Page 41

40-41

и на пазара в наш е ит бр до йна едни от я, ите на Volvo са мата конкуренци ля го на т пъ и Безспорно камион ек зват вс развиват и пока . Най-мощният ка ра за па на е дни. Те винаги се ит водещ укти са едни от е с технически ха и во ри го на че техните прод а разход ма увеличение на ни транспортни ож сл и е т ки еж мион в света ня т на найито отговорят рактеристики, ко lvo Trucks FH16 750. Vo о т во но е ва То задачи.

Versus

The automotive e-magazine

AUTO

Profile for VS AUTO

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

Advertisement