Page 51

50-51 Същински звяр! Това е автомобил за истински ценители и прахосници. Представете си как бихте се чувствали зад волана на подобен автомобил. Ръцете ви ще се потят обилно, чувството за превъзходство ще надделее и най-вече адреналинът е достигнал и последната гънка на вашия мозък , който е готов да изригне като вулкан всеки момент ако не натиснете педа ла до крайно положение. А ние не искаме да ви събираме мозъка от ламаринит е на колата.

Versus

The automotive e-magazine

AUTO

Profile for VS AUTO

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

Advertisement