Page 52

Тунинг /// Chevrolet Camaro

С

ъгласете се с мен, че това Chevrolet Camaro от ‘68 г. изглежда повече от фантастично. Пол Банкс е на 33 години и е собственик на автомобила. Взима го от мор-

га и успява да го върне обратно към живота. С течение на времето автомобилът претърпява купища промени. В даден момент от развитието му е даден на търг за продажба. За жалост или ра-

дост на собственика никой не иска да даде много пари за подобен автомобил и Пол решава да го запази за себе си. Последната модификация е наречена “Cherry Bomb” като резултатът може да

Profile for VS AUTO

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

Advertisement