Page 1

EFTERÅR 2012 Blomsterløg


Life Man bruger ofte blomster til de betydningsfulde øjeblikke i livet for at udtrykke en følelse eller overlevere et budskab. De er faktisk en del af livet, som vi har vidst det i århundreder. Sammen med Verver Export videregiver I som forvaltere af grønne områder, et vigtigt budskab til jeres indbyggere gennem beplantninger og grønne kreationer. En blomstrende by udstråler selvtillid, stolthed, varme og solidaritet. Læs dette katalog som inspiration til de muligheder, blomsterløgene giver som naturligt og farverigt produkt til grønne områder. Brug lidt tid på at kigge på brugen af alle disse blomster til livets sider, såsom fødsel og død, glæde og sorg, håb og fortvivlelse, skønhed og grimhed, lys og mørke .... Kataloget ”Life” indeholder et stort antal nyheder. Men som det også sker i livet … så har vi været nødt til at sige farvel til visse herligheder! Verver Export-teamet Tijmen Verver

* Det indvendige er lavet af papir. Selve papiret leveres af UPM og har fået EU’s miljømærke, reg. nr. FI/11/1.


indholdsfortegnelse

22

58

Verver Exports stab Reportagen Kolonihavernes vindende opskrift Blomster: ægte følelse og en hyldest! En tulipans livscyklus Områder Bymidten/centrum Bynære områder Naturligt miljø Vore blandinger Vore nyheder

04

06 22 66 08 10 14 18 24 54

67

The Happies Historiske blomsterløg Forårsfester 2012 Aktiviteter Verver Export Vore arter Tulipaner Hyacinter Krokus Narcisser Andre løg Index Vore piktogrammer Blomstringsoversigt

58 60 62 64 67 88 92 94 101 113 116 117


4

|

V ERVE R EXP ORT

Vore sælgere Vi præsenterer dig for vore sælgere for Danmark, Sverige og Norge. De kan hjælpe dig med dine spørgsmål. Verver Export De Kolk 4b 1645VM Ursem, Hollande tel: 0031 72 505 14 81 fax: 0031 72 505 37 77 e-mail: info@ververexport.nl internet: www.ververexport.nl Denmark Thuesen Jensen A/S Kontakt: Henrik Iversen Mobil: 0045 23 43 25 45 E-mail: hei@tj.dk Västra Sverige: Mölltorps Växinredningar AB Kontakt: Börje Ohlin Mobil: 0046 705 430 752 E-mail: garden@molltorp.com Stockholm og norra Sverige: Agenten.nu Kontakt: Mats Karlströmer Tlf: 0046 8511 876 10 E-mail: agenten.nu@telia.com Södra Sverige: Visingsöäpplen Kontakt: Janne Petersson Tlf: 0046 708 402 780 E-mail: info@visingsoapplen.com Norje: Gartnertjenester Kontakt: Ole-Terje Porsmyr Tlf: 0047 41 69 13 37 E-mail: otp@gartnertjenester.com


verver exports stab 1

Verver Export 1 Tijmen Verver direktør tijmen@ververexport.nl

7

7 Jessica Nijdam lager jessica@ververexport.nl

13

Visingsöäpplen 13 Janne Petersson 0046 708 402 780 info@visingsoapplen. com

2

2 Linda Groot marketing linda@ververexport.nl

8

8 Maaikel Mak bogholderi maaikel@ververexport.nl

14

Gartnertjenester 14 Ole-Terje Porsmyr 0047 416 91 337 otp@gartnertjenester.com

3

3 Joke van den Bosch adrebehandling info@ververexport.nl

9

Thuesen Jensen A/S 9 Henrik Iversen 0045 2343 2545 hei@tj.dk

4

4 Inge v.d. Kreeke adrebehandling info@ververexport.nl

10

Mölltorps Växtinredningar AB 10 Börje Ohlin 0046 705 430 752 garden@molltorp.com

5

5 Ivonne Dommering adrebehandling info@ververexport.nl

11

11 Sofia Andersson 0046 705 322 133 garden@molltorp.com

| 5

6

6 André van Roode expedition andre@ververexport.nl

12

Agenten.nu 12 Mats Karlströmer 0046 851 187 6 10 agenten.nu@telia.com


6

|

V ERVE R EXP ORT

Kolonihavernes vindende opskrift Indbyggerne i store byer ses stadigt oftere i færd med at tilegne sig jord for at kunne dyrke grønsager, frugter og blomster. Kolonihaverne i Nellestein-kvarteret i Amsterdam Zuidoost (Hollande) er et bevis på, at dette kan være en succes. Her har beboerne dyrket haver i 32 år med en inspirerende entusiasme. Nellestein er et af de grønneste områder i Amsterdam. Størstedelen af haverne er placeret i landlige omgivelser tæt på Gaasperplas-søen og Gaasper-parken, dér hvor Floriaden fandt sted i 1982. De grønne områder med overdådig vegetation og de store plæner giver stedet et landligt præg. Esplanaden er et område for fodgængere og cyklende, biltrafik er helt bandlyst. De fem havekomplekser er placeret midt i denne grønne oase. Haverne har fra starten været en del af Nellestein-kvarterets grundplan og blev grundlagt i 1979 på samme tid som bygningerne. De fem kolonihavekomplekser er fordelt i kvarteret. Hvert kompleks består af haver med en gennemsnitlig størrelse på 15 til 30 m2. Nellestein-gartnernes alder svinger fra fire år til over 80 år. De dyrker hovedsagligt grønsager, aromatiske urter, små frugter og mere eller mindre kendte blomster til afskæring. Der bliver også plantet flerårige planter, samt sommer- og forårsløg. Haven til børn er en stor succes Haven til børn er opdelt i flere forskellige små haver. Hvert barn får en lille have. Fra foråret indtil november måned dyrker de små haverne under forældrenes og naboernes opsyn. De dage, hvor alle børnene arbejder sammen i haven, holder man en lille fest med flag, limonade og søde sager. Om foråret sår børnene grønsager og blomster, “som altid lykkedes”, i potter. De tager planterne med hjem, hvor de forsætter med at dyrke dem. De små planter bliver først udplantet af børnene i haverne efter midten af maj måned. Da er planterne stærke nok til at kunne klare kulden og nogle dages tørke. Derudover er der mindre risiko for, at planterne bliver spist af snegle og fugle, når man kommer

senere hen på vækstsæsonen. Takket være den fremgangsmåde er der større chance for succes, og de unge gartnere bliver ved med at være motiverede. Om efteråret indsamler børnene sammen deres frø. Disse bliver opbevaret til den efterfølgende vækstsæson. Takket være de små haver lærer børnene at tage sig af planter og se, hvordan livets kredsløb forløber: fra frø til plante. Og mens de dyrker haverne, har de masser af tid til at lære de små dyr at kende, som kribler og kravler i deres have. Begejstring og regler Der er lavet et strengt regelsæt mht. brugen af haverne. Eftersom haverne er relativt små, er træer, store planter og buske ikke tilladte, og man må ikke sætte skure eller drivhuse op. Man må kun bruge økologiske produkter i haverne. Hvert kompleks har et komposthjørne i form af et stort hul. Grønt affald bliver anbragt der, og så snart hullet er fyldt, kommer kommunen og tømmer det. Affaldet bliver derefter omdannet til kompost et andet sted. På de dage, hvor der er fælles havedyrkning, sørger havebrugerne for vedligeholdelsen af alléer, den fælles terrasse, hække og indhegninger. Man aftaler og bliver enige om fordelingen af arbejdsopgaverne. Man benytter også disse dage til en lille hyggesludder mellem naboer. Den store succes med kolonihaverne i Nellestein skyldes beboernes begejstring og motivation, men selvfølgelig uden at glemme den støtten fra kommunen. Havebrugerne kan søge råd hos en kommunal gartner, og områdets opsynsmand kan få faglige råd om haven og assistance, hvis der opstår større problemer, fx med planternes vandkredsløb og sammenstyrtning af jorden. Hærværk forekommer stort set ikke i Nellestein.

Haverne kan ses fra boligerne, og den sociale kontrol er højt udviklet i dette grønne kvarter. Gode rammer er helt nødvendige Jordparceller og indvendige haver bliver stadigt mere attraktive for beboere, så de kan dyrker grønsager og blomster. Kompetente rammer fra den offentlige administrations side eller ejendomsbyggefirmaerne er et vigtigt bidrag, hvis projekter af denne type skal lykkedes. Og det er ikke kun i opstartsfasen, men også efterfølgende. De fleste beboere har faktisk generelt slet ikke noget kendskab til plantedyrkning. I kraft af specialiserede råd undgår man skuffelser, og beboerne vil for hver dag der går udvise større begejstring mht. at dyrke deres egne grønsager og blomster.


| 7

reportage

Nøglen til succesen i Nellestein er: • meget høj grad af beboerdeltagelse fra opstarten • de fælles vedligeholdelsesdage • strenge regler • assistance fra de offentlige myndigheder i form af viden og udstyr • en mellemmand fra den offentlige administration i form af en kommunal gartner og en opsynsmand i kvarteret


8

|

V ERVE R EXP ORT

Udbuddet af blomsterløg til forskellige formål er enormt. Verver Export står til rådighed for dig, så du kan træffe det rette valg. Vores forhandlere står naturligvis også fuldt ud til rådighed, således at du kan få gode råd om de forskellige anvendelsesformål. Men vores katalog hjælper dig ligeledes i udvælgelsen af de blomsterløg, der egner sig bedst til de forskellige placeringer i de grønne områder. Brug vores områdefordelingsnøgle for at finde den ideelle produktserie til dine formål.

Om r åd er M id t b y e n / cen tr u m

B y næ re o m r åd er

Midtbyen er kendetegnet ved mere traditionelle, etårige bede: begrænset plads til rådighed, men også et reelt behov for grønne områder og farverige indslag.

I byens forstæder spiller de grønne arealer, parkerne og vejrabatterne en vigtig rolle i fritidssammenhænge og i rensningen af byens luft. Tænk også på industriområder.

1

2

N at ur l i gt m i l j ø

3 Udenfor byen kan landskabet integreres i de forvaltede, grønne områder. Mange områder har en naturlig karakter og er baseret på flerårig blomstring.


| 9

områder

Fortove/rabatter

2+3

Rundkørsler

2+3

Parker

2+3

Blomsterkummer

1+2

Ejendomme

3

Græsplæner

1+2+3

Naturlig sø

3

Skovbryn

3

Begivenheder

1

blanding er

©

Side 24

his toriske blomsterløg

©

Side 60

enk eltsorter

©

Side 67

The Happies

©

Side 58

afskÅrne blo mster

©

Bed om vores folder

t he natu rals

©

Tapettas

©

T r am R obus te

©

Katalog forvildning/naturalisering (2012) Katalog Mekanisk plantning Bed om vores folder

c

t

Byn

Na

Tr a m R o bu s te

1+2

a f s k År n e bl o m s ter

Bede

t h e n at u r a l s

Område

Anvendelse

bla nding er

3

Ta pettas

2

enk eltsorter

r

1

T h e H appies

tru m

en

ø

re områ

de

æ

lj

l i g t mi r u

hi s tori ske blomsterløg

Flere af områder har en eller flere farver, og det betyder, at produkterne kan anvendes i flere forskellige områder.


10

|

V ERVER E XPORT

Bymidten er ofte meget travl. Der er mange mennesker og bygninger på meget få kvadratmeter. Alligevel er det jo din opgave som by- og landskabsarkitekt at gøre denne del af byen mere attraktiv med planter og blomster. Verver Export har flere produktlinjer, som passer perfekt til brug i byens centrum. Disse produkter er ligeså egnede til brug i bede på torve som i parker og rundkørsler, og selvfølgelig også i blomsterbeholdere, hvilket gør det muligt for dig at flytte dine beplantninger, når du ønsker det. Se og oplev de mange muligheder blomsterløgene giver i bymidten!

bymidten/centrum


information om område: bymidten/centrum

| 11

Produktlinjer

Anvendelsesformål

Råd

Med enkeltsorterne i dette katalog kan du selvfølgelig lave din egen sammensætning af blomsterløg i byens centrum. Men vi har udviklet flere produktlinjer, som er blevet afprøvet i praksis og allerede har haft stor succes hos vores kolleger i Frankrig og Skandinavien.

Vores By-produktserier egner sig fremragende til brug i traditionelle bede på et torv eller i en park. Blandingerne og enkeltsorterne egner sig perfekt til brug med toårige som basisbeplantning eller sammen med andre planter. Hvert år udvikler og tester vi nye sammensætninger, som derefter stilles til rådighed for kunderne. Gå ind på siden ’blandinger’, hvor der rigtigt mange forskellige blandinger og sammensætninger.

Eftersom at bedene i bymidten ofte bliver plantet tæt, er det vigtigt, at jorden i bedet bliver udskiftet jævnligt (det afhænger tillige af dyrkningsrotationen). På denne måde undgår du, at beplantningerne med blomsterløg går ud pga. sygdomme i jorden. Generelt er det nok at fjerne det øverste lag (15 cm).

Følgende produktlinjer anbefales af Verver Exports eksperter: • Blandinger • The Happies • Afskårne blomster • Enkeltsorter • Tram Robuste

I byen bruger du ofte store kar og blomsterbeholdere til at udsmykke pladser og torve, handelsgader og rundkørsler. Vores produktserie ’The Happies’ giver en spektakulær effekt om foråret. Forskellige blomsterformer og -farver giver en fantastisk pragt i dine blomsterkar i mange uger. Det giver også en behagelig overraskelse for folk i de bynære områder, som passerer forbi hver dag.

Det karakteristiske for alle disse produktlinjer, er, at de blomstrer massivt om foråret, og at de efter deres blomstring giver plads til en sommerbeplantning.

blanding er

©

enk eltsorter

©

The Happies

©

afskÅ rn e blomster

©

Tram Robuste

©

Efterårsbeplantningerne kan laves under vidt forskellige forhold. Husk at vande dine bede jævnligt i perioder med tørke, så blomsterløgenes rødder kan få godt fat inden vinteren. Det er ikke nødvendigt at gøde dine etårige bede med blomsterløg. Løget i blomsterløget har allerede oplagret de forskellige næringsstoffer, som er nødvendige til blomstringen.


12

|

V ERVER E XPORT

1

1 Forlystelsesparken

Europa Park i Tyskland var endnu mere farverig i foråret 2011 med de mange blomsterløg!

2 Rådhuset

i Chesnay (F) giver en varm velkomst med dets tulipaner.

bymidten/centrum 2

3 Hævede

blomsterbede (højbede) i en meget hyggelig offentlig park i Deuil (F).

3


inspiration om område: bymidten/centrum 4

4 En

vidunderlig måde at bruge blandinger fra Verver Export i Ozoir la Ferrière (F).

5

6

5

7

6 Tulipaner

i et blandet rækkebed med toårige og flerårige planter (Meudon, F).

7 Verver

Exports blomsterløg gav kulør til LAGA i Norderstedt (D) sidste år.

En meget sympatisk velkomst ved rådhuset i Montfermeil (F).

| 13


14

|

V ERVER E XPORT

I denne del af byen går forældrene tur med deres børn, de ældre mødes på en bænk i parken for at nyde den første forårssol, og medarbejderne spiser deres frokost, mens de går en tur med deres kolleger i pausen. Brug blomsterløgenes smukke farver til at gøre folk i endnu bedre forårshumør. Netop fordi blomster og planter altid har en positiv indvirkning på folks humør. I de bynære områder er der flere muligheder end i selve bymidten. Alt efter beliggenhed får du mulighed for at vælge mellem en etårig beplantning eller en blomstrende beplantning der holder i årevis. Vi har selvfølgelig produktlinjer, der passer perfekt til begge formål.

bynære områder


information om bynære områder

| 15

Produktlinjer

Anvendelsesformål

Råd

I øjeblikket udvikler Verver Export flere nye produktlinjer til bynære områder, men vi har allerede forskellige præsentationer og muligheder i vores nuværende sortiment.

I bykvartererne udenfor centrum har du som by- og landskabsarkitekt for de grønne områder flere muligheder for at sætte dit præg på den ’grønne udsmykning’ af din by.

Følgende produktlinjer anbefales af Verver Exports eksperter: • Blandinger • The Happies • Tapettas • Enkeltsorter - Tram Robuste

Blomsterløgene er ideelle til bede i beboelseskvarterer og parker, i rundkørsler - med eller uden brug af blomsterkummer - men selvfølgelig også i vejkanter langs med hovedfærdselsårer ind mod centrum.

Under planlægningen af din beplantning af Tapettas-løg i vejkanter ved hovedfærdselsårer, skal du tage højde for dit græsslåningsprogram. Faktisk skal blomsterne have mulighed for at visne naturligt efter blomstringen. Det er for at sikre, at blomstringen finder sted i de følgende år. Hvis du ønsker at slå græsset sidst i april-starten af maj, skal du vælge en tidlig Tapetta-blanding. Vores special-katalog ’Mekanisk beplantning’ indeholder hele sortimentet og yderligere råd.

Hvis du ønsker en farveeksplosion hvert forår, skal du vælge en etårig beplantning med Blandinger eller Happies i potter og blomsterkummer. Men hvis du foretrækker en mere naturlig udvikling med årene, så er Tapettas, dem du skal bruge.

blanding er

©

enk eltsorter

©

the Happies

©

Ta pettas

©

Tram Robuste

©

Vejkanterne kan beplantes med vores plantemaskine. Det sparer dig selvfølgelig for meget arbejde, men din indsats vil også blive belønnet med et resultat, der varer 3-5-10 år. Vores Tapettas-blandinger er sammensat på en sådan måde, at de giver dig et farverigt forår i adskillige år.

Du kan også skabe små grønne oaser i byen. Sæt blomsterløg, som forvilder sig, i små parker. Skilla, vintergækker og erantis giver en vidunderlig forårsfornemmelse, når de i februar viser deres lille farvetæppe under de store, bladdækkede træers stammer.


16

|

V ERVER E XPORT

1

1

Med fordyrkede løg i potter (blomsterskåle) kan du få foråret til at springe frem øjeblikkeligt i dine kummer og kar.

2 Allium

kan sagtens bruges i rækkebede med flerårige planter. De blomstrer også i flere år.

bynære områder 2

3

3 Blomsterløg

plantet med plantemaskine på plænen i en offentlig park i Croissy Beaubourg (F).


inspiration om bynære områder

| 17

4

4

5

5

6 Med

så flotte farver i en vejkant kan du allerede om morgenen kaste dig ud i trafikken med et smil i Massy (F).

6

Narcisserne giver stor glæde i bybeplantninger, når de genblomstrer flere år i træk og giver kulør allerede om foråret (byen Courbevoie, F).

‘Happy Dreams’, specialfremstillede blandinger til kummer, pryder her blomsterkar i Rheinstetten (D).


18

|

V ERVER E XPORT

Med undtagelse af byen og på landet bliver grønne områder som regel forsøgt tilpasset miljøet. Udover den visuelle del sørger man især for nem vedligeholdelse og pleje af beplantningen. Verver Export tilbyder blomsterløg, som egner sig fint til beplantninger af en mere naturlig karakter: beplantninger, som blomstrer i flere år og som - ud over lidt gødning - ikke kræver megen pleje.

naturligt miljø


| 19

information om område: naturligt miljø

Produktlinjer

Anvendelsesformål

Råd

Til naturlige miljøer er det specielt vigtigt, at blomsterløgene indgår i landskabet og andre beplantninger. Vi tænker her på blomsterløg i græs (vejrabatter, blomsterenge), blomsterløg i rækkebede med flerårige planter eller endda oprindelige beplantninger.

Blomsterløgene giver mange muligheder på landet: de pryder vejkanter, parker og rundkørsler.

Blomsterløg, der bliver sat i et naturligt miljø, vil ikke blot blomstre i adskillige år, men under optimale forhold også reproducere sig selv. Tænk på hvidblomme (Leucojum) eller Camassia langs bredden af en naturlig sø i parken. Eller på klokkeskilla (Hyancinthoides) i et skovbryn.

Følgende produktlinjer anbefales af Verver Exports eksperter: • Tapettas • Historiske blomsterløg • Enkeltsorter - The Naturals Alle disse produktlinjer blomstrer i flere år og/eller indgår på perfekt vis i det miljø, de bliver plantet i.

his tor isk e bl o ms ter løg

©

enke ltsorter

©

t he naturals

©

Tapettas

©

Verver Export har også et sortiment af historiske blomsterløg i sortimentet. Gamle sorter af blomsterløg giver klassiske haver på store godser eller ved kirker en særlig karakter. Haverne og de historiske bede er allerede tidligt om foråret stjernerne. Hvem har egentligt en 400 år gammel tulipan i sin have...? Eftersom alle disse blomsterløg blomstrer i flere år, kan du - med en lille investering hvert år - få et langt og farverigt forår på flere forskellige steder i kommunen.

Plæner og vejkanter vil udgøre et ekstra plus i de mørke vintermåneder, når et tæppe af vintergækker eller krokusser titter frem. Og år for år vil der være flere og flere! Ved hjælp af Verver Exports plantemaskine kan du hurtigt plante mange blomsterløg og få et fantastisk forår.


20

|

VERVER E XPORT

1

1

En udflugt ved vandet er endnu sjovere med blomsterløg i bede (St. Martin, F).

2 Verver

Export introducerede i vinter et nyt katalog, “The Naturals”: blomsterløg til forvildning (Croissy Beaubourg, F).

naturligt miljø 2

3 Sæt

med ‘Venise des Alpes’ plantet med plantemaskine i Rheinstetten (D).

3


| 21

inspiration om område: naturligt miljø 4

4 Verver

‘Confetti’, nyhed i dette katalog, testet i Trelleborg (S).

5

5

6

7

6

Foråret begyndte meget tidligt i Werningerrode (D) med Verver ‘Ameland’ en bedårende sammensætning af hvide krokusser og en lille tulipan med meget tidlig blomstring.

7 Rundkørsler

fortsætter med at tiltrække opmærksomhed om foråret, når man planter blomsterløg som her i Deuil (F).

Brug af plantemaskinen i Jouy (F) med sættet ‘Annecy le Vieux’.


22

|

VERVER E XPORT

Undersøgelsesresultater: blomsternes indflydelse 1. Blomsterne har direkte indvirkning på lykke. Alle undersøgelsesdeltagerne viste udtrykkelig glæde, da de modtog blomster (atypisk glæde og taknemmelighed). Denne reaktion var generel for alle aldersgrupper 2. Blomsterne har på lang sigt en positiv indvirkning på humøret. Deltagerne var mindre depressive, angste og nervøse efter de havde modtaget blomster og udviste en større følelse af glæde og tilfredshed i livet. 3. Blomsterne sammenvæver mere intime bånd. Tilstedeværelsen af blomster styrker kontakten med familien og venner.


| 23

reportage

Blomster: ægte følelse og en hyldest! I vores hverdag betaler vi prisen for vores moderne, højteknologiske og fortravlede livsstil. Det er derfor, eksperterne råder os til at dyrke motion og ændre vores livsstil for at sænke stressniveauet. Ifølge undersøgelser omkring aktuel adfærd fra delstatsuniversitetet i New Jersey (USA) giver naturen os mulighed for at forbedre vores følelsesmæssige sundhed på en meget enkel måde - med blomster! Tilstedeværelsens af blomster fremkalder muntre følelser, øger følelsen af tilfredshed og påvirker den sociale adfærd positivt. De tilskynder os endda til at “dele”!

Blomsternes symbolik I løbet af historien er blomster blevet brugt til at symbolisere alle dele af livets cyklus, fra fødsel til død. Især bliver livets skrøbelighed og sårbarhed symboliseret med blomster. For at en blomst kan vokse, blomstre og formere Efter analysen af mindst 8 pollen og sig, skal de rigtige forhold være tilstede. Det samme gælder for mennesker. blomsterfragmenter fra vilde blomster fundet i grave fra oldtiden i det nordlige Ved et dødsfald bliver blomsterne Irak, har videnskabsfolk udtalt, at brugt som symbol på livets skønhed. gravene stammer fra ca. 62.000 år f.Kr. Blomsternes charme hjælper os med at Man har dermed også konstateret, at bevare den mentale balance under en man allerede dengang brugte blomster følelsesmæssig oplevelse. som hyldest. En hyldest, som vi nu viser offentligt i familiesammenhænge, men også som hyldest til større grupper af ofre eller berømtheder. Den ældste form for hyldest Det at anbringe blomster omkring de døde er den ældste form for hyldest og minde i menneskets historie: det er den ældste (religiøse) handling, når det handler om sorg.

Naturligvis har blomsternes farve også særlige symbolske betydninger, især inden for religionerne. For eksempel er lilla et symbol for anger og suverænitet, hvid er symbolet for fejring af glæden og lysets pragt, og grøn symboliserer naturen og friskheden ved alt det, som vokser. I vores tid er blomster især en måde at udtrykke sig med. Det er ofte svært for personer i sorg at udtrykke deres følelser med ord. Blomsterne er en visuel manifestation af kærlighed, medfølelse og respekt. Verver Export giver sammen med dig en blomstrende hyldest til de grønne områder. Og glem ikke: blomsterne er en del af livet og bidrager til menneskers mentale velfærd!


24

|

VERVER EXP ORT

Vi tilføjet elleve nye blandinger til kataloget til næste forår. De fleste af dem er blevet testet af en eller flere af dine kolleger og præsenteret til forårsfesterne i 2011. Det er smukke og interessante sammensætninger af produkter, farver og former. Det kreative team hos Verver Export udtænker hvert år en kollektion af nye blandinger, hvor de eksklusive sorter fra Verver Export ofte indtager stjernerollen. Disse blandinger er derfor unikke og kan ikke "kopieres"!

Blandinger

©


blandinger 11000

| 25

11003

Verver ‘Early Glow’ © Sig goddag til foråret

11001

11228

11002

Botaniske krokusser, traditionel blanding

11000

Verver ‘Limmen’

©

Botaniske krokusser, blanding

11001

Verver ‘Nature’ © Grandiflora krokusser, traditionel blanding

11002

Verver ‘Heiloo’ © Grandiflora krokusser, blanding

11003

Verver ‘Océanique’ © Grandiflora krokusser, blanding

11228

Verver ‘Early Glow’ ©

Blandingen er tidligere end storblomstrende krokus. Den blomstrer somme tider i sneen. Læg mærke til højden, de forbliver helt beskedne med deres 5 cm.

Meget interessant nyskabelse! En blanding af meget rustikke krokusser, ideel til forvildning. Plant den i store mængder på dine plæner. Meget tidlig blomstring.

Overrask dine medborgere. Hvis den plantes om efteråret på plæner, får du et blomstrende tæppe om foråret. Hvis du lader planterne udvikle sig 6 uger efter blomstringen ringen, så får du det samme resultat året efter. Altså... En god investering! Samme idé som med den traditionelle blanding ‘Heiloo’, men kun i blå og hvide farver. Meget flot!

En smuk blanding af krokusser, hvor vi har valgt en kombination af gul og hvid. Tidlig blomstring og naturligvis meget holdbar.

tfm)_P∆ tfm)_P∆ ufm)aP∆ ufm)aP∆ ufm)aP∆


26

|

VERVER EXP ORT

11120

11004

11005

11229

11006

Verver ‘Borkum’ © Og desuden kommer vi og planter dem …

Meget tidlig blanding

11120

Verver ‘Borkum’

©

Meget tidlig blanding

11004

Verver ‘Texel’ © Meget tidlig blanding

11229 11005

Blanding af tidlige krokusser og tulipaner, som blomstrer samtidigt. Først vil du se krokusserne komme op, derefter kommer tulipanerne. Primært til plæner, men du kan også plante blandingen i bede eller under træer.

Verver ‘Simonszand’ ©

I starten af foråret har denne blanding et vidunderligt og forfriskende skær. De røde refleksioner på tulipanerns kronblade skinner som var det læbestift. Meget nem at plante med maskine.

Meget tidlig blanding

Samme ide som blandingen ‘Texel’ men i blå og rød. Den kan godt stå et par år.

Verver ‘Vlieland’ © Meget tidlig blanding

11006

'Borkum'-blandingen er ikke diskret. Tværtimod er kontrasten mellem orange og blå fantastisk og kan ses på lang afstand. Den store fordel er at, vi kommer og planter den. Se mere på vores website!

Verver ‘Ameland’ ©

Med ‘Ameland’ vil du først se et hvidt tæppe, som ligner sne. Og derefter kommer den lille, røde tulipan og giver den selskab. En sammensætning, som allerede har vist sit værd i vores have i Keukenhof.

uwg7aP∆ uwg7aP∆ uwg7aP∆ uwg7aP∆ uwg7aP∆


blandinger 11121

| 27

11201

Verver ‘Terschelling’ © Foråret kommer

11008

11007

11009

Meget tidlig blanding

11121

Verver ‘Baltrum’

©

Meget tidlig blanding

11007 11008 11009 11201

En af de mest raffinerede blandinger blandt vores kombinationer af krokusser og tulipaner. Sart lyserød på en ren, hvid bund. Nå ja, tænk godt over, hvor du planter den. Farverne skal virkeligt komme til udtryk.

uwg7aP∆

I byen Annecy-le-Vieux (F) har man beplantet en rundkørsel med denne blanding. Resultatet var fantastisk. Vær opmærksom på at krokus blomstrer meget længe, da det er koldt når de springer ud. Blomstringstiden for denne blandingen kan let nå op på 2 måneder.

uwg7aP∆

Blanding Perlehyacint

Jeg holder meget af perlehyacint fx sammen med andre løgplanter. Den blå farve går godt sammen med andre farver. Hvorfor ikke forære dig selv en skøn blanding, som du kan plante i kasser blandt dine tulipaner eller i kanten af et tulipan- eller narcisbed.

vgma)P∆

Blanding

Hvis du påtænker at lave blå rækker med muscari, hvorfor så ikke bruge sammensætningen 'Phares Atlantiques’. Det gule og hvide fra den lille narcisse bryder perlehyacinternes monotoni. Også til din græsplæne.

Blanding krokusser og tulipaner

Et enkelt men meget livligt tæppe, hvor tulipanernes blomstring kommer lige efter krokussernes. En sammensætning, hvor hver blomst skiller sig ud blandt de andre.

Verver ‘Terschelling’ © Verver ‘Cinq Mousquetaires’ © Verver ‘Phares Atlantiques’ © Verver ‘Spiekeroog’ ©

vgma)P∆ uwg7aP∆


28

|

VERVER EXP ORT

11262

11147

11013

11011

11149

Verver ‘Flamboyant’ © Pirrer sanserne!

Meget tidlig blanding

11147

Verver ‘Xanthic Stars’

©

Blanding hyacinter

11011

Verver ‘Du Nord’ © Blanding hyacinter og tulipaner

11262 11013 11149

Verver ‘Flamboyant’ ©

Denne vidunderlige blanding af kaufmannia-tulipaner med gule, orange og røde toner vil i mange år fremover give liv til de mørkere partier på din bys pladser om foråret. Egner sig til naturalisering, evt. mellem bunddækkeplanter.

Vi har samlet flere pastelfarvede hyacinter, der blomstrer samtidigt. Tilsyneladende vækker blandingen stadig begejstring. Det er også rigtigt, at den er smuk. Desuden nyder forbipasserende godt af dens duft. Blandingen har endnu engang overbevist mig i foråret 2006. En flamboyant sammensætning af vidunderlige farver, der er utroligt diskret. En interressant blanding til bede, som skal tiltrække opmærksomhed i kraft af deres farver! Desuden lokker den også med dens behagelige duft!

Blanding hyacinter

En meget smuk bølge af tre violette toner. Omgiv blandingen med rosa og/eller hvide toårige. Blomstring i begyndelsen af foråret.

Blanding hyacinter

Behagelig sammensætning af alle hyacinternes farver.

Verver ‘Calor del Amor’ © Verver ‘Caprices de Mars’ ©

wg8a∆9 zg5<)-P zg5<)-P zg5<)-P zg5<)-P


blandinger 11150

| 29

11122

Verver ‘Moonlighting’ © Blomster uden ende

11151

11153

11152

Blanding hyacinter og tulipaner

11150 11151 11152 11122 11153

Verver ‘Mystic Pink’

©

Jeg vil gerne, at du skal nyde godt af denne fantastiske opdagelse: et unikt møde mellem to blomster med nøjagtigt den samme farve. Lidt lyseblåt fra forglemmigej vil gøre ‘Mystic Pink’ endnu mere betagende. Også ideel til potter og kummer.

zg5<)-P

Blanding hyacinter og tulipaner

Tre forskellige tulipaner og tre farvede hyacinter gør denne komposition meget livlig. Hyacinterne er vidunderligt parfumerede og blomstrer først med rosa forglemmigej. Senere bliver de efterfulgt af tulipaner, således at du får en flot blomstring i 4-5 uger.

Ag5<)-P

Blanding hyacinter og tulipaner

Den nye introduktion i forbindelse med tulipanfesten i Blanquefort (F) baseret på duftende hyacinter. Denne sammensætning, med en rig blomstring, åbner showet, som fortsætter lidt senere med hvide tulipaner, så du kan nyde en fantastisk blomstringsperiode i 4-5 uger.

Ag5<)-P

Nyhed i 2007. En blanding af tulipaner og hyancinter. Nyd først hyacinterne, tulipanerne slutter sig til senere. Nyd godt af 5 til 6 ugers blomstringstid. Derudover er farvesammensætning meget smuk. Sammensæt et bunddække med hvide, lyserøde eller blå toner.

Ag5<)-P

Den subtile, bleggule farvetone er at finde i hyacinten, narcissen og ‘Windmill’tulipanen; det lille laksefarvede signalhorn fra narcissen gør blandingen ‘Moonlighting’ til en fantastisk pastel-kombination. Du kan også tilføje gule violer med hornformede støvtråde.

Ag5<)-P

Verver ‘Parfum des Vosges’ © Verver ‘Ville de Blanquefort’ © Blanding hyacinter og tulipaner

Verver ‘Londres’ © Blanding hyacinter og narcisser

Verver ‘Moonlighting’ ©


30

|

VERVER EXP ORT

11263

11014

11216

11203

11015

Verver ‘Pretty Smile’ © Sitrende lidenskab med blomster…

11216 11203

Blanding hyacinter, narcisser og tulipaner

Denne blanding blev indført i 2009 og navngivet under forårsfesten i Bourges (F). Delikat og meget vellykket sammensætning, hvor tulipanerne og de mørkerøde hyacinter slår sig løs mellem gule narcisser og lyserøde hyacinter.

Blanding hyacinter og tulipaner

Et smukt ægteskab af varme farvetoner, hvor de lilla hyacinter skaber et smukt grundlag for de orange og rosa tulipaner. Til dem der elsker farver!

Verver ‘Ville de Bourges’ © Verver ‘Dublin’ © Blanding narcisser

11014

Verver ‘Trio Ciclo’ © Blanding hyacinter, narcisser og tulipaner

11263 11015

I kender alle serien af Narcissus cyclamineus. De er ikke for høje, blomstrer flot, og er især meget smukke. Ja, dem har vi sat sammen i en lille blanding. Især til blomsterkasser, synes jeg.

Verver ‘Pretty Smile’ ©

En varm sammensætning af narcisser med meget friske, gule og hvide farvetoner kombineret med tulipanernes og hyacinternes meget varme røde farve. Blanding med meget lang og parfumeret blomstring.

Blanding narcisser

Interessant blanding af mange narcisser af alle typer. En opvisning i blomster.

Verver ‘Scala’ ©

Ag5<-P Ag5<)-P wg8 >)aP Agh5<-P Ah8<raP


blandinger 11018

| 31

11017

Verver ‘Victory’ © Mange blomster...

11019

11124

11021

P EM FEH

11018 11019 11124

Blanding narcisser

En blanding, der giver dig mulighed for at vise det store publikum, at der er en interessant mangfoldighed i decasplit narcisserne. Du vil få flotte farver og former. Anbefales stærkt!

Blanding botaniske tulipaner

Bemærk: det er små tulipaner!! Alligevel “forsvarer” de sig glimrende. Man skal bare passe på, at de ikke bliver oplsugt af de toårige. Så plant dem hellere med en lille Viola cornuta (viol med hornformede støvtråde).

Blanding flerblomstrende

Det er især farverne, jeg synes om. Fra en hidsig rød, til en hidsig orange, til laksefarvet. Kort, tidlig og med mange små blomster. Hvorfor ikke plante dem i alle byens blomsterkasser??

Verver ‘Couronnes Magiques’ © Verver ‘Le Mercantour’ © Verver ‘Victory’ © Blanding botaniske tulipaner

11021

Verver ‘Sunlover’ © Blanding narcisser

11017

DE RS

L ENS W

T BES

ON

ER

Verver ‘Double Fountain’ ©

De elsker sol, disse mini-tulipaner. Endnu et bevis på, at de står sig godt overfor deres større søskende. Sammensætningen ‘Sunlover’ er specielt vellykket! Pas på tætheden, det bliver til mange pr. m2.

Denne sammensætning af fyldt-blomstrende narcisser giver dig en meget karakterfuld blanding om foråret. Meget store blomster, som er fyldt med kronblade i en meget spændende farvepalet. Meget smuk.

Dh8<raP yh7\)aP wh5<)P yh7\)aP Dh8<raP


32

|

VERVER EXP ORT

11284

11204

11025

11026

11230

Verver ‘Allégro’ © Meget forfriskende…

Blanding

11284

Verver ‘Allégro’

©

Blanding

11204 11025 11230 11026

Verver ‘Almere’ ©

En blanding, som blomstrer i 3 faser: du vil på denne måde i lang tid kunne nyde godt af et blomstrende bed. De livlige farver fra de forskellige sorter giver en dynamisk karakter til blandingen.

En smuk hvid-gul forårsblanding gør os rigtigt glade. Narcisserne skaber et smukt bunddække, Frittillaria’erne hæver sig majestætisk over alle de andre sorter.

Blanding tulipaner og narcisser

De, der ikke kender den orange variant af den fyldte narcis ‘Innovator’, kan lære den at kende med denne blanding. Sammensat med en tidlig orange tulipan og fremhævet på et bunddække af orange stedmoderblomster og en tofarvet, orangelilla Viola cornuta vil du henrykke alle byens kvinder.

Blanding tulipaner og narcisser

En vidunderlig og meget elegant kreation fra byen, Lussac (F). En pastelfarvet sammensæting med en liljeblomstrende tulipan med lilla liljer, der knejser over de andre sorter.

Blanding tulipaner og narcisser

Ved først øjekast skulle man tro, at det næsten er den samme blanding som ‘Chaleur de Printemps’. En orange narcis og en tulipan. Forskellen er, at farverne virkelig eksploderer, hvorimod ‘Chaleur de Printemps’ er meget mere diskret. Hver især er de meget smukke.

Verver ‘Chaleur du Printemps’ ©

Verver ‘Ville de Lussac’ ©

Verver ‘Hot Springs’ ©

uEghi7\ zIh5<aP Dh5<P Ah5<)rP Dh5<P


blandinger 11027

| 33

11133

Verver ‘Ville de Riom’ © Stor præstation …

11028

11154

11024

11027 11028 11024

Tidlig blanding

I begyndelsen af foråret vil du få tulipaner i fire farver: gul, hvid og tofarvet gul/ hvid. De ser godt ud med deres store blomsterhoveder. Jeg anbefaler, at du planter dem på en lilla eller blå bund. Men du kan også sætte dem farvetone på farvetone.

Tidlig blanding

Ligeså tidlig som 'Auxerre'. Den blomstrer i starten af sæsonen. De gule og hvide farver fra de fire sorter er altid perfekt sat sammen. Tøv ikke med at sætte blå eller hvide hyacinter rundt om. Vælg primært en bund i gule, hvide og orange farvetoner.

Verver ‘Ville d’Auxerre’ © Verver ‘Provençale’ © Overdådig blanding

Brugsanvisning? Ikke noget valg, man skal plante denne blanding fra rosernes land med bellis, dvs. helt i hvidt eller blandet. Rådhusene bliver ellevilde!! Hvis det er muligt, kan du lade dem forvilde: de vil blomstre igen i det andet år på samme måde som første gang.

Tidlig blanding

En super sammensætning af storblomstrende tulipaner efter vinteren. Meget produktive. Godt råd om blandingen: lav et bunddække af hvide og blå forglemmigej.

Verver ‘Ville de Doué-la-Fontaine’ ©

11133

Verver ‘Ville de Besançon’ ©

11154

Tidlig blanding

Verver ‘Ville de Riom’ ©

De farvespillende orange nuancer går perfekt sammen med den bleggule, hvilket ‘Ville de Riom’ fint viser. En prisbelønnet blanding, der har været værdsat i mange år: Sikker succes med store blomster i en vidunderlig farvesammensætning.

Dg8 >a® Dg8 >a® wh5<)aP Dg8 >a® Dh5<aP®


34

|

VERVER EXP ORT

11285

11249

11029

11030

11035

Verver ‘Belcanto’ © Eksplosiv…

Blanding tulipaner

11249

Verver ‘Jeannot’

©

Tidlig blanding

11029 11285

Meget vellykket blanding af to fosterniana-sorter. Denne blanding er særligt udviklet og tilegnet Jean Poirrot, tidligere leder for de grønne områder i byen, Garches (Frankrig).

Verver ‘Fredericia’ ©

Jo, det flasher. Og du behøver ikke vente længe på fremkomsten af disse tulipaner med store blomster: som stjerner vil de funkle for dig i begyndelsen af foråret. Denne blanding vil ikke skuffe dig, især ikke hvis du sætter den på en bund af hvide stedmoderblomster (uden pletter, selvfølgelig!)

Blanding mellemsæson

Du planter et fantastisk forår med 'Belcanto'. Mange blomster i forskellige højder, som du vil se blomstre rigt i flere uger. Tulipanen 'Bestseller' har hovedrollen i denne blanding.

Verver ‘Belcanto’ ©

11030

Tidlig blanding

11035

Blanding

Verver ‘Pinson’ © Verver ‘Pastel’ ©

wg8 >® Dg8 >a® zIh5<P

En anden meget nyskabende blanding: I begyndelsen tror du, at vi kun har solgt dig en tulipansort. Efter en uge opdager du, at blandingen bliverl tofarvet: en smuk kontrast mellem hvid og rosa. Brug et hvidt bunddække, helst med Viola cornuta. Jeg synes sorbet-formerne er fantastiske!

Dg8 >aP

Hvorfor lave om på noget, der fungerer fint? I kataloget fra begyndelsen, og den vil blive der for altid. Sørg for at sætte den på en mørk bund, ellers kommer de lyse farver ikke frem. Lav fx et ensfarvet højbed med blå farvetoner fra stedmoderblomster.

Ch8 >P


blandinger 11031

| 35

11034

Verver ‘Spectacle de Couleurs’ © Fuldendt sort…

11033

11264

11286

Tidlig blanding

11031

Verver ‘Ville de Senlis’

©

Blanding tidlige tulipaner

11033

Verver ‘Gaité Printanier’ © Blanding tulipaner

11264

Verver ‘Spectacle de Couleurs’ © Blanding

11034

Verver ‘Fiesta Gitana’ © Blanding tulipaner og hyacinter

11286

Verver 'Ville de Creutzwald' ©

Blomstring tidligt på sæsonen. Jeg vil endda sige, at blomsterne er lidt større end i ‘Auxerre’-blandingen. De udvalgte farver er relativt mørke, men går fint sammen. Lav en kontrast med hvid.

Dejlig blanding af livlige farver: De blomstrer engang sidst i april. Stilkene er relativt korte, omkring 30 cm. Blandingen anbefales på grund af et tidligt flor af mange farver, endnu før triumph-tulipanerne giver sig til at blomstre.

Et sandt show i dit forårsbed med denne blanding skabt af hr. Palacin. En sammensætning, der ikke kun har mange farver, men også mange former på blomsterne. Flerfarvet, men alligevel meget harmonisk!

Meget livlig blanding i pastelfarver ! Anbring den, hvor den tydeligt kan ses, farverne fortjener at blive beundret. Hver kunde, der opdager den, bliver henrykt. Det er et ægte kareneval af farver. Læg godt mærke til, at den dominerende farve er rosa, og at kombinationen med orange og rød er "super" og et overraskende ! Døbt i foråret 2011 i Creutzwald (F). De smukke farver giver denne blanding konsistens. Den blomstrer i 3 faser. Passer perfekt sammen med Myosotis. Brug den !

Dg8 >aP Ch8 >P CJh5<P Ch8 >P Agh5<-P


36

|

VERVER EXP ORT

11287

11155

11037

11038

11126

Verver ‘Confetti’ © En vellykket fest…

Blanding tulipaner og narcisser

11155

Verver ‘Golden Dawn’ Blanding tulipaner og narcisser

11287 11037 11126 11038

Verver ‘Confetti’ ©

©

Varme farvetoner i guld får en til at tænke på en romantisk solopgang og gør denne nye blanding eventyragtig. Farven på denne elegante tulipan gentages på en legende måde i narcisserne; den himmelblå forglemmigej komplementerer på perfekt vis denne harmoni af solrige farver. Der er virkelig tale om en regn af kulørt konfetti. Men farver, som meget elegant smelter sammen. En overraskelse i dit bed i mange uger !

Blanding

Imens jeg spiste en sorbet med røde frugter, fik jeg ideén til denne blanding. En kombination af farver, der virkelig fortjener sit navn. Alle sorter har samme højde og samme blomstringstid. Lad os ikke glemme den smukke holdning. Skal helst plantes med Bellis i en blanding eller blå stedmoderblomster.

Blanding

En blanding af varme farver. To variationer med violet genskær på bagsiden. Perfekt harmoni mellem de to tulipaner med rynkede kronblade. Plantes med en orange stedmoderblomst, en rød stedmoderblomst og en lilla Viola cornuta.

Blanding

Fyldte, lilla tulipaner blandet med enkelte lyserøde og lilla enkeltblomstende tulipaner. For at få en god virkning med denne blanding, bør du plante et lyst bunddække: Hvidt eller rosa. Eller sæt judaspenge i blandingen! Højden af de valgte sorter varierer.

Verver ‘Sorbet de Fruits Rouges’ © Verver ‘Ville de Gagny’ © Verver ‘Jubilée’ ©

Ch8 >rP Ah 8 >P zh8 >)P Dg8 >P Ah} >P


blandinger 11040

| 37

11233

Verver ‘Harmony’ © Botanisk eksplosion

11156

11265

11039

Blanding

11040

Verver ‘Loire’

©

Blanding

11233 11156 11265

Verver ‘Lucette’ ©

Smuk kombination fra hr. Canneau til minde om hans mor, Lucette. To fyldte tulipaner med en smuk, udbygget bund.

Blanding

Verver ‘Ville de Toulon’ ©

En kraftfuld blanding med mange livlige, gule farver, der fremhæves af orange toner. Stor virkning takket være farvesammensætningen og strukturen: opbygget i etager med dværg-tulipaner og høje tulipaner, små og store narcisser og den meget majestætiske kejserkrone.

Blanding

Enorm variation af blomsterformer, hovedsageligt med botaniske tulipaner og narcisser. Plant dem tæt, og du vil få et blændende resultat!

Verver ‘Harmony’ © Blanding

11039

Hvilken effekt og rigdom. Måske den mest ydende tulipan af dem alle. Meget blomsterig og god holdning. Desuden udvælger vi de bedste sendinger, du bliver aldrig skuffet! Anbringes sammen med blå stedmoderblomster.

Verver ‘Ville de Malakoff’ ©

En spektakulær blanding. Bunden bestående af gule tulipaner fremhæver det orange i den enkelte tulipan. Derudover er der lidt lilla for at give kontrast til de andre farver. Højderne varierer. Blandingen er ikke ligefrem diskret så den tiltrækker opmærksomhed!

yh5<)P Bh5<)rP CJh5<P uygh7\P Ah} >P


38

|

VERVER EXP ORT

11045

11159

11042

11046

11043

Verver ‘Ville de Maubeuge’ © Tone på tone i de 3 forårsfarver

DE RS

L ENS W

T BES

ON

ER

P EM FEH

Blanding fyldte murillo-tulipaner

11159

Verver ‘Romanov’

©

Blanding fyldte murillo-tulipaner

11042 11045 11043 11046

Verver ‘Lutétia’ ©

En meget imponerende og værdsat blanding af Murillo-tulipaner i en dristig rød-orange og en livlig lilla farve, hvilket gør ‘Romanov’-blandingen lidt skrap, men også varm. Perfekt med hornviol i samme farvesammensætning og meget “stædig” i potter og kummer.

Yyh}.)P

Serien af fyldte murillotulipaner er et under. Den tillader os at lave superblandinger. Kort stilk, kompakt holdning og en meget homogen blomstring. ‘Lutetia’blandingen har eksisteret i flere år og er fast inventar i vores kollektion. De rosa, hvide og lilla farver går bedst med hvid.

Yyh}.)P

Blanding fyldte murillo-tulipaner

En blanding i fyldte tidlige tulipaner som ’Auxerre’. Det er rigtige forårsfarver: Gul, hvid og orange. Farveholdningen er den samme.

Blanding Verver

Murillo-tulipanerne vækker altid glæde. Det er derfor med stor fornøjelse, vi præsenterer blandingen ‘Helvetia’. En mørk orange der sammensættes med hvid. Murillo-tulilpaner skuffer aldrig, og man vil atid bruge mange af dem.

Blanding fyldte murillo-tulipaner

Meget pastelagtige toner, og jeg fornemmer en dominans af rosa. Du finder ikke nogen af disse varianter i de andre Murillo-blandinger, heller ikke inden for de ensfarvede varianter. En unik blanding i sin genre! Prøv den!

Verver ‘Ville de Maubeuge’ © Verver murillos ‘Helvetia’ © Verver ‘Tapis Magique’ ©

Yyh}.)P Yyh}.)P Yyh}.)P


blandinger 11047

| 39

11157

Verver ‘Adaggio’ © Varmer om hjertet …

11158

11288

11207

Blanding fyldte murillo-tulipaner

11047

‘Pré-mélange Murillo’ Blanding fyldte murillo-tulipaner

11157

Verver ‘Sunny Melody’ © Blanding tulipaner, narcisser og Fritillaria

11288 11158 11207

Verver ‘Adaggio’ ©

Den mest kendte af alle blandinger. En sikker succes hos Verver Export. Vær ikke bekymret for, om blandingen er ordentligt lavet. Denne blanding er nøje gennemtænkt hos os: ikke mindre end 12 fyldte sorter er fordelt i den!

Disse tætte Murillo-tulipaner danner tilsammen en mosaik af en frisk og smuk hvid farve og en fantastisk solgul. Vidunderlig med lysegule stedmoderblomster og hvide forglemmigej. Også en rigtig god blanding til potter og kummer.

En varm blanding takket være sorterne med orange-gule farvetoner, som udgør denne blanding. Vores erfaring har lært os, at disse farver passer perfekt sammen med forskellige typer af grundbeplantninger i dine grønne områder.

Blanding fyldte murillo-tulipaner

En ny blanding med Murillo-tulipaner med lettere uensfarvede kronblade i blide rosa og orange farvetoner. Et usædvanligt farvespil, som måske ikke forfører alle, men som helt sikkert vil vække opsigt i kraft af dens originalitet.

Blanding

Disse fyldte tulipaner i en dristig blanding af rosa og orange varmer vores hjerter hele dagen lang. De er meget tiltrækkende, og giver dig virkelig noget for pengene med kæmpestore blomster.

Verver ‘Blossom Ballet’ © Verver ‘Sunset’ ©

Yyh}.)P Yyh}.)P AIh5<P Yyh}.)P Yyh}.)P


40

|

VERVER EXP ORT

11234

11048

11051

11058

11052

Verver ‘Bouquet des Mariés’ © Vi er vidner …

Blanding mellemsæson

11048 11234 11051 11052

Verver ‘Royal’

©

Blanding

Endnu en sammensætning fra hr. Canneau. Brug en bund af hvide Myosotis. Du vil få en smuk brudebuket i din by. Overdådig i bede på pladser og i handelsgader.

Mélange

En blanding, der giver et godt resultat. Meget god holdning med tre sikre værdier! Plantes med tusindfryd (Bellis)!

Mild blanding

Blege toner på en hvid bund, her er en blanding af korte tulipaner med blide farver. Et strejf af rødt forstærker indtrykket af harmoni.

Verver ‘Bouquet des Mariés’ © Verver ‘Ville de la Baule’ © Verver ‘Vanilla’ © Tofarvet blanding

11058

Måske den blanding, der har det flotteste udseende og holdning. På korte stilke med enkle blomster. Alle sorter har en lilla flamme. Den dominerende farve er orange. Sæt ikke alt for høje toårige sammen med den. Hellere et bunddække med lilla Viola cornuta’er med orange hjerte.

Verver ‘Parmentier’ ©

En blanding, som allerede bliver plantet meget i Frankrig, men altid solgt som separate blandinger. To triumph-sorter. Et bunddække af hvide stedmoderblomster eller tusindfryd. Meget smukt!

zh8 >)P yh}.)P Bh8 >)P Ch8 >)P Dh8 >P


blandinger 11059

| 41

11060

Verver ‘Ville de Saint-Méen-leGrand’ © Kamæleon-blanding

11161

11266

11061

Blanding mellemsæson

11059

Verver ‘Ville de Metz’

©

Blanding flammer

11060 11266 11161 11061

Verver ‘Topaz’ ©

Hvis du påtænker at plante denne blanding på et andet bunddække end på dette billede, så sørg for at det er orange. Men forbilledet kan man godt følge og succesen er sikker !

For at få en “flashy” effekt, bør du plante denne livlige blanding i rundkørsler, ved indgangsveje til byer osv. Ikke så diskret, mildt sagt... I øvrigt kan du regne med en fremragende holdning i forhold til stivhed og blomstringstid.

Dh8 >P Dh8 >P

Blanding tulipaner, Allium og Iris

En blanding, som skifter farve gennem hele foråret. Den vil konstant overraske dig! Her med Louison Bobet-museet som baggrund.

Landlig blanding

En munter fest med fantastiske tulipaner og mange hvide narcisser. En helt ny sammensætning, der har egenskaberne fra en blanding til naturalisering. Plant dem ikke for tæt, ca. 25 løg pr. m2. For at fuldende festen kan du tilføje gul gemserod og hvid måneskulpe.

Eh8 >rP

Blanding

I 2005 henvendte en planteavler sig til mig for at se en ny tulipan. En brun sort med lilla skær. Ved et tilfælde stod den ved siden af to andre sorter: en med en meget komplentær farve, den anden med en kotrasterende farve. Det giver den perfekte blanding.

Dh8 >P

Verver ‘Ville de SaintMéen-le-Grand’ © Verver ‘Ville de Mâcon’ © Verver ‘Reflets Veloutés’ ©

AIghi7\


42

|

VERVER EXP ORT

11289

11236

11129

11162

11164

Verver ‘Cocktail Limon Fraises’ © Frisk og frugtagtig…

11289 11236 11129 11164 11162

Blanding tulipaner og Frittilaria

En meget speciel sammensætning pga. den tidlige blomstring, som denne specielle Frittilaria har. De små og mindre tunge blomster på denne Frittilaria skaber sammen med tulipanen 'Vanilla Cream' en cocktail af diskrete farvetoner.

Blanding tulipaner og narcisser

En sammensætning fra hr. Palacin, der er bemærkelsesværdigt varm og stærk. Glem ikke den gule Doronicum og de røde tusindfryd for at få en perfekt sammensætning!

Verver ‘Cocktail Limon Fraises’ © Verver ‘Reflections’ © Blanding mellemsæson

Skal plantes på dine græsarealer, som du vil have i blomst. Eller endnu bedre på græsarealer, hvor du ønsker, at vi kommer og planter med vores maskine. Gå ind på vores hjemmeside og læs artiklen om mekanisk beplantning. Anbefales stærkt!

Blanding

En stilfuld samling af meget mørkerøde tulipaner og en hvid, flerfarvet sort i de samme toner. Viften af farver går perfekt sammen med blomsternes form. En bundbeplantning i hvid eller bleg-rosa giver et vellykket resultat, men du kan også kombinere det med hvid måneviol.

Overdådig blanding

En rigtig blomsterfest med hvide og gule farver. Denne blanding har allerede vist sit værd i de senere år, og det er derfor vi varmt anbefaler ‘Neubourg’. Et væld af blomster i alle former, en sensation i dine forårsbede, potter og kummer.

Verver ‘Tapetta Primabella’ © Verver ‘Royal Anniversary’ © Verver ‘Ville du Neubourg’ ©

AGh5<P Eh8 >rP xh}.aP∆ Dh8 >P xh7\)P


blandinger 11163

11208

Verver ‘Ville de Mandeure’ © Garanteret succes…

11165

11290

11062

11163 11290 11165

Stærk blanding

En meget livlig blanding med fire forskellige tulipaner i røde og gule toner, komplementeret af små, søde stedmoderblomster. Tulipanerne har samme højde og blomstrer på præcis samme tid. Rig blomstring, meget konstant kvalitet. Kort sagt en af vores bedste blandinger.

Blanding tulipaner og narcisser

'Ville de Mandeure' blev navngivet i foråret 2011 under en forårsfest. Med denne blanding vil alt altid være perfekt. En masse former og farver fra disse tulipaner og narcisser, som fortsætter med at danne et hele. Meget overraskende !

Blanding

Uensfarvede tulipaner og en blanding af dynamiske farver med god kontrast gør ‘Den Haag’ til noget unikt. Har opnået stor succes, især med en bundbeplantning af stedmoderblomster med gule og lilla farvenuancer og med den charmerende primula (Primula veris).

Verver ‘Copains de Jo Jo’ © Verver ‘Ville de Mandeure’ © Verver ‘Den Haag’ © Blanding

11208

Verver ‘Jacqueline’ ©

11062

Tofarvet blanding

Verver ‘Ville de Beauvais’ ©

En blanding fra Keukenhof, som er skabt af vores hollandske have-kreatør, Jacqueline der Kloet. Til et meget livligt rækkebed i orange-røde farvetoner, der fremhæves nydeligt af den lilla tulipan og Fritillaria persica.

Pragtfuldt sortiment i rødt og hvidt, med en tulipan i livlig rød, en stribet i rød i samme tone og med en meget lille tulipan som underparti. Viola cornuta i hvid kan sættes under.

zh8 >)P Ah8 >P Eh8 >P BGh5<P xh8 >P

| 43


44

|

VERVER EXP ORT

11267

11064

11238

11069

11065

Verver ‘Prima Ille et Vilaine’ Forårsagtigt genskær...

11064 11267 11065 11238

Blanding mellemsæson

I forbindelse med festen i Nanterre (F) i 2006 kunne vi se den overalt i parken. Blandingen har eksisteret længe, men fungerer altid godt.

Mélange

Det hvide, forårsagtige skær er funklende og her med lidt rødt. Man kan plante den spredt eller tæt, begge dele er muligt. Anbefales stærkt.

Blanding Triumph-tulipaner

Verver ‘Tuti Fruti’ ©

Det findes ikke en blanding med flere sorter og toner: Mere end 15 forskellige. Alligevel kan man ikke blande alt muligt. Man skal absolut tage farvekombinationen i betragtning og ligeledes højderne og blomstringstiden, ellers får man for stor en variation. Altid spektakulær !

Blanding

Hr. Canneau har snydt lidt: han blander her to Verver Export-blandinger. Men resultatet er fantastisk. Fritillaria er toppen af kransekagen.

Verver ‘Ville de Joinville’ © Verver ‘Prima Ille et Vilaine’ ©

Verver ‘Ville d’ Aix-lesBains’ © Blanding mellemsæson

11069

Verver ‘Lexion’ ©

Anbefales stærkt. Denne blanding er ikke til at komme uden om. Store blomster i rosa og creme farve, med nogle få mørke spidser som kontrast. Sammensættes med et bunddække i lilla farvetoner. Læg mærke til, hvor utroligt meget farverne varierer i løbet af blomstringen. Obligatorisk!

Dh8 >P Agh8 >aP Dh8 >P xJh}.P Eh}.P


blandinger 11066

11071

Verver ‘Bavaria’ © Hvad kan vi mere sige ..

11068

11239

11070

Blanding

11066 11068 11070 11239

Verver ‘Kinky’

‘Kinky’ betyder lidt dristig. Se selv hvorfor. Uanset hvad, er farverne meget smukke.

©

Blanding

Perfekt sammensætning af farven fra tulipanen og narcissen. Byen Chesnay ligger tæt på Paris og er en meget blomsterrig by. Vi har med stor glæde leveret denne blanding til byen. Vælg et bunddække i orange eller blå toner.

Ild-blanding

Vil du have et show? Så er den her! Ene pangfarver i blandingen, som kan ses på 10 km afstand. Forskellige orange farvetoner møder hinanden og skaber et festfyrværkeri. Planterne bliver 50 cm, men står perfekt. Hold dig til orange farver med andre planter, som skal plantes ind.

Blanding

Et eneste ord: pragtfuld. Perfekt sammensætning af forskellige tulipaner, narcisser og Fritillaria. Bravo til byen, Chaville!! Lad os nu ikke glemme de orange levkøjer/ agersennep!

Verver ‘Ville du Chesnay’ © Verver ‘Fête de la Reine’ © Verver ‘Bavaria’ © Blanding

11071

Verver ‘Cécaréa’ ©

Høst komplimenter, når du viser denne sammensætning for det store publikum. Fremhæv disse sarte toner over et tapet af blå toner, helst med stedmoderblomster. Mine komplimenter til den person, der har udtænkt det, den behager enormt.

Eh8 >P Dh}.P Eh}.P xJh}.P Eh}.P

| 45


46

|

VERVER EXP ORT

11130

11209

11073

11075

11268

Verver ‘Violet Sky’ © Meget vellykket blanding …

Blanding

11130

Verver ‘Violet Sky’

©

Blanding

11209

Verver ‘Lizanne’ © Blanding liljeblomstrende tulipaner

11073 11268 11075

Verver ‘Cocktail de la Passion’ ©

En virkeligt smuk sammensætning i hvid og violet. Tre sorter, som blomster i samme højde og på samme tidspunkt. Ideel til at kombinere med hvid og blå forglemmigej.

En smuk blanding, der skal sammensættes med en beplantning af toårige. De liljeblomstrende tulipaner nejer elegant med hovedet over det farvede tæppe, som de andre blomster skaber.

Vi har brugt 3 år på denne blanding, men resultatet viser sit værd hvert år. En kortege af liljeblomstrende tulipaner i varme farvetoner, hvor ingen variant føler sig utilpas.

Blanding tulipaner og narcisser

Denne blanding forskønnede Keukenhof i foråret. Meget diskret sammensætning i kraft af sin kombination af meget elegante og creme-hvide blomster.

Blanding liljeblomstrende tulipaner

Dine omgivelser bliver glade med de livlige farver i denne blanding. De liljeblomstrende tulipaners graciøse former er altid dejlige at se på. Meget god holdning og lang blomstringstid. En blanding, som passer til denne meget kendte bys fremtoning!

Verver ‘Fringed Pastel’ ©

Verver ‘Ville d’ Amnéville les-Thermes’ ©

Eh}.P Eh7\P Eh7\P Ahi8 >P Dh8 >P


blandinger 11076

11077

Verver ‘Suzanne’ © Blomstrer i april

11240

11210

11269

Blanding liljeblomstrende tulipaner

11269

Verver ‘Quilts’

©

Blanding tulipaner og narcisser

11210

Verver ‘Suzanne’ © Blanding tulipaner

11240 11076 11077

Verver ‘Pink Snowflakes’ ©

En meget udtryksfuld blanding i røde og hvide farvetoner. Meget majestætisk, især pga. de meget levende liljeblomster. Vidunderlig sammen med en hvid bundbeplantning af toårige.

En munter og forfriskende blanding af mange forskellige tulipantyper og narcissertyper, der alle blomstrer i april. En fantastisk opvisning, som giver farver i mange uger.

Helt enkelte, men pragtfulde. Omgivelserne bør også forblive enkle: hvid, men med forskellige planter. Der er nok af muligheder med dette hvide tæppe af lyserøde toner.

Blanding liljeblomstrende tulipaner

Nogle af mine foretrukne liljeblomstrende tulipaner findes i denne lystige blanding. Jeg brugte meget tid på at få et billede af dem. Læg mærke til, hvor godt sorterne går sammen. Det er smukt. Lav en bund af mørke Heuchera plantet i en krydsplantning med Doronicum.

Blanding liljeblomstrende tulipaner

Klassisk blanding. Du bør vide, at vi ikke inkluderer alle liljeblomstrende sorter i denne blanding. Der findes også for korte eller for tidlige sorter. Blomsterformen høster ofte anerkendelse.

Verver ‘Etoiles d’Andalusie’ © Verver ‘Classico’ ©

Ahi8 >P Dh8 >P Dh8 >rP Eh7\P Eh7\P

| 47


48

|

VERVER EXP ORT

11252

11291

11168

11167

11212

Verver ‘Cornwall’ © Naturlig udstråling…

11167 11252 11291 11168

Blanding

En elegant blanding, som vi har navngivet i forbindelse med tulipan-festen i Mazamet. De hvide og bleggule tulipaner, såvel som narcisserne danner en betagende kontrast med den mørke tulipan 'Gavota'. Vidunderlig med to farver fra måneviol (judaspenge) og hvid forglemmigej som bunddække.

Blanding

Blanding omkring sorten “Brasil”. Sammensætning med et meget naturligt og landligt look takket være den lille botaniske iris. Farverne er hovedsagligt afdæmpede. Meget lang blomstringstid. Må ikke sættes for tæt!

Verver ‘Ville de Mazamet’ © Verver ‘Cornwall’ © Blanding tulipaner og narcisser

En super farvesammensætning i rosa og lilla toner for tulipanerne: de hvide narcisser giver præget. De liljeblomstrende liljer tiltrækker især stor opmærksomhed i denne blanding, der blev navngivet i 2011.

Blanding

Syrlige, men romantiske farver i en sensationel tulipan-blanding sat sammen med rigt blomstrende, hvide narcisser, den store Fritillaria ‘Ivory Bells’ og det flotte blå fra Muscari. En levende og munter sammensætning til et helt specielt sted i byen.

Verver ‘Ville de Bayeux’ ©

Verver ‘Spring Dance’ © Blanding tulipaner

11212

Verver ‘Mercure’ ©

Højdepunktet af raffinement! De vidunderlige liljeblomstrende tulipaner i to farver kan sagtens bruges som en enkelt blanding, men de er ligeså smukke sammensat med en basisbeplantning af toårige.

Eh8 >P Agh5<aP Ah8 >rP Eh8 >P Ei8 >P


blandinger 11213

11080

Verver ‘Europa’ © Smukt sammensat

11083

11242

11214

P EM FEH

Blanding

11080

Verver ‘Picardie’

©

Blanding

11242

Verver ‘Europa’ © Blanding tulipaner

11213 11083 11214

Verver ‘Stars’ ©

DE RS

L ENS W

T BES

ON

ER

Denne blanding er ikke kompliceret: Orange og sort. Blomstring sidst i tulipansæsonen. Men hvis du vælger et sted i fuld sol, når den det i første halvdel af maj. Kombineres især med gyldenlak - én farve eller blanding.

Lidt højttravende i dette tilfælde. Sæt den derfor på en lidt mindre formel måde i dit eget bed. Derimod er sammensætningen meget vellykket. Forskellige lilla og rosa farvetoner, som sammen nyder godt af foråret.

Med den frynsede rand hos disse sorter, vil denne blanding indtage hovedrollen i din beplantning. Desuden lægger man godt mærke til dens farve takket være kombinationen af hvid og rød.

Blanding meget blide toner

Få fat i en vagt til bedene, for her er endnu en sammensætning, som vil vække borgernes begejstring. En endnu mere perfekt symfoni, hvis du sammensætter den blide, gule og den rosa-gule farve fra tulipanerne med et bundække af rosa Viola cornuta. Meget vellykket!

Blanding dobbelt

En smuk og romantisk blanding af fyldte tulipaner i et meget diskret tapet af farver, der går fra rosa til lilla. Man kan lave en smuk sammensætning med forskellige toårige i de samme farvetoner.

Verver ‘Ville de Saint-Galmier’ © Verver ‘Double Joy’ ©

Ei8 >P Ei8 >P Ch8 >P Di}.P Di}.P

| 49


50

|

VERVER EXP ORT

11131

11243

11085

11169

11086

Verver ‘Double Fantasy’ © Klasse …

11131 11243

Overraskende blanding

Borgerne i Chaville (F) kan være tilfredse med den service, deres grønne områder giver dem. En perfekt kombination af tre sorter. Især farver, som passer godt sammen. Følg deres eksempel ved at plante denne blanding på en bund af hvide alpe-myosotis.

Blanding

Spektakulær ud fra farverne og formerne. Denne blanding har en anselig højde, men kan nemt anvendes. For alle dem, der gerne vil gerne have et imponerende bed!

Verver ‘Double Fantasy’ © Verver ‘Altitude’ © Blanding

11085

Verver ‘Latido’ © Blanding dobbelt

11086

Verver ‘Sunny Side’ © Blanding dobbelt

11169

Verver ‘Double Dream’ ©

En blanding baseret på fire varianter af fyldte, sene tulipaner, som alle har samme højde, form og blomstringstid. Rosa, creme og hvide farvetoner. Lav et bunddække i de samme toner eller et rigtigt mørkt med lilla eller blå toner.

Skabt og præsenteret i 2004. Denne blanding har fundet vej til vore kunder. De varme farver forførte alle, der så den for første gang. Denne blanding med fire fyldte sorter udvikler sig på smukkeste vis. Du vil se en lysende orange farve mod slutningen af blomstringen. En blanding, som er udtænkt og skabt af en hollandsk planteavler. Ingen skrigende farver, men mere diskrete. Du kan ikke se sorterne enkeltvis, de fås kun i denne blanding. På en hvid baggrund af forglemmigej!

Di}.P EJi5<P Ci5<P Ei5<P Ei5<P


blandinger 11090

| 51

11132

Verver ‘Prélude’ © Vær ikke bange for højderne …

11089

11292

11087

Blanding

11087 11089 11292

Verver ‘Ville de Vélizy’

©

Blanding alle former

Forskellige former og farver vidner om tilstedeværelsen af mange tulipansorter, men alle med komplementærfarver. Resultatet er meget smukt. Byen Woippy (F) nær Metz er en meget blomsterrig by! Vi indviede blandingen i maj 2006 sammen med byen.

Blanding tulipaner

Et perfekt farvebryllup udelukkende med tulipaner! En fremragende blanding, som kan sammensættes med alle toårige sorter.

Verver ‘Ville de Woippy’ © Verver ‘Prélude’ © Blid blanding

11090

Verver ‘Pink Mist’ © Raffineret blanding

11132

Gør præcis som skaberen af denne blanding: Brug den med et bunddække af stedmoderblomster i meget lyseblå farver. Opdag den kønne kontrast mellem farverne. Den skal ikke benyttes i små mængder. Nej, plant mindst 250 løg i et bed.

Verver ‘Verver 2007 Cinquantenaire’ ©

Denne sammensætning af tulipaner fra forskellige serier og alle med de samme blide farvetoner, var meget efterspurgt i 2005. Prøv den med rosa forglemmigej under, sat sammen med marineblå Cineraria.

En af de smukkeste, nye blandinger. Du skal kun plante hvide Myosotis rundt om for at opnå en “brudeslørseffekt”, som i en blomsterbuket.

Di5<P Ei5<P Agh8 >rP Ei5<P Ei5<P


52

|

VERVER EXP ORT

11293

11170

11092

11172

11093

Verver ‘Lali’ © Behageligt sød...

Blanding

11170

Verver ‘Orion’

©

Blanding flerblomstrende tulipaner

11092 11093 11293

Verver ‘Or et Sang’ ©

Pangeffekt med denne blanding af flerblomstrende tulipaner. Hvor navnet stammer fra, er nemt at gætte.

Blanding viridflora-tulipaner

Dem, der har fulgt mig fra starten, ved, at jeg er stor fan af viridflora-varianten, 'Spring Green' (tulipaner med grønne blomster). Så her er den ved siden af dens søster 'Perles de Printemps'.

Blanding tulipaner og narcisser

'Lali' blev navngivet i foråret 2011 i Aulnay-sous-bois (F). Meget mild og alligevel spektakulær. En grundbeplantning med stedmoderblomster vil forsøde den yderligere.

Verver ‘Perles de Printemps’ © Verver ‘Lali’ © Blanding

11172

Til yndere af diskrete farver er denne blanding et fortræffeligt valg. Farven på de udvalgte tulipaner ændrer sig i løbet af blomstringen fra creme-hvid til ren hvid med lilla pletter. Dette forbløffende farvespil bliver på vidunderlig vis forstærket af to farvetoner fra Lunaria (judaspenge) og Viola cornuta.

Verver ‘Ville de Billy-Berclau’ ©

Usædvanlig blanding, som mange af vores kunder allerede har set. I forhold til farver og former på blomsterne er denne blanding meget behagelig at se på. Du bør helt sikkert plante den på et leje af forglemmigej i en blanding. Anbefales stærkt!

Eh5<P Ei5<P Ei5<P Ah8 >P BEKi5<P


blandinger 11245

| 53

11270

Verver ‘Trelleborg’ © Ringende småklokker…

11246

11294

11215

Blanding

11215

Verver ‘Perfect Match’ © Blanding

11245

Verver ‘Ville d'IllkirchGraffenstaden’ © Blanding

11246

Verver ‘Amazonia’ © Blanding

11270

Verver ‘Luxury Bells’ © Blanding tulipaner og Frittilaria

11294

Verver ‘Trelleborg’ ©

En raffineret sammensætning af tulipaner og Allium (prydløg), hvor vi har brugt den lilla farve i forskellige styrker. En bemærkelsesværdig blanding, der blomstrer meget længe.

Bravo fru Bonvalot! Meget smuk sammensætning, som går fint sammen med den viste grundbeplantning! Den blåviolette farve fra stedmoderblomsterne styrker præsentationen af Camassia.

De forskellige højder gør denne blanding meget attraktiv. Narcisserne går tur som små nisser i den store skov af tulipaner og Allium. Meget luftig i kraft af farvesammensætningen og forskellene i højder.

Hovedrollen indehaves her af Frittalaria persica 'Ivory Bells'. En smuk blanding af de frodigste blomsterløgssorter. Vidunderlig sammen med en bundbeplantning af stedmoderblomster eller andre toårige.

Navngivet i foråret 2011 i Trelleborg, hvor denne blanding virkelig tiltrak blikke i en rundkørsel i byen. Hovedrollen er naturligivs indtaget af Frittilaria 'Ivory Bells' !

EJi5<P BFi5<P BDHi5<P DJh5<P EJhi5<P


54

|

VERVER E XPORT

I år har vi rettet særlig stor opmærksomhed mod - og tilføjet meget til udvalget af "diverse løg" i kataloget. Naturligvis vil vi igen overraske dig med flere nye blandinger og nye tulipan- og narcisse-sorter, men du vil også finde "creme de la creme" på de følgende sider, især blandt de særlige løgplanter. Du vil se mange nye, pragtfulde botaniske liljer i sortimentet. Du vil måske genkende nogle, som allerede optræder i vores sommerkatalog, men du vil få de bedste resultater ved at sætte disse løg om efteråret. Og som kronen på værket: Fritillaria Rascals. Lad dig inspirere af dette nye udvalg af Fritillaria.

NYHEDER


nyheder 15527

| 55

16022

Narcisser ’Rip van Winkle’ En rigtig stjerne...

12509

12506

12512

24053

16173

11285

Fritillaria Rascals ’Chopin’ En musikalsk velkomst…

Enkelte tidlige tulipaner

Narcisser fyldte

Allium

12506 ’Sunny Prince’

15527 ’Rip van Winkle’ 16022 ’Graceful’

16173 ’Chopin’

En strålende tulipan, der er let at sammensætte med andre planter pga. dens meget diskrete, gule farve.

En overraskende dobbeltblomst på en meget kort stilk. Blomsterne er gulgrønne. Forvilder sig godt på en kortklippet plæne.

Rascals-serien blev til ved en krydsning mellem F. imperialis med F. inodora og/eller F. raddeana. Blomsterne er mindre, har milde farver og ofte mørkere stilke.

Ved første øjekast er denne Allium hvid, men blomsten skygges med en mild rosa farve med mørkere støvdragere. Blomsten når næsten en størrelse som en tennisbold og er kraftig.

Fritillaria Rascals

Z B h 8 > pP Zvg a5 <p TC·iap≠ ?Hghq ≠ ¡ Fyldte tidlige tulipaner

Lilium botaniske

Triumph tulipaner

12509 ’ La Belle Epoque’

24053 m artagon 12512 ’ Unique de ’Arabian Night’ France’

11285 V  erver ’Belcanto’ ©

En rødbrun tulipan med lyseblå og rosa kanter. Meget specielt look.

En meget blomstrende bjerglilje. Blomsterne giver en rigtig"wauv-effekt".

Du planter et fantastisk forår med 'Belcanto'. Mange blomster i forskellige højder, som du vil se blomstre rigt i flere uger. Tulipanen 'Bestseller' har hovedrollen i denne blanding.

En sort, der stammer fra den livlige 'Ile de France'. En hårdfør, rødlilla blomst, som blotter et næsten sort indre, når den åbner sig.

Blanding mellemsæson

Z B h 5 < p) ZI , j]_ - ZDh8>p; zIh5< P


56

|

VERVER E XPORT

12507

24050

Tulipan ‘Brasil‘ Meget speciel…

15528

12510

16023

24052

Allium nigrum Lav sammensætninger med denne energisk Allium…

11288

12513

Fyldte tidlige tulipaner

Narcisser trompet/storkronede

Allium

Lilium botaniske

12507 ’Brasil’

15528 ’Love Day’

16023 nigrum

24050 henryi

Eksklusiv sort fra Verver Export - bedårende blomst i orangebrune farvetoner. Meget dobbelt.

Trompetten og blomsterbladene har en meget forfriskende farve. En blomst, som helt sikkert vil give dig en god dag…. Meget mild.

Semi-oval blomsterskærm med cremehvide blomster forsynet med et grønt hjerte. Meget givende Allium, som skal sammensættes i rækkebede med flerårige planter.

Den hårdføre blomsterstilk har lilla pletter. Lilium henryi har en ekstremt rig blomstring med orange blomster, som er dekoreret med brune pletter. Honningmærket er grønt.

Z C h 5 < p≠ ZCg a8>p ZI©jqa≠ &L,k] _ q Triumph tulipaner

Lilium botaniske

Liljeblomstrende tulipaner

Blanding tulipaner/narcisser/Fritillaria

12510 ’Flyer’

24052 m artagon ’Album’

12513 ’Lasting Love’

11288 Verver ’Adaggio’ ©

En smuk formet tulipan med rosarød farvetone, som bliver mere rosa på blomsterbladenes kanter. Passer perfekt sammen med blomster med mere understøttede røde eller rosa toner.

Et snefald om sommeren…Blomstrer 100 % det andet år.

Denne sort skiller sig ud fra 'Merlot' ved dens mere brunrøde farve med en lillarød kant. Med hyacinten 'Woodstock', en rigtig farvepalet.

En varm blanding takket være sorterne med orange-gule farvetoner, som udgør denne blanding. Vores erfaring har lært os, at disse farver passer perfekt sammen med forskellige typer af grundbeplantninger i dine grønne områder.

Z Fh 8 > p; ZK , k]_ P ZCh7\p≠ AIh5< P


nyheder 16164

| 57

16174

Leucojum vernum Meget efterspurgt…

12511

12508

15046

29009

24039

12514

Lilium martagon Let parfumeret, botanisk lilje

Fyldte tidlige tulipaner

Narcisser trompet/storkronede

Arum

Fritillaria Rascals

12508 ’ Double Orange Emperor’

15046 ’Sweet Harmony’

29009 italicum

16174 ’Beethoven’

'Orange Emperor' er meget brugt i jeres bede pga. dens smukke farve og gode holdning. Her præsenterer vi en sort med dobbeltblomst!

Enormt store blomster. Trompetten er elfenbensgul og lettere frynset. Denne narcisse blev introduceret i 1956 af en planteavler. En gammel succes, der stadig er på mode!

Blomsterne dannes på den gule frugtkolbe, delvist omgivet af en lysegul skede. Om sommeren producerer planten pæne orangerøde bær, som er giftige.

'Beethoven' har en mild, rød farve. Passer perfekt sammen i blandinger, i bede med narcisser og tulipaner.

Z C h 5 < p) ?Dh a8>p TCh}q_ ≠ ?Hghq ≠ ¡ Triumph tulipaner

Leucojum

Fyldte sene tulipaner

Lilium botaniske

12511 ’Showbizz’

16164 vernum

12514 ’Queensland’

24039 martagon

En hvid tulipan med et lilla skær. En værdifuld tilføjelse til det allerede brede sortiment med Triumph-tulipaner pga. farvetonernes diskrethed.

Blomsterstilken producerer typisk 1 eller 2 blomster. Dækbladene er hvide og har grønne pletter lige under toppen. Blomsterne afgiver en sød duft.

Meget dobbelt og ekstremt frynset. En meget chic farve, som passer smukt sammen med toårige stedmoderblomster, Myosotis og små løg som Muscari.

Botanisk lilje, der kommer fra Østeuropa og Asien. Smuk blomst i purpur med små mørke pletter. Let parfumeret!

Z D h8 > p≠ Wwg 7q `r Zzh5<p≠ ZK,j]_ r


58

|

VERVER E X PORT

Vi anbefaler, at du bruger den korrekte plantetæthed for at få det bedste resultat i dine blomsterkummer. Eftersom løgene blomstrer i flere faser, er det vigtigt at plante mange pr. kvadratmeter. Det er den ufravigelige betingelse for at kunne nyde godt af en flot udfyldt ogfarvet blomsterkumme i flere uger. En sammensætning med toårige eller flerårige planter er naturligvis også en mulighed - vores produktoplysninger tager også højde for dette med en indikation af plantetætheden.

THE Happies

©


the happies 11173

11174

Blanding

Verver ‘Happy Days‘

11175

Blanding ©

Lad os huske vores bedste dage...

Qxgh¶\)P 11176

Verver ‘Happy Dreams‘ Drøm sødt!

Qygh¶\)P

Happy, men i sær sidst på sæsonen!

Qxh¶\)P 11261

Blanding

Verver ‘Happy Dive‘ ©

Blå-hvid-rød og så balancerer de smukt!

Qxgh¶\)P

Verver ‘Happy Feeling‘ Man har det godt!

Qygh¶\)P

Vamos à la playa!

11248

Blanding ©

Verver ‘Happy Beach‘ ©

Qxh¶\)P

11247

Blanding

Verver ‘Happy Enano‘

Blanding ©

Blanding ©

Verver ‘Happy Sky‘ © Smukke, lyserøde toner!

Qyh¶\)P

| 59


60

|

V ERVER EXP ORT

Uvurderlig nytteværdi før og nu! Verver Exports sortiment af historiske løg består af sorter, der udgør en del af en uhyre stor kollektion af tulipaner fra Hortus Bulborum i Limmen og historiske narcisser fra producenten Joséphine Dekker. En produktlinje, som ikke bruges af ret mange, til leverandøren af mellemstore blomsterløg. Brug disse somme tider meget gamle blomsterløg til særlige steder, såsom kirkehaver, klostre og store ejendomme. Genoplev denne blomstrende historie!

Historiske blomsterløg

©


historiske blomsterløg Historiske narcisser

Historiske tulipaner

Fantastiske, ældre sorter fra Joséphine Dekker, der er ekspert i historiske narcisser.

Historiske tulipaner fra Hortus Bulborum (Holland). I denne have dyrker man stadigvæk gamle sorter til forskning og forædling, og til glæde for de lidenskabelige tulipandyrkere.

8>p≠¡P 15100 ‘Princeps’

Sort kendt fra før 1830. Gul-cremefarvede blomsterblade, sartgule trompeter. Meget livlig.

QDg-_ 15101

‘Mrs Langtry’

| 61

p≠¡P 12400 ‘Absalon’ Sort, som blev registreret i 1780. Lilla med skønne gule striber.

QDh 12402 ‘Columbine’

Hvide blomsterblade, meget fintformede. Meget elegant. Før 1869.

“Breeder”-tulipan, som går tilbage til 1929. Dengang plantede man ofte “Breeders”, fordi de var meget tilbøjelige til at få virus. Tulipaner med virus var meget populære i det 18. århundrede.

QDh-_

QCh

15102 ‘Stella’

12403 ‘Duc van Tol’

Stjerneformet sort med små gul-cremefarvede blomsterblade. Allerede beskrevet i 1869.

Oplev de små ‘Ducs’: tidlige, ikke høje. De er kendt som de første dyrkbare tulipaner. ‘Red in Yellow’ stammer fra 1595.

QCh-_

Qwg

15103 ‘White Lady’

12404 ‘Duc van Tol Cochineal’

Historisk narcisse i ren hvid med gul skæring. Allerede kendt i 1897.

Sort, der stammer fra 1700. “Duc”-tulipanerne er senere blevet til tidlige, enkelt-tulipaner. Deres løv er stærkt bølget i kanterne.

QDh-_

Qwg

15104 ‘Butter and Eggs’

12408 ‘Insulinde’

Smuk dobbelt sort. Blomstem bliver meget let. Allerede kendt i 1777.

Blomstringen begynder med en sart gul med fantastiske lilla striber, som langsomt forandrer sig til creme-hvid med lilla “flammer”. Du vil blive forbløffet over dens skønhed og sindrige farvespil (1914).

QCh-_

QCh

15105 ‘Seagull’

12405 ‘Lac van Rijn’

Smuk, abrikosfarvet sort. Fandtes før 1893.

Tidlig enkelt-tulipan med spidse blomster, som stammer fra 1620. Efter ‘Duc van Tol Red and Yellow’ er den en af de ældste sorter i tulipan-sortimentet. Lilla med hvid kant.

QDh-_

Qwg

15106 ‘Firetail’

12409 ‘Mabel’

Smuk tilføjelse til udvalget af historiske narcisser. Meget livlige farver.

Denne flammeformede tulipan gør sig bemærket blandt alle de andre tulipaner. Livligt rød med tykke flammer og hvide “fjer”. (< 1915)

QDh-_

QCi

15107 ‘Sophie’s Choice’

12406 ‘Rex Rubrorum’

En meget speciel narcisse, som ingen kender den nøjagtige alder på. Vidunderlige, lysegule blomsterblade med et snit, der er både enkelt og dobbelt!

Dobbelt, tidligt blomstrende sort, registreret i 1830.

QCh_

Qyh


62

|

VERVER E XPORT

Forårsfester i 2012 Den Grønne By - det er beviset på gode og grønne rum. Det handler om forvaltningen af beboelsesrammerne, hvor specielle haver har deres egen rolle at spille ved siden af de grønne områder, den (lille) park til leg og underholdning, det grønne på og hele vejen rundt om arbejdspladsen, det grønne i og udenfor behandlingscentre, det grønne løv som læ mod vinden, støj og som vigtigt middel mod fritsvævende partikler. Godt forvaltede og vedligeholdte grønne arealer, som borgeren opfatter som noget meget vigtigt, hvilket utallige undersøgelser har vist.

Verver Export samarbejder med dig som kunde i forvaltningen af Den Grønne By, når det drejer sig om beplantning af vejkanter, (små) skove med naturlig spredning og farver til dine bede og blomsterkummer. Det er derfor, vi er glade for at kunne invitere dig til at se vores nyheder næste forår hos flere af vores kunder i forbindelse med en Forårsfest. Vi er glade for at kunne dele ud af vores erfaring med nye koncepter eller at få din mening om vores nyudviklede kreationer. Man kan som bekendt ikke diskutere smag (og farver), men en seriøs snak omkring anvendelsesmuligheder er interessant for alle! Følg med i vores aktiviteter og se den endelige tidsplan på www.ververexport.nl.


| 63

reportage

Mød Verver Exports ekspert-team Det vil være os en fornøjelse at gense dig til næste forår i en af følgende byer: 28. marts Rheinstetten (D) 05. april Lesneven (F) 13. april Lunéville (F) 17. april Morges (CH) 18. april Andernach (D) 19. april Aschaffenburg (D) 24. april La Motte Servolex (F) 26. april Bad Driburg (D) 30. april Westerstede (D) 10. maj Billund (DK) 22. maj Stockholm (S) * datoer endnu ikke fastlagt


64

|

VERVER E XPORT

NEWS Floriade 2012 Livskvalitet

Verver Export er officiel partner i Floriaden 2012 Det at leve og arbejde i grønne omgivelser øger vores livskvalitet. Haver og altaner er en integreret del af hjemmet, hvilket konfronterer os direkte med forbruget af ressourcer og den indvirkning, det har på vores nuværende og fremtidige livskvalitet. De grønne produkter spiller desuden en afgørende rolle i forhold til miljøet på verdensplan. Det er derfor, dette tema omhandler emner som den grønne by, en forbedret landskabsarkitektur, de klimaneutrale virksomheder og bevidstgørelsen af et nyt landskab for bolig, livsførelse og arbejdsliv. Verver Export vil naturligvis være en del af denne temahave!

Følg udviklingen med Verver Exports have på www.ververexport.nl.

Se specielle blomsterløg på Floriaden Verver Exports havebeplantningskanvas er lavet af Jacqueline van der Kloet, en autoritet på området for flerårige, toårige og etårige planter sammensat med blomsterløg. Hun åbnede sit kontor i 1983 og er specialiseret i skabelsen af haveprojekter og specialiserede beplantningsskemaer. Hun arbejder også jævnligt for landskabsarkitektfirmaer, som har brug for en specialist inden for beplantning. Ud over at være kreatør på grønne områder og specialist i beplantning, er Jacqueline van der Kloet også skaber.

Jacqueline van der Kloet har lavet beplantningsskemaer til blomsterløg med forårs-, sommer- og efterårsblomstring til alle de blomsteranlæg og beplantningskvadrater, der er en del af grundbeplantningen til Floriaden 2012. Åbent hus hos Verver Export Som hyldest til vores deltagelse i Floriaden 2012 organiserer vi flere dage med “åbent hus”.

De finder sted på flg. datoer: • Torsdag 26. april 2012 • Fredag 7. september 2012 Til hver af dagene kan du vælge at tilmelde dig til formiddagen eller eftermiddagen. Gå ind på vores website for yderligere oplysninger og tilmelding til et af de guidede besøg med Jacqueline van der Kloet.


| 65

reportage Keukenhof 2012 Som i de forudgående år deltager Verver Export også i år på Keukenhof. Keukenhof vil være åben alle dage fra 8:00 til 19:30 fra 22. marts til 20. maj 2012.

Verver Export har fornøjelsen af, at kunne invitere vores kunder til at nyde dette fantastiske skue. Hvis du ønsker at modtage en gratis invitation, skal du kontakte vores handelsservice eller vores website www.ververexport.nl.

Temaet i 2012 er ‘Polen – Europas hjerte’. Vi har valgt Polen af forskellige årsager. Det er faktisk et af de største markeder for eksport af afskårne blomster og løg i Holland. Derudover kan vi hvert år konstatere øget turisme fra Polen til Keukenhof og Nederlandene.

Inspiration på www.ververexport.nl Verver Export websitet viser en kraftig stigning i antallet af besøg. De elektroniske nyhedsbreve bliver læst, og vi lægger mærke til, at folk klikker på linket til websitet for at få flere oplysninger. Det sjove er, at vi konstaterer, at folk især sætter pris på nyheder, somme tider ukendte for branchen, der ind i mellem bliver bragt på vores nyhedsside. Nyheder, der får os - og dermed også dig - til igen at tænke “ud af boksen”. Vil du også følge med i, hvad vi laver? Det kan du gøre påTwitter og Facebook – søg på Verver Export!

e w w w .v e rv

re x p o rt .n

l


66

|

V ERVER E XPORT

01

En tulipans livs -cyklus

02 Frømaterialet Efter befrugtningen udvikles ovariet til en stor frøkapsel, som høstes i juni. Derefter tørres frømaterialet.

Befrugtningen Pollen fra en bestemt tulipan bliver anbragt på en anden blomsts støvfang. Når befrugtningen er lykkedes, begynder produktionen af frømaterialet.

03 Fra såsæd til løg Formeringen ud fra frømaterialet er et arbejde, der kræver stor tålmodighed. Det tager ca. 5 år eller mere, før plantekimet er stort nok til at blomstre. Og det er først på det tidspunkt, man ser resultatet af krydsningen!

01 02

En tulipans livscyklus er arbejdsmæssigt “det lange seje træk”. Man siger ofte, at en tulipanavler arbejder for sin pension! Denne reportage illustrerer forløbet fra krydsbestøvning til blomstringen af en fantastisk tulipan i dine beplantninger.

5a

06

03

04 05

04 Selektion Udvælgningsarbejdet er et spørgsmål om at kunne “smide ud”. En god tulipanavler smider over 95 % af sine krydsninger ud. Kun en meget lille del af de positive resultater bliver dyrket og testet.

05

5a

Tålmodighed! Derefter begynder den lange vej til naturlig formering. Producenten planter derefter sine løg hvert år om efteråret, udvælger om foråret, “nipser” blomsterne og høster igen. Det kræver 15 lange år, før man har nok løg til kommercielt brug.

Fremskyndet formering Vævskulturen med tulipaner er besværlig, men kan give hurtigere vækstresultater. Små fragmenter af småløgene anbringes midt i dyrkningen og stimuleres til at danne nye småløg ved bl.a. at give dem plantehormoner.

06 Slutresultat Efter 15-20 år blomstrer tulipanen endelig i naturen! Der er derfor endnu mere grund til at værdsætte den forårshilsen, som tulipanerne sender os!


| 67

tulipaner Begejstringen for tulipaner vil ingen ende tage hos Verver Export. I år tilbyder vi igen mange nyheder og dermed et endnu større udvalg. Eksklusive nye sorter, men også smukke nyintroduktioner, som velkommen tilføjelse til sortimentet i dette katalog. Et stort udvalg af tulipaner, som på perfekt vis kan sammensættes med flerårige planter, toårige planter eller endda til forvildning! Vores sælgere står fuldt ud til rådighed for dig for at hjælpe dig med at foretage det bedste valg til din beplantning.

tulipaner


68

|

VERVER E XPORT

Botaniske tulipaner Det er meget glædeligt at vore kunder køber flere og flere af de botaniske tulipaner. Jeg troede ikke så meget på dem i starten, men denne serie af specielle tulipaner er meget nyttig. Den overdådige blomstring er fantastisk! Og tulipanerne forvilder sig let. De er fx ideelle i beplantninger mellem flerårige, hvis man holder øje med højden.

7\)o≠¡P

12323 humilus ‘Lilliput ’

En vidunderlig lille tulipan med mørke, pink til røde blomster, der minder om en rose. Denne dværg-tulipan producerer mindst fire blomster pr. løg.

Tvg_

12001 acuminata

12008 linifolia

VEha

Svh_

12002 batalinii ‘Bright Gem’

12010 ‘Little Beauty’

Tvh_

Tuha

12004 clusiana chrysantha ‘Tubergen’s Gem’

12303 marjoletti

Den mærkeligste tulipan i vores sortiment. Meget lang blomstringstid! Beholdningen er stadig er meget begrænset.

Vi gav dig en gratis prøve i forbindelse med vores efterårskampagne i 2005. Jeg håber, du var glad for den. Den har et smukt, gråligt løv.

Denne pragtfulde 15 cm høje dværgtulipan sætter i april livlig farve på stenbede eller når den bruges som kantplante. Den har smalle, let bølgende blade og skarlagenrøde blomster med et lille sort øje.

Vi er blevet klar over, at disse små tulipaner vækker stor begejstring. Små løg, men mange blomster. Her ser du ‘Little Beauty’ .

Lille, sød tulipan af fransk oprindelse. Registreret i Savoie i 1894, nær Aime. Findes nu udelukkende i hollandske kulturer.

Dejlig lille tulipan. Plant den mellem stedmoder.

Tyha

Vyha

12357 ‘Honky Tonk’

12304 ‘Peppermint Stick’

Uvha

Tvha

12389 humilis alba coerulea oculata

12011 polychroma

Tidligere hed de ‘Calimero’. De fortsætter nu under navnet ‘Honky Tonk’. Meget sart gul og en flot blomsterform. Anbefales stærkt!

Du er sikkert blevet klar over, at der er flere og flere små tulipaner. Det er jeg meget glad for, da de er meget anvendelige. Det gælder også ‘Peppermint Stick’. Desuden har den en flot farve.

En lillebitte tulipan med en meget speciel farve. En rigtig bjergtulipan, som åbner sig helt i solen. Løvet på denne tulipan er gråt.

Lille, vild og hvid tulipan med gul midte, som du kan plante i haver med stenbede eller i potter. Denne mangeblomstrende tulipan dufter behageligt. Dens oprindelsesland er Afganistan hvor den vokser i 3.000 meters højde.

Tvha

Tuhra

12006 ‘Ice Cream’

12305 pulchella violacea y.b.

Yzh

Tuga

12301 ‘Lady Jane’

12358 saxatilis

Tvha

Tzha

12007 ‘Lilac Wonder’

12012 sylvestris

Tvh_

TBgr_

Ingen tulipan ligner denne. Man skulle tro, det er en is. Heldigivis er prisen faldet betydeligt. Hver gang jeg ser den blomstre, bliver jeg imponeret. Den er appetitvækkende. Sælges i poser med 25.

Vi kan lide den på grund af dens sarte farver. Ideel at plante i bede eller plæner. Lille løg med stor vækstkraft.

Meget sjov blomst. Den kombineres glimrende med Viola cornuta i blå og hvid. Læg mærke til, at den ikke bliver særlig høj!

De elsker solen, de små T. pulchella. Bedst til stenbede. Registreret af englænderen William Herbert i 1844.

Denne tulipan blev introduceret allerede i 1825. Saxatilis betyder “vokser på sten”, det er derfor en fremragende tulipan til mager jord og som stenhøjsplante. Har overdådig blomstring og er let at sammensætte med andre planter.

En tulipan, som er hjemmehørende i Europa og dermed Danmark og Holland. Stilken er ikke for stiv, men det giver planten dens specielle karakter.


tulipaner 12013 tarda

Dejlig tulipan med 4 - 6 små blomster i stjerneform per stilk. Til stenpartier. Den fordrer en nærings- og humusrig jord. Forvilder sig nemt.

Vug_

ECO

12018 ‘Corona’

Ligesom ‘Ancilla’ åbner den sig helt i solen. De to sorter kan kombineres.

wg)a

12014 turkestanica

12342 ‘Early Harvest ’

Vwga

yg)a

12015 wilsoniana

12019 ‘Fritz Kreisler’

Uvha

wg)

12306 whittalii

12324 ‘Ice Stick’

TBh_

Cga

12390 ‘Yellow Crown’

12021 ‘Showwinner’

ZEi5<

yg)a

12307 ‘Yellow Spider’

12022 ‘Stresa’

YBh5<

yg)a

Elegant sort fra Centralasien, 15 cm høj, med smalle grå blade og med op til 12 små hvide blomster, der har en grøn skygge på ydersiden, med et centralt gult øje. Introduceret i Holland i 1875.

Sorten blev introduceret i 1902. Oprindeligt fra Turkmenistan og Iran. Lille tulipan med lang blomstringstid.

Plant denne tulipan, som stammer fra Tyrkiet, i små grupper i rækkebede. Meget graciøs takket være de bløde stængler og de fint formede blomster.

En meget speciel blomsterform, der er en mellemting mellem en liljeblomstrende tulipan og en Triumph-tulipan. Med dens smukke farve, som er en meget diskret gul, er det en flot tulipan til sammensætninger eller faktisk så speciel, at den kan bruges alene.

En bemærkelsesværdig nyskabelse. Den ligner en gul edderkop. Plant den et iøjnefaldende sted, da folk slet ikke kender den endnu. Meget speciel! Anbefales stærkt på en bund af blå forglemmigej.

Tulipaner kaufmanniana hybrider Kaufmanniana-tulipanerne er stadig de tidligste af alle tulipaner. Hvis du planter dem på et sted med meget sol, vil de blomstre allerede i begyndelsen af marts: Forårets bebudere. Tøv ikke med at benytte dig af disse tulipaners egenskaber.

Z8>p≠¡P

12359 ‘Albion Star’

Den eneste kaufmanniana-tulipan, der er næsten helt hvid. I slutningen af blomstringen får den en lille rød plet, men den er meget diskret. Sorten kan kombineres med meget mørke, næsten sorte, stedmoderblomster.

yg)

En typisk kaufmanniana-tulipan med farverige blomster. Denne sorts blomst og løv har et fint udseende. Den gør sig primært bemærket på grund af den tidlige blomstring. En klassisk sort, som altid vækker begejstring i bede eller potter.

Måske den kønneste kaufmanniana-tulipan. En meget sart farve.

En kaufmanniana-tulipan med delikate blomster, som bæres af lange stilke. De blågrønne blomsterknopper lader smukke, sorbet-farvede kronblade komme til syne; nuancer i pink-violet, lilla og gul-orange på en hvid bund.

En af de mest klassiske kaufmanniana-tulipansorter. Er sammen med ‘Stresa’ den tidligst blomstrende. Hvis man lader den blive i jorden, blomstrer den gerne igen hvert år. Hver gang endnu tidligere… tilsyneladende!

Samme blomstringstid som ‘Showwinner’, tøv ikke med at plante dem sammen. Meget værdsat på grund af sin livlige farve.

12023 ‘The First ’

Selvom dens navn er ‘Den første’, så vil jeg nu sige, at ’Showwinner’ og ‘Stresa’ er endnu tidligere. Vi taler her om et par dages forskel. Blomstens størrelse er påfaldende.

wg)a Tulipaner Greigii Greigii-tulipanerne har smukke, brogede blade. Især i sorterne ‘Grand Prestige’, ‘Rødhætte’ og ‘Plaisir’.

Z8>p≠¡P

12017 ‘Ancilla’

12024 ‘Bernadette’

wg)a

Bg6)a

Denne sort åbner sig helt i solen. Du kan sammensætte den med Crocus grandiflora: de blomstrer samtidig. Desuden er disse tulipaner gode til forvildning/naturalisering.

| 69

Bernadette-tulipanen er en havetulipan med en intens, rød farve. Den stammer fra Tulipa greigii, som også giver den dens stribede blade, og Tulipa vendensky, der er en tulipan, som er kendt for sin fantastiske, røde farve og naturlige modstandsdygtighed over for visse sygdomme.


70

|

V E RVE R EXP ORT

12026 ‘Calypso’

12035 ‘Mary Ann’

yh6)

yh6)

12027 ‘Cape Cod’

12037 ‘Mme Corrie’

zh6)a

zh4)

12028 ‘Rødhætte’

12038 ‘Orange Elite’

yh6)a

yh6)

12308 ‘Coors’

12040 ‘Plaisir’

Ch6

wh6)a

12030 ‘Easter Surprise’

12362 ‘Portland’

Ch

zh6)

En sart orange blomst med gylden kant og et lilla, marmoreret bladdække gør denne tulipan unik og ideel til alle former for sammensætninger. Plant denne tidlige tulipan sammen med forglemmigej og Muscari.

Meget speciel sort, kronblade orange udvendig og med en gul kant. Blomsterne åbner sig i solen og synes endnu mere gule. Perfekt til brug i sammensætninger med andre gule tulipaner som ‘Golden Tango ‘.

‘Rødhætte’ er stadig en af favoritterne. Plantet sammen med blå underbeplantning (f.eks. Myosotis), fremhæves den røde farve endnu mere.

I klassificeringen af T. greigii findes der nogle sorter, som vokser sig meget store. ‘Coors’ blev præsenteret for mig for mere end 8 år siden. Dengang kunne man ikke få dem. Men de har været i kataloget siden 2007. Meget smuk!

Den er stadig en af mine yndlingstulipaner. Stilken er ikke alt for stiv, men samspillet med en mørkviolet bund gør, at man næsten ikke kan lade være med at bruge den. Hvordan kan jeg overbevise jer om, at I skal bruge den noget mere ?

12029 ‘Flowerdale’

De elegante, orange-gule blomster har kirsebærrøde markeringer på de små kronblade og en tydelig midte med samme funklende farve. I solen åbner den sig som en stjerne.

yh6)

Rød med hvid kant.

Dens særpræg ligger i bladtegningen. En mørkfarvet bund giver en god kontrast. Smuk plante.

Sorten ‘Orange Elite’s farve er virkeligt lysende. Brug den sammen med primula-gule farver.

Klassisk sort, kendt for sit ypperlige udseende! Den vil altid være en del af vores sortiment.

Et bemærkelsesværdigt trumfkort i greigii-sortimentet. Denne lyserøde greigii-tulipan har blå pletter, hvilket giver den et meget elegant udseende.

Tulipaner fosteriana Plant fosteriana-tulipanerne i halvskygge. Meget sol får dem til at afblomstre for hurtigt. Fosterianasorterne er perfekte store tulipaner med klassisk form tidligt på sæsonen.

Z8>p≠¡®

12031 ‘Für Elise’

12059 ‘Apricot Emperor’

yh6)

Dg

12360 ‘Golden Tango’

12043 ‘Art Deco’

yg)

Dg

12033 ‘Grand Prestige’

12391 ‘Concerto’

Dh6

yga

En tulipan som efter min mening er stærkt undervurderet. Dens farvespil er virkeligt originalt og der findes ikke magen til. Man kan nemt forestille sig den på en mørkeblå baggrund.

Det rent gule hos ‘Golden Tango’ giver en dejlig kontrast med en blanding af stedmoder i orange og blå. Let parfumeret.

En majestætisk tulipan. Plant den f.eks.sammen med narcis ‘Camelot’ (gul, 45 cm, tidlig). Det intenst røde hos denne tulipan går godt sammen med narcissens gule. Bladene er påfaldende purpurprikkede.

De, der valgte den i 2005, så den blomstre om foråret i 2006. Og derefter….så de en meget smuk pastelfarve meget tidligt på sæsonen. Jeg kunne ønske, den blev ligeså kendt som dens orange modstykke!

Speciel farve. Sæt den gerne sammen med mørke farver - for eksempel Viola cornuta violet.

En klassisk sort blandt Fosteriana-sorterne! Men det er en meget taknemmelig, hvid tulipan, som derfor har mange anvendelsesmuligheder.


tulipaner 12044 ‘Easter Moon’

12054 ‘Purissima Design’

Dg4

Dg4

12045 ‘Exotic Emperor’

12055 ‘Red Emperor’

Cg

Cga

12047 ‘Golden Emperor’

12056 ‘Red Alert ’

Dga

Dg

12343 ‘Humoresque’

12057 ‘Robassa’

Dg

Cg4

12049 ‘Juan’

12058 ‘Rosy Dream’

Cg6

Dg

12050 ‘Orange Emperor’

12325 ‘Sweetheart ’

Dga

Dga

12051 ‘Pirand’

12363 ‘Zizou’

Cg

Dga

Meget original sort p.g.a. bladene med hvide kanter. Derudover har den en meget bleggul farve.

Endnu en tulipan, der er enestående i sin stil. I kender alle sorten ‘Purissima’. Ja, vi har “klistret” hvide kronblade med grønne striber på ydersiden af blomsten. En meget smuk blomst, anbefales stærkt! Blomsten er næsten fyldt.

De lange, guld-farvede blomster er megert effektfulde. Meget speciel tulipan på grund af blomstens form. stedmoderblomster og forglemmigej. Den er også perfekt sammen med hvide blomster.

Smuk tofarvet blomst med karminrøde, plettede kronblade og cremehvide kanter. ‘Humoresque’ er bemærkelsesværdig tidlig og går vidunderligt sammen med narcissen ‘Mount Hood’. De har begge store blomster.

Meget skøn og livlig farve, der med sit marmorerede løv fortjener at blive brugt i store mængder. Jeg fremhæver allerede nu sorten ‘Juan‘ med liljeformet blomst.

En af de skønneste T. fosteriana. Kombinér trumpetnarcis ‘Fortissimo’ (gul/orange, 45cm, tidlig) med ‘Orange Emperor’ og Fritilaria imperialis ‘Rubra’ over en gul og orange bund.

Plantes f.eks. på en bund af blandede, hvide og røde Bellis. Når den åbner sig i fuld sol, bliver den som en rød stjerne med røde stråler.

12052 ‘Princeps’

Er yderst anvendelig pga. sin højde og tidlige blomstring. Hvis du planter liljeblomstret ’Pieter de Leur’-tulipan (rød, 35 cm, midtsæson/halvsen) mellem ‘Princeps’, kan du nyde godt af 2 blomstringer i træk.

wg)a

Introduceret i 2004. Bladene er forsynede med brede hvide kanter, der passer til blomstens farve. En meget smuk plante!

Måske den mest kendte T. fosteriana sort. Skøn rød farve. (syn. ‘Mme Lefeber’)

Selvfølgelig findes der allerede en rød T. fosteriana sort: ‘Red Emperorr’. Men ‘Red Alert’ besidder nogle meget flotte kontraster i kronbladene: hvid og grøn. Man skulle tro, det var en sort af T. viridiflora.

For at fremhæve de dekorative blade plantes sorten ‘Robassa’ med fordel på en mørk bund. F. eks.: en blanding af sorte, violette og purpur stedmoder.

Smuk tulipan! Let at kombinere: på bund af blandede Bellis.

Smuk sort, meget velkendt.

En ægte fosteriana, men det er ikke tilfældigt, at den har fået navn efter den stærke fodboldspiller Zidane.

Enkelte tidlige tulipaner En serie af tulipaner der er meget populære pga. deres tidlige fremkomst og blomsternes form. Her finder du mange klassiske sorter, som fx ‘Apricot Beauty’ og ‘Flair’.

Z8>p≠¡P

12053 ‘Purissima’

12061 ‘Apricot Beauty’

Dga

Ch

Kombinér den med hyacintens blå. Eller tone i tone, plant den ved siden af hyacintsorten ‘Polar Giant’ (hvid, 25 cm tidlig-mellemtidlig)

| 71

En klassisk sort, der stadig er populær. Farven varierer med tiden og under solens eller lysets indflydelse.


72

|

V E RVE R EXP ORT

12062 ‘Beauty Queen’

12072 ‘Général de Wet ’

Ch

Bhr

12063 ‘Bestseller’

12326 ‘Jenny’

Ch

Ch

12066 ‘Christmas Dream’

12365 ‘Merry Christmas’

zh)

Bh

12067 ‘Christmas Marvel’

12366 ‘Mickey Mouse’

zh)a

zh

12309 ‘Christmas Sweet’

12073 ‘Orange Monarch’

Bh

Dh

12068 ‘Christmas Yellow’

12074 ‘Pink Perfection’

Ch

Bh

12344 ‘Cosmopolitan’

12076 ‘Princess Irene’

Ch

zhr)a

12069 ‘Couleur Cardinal’

12515 ‘Purple Prince’

zhr)a

zh)

12071 ‘Flair’

12399 ‘Red Revival’

Bh)

Bh

Delikat laksefarvet tulipan med elegante, let tilspidsede kronblade, som nyder stor popularitet. Fantastisk i et bed af lyseblå forglemmigej.

Smuk kobberagtig orange farve. Bland tre farver af Myosotis: blå, hvid og rosa. Plant ‘Bestseller’ imellem.

Meget skøn tulipan. Stærkt anbefalet! Lav en bund af stedmoder ‘Watercolors’.

De sarte farver hos den pastelfarvede stedmoder ‘Ultima Blue Shades’ harmonerer fint med denne enkle tidlige tulipan ‘Christmas Marvel’.

I ‘Christmas’-serien tibyder vi dig nu ‘Christmas Sweet’. Den er lyserød, men mere sart. Ikke for høj, god holdning og blomstring tidligt på sæsonen.

Erstatter sorten ‘Bellona’. En rent gul, enkel og tidlig sort.

En smuk og meget robust tulipan med et rigtigt kosmopolitisk udseende. Vidunderlig rosa blomst med elegante former. En sort, der virkelig har stil.

Udmærket holdning, lang blomstringstid.

Mange kunder foretrækker denne sort. En meget livlig farve og et bemærkelsesværdigt udseende. Plant en gruppe Fritillaria imperialis ‘Rubra’ ved siden af.

Værdsat i over et århundrede, det er en klassisk sort med vidunderligt parfumerede blomster i varme orange farvenuancer. Introduceret i 1904. Navnet kommer af Christiaan de Wet, en krigshelt i Boer-krigen i Sydafrika.

Fra den populære ‘Apricot Beauty’-familie, men med mørke stilke og tofarvede blomster: livlig pink og lys orange. En nyhed, som vi varmt anbefaler.

Med ‘Merry Christmas” har vi fundet en fortræffelig erstatning for ‘Charles’, som ikke længere er til rådighed En smuk rød dværgtulipan.

Fantastisk smuk lille tulipan med gule striber, som man let kan sammensætte med små, gule narcisser som fx ‘Tête-à-Tête’.

Er blevet en enkel tidlig sort i stedet for en triumph-tulipan på grund af den tidlige blomstring. En klassisk sort, helt uundværlig. Se hvordan blomsten nærmest deformeres under blomstringens sidste fase. Lad denne sort hæve sig over en lysende, orange bund.

Det er en gammel sort, som vi beholder i vort sortiment, ikke bare fordi den er skøn, men også fordi den blomstrer så bemærkelsesværdigt længe !

Meget god holdning, lang blomstringstid. Dejlig farve. Hvis forårsblomsterne holder længe i dit område, kan ‘Princess Irene‘ plantes med en smuk blanding af orange (2/3) og blåt (1/3). Og med stedmoderblomster.

Bland denne gamle sort med den enkelte, tidlige sort ‘Orange Monarch’ (orange, 45 cm, halvtidlig./midtsæson) på en bund af stedmoderblomster ‘Jolly Joker’ (orange og violet).

Sorten kommer fra den enkelte tidlige tulipan ‘Flair’. Man kan sagtens plante disse sammen.


tulipaner 12506 ‘Sunny Prince’

12310 ‘Eternal Flame’

Bh

Bh4)

12367 ‘White Marvel’

12370 ‘Evita’

zh

Ch

12079 ‘Yokohama’

12083 ‘Freeman’

En strålende tulipan, der er let at sammensætte med andre planter pga. dens meget diskrete, gule farve.

En hvid sort i ‘Marvel’-familien. Dværgplante, robust og med ekstremt tidlig blomstring.

Bland ‘Yokohama’ og fyldt tidlig tulipan ‘Willem van Orange’. Dejlig kombination af form og farve.

zh)

ECO

Fyldte tidlige tulipaner

Igen en flot introduktion af en tulipan med et randet løv. Fremhæv den på et hvidt eller lyserødt bunddække, helst af Myosotis. Til beplantninger eller plantekasser.

En smuk, hvid dobbelttulipan, som fx er meget nem at sammensætte med den hvide ‘Mount Hood’-narcisse.

For hvert år holder du mere af dem. Og med rette, især farven er dejlig. Den er ikke gul, men mere okkerfarvet.

Bh) 12509 ‘La Belle Epoque’

Man bliver aldrig skuffet over de tidlige, fyldte tulipaner. Plant dem lidt spredt, de store blomster udfylder med lethed beplantningen.

Z5<p≠¡P 12368 ‘Abba’

En dobbelt, rød tulipan, som med garanti bliver en succes. Sæt den fx sammen med ‘Monte Carlo’ for at få et smukt og fyldigt bed.

Bh)

| 73

ECO

En rødbrun tulipan med lyseblå og rosa kanter. Meget specielt look.

Bh) 12084 ‘Monsella’

Lige så god som moderen ‘Monte Carlo’, livlige farver.

Bh)

12507 ‘Brasil’

12085 ‘Monte Carlo’

Ch

Bh)

12392 ‘Dance Line’

12087 ‘Monte Flame’

Ch

Bh)

12508 ‘Double Orange Emperor’

12088 ‘Montreux’

Ch)

Ch

12345 ‘Dreamtouch’

12505 ‘No Risk’

Bh)

Bh4)

Eksklusiv sort fra Verver Export - bedårende blomst i orangebrune farvetoner. Meget dobbelt.

En enestående dobbelttulipan med et lille rødt punkt her og der. Meget dobbelt. Skynd dig at købe den, da den kun fås i begrænsede mængder!

‘Orange Emperor’ er meget brugt i jeres bede pga. dens smukke farve og gode holdning. Her præsenterer vi en sort med dobbeltblomst!

En sikker trumf i sortimentet af fyldte tulipaner. Med de bedårende farver og storslåede blomster er ‘Dreamtouch’ ikke til at komme udenom. Kontrasten mellem den lilla farve og den hvide kant er vidunderlig. Plant denne tulipan på en lilla-hvid bund.

Bland stedmoderblomster i lavendel- og violette farver. Plant ‘Monte Carlo’ tulipanen derimellem. Sorten er i øvrigt ofte flerblomstret.

En sort, der stammer fra tulipanen ’Monte Carlo’. Den har altså de samme karakteristika: kraftig stilk, stor blomst og meget blomsterrig. Jeg kan se den for mig på en meget mørk bund, f.eks. lilla Viola cornuta.

Farven på denne tulipan er nærmest gul-creme men den bliver lidt lys rosa mod slutningen af blomstringen. Stænglerne lidt bløde. Så jeg vil sige at den skal sættes sammen med gyldenlak, gul eller orange for eksempel.

Smuk, gul og forfriskende tulipan, der somme tider er næsten hvid. Folder sig smukt ud i slutningen af blomstringen.


74

|

V E RVE R EXP ORT

12091 ‘Orange Princess’

12097 ‘Willem van Oranje’

Bhr)

wh)

12089 ‘Pink Prize’

12098 ‘Fringed Beauty’

Bh)

wh)

12369 ‘Pink Star’

12099 ‘Mr. van der Hoef ’

Bh)

wh)

12093 ‘Queen of Marvel’

12100 ‘Orange Nassau’

zh)

wh)

12092 ‘Red Princess’

12101 ‘Peach Blossom’

Bhr)

wha)

Plant en blanding af fyldt tidlig tulipan ‘Orange Princess’, Narcis triandus ‘Hawera’ og T. triumph ‘Gavota’. Bunden: En orange stedmoder, en hvid stedmoder og rosa Myosotis.

Meget unik farve og smuk plante. Bland den med trompet-narcissen ‘Pink Glory’ (rosa, 45 cm, halvtidlig). Skab dertil et pastelrosa bunddække.

En mild og fyldig tulipan, hvor farveskalaen går fra orange til lyserød til hvid. Ekstremt smuk!

Det er en fyldt ‘Christmas Marvel’.

Det er den enkelte tidlige tulipan ‘Couleur Cardinal’ i fyldt form. Benyt den gode holdning og klimatolerance. Dertil kommer ... at den er meget smuk.

Fyldte tidlige tulipaner, Murillotyper

Hvilken superb farve. Vi sælger den i store mængder. Anbefales stærkt.

Den erstatter sorten ‘Marquette’ der ikke produceres mere i Holland p.g.a. degeneration. Derfor introduktion af ‘Fringed Beauty’.

En rigtig ‘Murillo’ i lysende gul.

Læg mærke til, at den på trods af navnet er mere rød-orange end egentlig orange.

Måske den mest kendte, flot lyserød farve.

12102 ‘Schoonoord’ Smuk og rent hvid tulipan.

Alle murillo-tulipaner blomstrer i samme højde og på samme tid. Dermed kan du skabe mosaikbeplantninger med dem. Eller gør, som vi har gjort i blomsterparken i Holland. Lav rækker med blå Muscari armeniacum rundt om.

Y5<p≠¡P

wh)

12094 ‘Bruno Liljefors’

12103 ‘Willemsoord’

wh)

wh)

Lysende orange og fyldig. Meget speciel med varme, lilla toner som fra ‘David Teniers’.

12096 ‘David Teniers’

Plant ‘David Teniers’ på en bund af rosa stedmoderblomster evt. blandet med mørkrosa og violet. Sæt evt. også et par ‘Hawera’narcisser imellem. Flot kontrast.

wh)

Den eneste tofarvede ‘Murillo’, rosa med hvid.

Triumph tulipaner: Lave Sorter Vi har placeret vores lave triumph-tulipaner for sig, det vil gøre dit valg nemmere. Til bede eller kummer.

Z8>p≠¡P

12095 ‘Electra’

12346 ‘Burning Calgary’

wh)

wh)

Klassisk sort med farve som kirsebær.

En vidunderlig, tofarvet sort af ‘Calgary’, som har dennes enestående egenskaber. Perfekt til anvendelse i bede eller kummer og blandet med andre forårsblomstrende løg og toårige.


tulipaner 12105 ‘Calgary’

12113 ‘Ted Turner’

wh)

yh)

Den bedste af alle de lave triumph-sorter. Tåler alt. Bør bestilles i meget store mængder. I foråret 2005 så jeg den blomstre over en lille blå og hvid viol. Bare så smukt.

12393 ‘Cape Town’

Den lyserøde kant på denne tulipan giver en smuk kontrast med blomsterblade, som for det meste er tonet i sartgule nuancer. Det er ligesom en læbestift, der fremhæver ansigtet!

zh)

Værsågod: En dejlig konstrast af to lysende gule løg. ‘Ted Turner’ og Narcissus jonquilla ’Pipit’ anvendes på en bund af himmelblå stedmoder. Evt. Muscari ’Valeri Finnis’ rundt om.

Triumph tulipaner Du kan ikke forestille dig hvor mange triumph-sorter, der kommer på markedet hvert år. Det er op til os at udvælge de bedste.

Z8>p≠¡P

12327 ‘Flaming Kiss’

12114 ‘Akela’

yh)

Dh

12106 ‘Lydia’

12115 ‘Albert Heijn’

yh)

Ch

12107 ‘Marein’

12116 ‘Abu Hassan’

Wyh)

Dh

12109 ‘Passionale’

12372 ‘André Rieu’

yh)

Dh

12110 ‘Orange Delight ’

12394 ‘Apricot Foxx’

yh)

Eh;

En flerfarvet sort af ‘Kiss’. Mørk-rosa, stribede blomster med en speciel form, som minder om den berømte ‘Rembrandt’ tulipan. Ekstrem lang blomstring. Ret korte og robuste stilke på ca. 30 cm. Vidunderlig med stedmoderblomster og levkøj/agersennep.

Skal plantes med små, hvide tusindfryd.

Obs: sort med små løg. Men ikke desto mindre god præstation. Fin midte!

Kombiner denne mørke farve med lyse toner som orange eller gul.

Smukke, runde blomster med masser af fylde, passer fx perfekt ind i blandede beplantninger med andre tulipaner, blomsterløg og toårige.

12111

‘Quidam’

Quidam’ er især blevet valgt pga. blomstens meget lange form. Desuden står farven rigtigt godt. Den er ikke særligt høj, så derfor har vi anbragt den med lave triumph-tulipaner.

Klassisk sort, men jeg kan lide farven og prisen!

Sort med milde farver.

Det perfekte bryllup. Bland ‘Abu Hassan’ imellem gyldenlak.

En meget elegant, lilla tulipan med smukt stribede kronblade. Den har fået navn efter den populære hollandske violinist, som gør den klassiske musik populær i hele verden.

En hårdfør tulipan med en meget varm personlighed. Passer rigtigt godt sammen med mørke tulipaner.

12311 ‘Augusta Taurinorum’

En smuk tulipan af høj kvalitet, som har fået sit navn i Italien. Anbring den på et hvidt tæppe af forglemmigej blandet med orange og violette stedmoderblomster.

zh)

Dh

12112 ‘Robinson’

12117 ‘Arabian Mystery’

yh)

Dh

Nu har vi udbudt den i ti år. Og hvert år bliver jeg lige overrasket over blomstens udseende, farve og størrelse. Et lille “must”...

| 75

Har været fremme siden 1957, men er en moderne sort. Flot farve.


76

|

V E RVE R EXP ORT

12120 ‘Atlantis’

12129 ‘Don Quichotte’

Eh;

Dh;

12121 ‘Attila’

12131 ‘Dreaming Maid’

Dh

Dh

12398 ‘Bellona’

12510 ‘Flyer’

Dh;

Fh;

Forsigtig, vælg omhyggeligt en farve, der passer. Denne tulipan kræver en ramme eller bund med en kraftig farve, ellers ser man den ikke!

Meget solid sort med en smuk farve. Den går fint sammen med en lilla Primula.

Livlig gul for at give kontrast fx over en bund af violet stedmoder.

12374 ‘Black Beauty’

En fantastisk tulipan med en lysende og funklende rosa farve. Denne robuste tulipan blomstrer længe og måske derfor er den perfekt til brug i forskellige sammensætninger. Vidunderlig sammen med ‘Garden Party’ , ‘Akela’ og hvide forglemmigej.

En unik, sart, lilla tone med kantede kronblade med en sart, hvid farve gør ‘Dreaming Maid’ meget speciel. Vidunderlig sammen med lilla levkøj.

En smuk formet tulipan med rosarød farvetone, som bliver mere rosa på blomsterbladenes kanter. Passer perfekt sammen med blomster med mere understøttede røde eller rosa toner.

12349 ‘Fontainebleau’

Denne gamle tulipan er overraskende pga. den sorte farve. Den største størrelse er 11/12. Til dem, der elsker det ekstraordinære!

Smuk, lilla-kastaniebrun blomst med hvid kant. Et specielt navn til en speciel og robust tulipan. Skab smukke indtryk med ‘Fontainebleau’ i en blandet beplantning.

YDh

Dh

12125 ‘Blue Bell’

12132 ‘Garden Party’

Dh

Bh)

12348 ‘Carl Linnaeus’

12134 ‘Gavota’

Fh/

Dh

12375 ‘Carnaval de Rio’

12350 ‘Grande Perfection’

Dh4

Dh;

12127 ‘Cassini’

12136 ‘Hemisphère’

Dh

Eh;

12376 ‘Cassini Design’

12137 ‘Holland Queen’

Dh4;

Eh;

En gammel sort, men stadig meget værdsat pga. formen og farven. Anvend den med et mørkt, violet bunddække. Altså farve på farve. Hvis du vil, kan du tillige plante nogle ‘New Design’-triumph tulipaner mellem nogle ‘Blue Bell’.

Den klassiske tulipanform, sådan som den er kendt i hele verden. Denne sort blev navngivet i 2007 af Verver Export i Uppsala (Sverige). Er også kendetegnet ved sin lange holbarhed.

Meget populær tulipan hos de kreative, der elsker at blande forskellige tulipansorter. Denne hvide tulipan med røde striber er endnu mere usædvanlig i kraft af dens glinsende løv.

Måske den mest kendte af triumphsorterne, dejlig plante, der er ikke mere at tilføje.

En klassisk rød Triumph-tulipan. Perfekt fremtoning og meget robust.

Plantes på en bund af rosa stedmoder.

Meget original farve. Læg mærke til den, men brug sorten med omhu. Den skal have lyse omgivelser, ellers ser man den ikke. Kan have gul, orange eller rød under eller ved siden af sig.

En tulipan, der på grund af sine flammende farver ikke går ubemærket hen. Den lilla-røde farve er ekstremt mørk og man kan ikke andet end begejstres over denne sort. Stilken er lysende grøn. En meget speciel sort!

Læg mærke til farvespillet i denne triumph-tulipan. Man skulle næsten tro, det er en blanding. Temmelig høj!

Introduceret i efteråret 2005. Se dens fantastiske holdning og udseende, men især dens farver. ‘Holland Queen’….ja, hvorfor ikke.


tulipaner 12139 ‘Havran’

12331 ‘Montevideo’

Dh

Eh;

12313 ‘Jaap Groot ’

12145 ‘New Design’

Dh4

Dh4

12141 ‘Jumbo Beauty’

12397 ‘Orange Cassini’

Hh/

Ch

12142 ‘Kees Nelis’

12146 ‘Oscar’

Dh;

Bh)

12143 ‘Lady Suzanne’

12332 ‘Pallada’

Dh;

Bh)

12328 ‘Leen van der Mark’

12149 ‘Prairie Fire’

Sikken dejlig tilføjelse fra Prag. Ligesom Triumph-tulipanen ‘Gavota’, stammer den fra Tjekkiet. Sæt den fx på en strågul bund. Jeg sætter mere og mere pris på den, hver gang jeg ser den. Virkelig flot farve.

Jaap Groot’ værdsættes på grund af den flotte farve og det smukke løv. Sortimentet af tulipaner med stribet løv er ved at være stort. På en bund af violette Viola cornuta.

Som Eiffeltårnet, en kæmpe. Vis offentligheden denne tulipan, som man kan stille sin cykel opad. Blomsten er også enorm.

Gammel sort, der altid gør det godt, ellers kan man forsøge med ‘Kees Nelis’. En enestående blomstring.

Pas på, tag ikke fejl. Den er først bleggul, let kantet med orange, men den orange farve invaderer den gule! Farvespillet er fantastisk. Introduceret i 2006.

En kontrast af meget livlige farver; klare lyserøde blomster med store, hvide kanter på blomstens ydre del. Fantastisk i sammensætning med hvide tulipaner som ‘White Dream’. Den erstatter ‘Lustige Witwe’.

ECO

Dh

Denne triumph-tulipan virker på en helt særlig måde med gule og orange farvenuancer, hvilket giver indtryk af en meget velkomponeret sammensætning. De store blomster er forførende sammen med blomster i samme toner.

En af de smukkeste tulipaner. Det dejlige løv og den skønne farve gør forskellen.

Lidt lavere end de andre triumph-sorter. Dejlig orange farve.

Hvis du leder efter en meget mørkerød triumph-tulipan, så har du fundet den. Sæt den mørkerøde nuance sammen med flerfarvede tulipaner som ‘Princess Irene’ og ‘Flaming Spring Green’.

Hvis du søger orange der slår igennem, kan du bruge denne tulipan.

Dh 12152 ‘Rayka’

Bh)

Ch

12330 ‘Mistress’

12378 ‘Recreado’

Vi måtte finde en ny sort som erstatning til ‘Peer Gynt’. Og det blev så ‘Mistress’.

Dh;

ECO

En introduktion, som vi stadig er meget stolte af. En tulipan med en meget original form og farve. Fremhæv den på et lyst bunddække. Kombinér den fx med den lave triumph-tulipan ‘Lydia’ og livlige, rosa stedmoderblomster.

Meget original farve. Oplev den, men vælg nøje det sted, hvor du vil plante den. Den kræver lyse omgivelser, ellers ser man den ikke! Skal plantes med toårige i gule, orange eller røde farver. Eller med ens farver. Erstatter sorten ‘Black Out’.

Dh

12377 ‘Mistress Grey’

12379 ‘Rem’s Favourite’

Dh;

Eh/

En fantastisk trumf i sortimentet af Triumph-tulipaner. Denne tulipan med lyserøde striber har grå bagsider. Man kan fremhæve den grå farve ved at sammensætte den med en beplantning, der har en blå grundfarve. Meget speciel og derfor er der kun få tilbage!

ECO

Klassisk sort, men meget påskønnet på grund af farvens intensitet. Den går godt på en bronzefarvet bund.

12329 ‘Miss Elegance’

De krøllede og foldede kronblade i sarte rosa nuancer giver denne sort et elegant præg. Dværgform og derfor kan den sagtens kombineres med den lille blanda-anemone ‘Charmer’ eller rosa forglemmigej.

| 77

Særegen tulipan. Kraftig form og næsten sort. Meget smuk! Erstatter sorten ‘Zurel’.


78

|

V E RVE R EXP ORT

12153 ‘Rosario’

12333 ‘Vanilla Cream’

Mange tulipaner har kronblade, hvis rand har forskellige farver, men hos den rosa sort ‘Rosario’ er blomstens bund et anstrøg af hvidt. Meget romantisk med blanda-anemonen (blanding).

De parfumerede blomster med en sart vanilje-hvid farve bæres af mørklilla stilke, hvilket giver en meget smuk kontrast. En af vores yndlingssorter.

Dh;

Dh;

12511 ‘Showbizz’

12159 ‘Washington’

En hvid tulipan med et lilla skær. En værdifuld tilføjelse til det allerede brede sortiment med Triumph-tulipaner pga. farvetonernes diskrethed.

Hvorfor komplicere tingene? Plant en smuk ‘lidt passiv’ serie af 1.000 ‘Washington’-løg i en bevoksning på en gul bund (stedmoder, Viola cornuta eller Matthiola).

Dh

Dh;

12154 ‘Spryng’

12160 ‘White Dream’

Der findes ikke en filmstrimmel, der kan fange denne rød/rosa farve. Meget fin plante.

En hvid tulipan med middelstore blomster som giver en raffineret virkning. Uundværlig når man har brug for en ægte og ren, hvid farve. Også vidunderlig i potter og vaser.

Dh

Ch

12155 ‘Strong Gold’

12161 ‘White Superior’

Den kraftigst gule sort, der findes. Til snit eller bede.

For øjeblikket er denne den bedste hvide tulipan: Kraftig plante, stor blomst og lang blomstringsperiode.

Eh/

Dh/

12157 ‘Sugar Love’

12162 ‘Yellow Present ’

Meget skøn, sart rosa tulipan som du kan sætte sammen med Myosotis i blandede farver.

Smuk farve, sart gul.

Dh

Bh

12351 ‘Tequilla Sunrise’

På samme måde som solen varierer i intensitet og farve i løbet af dagen, skifter blomsten på ‘Tequila Sunrise’ farve i løbet af blomstringen. En meget speciel farvesammensætning og en stor blomst.

Dh/ 12158 ‘The Mounties’

Darwin hybrid tulipaner Som triumph-tulipanerne har darwinhybrid tulipanerne en meget interessant farvepalet. Enkle blomster, store med stærke stilke, velegnet til blomsteranlæg eller afskæring. Pas alligevel på – plant dem ikke på blæsende steder. Så vil de lægge sig ned!

Z8>p≠¡P

12164 ‘Ad Rem’

Tulipan der gerne købes for blomstens form og den ranke, kraftige stilk.

Meget god holdning. Imponerende vækst.

Eh/

Eh/a

12512 ‘Unique de France’

12334 ‘Akebono’

En sort, der stammer fra den livlige ‘Ile de France’. En hårdfør, rødlilla blomst, som blotter et næsten sort indre, når den åbner sig.

Oversættelsen af det japanske ord er “morgengry”, et navn der helt sikkert passer til denne nye tulipan, som er helt speciel med de bølgeformede kronblade. De sarte gule, rosa og orange farvetoner fra solopgangen bliver forstærket af de grønne blade.

Dh;

Fh;a

12380 ‘Van Eijck’

12165 ‘American Dream’

Allerede testet i 2009 af flere kunder. ‘Van Eijk’ er den røde tulipan med den ideelle form, hvor kronbladene udfolder sig på diskret og vidunderlig vis.

En lysende farve. Skøn tulipan.

Eh

Fh;a


tulipaner 12166 ‘Apeldoorn’

12175 ‘Garant’

Fh;a

Fh;4a

12167 ‘Apeldoorn Elite’

12176 ‘Golden Apeldoorn’

Fh;a

Fh;a

12516 ‘Banja Luka’

12177 ‘Ivory Floradale’

Fh/a

Fh;a

12168 ‘Beauty of Apeldoorn’

12178 ‘Lighting Sun’

Fh;a

Fh;a

12352 ‘Beauty of Spring’

12179 ‘Marit ’

Fh;a

Eh;a

12169 ‘Big Chief ’

12180 ‘Ollioules’

Fh;a

Fh;a

12170 ‘Blushing Apeldoorn’

12181 ‘Pink Impression’

Fh;a

Fh;a

12171 ‘Burning Heart ’

12395 ‘Purple Pride’

Fh;a

Eh/a

12172 ‘Daydream’

12182 ‘Silverstream’

Fh/a

Fh;4a

En af de mest kendte sorter.

Stor og smuk blomst.

Supersort med livlige farver. Dæk f.eks. en rundkørsel med den. Bland Narcissus cyclamineus ‘Jetfire’ (gul/orange, 25 cm, tidlig) imellem. Så får du to på hinanden følgende blomstringer i samme tone.

Smuk. Klassisk sort.

En tulipan med meget varmt gulgrønt farvede blomster med hvid kant. I løbet af blomstringen bliver kanterne bredere. En fantastisk og meget robust tulipan - det perfekte eksempel på en darwinhybrid.

Der er ikke mange tulipaner med blomster i denne størrelse. De er virkelig enorme. Deraf navnet ‘Big Chief’.

En meget varm farve. En af de smukkeste tulipaner.

Skøn sort der fortjener at blive brugt mere. Det sarte gule går f.eks. godt med lavendel farvetoner fra stedmoder.

Lav et mørkt bunddække, fortrinsvis blåt eller violet. Anbring nogle orange stedmoder ind imellem for at bryde ensartetheden. Plant så darwinhybriden ‘Daydream’ derimellem. Du må blive forelsket i denne tulipan, der nægter at give op.

| 79

Det er ‘Golden Apeldoorn’ med gule bladkanter. Man kan fremhæve planten ved at plante den på et mørkt bunddække f.eks. med violette sorter af Viola cornuta. Meget rank!

Flot tulipan til bede eller afskårne blomster.

Skøn sort. Du kan plante den ved siden af den nedenstående sort ‘Lightning Sun’. Et fint fællesskab.

Du kan plante den sammen med en anden majestætisk plante: Fritillaria imperialis ‘Rubra’.

Et ideélt ægteskab: Blandingen ‘Sunshine’ og tulipanen ‘Marit’ (en darwinhybrid). Hvorfor ikke også sætte den sammen med den dejlige narcis ‘Buffawn’. Prøv det!

Introduceret i 2000. Meget flot plante, smuk og klar lyserød farve.

En stor blomst, lang stilk og tidligere end de andre darwinhybrider.

Endelig en smuk, lilla tulipan som Darwin-hybrid. Pragtfuld tulipan til sammensætninger til dine forårsbede.

Når man ser den blomstre, skulle man tro, at der er tale om to eller tre sorter i en blanding. Så meget udvikler den sig under blomstringen. En smuk tulipan. Du kan blande den med enkle tidlige ‘Flair’ tulipaner (rød med orange flammer, 30 cm, halvtidlig).


80

|

VERVER E XPORT

12502 ‘World’s Favourite’

12500 ‘Holland Chic’

Tulipan med kraftige stilke.

Den forbliver temmelig lav, dog med en bemærkelsesværdig holdning. Anbringes den på en blå bund, ses den bedre.

Fh/a

Bh)

Liljeblomstrende tulipaner

12513 ‘Lasting Love’

Det er aristokraterne blandt hybrid-tulipanerne. De fremkom fra sene, enkeltblomstrende tulipaner med krydsninger af T. acuminata. De langstrakte og tilspidsede kronblade får blomsten til at ligne en alterkalk. Plant de liljeblomstrende tulipaner så de får meget sol. I blomstringsperioden åbner blomsterne sig helt...

Z7\p≠¡P

12185 ‘Ballerina’

Den dejlige sammensætning skabes med den liljeblomstrende tulipan ‘Ballerina’ (orange) og den enkelte, sene tulipan ‘Queen of Night’ (sort). Med en orange bundbeplantning.

Eh/r

ECO

Denne sort skiller sig ud fra ‘Merlot’ ved dens mere brunrøde farve med en lillarød kant. Med hyacinten ‘Woodstock’, en rigtig farvepalet.

Ch 12191 ‘Lilyfire’

Navnet siger det: en liljeblomstrende tulipan med luefarver. Blomsten har en flot kontrast mellem gul og orange. Sortimentet af liljeblomstrende tulipaner bliver i kraft af alle vores nyintroduktioner de senere år hele tiden mere interessant.

Eh

12186 ‘Christine’

12192 ‘Macarena’

Fh;

Eh

12381 ‘Claudia’

12193 ‘Mariëtte’

Dh

Eh;

12187 ‘Elegant Lady’

12194 ‘Marilyn’

Eh;

Eh;

12188 ‘Fly Away’

12195 ‘May Time’

Eh

Fh;

12314 ‘Fire Wings’

12196 ‘Mona Lisa’

Eh;

Fh;

12382 ‘Green Star’

12383 ‘Merlot ’

Eh;

Fh

Den intense farve hos denne tulipan er et flot skue. Et bunddække i rosa, hvide og violette toner synes jeg er ideélt.

En smuk tulipan med røde liljeblomster med hvide kanter. Går perfekt sammen med andre liljeblomstrende tuilpaner som ‘White Triumphator’ og ‘Purple Dream’.

En meget sart farve i modsætning til fx ‘Christine’. Fremhæv den på en hvid eller lyserød bund.

Denne sort erstatter sorterne ‘Alladin’ og ‘Alladin’s Record’. Den gule kant på disse to sorter var ikke særlig tydelig. Det er helt anderledes med ‘Fly Away’, hvor kontrasten mellem de to farver er meget mere udtalt. Meget flot!

I tre år har vi fulgt denne sort. Vi er meget glade for at kunne præsentere den nu. Der vil blive lagt mærke til den i bedet. Plantes fortrinsvis i store pletter.

Den liljeblomstrende udgave af den berømte ‘Spring Green’. Smuk farvesammensætning i hvidt og grønt der passer perfekt sammen med hvide narcisser som fx ‘Petrel’ eller ‘Thalia’.

Husker du Macarena-sangen fra 2002? Denne tulipan gør os lige så glade som sangen. Nyd den på en hvid og gul bund.

Smuk, liljeblomstrende, rosa tulipan.

Lav en bund af hvide og rosa Bellis med store blomster. Tilføj en blanding af ‘Mariette’, ‘White Triumphator’ og ‘Marylin’-tulipaner.

Smuk sort af liljeblomstrende tulipan med meget tilspidsede kronblade.

Skab en blanding af violet og creme med gyldenlak ‘Ravenelle’. Plant tulipan ‘Mona Lisa’ imellem. Meget smukt.

En fantastisk mørkerød tulipan med lilla toner. Meget elegant og derfor uundværlig i dine smukkeste bede. En særlig smuk nyhed.


tulipaner 12199 ‘Pieter de Leur’

12315 ‘Aquilla’

Bh)

ZDh

12335 ‘Purple Dream’

12336 ‘Bellicia’

Eh;

ZDh

12353 ‘Riga’s Barricades’

12316 ‘Cartouche’

XBh)6

ZDh

12384 ‘Très Chic’

12396 ‘Fruitcocktail’

Dh

YhB

En af de skønneste røde farver hos tulipanerne. Lav og stadig med holdning.

Det, der gør denne nyhed unik, er placeringen af de klare, violette kronblade: de breder sig graciøst ud og lader en den endnu lysere blomstermidte komme til syne. Sammensæt denne drømmetulipan med ‘Ballerina’ eller med ‘Windmill’. Garanteret succes.

En tidlig, liljebomstrende tulipan med et smukt og prikket løv. I solen ser blomsten ser ud som en rigtig liljje! Smuk holdning og smukt udseende.

I slutstadiet af blomstringen har jeg set rosa glimt dukke frem på de udvendige kronblade. Derfra min ide om at kombinere den med en lysrosa stedmoderblomst, men altså med en meget bleg farve!! Erstatter sorten ‘Lilly Belle’.

12200 ‘West Point ’

Kombinér det gule fra den liljeblomstrende tulipan ‘West Point’ med blå forglemmigej.

Dh;

Vi er mere end stolte over, at vi kan tilbyde denne tulipan. Den er helt gul og bliver tofarvet i gul/lyserød i slutningen af blomstringen. Man ser let en af de sorter, den stammer fra: ‘Monte Carlo’ med alle dens kvaliteter.

Dette er en flerblomsterende tulipan: mange, lange gule kronblade, som næsten er hvide, med en meget speciel, mørk-rosa kant. Fortryller sammen med De Caen-anemonen og blå forglemmigej.

Med denne mangeblomstrende, fyldte tulipan danner rosa/rød en smuk kontrast til ren hvid. Sæt den i et kæmpemæssigt tæppe af hvide forglemmigej foran rådhuset. Så skal borgmesteren nok sætte pris på dig.

En nyhed! Meget speciel farvesammensætning, som gør denne sort unik. Bestil den hurtigt, begrænset varelager!

Enkle sene tulipaner Denne gruppe ligner enkle, sene sorter, som hverken er darwin- eller liljeblomstrede. De stammer fra England. De var oprindeligt meget forskellige i form og størrelse. De mange hybridformer er blevet så blandet, at sorterne nu ser meget mere homogene ud.

Z8>p≠¡P

12201 ‘Windmill’

12205 ‘Blushing Beauty’

Eh;

Gh/

12202 ‘White Triumphator’

12206 ‘Big Smile’

Eh;

Gh;

12203 ‘Yonina’

12208 ‘Dreamland’

Ch)

Fh;

Den gule farve symboliserer livsglæden, den lyser op og giver dybde. Uden tvivl den vigtigste farve om foråret. Det er også tilfældet med denne sort.

Sammensæt (eller bland) de følgende sorter: ‘West Point’, ‘White Triumphator’ og ‘Mariette’.

Den er lidt lavere end de andre liljeblomstrende tulipaner. Med sin gode holdning og dejlige farve skiller den sig ud.

Mangeblomstrende fyldte tulipaner Blomster og kronblade i en uendelighed. Lad dig imponere af denne nye tulipan-serie. Blomsterne er fyldte, og desuden kan du tælle adskillige blomster pr. stilk. Jo mere de udvikles, jo smukkere bliver de.

5<p≠¡P

| 81

Se den smukke rød-orange farve hos denne elegante plante.

Meget skøn tulipan med en enormt stor blomst. Den kan erstatte ‘Mrs Scheeper’. Denne er mere tiltalende.

Meget rank, god holdning og meget lysende farver.

12317 ‘El Niño’

Denne sort beriger serien af enkle, sene tulipaner. Giver så smukt et farvespil, at den ikke er til at overse. Majestætiske planter!

Fh/


82

|

VERVER E XPORT

12209 ‘Françoise’

12218 ‘Renown’

Fh/

Dh;

12210 ‘Gander’s Rhapsody’

12219 ‘Shirley’

Kronbladene er meget livligt rød-rosa med lidt lysere kanter. Meget store blomster, som forbliver smukke i lang tid. Fantastisk sammen med hvide narcisser, såsom ‘Double Parfum de Neige’.

Har været fremme i lang tid. En af favoritterne.

Smuk tulipan som spiller med farven der varierer mellem creme og lyserød.

Fh;

ECO

Meget kendt sort blandt fagfolk. Den skifter farve med tiden. Skøn plante.

Eh;a

12211 ‘Helmar’

12220 ‘Sorbet ’

Fh;

Dh;

12212 ‘Kingsblood’

12221 ‘Temple of Beauty’

Gh/a

Gh;

12213 ‘Long Lady’

12386 ‘Violet Beauty’

Gh;

Gh;

Bland denne ‘Helmar’ med flerblomstret narcis ‘Yellow Cheerfulness’. Med en 50/50 blanding får man et pragtfuldt bed. Evt. på et orange bunddække.

Skab et meget landligt landskab ved at blande hvid og blå forglemmigej med hvide og lysende røde Bellis. Sæt også den røde ‘Kingsblood’ imellem. Så kan du være sikker på, at bedene bliver storslåede.

Alle disse enkle, sene tulipaner fortjener din tålmodighed. Ligesom ‘Long Lady’ er meget interessant til bede og afskårne blomster.

12214 ‘Menton’

Variation af klare, rosa nuancer omkranset af laksefarvede nuancer. Klassisk sort med meget store og velformede blomster, meget imponerende i store grupper.

Gh;

Jeg er ved at genopdage denne gammeldags tulipan. Somme tider er man for optaget af nyheder og glemmer det, man allerede har. Den har en smuk farve og en rank holdning. Den kommer til sin ret på et bunddække med hvide og rosa farver.

Røde, blege blomster, der er meget dekorative. Rank vækstform. Blomsterne åbner sig helt i fuld sol og minder da om valmuer.

Violet Beauty’ er allerede usædvanlig i kraft af den vidunderlige lilla farve. En farvetone, som man endnu ikke ser så ofte i sortimentet.

Frynsede tulipaner Hvorfor holde igen med at plante denne serie? Disse tulipaners fremtoning og udseende er perfekt. Jeg taler ikke kun om meget stive stilke, men også om blomstringens varighed. Især hos sorterne ‘Burgundy Lace’, ‘Calibra’,‘Carrousel’ og ‘Davenport’.

Z8>p≠¡P

12215 ‘Picture’

12223 ‘Blue Herron’

Fh;

Eh

12385 ‘Pink Diamond’

12224 ‘Burgundy Lace’

Dh;

Fh;

12217 ‘Queen of Night ’

12337 ‘Canasta’

Fh;a

Bh

En meget original, bleg-rosa tulipan som helt sikkert vil tiltrække opmærksomheden i dine forårsbeplantninger. Kronbladene er foldet indad, hvilket giver blomsten en helt enestående form.

Den har enorme blomster og en lidt kortere stilk end de andre enkle sene sorter. Plant den med hvid eller rosa judaspenge.

Plant den ved siden af den liljeblomstrende tulipan ‘West Point’. En dejlig kontrast med hensyn til form og farve. Ellers går den godt i et blandet bed i engelsk stil i nærheden af en ‘Angelique‘.

‘Blue Herron‘ har den smukkeste blå tone blandt tulipanerne.

En klassisk sort som jeg beholder i sortimentet, fordi den står perfekt. Ofte anvendt til afskæring.

Smuk og livlig farve.


tulipaner 12225 ‘Calibra’

Denne sort erstatter sorten ‘Fringed Apeldoorn’. Formen og holdningen er bedre. En ægte frynset tulipan.

Dh

Fyldte frynsede tulipaner Samme forhold som med de rustikke tulipaner. Ideelle til halvsene bede.

Z5<p≠¡P

12226 ‘Carrousel’

12233 ‘Angélique’

Ei/

Cir

12227 ‘Cummins’

12355 ‘Black Hero’

Eh;

Cir

12318 ‘Curly Sue’

12235 ‘Carnaval de Nice’

Eh

Ci

12228 ‘Davenport ’

12236 ‘Charming Lady’

Bh)

Cir

12229 ‘Fancy Frills’

12504 ‘Chato’

Ch

Ei/

12230 ‘Fringed Elegance’

12501 ‘Cilesta’

Dh;

Ci

12231 ‘Fringed Rhapsody’

12338 ‘Double Gudoshnik’

Eh;

Ei;

12354 ‘Lingerie’

12319 ‘Givenchy’

Bh

Dh;

Majestætisk tulipan. Meget dominerende i bede. Brug den til hele bede. Meget god holdning.

Imponerende tulipan. Smuk og original blomst.

Flot, lilla tulipan med en smuk blomstring. Meget god til at skabe mørke toner i dine forårsbede. Kronbladene er fint frynsede.

Jeg kunne ønske, at alle ville prøve denne sort bare en gang. Den har storartede blomstringsegenskaber.

Super frynset tulipan, specielt attraktiv p.g.a. farven og dens meget frynsede form.

Det er fremfor alt tulipanens farve, der henrykker mig. Det er en sart gul, der kan kombineres med violet eller lavendel. Plantens holdning er nærmet smidig!

Når du ser den blomstre, vil du forstå, hvorfor den er i vores sortiment. Dens stilke er bløde og blomsterne meget store. Derudover spiller den utroligt meget med farverne. Bunddække? Gul eller orange, synes jeg. Stedmoderblomster eller nelliker.

Som navnet antyder er det en forførende og raffineret tulipan. En sammensætning af meget specielle pastelfarver bestående af gul, hvid og rosa. Til underskønne sammensætninger i en beplantning med pastelfarver.

| 83

Den bedst kendte blandt de fyldte, sene tulipaner. Dejlig sart farve. Du vil se, at denne sort meget ofte er flerblomstret. Den fylder derfor bedet flot ud.

Mørk og fløjlsagtig blomst som er endnu mørkere i kanterne. Den store fyldte blomst er ideel til at præge en blandet beplantning, men den tager sig fx også rigtigt godt ud på en bund af forglemmigej.

En meget livlig tulipan med fyldte blomster med talrige striber. Den er meget imponerende især i store grupper. En fremragende sort i kombination med tulipanen ‘Astarte Design’, den hvide judaspenge og Viola cornuta.

‘Angélique’ er blevet en ‘Charming Lady’. For mig har det altid været en charming lady, men det skal siges, at den nye orange-laksefarvede version af ‘Angélique’ virkelig er smuk. En elegant form, fyldt, ofte flerblomstret.

Jeg kender ikke andre sene tulipaner, der har så kraftig en stilk.

En tulipan godt forsynet med blomster, som er meget åbne i livlige røde og gule farver. Meget forførende i potter og kummer, men også storartet i bede med gule narcisser som ‘Chantarelle’.

En ny, speciel introduktion, som minder om en blanding. Hvilket er helt forkert. De ekstremt mange blomster begynder deres blomstring som lysegule, så bliver de rosa og funklende røde efter at have været meget sart rosa-orange.

Døbt ‘Givenchy’ i forbindelse med Tulipan-festen i Gagny (F) i 2005. En sort, som afgiver en meget behagelig duft, når den blomstrer. Navnet sælger allerede godt.


84

|

VERVER E XPORT

12517 ‘Gold Fever’

Smuk plante med pæonlignende blomst. Den blomstrede igen i vores have i foråret 2005. Blomstringen er virkelig fantastisk, en udpræget fyldt tblomst.

Di

Fyldte sene tulipaner De fyldte, sene tulipaner er blevet anbragt i en anden klassifikation. Ellers bliver der lagt for lidt mærke til dem. De er vidunderlige med deres mange kronblade som er smukt afskårne.

Z5<p≠¡P

12242 ‘Lilac Perfection’

12238 ‘Cool Cristal’

Ei

Eh;

Ældre sort der værdsættes for farven. Skøn plante.

12243 ‘Lion d’Or Elite’

Faktisk er dette en ny serie tulipaner: fyldte og frynsede tulipaner. ‘Cool Cristal’ er et flot eksempel. Meget god fremtoning og en farve, det er nemt at arbejde med.

12240 ‘Gold Dust ’

Meget fyldt og meget original. Ikke en eneste ligner den.

Det samme gælder for ‘Gold Dust‘. En blomsterform, der er meget fyldt med meget frynsede kronblade. En forbavsende mutation, som er en nyskabelse i tulipanverdenen.

Ei

Ei;

12244 ‘Mount Tacoma’

12387 ‘Mascotte’

Di;

yi)

12356 ‘Orange Angélique’

12514 ‘Queensland’

Cir

zh

12247 ‘Pêche Melba’

12339 ‘Sensual Touch’

Cir

XDh

Denne populære og meget robuste tulipan har fyldte, elfenbenshvide blomster. Du kan lave en unik og meget romantisk sammensætning med tulipaner som ‘Angelique’, ‘Uncle Tom’ og hvide Primula.

Den orange sort af den underskønne og meget klassiske tulipan ‘Angélique’. Plant den mellem forglemmigej og hvid judaspenge.

Super sort. Kan varmt anbefales på grund af dens farve, holdning og duft.

12245 ‘Uncle Tom’

Endnu en blanding med ‘Uncle Tom’: Plant den sammen med den fyldte sene tulipan ‘Angelique’ på et bunddække af stedmoderblomsterne ‘Skyline’ pastelrosa (2/3) og ‘Skyline’ rent rosa (1/3).

Cir

En rigtig matchbold, denne lysviolette tulipan med tydeligt frynsede kanter. Denne dværgtulipan passer perfekt sammen med andre små blomsterløgplanter og toårige.

Meget dobbelt og ekstremt frynset. En meget chic farve, som passer smukt sammen med toårige stedmoderblomster, Myosotis og små løg som Muscari.

Meget imponerende med mange blomster med en varmt orangerød tone. Kronbladene på denne nye tulipan har en gulorange kant, der er let takket. Sensationel kombineret med kontrastfarver såsom blå fra Scilla campanulata.

Papegøje tulipaner Papegøjetulipaner ændrer form under blomstringen. Man kan spørge sig selv om det stadig er tulipaner? Personligt kan jeg godt lide dem, fordi formerne er ud over det sædvanlige. Der findes meget specielle sorter i gruppen, f.eks. ‘Apricot Parrot’, ‘Black Parrot’, ‘Blue Parrot’ og ‘Webers Parrot’.

Z5<p≠¡P

12246 ‘Upstar’

12249 ‘Apricot Parrot ’

Cir

Eh

12248 ‘Yellow Mountain’

12251 ‘Black Parrot ’

Di;

Di

Kombinér ‘Upstar’ og triumph-tulipan ’Spryng’. Det er en dejlig kombination af to rosa nuancer. Så kan man vælge et mørkt bunddække.

Dattersort af ‘Mount Tacoma’. Derfor kan man plante dem sammen.

Superb sort og usædvanligt tidligt blomstrende for en papegøjetulipan. Udnyt denne egenskab, du kan kombinere den med den liljeblomstrende tulipan ‘Burgundy’. En smuk kontrast.

Sammensæt papegøjetulipanen ‘Black Parrot’ med den frynsede tulipan ‘Fancy Frills’.


tulipaner 12252 ‘Blue Parrot ’

12261 ‘Texas Gold’

Ei

Ei

12253 ‘Bright Parrot ’

12262 ‘Weber’s Parrot ’

Ei

Dh

Jeg er gradvis kommet til at holde mere af denne papegøjetulipan. Hvorfor? På grund af dens originale farver. Hvis det lykkes dig at få disse egenskaber frem, vil du forstå hvorfor. Denne farve findes ikke andre steder.

Vidunderlig rød papegøjetulipan med gul kant. Den har en enorm blomst! Imponerende og meget smuk. Hvor den kommer fra? Spørg ‘Kees Nelis’, han er dens far.

12254 ‘Estella Rijnveld’

For det første er det en fantastisk sort i vase. Men jeg har også set den blomstre i Paris-området med store, hvide Bellis (tusindfryd). Det var kanon. Så…gå i gang! Vælg den!

Ei;

De bølgende kronblade er frynsede og livligt gule, hvilket gør denne tulipan særligt attraktiv i forårsbeplantninger. Udgør en meget livlig sammensætning med fx ‘American Eagle’ og ‘Gavota’ tulipanerne.

Lad os skabe endnu en sød lille ting: du bør plante denne meget elegante tulipan på en trefarvet bund af forglemmigej (blå, hvid og rosa). Og så planter du Fritillaria ‘Ivory Bells’. Udfyld bedet med rent blå og hvide stedmoderblomster.

Multiflora tulipaner Læg især mærke til blomstringstiden for de forskellige sorter. Den kan variere mellem tidlig og halvsen. Du ved jo, at Verver Export gerne tilbyder dig store og smukke løg. Med denne serie af flerblomstrende tulipaner er det meget vigtigt, at du planter størrelse 12/14. Ellers bliver de aldrig helt så flerblomstrende!

Z}.p≠¡P

12255 ‘Fantasy’

12263 ‘Antoinetta’

Di

Ei4

12256 ‘Flaming Parrot ’

12264 ‘Candy Club’

Gi;

Ei

12257 ‘Green Wave’

12265 ‘Sunshine Club ’

Di

Ei

12259 ‘Orange Favourite’

12266 ‘Couleur Spectacle’

Ei

Ei

12320 ‘Silver Parrot ’

12340 ‘Flaming Club’

Gi4;

Ei

12260 ‘Super Parrot ’

12267 ‘Georgette’

Di

Ei

En af de flotteste papegøjetulipaner; de livligt rosa blomster er dekorerede med smukke grønne islæt og bølger smukt. Fantastisk sammen med ‘Green Wave’ tulipanen, meget mørke tulipaner som ‘Black Out’ og hornviol i udvalgte farver.

Holdningen hos denne plante er bemærkelsesværdig: Den bedste blandt papegøjetulipanerne.

Original form med vaffelformede kronblade. Tør du plante dem?

Meget værdsat pga. dens vidunderlige orange farve, som på elegant vis er gennemskåret af små, grønne islæt. Uforlignelig sammen med varme toner, i selskab med ‘Texas Gold’ og ‘Mona Lisa’ tulipaner, gemserod og stedmoderblomster.

Pagegøjesort der stammer fra sorten ‘New Design’, som allerede har bevist sit værd. Den flotte lyserøde farve, dens løv med hvid kant og dens graciøse form lover godt for denne tulipan !

Smukt eksempel på en papegøjetulipan med kronblade, der har en kant med takker, som begynder at krølle. Flottere end sorten ‘White Parrot’, som i øvrigt er en, min bedstefar erhvervede.

| 85

Meget iøjnefaldende sort. En virkelig ”farvefestival”. Vi kalder den Kamæleon-tulipanen. Den ændrer farve under blomstring. Løvet er lettere randet.

Lav et bunddække med Myosotis: hvid, blå og rosa. Plant så ‘Candy Club’ derimellem. Eventuelt lægger du også den rosa narcissort ‘Pink Glorie’. Et fint mix, landskabsstil.

Hvem kender ikke hr. Huyg? Skaber af mange sorter, som alle kan lide. Han har bl.a. skabt ‘Candy Club’. Så her er ‘Sunshine Club’, dvs. ‘Candy Club’ i gul. Den bliver rosa mod slutningen. Og selvfølgelig er den mangeblomstrende.

Måske den mest spektakulære tulipan i denne gruppe. Farver som man ikke kan “undgå at se” på 1 km’s afstand! Derudover meget T. multiflora. Hvilket syn, hvis man planter 500 ‘Couleur Spectacle’!

Den nyeste i sortimentet af flerblomstrende tulipaner. Det stjerneformede mønster med magenta-farvede striber på en hvid bund er fortryllende. Vidunderlig med rosa Scilla campanulata og hvid forglemmigej. Begrænset mængde (maksimum 100 løg).

Modersorten til ‘Couleur Spectacle’. Den begynder at blomstre som gul og ender med at være næsten rød.


86

|

VERVER E XPORT

12503 ‘Graceland’

12277 ‘Toronto’

Dh

Cha

12268 ‘Happy Family’

12278 ‘Weiße Berliner’

Dh

Di

Den har allerede eksisteret i nogle år, men dens udseende er uden tvivl stadig meget nyskabende. Med mange blomster på stilken, men ikke nok med det, den ændrer også farve fra hvid til lilla. Størrelse 12/14 er stadig et must for at få mange blomster.

Har du lagt mærke til, at denne rosa går meget godt sammen med greigii-tulipanen ’Für Elize’? Sæt dem derfor sammen.

12388 ‘Night Club’

Denne flerfarvede og mørke tulipan er helt ny i Club-serien. Blomsten er ikke ensfarvet men markeret med mørkere striber.

Ei

Lad os gøre det enkelt, lav et hvidt tæppe af hvide tusindfryd. Plant ‘Toronto’ deri. Endnu flottere, så plant Scilla campanulata i lyserød og hvid rundt om.

Dejlig hvid tulipan, mange blomster.

Viridiflora tulipaner Viridiflora-tulipanerne (med grønne blomster) er de sidste, der blomstrer. I øvrigt findes den smukkeste tulipan i denne serie. Det er ‘Spring Green’. Dens farver, form og holdning gør. I øvrigt ser introduktionen af de andre ‘Spring Green’ ud til at vække begejstring, og de er nu også på vej til vore kunder.

Z8<p≠¡P

12271 ‘Orange Toronto’

12280 ‘Artist ’

yha

yi)

12272 praestans ‘Fusilier’

12281 ‘China Town’

yg

yi4)

12341 praestans ‘Shogun’

12283 ‘Flaming Spring Green’

Wyg

Eh;a

12273 praestans ‘Unicum’

12321 ‘Formosa’

yg4a

Di

12274 ‘Québec’

12284 ‘Esperanto’

yha

yi)4

12275 ‘Red Georgette’

12285 ‘Golden Artist ’

Di

yi

Man kan udmærket anvende denne flerblomstrende dværg-tulipan pga. dens bleg-orange farvetone og dens markerede, gule midte. Går meget godt sammen med ‘Flower Record’ narcissen og Allium triquetrum.

Det er i Tadjikastan, at dette under vokser. Meget populær pga. dens vitalitet og evne til at frembringe flere rød-orange blomster, uden øje, båret af en en meget rank stilk. Bladene er store og lettere grønblå.

En ny form for praestans-tulipan med blomster, der ligner en danserindes skørt og med en helt unik, lysegul måneskinsfarve. Stor virkning sammen med vildløget ‘Fantasy Creation’.

Sorten er meget værdsat fordi bladene har hvide kanter. Allerede før blomstringen ser man det ekstraordinære, at bladene ligner en Hosta.

Undervurderet sort. Det er især farven, jeg holder meget af. Det lyserøde, som den har fra sin moder ‘Toronto’, med en creme-gul kant. Sæt den mellem dine hvide forglemmigej, men ikke med en højtvoksende sort. Så ser man ikke længere ‘Quebec’.

Dejlig kontrast af 2 multiflorasorter. Plant ‘Red Georgette’ og ‘Weisse Berliner’ i femtal.

Ganske diskret farve. Pas på når du vælger bunddække.

Meget sjov farve, lav og bladene med hvide striber gør, at denne tulipan vil få succes. Plantes på hvid eller rosa baggrund. Prøv at blande den med ‘Esperanto’ i samme serie. De har samme udstråling.

Familien er fuldtallig. Efter ‘Spring Green’, ‘Red Spring Green’ og ‘Yellow Spring Green’ tilbyder vi nu ‘Flaming Spring Green’. En superb sort, som er ligeså perfekt som sin moder. Selvfølgelig blomstrer den sidst på sæsonen, men den fortjener at blive ventet på...

Der skulle være endnu en “grøn” tulipan i familien. Sådan. Sammenlign den ikke med ‘Yellow Spring Green’, som er mere gul. Meget smuk plante sammen med fx Fritillaria hermonis armana eller Narcissus ‘Hawera’.

For at kunne vise det smukke løv med hvid kant skal sorten T. viridiflora ‘Esperanto’ plantes på en bund af plettede, skarlagen stedmoderblomster .

Det samme som for ‘Artist’, dvs. relativt diskrete farver. Sammensæt derfor et bunddække, så den alligevel ses tydeligt.


tulipaner

| 87

12286 ‘Groenland’

12322 ‘Virichic’

Ci

Di

12287 ‘Red Spring Green’

12289 ‘Yellow Spring Green’

Ei;a

Ei;a

En af de mest kendt viridiflora-tulipaner. Det skyldes, at den har eksisteret i meget lang tid. Kan med fordel plantes i bede med landlig stil.

Min favorittulipan er ‘Spring Green’. Værsgo ‘Red Spring Green ’. Samme egenskaber bortset fra, at den er rød.

12288 ‘Spring Green’

Hvilken superb sort: viridiflora-tulipanen ‘Spring Green’ (hvid). Lav store bede med denne sort på en bund af gule stedmoderblomster eller Primula! Eller sæt den sammen med den fyldte, sene tulipan ‘Angelique’ i det blandede bed i engelsk stil.

Ei;a

Meget elegant, denne nye viridiflora-tulipan. Med de meget fine former, og den grønne og lyserøde farve skal den nok begejstre publikum.

En nyhed blandt tulipaner med grønne blomster i en temmelig gul farvetone; mørkegrønne pletter dekorerer blomstens bund. En speciel farvekombination, som går fint sammen med hvid eller violette toner.


88

|

V ERVER EXP ORT

I april slår hyacinterne tonerne an i mange bede. Ikke kun pga. deres dominerende blomster, men også især som følge af deres duft, som man ikke kan undgå at indånde, når man går forbi dem. Et egenskab, der giver mange mennesker forårsfornemmelser! En anden forårsbesked bliver "sendt" af krokusserne. For mange af indbyggerne i din by står de for forårets komme. Brug dem på plæner eller i dine egne blandinger, og brug krokus som øverste lag i en "lasagne-beplantning".

Hyacinter & krokusser


hyacinter

| 89

13042 'Peter Stuyvesant'

Hyacinter almindelige Til at parfumere dine forårsbede!

5<)p≠¡P

#zg-

13004 ‘Carnegie’

13010 ‘Pink Pearl’

#zg-

#zg-

13005 ‘City of Haarlem’

13033 ‘Sky Jacket ’

#zh-

#zg-

13006 ‘Delfts Blue’

13012 ‘Woodstock’

#zg13040 ‘Fondant ’

ECO

ECO

#zgHyacinter Eliteserien Er altid med i vort program. Serien har stor succes.

#zg-

5<)p≠¡P

13007 ‘Gipsy Queen’

13013 ‘Apricot Passion’

#zg-

#yg-

13008 ‘Jan Bos’

13015 ‘Blue Jacket ’

#zg-

#yg-

13009 ‘Ostara’

13014 ‘Champagne’

#zg-

#yg-

13041 ‘Paul Herman’

13016 ‘Blue Eyes’

#zg-

#yg-

Smuk hyacint i blide farver.

Denne blå hyacint har en flot fremtoning og et flot udseende.

Meget smuk farvenuance, ren ‘Champagne’-farve

Skøn sart blå farve.


90

|

V ERVER EXP ORT

13017 'Deep Purple'

13038 'Hollyhock'

#yg-

!yg-

13018 ‘Ibis’

13039 'Mme Sophie'

#yg-

!yg-

Smuk violet-rosa sort.

Intens rød hyacint.

13019 ‘Odysseus'

Introduceret i 2005 - i orange. Farven er kraftigere end hos ‘Gipsy Queen’, som er mere laksefarvet. ‘Oranje Boven’ er virkelig orange.

#yg-

Meget mørkerød med en smuk, mørk stilk. Hårdfør hyacint, som passer godt sammen med elegante tulipaner.

Denne dobbelte hyacint er virkelig hvid som sne! Vidunderlig sammen med pastelfarver.

Hyacinter multiflora En serie af hyacinter som egner sig til forvildning. De blomstrer i mere end 5 år. Et løg giver mere end 5 stilke. Pas på: løgene går let i stykker. Håndteres omhyggeligt.

})p≠¡P

13020 ‘Pink Surprise’

13024 Hvid

#yg-

£yg-a

13022 ‘Soleil de Nuit ’

13025 Blå

#yg-

£yg-a

13023 ‘Top Hit ’

13026 Rosa

#yg-

£yg-a

13043 ‘Top White’

13027 Blanding

#yg-

£yg-a

En meget hårdfør og lyserød hyacint.

Så mørk at den næsten skaber huller i bedene. Anbefales i øvrigt stærkt af vores opkøbere!

Original farve.

Der findes ikke bedre hvid sort.

Hyacinter med dobbeltblomster

Præparerede hyacinter

Meget udfyldte (dobbelt) hyacinter, som giver dem endnu mere karakter i din beplantning. Pragtfulde sammen med en grundbeplantning af toårige dværgvækster eller de små, delikate blomster fra forglemmigej.

Til nytårsaften. Let at have med at gøre. Brugsanvisning følger med leverancen.

5<)p≠¡P

)-

13037 'Chrystal Palace'

13028 ‘Anne Marie’

!yg-

%z@O

En pragtfuld hyacint, som er ekstremt mørkeblå - perfekt til bede.


hyacinter 13029 ‘Atlantic’

Hyacinter Spring Mini-hyacinter, som er ideelle til beplantning i parker. De er på alle måder mindre og derfor mere hårdføre.

%z@O 13030 ‘Jan Bos’

13034 ‘Spring Field’

%z@O

#z5<)P-

13031 ‘Pink Pearl’

13035 ‘Spring Joy’

%z@O

#z5<)P-

13032 ‘White Pearl’

13036 'Spring Story'

%z@O

#z5<)P-

Blå.

Mørkrosa.

Hvid.

| 91


92

|

V ERVER EXP ORT

14009 ’Negro Boy’

Krokus storblomstrende

Meget mørklilla.

7)p_≠¡P 14001 ’Gul’

Wug∆ Botaniske krokus

Gul.

Spring ud i det! Hold dig ikke tilbage. Plant den i store mængder!

Wug∆

m)p_≠¡P

ECO

14010 ancyrensis ’Golden Bunch’

14002 ‘Jeanne d’Arc’ Hvid.

Gul-orange. For mig er det den mest orange i øjeblikket. En plante der tiltrækker bier.

Wug∆

ECO

Stfr∆

14003 ‘Pickwick’

14024 angustifolius

Wug∆

Stf

14004 ‘Vanguard’

14011 chrysanthus ’Advance’

Wug∆

Stf∆

14005 ’Grand Maître’

14012 chrysanthus ’Blue Pearl’

Stribet blå og hvid.

En vidunderlig gylden botanisk krokus med brune striber. Den har en meget speciel personlighed.

Gul, ydersiden violet.

Meget lyseblå.

Klart blå.

Klart blå.

Wug∆

Stf∆

14006 ’Remembrance’

14013 chrysanthus ’Cream Beauty’

Mellemblå.

Cremefarvet.

Wug∆

Stf∆

14007 ’Flower Record’

14014 chrysanthus ’Goldilocks’

Mørkeblå.

Guldgul.

Wug∆

ECO

Stf∆

14026 ’Queen of the Blues’

14027 sieberi ’Spring Beauty’

Wug∆

Stf∆

Lyseblå.

Smukke, mørklilla blomsterblade, men så snart en lille solstråle dukker op, viser denne krokus sit smukke, rosa hjerte.


krokusser 14016 chrysanthus ’Prince Claus’

| 93

14020 sieberi ’Tricolor’ Blå med gul blomstermidte.

Hvid og blå.

Stf∆

Stf∆

14017 chrysanthus ’Snowbunting’

14021 sieberi ’Firefly’ Meget klar blå farve.

Hvid.

Stf∆

Stf∆

14018 chrysanthus ’Zwanenburg Bronze’

14022 tomm. ’Barr’s Purple’

Gul med bronze yderside.

Denne krokus af vild oprindelse er lavendelblå. De to typer af Crocus tommasinianus, som vi tilbyder, har meget livlige farver og er en pryd i plænerne.

Stf∆

Stf∆

14019 versicolor ’Picturatus’

14023 tommasinianus ’Ruby Giant ’

Hvid med lilla striber. Bemærk prisen!!!

Purpurviolet, meget hårdfør.

Stf

Stf∆

ECO


94

|

V ERVER EXP O RT

Selvom mange nye narcisser dukker frem, så har vi kun tilføjet nogle få af de bedste sorter til kataloget i år. ‘Rip van Winkle’ er en velkendt narcisse, som bør indgå i dit sortiment. En fantastisk sort til grønne områder, da den har dværgvækst, giver enormt mange blomster og forvilder sig perfekt på en kortklippet plæne. ‘Love Day’ er en eksklusiv tilføjelse til vores sortiment. Med denne sort viser vi, at for Verver Export tæller alt i livet, nyt som gammelt! Det er de specifikke egenskaber, der styrer vores valg, når vi ønsker at gøre dig opmærksom på et produkt i dette katalog.

Narcisser


narcisser 15009 ‘Tête-à-Tête’

Narcissus cyclamineus

‘Têtê-à-Tête’ blev valgt til “Årets løg i året 1999” af en fransk dommerkommite. Et godt valg, man kan bruge den til næsten alle typer af beplantninger.

Små graciøse narcisser og fremfor alt tidlige. Ideelle til forvildning.

8>p≠¡P

?wg_∆

15001 ’Ara’

15080 ’Toto’

?Bg_

Xyga

15003 ‘February Gold’

15507 ’Wisley’

Endnu en meget smuk introduktion af Narcissus cyclamineus. Se godt på farverne og formen hos denne graciøse art. Anbefales i høj grad!

Til tidlig blomstring skal du vælge Narcissus cyclamineus ‘February Gold’. Meget velegnet pga. dens tidlighed. En meget frodig sort.

ECO

?yg_∆ 15512 ’Elisabeth Ann’

En lille og yndig cyclamineus-narcis med meget tidlig blomstring. Små, hvide blomster med en lille laksefarvet krone. Meget elegant.

ECO

Det er ikke let at finde en god sort af hvid N. cyclamineus. Med ‘Toto’ har vi fundet en sort og en fremtidig kilde, vi føler os sikre på. Den erstatter sorterne ‘Jenny’ og ‘Emcys’. Tidlig!

En meget speciel mini-narcis i en ny farvesammensætning: kronbladene er smukt foldede og hvide, den store bikrone er lettere frynset og lysende gul. Denne flotte narcis er lidt større end den velkendte sort ‘Tête-a-tête’.

!Bga Narcisser flydte Jeg kalder dem kæmperne bland narcisser på grund af de store blomster.

5<p≠¡P

?yg_ 15004 ’Jack Snipe’

15513 ‘Acropolis’

Zwg_∆

!Chra

15005 ‘Jetfire’

15013 ‘Cheerfulness’

Lille vidunder med sjove farver.

En hvid, robust og meget majestætisk narcis, som ser dig dybt i øjnene på trods af dens tunge, fyldte blomster. Du vil se et let anstrøg af orange dybest inde i blomstermidten.

Gør som byen Odense. Plant dem i store mængder i forvildningsområder.

?wg_∆

| 95

ECO

15007 ‘Peeping Tom’

Gentag farven fra Berberis når du planter en dejlig stribe N. cyclamineus ‘Peeping Tom’ omkring den. En langtidsinvestering du kan have glæde af i flere år.

En vidunderligt parfumeret fyldt narcis. Den vil helt sikkert tiltrække de forbipasserendes opmærksomhed i en park, i bede eller i kummer.

!Ch-a 15010 ‘Double Parfum de Neige’ Det er pinseliljen ‘Actea’ i fyldt form. Meget parfumeret.

?Bg_

!Dh-a

15093 ’Prototype’

15014 ‘Erlicheer’

Zwga

!Dg-a^

15518 ’Reggae’

15012 ‘Flowerdrift’

Zyga)

!Chra

En meget speciel kombination af rosa og gule farver. Henrivende! Indtil videre den eneste N. cyclamineus med denne farvekombination.

Denne lille narcisse har en lille rosa krone, som er meget speciel. Pragtfuld sammen med rosa og hvide tulipaner og en grundbeplantning med blå toårige.

Måske den tidligste af alle fyldte narcisser. En klassisk sort, som allerede har vist sit værd. Dufter kraftigt!

Det har længe været en af mine yndlingsnarcisser!


V ERVER EXP O RT

15519 ‘Fashion Parade’

15527 ‘Rip van Winkle’

!Chra

Zvga

15015 ‘Golden Ducat ’

15019 ‘Sherbourne’

!Bh;a

!Dg-/a

15082 ‘Golden Rain’

15508 ’Snowball’

!Bh-a^

?Ch;a

15016 ‘Innovator’

15020 ‘Tahiti’

ZCh-a

!Ch;ra

15094 ’Lingerie’

15024 ‘Wave’

!Dg-/a

ZBha

15083 ‘Manly’

15022 ‘White Lion’

!Dh-/a

!Chra

15017 ‘Obdam’

15021 ‘Yellow Cheerfulness’

!Ch;a

!Ch-a

Denne narcisse har en elegant bygget dobbeltblomst i varme farvetoner. Let parfumeret og derfor ideel i en park.

En meget speciel, fyldt blomst, som på trods af sin vægt holder sig rank på stilken.

Som N.’Erlicheer’: mange blomster og meget parfumeret. Som sædvanlig tilbyder vi størrelse 16/18, så du kan forvente at se en rigtig ‘Golden Rain’. Meget gode resultater!

Fyldt, orange narcis. Plant den i en orange ramme af fx den tidlige enkelte tulipan ‘Orange Monarch’ og nogle Fritillaria ‘Rubra’.

En fantastisk narcis, som kommer fra den lidenskabelige planteavler Hein Huyg. En vidunderlig fyldt blomst, som desuden er meget parfumeret. Vi anbefaler stærkt denne sort. Sammenlignelig med dens gule/orange modstykke ‘Sherbourne’.

Vi har overvejet at tage den ind i vores sortiment i nogle år. Hver gang er vi endt med at prioritere en anden. Har nu været i kataloget siden 2007. Meget smukke løg og endnu smukkere pastelfarvede blomster. Meget fyldt og meget parfumeret!

Meget god fremtoning under blomstringen. Meget stor blomst!

15023 ‘Petit Four’

Sorten er stadig en af de mest originale. Vækker altid glæde.

!Cha 15018 ‘Pink Paradise’ Sort som fortryller alle. Smuk plante.

En overraskende dobbeltblomst på en meget kort stilk. Blomsterne er gulgrønne. Forvilder sig godt på en kortklippet plæne.

En luksussort. Vi præsenterede den for vore kunder i foråret 2004. De tog den til sig med det samme. En meget stor, meget parfumeret, blomst på en stiv stilk. Meget godt supplement til serien af fyldte narcisser.

En ny bemærkelsesværdig sort med let kurvede kronblade og en fyldig, kugleformet bikrone. De rene, hvide blomster bliver senere elfenbensfarvede og har en vidunderlig duft. Smuk i et bed med Camassia, tulipaner, stedmoderblomster og levkøj.

En orange stedmoderblomst vil passe perfekt sammen med den fyldte narcis ‘Tahiti’. Endnu bedre: sæt den sammen med darwinhybridtulipanen ‘Blushing Apeldoorn’. Og bedre endu: plant tulipanen ‘Orange Elite’ imellem for at få tidlig blomstring.

Som ‘Petit Four’, en form man ikke findre i andre sorter.

En vellykket kombination: ‘White Lion’ med Fritilaria imperialis ‘Lutea’ (gul) på et blåt og gult bunddække.

Denne narcis blomstrer lidt senere på sæsonen og giver et stort antal stilke pr. løg.

Narcisser trompet/storkronede

8>p≠¡P 15025 ‘Avalon’

E

!Dh;ra

DE RS

!Ch;a

ON

Nyhed i 2006 med meget sarte farver. Fremhæv den i et stort bed med fx hvide forglemmigej. For at fuldende indtrykket kan plantes ‘Havran’ Triumph-tulipaner og ‘Windmill’ liljeblomstrende tulipaner ved siden af. RT B E S L ENS W

|

P EM FEH

96


narcisser 15509 ‘Bantam’

Ikke særligt høj, men meget modig. Dens livlige farver ses tydeligt. Anbefales!

15035 ‘Ice Follies’

Resistent mod alle sygdomme. Livskraftig!

ZBhra

!Cgr_∆

15027 ‘Big Gun’

15036 ‘Johan Strauss’

!Egra

!Cgra

15520 ‘Bright Sun’

15037 ‘L’Or de Janvier’

?Dh;a

?Ceq_^∆

15029 ‘Carlton’

15528 ‘Love Day’

!Cg;ra∆

ZCga

15030 ‘Camelot ’

15038 ‘Marjorie Hine’

!Cg/ra

!Dfra

15032 ‘Flower Record’

15039 ‘Modern Art ’

!Dhra∆

?Bha

15033 ‘Fortissimo’

15040 ‘Mount Hood’

!Cg/ra

!Dh;ra∆

15526 ‘Goblet ’

15042 ‘Pink Glorie’

!Cg;ra

!Dhra

15034 ‘Golden Harvest ’

15043 ‘Prof. Einstein’

‘Big Gun’ anbefaler sig selv. God holdning, stor blomst!

ECO

Plant trompet-narcissen ‘Johann Strauss’ og fosteriana-tulipanen ‘Juan’ sammen. En meget forårsagtig kombination.

Denne narcisse skinner faktisk som solen. Et velvalgt navn fra avlerens side.

Drag nytte af dens tidlighed. Efter introduktionen i 2001 har den været til glæde for mange af vores kunder.

En sort, der er meget almindelig blandt trompet-narcisser. Uundværlig i vores sortiment til plantemaskinen.

Blomsterne og stilkene er så kraftige, at man skulle tro, der er tale om kunstige blomster.

En meget robust narcis, som perfekt danner rækker af frodige narcisser i grønne områder.

Trompetten og blomsterbladene har en meget forfriskende farve. En blomst, som helt sikkert vil give dig en god dag…. Meget mild.

En narcis, der holder af kulde. Jo mere den fryser, jo bedre viser den sine farver. Blomsten er mellemstor, men man ser den let. Fremragende sammen med tidlige tulipaner. Meget tidlig!

Livskraftig sort. Læg mærke til bikronens dejlige form.

Lav bede side om side: Narcissen ‘Fortissimo’ og fosteriana-tulipanen ‘Orange Emperor’. Du kan oven i købet blande dem.

Plant ‘Goblet’ på et bunddække af skiftevis hvide og gule primula. En sort, der beviser sit værd!

En af de mest kendte og frodige, gule trompet-narcisser.

!Cg;ra∆

| 97

Den hvide narcis, som giver de bedste resultater.

En hvid narcis med en smuk, næsten rosa trompet.

Klassisk sort, men altid godt repræsenteret i sortimentet!

ECO

!Eh;ra


98

|

V ERVER EXP O RT

15095 ‘Sagita’

15521 ‘Barrett Browning’

ZDhra

!Chra

15044 ‘Salome’

15097 ‘Dreamlight ’

!Bhr_∆

?Chra

15529 ‘Slim Whitman’

15084 ‘Loth Lorien’

!Cgra

!Dhra

15045 ‘Spellbinder’

15098 ‘Mint Julep’

En af de nye gulrosa narcisser, som nu kommer på markedet. ‘Sagita’ er meget populær pga. sin robusthed og vidunderlige duft.

En blomst, der bogstaveligt talt får en til at drømme. En meget speciel farvesammensætning, som lyser op, selv når solen ikke skinner. Meget raffineret sort.

Sæt orange stedmoder i blandingen af ‘Watercolors’. Kombiner ‘Salome’ og fyldt tidlig tulipan ‘Willem af Orange’ med denne stedmoderblanding. Du vil elske resultatet. Resistent over for alle sygdomme. Meget livskraftig.

Skøn narcis med dejlig farvekontrast.

Ny sort, lidt mindre bikrone. Stor blomst, men stadig elegant, med sarte farver. Smukt supplement til vores sortiment.

Dejlig sart gul farve.

En grøngul narcis med en lille, mere livligt gul bikrone. En speciel sammensætning, som gør ‘Mint Julep’ til noget helt særligt.

ECO

!Cgra 15514 ‘Spring Pride’

En robust og helt hvid narcis. Egner sig fx perfekt som alternativ til ‘Mount Hood’ til at raffinere dine bede endnu mere. ‘Piper’s End’ har tillige et lille, grønt hjerte dybt inde i bikronen.

DE RS

L ENS W

T BES

ON

ER

?Chra 15515 ‘Piper’s End’

‘Spring Pride’ er en robust narcis, som genblomstrer i mange år. Hvid blomst prydet med galoner og en meget diskret, laksefarvet rand af kronblade.

P EM FEH

!Cgr_∆

En meget hårdfør narcisse med en lille bikrone med hidsige orange farver. Blomsterbladene har en meget mild, gul farve!

15046 ‘Sweet Harmony’

Enormt store blomster. Trompetten er elfenbensgul og lettere frynset. Denne narcisse blev introduceret i 1956 af en planteavler. En gammel succes, der stadig er på mode!

?Dha

!Dhra Narcisser decasplit Narcissernes bikroner åbner sig.

8>p≠¡P

15096 ‘Zapollo’

15099 ‘Apricot Whirl’

!Dgra

?Chra

En meget robust trompet-narcis med små, hvide kronblade, der er adskilte af en lille gul bikrone, der stolt hæver sig mod himlen! Frodig narcisse.

Narcisser trompet/småkronede

8>p≠¡P

Den første, gode narcis med spaltet og rosa bikrone. Robust narcis, som absolut bør være en del af dit sortiment.

15048 ‘Broadway Star’

Den har allerede eksisteret i nogle år, men den fortjener sin plads i vores katalog. Meget smuk.

!Chra

15026 ‘Ambergate’

15051 ‘Cassata’

!Chra

!Chra

Smuk orange sort.

Et smukt eksempel på den typiske, spaltede bikrone i denne gruppe af narcisser.


narcisser 15510 ‘Centanees’

15057 ‘Intrigue’

ZDhra

?Chra

15049 ‘Changing Colors’

15523 ‘Kedron’

!Chra

ZDhra

15053 ‘Lemon Beauty’

15524 ‘La Belle’

!Chra

Xyh)a

15050 ‘Orangery’

15058 ‘Pipit ’

!Dhr_∆

?Chra

15054 ‘Papillon Blanc’

15059 ‘Quail’

!Chra

?Chra

15522 ‘Taurus’

15060 ‘Sailboat ’

?Ch;a

ZChra

1 5 5 1 1 ‘Tripartite’

15061 ‘Suzy’

?Cha∆

?Chra

De meget kontrasterende farver hos denne nye narcis vil tiltrække mange beundrende blikke. En fornøjelse at se på i alle bede. Giver mulighed for vellykkede sammensætninger med andre narcisser som fx ‘Flowerdrift’ og ‘Lemon Beauty’.

Smuk form og farve.

Smuk sort med en temmelig besynderlig form.

Kombiner de sarte farver hos decasplitnarcisserne med de sarte farver hos de enkelte tidlige tulipaner ‘Apricot Beauty’, ‘Bestseller’ eller ‘Beauty Queen’. På et blåt bunddække.

Til sammensætning med triumph-tulipaner. De blomstrer på samme tid.

En formet decasplit-blomst, som er mere gulorange end den mere hyppige laksefarve.

Du fik denne meget specielle narcis som gratis prøve i 2007. Det er en narcis med spaltet bikrone og relativt sen blomstring med flere blomster, der er stærkt parfumerede. Kronbladene er sart gule, den spaltede bikrone er lidt mørkere.

Narcissus jonquilla

| 99

‘Intrigue’ passer med sin sarte gule farve og de altid mangeblomstrende stilke fint ind i vores sortiment. Blomstring midt på sæsonen.

En gul narcisse med helt orange bikrone. Meget mere kraftfuld end fx ‘Suzy’.

En lille narcisse med en meget aftegnet bikrone. Det er ikke en ny sort, men den er virkelig usædvanlig!

Sæt triumph-tulipanen ‘Abu Hassan’ og Narcissus jonquilla ‘Pipit’ sammen i en blanding med gyldenlak ‘Ravenelle’. Et dejligt miks af farver.

Guldfarvede blomster på stive stilke, 4 cm i diameter.

Brugbar pga. blomstringstidspunktet og fremtoningen. Meget blomsterrig!

Hvis du ønsker en speciel sort i denne gruppe af narcisser, så har du fundet den rigtige med ‘Suzy’. Lysende gul med en lysende, orange bikrone.

Narcissus triandrus

Jeg holder af denne serie af narcisser fordi de blomstrer på samme tid som mange tulipaner. Perfekt netop sammen med tulipaner.

8>p≠¡P

8>p≠¡P

15055 ‘Bell Song’

15063 ‘Hawera’

?Chra

Zyh-a

Meget rig blomstring. To små blomster pr. stilk. Den lille, laksefarvede bikrone gør den meget speciel.

Bland Narcissus triandrus ‘Petrel’ og ‘Hawera’ med forskellige sorter af stedmoder.


100

|

V ERVER EXPORT

15064 ‘Lemon Drops’

15069 ‘Dallas’

?ygra

XDhra

15065 ‘Petrel’

15070 ‘Double Campernelles’

Zyh-a

?Ch-)_∆

15516 ‘Stint ’

15071 tazetta ‘Geranium’

?Bhra

!Dh-a^∆

15066 ‘Thalia’

15072 ‘Golden Bells’

Serien af triandus-narcisser, perfekt repræsenteret af ‘Hawera’ og ‘Petrel’, er en af mine favoritter. Blomstring lidt senere på sæsonen, men stor ydelse. Jeg er glad for, at kunne præsentere ‘Lemon Drops’ med de meget raffinerede farver for dig.

Jeg kan se, at mine kunder holder lige så meget af den, som jeg. Vi sælger den i enorme mængder. Anbefales stærkt! Meget gode resultater.

En elegant, citrongul narcis. De små blomster står stolt hævet på stilken og blomstrer i rige mængder. En smuk narcis til et blandet bed.

Lav en bund af blå (2/3) og hvide (1/3) stedmoderblomster. Plant så Narcissus triandrus ‘Thalia’ imellem.

?Bhr_∆

ECO

Specielle narcisser

8>p≠¡P

To år efter N.’Green Pearl’ forsvandt fra sortimentet, tilbyder vi nu ‘Dallas’. En hvid narcis med en finurligt farvet, grøn midte. For dem der holder af narcisser!

Sæt ‘Double Campernelle’ narcisserne sammen med lave tulipaner i dine bede. Pga. den lange blomstringstid og den dejlige duft har mange af mine kunder allerede opdaget dem og de sætter pris på dem. Fantastiske planter!

Lav brede rækkebede i en plæne med narcissen tazetta ‘Geranium’. Man kan ikke undgå at lægge mærke til den på grund af dens overvældende blomstring.

Den blomstrer sent men giver en stor rigdom af små blomster.

Uwi)a 15073 tazetta ‘Grand Soleil d’Or’ Rig og vidunderligt parfumeret blomstring. En narcis med mange anvendelsesmuligheder!

?Dh-a^∆

15067 poeticus ‘Actaea’

15074 tazetta ‘Minnow’

!Dh;-_∆

?yh)a^

15068 tazetta ‘Avalanche’

15077 poeticus recurvus

!Fhqa^-

!Dh;-_∆

15086 ‘Baby Boomer’

15078 ‘Segovia’

XDh)

Zwh)a

15525 ‘Chinita’

15079 lobularis

En af de senest blomstrende narcisser, men den fortjener at blive ventet på. Meget smuk sort med kraftig duft og hvid blomst med bølgede kronblade, ca. 8,5 cm. i diameter. Flad og hvælvet bikrone med rød kant.

I begyndelsen danner sorten store løg, og de er virkelig fine. Sorten giver i store mængder af blomster og den er meget blomsterig.

Narcis med meget små løg, men desto mere blomstrende. Navnet siger det på forhånd: mange små blomster. Plant den i bede eller potter, du bliver ikke skuffet over den.

Det fine, orange ‘broderi’ på bikronen hos den lille ‘Chinita’ får det til at se ud som om små øjne kigger på dig. Sammensætningen af meget diskrete, sartgule farver med orange kanter gør denne narcisse til noget helt særligt!

ZDhra

Dejlig og lille narcisse, især anvendelig til kummer.

Tag til Cornwall (Sydengland). Her finder du den på de små skråninger langs med vejen. Meget duftende, dette “fasanøje” har en hvid blomst med kurvede kronblade og højrød bikrone, 4 cm bred. God til at naturalisere sig.

Den har været i sortimentet i et par år, men kunderne har ikke helt fået øjnene op for den endnu.Du bør prøve den, den fortjener at blive beundret også af dine medborgere.

Til forvildning på plæner.

Tvh)_∆


| 101

andre løg

Hvert år er vi nødt til at tænke nøje på for og imod i kategorien 'diverse løg', dvs. hvad skal vi tilføje, og hvad skal vi fjerne. Vores egne og kundernes erfaringer spiller en vigtig rolle, når vi skal foretage et valg. Det er derfor vores opmærksomhed i år har rettet sig mod to ekstra Allium: den mindst kendte, men smukke, 'Graceful' og meget robuste Allium nigrum. Vi er også stolte af, at vi, allerede kort efter dens introduktion, kan præsentere dig for den nye serie af Frittillaria imperialis: Fritillaria Rascals. Lidt mindre blomster, kortere stilke, blide farver og ekstremt tidlig blomstring er de særtræk, som kendetegner dette udvalg. Tøv ikke med at bestille dem, da vi endnu kun kan tilbyde en begrænset mængde!

ANDRE


102

|

VE RVE R EXP ORT

16008 ‘Hair’

Allium (prydløg)

Meget original og dekorativ blomst. Meget fin i tørrede blomsterbuketter.

≠¡P 16001 aflatunense

Et af de mest benyttede prydløg. Ideel til forvildning blandt dine flerårige eller på blomsterenge. Ideel til tørrede blomster.

SG,ioa 16009 karataviense ‘Ivory Queen’ Læg mærke til det smukke løv. Plant dem med en afstand på 20 cm langs med en lille sti.

?H©i;p_ 16002 atropurpereum

?wΩi)pa 16010 moly

Fantastisk farve der er med til at skabe smukke kontraster i de blandede bede. Sæt den sammen med Heuchera med det purpurfarvede løv, eller plant den ved siden af Iris germanica. Farven ligner den fra Cosmos atrosanguinea. Beskeden løvmængde.

Dejlige små, gule blomster. Sæt den sammen med Hosta aureomarginata. Eller plant den i potter, hvor det passer dig. Meget blomsterrig!

VHΩi;pa

Syi)o_

16003 christophii

16011

?Eøi;pa

&LΩi;qa

16004 caeruleum

16023 nigrum

SE,ipa^

ZI©jqa

16017 ’Early Emperor’

16134 aflatunense ’Purple Sensation’

Mange små stjerner samlet i en enorm kugle. Lav et bed med Anemone japonica og Allium christophii. Efter blomstringen kan blomsterne tørres.

Meget flot blå farve. Allium caerulum (syn. A. azureum) udvikler et meget beskedent løv. Ideel at sætte sammen med fx Salvia officinalis eller Artemisia. Beskyt den mod streng kulde, plant den dybere eller beskyt den.

Den Alliumsort der på nuværende tidspunkt har den tidligste blomstring af alle sorter. Meget let at anvende sammen med andre blomsterløg i april. Unik sort og derfor lidt dyrere!

?Jƒhpa 16006 giganteum

‘Mount Everest ’

Skøn høj plante til dit blandede bed. Sæt den sammen med andre Allium, som fx A. aflatunense eller A. gigantheum. Glem ikke at plante sene tulipaner sammen med den, såsom T.'Queen of Night' eller T.'Angelique'. Eller endda et græs som Stipa gigantea.

Semi-oval blomsterskærm med cremehvide blomster forsynet med et grønt hjerte. Meget givende Allium, som skal sammensættes i rækkebede med flerårige planter.

Meget værdsat i forskellige arrangementer pga. den mørklilla farve og den dekorative værdi efter blomstringen.

?H©i;p_ 16012 sphaerocephalon

Kan f.eks. plantes mellem roser, Verbena eller Verbascum (kongelys). Senere end Allium 'Globemaster'.

Meget blomsterrig og især lang blomstringsperiode. Sås mellem græsserne!

&Mƒi;qa

TG·i;q_

16007 ‘Globemaster’

16013 schubertii

&L™i;qa

?G™i;pa

16022 ’Graceful’

16016 ’Silver Spring’

TC·ipa

ZLΩi;qa

Kæmpeblomst, meget dekorativ. Overrask alle og enhvert med denne majestætiske plante!! Plant dem i midten af bedet sammen med toårige og lad dem blive stående, når du planter de etårige.

Ved første øjekast er denne Allium hvid, men blomsten skygges med en mild rosa farve med mørkere støvdragere. Blomsten når næsten en størrelse som en tennisbold og er kraftig.

Man kan næsten sige, at blomsten eksploderer. Meget speciel. Følg hr. Hurbourgs eksempel, giv de tørrede blomster et selvlysende skær!

De små blomster, med en for et prydløg usædvanlig creme-grøn farve, fremhæves af den mørkrosa krone. En henrivende sort som bier og sommerfugle holder meget af.


| 103

andre løg 16018 ’Summer Drummer'

36019 De Caen ‘The Bride’

ZMøk;qa

VzhaP

16014 triquetrum

36020 De Caen ‘Sylphide’

SChp_`®

VzhaP

16170 ’White Empress’

36021 Ste. Brigitte

?H©h;pa

VzhaP

16015 Blanding

36022 blanda blanding

SCio

Tuh)_`®

Smuk, hvid blomst.

Denne enorme Allium har en robust, grøn-lilla stilk. Den har også et meget specielt løv, idet bladaene er smallere og mere elegante end ho de andre store Allium i vores sortiment.

Livlig rosa.

Meget tidligt prydløg, trives godt i en halvtør jord og i skyggen. Ideel at sætte sammen med Fritillaria meleagris, Scilla campanula osv.

Fyldt i blanding.

Den anden Allium (prydløg) med tidlig blomstring i vores sortiment. Flere og flere designere ynder at arbejde med Allium'erne. Med 'White Emperor' vil du kunne lave pragtfulde sammensætninger med sentblomstrende tulipaner og Camassia'er (prærieliljer).

En blanding af prydløg med små blomster. Ideel til en kantbeplantning med flerårige planter.

Altid med blå som hovedfarve.

36023 blanda blå

Anemone

Blå.

Caen-anemonerne bliver i stigende grad anvendt i bede sammen med tulipanerne. De er tidligere, end man tror. Desuden... hvilke fantastiske farver i nærmest industrielle mængder! Serien med Blanda-anemoner værdsættes især for deres egenskaber som bunddække.

m≠o

Tuh)_`®

36016 De Caen

36024 blanda ’Charmer’

Læg mærke til de livlige farver.

Rosa. Bør vinterdækkes i Skandinavien.

VzhaP

Tuh)_`®

36026 De Caen bicolor

36025 blanda ’White Splendour’

Anemoner med en spektakulær hvid-rød farve, som i lighed med de øvrige Caen-sorter, giver en munter og varm forårsfornemmelse.

Meget gode resultater. Skab et hvidt tæppe. Foretrækker lettere fugtige jordbundsforhold.

VzhaP 36017 De Caen ‘Hollandia’ Intens rød.

Tuh)_`® Arum Oprindeligt hjemmehørende i skovområder. Disse planter er kendt for deres smukke bær, som de sætter om efteråret.

VzhaP

}_®P`≠

36018 De Caen ‘Mr. Fokker’

29009 italicum

VzhaP

TChq

Intens blå.

Blomsterne sidder på en lysegul frugtkolbe, delvist omgivet af en lysegul blomsterskede. Om sommeren producerer planten pæne orangerøde bær, som er giftige.


104

|

VE RVE R EXP ORT

16027 quamash

Bellevalia

"Lille" Camassia i forhold til de andre. Naturaliserer sig let.

7)a^P® 16026 ’Pycnantha’

Meget lig Muscari, kaldes somme tider Muscari paradoxum, men den bliver dog højere. Nem at dyrke, ligesom Muscari. Trives overalt. Plant den i blomsterkasser, bede eller på et areal til forvildning.

TBh{_∆ Chionodoxa (Snepryd)

m)_≠¡P

Twhp 16140 romana

16030 luciliae

Blomster med brudt hvid farve med en lille blå plet på blomsterklokkerne og lidt mindre tæt end kendt fra Bellevalia 'Pycnantha'. En plante, som vokser i Sydfrankrig, og som derfor kan anvendes i naturlige beplantninger.

Små blå blomster - til plantning i græs.

Twhp

Sugo∆ 16031 luciliae ‘Alba’

Camassia (Prærielilje)

Hvid.

≠¡P

Sugo∆ 16032 forbesii ‘Pink Giant ’

16145 cusickii

En meget elegant Camassia med tidlig blomstring, hvilket gør den perfekt til kombination med andre løgplanter i april. Dens lyseblå farve giver lidt karakter i et blandet bed.

Rosa.

?Hh]pa

Sugo∆

16171 leichtlinii semiplena

16033 sardensis

?Hh}pa

Sugo∆

Hos Verver Export er vi fan af Camassia (prærielilje)! Et blomsterløg, som passer perfekt sammen med flerårige planter eller som indpasser sig fint i en smuk blanding med sen blomstring. Denne sort har et grønt skær.

16029 leichtlinii ‘Alba’ Den blomstrer lidt senere end den blå sort.

Små lyseblå blomster. Sættes sammen med vintergækker eller Scilla bifolia.

Corydalis

7_≠¡®

?Hi]pa 16135 leichtlinii ‘Blue Melody’

16034 solida

THh{p4a

Svgo

En meget smuk løgplante, der er bemærkelsesværdig i kraft af de blå og delikate blomster og den sene blomstring. Løvet på denne nye introduktion er broget. Raffineret i en sammensætning med hvide tulipaner som fx 'White Triumphator'.

16028 leichtlinii ‘Caerulea’

Vidunderlige planter, ikke blot til bede med flerårige, men bestemt også til staudebede !

?Hh]pa

En plante med lidt speciel blomst og en lidt bizar form. God til forvildning i skyggede områder. Sæt den sammen med Helleborus eller Primula.

Cyclamen (Alpeviol)

8:_≠¡µ


| 105

andre løg 16039 hyemalis

16035 coum

Blomstrer om vinteren og om foråret i rosa og magenta farver. Kræver en muldrig, næringsholdig og veldrænet jord. Trives i sol og/ eller spredt skygge.

Af hollandsk oprindelse, din garanti for blomstring. Vi leverer i øvrigt den største størrelse. Det er vigtigt, at du planter alle disse løg med super-tidlig blomstring hurtigst muligt direkte efter leveringen. Kræver en næringsrig, fugtig, veldrænet jord.

Zvf4nP®

Stfn∆

16036 hederifolium

Knold. Flagrende blomstring med rosa-reflekterende kronblade, rosa nuance der er mere markant tættere på blomstermunden. Blomsterne udvikles samtidig med eller før bladene, fra midten til slutningen af efteråret. Meget dekorative blade.

Eremurus Man kan integrere Eremurus i en gruppe med lupiner. Man har først glæde af Eremurus' blomstring - derefter går det over i lupinernes stærke farver.

[;a≠¡P

&v–4n® 16037 hederifolium ‘Album’

16040 bungei

Samme som C. hederifolium, blomstrer om efteråret i hvide farver.

Guldgul. (syn. Eremurus stenophyllus)

Xv–4n®

QLio 16041 robustus

Dichelostemma

Lyserød.

{a^¡P 16136 congestum

QNio 16042 ruyter ‘Brutus’

Denne botaniske sort fra Nordamerika er helt ny i vores sortiment. De små, lyseblå blomster sidder i små tætte kugler over de robuste stilke. Blomstrer længe, fra slutningen af maj til sent i juli, efter tulipaner og narcisser.

Hvid.

SGiq

QMio

16131 ida-maia

16043 ruyter ‘Cleopatra’

Speciel plante. Til mellemblomstring efter tulipanerne, men før sommer. Plant små, pæne grupper blandt flerårige eller buske. Hvis den plantes i solen, Holder den længere.

Laksefarvet.

SGiq

QMio 16044 ruyter ‘Emmy Ro’

Dracunculus

Orange.

[a^¡

QMio

16038 vulgaris

16045 ruyter ‘Image’

&™Lh-qP

QMio

Flerårig knoldplante. Udvikler en bordeaux-lilla kolbe på 50 cm omgivet af en mørklilla blomsterskede. Ved fuldt udspring frembringer blomsten en lugt af rådnende kød, som tiltrækker insekter. Dog ingen grund til bekymring, duften er ikke særligt gennemtrængende.

Meget mild gul.

16046 ruyter ‘Oase’

Eranthis

Laksefarvet.

m_≠¡®

QMio


106

|

VE RVE R EXP ORT

16047 ruyter ‘Romance’

16052 imperialis ‘Rubra’

QMio

*Jhq

Klart rosa.

For at skabe højde i bedene. Læg mærke til, hvor godt vores store løg yder.

16053 imperialis ‘Lutea’

Erythronium (Hundetand)

Det samme gælder for de gule. De største løg giver det bedste resultat.

8_≠¡®

*Ghq

16048 ‘Pagode’

16054 meleagris

Qwg6p

Uwho`_

Små gule blomster. F.eks. til forvildning under træer.

Ideel til forvildning i fugtige omtåder.

16132 michailovskyi

Freesia Blomstring med hængende klaser af duftende blomster. Halv-rustik plante, der ikke tåler streng kulde.

7~¡P 36049 Blanding

Løgplante, der stammer fra Tyrkiet. Forvilder let. Tøv ikke med at sætte den mellem små tulipaner.

Swhoa 16055 persica

Blanding i livlige farver. Beskyt den mod streng kulde, plant den dybere eller tildæk den med halm.

Smuk plante med lilla farve. Vær opmærksom på, at farven er temmelig diskret. Fremhæv den i lyse rammer.

VDh;o-

&Jhq 16056 raddeana

Fritillaria

Fritillaria introduktion. Flerårig løgplante. Blomstring med klokkeformede, hvidgrønne blomster, der hænger i grupper på 5-6, somme tider flere. Lad en mørk bund fremhæve denne graciøse plante.

100% resultat ved ekstra store størrelser.

≠¡P

?Gh[q

16050 aureomarginata

16057 ’Ivory Bells’

$Ihq4

&Jhq

Kun meget små mængder fås!

16051 hermonis armana

Man falder næsten bagover ved synet af denne smukke plante. Et fantastisk supplement til vores udvalg af Frittilaria. Den nærmer sig sorten ‘Persica’. Plantes lige midt i bedet i små grupper eller solitærlt.

16137 uva-vulpis

Hængende, grønne klokkeblomster med rødbrune nuancer. En meget speciel art i denne meget anderledes familie. Til alle, der ønsker noget specielt!

En vild løgplante, der er meget robust. De små tilbagefoldede gråviolette blomster prydes af en gulgrøn kant. Prøv den i kombination med narcissen 'New Baby', tulipanen 'Calimero' og tulipanen T. turkestanica.

SEhpa

TBhoa

16141 imperialis ’Aurora’

En mørkorange Fritillaria med en robust stilk og store, hængende klokker, der tilsammen danner en vidunderlig blomsterstand.

*Jhq

Fritillaria Rascals Rascals-serien blev til ved en krydsning mellem F. imperialis med F. inodora og/eller F. raddeana. Blomsterne er mindre, har milde farver og ofte mørkere stilke.

≠¡P


| 107

andre løg 16174 ’Beethoven’

16061 tuberosus

?Hghq

Qug)r

'Beethoven' har en mild, rød farve. Passer perfekt sammen i blandinger, i bede med narcisser og tulipaner med tidlig til halvtidlig blomstring, da de blomstrer meget tidligt.

16173 ’Chopin’

Lys orange og derfor passer den elegant sammen med gul, rød og orange. Denne Rascals-serie er virkelig noget enestående!

Lille plante, som ligner den botaniske iris. Meget elegant i kraft af den grøngule farve med sort-brunt islæt. Skal opleves. Stammer fra middelhavsområdet.

Ipheion Små sympatiske blomster. Hvis det er mildt i december, vil du allerede se den i bloms inden jul.

M_≠¡®

?Hghq

16069 uniflorum

Galanthus

Klart blå.

Vintergæk

7_≠‘® 16058 nivalis

Rvgo 16070 uniflorum ‘Rolf Fiedler’

Plant gerne tidligst muligt så løgene ikke tørrer ud som følge af for lang lagring.

Mellemblå.

Uufo

Rvgo

16059 nivalis ‘Flore Pleno’ Fyldte blomster er dyrere men de lyser mere op.

Iris Hollandske Tøv ikke med at plante hollandske iris til forvildning i dine blomsteranlæg. Du vil bogstaveligt talt se planterne "eksplodere". Og få mange blomster.

8_≠¡P

Tufo 16060 ’Viridi-apice’

36062 ‘Apollo’

En kuriositet. For fans af vintergæk. På spidsen af blomsterbladene er der en lille grøn prik. Planterne er højere end G. nivalis.

Dejlig tofarvet sort.

Svfo

XFip; 36063 ‘Blue Magic’

Gladiolus

Dybt blå.

Denne rustike Gladiolus stammer fra Middelhavsområdet.

7a^¡P

XFip;

23027 byzantinus

36064 ’Eye of the Tiger'

TFio

VFip;

Denne gladiolus med et meget naturligt udseende blomstrer i maj. En smuk, lilla farve, som giver en vidunderlig effekt i en naturligt forvildet eng. Lad dig overraske!

Endelig en ny introduktion indenfor hollandske Iris. En speciel farvesammensætning, som fik os til at indføre den. Læg mærke til de opdelte toner. Den blomstrer sidst på sæsonen, men du har sikkert et sted til den alligevel.

36065 ‘Golden Harvest ’

Hermodactylus

Hollandsk iris. Gul og meget robust.

ma^¡P

VFip;


108

|

VE RVE R EXP ORT

36066 ‘Telstar’

16075 reticulata ’Hercules’

XFip;

Tugp)

36067 ‘Saturnus’

16076 reticulata ’Natasha’

XFip;

Tugp)

Den mørkeste, blå sort i vores katalog.

En tofarvet iris, som egner sig perfekt til pastelfarvede beplantninger. De gule og orange toner på "læben" er meget sofistikerede.

36068 Blanding

En smuk og meget livlig blanding med den blomsterform, der er så typisk for hollandske iris.

Den lilla variant. Du vil opleve, at løvet på alle disse løgiris vokser helt enormt efter blomstringen. Med lethed op til 40 cm i højden.

Meget flot og…. meget dyrere end de andre. Men så får du også en Iris reticulata med en farve, som er helt anderledes! Skal opleves!

Ixia (Kornlilje) Den skal man finde på sletterne på Western Cape i Sydafrika. Så den har ikke godt af stærk kulde.

m~¡P

XFip; 16077 Blanding

Iris botaniske

Smuk blanding i livlige farver. Bemærk: beskyt den mod streng kulde, plant den dybere eller tildæk den med halm.

ma≠¡P 16071 danfordiae Gul, delikat grønplettet.

TBio Hyacinthoïdes Tidligere betegnet som skilla (strandløg) i vores katalog, men ud fra en botanisk betragtning er navnet Hyacinthoïdes mere korrekt.

7≠¡P®

Tugpr) 16138 bucharica

16147 hispanica

QBhpa)

Vyipa

16072 ’Cantab’

16148 hispanica

Tugpr)

Vyipa

16073 ’Katharine Hodgkin’

16149 hispanica

Tugp)

Vyipa

16074 reticulata

16150 hispanica

Tugp)

Vyipa

Speciel plante i hvide og gule farver.

Iris i blegblå med de ydre dele i mørkeblåt med gul kant. I kataloget pga. dens farver, som er meget klarere end hos Iris reticulata. Perfekt på stenhøje, i hævede blomsteranlæg eller i fordybninger.

Lille frisk Iris, bleggul med strejf af blegblåt. Vinterblomstring eller blomstring meget tidligt på foråret. Perfekt mellem sten på en høj eller i første række i et bed.

Blå.

Hvid.

Rosa.

Blå.

Blanding.

ECO


| 109

andre løg 16151 non scripta

24053 martagon ’Arabian Night ’

Vyip_∆

ZI,jk-

Hvis du tager på ferie i Carnway i England vil du kunne se dem blomstre i maj måned. Ideel til forvildning.

Leucojum

En meget blomstrende bjerglilje. Blomsterne giver en rigtig "wauveffekt".

Muscari (Perlehyacint)

Leucojum stammer fra et meget stort område, hvilket betyder, at de vokser naturligt i mange områder i Europa, hvis jorden ikke er for tør. Af hollandsk avl!

7a≠‘` 16078 ‘Gravetye Giant ’

"Stor vintergæk" foretrækker mere fugtige voksesteder. Den egner sig perfekt til beplantninger ved en sø eller andre fugtige steder.

m_≠¡P 16079 armeniacum Den mest produktive af alle perlehyacinter.

ZEhp®

Wvg)o

16164 vernum

16080 armeniacum ‘Blue Spike’

Blomsterstilken producerer typisk 1 eller 2 blomster. Dækbladene er hvide og har grønne pletter lige under toppen. Blomsterne afgiver en sød duft.

Wwgq9®r

ECO

Fyldt udgave.

Wvg)o 16081 armeniacum ‘Dark Eyes’

Lilium botaniske

Dejlig introduktion fra 2004. Mørk blomst med små hvide spidser.

]_≠¡Pp 24020 candidum

Tvg)o 16146 ‘Fantasy Creation’

På grund af årlig efterspørgsel introducerer vi madonnalilje. Læg mærke til, at den størrelse vi tilbyder giver overraskende mange blomster.

En tæt og blå Muscari. Derfor minder den meget om en brocoli, men blå naturligvis! Robust, smuk og bemærkelsesværdig Muscari i blandede bede.

*Ljk

Wvg)o

24050 henryi

16082 armeniacum ‘Valerie Finnis’

Den hårdføre blomsterstilk er dækket med lilla pletter. Lilium henryi har en ekstremt rig blomstring med orange blomster, som er dekoreret med brune pletter. Honningmærket er grønt. Saftføreren er mørkegrøn.

Skøn, blå pastelfarve. Prisen er blevet meget mere rimelig. Så du har råd til flere.

&L,jkq`

Wvg)o

24039 martagon

16083 botryoides ’Album’

ZK,jkr

Tvg)o

24052 martagon ’Album’

16139 botryoides ’Superstar’

ZK,jk

Tvg)o

Botanisk lilje, der stammer fra Østeuropa og Asien. Smuk lilla blomst med små, mørke pletter. Let parfumeret!

Et snefald om sommeren…Blomstrer 100 % det andet år.

Hvid.

Et smukt, blåt bunddække, som gør det muligt at fylde bundbeplantningerne godt ud.


1 10

|

VE RVE R EXP ORT

16084 comosum

16089 arabicum

Perlehyacint. Vi sendte gratis prøver ud i 2005. En blomst, som stadig vokser vildt i Belgien og Frankrig.

Plante, som stammer fra de klippefyldte kyster ved Middelhavet. Meget smuk, hvid blomst. Let parfumeret. Til bede med flerårige. Også egnet til afskæring.

Vvg)o

?Di{pr~

16086 latifolium

16090 magnum

Tvg)o

XKh{p;

16085 ’Golden Fragrance’

16091 nutans

Wvhr)o

Tzimo®

16142 ’Mount Hood’

16092 umbellatum

Svg)o

Tvimo_∆

Tofarvet med et meget voldsomt løv.

Dejlig plante, der føler sig godt hjemme i blandede bede.

På grund af dens farve og duft en bizar sort af Muscari. Den dufter, som sortsnavnet antyder. Til bede, blomsterkasser eller arealer til forvildning.

Små blålilla blomster med hvide spidser. En ny og meget tiltrækkende sort i det meget hurtigt voksende sortiment af Muscari.

16087 ’Sky Blue’

Som navnet antyder, en himmelblå perlehyacint. Ideel som bunddække til at bryde andre livlige farver om foråret, såsom de fyldte tidlige murillo-tulipaner. Læg godt mærke til, at toppen er hvid!

Små hvide blomster med grøngrå stilk og blade. Foretrækker at stå i halvskygge. Sæt den sammen med Allium aflatunense eller en sen, sort tulipan ‘Queen of Night’.

Især til forvildning, sår sig selv - også i græsplanen.

Puschkinia (Porcelænshyacint)

m_≠¡P®

Svg)o 16172 ’Pink Sunrise’

16093 libanotica

Men dens lyserøde farve er denne Muscari en velkommen tilføjelse til sortimentet, som konstant udvides. Muscaris er løg, som passer perfekt sammen med andre blomsterløg og med toårige.

Ideel til plantning i græsplænen. Naturaliseres meget let.

Tvh)o

Tvgo∆ 16094 libanotica ‘Alba’

Nectaroscordum

Det samme gælder for den hvide sort. Ideel til forvildning i græs.

8a≠¡P 16088 siculum

Sær plante. Ideel til blomstring i perioden efter tulipanerne. Plantes mellem flerårige og buske.

Tvgo∆ Ranunculus (Ranunkel)

XKhp Ornithogalum (Fuglemælk)

≠¡P

36095 Blanding

Giver en meget munter stemning blandt de blomstrende løgplanter om foråret. Velkendt til afskæring, men også super i bede.

Vwio


andre løg

| 111

Scilla

Til indendørs dyrkning

Vidste du, at Scilla omfatter mere end 90 sorter. Alle Scilla er fantastiske planter til forvildning. Især arterne S. siberica, S. tubergiana og S. non-scripta.

Alle vores Hippeastrum (ridderstjerne, "amaryllis") leveres forbehandlede. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi, at løgene opbevares køligt (< 13 grader) indtil slutningen af oktober. Derefter udplantes de i bede. Hvis du ønsker at sprede blomstringstiden, så opbevar løgene ved < 13 grader.

7≠¡P 16096 bifolia

16108 Narzisser ‘Ziva‘

Svgp_∆

!D)-O

16097 bifolia rosa

36110 Amaryllis ‘Apple Blossom’

Lille blå skilla og meget tidlig. Rigtig god mellem de røde blade fra en Ajuga reptans sammen med Crocus chrysanthus ‘Cream Beauty’.

Den rosa udgave af Scilla bifolia.

Skal plantes ved leveringen, blomstrer på 4 uger uden forbehandling eller kulde. Opbevar løgene køligt (< 10 grader), hvis du ønsker at plante dem senere på sæsonen. Så får du blomster i december! Duften vil tiltrække folk. Et must!

Klart rosa.

Svgp_∆

(E)O@

16102 litardierei

36112 Amaryllis ‘Bolero’

Twhp_

(E)O@

16105 mischtschenkoana

36113 Amaryllis ‘Charisma’

Vvf)o_∆

(E)O@

16103 siberica

36145 Amaryllis ‘Ludwig Dazzler‘

Lille, blå Scilla, som trives overalt. Du vil se dens blomster komme fra slutningen af april og de blomstrer længe. Stammer fra Kroatien.

(syn. Tubergeniana) Meget tidlig blomstring.

Et af de mest rustikke blomsterløg. Egner sig perfekt til forvildning.

Mørk rosa.

Rosa med hvidt.

Hvid.

(E)O@

Vvg)o_∆

Rød og hvid.

16104 siberica ‘Alba‘

36146 Amaryllis 'Minerva'

Vvg)o_∆

(E)O@

Den hvide sort af den kendte S. siberica.

Rød og hvid.

36114 Amaryllis ‘Red Lion‘

Sparaxis

Rød.

Lille løgplante der stammer fra fugtige og stenede egne i Sydafrika. Beskyt den med et tæt og tørt lag halm/strå i kolde egne.

ma~

(E)O@

36107 tricolor

36147 Amaryllis ‘Rilona‘

SChko

(E)O@

En blanding af alle farver. God i blandede bede. Kommer temmelig nemt igen, hvis den overlever vinteren. Beskyt den mod streng kulde.

Laksefarvet.


1 12

|

VE RVE R EXP ORT

36119 Amaryllis ‘Papillon’ Kuriøs form og farve.

36153 Amaryllis fyldt ‘Double White’ Super plante med hvide fyldte blomster. Skal opleves.

&E)O@

(E)O@

36131 Amaryllis fyldt ‘Aphrodite‘

Meget smuk, hvid-creme Hippeastrum med underfundige, lilla pletter. Min favorit lige nu!

36133 Amaryllis fyldt 'Elvas'

Rød og hvid, fyldt.

(E)O@

(E)O@

36149 Amaryllis fyldt ‘Benfica’

36125 Amaryllis fyldt ‘Red Peacock’

Mørkerød.

Rød, fyldte blomster.

(E)O@

(E)O@

36150 Amaryllis fyldt ‘Blossom Peacock’

36148 Amaryllis 'Chico' Delikat Amaryllis med et stærkt udtryk. Rød og grøn.

Hvide blomster, der bliver røde i blomsterbladenes kanter. Ekstremt dekorativ.

(E)O@

&E)O@

36151 Amaryllis fyldt ‘Dancing Queen’

36127 Amaryllis ‘Lemon Lime‘

Med rødhvide striber.

Gul med små blomster.

(E)O@

(E)O@

36152 Amaryllis fyldt 'Double Record'

36154 Amaryllis trompette ‘Estella‘

Rødt og hvidt spind. Pragtfulde, fyldte blomster.

Meget mørkrosa blomst med hvide striber på hvert blomsterblad.

(E)O@

*E)O@


| 113

index BLANDINGER ‘Adaggio’ © ‘Allégro’ © ‘Almere’ © ‘Altitude’ © ‘Amazonia’ © ‘Ameland’ © ‘Baltrum’ © ‘Bavaria’ © ‘Belcanto’ © ‘Blossom Ballet’ © ‘Borkum’ © ‘Bouquet des Mariés’ © ‘Calor del Amor’ © ‘Caprices de Mars’ © ‘Cécaréa’ © ‘Chaleur du Printemps’ © ‘Cinq Mousquetaires’ © ‘Classico’ © ‘Cocktail de la Passion’ © ‘Cocktail Limon Fraises’ © ‘Confetti’ © ‘Copains de Jo Jo’ © ‘Cornwall’ © ‘Couronnes Magiques’ © ‘Den Haag’ © ‘Double Dream’ © ‘Double Fantasy’ © ‘Double Fountain’ © ‘Double Joy’ © ‘Du Nord’ © ‘Dublin’ © ‘Early Glow’ © ‘Etoiles d’Andalusie’ © ‘Europa’ © ‘Fête de la Reine’ © ‘Fiesta Gitana’ © ‘Flamboyant’ © ‘Fredericia’ © ‘Fringed Pastel’ © ‘Gaité Printanier’ © ‘Golden Dawn’ © ‘Harmony’ © ‘Heiloo’ © ‘Hot Springs’ © ‘Jacqueline’ © ‘Jeannot’ © ‘Jubilée’ © ‘Kinky’ © ‘Lali’ © ‘Latido’ © ‘Le Mercantour’ © ‘Lexion’ © ‘Limmen’ © ‘Lizanne’ © ‘Loire’ © ‘Londres’ © ‘Lucette’ © ‘Lutétia’ © ‘Luxury Bells’ © ‘Mercure’ © ‘Moonlighting’ © ‘murillos ‘Helvetia’ © ‘Mystic Pink’ © ‘Nature’ © ‘Océanique’ © ‘Or et Sang’ © ‘Orion’ © ‘Parfum des Vosges’ © ‘Parmentier’ © ‘Pastel’ © ‘Perfect Match’ © ‘Perles de Printemps’ © ‘Phares Atlantiques’ © ‘Picardie’ © ‘Pink Mistery’ © ‘Pink Snowflakes’ © ‘Pinson’ © ‘Prélude’ © ‘Pretty Smile’ © ‘Prima Ille et Vilaine’ © ‘Provençale’ © ‘Quilts’ © ‘Reflections’ © ‘Reflets Veloutés’ ©

39 32 32 50 53 26 27 45 34 39 26 40 28 28 45 32 27 47 46 42 36 43 48 31 43 50 50 31 49 28 30 25 47 49 45 35 28 34 46 35 36 37 25 32 43 34 36 45 52 50 31 44 25 46 37 29 37 38 53 48 29 38 29 25 25 52 52 29 40 34 53 52 27 49 51 47 34 51 30 44 33 47 42 41

‘Romanov’ © ‘Royal’ © ‘Royal Anniversary’ © ‘Scala’ © ‘Simonszand’ © ‘Sorbet de Fruits Rouges’ © ‘Spectacle de Couleurs’ © ‘Spiekeroog’ © ‘Spring Dance’ © ‘Stars’ © ‘Sunlover’ © ‘Sunny Melody’ © ‘Sunny Side’ © ‘Sunset’ © ‘Suzanne’ © ‘Tapetta Primabella’ © ‘Tapis Magique’ © ‘Terschelling’ © ‘Texel’ © ‘Topaz’ © ‘Trelleborg’ © ‘Trio Ciclo’ © ‘Tuti Fruti’ © ‘Vanilla’ © ‘Verver 2007 Cinquantenaire’ © ‘Victory’ © ‘Ville d’Aix-les-Bains’ © ‘Ville d’Amnéville-les-Thermes’ © ‘Ville d’Auxerre’ © ‘Ville de Bayeux’ © ‘Ville de Beauvais’ © ‘Ville de Besançon’ © ‘Ville de Billy Berclau’ © ‘Ville de Blanquefort’ © ‘Ville de Bourges’ © ‘Ville de Creutzwald’ © ‘Ville de Doué-la-Fontaine’ © ‘Ville de Gagny’ © ‘Ville de Joinville’ © ‘Ville de la Baule’ © ‘Ville de Lussac’ © ‘Ville de Mâcon’ © ‘Ville de Malakoff’ © ‘Ville de Mandeure’ © ‘Ville de Maubeuge’ © ‘Ville de Mazamet’ © ‘Ville de Metz’ © ‘Ville de Riom’ © ‘Ville de Saint-Galmier’ © ‘Ville de Saint-Méen-le-Grand’ © ‘Ville de Senlis’ © ‘Ville de Toulon’ © ‘Ville de Vélizy’ © ‘Ville de Woippy’ © ‘Ville d’Illkirch-Graffenstaden’ © ‘Ville du Chesnay’ © ‘Ville du Neubourg’ © ‘Violet Sky’ © ‘Vlieland’ © ‘Vormischung Murillo’ © ‘Xanthic Stars’ ©

38 40 42 30 26 36 35 27 48 49 31 39 50 39 47 42 38 27 26 41 53 30 44 40 51 31 44 46 33 48 43 33 52 29 30 35 33 36 44 40 32 41 37 43 38 48 41 33 49 41 35 37 51 51 53 45 42 46 26 39 28

TULIPANER Abba 73 Abu Hassan 75 acuminata 68 Ad Rem 78 Akebono 78 Akela 75 Albert Heijn 75 Albion Star 69 American Dream 78 Ancilla 69 André Rieu 75 Angélique 83 Antoinetta 85 Apeldoorn 79 Apeldoorn Elite 79 Apricot Beauty 71 Apricot Emperor 70 Apricot Foxx 75 Apricot Parrot 84 Aquilla 81 Arabian Mystery 75 Art Deco 70 Artist 86

Atlantis 76 Attila 76 Augusta Taurinorum 75 Ballerina 80 Banja Luka 79 batalinii Bright Gem 68 Beauty of Apeldoorn 79 Beauty of Spring 79 Beauty Queen 72 Bellicia 81 Bellona 76 Bernadette 69 Bestseller 72 Big Chief 79 Big Smile 81 Black Beauty 76 Black Hero 83 Black Parrot 84 Blue Bell 76 Blue Herron 82 Blue Parrot 85 Blushing Apeldoorn 79 Blushing Beauty 81 Brasil 73 Bright Parrot 85 Bruno Liljefors 74 Burgundy Lace 82 Burning Calgary 74 Burning Heart 79 Calgary 75 Calibra 83 Calypso 70 Canasta 82 Candy Club 85 Cape Cod 70 Cape Town 75 Carl Linnaeus 76 Carnaval de Nice 83 Carnaval de Rio 76 Carrousel 83 Cassini Design 81 Cassini 76 Cassini Design 76 Charming Lady 83 Chato 83 China Town 86 Christine 80 Christmas Dream 72 Christmas Marvel 72 Christmas Sweet 72 Christmas Yellow 72 Cilesta 83 Claudia 80 clusiana chrysantha Tubergen’s Gem 68 Concerto 70 Cool Cristal 84 Coors 70 Corona 69 Cosmopolitan 72 Couleur Cardinal 72 Couleur Spectacle 85 Cummins 83 Curly Sue 83 Dance Line 73 Davenport 83 David Teniers 74 Daydream 79 Don Quichotte 76 Double Gudoshnik 83 Double Orange Emperor 73 Dreaming Maid 76 Dreamland 81 Dreamtouch 73 Early Harvest 69 Easter Moon 71 Easter Surprise 70 El Niño 81 Electra 74 Elegant Lady 80 Esperanto 86 Estella Rijnveld 85 Eternal Flame 73 Evita 73 Exotic Emperor 71 Fancy Frills 83

Fantasy 85 Fire Wings 80 Flair 72 Flaming Club 85 Flaming Kiss 75 Flaming Parrot 85 Flaming Spring Green 86 Flowerdale 70 Fly Away 80 Flyer 76 Fontainebleau 76 Formosa 86 Françoise 82 Freeman 73 Fringed Beauty 74 Fringed Elegance 83 Fringed Rhapsody 83 Fritz Kreisler 69 Fruitcocktail 81 Für Elise 70 Ganders Rhapsody 82 Garant 79 Garden Party 76 Gavota 76 Général de Wet 72 Georgette 85 Givenchy 83 Gold Dust 84 Golden Apeldoorn 79 Golden Artist 86 Golden Emperor 71 Gold Fever 84 Golden Tango 70 Graceland 86 Grand Prestige 70 Grande Perfection 76 Green Star 80 Green Wave 85 Groenland 87 Happy Family 86 Havran 77 Helmar 82 Hemisphère 76 Holland Chic 80 Holland Queen 76 Honky Tonk 68 humilis alba coerulea oculata 68 humilus Lilliput 68 Humoresque 71 Ice Cream 68 Ice Stick 69 Ivory Floradale 79 Jaap Groot 77 Jenny 72 Juan 71 Jumbo Beauty 77 Kees Nelis 77 Kingsblood 82 La Belle Epoque 73 Lady Jane 68 Lady Suzanne 77 Lasting Love 80 Leen van der Mark 77 Lighting Sun 79 Lilac Perfection 84 Lilac Wonder 68 Lilyfire 80 Lingerie 83 linifolia 68 Lion d’Or Elite 84 Little Beauty 68 Long Lady 82 Lydia 75 Macarena 80 Marein 75 Mariëtte 80 Marilyn 80 Marit 79 marjoletti 68 Mary Ann 70 Mascotte 84 May Time 80 Menton 82 Merlot 80 Merry Christmas 72


1 14

|

VE RVE R EXP ORT

Mickey Mouse 72 Miss Elegance 77 Mistress 77 Mistress Grey 77 Mme Corrie 70 Mona Lisa 80 Monsella 73 Monte Carlo 73 Monte Flame 73 Montevideo 77 Montreux 73 Mount Tacoma 84 Mr. van der Hoef 74 New Design 77 Night Club 86 No Risk 73 Ollioules 79 Orange Angélique 84 Orange Cassini 77 Orange Delight 75 Orange Elite 70 Orange Emperor 71 Orange Favourite 85 Orange Monarch 72 Orange Nassau 74 Orange Princess 74 Orange Toronto 86 Oscar 77 Pallada 77 Passionale 75 Peach Blossom 74 Pêche Melba 84 Peppermint Stick 68 Picture 82 Pieter de Leur 81 Pink Diamond 82 Pink Impression 79 Pink Perfection 72 Pink Prize 74 Pink Star 74 Pirand 71 Plaisir 70 polychroma 68 Portland 70 praestans Fusilier 86 praestans Shogun 86 praestans Unicum 86 Prairie Fire 77 Princeps 71 Princess Irene 72 pulchella violacea y.b. 68 Purissima 71 Purissima Design 71 Purple Dream 81 Purple Pride 79 Purple Prince 72 Québec 86 Queen of Marvel 74 Queen of Night 82 Queensland 84 Quidam 75 Rayka 77 Recreado 77 Red Alert 71 Red Emperor 71 Red Georgette 86 Red Princess 74 Red Revival 72 Red Spring Green 87 Rem’s Favourite 77 Renown 82 Riga’s Barricades 81 Robassa 71 Robinson 75 Rødhætte 70 Rosario 78 Rosy Dream 71 saxatilis 68 Schoonoord 74 Sensual Touch 84 Shirley 82 Showbizz 78 Showwinner 69 Silver Parrot 85 Silverstream 79 Sorbet 82

Spring Green 87 Spryng 78 Stresa 69 Strong Gold 78 Sugar Love 78 Sunny Prince 73 Sunshine Club 85 Super Parrot 85 Sweetheart 71 sylvestris 68 tarda 69 Ted Turner 75 Temple of Beauty 82 Tequilla Sunrise 78 Texas Gold 85 The First 69 The Mounties 78 Toronto 86 Très Chic 81 turkestanica 69 Uncle Tom 84 Unique de France 78 Upstar 84 Van Eijck 78 Vanilla Cream 78 Violet Beauty 82 Virichic 87 Washington 78 Webers Parrot 85 Weiße Berliner 86 West Point 81 White Dream 78 White Marvel 73 White Superior 78 White Triumphator 81 whittalii 69 Willem van Oranje 74 Willemsoord 74 wilsoniana 69 Windmill 81 World’s Favourite 80 Yellow Crown 69 Yellow Mountain 84 Yellow Present 78 Yellow Spider 69 Yellow Spring Green 87 Yokohama 73 Yonina 81 Zizou 71 HYACINTER Anne Marie 90 Apricot Passion 89 Atlantic 91 Blue Eyes 89 Blue Jacket 89 Carnegie 89 Champagne 89 Chrystal Palace 90 City of Haarlem 89 Deep Purple 90 Delfts Blue 89 Fondant 89 Gipsy Queen 89 Hollyhock 90 Ibis 90 Jan Bos 89 Mme Sophie 90 Multiflora Blå 90 Multiflora Blanding 90 Multiflora Hvid 90 Multiflora Rosa 90 Odysseus 90 Ostara 89 Paul Herman 89 Peter Stuyvesant 89 Pink Pearl 89 Pink Surprise 90 Sky Jacket 89 Soleil de Nuit 90 Spring Field 91 Spring Joy 91 Spring Story 91 Top Hit 90 Top White 90 White Pearl 91

Woodstock

89

KROKUSSER ancyrensis Golden Bunch 92 angustifolius 92 chrysanthus Advance 92 chrysanthus Blue Pearl 92 chrysanthus Cream Beauty 92 chrysanthus Goldilocks 92 chrysanthus Prince Claus 93 chrysanthus Snowbunting 93 chrysanthus Zwanenburg Bronze 93 Flower Record 92 Grand Maître 92 Gul 92 Jeanne d’Arc 92 Negro Boy 92 Pickwick 92 Queen of the Blues 92 Remembrance 92 sieberi Firefly 93 sieberi Spring Beauty 92 sieberi Tricolor 93 tommasinianus Barr’s Purple 93 tommasinianus Ruby Giant 93 Vanguard 92 versicolor Picturatus 93 NARCISSER Acropolis 95 Ambergate 98 Apricot Whirl 98 Ara 95 Avalon 96 Baby Boomer 100 Bantam 97 Barrett Browning 98 Bell Song 99 Big Gun 97 Bright Sun 97 Broadway Star 98 Camelot 97 Carlton 97 Cassata 98 Centanees 99 Changing Colors 99 Cheerfulness 95 Chinita 100 Dallas 100 Double Campernelles 100 Double Parfum de Neige 95 Dreamlight 98 Elisabeth Ann 95 Erlicheer 95 Fashion Parade 96 February Gold 95 Flower Record 97 Flowerdrift 95 Fortissimo 97 Goblet 97 Golden Bells 100 Golden Ducat 96 Golden Harvest 97 Golden Rain 96 Hawera 99 Ice Follies 97 Innovator 96 Intrigue 99 Jack Snipe 95 Jetfire 95 Johan Strauss 97 Kedron 99 La Belle 99 Lemon Beauty 99 Lemon Drops 100 Lingerie 96 lobularis 100 L’Or de Janvier 97 Loth Lorien 98 Love Day 97 Manly 96 Marjorie Hine 97 Mint Julep 98 Modern Art 97 Mount Hood 97 Obdam 96 Orangery 99

Papillon Blanc 99 Peeping Tom 95 Petit Four 96 Petrel 100 Pink Glorie 97 Pink Paradise 96 Piper’s End 98 Pipit 99 poeticus Actaea 100 poeticus recurvus 100 Prof. Einstein 97 Prototype 95 Quail 99 Reggae 95 Rip van Winkle 96 Sagita 98 Sailboat 99 Salome 98 Segovia 100 Sherbourne 96 Slim Whitman 98 Snowball 96 Spellbinder 98 Spring Pride 98 Stint 100 Suzy 99 Sweet Harmony 98 Tahiti 96 Taurus 99 tazetta Avalanche 100 tazetta Geranium 100 tazetta Grand Soleil d’Or 100 tazetta Minnow 100 Tête-à-Tête 95 Thalia 100 Toto 95 Tripartite 99 Wave 96 White Lion 96 Wisley 95 Yellow Cheerfulness 96 Zapollo 98 ANDRE LØG Allium aflatunense Allium atropurpereum Allium Blanding Allium caeruleum Allium christophii Allium Early Emperor Allium giganteum Allium Globemaster Allium Graceful Allium Hair Allium Ivory Queen Allium moly Allium Mount Everest Allium nigrum Allium Purple Sensation Allium schubertii Allium Silver Spring Allium sphaerocephalon Allium Summer Drummer Allium triquetrum Allium White Empress Amaryllis Apple Blossom Amaryllis Bolero Amaryllis Charisma Amaryllis Chico Amaryllis fyldt Aphrodite Amaryllis fyldt Benfica Amaryllis fyldt Blossom Peacock Amaryllis fyldt Dancing Queen Amaryllis fyldt Double Record Amaryllis fyldt Double White Amaryllis fyldt Elvas Amaryllis fyldt Red Peacock Amaryllis Ludwig Dazzler Amaryllis Minerva Amaryllis Lemon Lime Amaryllis Papillon Amaryllis Red Lion Amaryllis Rilona Amaryllis trompette Estella Anemone blanda Blå Anemone blanda Blanding

102 102 103 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 111 111 112 112 111 111 112 103 103


| 115

index Anemone Charmer Anemone De Caen Anemone De Caen bicolor Anemone Hollandia Anemone Mr. Fokker Anemone Ste. Brigitte Anemone Sylphide Anemone The Bride Anemone White Splendour Arum italicum Bellevalia Pycnantha Bellevalia romana Camassia cusickii Camassia leichtlinii Alba Camassia leichtlinii Blue Melody Camassia leichtlinii Caerulea Camassia leichtlinii semiplena Camassia quamash Chionodoxa forbesii Pink Giant Chionodoxa luciliae Chionodoxa luciliae Alba Chionodoxa sardensis Corydalis solida Cyclamen coum Cyclamen hederifolium Cyclamen hederifolium Album Dichelostemma congestum Dichelostemma ida-maia Dracunculus vulgaris Eranthis hyemalis Eremurus bungei Eremurus robustus Eremurus ruyter Brutus Eremurus ruyter Cleopatra Eremurus ruyter Emmy Ro Eremurus ruyter Image Eremurus ruyter Oase Eremurus ruyter Romance Erythronium Pagode Freesia Blanding Fritillaria aureomarginata Fritillaria hermonis armana Fritillaria imperialis Aurora Fritillaria imperialis Lutea Fritillaria imperialis Rubra Fritillaria Ivory Bells Fritillaria meleagris Fritillaria michailovskyi Fritillaria persica Fritillaria raddeana Fritillaria Rascals Beethoven Fritillaria Rascals Chopin Fritillaria uva-vulpis Galanthus nivalis Galanthus nivalis Flore Pleno Galanthus nivalis Viridi-apice Gladiolus byzantinus Hermodactylus tuberosus Hyacinthoides hispanica Bl책 Hyacinthoides hispanica Blanding Hyacinthoides hispanica Hvid Hyacinthoides hispanica Rosa Hyacinthoides non scripta Ipheion uniflorum Ipheion uniflorum Rolf Fiedler Iris bucharica Iris Cantab Iris danfordiae Iris hollandske Apollo Iris hollandske Blanding Iris hollandske Blue Magic Iris hollandske Eye of the Tiger Iris hollandske Golden Harvest Iris hollandske Saturnus Iris hollandske Telstar Iris Katharine Hodgkin Iris reticulata Iris reticulata Hercules Iris reticulata Natasha Ixia Blanding Leucojum Gravetye Giant Leucojum vernum Lilium candidum Lilium henryi Lilium martagon

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 106 107 107 107 107 107 108 108 108 108 109 107 107 108 108 108 107 108 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109

Lilium martagon Album 109 Lilium martagon Arabian Night 109 Muscari armeniacum 109 Muscari armeniacum Blue Spike 109 Muscari armeniacum Dark Eyes 109 Muscari armeniacum Fantasy Creation 109 Muscari armeniacum Valerie Finnis 109 Muscari botryoides Album 109 Muscari botryoides Superstar 109 Muscari comosum 110 Muscari Golden Fragrance 110 Muscari latifolium 110 Muscari Mount Hood 110 Muscari Pink Sunrise 110 Muscari Sky Blue 110 Narcisser Ziva 111 Nectaroscordum siculum 110 Ornithogalum arabicum 110 Ornithogalum magnum 110 Ornithogalum nutans 110 Ornithogalum umbellatum 110 Puschkinia libanotica 110 Puschkinia libanotica Alba 110 Ranunculus Blanding 110 Scilla bifolia 111 Scilla bifolia rosa 111 Scilla litardierei 111 Scilla mischtschenkoana 111 Scilla siberica 111 Scilla siberica Alba 111 Sparaxis tricolor 111


Piktogrammer

Størrelse af løgene i cm

Plantedybde Toppen af løget i jordoverfladen

Plantedybde

Højde i cm

Krave på løget i jordoverfladen

Naturalisering

Diameter af blomster i cm

Flerårig blomstring

Blomstringsperiode

Naturalisering

(se tabel over blomstringstider)

Naturlig spredning

Blade

Modstandsdygtig over for frost

Mørk

Modstandsdygtig ned til 0˚ C.

Blade

Modstandsdygtig over for frost

Stribet

Modstandsdygtig ned til -5˚ C.

Blade

Modstandsdygtig over for frost

Marmoreret

Modstandsdygtig ned til -15˚ C.

Antal pr. m2: kun løg plantes

Jordfugtighed Foretrækker en godt drænet jord

Antal pr. m2: med bunddække

Jordfugtighed Foretrækker en fugtig jord

Anbefaled for snit

Jordfugtighed

Anbefales meget til

Foretrækker en meget fugtig jord

Anbefaled for snit

Kræver sur jord

Anbefales stærkt

Opbinding til stok anbefales, hvis den plantes alene

Kræver muldjord

Kan benyttes i kummer

Til indendørs dyrkning

Duft

Sol/Skygge

Duftende

Foretrækker sol

Duft

Sol/Skygge

Kraftigt duftende

Foretrækker halvskygge

Plantedybde i cm

Sol/Skygge Foretrækker skygge

Stempler Mekaniseret udplantning

Vores specialiteter

Sort, som vi kan plante med vores plantningsmaskine

Anno

Anbefales stærkt

Erhvervelse fra før 1900 eller naturlig sort

Sort, som vi anbefaler

Nyheder Introduktion i år

ECO ECO

Sort, som også fås fra økologisk dyrkning


Verver Export De Kolk 4b 1645 VM Ursem Hollande Tlf: 00 31 72 505 1481 Fax: 00 31 72 505 3777 E-Mail: info@ververexport.nl Internet: www.ververexport.nl

For et besøg i blomstringstiden

De største størrelser

3X

Indiskutabel TOPkvalitet

€ 48H

Vi holder hvad vi3X lover

3X 48H1 2 Teknisk rådgivning 3 4

3X

48H

3X

48H

31X 2 48H 1 2 Vores 3 4 website på3X 3 4 Internettet guider dig i dine valg

1

2

3

4

Mange 3 X nyheder og nye blandninger 31 42

Tre nye sorter som gave 1

2

3

4

1 3X

2 4

Levering i 48H gratis plastkasser € 1 2 Rådgivning ved 3 4 telefonen

3X

48H

3

4

Genlevering indenfor 48 1 2 hvis nødvendigt timer 3

48H

Forsendelse pr. område 3X 1 2

48H

3

4

Vores forårsfester

48H 1

2

3X

1

2

“Vi 3 har 4 opdaget at kundekredsen, som 3 4 vokser hvert eneste år, har valgt at promovere Verver Exports “værdier”.

Det er en garanti for din succes med forårsog sommerblomstring. Bed altid om dem...”

48H

DESIGN: WWW.SAZZA.NL

X

2 4

48H

€ X

1 3

For1 det 2 bedste pris/ kvalitetsforhold 3 4

Automne 2012 DK  

Automne 2012 DK

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you