Page 1

Naujienos „Versus aureus“ skaitytojų klubo naujienlaiškis Nr. 47, 2009 m. liepos 7 d.

Mingailė Apulskytė

Tuščių kišenių žodžiai Versus aureus, 2009 72 p., 13x21 cm, minkšti viršeliai

Paţinimas – ţmogaus (dvasios) lemtis. Kitaip tariant, ţmogus „pasmerktas“ paţinti. Bet ką tai reiškia kasdienybėje, pasyviai susitaikant su viskuo, kas mus ištinka? Ar dar gyva mūsų jausmo ir mąstymo aistra? Toji kelionė paţinimo link – nuostaba ir baimė, o kartu viltis nusiplėšti nuo savęs chimeriškąją prarasties kaukę, būti (tapti) „bet kuo“...

7 .5 0 L t

Vidutinė kaina knygynuose: 10.40 Lt

Į E. PARDUOTUVĘ

Albinas Galinis

Pažinimas

... Būna kišenės persipildo ţodţių, garsų, kvapų, vaizdų, o labiausiai – minčių bei tikėjimų. Ir tuomet gimsta abejonė. Minčių kojos sulūţta, tikėjimo ţemė prasiveria ir tu smingi ţemyn. Nuolatinis kritimas. Kišenėse apsigyvena tuštuma. Ir po kurio laiko supranti, jog vieninteliai tavo ištikimi draugai – tai natūralumas, nuoširdumas, juokas ir – ţaidimas.

Versus aureus, 2009 64 p., 13x21 cm, minkšti viršeliai

7 .5 0 L t

Vidutinė kaina knygynuose: 10.40 Lt

Į E. PARDUOTUVĘ


Naujienos „Versus aureus“ skaitytojų klubo naujienlaiškis Nr. 47, 2009 m. liepos 7 d.

Dalia Urnevičiūtė

Leona

Versus aureus, 2009 152 p., 14x21 cm, kieti viršeliai

1 4 .2 0 L t

Novelių rinkinyje „Trys gyvenimai“ trys paraleliai egzistuojantys herojų (daţniausiai – moterų) „gyvenimai“, anot autorės, tai: asmenybės raiška (veikiau – slėpimasis) tarp svetimųjų, intensyvus emocinis ryšys su mylimais artimaisiais ir pagaliau – kūrybinis, pasąmoninis procesas. Bet šioje knygoje skaitytojas atras kur kas įvairesnę asmenybės tipaţų, ţmogiškų santykių, emocinių patyrimų paletę.

Vidutinė kaina knygynuose: 19.50 Lt

Į E. PARDUOTUVĘ

Astrida Petraitytė

Leona

Versus aureus, 2009 136 p., 14x21 cm, minkšti viršeliai

Dalios Urnevičiūtės „Leona“ – maţasis romanas, pasakojantis keturių moterų kartų kasdienes istorijas. Tai moterų karalija, kur itin svarbūs ţmogiškieji ryšiai, etinės vertybės, jauki ir rami atmosfera, kasdienė kantrybė, supratimas ir meilė.

1 0 .9 0 L t

Vidutinė kaina knygynuose: 15.00 Lt

Į E. PARDUOTUVĘ


Naujienos „Versus aureus“ skaitytojų klubo naujienlaiškis Nr. 47, 2009 m. liepos 7 d.

Tadas Šidiškis

Velniakalnių kraštas Versus aureus, 2009 144 p., 14x21 cm, minkšti viršeliai

1 2 .0 0 L t

Vidutinė kaina knygynuose: 16.50 Lt

Į E. PARDUOTUVĘ

Knygoje „Velniakalnių kraštas“ pristatomi trijų Lietuvos rajonų: Pasvalio, Pakruojo ir Joniškio medţiaga. Tai senosios Ţiemgalos teritorijos pietinė dalis. Puikiai ţinodamas visos Lietuvos mitologijos objektus, autorius išskiria Šiaurės Aukštaitijos paminklų savitumą ir gausiai naudoja J. Šliavo surinktą medţiagą. Nemaţai vietovių Tadas Šidiškis surado ir aprašė pats.


Netrukus išleisime „Versus aureus“ skaitytojų klubo naujienlaiškis Nr. 47, 2009 m. liepos 7 d.

Hermann Kurzke

Shigeo Haruyama

Thomas Mannas. Gyvenimas kaip kūrinys

Tikroji sveikata prasideda galvoje Japonų sveiko ir ilgo gyvenimo biblija

Versus aureus, 2009

Versus aureus, 2009

Knygos autorius per įvairių smulkmenų, intymių gyvenimo akimirkų nuotrupas itin įdomiai pateikia Thomo Manno biografijos detales, dar iki šiolei neaprašytas, neskelbtas ir daugeliui, be abejonės, neţinomas. Net pasitelkdamas tylias aistras ir meiles – jų rašytojas tikrai nestokojo – H. Kurzke padeda geriau suvokti biografijos vingius, per karą ir tremtį patirtus sukrėtimus, išgyvenimus.

Knygos autorius Japonijos medicinos mokslų daktaras Shigeo Haruyama nori įrodyti, kad, tinkamai naudojantis laimės hormonais, ţmogus galėtų gyventi sveikas nevartodamas vaistų ir kitų dirbtinių produktų, išvengti vėţinių, širdies ir kraujagyslių ligų. Naudodamasis moderniosios Vakarų medicinos ţiniomis autorius taip pat nagrinėja sveikatos ir ilgo gyvenimo, ţmogiškosios laimės ir būties tikslus, paremtus Rytų gyvenimo filosofija.

SK_naujienlaiskis_liepa  
SK_naujienlaiskis_liepa  

„Versus aureus“ Skaitytojų klubo naujienlaiškis Nr. 47, 2009 m. liepos 7 d.

Advertisement