Page 77

76-77

Е

кипът на Vilner е бил изправен пред голямо предизвикателство, след като руски олигарх, пожелал да запази анонимност, е поискал да бъдат преобразени коренно дв а джипа Defender Experienc e, които той и неговите гости ще използват в личнит е му ловни стопанства. Българското къстъм ст удио веднага е приело предизв икателството и се е зае ло с на пръв поглед непосилна та задача да превърне дв ата офроудъра, използвани за

Versus

The automotive e-magazine

AUTO

Profile for VS AUTO

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

Advertisement