Page 1

LEONARD 2016/2017


Leonard | Tuttugu og fimm ára afmæli

JÓL

pan san o arm ban d [stál e ða gyl lt ] fu l lt v e rð: 1 3.9 0 0 k r. j ó l at i l b o ð: 9.9 0 0 k r.

b i e l l a p i cco lo h á l s m e n & b i e l l a p i cc o lo e yrn alo k k ar [s e t t ] fu l lt v e rð: 2 2 .800 kr . j ó l at i l b o ð: 1 5 .9 00 kr .


si m e ri h ál sm e n & si me r i p i cco lo e yrn alo k k ar [s e t t ] fu l lt v e rð: 33.8 0 0 k r . j ó l at i l b o ð: 2 3.5 0 0 kr .

m o d e n a q uad rato arm ban d [stál e ða gyl lt] fu l lt v e rð: 1 6 .9 0 0 kr . j ó l at i l b o ð: 1 1 .9 0 0 kr .

---------

25 ára ---------

Verð í bæklingnum er birt með fyrirvara um myndabrengl eða prentvillur. | Prentun: Ísafold | Útgefandi: Leonard ehf.

ÓLATILBOD


Flóra S I L F U R S K A R T

L E O N A R D

Armbandið Flóra er skreytt með sjö áhengdum gripum sem Eggert Pétursson og Sif Jakobs hafa hannað fyrir Leonard á undanförnum árum, til styrktar börnum. Armband með einum grip: 12.500 kr. Hver stakur gripur til viðbótar: 5.500 kr.

KRINGLUNNI


Áralöng samvinna Leonard við Eggert Pétursson og Sif Jakobs:

F

Til styrktar góðum málefnum

rá 2008 til 2014 hönnuðu Eggert Pétursson listmálari og Sif Jakobs gullsmiður og skart­gripa­hönnuður silfurskartgripi fyrir Leonard. Gripirnir hafa notið mikilla vin­ sælda en allar hugmyndirnar eru sóttar í íslenska jurtaríkið – Flóru Íslands. Skart­grip­irnir hafa verið seldir til stuðnings tómstundastarfi barna sem hafa verið að berjast við erfið veikindi eða fötlun. Árið 2008 var það hjartarfi til stuðnings Neist­ an­ um, styrktarfélagi hjartveikra barna, árið 2009 blálilja sem

Skartgripir sérhannaðir af Eggerti Péturssyni list­málara og Sif Jakobs gullsmið fyrir Leonard.

Sóldögg 2010 | Verð: 12.500 kr.

Grámulla 2013 | Verð: 12.500 kr.

Blind börn á Íslandi nutu góðs af, síðan kom sóldögg árið 2010 til stuðnings tómstundastarfi fyrir börn með sykursýki, á vegum Dropans, smjörgras 2011 en þá var stutt við Félag áhugafólks um Downs-­ heilkenni, ljósberi 2012 til styrktar gigt­ veikum börnum, grámulla 2013 en þá var stutt við íþróttastarf barna hjá Íþrótta­ félagi fatlaðra og loks gullkollur 2014 til stuðn­­ings Einstökum börnum. Hvert félag hefur fengið eina til tvær milljónir króna í sinn hlut.

Hjartarfi 2008 | Verð: 12.500 kr.

Smjörgras 2011 | Verð: 12.500 kr.

Gullkollur 2014 | Verð: 12.500 kr.

Ár hvert voru þjóðþekktir Íslendingar fengn­ir til að afhenda fyrsta eintakið: Dorrit Mouss­ aieff, Vigdís Finnbogadóttir, Páll Ósk­­ar Hjálmtýsson, Stefán Hilmarsson, Jón Jóns­­son, Ólafur Stefánsson og Þorgrímur Þrá­ins­­son. Skartgripirnir eru fáanlegir í verslun Leonard en þeir hafa verið mjög vinsælir til gjafa, bæði um jól og á öðrum tímum ársins.

Blálilja 2009 | Verð: 12.500 kr.

Ljósberi 2012 | Verð: 12.500 kr.

Flóra armband | Verð frá 12.500 kr.


1. 1. 1.

1.

2. 2.

2.

3.

3.

3.

3. lokkar hálsmen. Rauðagulls Rauðagulls silfur / 13.900 / 13.900 kr./ 2. kr. Hrafn 2. kr. Hrafn lokkar / 6.500 / 6.500 kr. /25.000 3.kr.Hrafn 3. Hrafn hálsmen hálsmen / 25.000 / 25.000 1. Hrafn Raven 1. Hrafn Raven 204hálsmen. 204 rg /13.900 rg2./13.900 kr.gyllt kr. 2.gyllt Raven 2.silfur Raven 104 104 / 6.500 6.500 kr. 3. Raven 3. Raven 210 210 /25.000 kr. kr. 4. Falcon 4. Falcon 306 306 / kr. 13./

armband 13.400 /402 kr. 5. Fálki Fálki hringur hringur / Raven 8.500 / 212 8.500 kr. 6.34.400 kr. Nanook 6.34.400 Nanook hálsmen /7. 34.400 kr.407 Nanook 7. Fálki Nanook hringur. Svart de hálsmen. Rauðagulls gyllt silfur /8.500 13.900 kr. 2. Hrafn lokkar /Ice 6.500 kr. 3. Hrafn hálsmen / 25.000 4. 5. Falcon 5. /13.400 / 104 8.500 kr. kr. 6. Nanook 6. Nanook Ice 212 /210 //25.000 kr. 7. Nanook Nanook Ice Ice 407 // 18.200 / 18.200 kr. kr.Svartur 1. Hrafn Raven 204 rg /13.900 kr.armband 2./402 Raven 104 /kr. 6.500 kr. 3. 210 /25.000 kr. kr. 4. Falcon 306 /7.kr. 13.400 kr. 1. Raven 204 rg /13.900 kr.Falcon 2. Raven / 5. 6.500 kr. 3. Raven kr. 4.34.400 Falcon 306 13.400 kr. hringur.

/8. 18.200 /8. 18.200 kr.Nanook 8. Tuttu 8. Tuttu hálsmen hálsmen / 38.400 /kr. 38.400 kr.7. 9. kr. 9. Tuttu hringur hringur /10. 16.800 //10. 16.800 kr. 10. kr. Bond 10. Bond hringur hringur / 8.500 / 8.500 kr. 11. kr.403 11./ Bo h armband /402 13.400 5.kr. Fálki /kr. 8.500 kr. Nanook hálsmen /Tuttu 34.400 kr. 7. Nanook hringur. Svartur Tuttu Tuttu 206 206 38.400 /Ice 38.400 kr./6. 9. Tuttu 9. Tuttu 403 403 /7. 16.800 / 16.800 kr. kr. Bond Bond 401 401 / 8.500 / 8.500 kr.demantur kr. 11. Bond 11. Bond 403 / Bond 9.300 9. 5. Falcon / 8.500 6.hringur Nanook Ice 212 34.400 Nanook Ice 407 / 18.200 kr. 5. Falcon 402 /kr. 8.500 kr. 6. 212 /kr. 34.400 kr. Nanook Ice 407 18.200 kr. /8.18.200 kr. 206 8. Tuttu hálsmen / 38.400 kr.403 9. Tuttu hringur 16.800 kr. 10. Bond hringur / 8.500 kr.403 11. hringur Tuttu 206 / 38.400 kr. kr. 9. Tuttu 403 / 16.800 kr. kr./10. Bond 401 / 8.500 kr. kr.11. Bond / Bond 9.300 kr. kr. / 8. Tuttu / 38.400 9. Tuttu / 16.800 10. Bond 401 / 8.500 11. Bond 403 / 9.300


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

9.300 kr. 12.304 Cygnus armband. silfur /205 25.000 kr. 13. 12. Cygnus ox 39.400 kr. Oxideraรฐ 13. Cygnus / 16.450 kr.Cygnus hรกlsmen / 15.400 14. Cygnus Gyllt208 silfursg/ 15.400 kr.kr. 14. Cygnus 209 gkr./ 14.900 kr. hรกlsmen. 15. Cygnus / 57.500 15. Cygnus hรกlsmen. Gyllt silfur / 57.500 kr.


sifjakobs.com


CORTE PICCOLO HÁLSMEN Frá 27.900 kr.

CORTE PICCOLO EYRNALOKKAR Frá 24.900 kr.

CORTE ARMBAND Frá 44.900 kr.

CORTE GRANDE EYRNALOKKAR Frá 41.900 kr.

CORTE GRANDE HRINGUR Frá 32.900 kr.

CORTE BAGUETTE HRINGUR Frá 16.900 kr.

sifjakobs.com


RUFINA HÁLSMEN Frá 17.900 kr.

FELLINE EYRNALOKKAR Frá 30.900 kr.

FELLINE ARMBAND Frá 45.900 kr.

RU F I N A E Y R N A L O K K A R Frá 21.900 kr.

RUFIN A P I C C O L O H R I N G U R Frá 21.900 kr.

FELLINE PICCOLO HRINGUR Frá 17.900 kr.

10

sifjakobs.com


PILA HÁLSMEN Frá 13.900 kr.

FUCINO HÁLSMEN Frá 14.900 kr.

PI L A P I C C O L O E Y R N A L O K K A R Frá 9.900 6.900 kr. kr.

FUCINO HRINGUR Frá 16.900 kr.

PILA ARMBAND Frá 10.900 kr.

FUCINO ARMBAND Frá 13.900 kr.

11

sifjakobs.com


TRAPAN I H Á L S M E N Frá 21.900 kr.

TRAPANI HRINGUR Frá 32.900 kr.

BOVALIN O E Y R N A L O K K A R Frá 23.900 kr.

SIMERI ARMBAND Frá 27.900 kr.

SACIL E H Á L S M E N Frá 12.900 kr.

SACILE EYRNALOKKAR Frá 9.900 kr.

12

sifjakobs.com

SACILE ARMBAND Frá 21.900 kr.


BIELLA GR GRAANNDDEE EEYYRRNNAALLOOKKKKAARR BIELLA Frá10.900 10.900kr. kr. Frá

BIELLA GGRRAANNDDEE HHRRIINNGGUURR BIELLA Frá12.900 12.900kr. kr. Frá

BIELLA ARMBAND ARMBAND BIELLA Frá16.900 16.900kr. kr. Frá

BIELLA GRANDE GRANDE HÁLSMEN HÁLSMEN BIELLA 45cmkeðja keðja17.900 17.900kr. kr. 45cm 70cmkeðja keðja19.900 19.900kr. kr. 70cm 90cmkeðja keðja21.900 21.900kr. kr. 90cm

BIELLA GRANDE GRANDE HÁLSMEN HÁLSMEN BIELLA 45cmkeðja keðja15.900 15.900kr. kr. 45cm 70cmkeðja keðja17.900 17.900kr. kr. 70cm 90cmkeðja keðja19.900 19.900kr. kr. 90cm

STACK'N STYLE HRINGIR STACK´N STYLE STACK´N STYLE HringirFrá Frá10.900 10.900kr. kr. Hringir

CORTE EEYYRRNNAALLOOKKKKAARR CORTE 13.900kr. kr. 13.900

13

sifjakobs.com sifjakobs.com


Við erum Sign WWW.SIGN.IS SIGN@ SIGN.IS FACEBOOK.COM/SIGNSKART FORNUBÚÐIR 12 • HAFNARFJÖRÐUR • S. 555 0800


SIGN SKART

Herra Sign

Hálsmen, Eldur og ís: 25.900 kr.

Hringur, Eldur og ís: 35.900 kr.

W W W. S I G N . I S

Hálsmen, Katla by Sign: 35.900 kr.

Hálsmen, Eldur og ís: 29.900 kr.

Hringur, Mystic: 29.900 kr.

Hringur, Eldur og ís: 29.900 kr.

Armband, Eldur og ís: 29.900 kr.

Armband, Eldur og ís: 19.900 kr.

Armband, Eldur og ís: 50.000 kr.


ingi sign

Skartgripahönnuður gullsmiður | www.sign.is

Hálsmen, Mystic: 25.900 kr.

Men,Katla by Sign: 12.900 kr.

Men,Eldur og ís: 12.900 kr.

Hringur, Mystic: 29.900 kr.

fa sk ce oð bo aðu ok fle .c iri om nýj /S ar v ig öru nS r á ka rt

Men,Eldur og ís: 9.900 kr.

Lokkar, Mystic: 12.900 kr.

K

Armband, Eldur og ís: 19.900 kr.

Hálsmen, Eldur og ís: 14.900 kr. Armband, Mystic: 25.900 kr.

Hringur, Eldur og ís: 15.900 kr. Eyrnalokkar, Eldur og ís: 11.700 kr.

E

Hringur, Eldur og ís: 27.900 kr. Eyrnalokkar, Rock: 29.900 kr.

Armband, Eldur og ís: 22.000 kr.

Men, Eldur og ís: 19.900 kr.

Hringur, Rock: 14.900 kr.

Hálsmen, Rock: 29.900 kr.

16

Lokkar, Eldur og ís: 19.900 kr.

Hringur, Eldur og ís: 29.900 kr.

Hringur, Rock: 24.900 kr.

Lokkar, Eldur og ís: 16.900 kr.

Hálsmen, Eldur og ís: 17.900 kr.

E


Hringur, Eldur og ís: 35.900 kr.

Lokkar, Katla by Sign: 11.900 kr.

Hringur, Eldur og ís: 39.900 kr.

Lokkar, Eldur og ís: 11.900 kkr

Lokkar, Eldur og ís: 19.900 kr. Hálsmen, Eldur og ís: 25.900 kr.

Hringur, Katla by Sign: 15.900 kr.

Hálsmen, Katla by Sign: 12.900 kr.

Hálsmen, Katla by Sign: 12.900 kr.

Lokkar, Katla by Sign: 19.900 kr.

Hringur, Katla by Sign: 9.900 kr.

Hringur, Katla by Sign: 15.900 kr.

Armband, Katla by Sign: 14.900 kr.

Lokkar, Eldur og ís: 10.900 kr.

Hringur, Eldur og ís: 35.900 kr.

Lokkar, Eldur og ís: 12.900 kr.

Armband, Katla by Sign: 19.900 kr.

Lokkar, Katla by Sign: 12.900 kr.

WWW.SIGN.IS SIGN@ SIGN.IS • S. 555 0800 FACEBOOK.COM/SIGNSKART FORNUBÚÐIR 12 • HAFNARFJÖRÐUR •


37.500 kr.

37.500 kr.

43.500 kr.

43.500 kr.

23.500 kr.

23.500 kr.

24.900 kr.

24.900 kr.

23.500 kr.

24.900 kr.

23.500 kr.

24.900 kr.

23.900 kr.

23.900 kr.

23.900 kr.

23.900 kr.


20


17.900 kr.

17.900 kr.

17.900 kr.

17.900 kr.

17.900 kr.

17.900 kr.

17.900 kr.

19.900 kr.

17.900 kr.

19.900 kr.

17.900 kr.

17.900 kr.

19.900 kr.

17.900 kr.

19.900 kr.

17.900 kr.


Original Collection Verรฐ: 19.500 ISK

Selected Wera, Sigird & Astrid Originalfavourites Collection Verรฐ: 18.900 kr. Selected favorites Wera, Sigrid & Astrid

Mesh MeshCollection CollectionVerรฐ: Verรฐ:20.500 19.900ISK kr. Selected favourites & Elise Elise Selected favorites Livia Livia &

Mockberg is a timeless & classic watch brand born in Stockholm. Find you nearest retailer at www.mockberg.com/retail.


11.500 kr.

11.500 kr.

11.500 kr.

11.500 kr.

11.500 kr.


26


18.500 kr.

18.500 kr.

18.500 kr.

18.500 kr.

18.500 kr.

18.500 kr.

18.500 kr.

18.500 kr.

www.kapten-son.com

27


It’s It’stime timefor for solar solarpower. power. TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR. TISSOT TISSOT T-TOUCH T-TOUCH EXPERT EXPERT SOLAR. SOLAR. TACTILE TECHNOLOGY POWERED TACTILE TACTILE TECHNOLOGY TECHNOLOGY POWERED POWERED BY SOLAR ENERGY, OFFERING BY BY SOLAR SOLAR ENERGY, ENERGY, OFFERING OFFERING 20 FUNCTIONS FOR EVERYDAY 20 20 FUNCTIONS FUNCTIONS FOR FOR EVERYDAY EVERYDAY

POWERED POWERED POWERED BY BYBY SOLAR ENERGY SOLAR SOLAR ENERGY ENERGY

INCLUDING ALTIMETER, USE USEUSE INCLUDING INCLUDING ALTIMETER, ALTIMETER, WEATHER FORECAST WEATHER WEATHER FORECAST FORECAST AND COMPASS. AND AND COMPASS. COMPASS.

TACTILE TACTILE TACTILE TECHNOLOGY TECHNOLOGY TECHNOLOGY

BOUTIQUES: BOUTIQUES: BOUTIQUES: PARIS PARIS PARIS — — LONDON LONDON — LONDON — — NEW NEW — NEW YORK YORK YORK — — BEIJING BEIJING — BEIJING — — HONG HONG — HONG KONG KONG KONG — — SINGAPORE SINGAPORE — SINGAPORE — — NEW NEW — NEW DELHI DELHI DELHI — — DUBAI DUBAI — DUBAI — — MOSCOW MOSCOW — MOSCOW — — ZURICH ZURICH — ZURICH

TTIIST SSISSO OSTTOT WAT WAT WATC C CH HEEHSSE..C S CO .O CM M OM TISSOT, TISSOT, TISSOT, INNOVATORS INNOVATORS INNOVATORS BY BYBY TRADITION TRADITION TRADITION


76.500 kr.

69.500 kr.

30.500 kr.

54.500 kr.

41.500 kr.

36.500 kr.

41.500 kr.

76.500 kr.

69.500 kr.

69.500 kr.


P ROGRE SS B E YON D LOG IC

SUUNTO SPARTAN ULTRA


Suunto Spartan Sport 66.500 kr.

Suunto Spartan Sport 66.500 kr.

Suunto Spartan Ultra 86.500 kr.

Suunto Spartan Sport 66.500 kr.

Suunto Spartan Sport 66.500 kr.

Suunto Spartan Ultra 86.500 kr.

Suunto Spartan Ultra Titanium 99.500 kr.

Suunto Spartan Ultra Titanium 99.500 kr.

Suunto Spartan Ultra Copper 109.500 kr.


www.longines.com


231.500 kr.

146.500 kr.

146.500 kr.

140.500 kr.

127.500 kr.

250.500 kr.

211.500 kr.

211.500 kr.

laugavegur 77 • 101 reykjavík www.galleriareykjavik.com


TIMELESS GREETINGS Constellation “Petite Seconde“ – Master Chronometer certified


Galleria | Alþjóðleg merkjavara & íslensk hönnun

ÚR • TÖSKUR • FYLGIHLUTIR

laugavegur 77

.

101 reykjavík

.

www.galleriareykjavik.com

Leonard 2016  
Leonard 2016  
Advertisement