Page 95

94-95 те, интегрална съставна част на BMW i ще бъдат и допълнителните мобилни услуги, които ще могат да бъдат ползвани в и извън автомобила.

И двата автомобила BMW i3 и BMW i8 ще се произвеж-

дат във фабриката на BMW в Лайпциг, която ще се превърне в център на компетентност за производството на електрически и хибридни технологии. В нея до 2013 г. ще бъдат инвестирани 400 млн. евро и ще бъдат отнови 800 работни крити места. Произ-

ството на автомобилите BMW i ще е CO2 неутрално и ще е базирано на възобновяеми ресурси. В момента компанията проучва възможностите за изграждане на собствени ветрогенератограниците на ри в завода.=

вод-

Versus

The automotive e-magazine

AUTO

Profile for VS AUTO

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

Advertisement