Page 16

Новини

Rimac избраха Vilner Вече и хърватите мо гат да се гордеят с техен суперавтомобил. Rimac Co ncept One е дело на хърватска та компания Rimac Automob ili, чийто интериор е подгот вен от българското тунинг студио Vilner. Той бе предст авен на автомобилното из ложение във Франкфурт. Co ncept One

Profile for VS AUTO

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

VS AUTO ISSUE 11  

The Automotive e-magazine

Advertisement