedste hvide tulipan: Kraftig plante, stor blomst og lang blomstringsperiode.

Smuk farve, sart gul.

darwin hybrid tulipaner

Som triumph-tulipanerne har darwinhybrid tulipanerne en meget interessant farvepalet. Enkle blomster, store med stærke stilke, velegnet til blomsteranlæg eller afskæring. Pas alligevel på – plant dem ikke på blæsende steder. Så vil de lægge sig ned!

Z8>p≠¡P

Stor og smuk blomst.

Supersort med livlige farver. Dæk f.eks. en rundkørsel med den. Bland Narcissus cyclamineus ‘Jetfire’ (gul/orange, 25 cm, tidlig) imellem. Så får du to på hinanden følgende blomstringer i samme tone.

Smuk. Klassisk sort.

En tulipan med meget varmt gulgrønt farvede blomster med hvid kant. I løbet af blomstringen bliver kanterne bredere. En fantastisk og meget robust tulipan - det perfekte eksempel på en darwinhybrid.

12169 ‘Big Chief ’

Der er ikke mange tulipaner med blomster i denne størrelse. De er virkelig enorme. Deraf navnet ‘Big Chief’.

Fh;a

12164 ‘ad rem’

12170 ‘Blushing apeldoorn’

Eh/a

Fh;a

12334 ‘akebono’

12171 ‘Burning heart ’

Fh;a

Fh;a

12165 ‘american dream’

12172 ‘daydream’

Fh;a

Fh;a

Meget god holdning. Imponerende vækst.

Oversættelsen af det japanske ord er “morgengry”, et navn der helt sikkert passer til denne nye tulipan, som er helt speciel med de bølgeformede kronblade. De sarte gule, rosa og orange farvetoner fra solopgangen bliver forstærket af de grønne blade.

En lysende farve. Skøn tulipan.

En meget varm farve. En af de smukkeste tulipaner.

Skøn sort der fortjener at blive brugt mere. Det sarte gule går f.eks. godt med lavendel farvetoner fra stedmoder.

Lav et mørkt bunddække, fortrinsvis blåt eller violet. Anbring nogle orange stedmoder ind imellem for at bryde ensartetheden. Plant så darwinhybriden ‘Daydream’ derimellem. Du må blive forelsket i denne tulipan, der nægter at give op.

12166 ‘apeldoorn’

12175 ‘Garant’

Fh;a

Fh;4a

En af de mest kendte sorter.

Det er ‘Golden Apeldoorn’ med gule bladkanter. Man kan fremhæve planten ved at plante den på et mørkt bunddække f.eks. med violette sorter af Viola cornuta. Meget rank!


tulipaner 12176 ‘Golden apeldoorn’

12502 ‘World’s Favourite’

Flot tulipan til bede eller afskårne blomster.

Tulipan med kraftige stilke.

Fh;a

Fh/a

12177 ‘ivory Floradale’

Skøn sort. Du kan plante den ved siden af den nedenstående sort ‘Lightning Sun’. Et fint fællesskab.

Fh;a 12533 ‘light and dreamy’

| 79

liljeblomstrende tulipaner

Det er aristokraterne blandt hybrid-tulipanerne. De fremkom fra sene, enkeltblomstrende tulipaner med krydsninger af T. acuminata. De langstrakte og tilspidsede kronblade får blomsten til at ligne en alterkalk. Plant de liljeblomstrende tulipaner så de får meget sol. I blomstringsperioden åbner blomsterne sig helt...

Z7\p≠¡P

12185 ‘Ballerina’

Kronbladene med en meget delikat lavendelfarve med bleg kant er bedårende. En perfekt farvepastel til årstiden. Denne tulipan blomstrer meget længe på lange og hårdføre stilke.

Den dejlige sammensætning skabes med den liljeblomstrende tulipan ‘Ballerina’ (orange) og den enkelte, sene tulipan ‘Queen of Night’ (sort). Med en orange bundbeplantning.

Eh;

Eh/r

12178 ‘lighting Sun’

12186 ‘Christine’

Fh;a

Fh;

12179 ‘Marit ’

12381 ‘Claudia’

Eh;a

Dh

12180 ‘ollioules’

12187 ‘elegant lady’

Fh;a

Eh;

12181 ‘pink impression’

12534 ‘Firework’

Fh;a

Eh

12395 ‘purple pride’

12188 ‘Fly away’

Eh/a

Eh

12182 ‘Silverstream’

12382 ‘Green Star’

Fh;4a

Eh;

Du kan plante den sammen med en anden majestætisk plante: Fritillaria imperialis ‘Rubra’.

Et ideélt ægteskab: Blandingen ‘Sunshine’ og tulipanen ‘Marit’ (en darwinhybrid). Hvorfor ikke også sætte den sammen med den dejlige narcis ‘Buffawn’. Prøv det!

Meget flot plante, smuk og klar lyserød farve.

En stor blomst, lang stilk og tidligere end de andre darwinhybrider.

Endelig en smuk, lilla tulipan som Darwin-hybrid. Pragtfuld tulipan til sammensætninger til dine forårsbede.

Når man ser den blomstre, skulle man tro, at der er tale om to eller tre sorter i en blanding. Så meget udvikler den sig under blomstringen. En smuk tulipan. Du kan blande den med enkle tidlige ‘Flair’ tulipaner (rød med orange flammer, 30 cm, halvtidlig).

ECO

Den intense farve hos denne tulipan er et flot skue. Et bunddække i rosa, hvide og violette toner synes jeg er ideélt.

En smuk tulipan med røde liljeblomster med hvide kanter. Går perfekt sammen med andre liljeblomstrende tuilpaner som ‘White Triumphator’ og ‘Purple Dream’.

En meget sart farve i modsætning til fx ‘Christine’. Fremhæv den på en hvid eller lyserød bund.

Farvesammensætning som på ‘Flaming Parrot’, men med form som en liljeblomstrende tulipan. Uundgåelig i dine bede med livlige farver.

Denne sort erstatter sorterne ‘Alladin’ og ‘Alladin’s Record’. Den gule kant på disse to sorter var ikke særlig tydelig. Det er helt anderledes med ‘Fly Away’, hvor kontrasten mellem de to farver er meget mere udtalt. Meget flot!

Den liljeblomstrende udgave af den berømte ‘Spring Green’. Smuk farvesammensætning i hvidt og grønt der passer perfekt sammen med hvide narcisser som fx ‘Petrel’ eller ‘Thalia’.


80

|

VerVe r eXporT

12500 ‘holland Chic’

12335 ‘purple dream’

Bh)

Eh;

Den forbliver temmelig lav, dog med en bemærkelsesværdig holdning. Anbringes den på en blå bund, ses den bedre.

Det, der gør denne nyhed unik, er placeringen af de klare, violette kronblade: de breder sig graciøst ud og lader en den endnu lysere blomstermidte komme til syne. Sammensæt denne drømmetulipan med ‘Ballerina’ eller med ‘Windmill’. Garanteret succes.

12513 ‘lasting love’

12353 ‘riga’s Barricades’

Ch

XBh)6

12191 ‘lilyfire’

12384 ‘Très Chic’

Eh

Dh

12192 ‘Macarena’

12200 ‘West point ’

Eh

Dh;

12193 ‘Mariëtte’

12201 ‘Windmill’

Eh;

Eh;

12194 ‘Marilyn’

12202 ‘White Triumphator’

Eh;

Eh;

12195 ‘May Time’

12203 ‘Yonina’

Fh;

Ch)

Denne sort skiller sig ud fra ‘Merlot’ ved dens mere brunrøde farve med en lillarød kant. Med hyacinten ‘Woodstock’, en rigtig farvepalet.

Navnet siger det: en liljeblomstrende tulipan med luefarver. Blomsten har en flot kontrast mellem gul og orange. Sortimentet af liljeblomstrende tulipaner bliver i kraft af alle vores nyintroduktioner de senere år hele tiden mere interessant.

Husker du Macarena-sangen fra 2002? Denne tulipan gør os lige så glade som sangen. Nyd den på en hvid og gul bund.

Smuk, liljeblomstrende, rosa tulipan.

Lav en bund af hvide og rosa Bellis med store blomster. Tilføj en blanding af ‘Mariette’, ‘White Triumphator’ og ‘Marylin’-tulipaner.

Smuk sort af liljeblomstrende tulipan med meget tilspidsede kronblade.

12383 ‘Merlot ’

En fantastisk mørkerød tulipan med lilla toner. Meget elegant og derfor uundværlig i dine smukkeste bede. En særlig smuk nyhed.

Fh

En tidlig, liljebomstrende tulipan med et smukt og prikket løv. I solen ser blomsten ser ud som en rigtig liljje! Smuk holdning og smukt udseende.

I slutstadiet af blomstringen har jeg set rosa glimt dukke frem på de udvendige kronblade. Derfra min ide om at kombinere den med en lysrosa stedmoderblomst, men altså med en meget bleg farve!!

Kombinér det gule fra den liljeblomstrende tulipan ‘West Point’ med blå forglemmigej.

Den gule farve symboliserer livsglæden, den lyser op og giver dybde. Uden tvivl den vigtigste farve om foråret. Det er også tilfældet med denne sort.

Sammensæt (eller bland) de følgende sorter: ‘West Point’, ‘White Triumphator’ og ‘Mariette’.

Den er lidt lavere end de andre liljeblomstrende tulipaner. Med sin gode holdning og dejlige farve skiller den sig ud.

Mangeblomstrende fyldte tulipaner Blomster og kronblade i en uendelighed. Lad dig imponere af denne nye tulipan-serie. Blomsterne er fyldte, og desuden kan du tælle adskillige blomster pr. stilk. Jo mere de udvikles, jo smukkere bliver de.

5<p≠¡P

12199 ‘pieter de leur’

12315 ‘aquilla’

Bh)

ZDh

En af de skønneste røde farver hos tulipanerne. Lav og stadig med holdning

Vi er mere end stolte over, at vi kan tilbyde denne tulipan. Den er helt gul og bliver tofarvet i gul/lyserød i slutningen af blomstringen. Man ser let en af de sorter, den stammer fra: ‘Monte Carlo’ med alle dens kvaliteter.


tulipaner 12336 ‘Bellicia’

12210 ‘Gander’s rhapsody’

ZDh

Fh;

12316 ‘Cartouche’

12211 ‘helmar’

ZDh

Fh;

12396 ‘Fruitcocktail’

12212 ‘Kingsblood’

YBh

Gh/a

Dette er en flerblomsterende tulipan: mange, lange gule kronblade, som næsten er hvide, med en meget speciel, mørk-rosa kant. Fortryller sammen med De Caen-anemonen og blå forglemmigej.

Med denne mangeblomstrende, fyldte tulipan danner rosa/rød en smuk kontrast til ren hvid. Sæt den i et kæmpemæssigt tæppe af hvide forglemmigej foran rådhuset. Så skal borgmesteren nok sætte pris på dig.

En nyhed! Meget speciel farvesammensætning, som gør denne sort unik. Bestil den hurtigt, begrænset varelager!

enkle sene tulipaner

Denne gruppe ligner enkle, sene sorter, som hverken er darwin- eller liljeblomstrede. De stammer fra England. De var oprindeligt meget forskellige i form og størrelse. De mange hybridformer er blevet så blandet, at sorterne nu ser meget mere homogene ud.

Z8>p≠¡P

Smuk tulipan som spiller med farven der varierer mellem creme og lyserød.

ECO

Bland denne ‘Helmar’ med flerblomstret narcis ‘Yellow Cheerfulness’. Med en 50/50 blanding får man et pragtfuldt bed. Evt. på et orange bunddække.

Skab et meget landligt landskab ved at blande hvid og blå forglemmigej med hvide og lysende røde Bellis. Sæt også den røde ‘Kingsblood’ imellem. Så kan du være sikker på, at bedene bliver storslåede.

12213 ‘long lady’

Alle disse enkle, sene tulipaner fortjener din tålmodighed. Ligesom ‘Long Lady’ er meget interessant til bede og afskårne blomster.

Gh;

12205 ‘Blushing Beauty’

12214 ‘Menton’

Gh;

Gh;

12206 ‘Big Smile’

12215 ‘picture’

Gh/

Fh;

12208 ‘dreamland’

12385 ‘pink diamond’

Fh;

Dh;

12317 ‘el niño’

12217 ‘Queen of night ’

Fh/

Fh;a

12209 ‘Françoise’

12218 ‘renown’

Fh/

Dh;

Se den smukke rød-orange farve hos denne elegante plante.

Meget skøn tulipan med en enormt stor blomst. Den kan erstatte ‘Mrs Scheeper’. Denne er mere tiltalende.

Meget rank, god holdning og meget lysende farver.

Denne sort beriger serien af enkle, sene tulipaner. Giver så smukt et farvespil, at den ikke er til at overse. Majestætiske planter!

Har været fremme i lang tid. En af favoritterne.

| 81

Variation af klare, rosa nuancer omkranset af laksefarvede nuancer. Klassisk sort med meget store og velformede blomster, meget imponerende i store grupper.

En meget original, bleg-rosa tulipan som helt sikkert vil tiltrække opmærksomheden i dine forårsbeplantninger. Kronbladene er foldet indad, hvilket giver blomsten en helt enestående form.

Den har enorme blomster og en lidt kortere stilk end de andre enkle sene sorter. Plant den med hvid eller rosa judaspenge.

Plant den ved siden af den liljeblomstrende tulipan ‘West Point’. En dejlig kontrast med hensyn til form og farve. Ellers går den godt i et blandet bed i engelsk stil i nærheden af en ‘Angelique‘.

Kronbladene er meget livligt rød-rosa med lidt lysere kanter. Meget store blomster, som forbliver smukke i lang tid. Fantastisk sammen med hvide narcisser, såsom ‘Double Parfum de Neige’.


82

|

VerVe r eXporT

12219 ‘Shirley’

12226 ‘Carrousel’

Eh;a

Ei/

12220 ‘Sorbet ’

12227 ‘Cummins’

Dh;

Eh;

12221 ‘Temple of Beauty’

12318 ‘Curly Sue’

Gh;

Eh

12386 ‘Violet Beauty’

12228 ‘davenport’

Gh;

Bh)

Meget kendt sort blandt fagfolk. Den skifter farve med tiden. Skøn plante.

Jeg er ved at genopdage denne gammeldags tulipan. Somme tider er man for optaget af nyheder og glemmer det, man allerede har. Den har en smuk farve og en rank holdning. Den kommer til sin ret på et bunddække med hvide og rosa farver.

Røde, blege blomster, der er meget dekorative. Rank vækstform. Blomsterne åbner sig helt i fuld sol og minder da om valmuer.

‘Violet Beauty’ er allerede usædvanlig i kraft af den vidunderlige lilla farve. En farvetone, som man endnu ikke ser så ofte i sortimentet.

Frynsede tulipaner

Hvorfor holde igen med at plante denne serie? Disse tulipaners fremtoning og udseende er perfekt. Jeg taler ikke kun om meget stive stilke, men også om blomstringens varighed. Især hos sorterne ‘Burgundy Lace’, ‘Calibra’, ‘Carrousel’ og ‘Davenport’.

Z8>p≠¡P

Majestætisk tulipan. Meget dominerende i bede. Brug den til hele bede. Meget god holdning.

Imponerende tulipan. Smuk og original blomst.

Flot, lilla tulipan med en smuk blomstring. Meget god til at skabe mørke toner i dine forårsbede. Kronbladene er fint frynsede.

Jeg kunne ønske, at alle ville prøve denne sort bare en gang. Den har storartede blomstringsegenskaber.

12229 ‘Fancy Frills’

Super frynset tulipan, specielt attraktiv p.g.a. farven og dens meget frynsede form.

Ch

12223 ‘Blue herron’

12230 ‘Fringed elegance’

Eh

Dh;

12224 ‘Burgundy lace’

12231 ‘Fringed rhapsody’

Fh;

Eh;

‘Blue Herron’ har den smukkeste blå tone blandt tulipanerne.

En klassisk sort som jeg beholder i sortimentet, fordi den står perfekt. Ofte anvendt til afskæring.

Det er fremfor alt tulipanens farve, der henrykker mig. Det er en sart gul, der kan kombineres med violet eller lavendel. Plantens holdning er nærmet smidig!

Når du ser den blomstre, vil du forstå, hvorfor den er i vores sortiment. Dens stilke er bløde og blomsterne meget store. Derudover spiller den utroligt meget med farverne. Bunddække? Gul eller orange, synes jeg. Stedmoderblomster eller nelliker.

12337 ‘Canasta’

12354 ‘lingerie’

Bh

Bh

Smuk og livlig farve.

12225 ‘Calibra’

Denne sort erstatter sorten ‘Fringed Apeldoorn’. Formen og holdningen er bedre. En ægte frynset tulipan.

Dh

Som navnet antyder er det en forførende og raffineret tulipan. En sammensætning af meget specielle pastelfarver bestående af gul, hvid og rosa. Til underskønne sammensætninger i en beplantning med pastelfarver.

Fyldte sene tulipaner

Samme forhold som med de rustikke tulipaner. Ideelle til halvsene bede.

Z5<p≠¡P


tulipaner 12233 ‘angélique’

12242 ‘lilac perfection’

Cir

Ei

12355 ‘Black hero’

12243 ‘lion d’or elite’

Cir

Ei

Den bedst kendte blandt de fyldte, sene tulipaner. Dejlig sart farve. Du vil se, at denne sort meget ofte er flerblomstret. Den fylder derfor bedet flot ud.

Mørk og fløjlsagtig blomst som er endnu mørkere i kanterne. Den store fyldte blomst er ideel til at præge en blandet beplantning, men den tager sig fx også rigtigt godt ud på en bund af forglemmigej.

12235 ‘Carnaval de nice’

| 83

Ældre sort der værdsættes for farven. Skøn plante.

Meget fyldt og meget original. Ikke en eneste ligner den.

12244 ‘Mount Tacoma’

En meget livlig tulipan med fyldte blomster med talrige striber. Den er meget imponerende især i store grupper. En fremragende sort i kombination med tulipanen ‘Lasting Love’, den hvide judaspenge og Viola cornuta.

Denne populære og meget robuste tulipan har fyldte, elfenbenshvide blomster. Du kan lave en unik og meget romantisk sammensætning med tulipaner som ‘Angelique’, ‘Uncle Tom’ og hvide Primula.

Ci

Di;

12236 ‘Charming lady’

12356 ‘orange angélique’

Cir

Cir

12504 ‘Chato’

12247 ‘pêche Melba’

Ei/

Cir

12501 ‘Cilesta’

12245 ‘uncle Tom’

Ci

Cir

‘Angélique’ er blevet en ‘Charming Lady’. For mig har det altid været en charming lady, men det skal siges, at den nye orange-laksefarvede version af ‘Angélique’ virkelig er smuk. En elegant form, fyldt, ofte flerblomstret.

Jeg kender ikke andre sene tulipaner, der har så kraftig en stilk.

En tulipan godt forsynet med blomster, som er meget åbne i livlige røde og gule farver. Meget forførende i potter og kummer, men også storartet i bede med gule narcisser som ‘Chantarelle’.

Den orange sort af den underskønne og meget klassiske tulipan ‘Angélique’. Plant den mellem forglemmigej og hvid judaspenge.

Super sort. Kan varmt anbefales på grund af dens farve, holdning og duft.

Endnu en blanding med ‘Uncle Tom’: Plant den sammen med den fyldte sene tulipan ‘Angelique’ på et bunddække af stedmoderblomsterne ‘Skyline’ pastelrosa (2/3) og ‘Skyline’ rent rosa (1/3).

12338 ‘double Gudoshnik’

12246 ‘upstar’

Ei;

Cir

12319 ‘Givenchy’

12248 ‘Yellow Mountain’

Dh;

Di;

En ny, speciel introduktion, som minder om en blanding. Hvilket er helt forkert. De ekstremt mange blomster begynder deres blomstring som lysegule, så bliver de rosa og funklende røde efter at have været meget sart rosa-orange.

Døbt ‘Givenchy’ i forbindelse med Tulipan-festen i Gagny(F) i 2005. En sort, som afgiver en meget behagelig duft, når den blomstrer. Navnet sælger allerede godt.

12517 ‘Gold Fever’

Smuk plante med pæonlignende blomst. Den blomstrede igen i vores have i foråret 2005. Blomstringen er virkelig fantastisk, en udpræget fyldt tblomst.

Di

Kombinér ‘Upstar’ og triumph-tulipan ’Spryng’. Det er en dejlig kombination af to rosa nuancer. Så kan man vælge et mørkt bunddække.

Dattersort af ‘Mount Tacoma’. Derfor kan man plante dem sammen.

Fyldte frynsede tulipaner

De fyldte, sene tulipaner er blevet anbragt i en anden klassifikation. Ellers bliver der lagt for lidt mærke til dem. De er vidunderlige med deres mange kronblade som er smukt afskårne.

Z5<p≠¡P


84

|

VerVe r eXporT

12238 ‘Cool Cristal’

12253 ‘Bright parrot ’

Eh;

Ei

12240 ‘Gold dust ’

12254 ‘estella rijnveld’

Ei;

Ei;

12387 ‘Mascotte’

12255 ‘Fantasy’

yi)

Di

Faktisk er dette en ny serie tulipaner: fyldte og frynsede tulipaner. ‘Cool Cristal’ er et flot eksempel. Meget god fremtoning og en farve, det er nemt at arbejde med.

Det samme gælder for ‘Gold Dust‘. En blomsterform, der er meget fyldt med meget frynsede kronblade. En forbavsende mutation, som er en nyskabelse i tulipanverdenen.

En rigtig matchbold, denne lysviolette tulipan med tydeligt frynsede kanter. Denne dværgtulipan passer perfekt sammen med andre små blomsterløgplanter og toårige.

Vidunderlig rød papegøjetulipan med gul kant. Den har en enorm blomst! Imponerende og meget smuk. Hvor den kommer fra? Spørg ‘Kees Nelis’, han er dens far.

For det første er det en fantastisk sort i vase. Men jeg har også set den blomstre i Paris-området med store, hvide Bellis (tusindfryd). Det var kanon. Så…gå i gang! Vælg den!

En af de flotteste papegøjetulipaner; de livligt rosa blomster er dekorerede med smukke grønne islæt og bølger smukt. Fantastisk sammen med ‘Green Wave’ tulipanen, meget mørke tulipaner som ‘Black Beauty’ og hornviol i udvalgte farver.

12514 ‘Queensland’

12256 ‘Flaming parrot ’

zh

Gi;

12339 ‘Sensual Touch’

12257 ‘Green Wave’

XDh

Di

Meget dobbelt og ekstremt frynset. En meget chic farve, som passer smukt sammen med toårige stedmoderblomster, Myosotis og små løg som Muscari.

Meget imponerende med mange blomster med en varmt orangerød tone. Kronbladene på denne nye tulipan har en gulorange kant, der er let takket. Sensationel kombineret med kontrastfarver såsom blå fra Scilla campanulata.

papegøje tulipaner

Papegøjetulipaner ændrer form under blomstringen. Man kan spørge sig selv om det stadig er tulipaner? Personligt kan jeg godt lide dem, fordi formerne er ud over det sædvanlige. Der findes meget specielle sorter i gruppen, f.eks. ‘Apricot Parrot’, ‘Black Parrot’, ‘Blue Parrot’ og ‘Webers Parrot’.

Z5<p≠¡P

Holdningen hos denne plante er bemærkelsesværdig: Den bedste blandt papegøjetulipanerne.

Original form med vaffelformede kronblade. Tør du plante dem?

12259 ‘orange Favourite’

Meget værdsat pga. dens vidunderlige orange farve, som på elegant vis er gennemskåret af små, grønne islæt. Uforlignelig sammen med varme toner, i selskab med ‘Texas Gold’ og ‘Firework’ tulipaner, gemserod og stedmoderblomster.

Ei

12249 ‘apricot parrot ’

12320 ‘Silver parrot’

Eh

Gi4;

12251 ‘Black parrot ’

12260 ‘Super parrot ’

Di

Di

12252 ‘Blue parrot ’

12261 ‘Texas Gold’

Ei

Ei

Superb sort og usædvanligt tidligt blomstrende for en papegøjetulipan. Udnyt denne egenskab, du kan kombinere den med den liljeblomstrende tulipan ‘Burgundy’. En smuk kontrast.

Sammensæt papegøjetulipanen ‘Black Parrot’ med den frynsede tulipan ‘Fancy Frills’.

Jeg er gradvis kommet til at holde mere af denne papegøjetulipan. Hvorfor? På grund af dens originale farver. Hvis det lykkes dig at få disse egenskaber frem, vil du forstå hvorfor. Denne farve findes ikke andre steder.

Pagegøjesort der stammer fra sorten ‘New Design’, som allerede har bevist sit værd. Den flotte lyserøde farve, dens løv med hvid kant og dens graciøse form lover godt for denne tulipan!

Smukt eksempel på en papegøjetulipan med kronblade, der har en kant med takker, som begynder at krølle. Flottere end sorten ‘White Parrot’, som i øvrigt er en, min bedstefar erhvervede.

De bølgende kronblade er frynsede og livligt gule, hvilket gør denne tulipan særligt attraktiv i forårsbeplantninger. Udgør en meget livlig sammensætning med fx ‘Curly Sue’ og ‘Gavota’ tulipanerne.


tulipaner 12262 ‘Weber’s parrot ’

12268 ‘happy Family’

Dh

Dh

Lad os skabe endnu en sød lille ting: du bør plante denne meget elegante tulipan på en trefarvet bund af forglemmigej (blå, hvid og rosa). Og så planter du Fritillaria ‘Ivory Bells’. Udfyld bedet med rent blå og hvide stedmoderblomster.

Multiflora tulipaner

Læg især mærke til blomstringstiden for de forskellige sorter. Den kan variere mellem tidlig og halvsen. Du ved jo, at Verver Export gerne tilbyder dig store og smukke løg. Med denne serie af flerblomstrende tulipaner er det meget vigtigt, at du planter størrelse 12/14. Ellers bliver de aldrig helt så flerblomstrende!

Z}.p≠¡P

Har du lagt mærke til, at denne rosa går meget godt sammen med greigii-tulipanen ’Für Elise’? Sæt dem derfor sammen.

12388 ‘night Club’

Denne flerfarvede og mørke tulipan er helt ny i Club-serien. Blomsten er ikke ensfarvet men markeret med mørkere striber.

Ei

12263 ‘antoinetta’

12271 ‘orange Toronto’

Ei4

yha

12264 ‘Candy Club’

12272 praestans ‘Fusilier’

Ei

yg

12266 ‘Couleur Spectacle’

12341 praestans ‘Shogun’

Ei

Wyg

12535 ‘dream Club’

12273 praestans ‘unicum’

Ei

yg4a

12340 ‘Flaming Club’

12274 ‘Québec’

Ei

yha

12267 ‘Georgette’

12275 ‘red Georgette’

Ei

Di

12503 ‘Graceland’

12265 ‘Sunshine Club’

Dh

Ei

Meget iøjnefaldende sort. En virkelig ”farvefestival”. Vi kalder den Kamæleon-tulipanen. Den ændrer farve under blomstring. Løvet er lettere randet.

Lav et bunddække med Myosotis: hvid, blå og rosa. Plant så ‘Candy Club’ derimellem. Eventuelt lægger du også den rosa narcissort ‘Pink Glorie’. Et fint mix, landskabsstil.

Måske den mest spektakulære tulipan i denne gruppe. Farver som man ikke kan “undgå at se” på 1 km’s afstand! Derudover meget T. multiflora. Hvilket syn, hvis man planter 500 ‘Couleur Spectacle’!

Bedårende rosa blomst med lidt hvid farve. Giver dermed en helt anden effekt end ‘Candy Club’, som er mere rosa-rød. En pragtfuld buket på en enkelt stilk!

Den nyeste i sortimentet af flerblomstrende tulipaner. Det stjerneformede mønster med magenta-farvede striber på en hvid bund er fortryllende. Vidunderlig med rosa Scilla campanulata og hvid forglemmigej. Begrænset mængde (maksimum 100 løg).

Modersorten til ‘Couleur Spectacle’. Den begynder at blomstre som gul og ender med at være næsten rød.

Den har allerede eksisteret i nogle år, men dens udseende er uden tvivl stadig meget nyskabende. Med mange blomster på stilken, men ikke nok med det, den ændrer også farve fra hvid til lilla. Størrelse 12/14 er stadig et must for at få mange blomster.

| 85

Man kan udmærket anvende denne flerblomstrende dværg-tulipan pga. dens bleg-orange farvetone og dens markerede, gule midte. Går meget godt sammen med ‘Flower Record’ narcissen og Allium triquetrum.

Det er i Tadjikastan, at dette under vokser. Meget populær pga. dens vitalitet og evne til at frembringe flere rød-orange blomster, uden øje, båret af en en meget rank stilk. Bladene er store og lettere grønblå.

En ny form for praestans-tulipan med blomster, der ligner en danserindes skørt og med en helt unik, lysegul måneskinsfarve. Stor virkning sammen med vildløget ‘Fantasy Creation’.

Sorten er meget værdsat fordi bladene har hvide kanter. Allerede før blomstringen ser man det ekstraordinære, at bladene ligner en Hosta.

Undervurderet sort. Det er især farven, jeg holder meget af. Det lyserøde, som den har fra sin moder ‘Toronto’, med en creme-gul kant. Sæt den mellem dine hvide forglemmigej, men ikke med en højtvoksende sort. Så ser man ikke længere ‘Québec’.

Dejlig kontrast af 2 multiflorasorter. Plant ‘Red Georgette’ og ‘Weisse Berliner’ i femtal.

Hvem kender ikke hr. Huyg? Skaber af mange sorter, som alle kan lide. Han har bl.a. skabt ‘Candy Club’. Så her er ‘Sunshine Club’, dvs. ‘Candy Club’ i gul. Den bliver rosa mod slutningen. Og selvfølgelig er den mangeblomstrende.


86

|

VerVe r eXporT

12277 ‘Toronto’

12321 ‘Formosa’

Cha

Di

Lad os gøre det enkelt, lav et hvidt tæppe af hvide tusindfryd. Plant ‘Toronto’ deri. Endnu flottere, så plant Scilla campanulata i lyserød og hvid rundt om.

Der skulle være endnu en “grøn” tulipan i familien. Sådan. Sammenlign den ikke med ‘Yellow Spring Green’, som er mere gul. Meget smuk plante sammen med fx Fritillaria hermonis armana eller Narcissus ‘Hawera’.

12278 ‘Weiße Berliner’

12285 ‘Golden artist ’

Di

yi

Dejlig hvid tulipan, mange blomster.

Viridiflora tulipaner

Viridiflora-tulipanerne (med grønne blomster) er de sidste, der blomstrer. I øvrigt findes den smukkeste tulipan i denne serie. Det er ‘Spring Green’. Dens farver, form og holdning gør. I øvrigt ser introduktionen af de andre ‘Spring Green’ ud til at vække begejstring, og de er nu også på vej til vore kunder.

Z8<p≠¡P

Det samme som for ‘Artist’, dvs. relativt diskrete farver. Sammensæt derfor et bunddække, så den alligevel ses tydeligt.

12286 ‘Groenland’

En af de mest kendt viridiflora-tulipaner. Det skyldes, at den har eksisteret i meget lang tid. Kan med fordel plantes i bede med landlig stil.

Ci

12280 ‘artist ’

12287 ‘red Spring Green’

yi)

Ei;a

12281 ‘China Town’

12288 ‘Spring Green’

yi4)

Ei;a

12284 ‘esperanto’

12322 ‘Virichic’

yi)4

Di

12283 ‘Flaming Spring Green’

12289 ‘Yellow Spring Green’

Eh;a

Ei;a

Ganske diskret farve. Pas på når du vælger bunddække.

Meget sjov farve, lav og bladene med hvide striber gør, at denne tulipan vil få succes. Plantes på hvid eller rosa baggrund. Prøv at blande den med ‘Esperanto’ i samme serie. De har samme udstråling.

For at kunne vise det smukke løv med hvid kant skal sorten T. viridiflora ‘Esperanto’ plantes på en bund af plettede, skarlagen stedmoderblomster .

Familien er fuldtallig. Efter ‘Spring Green’, ‘Red Spring Green’ og ‘Yellow Spring Green’ tilbyder vi nu ‘Flaming Spring Green’. En superb sort, som er ligeså perfekt som sin moder. Selvfølgelig blomstrer den sidst på sæsonen, men den fortjener at blive ventet på...

Min favorittulipan er ‘Spring Green’. Værsgo ‘Red Spring Green ’. Samme egenskaber bortset fra, at den er rød.

Hvilken superb sort: viridiflora-tulipanen ‘Spring Green’ (hvid). Lav store bede med denne sort på en bund af gule stedmoderblomster eller Primula! Eller sæt den sammen med den fyldte, sene tulipan ‘Angelique’ i det blandede bed i engelsk stil.

Meget elegant, denne nye viridiflora-tulipan. Med de meget fine former, og den grønne og lyserøde farve skal den nok begejstre publikum.

En nyhed blandt tulipaner med grønne blomster i en temmelig gul farvetone; mørkegrønne pletter dekorerer blomstens bund. En speciel farvekombination, som går fint sammen med hvid eller violette toner.


| 87

To nyheder i udvalget af hyacinter. ‘Rembrandt’ og den flerfarvede hyacint ‘Anastasia’ giver en overflod af farver og dufte i sortimentet. Deres dufte er faktisk hovedårsagen til at have hyacinter med i din planlægning af forårsbeplantninger. De passer perfekt sammen med primula og stedmoderblomster. Hvert år køber vi flere og flere krokusser. Denne forårsbebuder er faktisk værdsat i hele Europa og bruges i stort omfang på grønne områder. Det faktum, at de kan plantes maskinelt (under plæne), gør, at du vil bruge flere af disse små og charmerende løg!

hyacinter & krokusser

hello holland


88

|

VerVe r eXPo rt

Hyacinter almindelige

13010 ‘Pink Pearl’

Til at parfumere dine forårsbede!

5<)p≠¡

#zg-

13004 ‘carnegie’

13044 ‘rembrandt ‘

#zg-

#zg-

13005 ‘city of haarlem’

13033 ‘sky Jacket ’

#zh-

#zg-

13006 ‘delfts Blue’

13012 ‘Woodstock’

#zg13040 ‘Fondant ’

ECO

ECO

#zgHyacinter eliteserien Er altid med i vort program. Serien har stor succes.

5<)p≠¡

#zg13007 ‘Gipsy Queen’

13013 ‘apricot Passion’

#zg-

#yg-

13008 ‘Jan Bos’

13016 ‘Blue eyes’

#zg-

#yg-

13041 ‘Paul herman’

13015 ‘Blue Jacket ’

#zg-

#yg-

13042 ‘Peter stuyvesant ‘

13014 ‘champagne’

#zg-

#yg-

Smuk hyacint i blide farver.

Skøn sart blå farve.

Denne blå hyacint har en flot fremtoning og et flot udseende.

Meget smuk farvenuance, ren ‘Champagne’-farve


hyacinter 13017 ‘deep Purple‘

13038 ‘hollyhock‘

#yg-

!yg-

13018 ‘ibis’

13039 ‘Mme sophie‘

#yg-

!yg-

Smuk violet-rosa sort.

Intens rød hyacint.

13019 ‘odysseus‘

Introduceret i 2005 - i orange. Farven er kraftigere end hos ‘Gipsy Queen’, som er mere laksefarvet. ‘Oranje Boven’ er virkelig orange.

#yg-

Meget mørkerød med en smuk, mørk stilk. Hårdfør hyacint, som passer godt sammen med elegante tulipaner.

Denne dobbelte hyacint er virkelig hvid som sne! Vidunderlig sammen med pastelfarver.

Hyacinter multiflora

En serie af hyacinter som egner sig til forvildning. De blomstrer i mere end 5 år. Et løg giver mere end 5 stilke. Pas på: løgene går let i stykker. Håndteres omhyggeligt.

})p≠jP

13020 ‘Pink surprise’

13045 ‘anastasia‘

#yg-

#yg-a

13022 ‘soleil de nuit ’

13024 hvid

#yg-

£yg-a

13023 ‘top hit ’

13025 Blå

#yg-

£yg-a

13043 ‘top White’

13026 rosa

#yg-

£yg-a

En meget hårdfør og lyserød hyacint.

Så mørk at den næsten skaber huller i bedene. Anbefales i øvrigt stærkt af vores opkøbere!

Original farve.

Der findes ikke bedre hvid sort.

Hyacinter med dobbeltblomster

| 89

Bedårende, små og mørke blomster. Hvert løg giver 5-15 blomsterstilke.

13027 Blanding

Meget udfyldte (dobbelt) hyacinter, som giver dem endnu mere karakter i din beplantning. Pragtfulde sammen med en grundbeplantning af toårige dværgvækster eller de små, delikate blomster fra forglemmigej.

5<)p≠¡

13037 ‘chrystal Palace‘

En pragtfuld hyacint, som er ekstremt mørkeblå - perfekt til bede.

!yg-

£yg-a Præparerede hyacinter

Til nytårsaften. Let at have med at gøre. Brugsanvisning følger med leverancen.

)-


90

|

VerVe r eXPo rt

13028 ‘anne Marie’

Hyacinter spring

Mini-hyacinter, som er ideelle til beplantning i parker. De er på alle måder mindre og derfor mere hårdføre.

%z@O 13029 ‘atlantic’

13034 ‘spring Field’

%z@O

#z5<)P

13030 ‘Jan Bos’

13035 ‘spring Joy’

%z@O

#z5<)P

13031 ‘Pink Pearl’

13036 ‘spring story‘

%z@O

#z5<)P

13032 ‘White Pearl’

%z@O

Blå.

Mørkrosa.

Hvid.


krokusser Krokus storblomstrende

14004 ‘Vanguard’ Meget lyseblå.

7)p_≠¡P Hvid.

Spring ud i det! Hold dig ikke tilbage. Plant den i store mængder!

m)p_≠¡P

ECO

14010 ancyrensis ‘Golden Bunch‘

14007 ‘Flower record‘ Mørkeblå.

Wug∆

Wug∆ Botaniske krokus

14002 ‘Jeanne d’arc’

Wug∆

Gul-orange. For mig er det den mest orange i øjeblikket. En plante der tiltrækker bier.

ECO

Stfr∆

14005 ‘Grand Maître‘

14024 angustifolius

Wug∆

Stf

14001 ‘Gul‘

14012 chrysanthus ‘Blue Pearl‘

Klart blå.

En vidunderlig gylden botanisk krokus med brune striber. Den har en meget speciel personlighed.

Gul.

Klart blå.

Wug∆ 14009 ‘negro Boy‘ Meget mørklilla.

ECO

Stf∆ 14013 chrysanthus ‘cream Beauty‘ Cremefarvet.

Wug∆

Stf∆

14003 ‘Pickwick’

14014 chrysanthus ‘Goldilocks‘

Stribet blå og hvid.

Guldgul.

Wug∆

Stf∆

14026 ‘Queen of the Blues‘

14028 chrysanthus ‘Gipsy Girl‘

Lyseblå.

Wug∆ 14006 ‘remembrance‘ Mellemblå.

Hvert løg giver 3-4 blomster. De gule blomster fremhæves af lilla striber.

Stf∆

14016 chrysanthus ‘Prince claus‘ Hvid og blå.

Wug∆

| 91

Stf∆


| 92

14017 chrysanthus ‘snowbunting‘

14020 sieberi ‘tricolor‘ Blå med gul blomstermidte.

Hvid.

Stf∆

Stf∆

14018 chrysanthus ‘Zwanenburg Bronze‘

14022 tomm. ‘Barr's Purple‘

Gul med bronze yderside.

Denne krokus af vild oprindelse er lavendelblå. De to typer af Crocus tommasinianus, som vi tilbyder, har meget livlige farver og er en pryd i plænerne.

Stf∆

Stf∆

14021 sieberi ‘Firefly‘

14023 tommasinianus ‘ruby Giant ‘

Meget klar blå farve.

Purpurviolet, meget hårdfør.

Stf∆

Stf∆

14027 sieberi ‘spring Beauty‘

14019 versicolor ‘Picturatus‘

Stf∆

Stf

Smukke, mørklilla blomsterblade, men så snart en lille solstråle dukker op, viser denne krokus sit smukke, rosa hjerte.

Hvid med lilla striber. Bemærk prisen!!!

ECO


| 93

I det 19. århundrede var England landet med narcisser. Men i det 20. århundrede kunne man konstatere, at flere og flere nye sorter kom fra udvælgelse og avl, der blev foretaget af “narcisse-fans” og hollandske planteavlere. Ikke flere standard-narcisser med store former, men derimod mere raffinerede sorter med et større farvespektrum. I dette katalog finder du to nye og skønne narcisser af anemonetypen ‘Blushing Lady’ og ‘Lieke’. Sorter, vi varmt vil anbefale til vores kunder, der elsker narcisser. Disse to narcisser passer perfekt sammen med andre løgplanter, men også med etårige og flerårige planter.

narcisser

hello holland


94

|

VerVe r eXPorT

Narcissus cyclamineus

15009 ‘Tête-à-Tête’

Små graciøse narcisser og fremfor alt tidlige. Ideelle til forvildning.

8>p≠¡P

‘Têtê-à-Tête’ blev valgt til “Årets løg i året 1999” af en fransk dommerkommite. Et godt valg, man kan bruge den til næsten alle typer af beplantninger.

?wg_∆

15001 ‘ara’

15080 ‘Toto’

?Bg_

Xyga

15512 ‘elisabeth ann’

15507 ‘Wisley’

?yg_

!Bga

Endnu en meget smuk introduktion af Narcissus cyclamineus. Se godt på farverne og formen hos denne graciøse art. Anbefales i høj grad!

En lille og yndig cyclamineus-narcis med meget tidlig blomstring. Små, hvide blomster med en lille laksefarvet krone. Meget elegant.

15003 ‘February Gold’

Til tidlig blomstring skal du vælge Narcissus cyclamineus ‘February Gold’. Meget velegnet pga. dens tidlighed. En meget frodig sort.

?yg_∆

ECO

Det er ikke let at finde en god sort af hvid N. cyclamineus. Med ‘Toto’ har vi fundet en sort og en fremtidig kilde, vi føler os sikre på. Tidlig!

En meget speciel mini-narcis i en ny farvesammensætning: kronbladene er smukt foldede og hvide, den store bikrone er lettere frynset og lysende gul. Denne flotte narcis er lidt større end den velkendte sort ‘Tête-à-Tête’.

Narcisser fyldte

Jeg kalder dem kæmperne bland narcisser på grund af de store blomster.

5<p≠¡P

15004 ‘Jack snipe’

15513 ‘acropolis’

Zwg_∆

!Chra

15005 ‘Jetfire’

15013 ‘cheerfulness’

Lille vidunder med sjove farver.

En hvid, robust og meget majestætisk narcis, som ser dig dybt i øjnene på trods af dens tunge, fyldte blomster. Du vil se et let anstrøg af orange dybest inde i blomstermidten.

Plant dem i store mængder i forvildningsområder. Denne lille narcisse lever op til alle dine forventninger, når det gælder en narcisse.

?wg_∆

ECO

ECO

15007 ‘Peeping Tom’

Gentag farven fra Berberis når du planter en dejlig stribe N. cyclamineus ‘Peeping Tom’ omkring den. En langtidsinvestering du kan have glæde af i flere år.

En vidunderligt parfumeret fyldt narcis. Den vil helt sikkert tiltrække de forbipasserendes opmærksomhed i en park, i bede eller i kummer.

!Ch-a 15010 ‘double Parfum de neige’ Det er pinseliljen ‘Actea’ i fyldt form. Meget parfumeret.

?Bg_

!Dh-a

15093 ‘Prototype’

15014 ‘erlicheer’

Zwga

!Dg-a^

15518 ‘reggae’

15012 ‘Flowerdrift’

Zyga)

!Chra

En meget speciel kombination af rosa og gule farver. Henrivende ! Indtil videre den eneste N. cyclamineus med denne farvekombination.

Denne lille narcisse har en lille rosa krone, som er meget speciel. Pragtfuld sammen med rosa og hvide tulipaner og en grundbeplantning med blå toårige.

Måske den tidligste af alle fyldte narcisser. En klassisk sort, som allerede har vist sit værd. Dufter kraftigt!

En gammel narcisse, som er et perfekt eksempel på en dobbelt, hårdfør narcisse. Og selvfølgelig parfumeret!


narcisser 15536 ‘smokey Bear’

15527 ‘rip van Winkle’

!Chra

Zvga

Denne narcisse har en elegant bygget dobbeltblomst i varme farvetoner. Let parfumeret og derfor ideel i en park.

15015 ‘Golden ducat ’

| 95

En overraskende dobbeltblomst på en meget kort stilk. Blomsterne er gulgrønne. Forvilder sig godt på en kortklippet plæne.

15019 ‘sherbourne’

En meget speciel, fyldt blomst, som på trods af sin vægt holder sig rank på stilken.

En luksussort. En meget stor, meget parfumeret, blomst på en stiv stilk. Meget godt supplement til serien af fyldte narcisser.

!Bh;a

!Dg-/a

15082 ‘Golden rain’

Som N.’Erlicheer’: mange blomster og meget parfumeret. Som sædvanlig tilbyder vi størrelse 16/18, så du kan forvente at se en rigtig ‘Golden Rain’. Meget gode resultater!

!Bh-a^ 15016 ‘innovator’

Fyldt, orange narcis. Plant den i en orange ramme af fx den tidlige enkelte tulipan ‘Orange Monarch’ og nogle Fritillaria ‘Rubra’.

ZCh-a 15094 ‘lingerie’

En fantastisk narcis, som kommer fra den lidenskabelige planteavler Hein Huyg. En vidunderlig fyldt blomst, som desuden er meget parfumeret. Vi anbefaler stærkt denne sort. Sammenlignelig med dens gule/orange modstykke ‘Sherbourne’.

!Dg-/a 15083 ‘Manly’

15508 ‘snowball’

En ny bemærkelsesværdig sort med let kurvede kronblade og en fyldig, kugleformet bikrone. De rene, hvide blomster bliver senere elfenbensfarvede og har en vidunderlig duft. Smuk i et bed med Camassia, tulipaner, stedmoderblomster og levkøj.

?Ch;a 15020 ‘Tahiti’

En orange stedmoderblomst vil passe perfekt sammen med den fyldte narcis ‘Tahiti’. Endnu bedre: sæt den sammen med darwinhybridtulipanen ‘Blushing Apeldoorn’. Og bedre endu: plant tulipanen ‘Orange Elite’ imellem for at få tidlig blomstring.

!Ch;ra 15024 ‘Wave’

Som ‘Petit Four’, en form man ikke findre i andre sorter.

ZBha 15022 ‘White lion’

Vi har overvejet at tage den ind i vores sortiment i nogle år. Hver gang er vi endt med at prioritere en anden. Meget smukke løg og endnu smukkere pastelfarvede blomster. Meget fyldt og meget parfumeret!

En vellykket kombination: ‘White Lion’ med Fritilaria imperialis ‘Lutea’ (gul) på et blåt og gult bunddække.

!Dh-/a

!Chra

15017 ‘obdam’

15021 ‘Yellow cheerfulness’

Meget god fremtoning under blomstringen. Meget stor blomst!

Denne narcis blomstrer lidt senere på sæsonen og giver et stort antal stilke pr. løg.

!Ch;a

!Ch-a

15023 ‘Petit Four’

Sorten er stadig en af de mest originale. Vækker altid glæde.

!Cha 15018 ‘Pink Paradise’

Narcisser trompet/storkronede

8>p≠¡P 15025 ‘avalon’

Sort som fortryller alle. Smuk plante.

Fremhæv den i et stort bed med fx hvide forglemmigej. For at fuldende indtrykket kan plantes ‘Havran’ Triumph-tulipaner og ‘Windmill’ liljeblomstrende tulipaner ved siden af.

!Ch;a

!Dh;ra


96

|

VerVe r eXPorT

15509 ‘Bantam’

15034 ‘Golden harvest ’

ZBhra

!Cg;ra∆

15027 ‘Big Gun’

15035 ‘ice Follies’

!Egra

!Cgr_∆

15520 ‘Bright sun’

15036 ‘Johan strauss’

?Dh;a

!Cgra

15029 ‘carlton’

15037 ‘l’or de Janvier’

!Cg;ra∆

?Ceq_^∆

15030 ‘camelot’

15528 ‘love day’

!Cg/ra

ZCga

15531 ‘Ferris Wheel’

15038 ‘Marjorie hine’

?Cga

!Dfra

15032 ‘Flower record’

15039 ‘Modern art ’

!Dhra∆

?Bha

15033 ‘Fortissimo’

15040 ‘Mount hood’

!Cg/ra

!Dh;ra∆

15526 ‘Goblet ’

15042 ‘Pink Glorie’

!Cg;ra

!Dhra

Ikke særligt høj, men meget modig. Dens livlige farver ses tydeligt. Anbefales!

‘Big Gun’ anbefaler sig selv. God holdning, stor blomst!

Denne narcisse skinner faktisk som solen. Et velvalgt navn fra avlerens side.

En sort, der er meget almindelig blandt trompet-narcisser. Uundværlig i vores sortiment til plantemaskinen.

Blomsterne og stilkene er så kraftige, at man skulle tro, der er tale om kunstige blomster.

En helt ny narcisse med ekstrem stor blomst, hvoraf navnet ‘Ferris Wheel’ (Pariserhjul). Trompetten, som er omgivet af en orange kant, bliver gul helt ned til bunden.

En meget robust narcis, som perfekt danner rækker af frodige narcisser i grønne områder.

Lav bede side om side: Narcissen ‘Fortissimo’ og fosteriana-tulipanen ‘Orange Emperor’. Du kan oven i købet blande dem.

Plant ‘Goblet’ på et bunddække af skiftevis hvide og gule primula. En sort, der beviser sit værd!

En af de mest kendte og frodige, gule trompet-narcisser.

ECO

Resistent mod alle sygdomme. Livskraftig!

ECO

Plant trompet-narcissen ‘Johann Strauss’ og fosteriana-tulipanen ‘Juan’ sammen. En meget forårsagtig kombination.

Drag nytte af dens tidlighed. Efter introduktionen i 2001 har den været til glæde for mange af vores kunder.

Trompetten og blomsterbladene har en meget forfriskende farve. En blomst, som helt sikkert vil give dig en god dag…. Meget mild.

En narcis, der holder af kulde. Jo mere den fryser, jo bedre viser den sine farver. Blomsten er mellemstor, men man ser den let. Fremragende sammen med tidlige tulipaner. Meget tidlig!

Livskraftig sort. Læg mærke til bikronens dejlige form.

Den hvide narcis, som giver de bedste resultater.

En hvid narcis med en smuk, næsten rosa trompet.


narcisser Narcisser trompet/småkronede

15043 ‘Prof. einstein’

Klassisk sort, men altid godt repræsenteret i sortimentet!

8>p≠¡P

!Eh;ra 15095 ‘sagita’

15026 ‘ambergate’

ZDhra

!Chra

15044 ‘salome’

15521 ‘Barrett Browning’

!Bhr_∆

!Chra

15529 ‘slim Whitman’

15097 ‘dreamlight ’

!Cgra

?Chra

15045 ‘spellbinder’

15084 ‘loth lorien’

Smuk orange sort.

En af de nye gulrosa narcisser, som nu kommer på markedet. ‘Sagita’ er meget populær pga. sin robusthed og vidunderlige duft.

En meget hårdfør narcisse med en lille bikrone med hidsige orange farver. Blomsterbladene har en meget mild, gul farve!

Kombiner ‘Salome’ og fyldt tidlig tulipan ‘Willem van Oranje’ med denne stedmoderblanding. Du vil elske resultatet. Resistent over for alle sygdomme. Meget livskraftig.

Skøn narcis med dejlig farvekontrast.

En blomst, der bogstaveligt talt får en til at drømme. En meget speciel farvesammensætning, som lyser op, selv når solen ikke skinner. Meget raffineret sort.

Dejlig sart gul farve.

!Cgra

| 97

Ny sort, lidt mindre bikrone. Stor blomst, men stadig elegant, med sarte farver. Smukt supplement til vores sortiment.

!Dhra

ECO

15514 ‘spring Pride’

15098 ‘Mint Julep’

!Cgr_∆

?Chra

15532 ‘standard Value’

15515 ‘Piper’s end’

!Cga∆

!Dhra

En grøngul narcis med en lille, mere livligt gul bikrone. En speciel sammensætning, som gør ‘Mint Julep’ til noget helt særligt.

‘Spring Pride’ er en robust narcis, som genblomstrer i mange år. Hvid blomst prydet med galoner og en meget diskret, laksefarvet rand af kronblade.

‘Standard Value’ er en meget mørkegul trompet-narcisse, der er meget værdsæt, og som man kan plante i bede, beplantninger eller på plæne.

15046 ‘sweet harmony’

Enormt store blomster. Trompetten er elfenbensgul og lettere frynset. Denne narcisse blev introduceret i 1956 af en planteavler. En gammel succes, der stadig er på mode!

?Dha

En robust og helt hvid narcis. Egner sig fx perfekt som alternativ til ‘Mount Hood’ til at raffinere dine bede endnu mere. ‘Piper’s End’ har tillige et lille, grønt hjerte dybt inde i bikronen.

Narcisser decasplit Narcissernes bikroner åbner sig.

8>p≠¡P

15096 ‘Zapollo’

15099 ‘apricot Whirl’

!Dgra

?Chra

En meget robust trompet-narcis med små, hvide kronblade, der er adskilte af en lille gul bikrone, der stolt hæver sig mod himlen! Frodig narcisse.

Den første, gode narcis med spaltet og rosa bikrone. Robust narcis, som absolut bør være en del af dit sortiment.


98

|

VerVe r eXPorT

15048 ‘Broadway star’

Den har allerede eksisteret i nogle år, men den fortjener sin plads i vores katalog. Meget smuk.

!Chra

Narcissus jonquilla

Jeg holder af denne serie af narcisser fordi de blomstrer på samme tid som mange tulipaner. Perfekt netop sammen med tulipaner.

8>p≠¡P

15051 ‘cassata’

15055 ‘Bell song’

!Chra

?Chra

15510 ‘centanees’

15533 ‘Blushing lady’

ZDhra

?Chra

15049 ‘changing colors’

15057 ‘intrigue’

!Chra

?Chra

15053 ‘lemon Beauty’

15523 ‘Kedron’

!Chra

ZDhra

15050 ‘orangery’

15524 ‘la Belle’

!Dhr_∆

Xyh)a

15054 ‘Papillon Blanc’

15534 ‘lieke’

!Chra

?Chra

15522 ‘Taurus’

15058 ‘Pipit ’

?Ch;a

?Chra

15511 ‘Tripartite’

15059 ‘Quail’

?Cha∆

?Chra

Et smukt eksempel på den typiske, spaltede bikrone i denne gruppe af narcisser.

De meget kontrasterende farver hos denne nye narcis vil tiltrække mange beundrende blikke. En fornøjelse at se på i alle bede. Giver mulighed for vellykkede sammensætninger med andre narcisser som fx ‘Flowerdrift’ og ‘Lemon Beauty’.

Smuk form og farve.

Smuk sort med en temmelig besynderlig form.

Kombiner de sarte farver hos decasplitnarcisserne med de sarte farver hos de enkelte tidlige tulipaner ‘Apricot Beauty’, ‘Bestseller’ eller ‘Beauty Queen’. På et blåt bunddække.

Til sammensætning med triumph-tulipaner. De blomstrer på samme tid.

En formet decasplit-blomst, som er mere gulorange end den mere hyppige laksefarve.

Det er en narcis med spaltet bikrone og relativt sen blomstring med flere blomster, der er stærkt parfumerede. Kronbladene er sart gule, den spaltede bikrone er lidt mørkere.

Meget rig blomstring. To små blomster pr. stilk. Den lille, laksefarvede bikrone gør den meget speciel.

En lille og meget livlig narcisse, der stammer fra planteskolen Brent & Beacky Heath i USA. Efterhånden som blomsten modnes pudres skålen langsomt med rosa.

‘Intrigue’ passer med sin sarte gule farve og de altid mangeblomstrende stilke fint ind i vores sortiment. Blomstring midt på sæsonen.

En gul narcisse med helt orange bikrone. Meget mere kraftfuld end fx ‘Suzy’.

En lille narcisse med en meget aftegnet bikrone. Det er ikke en ny sort, men den er virkelig usædvanlig!

En ny og hvid narcisse med lækker duft og flere blomster pr. stilk.

Sæt triumph-tulipanen ‘Abu Hassan’ og Narcissus jonquilla ‘Pipit’ sammen i en blanding med gyldenlak ‘Ravenelle’. Et dejligt miks af farver.

Guldfarvede blomster på stive stilke, 4 cm i diameter.


narcisser

| 99

specielle narcisser

15060 ‘sailboat ’

Brugbar pga. blomstringstidspunktet og fremtoningen. Meget blomsterrig!

8>p≠¡P

ZChra 15061 ‘suzy’

15067 poeticus ‘actaea’

?Chra

!Dh;-_∆

Hvis du ønsker en speciel sort i denne gruppe af narcisser, så har du fundet den rigtige med ‘Suzy’. Lysende gul med en lysende, orange bikrone.

Narcissus triandrus

En af de senest blomstrende narcisser, men den fortjener at blive ventet på. Meget smuk sort med kraftig duft og hvid blomst med bølgede kronblade, ca. 8,5 cm. i diameter. Flad og hvælvet bikrone med rød kant.

15068 tazetta ‘avalanche’

I begyndelsen danner sorten store løg, og de er virkelig fine. Sorten giver i store mængder af blomster og den er meget blomsterig.

8>p≠¡P

!Fhqa^-

15063 ‘hawera’

15086 ‘Baby Boomer’

Zyh-a

XDh)a

15064 ‘lemon drops’

15525 ‘chinita’

?ygra

ZDhra

15065 ‘Petrel’

15069 ‘dallas’

Zyh-a

XDhra

15535 ‘Puppet ’

15070 ‘double campernelles’

?zhra

?Ch-)_∆

15516 ‘stint ’

15071 tazetta ‘Geranium’

?Bhra

!Dh-a^∆

15066 ‘Thalia’

15072 ‘Golden Bells’

Bland Narcissus triandrus ‘Petrel’ og ‘Hawera’ med forskellige sorter af stedmoder.

Serien af triandus-narcisser, perfekt repræsenteret af ‘Hawera’ og ‘Petrel’, er en af mine favoritter. Blomstring lidt senere på sæsonen, men stor ydelse. Jeg er glad for, at kunne præsentere ‘Lemon Drops’ med de meget raffinerede farver for dig.

Jeg kan se, at mine kunder holder lige så meget af den, som jeg. Vi sælger den i enorme mængder. Anbefales stærkt! Meget gode resultater.

En charmerende, lille narcisse med en lille, mørkorange skål. Normalt frembringer hver stilk 2 blomster.

En elegant, citrongul narcis. De små blomster står stolt hævet på stilken og blomstrer i rige mængder. En smuk narcis til et blandet bed.

Lav en bund af blå (2/3) og hvide (1/3) stedmoderblomster. Plant så Narcissus triandrus ‘Thalia’ imellem.

?Bhr_∆

ECO

Narcis med meget små løg, men desto mere blomstrende. Navnet siger det på forhånd: mange små blomster. Plant den i bede eller potter, du bliver ikke skuffet over den.

Det fine, orange ‘broderi’ på bikronen hos den lille ‘Chinita’ får det til at se ud som om små øjne kigger på dig. Sammensætningen af meget diskrete, sartgule farver med orange kanter gør denne narcisse til noget helt særligt!

En hvid narcis med en finurligt farvet, grøn midte. For dem der holder af narcisser!

Sæt ‘Double Campernelle’ narcisserne sammen med lave tulipaner i dine bede. Pga. den lange blomstringstid og den dejlige duft har mange af mine kunder allerede opdaget dem og de sætter pris på dem. Fantastiske planter!

Lav brede rækkebede i en plæne med narcissen tazetta ‘Geranium’. Man kan ikke undgå at lægge mærke til den på grund af dens overvældende blomstring.

Den blomstrer sent men giver en stor rigdom af små blomster.

Uwi)a


100

|

Ve rVe r eXPorT

15073 tazetta ‘Grand soleil d’or’ Rig og vidunderligt parfumeret blomstring. En narcis med mange anvendelsesmuligheder!

15077 poeticus recurvus

Tag til Cornwall (Sydengland). Her finder du den på de små skråninger langs med vejen. Meget duftende, dette “fasanøje” har en hvid blomst med kurvede kronblade og højrød bikrone, 4 cm bred. God til at naturalisere sig.

?Dh-a^∆

!Dh;-_∆

15079 lobularis

15078 ‘segovia’

Tvh)_∆

Zwh)a

Til forvildning på plæner.

15074 tazetta ‘Minnow’ Dejlig og lille narcisse, især anvendelig til kummer.

?yh)a^

Den har været i sortimentet i et par år, men kunderne har ikke helt fået øjnene op for den endnu. Du bør prøve den, den fortjener at blive beundret også af dine medborgere.


| 101

andre løg Hver år beder adskillige kunder os om at medtage bestemte sorter af løgplanter i vores katalog. Det er desværre umuligt for os at svare på alle disse forespørgsler - vores katalog ville i så fald risikere at blive til en encyklopædi...

Vi har dog alligevel tilføjet flere sorter i år, som egentligt ikke er helt nye, men som er meget efterspurgte. En sympatisk idé! Som fx (prydløget) Allium ‘Forelock’ med dets meget specielle udseende, eller den meget elegante Amaryllis ‘Orange Souvereign’ med en skøn dyb-orange farve. Og som særlig trumf til vores kunder, der benytter plantemaskinen: Chionodoxa forbesii ‘Blue Giant’.

ANDRE


102

|

VE RVE R EXP ORT

Allium (Prydløg)

16025 ‘Gladiator‘

En løgsort, som bliver ved med at overraske dig med konstant nye former! Deler du vores begejstring?

≠¡P 16001 aflatunense

Blomsterne har en smuk lavendelblå farve. Denne Allium opnår stor højde på en robust stilk. Sæt den fx sammen med Nepeta, Lavandula, eller sæt den i kanterne ved dine rosenbuske.

&Lƒj;qa 16007 ‘Globemaster‘

Et af de mest benyttede prydløg. Ideel til forvildning blandt dine flerårige eller på blomsterenge. Ideel til tørrede blomster.

Kæmpeblomst, meget dekorativ. Overrask alle og enhvert med denne majestætiske plante!! Plant dem i midten af bedet sammen med toårige og lad dem blive stående, når du planter de etårige.

?H©i;p_

&L™i;qa

16134 aflatunense ‘Purple Sensation‘ Meget værdsat i forskellige arrangementer pga. den mørklilla farve og den dekorative værdi efter blomstringen.

16022 ‘Graceful‘

Ved første øjekast er denne Allium hvid, men blomsten skygges med en mild rosa farve med mørkere støvdragere. Blomsten når næsten en størrelse som en tennisbold og er kraftig.

?H©i;p_

TC·ipa

16002 atropurpereum

16008 ‘Hair‘

VHΩi;pa

SG,ioa

16003 christophii

16009 karataviense ‘Ivory Queen’

Fantastisk farve der er med til at skabe smukke kontraster i de blandede bede. Sæt den sammen med Heuchera med det purpurfarvede løv, eller plant den ved siden af Iris germanica. Farven ligner den fra Cosmos atrosanguinea. Beskeden løvmængde.

Mange små stjerner samlet i en enorm kugle. Lav et bed med Anemone japonica og Allium christophii. Efter blomstringen kan blomsterne tørres.

?Eøi;pa 16004 caeruleum

Meget flot blå farve. Allium caerulum (syn. A. azureum) udvikler et meget beskedent løv. Ideel at sætte sammen med fx Salvia officinalis eller Artemisia. Beskyt den mod streng kulde, plant den dybere eller beskyt den.

SE,ipa^ 16017 ‘Early Emperor‘

Den Alliumsort der på nuværende tidspunkt har den tidligste blomstring af alle sorter. Meget let at anvende sammen med andre blomsterløg i april. Unik sort og derfor lidt dyrere!

?Jƒhpa

Meget original og dekorativ blomst. Meget fin i tørrede blomsterbuketter.

Læg mærke til det smukke løv. Plant dem med en afstand på 20 cm langs med en lille sti.

?wΩi)pa

16010 moly

Dejlige små, gule blomster. Sæt den sammen med Hosta aureomarginata. Eller plant den i potter, hvor det passer dig. Meget blomsterrig!

Syi)o_ 16011 ‘Mount Everest ’

Skøn høj plante til dit blandede bed. Sæt den sammen med andre Allium, som fx A. aflatunense eller A. gigantheum. Glem ikke at plante sene tulipaner sammen med den, såsom T.'Queen of Night' eller T.'Angelique'. Eller endda et græs som Stipa gigantea.

&LΩi;qa

16024 ‘Forelock‘

16023 nigrum

?Hƒj;pa

ZI©jqa

16006 giganteum

16012 sphaerocephalon

&Mƒi;qa

TG·i;q_

En Allium med hanekam! Rustbrun blomst med en forunderlig blomsterhårtop over blomsterdusken.

Kan f.eks. plantes mellem roser, Verbena eller Verbascum (kongelys). Senere end Allium 'Globemaster'.

Semi-oval blomsterskærm med cremehvide blomster forsynet med et grønt hjerte. Meget givende Allium, som skal sammensættes i rækkebede med flerårige planter.

Meget blomsterrig og især lang blomstringsperiode. Sås mellem græsserne!


| 103

andre løg 16013 schubertii

36017 De Caen ‘Hollandia’

?G™i;pa

VzhaP

16016 ‘Silver Spring‘

36018 De Caen ‘Mr. Fokker’

ZLΩi;qa

VzhaP

16018 ‘Summer Drummer‘

36020 De Caen ‘Sylphide’

ZMøk;qa

VzhaP

16014 triquetrum

36019 De Caen ‘The Bride’

SChp_`®

VzhaP

16170 ‘White Empress‘

36021 St. Brigitte

?H©h;pa

VzhaP

Man kan næsten sige, at blomsten eksploderer. Meget speciel. Følg hr. Hurbourgs eksempel, giv de tørrede blomster et selvlysende skær!

De små blomster, med en for et prydløg usædvanlig creme-grøn farve, fremhæves af den mørkrosa krone. En henrivende sort som bier og sommerfugle holder meget af.

Denne enorme Allium har en robust, grøn-lilla stilk. Den har også et meget specielt løv, idet bladaene er smallere og mere elegante end ho de andre store Allium i vores sortiment.

Meget tidligt prydløg, trives godt i en halvtør jord og i skyggen. Ideel at sætte sammen med Fritillaria meleagris, Scilla campanula osv.

Den anden Allium (prydløg) med tidlig blomstring i vores sortiment. Flere og flere designere ynder at arbejde med Allium'erne. Med 'White Emperor' vil du kunne lave pragtfulde sammensætninger med sentblomstrende tulipaner og Camassia'er (prærieliljer).

16015 Blanding

Intens rød.

Intens blå.

Livlig rosa.

Smuk, hvid blomst.

Fyldt i blanding.

36022 blanda blanding

En blanding af prydløg med små blomster. Ideel til en kantbeplantning med flerårige planter.

Altid med blå som hovedfarve.

SCio

Tuh)_`®

Anemone

36023 blanda blå

Caen-anemonerne bliver i stigende grad anvendt i bede sammen med tulipanerne. De er tidligere, end man tror. Desuden... hvilke fantastiske farver i nærmest industrielle mængder! Serien med Blanda-anemoner værdsættes især for deres egenskaber som bunddække.

m≠o

Blå.

Tuh)_`®

36016 De Caen

36024 blanda ‘Charmer'

VzhaP

Tuh)_`®

36026 De Caen bicolor

36025 blanda ‘White Splendour‘

Læg mærke til de livlige farver.

Anemoner med en spektakulær hvid-rød farve, som i lighed med de øvrige Caen-sorter, giver en munter og varm forårsfornemmelse.

VzhaP

Rosa. Bør vinterdækkes i Skandinavien.

Meget gode resultater. Skab et hvidt tæppe. Foretrækker lettere fugtige jordbundsforhold.

Tuh)_`®


104

|

VE RVE R EXP ORT

Arum

16028 leichtlinii ‘Caerulea’

Oprindeligt hjemmehørende i skovområder. Disse planter er kendt for deres smukke bær, som de sætter om efteråret.

}_®P`≠ 29009 italicum

Blomsterne sidder på en lysegul frugtkolbe, delvist omgivet af en lysegul blomsterskede. Om sommeren producerer planten pæne orangerøde bær, som er giftige.

TChq

Vidunderlige planter, ikke blot til bede med flerårige, men bestemt også til staudebede!

?Hh]pa 16171 leichtlinii semiplena

Hos Verver Export er vi fan af Camassia (prærielilje)! Et blomsterløg, som passer perfekt sammen med flerårige planter eller som indpasser sig fint i en smuk blanding med sen blomstring. Denne sort har et grønt skær.

?Hh}pa

Bellevalia

16027 quamash

Meget lig Muscari, kaldes somme tider Muscari paradoxum, men den bliver dog højere. Nem at dyrke, ligesom Muscari.

7)a^P® 16026 ‘Pycnantha‘

Trives overalt. Plant den i blomsterkasser, bede eller på et areal til forvildning.

"Lille" Camassia i forhold til de andre. Naturaliserer sig let.

TBh{_∆ Chionodoxa (Snepryd)

Fantastiske blomsterløg, som meddeler forårets ankomst. Passer perfekt sammen med andre sorter med tidlig blomstring, som fx nyserod, Pulmonaria, Primula og Pulsatilla-anemonen.

m)_≠¡P

Twhp 16140 romana

Blomster med brudt hvid farve med en lille blå plet på blomsterklokkerne og lidt mindre tæt end kendt fra Bellevalia 'Pycnantha'. En plante, som vokser i Sydfrankrig, og som derfor kan anvendes i naturlige beplantninger.

Twhp

Camassia (Prærielilje)

16030 luciliae

Små blå blomster - til plantning i græs.

Sugo∆ 16031 luciliae ‘Alba’

Camassia stammer oprindeligt fra det vestlige Canada og USA. Den ynder mindre næringsrige jorde og sætter pris på fugtighed.

≠¡P

Hvid.

Sugo∆

16145 cusickii

16176 forbesii ‘Blue Giant ’

?Hh]pa

Sugo∆

16029 leichtlinii ‘Alba’

16032 forbesii ‘Pink Giant ’

?Hi]pa

Sugo∆

16135 leichtlinii ‘Blue Melody’

16033 sardensis

THh{p4a

Sugo∆

En meget elegant Camassia med tidlig blomstring, hvilket gør den perfekt til kombination med andre løgplanter i april. Dens lyseblå farve giver lidt karakter i et blandet bed.

Den blomstrer lidt senere end den blå sort.

En meget smuk løgplante, der er bemærkelsesværdig i kraft af de blå og delikate blomster og den sene blomstring. Løvet på denne nye introduktion er broget. Raffineret i en sammensætning med hvide tulipaner som fx 'White Triumphator'.

Dens navn siger det. Pragtfulde, store blomster: den egner sig dermed perfekt til maskinbeplantning under plæne. Smuk, blå farve.

Rosa.

Små lyseblå blomster. Sættes sammen med vintergækker eller Scilla bifolia.


| 105

andre løg Corydalis

Corydalis vokser godt i løvfældende skov, ved foden af skrænter og i grøftekanter. Naturen i hele dens pragt!

Dracunculus

Dracunculus vulgaris: behagelig at kigge på, men ikke at indånde.

7_≠¡®

[a^¡

16034 solida

16038 vulgaris

Flerårig knoldplante. Udvikler en bordeaux-lilla kolbe på 50 cm omgivet af en mørklilla blomsterskede. Ved fuldt udspring frembringer blomsten en lugt af rådnende kød, som tiltrækker insekter. Dog ingen grund til bekymring, duften er ikke særligt gennemtrængende.

En plante med lidt speciel blomst og en lidt bizar form. God til forvildning i skyggede områder. Sæt den sammen med Helleborus eller Primula.

&L™h-qP

Svgo Cyclamen (Alpeviol)

Cyclamen har altid brug for nogle år for at finde sig godt til rette og blomstre rigt. Tålmodighed er derfor nøgleordet.

Eranthis

En lille og meget populær løgplante, da den er en af årets første blomster, der blomstrer med overflod!

8:_≠¡µ

m_≠¡® 16039 hyemalis

16035 coum

Af hollandsk oprindelse, din garanti for blomstring. Vi leverer i øvrigt den største størrelse. Det er vigtigt, at du planter alle disse løg med super-tidlig blomstring hurtigst muligt direkte efter leveringen. Kræver en næringsrig, fugtig, veldrænet jord.

Blomstrer om vinteren og om foråret i rosa og magenta farver. Kræver en muldrig, næringsholdig og veldrænet jord. Trives i sol og/eller spredt skygge.

Zvf4nP® 16036 hederifolium

Knold. Flagrende blomstring med rosa-reflekterende kronblade, rosa nuance der er mere markant tættere på blomstermunden. Blomsterne udvikles samtidig med eller før bladene, fra midten til slutningen af efteråret. Meget dekorative blade.

Stfn∆

Eremurus

Man kan integrere Eremurus i en gruppe med lupiner. Man har først glæde af Eremurus' blomstring derefter går det over i lupinernes stærke farver.

[;a≠¡P

&v–4n®

16037 hederifolium ‘Album’

16040 bungei

Samme som C. hederifolium, blomstrer om efteråret i hvide farver.

Guldgul (syn. Eremurus stenophyllus).

Xv–4n®

QLio

Dichelostemma

16041 robustus

Denne botaniske sort fra Nordamerika er helt ny i vores sortiment.

{a^¡P

Lyserød.

QNio

16136 congestum

16042 ruyter ‘Brutus’

SGiq

QMio

16131 ida-maia

16043 ruyter ‘Cleopatra’

SGiq

QMio

De små, lyseblå blomster sidder i små tætte kugler over de robuste stilke. Blomstrer længe, fra slutningen af maj til sent i juli, efter tulipaner og narcisser.

Speciel plante. Til mellemblomstring efter tulipanerne, men før sommer. Plant små, pæne grupper blandt flerårige eller buske. Hvis den plantes i solen, Holder den længere.

Hvid.

Laksefarvet.


106

|

VE RVE R EXP ORT

16044 ruyter ‘Emmy Ro’

16050 aureomarginata

QMio

$Ihq4

16045 ruyter ‘Image’

16051 hermonis armana

QMio

SEhpa

16046 ruyter ‘Oase’

16141 imperialis ‘Aurora‘

QMio

*Jhq

Orange.

Meget mild gul.

Laksefarvet.

16047 ruyter ‘Romance’

Kun meget små mængder fås!

Hængende, grønne klokkeblomster med rødbrune nuancer. En meget speciel art i denne meget anderledes familie. Til alle, der ønsker noget specielt!

En mørkorange Fritillaria med en robust stilk og store, hængende klokker, der tilsammen danner en vidunderlig blomsterstand.

16053 imperialis ‘Lutea‘

Klart rosa.

Det samme gælder for de gule. De største løg giver det bedste resultat.

QMio

*Ghq

Erythronium (Hundetand)

16052 imperialis ‘Rubra‘

Erythonium har været dyrket i flere århundreder. Pga. vanskelighederne ved at producere den, forbliver udbuddet stadig begrænset.

8_≠¡®

For at skabe højde i bedene. Læg mærke til, hvor godt vores store løg yder.

*Jhq

16048 ‘Pagode’

16057 ‘Ivory Bells‘

Qwg6p

&Jhq

Små gule blomster. F.eks. til forvildning under træer.

Freesia

Man falder næsten bagover ved synet af denne smukke plante. Et fantastisk supplement til vores udvalg af Frittilaria. Den nærmer sig sorten persica. Plantes lige midt i bedet i små grupper eller solitærlt.

16054 meleagris

Blomstring med hængende klaser af duftende blomster. Halv-rustik plante, der ikke tåler streng kulde.

7~¡P 36049 Blanding

Ideel til forvildning i fugtige omtåder.

Uwho`_ 16132 michailovskyi

Blanding i livlige farver. Beskyt den mod streng kulde, plant den dybere eller tildæk den med halm.

Løgplante, der stammer fra Tyrkiet. Forvilder let. Tøv ikke med at sætte den mellem små tulipaner.

VDh;o-

Swhoa

Fritillaria

16055 persica

Smuk plante med lilla farve. Vær opmærksom på, at farven er temmelig diskret. Fremhæv den i lyse rammer.

100% resultat ved ekstra store størrelser.

≠¡P

&Jhq


| 107

andre løg 16056 raddeana

16060 ‘Viridi-apice‘

?Gh[q

Svfo

Flerårig løgplante. Blomstring med klokkeformede, hvidgrønne blomster, der hænger i grupper på 5-6, somme tider flere. Lad en mørk bund fremhæve denne graciøse plante.

16137 uva-vulpis

En vild løgplante, der er meget robust. De små tilbagefoldede grå-violette blomster prydes af en gulgrøn kant. Prøv den i kombination med narcissen 'Pipit', tulipanen 'Schloss Ippenburg' og tulipanen T. turkestanica.

En kuriositet. For fans af vintergæk. På spidsen af blomsterbladene er der en lille grøn prik. Planterne er højere end G. nivalis.

Gladiolus

Denne rustike Gladiolus stammer fra Middelhavsområdet.

7a^¡P

TBhoa

Fritillaria Rascals

23027 byzantinus

Denne gladiolus med et meget naturligt udseende blomstrer i maj. En smuk, lilla farve, som giver en vidunderlig effekt i en naturligt forvildet eng. Lad dig overraske!

Rascals-serien blev til ved en krydsning mellem F. imperialis med F. inodora og/eller F. raddeana. Blomsterne er mindre, har milde farver og ofte mørkere stilke.

≠¡P 16175 ‘Bach‘

Sort med blomster, som har en smuk klar og rød farve. Denne nye serie af Fritillaria er virkelig melodisk!

TFio Hermodactylus

De grønsorte blomster ligner Hermodactylus tuberosus-irisser og er næsten ubemærkede i det grågrønne løv. Det er derfor, de altid overrasker os!

ma^¡P

?Hghq 16174 ‘Beethoven‘

16061 tuberosus

‘Beethoven’ har en mild, rød farve. Passer perfekt sammen i blandinger, i bede med narcisser og tulipaner med tidlig til halvtidlig blomstring, da de blomstrer meget tidligt.

Lille plante, som ligner den botaniske iris. Meget elegant i kraft af den grøngule farve med sort-brunt islæt. Skal opleves. Stammer fra middelhavsområdet.

?Hghq

Qug)r

16173 ‘Chopin‘

Lys orange og derfor passer den elegant sammen med gul, rød og orange. Denne Rascals-serie er virkelig noget enestående!

Ipheion

Små sympatiske blomster. Hvis det er mildt i december, vil du allerede se den i bloms inden jul.

M_≠¡®

?Hghq Galanthus

16069 uniflorum

Vintergæk - hvem kender ikke den? Dette charmerende, lille løg til forvildning er uundværlig i dine grønne områder.

7_≠`®

Klart blå.

Rvgo

16058 nivalis

16070 uniflorum ‘Rolf Fiedler’

Uufo

Rvgo

Plant gerne tidligst muligt så løgene ikke tørrer ud som følge af for lang lagring.

16059 nivalis ‘Flore Pleno’ Fyldte blomster er dyrere men de lyser mere op.

Tufo

Mellemblå.

Iris hollandske

Tøv ikke med at plante hollandske iris til forvildning i dine blomsteranlæg. Du vil bogstaveligt talt se planterne "eksplodere". Og få mange blomster.

8_≠¡P


108

|

VE RVE R EXP ORT

36062 ‘Apollo’

16178 aucheri

XFip;

Qugpr)

36063 ‘Blue Magic’

16138 bucharica

XFip;

QBhpa)

36064 ‘Eye of the Tiger‘

16072 ‘Cantab‘

VFip;

Tugpr)

36065 ‘Golden Harvest ’

16071 danfordiae

VFip;

Tugpr)

36069 ‘Lion King‘

16073 ‘Katharine Hodgkin‘

VFip;

Tugp)

36067 ‘Saturnus’

16074 reticulata

XFip;

Tugp)

36066 ‘Telstar’

16075 reticulata ‘Hercules‘

XFip;

Tugp)

36068 Blanding

16076 reticulata ‘Natasha‘

XFip;

Tugp)

Dejlig tofarvet sort.

Dybt blå.

Endelig en ny introduktion indenfor hollandske Iris. En speciel farvesammensætning, som fik os til at indføre den. Læg mærke til de opdelte toner. Den blomstrer sidst på sæsonen, men du har sikkert et sted til den alligevel.

Hollandsk iris. Gul og meget robust.

Smuk blomst med brun-bronze-lilla farve. Bedårende til elegante sammensætninger i tidlige sommerbede.

En tofarvet iris, som egner sig perfekt til pastelfarvede beplantninger. De gule og orange toner på "læben" er meget sofistikerede.

Den mørkeste, blå sort i vores katalog.

En smuk og meget livlig blanding med den blomsterform, der er så typisk for hollandske iris.

Iris botaniske

Små løg, men med en virkelig imponerende blomstring. Irisblomsten fortsætter med at tryllebinde selv i dens mindste form.

ma≠¡P

En virkelig gammel iris: dens indførsel går helt tilbage til 1890. Smuk, lysende blå farve.

Speciel plante i hvide og gule farver.

Iris i blegblå med de ydre dele i mørkeblåt med gul kant. I kataloget pga. dens farver, som er meget klarere end hos Iris reticulata. Perfekt på stenhøje, i hævede blomsteranlæg eller i fordybninger.

Gul, delikat grønplettet.

Lille frisk Iris, bleggul med strejf af blegblåt. Vinterblomstring eller blomstring meget tidligt på foråret. Perfekt mellem sten på en høj eller i første række i et bed.

Blå.

Den lilla variant. Du vil opleve, at løvet på alle disse løgiris vokser helt enormt efter blomstringen. Med lethed op til 40 cm i højden.

Meget flot og…. meget dyrere end de andre. Men så får du også en Iris reticulata med en farve, som er helt anderledes! Skal opleves!

Ixia (Kornlilje)

Den skal man finde på sletterne på Western Cape i Sydafrika. Så den har ikke godt af stærk kulde.

m~¡P


| 109

andre løg 16077 Blanding

16164 vernum

TBio

Wwgq9®r

Smuk blanding i livlige farver. Bemærk: beskyt den mod streng kulde, plant den dybere eller tildæk den med halm.

Hyacinthoïdes

Tidligere betegnet som skilla (strandløg) i vores katalog, men ud fra en botanisk betragtning er navnet Hyacinthoïdes mere korrekt.

7≠¡P®

Blomsterstilken producerer typisk 1 eller 2 blomster. Dækbladene er hvide og har grønne pletter lige under toppen. Blomsterne afgiver en sød duft.

Lilium botaniske

De botaniske liljer er mere og mere populære i vores sortiment. Sammen med os har I opdaget, at de bringer merværdi til bede med flerårige planter.

]_≠¡pP

16147 hispanica

24020 candidum

Vyipa

*Ljk

16148 hispanica

24050 henryi

Vyipa

&L,jkq`

16149 hispanica

24039 martagon

Hvid.

På grund af årlig efterspørgsel introducerer vi madonnalilje. Læg mærke til, at den størrelse vi tilbyder giver overraskende mange blomster.

Rosa.

Den hårdføre blomsterstilk er dækket med lilla pletter. Lilium henryi har en ekstremt rig blomstring med orange blomster, som er dekoreret med brune pletter. Honningmærket er grønt. Saftføreren er mørkegrøn.

Blå.

Vyipa

Botanisk lilje, der stammer fra Østeuropa og Asien. Smuk lilla blomst med små, mørke pletter. Let parfumeret!

ECO

ZK,jkr`

16150 hispanica

24052 martagon ‘Album‘

Vyipa

ZK,jk

16151 non scripta

Hvis du tager på ferie i Carnway i England vil du kunne se dem blomstre i maj måned. Ideel til forvildning.

24053 martagon ‘Arabian Night ‘

Vyip_∆

ZI,jk-

Blanding.

Leucojum

Leucojum stammer fra et meget stort område, hvilket betyder, at de vokser naturligt i mange områder i Europa, hvis jorden ikke er for tør. Af hollandsk avl!

7a≠` 16078 ‘Gravetye Giant ’

Et snefald om sommeren… Blomstrer 100 % det andet år.

En meget blomstrende bjerglilje. Blomsterne giver en rigtig "wauv-effekt".

Muscari (Perlehyacint)

Muscarisser skal absolut udgøre en del af dit udvalg af blomsterløg. Glem dem ikke i din planlægning, når det gælder forårsbeplantninger. Børnene elsker dem!

m_≠¡P 16079 armeniacum

"Stor vintergæk" foretrækker mere fugtige voksesteder. Den egner sig perfekt til beplantninger ved en sø eller andre fugtige steder.

Den mest produktive af alle perlehyacinter.

ZEhp®

Wvg)o

ECO


1 10

|

VE RVE R EXP ORT

16080 armeniacum ‘Blue Spike’

16142 ‘Mount Hood‘

Små blålilla blomster med hvide spidser. En ny og meget tiltrækkende sort i det meget hurtigt voksende sortiment af Muscari.

Fyldt udgave.

Wvg)o

Svg)o

16081 armeniacum ‘Dark Eyes’

16087 ‘Sky Blue‘

Dejlig introduktion fra 2004. Mørk blomst med små hvide spidser.

Som navnet antyder, en himmelblå perlehyacint. Ideel som bunddække til at bryde andre livlige farver om foråret, såsom de fyldte tidlige murillo-tulipaner. Læg godt mærke til, at toppen er hvid!

Tvg)o

Svg)o

16146 armeniacum ‘Fantasy Creation’

16172 ‘Pink Sunrise‘

En tæt og blå Muscari. Derfor minder den meget om en brocoli, men blå naturligvis! Robust, smuk og bemærkelsesværdig Muscari i blandede bede.

Wvg)o

16082 armeniacum ‘Valerie Finnis’ Skøn, blå pastelfarve. Prisen er blevet meget mere rimelig. Så du har råd til flere.

Men dens lyserøde farve er denne Muscari en velkommen tilføjelse til sortimentet, som konstant udvides. Muscaris er løg, som passer perfekt sammen med andre blomsterløg og med toårige.

Tvh)o Nectaroscordum

Denne meget specielle løgplante var førhen en del af Scilla-familien… Uundværlig i dine permanente kantbeplantninger.

8a≠¡P

Wvg)o

16179 botryoides ‘Agressi‘

16088 siculum

Tvg)o

XKhp

Hvid.

16139 botryoides ‘Superstar‘

Et smukt, blåt bunddække, som gør det muligt at fylde bundbeplantningerne godt ud.

Sær plante. Ideel til blomstring i perioden efter tulipanerne. Plantes mellem flerårige og buske.

Ornithogalum

Ornithogalum hører til en løgplantegruppe, som egner sig perfekt både til forvildning og snitblomster. Dermed en meget valgbar familie!

≠¡P

Tvg)o 16084 comosum

16089 arabicum

Perlehyacint. En blomst, som stadig vokser vildt i Belgien og Frankrig.

Plante, som stammer fra de klippefyldte kyster ved Middelhavet. Meget smuk, hvid blomst. Let parfumeret. Til bede med flerårige. Også egnet til afskæring.

Vvg)o

?Di{pr~

16086 latifolium

16090 magnum

Tvg)o

XKh{p;

16085 ‘Golden Fragrance‘

16091 nutans

Wvhr)o

Tzimo®

Tofarvet med et meget voldsomt løv.

På grund af dens farve og duft en bizar sort af Muscari. Den dufter, som sortsnavnet antyder. Til bede, blomsterkasser eller arealer til forvildning.

Dejlig plante, der føler sig godt hjemme i blandede bede.

Små hvide blomster med grøngrå stilk og blade. Foretrækker at stå i halvskygge. Sæt den sammen med Allium aflatunense eller en sen, sort tulipan ‘Queen of Night’. (Fuglemælk)


andre løg 16092 umbellatum

16102 litardierei

Tvimo_∆

Twhp_

Især til forvildning, sår sig selv - også i græsplanen.

Lille, blå Scilla, som trives overalt. Du vil se dens blomster komme fra slutningen af april og de blomstrer længe. Stammer fra Kroatien.

Puschkinia (Porcelænshyacint)

16105 mischtschenkoana (syn. Tubergeniana) Meget tidlig blomstring.

En lille familie, som er nært beslægtet med Scilla og Chionodoxa. Kan plantes i skyggen af små buske.

m_≠¡P®

Vvf)o_∆

16093 libanotica

16103 siberica

Tvgo∆

Vvg)o_∆

16094 libanotica ‘Alba’

16104 siberica ‘Alba‘

Tvgo∆

Vvg)o_∆

Ideel til plantning i græsplænen. Naturaliseres meget let.

Et af de mest rustikke blomsterløg. Egner sig perfekt til forvildning.

Det samme gælder for den hvide sort. Ideel til forvildning i græs.

Ranunculus (Ranunkel)

En nem løgplante til at løfte farveglansen i dine forårsbeplantninger. Bemærk: den er ikke specielt hårdfør.

Den hvide sort af den kendte S. siberica.

Sparaxis

Lille løgplante der stammer fra fugtige og stenede egne i Sydafrika. Beskyt den med et tæt og tørt lag halm/strå i kolde egne.

~∑

ma~

36095 Blanding

36107 tricolor

Vwio)

SChko

Giver en meget munter stemning blandt de blomstrende løgplanter om foråret. Velkendt til afskæring, men også super i bede.

Scilla

Vidste du, at Scilla omfatter mere end 90 sorter. Alle Scilla er fantastiske planter til forvildning. Især arterne S. siberica, S. tubergiana og S. non-scripta.

7≠¡P

En blanding af alle farver. God i blandede bede. Kommer temmelig nemt igen, hvis den overlever vinteren. Beskyt den mod streng kulde.

Til indendørs dyrkning

Alle vores Hippeastrum (ridderstjerne, "amaryllis") leveres forbehandlede. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi, at løgene opbevares køligt (< 13 grader) indtil slutningen af oktober. Derefter udplantes de i bede. Hvis du ønsker at sprede blomstringstiden, så opbevar løgene ved < 13 grader.

16096 bifolia

16108 Narcisser ‘Ziva‘

Svgp_∆

!D)-O

Lille blå skilla og meget tidlig. Rigtig god mellem de røde blade fra en Ajuga reptans sammen med Crocus chrysanthus ‘Cream Beauty’.

16097 bifolia rosa Den rosa udgave af Scilla bifolia.

Skal plantes ved leveringen, blomstrer på 4 uger uden forbehandling eller kulde. Opbevar løgene køligt (< 10 grader), hvis du ønsker at plante dem senere på sæsonen. Så får du blomster i december! Duften vil tiltrække folk. Et must!

36110 Amaryllis ‘Apple Blossom’ Klart rosa.

Svgp_∆

| 111

(E)O@


1 12

|

VE RVE R EXP ORT

36112 Amaryllis ‘Bolero’ Mørk rosa.

36149 Amaryllis fyldt ‘Benfica’ Mørkerød.

(E)O@

(E)O@

36113 Amaryllis ‘Charisma’

36150 Amaryllis fyldt ‘Blossom Peacock’

Rosa med hvidt.

(E)O@

Hvide blomster, der bliver røde i blomsterbladenes kanter. Ekstremt dekorativ.

(E)O@

36145 Amaryllis ‘Ludwig Dazzler‘

36152 Amaryllis fyldt ‘Double Record‘

Hvid.

Rødt og hvidt spind. Pragtfulde, fyldte blomster.

(E)O@

(E)O@

36146 Amaryllis ‘Minerva‘

36153 Amaryllis fyldt ‘Double White‘

Rød og hvid.

Super plante med hvide fyldte blomster. Skal opleves.

(E)O@

(E)O@

36156 Amaryllis ‘Orange Souvereign‘

36133 Amaryllis fyldt ‘Elvas‘

Meget smuk, hvid-creme Hippeastrum med underfundige, lilla pletter. Min favorit lige nu!

Mørkorange.

(E)O@

(E)O@

36119 Amaryllis ‘Papillon‘

36125 Amaryllis fyldt ‘Red Peacock‘

Kuriøs form og farve.

Rød, fyldte blomster.

&E)O@

(E)O@

36114 Amaryllis ‘Red Lion‘

36148 Amaryllis ‘Chico‘

(E)O@

&E)O@

36147 Amaryllis ‘Rilona‘

36127 Amaryllis ‘Lemon Lime‘

(E)O@

(E)O@

36131 Amaryllis fyldt ‘Aphrodite’

36154 Amaryllis trompette ‘Estella‘

Rød og hvid, fyldt.

Meget mørkrosa blomst med hvide striber på hvert blomsterblad.

(E)O@

*E)O@

Rød.

Laksefarvet.

Delikat Amaryllis med et stærkt udtryk. Rød og grøn.

Gul med små blomster.


| 113

index BLANDINGER

‘Adagio’© ‘Allégro’© ‘Almere’© ‘Altitude’© ‘Amazonia’© ‘Ameland’© ‘Baltrum’© ‘Bavaria’© ‘Belcanto’© ‘Billund’© ‘Blossom Ballet’© ‘Border Sensation’© ‘Borkum’© ‘Bouquet des Mariés’© ‘Calor del Amor’© ‘Caprices de Mars’© ‘Cécaréa’© ‘Chaleur du Printemps’© ‘Cinq Mousquetaires’© ‘Classico’© ‘Cocktail de la Passion’© ‘Cocktail Limon Fraises’© ‘Confetti’© ‘Copains de Jo Jo’© ‘Cornwall’© ‘Couronnes Magiques’© ‘Dark Treasure’© ‘Den Haag’© ‘Diotima’© ‘Double Dream’© ‘Double Fantasy’© ‘Double Fountain’© ‘Double Joy’© ‘Du Nord’© ‘Early Glow’© ‘Etoiles d’Andalusie’© ‘Europa’© ‘Fantasy Island’© ‘Fête de la Reine’© ‘Fiesta Gitana’© ‘Flamboyant’© ‘Fredericia’© ‘Fringed Pastel’© ‘Gaité Printanier’© ‘Golden Dawn’© ‘Harmony’© ‘Heiloo’© ‘Hot Springs’© ‘Jacqueline’© ‘Jeannot’© ‘Jubilée’© ‘Kinky’© ‘Lali’© ‘Latido’© ‘Le Mercantour’© ‘Lexion’© ‘Limmen’© ‘Lizanne’© ‘Loire’© ‘Londres’© ‘Lutétia’© ‘Luxury Bells’© ‘Mercure’© ‘Mondorf-les-Bains’© ‘Moonlighting’© ‘murillos ‘Helvetia’© ‘Mystic Pink’© ‘Nature’© ‘Océanique’© ‘Or et Sang’© ‘Orion’© ‘Parfum des Vosges’© ‘Parmentier’© ‘Pastel’© ‘Perfect Match’© ‘Perles de Printemps’© ‘Phares Atlantiques’© ‘Pink Mist’© ‘Pink Snowflakes’© ‘Prélude’© ‘Pré-mélange Murillo’© ‘Pretty Smile’© ‘Prima Ille et Vilaine’© ‘Provençale’© ‘Quilts’©

37 30 30 48 51 24 25 43 32 35 37 40 24 38 26 26 43 30 25 45 44 42 34 41 46 29 26 41 28 48 48 29 47 26 23 45 47 32 43 33 26 32 44 33 34 35 23 30 41 32 34 43 51 48 29 42 23 44 35 27 36 51 46 39 27 36 27 23 23 50 50 27 38 32 51 50 25 49 45 49 37 28 42 31 45

‘Reflections’© ‘Romanov’ © ‘Rosa Nube’© ‘Royal’© ‘Royal Anniversary’© ‘Scala’© ‘Simonszand’© ‘Sorbet de Fruits Rouges’© ‘Spectacle de Couleurs’© ‘Spring Dance’© ‘Stars’© ‘Stockholm’© ‘Sunlover’© ‘Sunny Melody’ © ‘Sunny Side’© ‘Sunset’© ‘Suzanne’© ‘Tapetta Prima Bella’© ‘Tapis Magique’© ‘Terschelling’© ‘Texel’© ‘Topaz’© ‘Trelleborg’© ‘Trio Ciclo’© ‘Tuti Fruti’© ‘Valse Morgienne’© ‘Vanilla’© ‘Verver 2007 Cinquantenaire’© ‘Victory’© ‘Ville d’Amnéville-les-Thermes’© ‘Ville d’Auxerre’© ‘Ville de Bayeux’© ‘Ville de Beauvais’© ‘Ville de Besançon’© ‘Ville de Billy Berclau’© ‘Ville de Blanquefort’© ‘Ville de Bourges’© ‘Ville de Creutzwald’© ‘Ville de Gagny’© ‘Ville de Joinville’© ‘Ville de la Baule’© ‘Ville de Lussac’© ‘Ville de Mâcon’© ‘Ville de Malakoff’© ‘Ville de Mandeure’© ‘Ville de Maubeuge’© ‘Ville de Mazamet’© ‘Ville de Metz’© ‘Ville de Riom’© ‘Ville de Saint-Galmier’© ‘Ville de Saint-Méen-le-Grand’© ‘Ville de Senlis’© ‘Ville de Toulon’© ‘Ville de Vélizy’© ‘Ville de Woippy’© ‘Ville du Chesnay’© ‘Ville du Neubourg’© ‘Violet Sky’© ‘Vlieland’© ‘Xanthic Stars’©

THE HAPPIES

‘Happy Beach’© ‘Happy Days’© ‘Happy Dive’© ‘Happy Dreams’© ‘Happy Enano’© ‘Happy Feeling’© ‘Happy Sky’©

HISTORISKE TULIPANER ‘Absalon’ ‘Columbine’ ‘Duc van Tol’ ‘Duc van Tol Cochineal’ ‘Insulinde’ ‘Lac van Rijn’ ‘Mabel’ ‘Rex Rubrorum’

HISTORISKE NARCISSER ‘Butter and Eggs’ ‘Firetail’ ‘Mrs Langtry’ ‘Princeps’ ‘Seagull’

40 36 47 38 40 28 24 34 33 46 47 50 29 37 48 37 45 40 36 25 24 39 51 28 42 31 38 49 29 44 31 46 41 31 50 27 28 33 34 42 38 30 39 35 41 36 46 39 31 47 39 33 35 49 49 43 40 44 24 25 57 57 57 57 57 57 57 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

‘Sophie’s Choice’ ‘Stella’ ‘White Lady’

TULIPANER

Abba Abu Hassan acuminata Ad Rem Akebono Albert Heijn Albion Star American Dream Ancilla André Rieu Angélique Antoinetta Apeldoorn Apeldoorn Elite Apricot Beauty Apricot Emperor Apricot Foxx Apricot Parrot Aquilla Arabian Mystery Art Deco Artist Atlantis Attila Augusta Taurinorum Ballerina Banja Luka batalinii Bright Gem Beauty of Apeldoorn Beauty of Spring Beauty Queen Bellicia Bellona Bernadette Bestseller Big Chief Big Smile Black Beauty Black Hero Black Parrot Blue Herron Blue Parrot Blushing Apeldoorn Blushing Beauty Boston Brasil Bright Parrot Bruno Liljefors Burgundy Lace Burning Calgary Burning Heart Calgary Calibra Calypso Canasta Candy Club Candy Prince Cape Cod Cape Town Carl Linnaeus Carnaval de Nice Carnaval de Rio Carrousel Cartouche Cassini Cassini Design Charming Lady Chato China Town Christine Christmas Dream Christmas Marvel Christmas Sweet Cilesta Claudia clusiana chrysantha Tubergen’s Gem Colour Mystic Concerto Cool Cristal Coors Corona

59 59 59 72 75 67 78 78 74 68 78 68 75 83 85 78 78 71 69 75 84 80 75 69 86 75 75 75 79 78 67 78 78 71 81 75 68 71 78 81 75 83 84 82 84 78 81 75 72 84 73 82 74 78 74 82 69 82 85 72 69 74 75 83 75 82 81 75 75 83 83 86 79 71 71 71 83 79 67 75 69 84 69 68

Cosmopolitan Couleur Cardinal Couleur Spectacle Cummins Curly Sue Dance Line Davenport David Teniers Daydream Disneyland Paris© Don Quichotte Double Gudoshnik Dream Club Dreaming Maid Dreamland Dreamtouch Dynasty Early Harvest Early Surprise Easter Moon Easter Surprise El Niño Electra Elegant Lady Esperanto Estella Rijnveld Eternal Flame Evita Exotic Emperor Fancy Frills Fantasy Firework First Class Flair Flaming Club Flaming Flag Flaming Kiss Flaming Parrot Flaming Spring Green Flowerdale Fly Away Fontainebleau Formosa Françoise Freeman Fringed Beauty Fringed Elegance Fringed Rhapsody Fritz Kreisler Fruitcocktail Für Elise Gander’s Rhapsody Garant Garden Party Gavota Général de Wet Georgette Givenchy Gold Dust Gold Fever Golden Apeldoorn Golden Artist Golden Emperor Golden Tango Graceland Grand Prestige Grande Perfection Green Star Green Wave Groenland Happy Family Havran Helmar Hemisphère Holland Chic Holland Queen Honky Tonk humilis alba coerulea oculata humilus Lilliput Humoresque Ice Cream Ice Lolly Ice Stick Infinity Ivory Floradale Jaap Groot

71 71 85 82 82 72 82 73 78 72 75 83 85 75 81 72 75 68 70 70 69 81 73 79 86 84 72 72 70 82 84 79 71 71 85 76 74 84 86 69 79 76 86 81 72 73 82 82 68 81 69 81 78 76 76 71 85 83 84 83 79 86 70 69 85 69 76 79 84 86 85 76 81 76 80 76 67 67 67 70 67 74 68 76 79 76


1 14

|

VE RVE R EXP ORT

Jenny Juan Jumbo Beauty Kees Nelis Kingsblood La Belle Epoque Lady Jane Lady Suzanne Lasting Love Leen van der Mark Light and Dreamy Lighting Sun Lilac Perfection Lilac Wonder Lilyfire Lingerie linifolia Lion d’Or Elite Little Beauty Long Lady Lydia Macarena Marein Mariëtte Marilyn Marit marjoletti Mary Ann Mascotte May Time Menton Merlot Merry Christmas Miss Elegance Mistress Mistress Mystic Mme Corrie Monsella Monte Carlo Monte Flame Monte Orange Montevideo Montreux Mount Tacoma New Design Night Club No Risk Ollioules Orange Angélique Orange Cassini Orange Delight Orange Elite Orange Emperor Orange Favourite Orange Monarch Orange Nassau Orange Princess Orange Toronto Oscar Pallada Passionale Peach Blossom Pêche Melba Peppermint Stick Picture Pieter de Leur Pink Diamond Pink Impression Pink Prize Pink Star Pirand Plaisir polychroma Portland praestans Fusilier praestans Shogun praestans Unicum Prairie Fire Princeps Princess Irene pulchella violacea y.b. Purissima Purissima Design Purple Dream Purple Pride Purple Prince

71 70 76 76 81 72 67 76 80 76 79 79 83 67 80 82 67 83 67 81 74 80 74 80 80 79 67 69 84 80 81 80 71 76 76 76 69 72 73 73 73 76 73 83 77 85 73 79 83 77 74 69 70 84 71 73 73 85 77 77 74 73 83 67 81 80 81 79 73 73 70 69 67 69 85 85 85 77 70 71 67 70 70 80 79 72

Québec Queen of Marvel Queen of Night Queensland Quidam Rayka Recreado Red Alert Red Emperor Red Georgette Red Princess Red Revival Red Spring Green Rem’s Favourite Renown Request Riga’s Barricades Robassa Robinson Rødhætte Rosario Rosy Dream saxatilis Schloss Ippenburg Schoonoord Sensual Touch Shirley Showwinner Silk Surprise Silver Parrot Silverstream Sorbet Spring Green Spryng Stresa Striped Bellona Strong Gold Sugar Love Sunny Prince Sunshine Club Super Parrot Sweetheart sylvestris tarda Ted Turner Temple of Beauty Texas Gold The First The Mounties Toronto Très Chic turkestanica Typhoon Uncle Tom Unique de France Upstar Van Eijck Vanilla Cream Violet Beauty Virichic Washington Weber’s Parrot Weiße Berliner West Point White Dream White Marvel White Superior White Triumphator whittalii Willem van Oranje Willemsoord wilsoniana Windmill World’s Favourite Yellow Crown Yellow Mountain Yellow Present Yellow Spider Yellow Spring Green Yokohama Yonina Zizou

HyACINTER

Anastasia Anne Marie præparerede

85 73 81 84 74 77 77 70 70 85 73 71 86 77 81 77 80 70 74 69 77 70 67 74 74 84 82 68 71 84 79 82 86 77 68 72 77 77 72 85 84 70 67 68 74 82 84 68 77 86 80 68 77 83 77 83 77 77 82 86 78 85 86 80 78 72 78 80 68 73 74 68 80 79 68 83 78 68 86 72 80 70 89 90

Apricot Passion Atlantic præparerede Blue Eyes Blue Jacket Carnegie Champagne Chrystal Palace City of Haarlem Deep Purple Delfts Blue Fondant Gipsy Queen Hollyhock Ibis Jan Bos Jan Bos præparerede Mme Sophie Multiflora blå Multiflora blanding Multiflora hvid Multiflora rosa Odysseus Paul Herman Peter Stuyvesant Pink Pearl Pink Pearl præparerede Pink Surprise Rembrandt Sky Jacket Soleil de Nuit Spring Field Spring Joy Spring Story Top Hit Top White White Pearl præparerede Woodstock

KROKUSSER

ancyrensis Golden Bunch angustifolius chrysanthus Blue Pearl chrysanthus Cream Beauty chrysanthus Gipsy Girl chrysanthus Goldilocks chrysanthus Prince Claus chrysanthus Snowbunting chrysanthus Zwanenburg Bronze Flower Record Grand Maître Gul Jeanne d’Arc Negro Boy Pickwick Queen of the Blues Remembrance sieberi Firefly sieberi Spring Beauty sieberi Tricolor tommasinianus Barr’s Purple tommasinianus Ruby Giant Vanguard versicolor Picturatus

NARCISSER

Acropolis Ambergate Apricot Whirl Ara Avalon Baby Boomer Bantam Barrett Browning Bell Song Big Gun Blushing Lady Bright Sun Broadway Star Camelot Carlton Cassata Centanees Changing Colors Cheerfulness Chinita Dallas

88 90 88 88 88 88 89 88 89 88 88 88 89 89 88 90 89 89 89 89 89 89 88 88 88 90 89 88 88 89 90 90 90 89 89 90 88 91 91 91 91 91 91 91 92 92 91 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 91 92 94 97 97 94 95 99 96 97 98 96 98 96 98 96 96 98 98 98 94 99 99

Double Campernelles Double Parfum de Neige Dreamlight Elisabeth Ann Erlicheer February Gold Ferris Wheel Flower Record Flowerdrift Fortissimo Goblet Golden Bells Golden Ducat Golden Harvest Golden Rain Hawera Ice Follies Innovator Intrigue Jack Snipe Jetfire Johan Strauss Kedron La Belle Lemon Beauty Lemon Drops Lieke Lingerie lobularis L’Or de Janvier Loth Lorien Love Day Manly Marjorie Hine Mint Julep Modern Art Mount Hood Obdam Orangery Papillon Blanc Peeping Tom Petit Four Petrel Pink Glorie Pink Paradise Piper’s End Pipit poeticus Actaea poeticus recurvus Prof. Einstein Prototype Puppet Quail Reggae Rip van Winkle Sagita Sailboat Salome Segovia Sherbourne Slim Whitman Smokey Bear Snowball Spellbinder Spring Pride Standard Value Stint Suzy Sweet Harmony Tahiti Taurus tazetta Avalanche tazetta Geranium tazetta Grand Soleil d’Or tazetta Minnow Tête-à-Tête Thalia Toto Tripartite Wave White Lion Wisley Yellow Cheerfulness Zapollo

99 94 97 94 94 94 96 96 94 96 96 99 95 96 95 99 96 95 98 94 94 96 98 98 98 99 98 95 100 96 97 96 95 96 97 96 96 95 98 98 94 95 99 96 95 97 98 99 100 97 94 99 98 94 95 97 99 97 100 95 97 95 95 97 97 97 99 99 97 95 98 99 99 100 100 94 99 94 98 95 95 94 95 97


| 115

index ANDRE LØG

Allium aflatunense 102 Allium aflatunense Purple Sensation 102 Allium atropurpereum 102 Allium blanding 103 Allium caeruleum 102 Allium christophii 102 Allium Early Emperor 102 Allium Forelock 102 Allium giganteum 102 Allium Gladiator 102 Allium Globemaster 102 Allium Graceful 102 Allium Hair 102 Allium karataviense Ivory Queen 102 Allium moly 102 Allium Mount Everest 102 Allium nigrum 102 Allium schubertii 103 Allium Silver Spring 103 Allium sphaerocephalon 102 Allium Summer Drummer 103 Allium triquetrum 103 Allium White Empress 103 Amaryllis Apple Blossom 111 Amaryllis Bolero 112 Amaryllis Charisma 112 Amaryllis Chico 112 Amaryllis fyldt Aphrodite 112 Amaryllis fyldt Benfica 112 Amaryllis fyldt Blossom Peacock 112 Amaryllis fyldt Double Record 112 Amaryllis fyldt Double White 112 Amaryllis fyldt Elvas 112 Amaryllis fyldt Red Peacock 112 Amaryllis Ludwig Dazzler 112 Amaryllis Minerva 112 Amaryllis Lemon Lime 112 Amaryllis Orange Souvereign 112 Amaryllis Papillon 112 Amaryllis Red Lion 112 Amaryllis Rilona 112 Amaryllis trompette Estella 112 Anemone blanda blå 103 Anemone blanda blanding 103 Anemone blanda Charmer 103 Anemone blanda White Splendour 103 Anemone De Caen 103 Anemone De Caen bicolor 103 Anemone De Caen Hollandia 103 Anemone De Caen Mr. Fokker 103 Anemone De Caen Sylphide 103 Anemone De Caen The Bride 103 Anemone St. Brigitte 103 Arum italicum 104 Bellevalia Pycnantha 104 Bellevalia romana 104 Camassia cusickii 104 Camassia leichtlinii Alba 104 Camassia leichtlinii Blue Melody 104 Camassia leichtlinii Caerulea 104 Camassia leichtlinii semiplena 104 Camassia quamash 104 Chionodoxa forbesii Blue Giant 104 Chionodoxa forbesii Pink Giant 104 Chionodoxa luciliae 104 Chionodoxa luciliae Alba 104 Chionodoxa sardensis 104 Corydalis solida 105 Cyclamen coum 105 Cyclamen hederifolium 105 Cyclamen hederifolium Album 105 Dichelostemma congestum 105 Dichelostemma ida-maia 105 Dracunculus vulgaris 105 Eranthis hyemalis 105 Eremurus bungei 105 Eremurus robustus 105 Eremurus ruyter Brutus 105 Eremurus ruyter Cleopatra 105 Eremurus ruyter Emmy Ro 106 Eremurus ruyter Image 106 Eremurus ruyter Oase 106 Eremurus ruyter Romance 106 Erythronium Pagode 106 Freesia blanding 106

Fritillaria aureomarginata Fritillaria hermonis armana Fritillaria imperialis Aurora Fritillaria imperialis Lutea Fritillaria imperialis Rubra Fritillaria Ivory Bells Fritillaria meleagris Fritillaria michailovskyi Fritillaria persica Fritillaria raddeana Fritillaria Rascals Bach Fritillaria Rascals Beethoven Fritillaria Rascals Chopin Fritillaria uva-vulpis Galanthus nivalis Galanthus nivalis Flore Pleno Galanthus nivalis Viridi-apice Gladiolus byzantinus Hermodactylus tuberosus Hyacinthoïdes hispanica blå Hyacinthoïdes hispanica blanding Hyacinthoïdes hispanica hvid Hyacinthoïdes hispanica rosa Hyacinthoïdes non scripta Ipheion uniflorum Ipheion uniflorum Rolf Fiedler Iris (botaniske) aucheri Iris (botaniske) bucharica Iris (botaniske) Cantab Iris (botaniske) danfordiae Iris (botaniske) Katharine Hodgkin Iris (botaniske) reticulata Iris (botaniske) reticulata Hercules Iris (botaniske) reticulata Natasha Iris (hollandske) Apollo Iris (hollandske) blanding Iris (hollandske) Blue Magic Iris (hollandske) Eye of the Tiger Iris (hollandske) Golden Harvest Iris (hollandske) Lion King Iris (hollandske) Saturnus Iris (hollandske) Telstar Ixias blanding Leucojum Gravetye Giant Leucojum vernum Lilium candidum Lilium henryi Lilium martagon Lilium martagon Album Lilium martagon Arabian Night Muscari armeniacum Muscari armeniacum Blue Spike Muscari armeniacum Dark Eyes Muscari armeniacum Fantasy Creation Muscari armeniacum Valerie Finnis Muscari botryoides Agressi Muscari botryoides Superstar Muscari comosum Muscari Golden Fragrance Muscari latifolium Muscari Mount Hood Muscari Pink Sunrise Muscari Sky Blue Narcisser Ziva Nectaroscordum siculum Ornithogalum arabicum Ornithogalum magnum Ornithogalum nutans Ornithogalum umbellatum Puschkinia libanotica Puschkinia libanotica Alba Ranonculus blanding Scilla bifolia Scilla bifolia rosa Scilla litardierei Scilla mischtschenkoana Scilla siberica Scilla siberica Alba Sparaxis tricolor

106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 109 109 109 109 109 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111


Piktogrammer

Plantedybde

Størrelse af løgene i cm

Toppen af løget i jordoverfladen

Plantedybde

Højde i cm

Krave på løget i jordoverfladen

Naturalisering

Diameter af blomster i cm

Flerårig blomstring

Blomstringsperiode

Naturalisering

(se tabel over blomstringstider)

Naturlig spredning

Blade

Modstandsdygtig over for frost

Mørk

Modstandsdygtig ned til 0˚ C.

Blade

Modstandsdygtig over for frost

Stribet

Modstandsdygtig ned til -5˚ C.

Blade

Modstandsdygtig over for frost

Marmoreret

Modstandsdygtig ned til -15˚ C.

Antal pr. m2: kun løg plantes

Jordfugtighed Foretrækker en godt drænet jord

Antal pr. m2: med bunddække

Jordfugtighed Foretrækker en fugtig jord

Anbefaled for snit

Jordfugtighed

Anbefales meget til

Foretrækker en meget fugtig jord

Anbefaled for snit

Kræver sur jord

Anbefales stærkt

Opbinding til stok anbefales, hvis den plantes alene

Kræver muldjord

Kan benyttes i kummer

Til indendørs dyrkning

Duft

Sol/Skygge

Duftende

Foretrækker sol

Duft

Sol/Skygge

Kraftigt duftende

Foretrækker halvskygge

Plantedybde i cm

Sol/Skygge Foretrækker skygge

Stempler

Nyheder

Mekaniseret udplantning

Introduktion i år

Sort, som vi kan plante med vores plantningsmaskine

Anno

Anbefales stærkt

Erhvervelse fra før 1900 eller naturlig sort

Sort, som vi anbefaler

Vores specialiteter

ECO ECO

Sort, som også fås fra økologisk dyrkning


Blomsterløg-blomstringstider februar marts meget tidligt II

III

marts

april tidligt

III

IV

april maj middeltidligt IV

V

maj

juni senere

V

VI

Tulipaner kaufmanniana hybrider greigii fosteriana Surprise botaniske Prince enkelte tidlige murillotyper fyldte tidlige triumph darwin hybrid liljeblomstrende mangeblomstrende fyldte enkle sene frynsede fyldte frynsede fyldte sene papegøje multiflora viridiflora

Hyacinter Krokusser Narcisser cyclamineus trompet fyldte decasplit jonquilla triandrus specielle Allium Anemone (de Caen/St Brigitte) Anemone blanda Arum Bellevalia Camassia Chionodoxa Corydalis Cyclamen coum Dichelostemma Dracunculus Eranthis Eremurus Erythronium Freesia Fritillaria Galanthus Gladiolus Hermodactylus Ipheion Iris hollandske Iris botaniske Ixia Hyacinthoïdes Leucojum Lilium Muscari Nectaroscordum Ornithogalum Puschkinia Ranunculus Scilla Sparaxis

3

48H

3

48H


Verver Export De Kolk 4b 1645 VM Ursem Hollande Tlf: 00 31 72 505 1481 Fax: 00 31 72 505 3777 E-Mail: info@ververexport.nl Internet: www.ververexport.nl

3X

Indiskutabel TOPkvalitet

€ 48H

Vi holder hvad vi3X lover

3X 48H1 2 Teknisk rådgivning 3 4

3X

48H

1

2

3

4

3X

48H

48H

31X 2 48H 1 2 Vores 3 4 website på3X 3 4 Internettet guider dig i dine valg

1

2

3

4

For1 det 2 bedste pris/ kvalitetsforhold 3 4

Mange og nye 3 X nyheder 1 2 blandninger 3 4

Tre nye sorter som gave 1

2

3

4

1 3X 3

2 4

Levering i 48H gratis plastkasser € 1 2 Rådgivning ved 3 4 telefonen

3X

48H

3

4

Genlevering indenfor 48 1 2hvis nødvendigt timer 3

48H

Forsendelse pr. område 3X 1 2

48H

3X

4

Vores forårsfester

48H 1

2

3X

1

2

“Vi3 har 4 opdaget at kundekredsen, som 3 4 vokser hvert eneste år, har valgt at promovere Verver Exports “værdier”.

Det er en garanti for din succes med forårsog sommerblomstring. Bed altid om dem...”

48H

hELLo hoLLAND

DESIGN: WWW.SAZZA.NL

3X

For et besøg i blomstringstiden

De største størrelser

Automne-2013-DK  

Verver katalog Sommer 2013-Dansk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you