Issuu on Google+

   

 

Examen  Kerstmis  4ec1             Leerstof  voor  het  examen  Fysica.                                                                       Examen  op  6  december  

 

1  


Hoofdstuk  1:    Krachten                

1)  kracht   1.1  Systeem   ≈  voorwerp,  persoon  

       

1.2  Effect  van  een  kracht   Statisch:  vervorming     Dynamisch:  versnelling  of  vertraging   Of  richtingsverandering     1.3  Soorten  krachten         Contactkrachten:  aanraking  is  nodig  voor  kracht   (vb.  Spierkracht)     veldkrachten:  aanraking  is  niet  nodig  voor  kracht   (vb.  Zwaartekracht)     1.4  Krachten  meten       Symbool:  F   Eenheid:  [F]=Newton=N   Kracht  is  een  vectorieel  karakter-­‐>  kracht  heft  een  grootte,   richting,  zin  en  aangrijpingspunt   Voorstelling  van  een  kracht:  

 

2  


1.5  krachten  optellen  

Oefeningen  krachten:  HB  pg  18  

 

3  


4  


Leerlingenproef:  verband  tussen  massa  en  zwaartekracht    

m (kg)

F (N)

0,050 0,100 0,150 0,200 0,250

0,50 0,90 1,40 1,90 2,40

đ??š! (đ?‘˜đ?‘”) đ?‘š

Gemmidelde= 10 N/kg Als grafiekĂ ďƒ  rechte door de oorsprong Er is dus een rechtevenredig verband Ă ďƒ 

!! !

= constante

deze constante verhouding noemen we: zwaarteveldsterkte of g eenheid g = 9,61 N/kg Formule: đ??š! = đ?‘š. đ?‘”  ;  đ?‘š =

 

!! !

 ;  � =

!! !

5  


2)  Zwaartekracht   2.1)  bestaan  van  zwaartekracht   symbol: Fz eenheid [Fz]=Newton=N richting is altijd verticaal en de zin is naar de aarde ` Oefeningen  zwaartekracht:  hb  pg  26  

 

6  


examen fysica