Page 4

”Nä, jag ska inte bli någon lärare, jag ska bli något där man kan tjäna pengar”. Så tänkte Mimmi Rönnqvist i slutet av gymnasiet. Nu studerar hon sin åttonde termin på ämneslärarprogrammet och är ny ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, LR Stud.

MÅLMEDVETEN MIMMI: ”VI MÅSTE VARA TYDLIGA – FÅR INTE VIKA NER OSS” – Min telefon har plingat oavbrutet de senaste 24 timmarna, säger Mimmi Rönnqvist och sätter sin mobil på ljudlöst när vi slår oss ner i Humanisthusets blå soffor. Det är i början av mars och knappt ett dygn har gått sedan hon valts till ordförande i LR Stud. Många vill veta vad som kommer stå i fokus under valåret 2017/18, och uppmärksamheten har inte låtit vänta på sig. DET ÄR SNART FYRA ÅR sedan hon flyttade från Boden till Umeå för att studera till ämneslärare i historia och samhällskunskap. Länge fanns lärare inte ens med på listan över tänkbara utbildningar, delvis av ekonomiska skäl. Men så småningom började hon se fördelarna med yrket, till exempel att få träffa unga människor med roliga idéer och tankar, kunna vara ledig med sina egna barn på skollov och helger, och att det finns gott om jobb. – Jag insåg väl det att tjäna pengar och tjäna pengar, det beror väl lite på vad man är ute efter i livet, och jag värnar mycket om en trygg tillvaro. Jag tycker om människor, och att berätta för någon som inte förstår tills personen i fråga förstår är ju typ det roligaste och mest givande man kan göra.

innan hon kände att hon hittat rätt. Hon trivdes men såg också stor förbättringspotential. Att se möjligheter istället för hinder, och engagera sig för att åstadkomma positiva förändringar, är ett starkt personlighetsdrag hos Mimmi. Det räcker inte att bara tycka att något borde vara annorlunda, man måste agera. Därför hörde hon sommaren 2015 av sig till LR Stud. – Jag sa ”jag har jättemycket energi, jättemycket engagemang som vill ut. Vad kan jag göra hos er, hur kan jag engagera mig? Redan samma höst startade hon tillsammans med en annan student LR Stud Umeå.

DET DRÖJDE INTE LÄNGE

LR STUD ARBETAR med utbildningspolitik och fackliga frågor, och strävar efter en bättre grund- och gymnasieskola och bättre kvalitet på högskoleutbildningarna för lärare och studie- och yrkesvägledare. I föreningen finns omkring 22 000 av Sveriges lärarstudenter. Förra året skrev de motionen ”ut med vinstintresse, in med utbildningsfokus i skolan” som de skickade till Lärarnas Riksförbund, LR. – Nu driver LR aktiv politik mot aktiebolag och vinstintressen i skolan, bland annat i re-

4

Namn: Mimmi Rönnqvist. Ålder: 24 år. Studerar: Ämneslärare i historia och samhällskunskap. Kommer från: Boden. Fritidsintressen: Engagerad i flera olika föreningar, spelar fotboll i Guif Umedalen. Klarar mig inte utan: Ost. Jag med tre ord: Positiv, strukturerad och målmedveten. Favoritmat: Pasta och ost – två grundingredienser som uträttar stordåd ihop missvar på en utredning om vinster i välfärden som regeringen beställt. Det var vi i LR Stud som drev frågan i stora LR, så vi kan verkligen påverka och det är jätteroligt. MIMMI ANSER ATT LR STUD har

en viktig roll i den svenska utbildningsdebatten. Hon önskar dock att fler studenter skulle uttrycka sina åsikter och arbeta för att göra utbildningarna bättre. Till exempel måste alla ta större ansvar för att kursutvärdera, för att kommande årskullar ska få det bättre, menar hon. – Problemet är inte att studenterna inte förstår den progressiva grejen med kursutvärderingar, utan att det känns som att lärosätena inte tar dem på allvar, och det är ju tråkigt. Men det kommer ändå inte bli bättre om man inte engagerar sig. Vi är de enda experterna som finns på hur det är att gå lärarutbildningarna för det är vi som gör det. Det är vi som kan påvisa vad som är fel, vilka brister vi upplever och vad vi behöver när vi kommer ut.

FÖRUTOM ORDFÖRANDEPOSTEN i LR Stud sitter Mimmi med i flera andra styrelser i olika föreningar. Hon har ända sedan lågstadiet spelat fotboll och under perioder även varit lagkapten. Att jobba som ett lag mot ett gemensamt mål och dra nytta av varandras styrkor har hon tagit med sig från fotbolls-

planen till de olika föreningarna hon nu är verksam i. Argumentationsförmågan och ledaregenskaperna har hon utvecklat och finslipat under många år, och det är en av faktorerna som tagit henne dit hon är idag. Som yngst i en stor familj med lärare som föräldrar och med många syskon krävdes en bra övertalningsförmåga för att få sin vilja igenom, och knepen utnyttjade hon även utanför hemmet. – Det snackades lärarsnack hemma, så jag visste ju vad jag skulle säga för att övertala mina lärare redan när jag var liten, och kunde uttrycka mig på ett ganska vuxet sätt. I PRINCIP VARJE ÅR under hela skolgången har hon innehaft rollen som elevrådsordförande. Att vara tydlig med sina åsikter är inte alltid populärt, och det hände säkert att vissa lärare ledsnade ibland, berättar Mimmi. – Jag kan tänka mig att det kan vara jobbigt att ha lärarbarn i klassen, men väldigt roligt också. Man tycker ju inte så himla jobbiga saker i lågstadiet. Jag kan tänka mig att jag kanske gnällde på att det blev lång kö i matsalen när alla skulle gå och äta samtidigt. Det är ju inte en så himla jobbig sak för en rektor att ta hand om. Det är ju inte som nu när vi vill påverka en hel marknadsstruktur i samhället, det är en betydligt större grej att gnälla om. MIMMI MENAR ATT DET ofta finns ett negativt tonfall när man pratar om lärare, och hon har stött på många invändningar när hon berättat vad hon studerar. Invändningar som säkert kan skrämma bort nyfikna studenter från utbildningen. Nära var fjärde student hoppar av, vilket är problematiskt eftersom behovet av legitimerade, duktiga lärare är stort. – Jag får ofta höra ”oj, stort av dig, men hur orkar du det och varför?” och ”oj ni har så dålig lön” och blablabla. Det finns jättemycket att göra. Vi måste kämpa för att visa vad vi kan och visa att den svenska skolan är så viktig så vi måste lägga mer resurser helt enkelt. För det är ekonomi det kommer ner till, och att fler måste vilja bli lärare och att fler måste vilja fortsätta som lärare. Jag upplever att LR Stud tas på stort allvar i skoldebatten, men vi måste vara där och vi måste vara tydliga. Vi får inte vika ner oss. TEXT OCH FOTO: VENDELA WIKSTRÖM

PEDAGOG / VERTEX  3:  2017

Vertex nr 3 2017- Bilaga  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 3 2017- Bilaga  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement