Page 85

84-85 лност визията си за моби я ав ст ед пр up ro BMW G на два овната премиера ет св с съ о ет щ от бъде t и BMW ила BMW i3 Concep об ом т ав и лн уа т концеп ктерат основните хара ри т нс мо де Те t. ep i8 Conc с елекрийни автомобили се е ит рв пъ на и ристик д BMWi, от новия суб-бран не ва иж дв за о ск триче ра сът въведени на паза да бъ да ои ст ед пр които г. г. и BMW i8 през 2014 13 20 ез пр i3 W BM но ответ

Versus

The automotive e-magazine

AUTO

Profile for VS AUTO

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

Advertisement