Page 1

VERRIEST - CELERIER & Partner NV

Leopold II laan 213/GV11 - 8670 Oostduinkerke tel: +32 58 51 58 32 fax: +32 58 51 96 73 info@verriest-celerier.be www.verriest-celerier.be - www.immovcp.be FSMA: 16351a

België-Belgique P.B. 8670 KOKSIJDE 4/2934

In deze uitgave

Bedrijfsschadeverzekering P.1

Ongeval in recht P.2

Edito Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Inderdaad, zoals u kan merken zit ook onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje. En daar is alle reden toe! Ons team wordt vanaf heden immers versterkt door de heer Filip Van Simaeys, fiscaal en bancair specialist die o.a. zijn sporen verdiende bij Delta Lloyd Bank als commercieel directeur financiële analyses, financiële planning en successieplanning zijn de absolute specialiteit van de heer Van Simaeys.

foto: Filip Van Simaeys Wij zijn ervan overtuigd u hiermee een meerwaarde aan te bieden. Wij wensen u veel leesgenot en een aangename zonnige vakantie.

gerust op reis P.2 Slim sparen voor de (klein)kinderen P.2 De bescherming van uw vermogen P.3

Bedrijfsschadeverzekering:

onontbeerlijk voor elke weldenkende ondernemer ! Wanneer uw zaak, praktijk of bedrijf geteisterd wordt door brand komt uw brandpolis gepast tussenbeide.

Maar die schade is niet in een handomdraai hersteld en ondertussen lopen uw kosten gewoon door. Die financiële klap komen velen niet te boven: meer dan de helft van alle ondernemers sluit na een zware schade voorgoed de deuren. Met een bedrijfsschadeverzekering vermijdt u dat het zover komt. In tegenstelling tot wat u uit de naam misschien afleidt, dekt een bedrijfsschadeverzekering niet uw materiële verlies. Het doel ervan is de financiële situatie van uw zaak, praktijk of onderneming tijdens een door u gekozen periode te handhaven op het niveau van net vóór het schadegeval. Verscheidene verzekerde risico’s De bedrijfsschadeverzekering komt tussen in nagenoeg alle klassieke schadegevallen die in uw brandpolis gedekt zijn: brand, storm en hagel, waterschade, aanrijding door voertuigen, enzovoort. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden daarnaast de mogelijkheid de basisdekking uit te breiden met speciale waarborgen. Een voorbeeld daarvan zijn de boetes die u eventueel moet betalen als u door een verzekerd schadegeval niet tijdig kunt leveren. Andersom kunt u in de problemen raken als een leverancier uw grondstoffen niet kan leveren doordat een brand zijn fabriek in de as legde. Beide situaties maken duidelijk dat de bedrijfsschadeverzekering maatwerk is. Zo maakt het eveneens een wereld van verschil uit of u een eenmanszaak hebt dan wel personeel tewerkstelt. We helpen u graag verder door alle aspecten die voor uw zaak, praktijk of onderneming van belang zijn, met u in kaart te brengen. Verzekerde kosten Wanneer uw productie of uw verkoop stilvalt, of u als dienstverlener uw beroep niet kunt uitoefenen, hebt u geen inkomsten. Ondertussen blijft u wel de interesten van leningen of hypotheken, de wedden van uw eventuele personeel, btw-voorafbetalingen, belastingen en andere uitgaven verschuldigd. Al deze permanente algemene kosten zijn gedekt. Als het om ernstige schade gaat, zult u bovendien extra kosten moeten maken; bijvoorbeeld voorlopig een ander pand huren of lopende orders door een concurrent laten uitvoeren. Ook deze extra uitgaven, waarmee u uw verlies zo beperkt mogelijk houdt, worden vergoed. Bovendien is de daling van uw bedrijfsresultaat, uw winstderving op zich, eveneens verzekerd.

Twee vergoedingsmethodes U kiest zelf of u zich verzekert op basis van een verwachte jaaromzet of op basis van een vast bedrag per dag. In beide gevallen wordt uw vergoeding berekend in functie van het aantal dagen dat uw activiteit onderbroken is. Vanzelfsprekend is dat aantal dagen beperkt. In welke mate, beslist u zelf. U kiest namelijk de vergoedingsperiode. Met de huidige economische crisis vindt u het allicht moeilijk uw jaaromzet precies te voorspellen. Maar de meeste verzekeringsmaatschappijen bieden in hun polis een increasedecreaseclausule aan. Zij stellen uw premie vast bij het begin van een nieuw verzekeringsjaar op basis van uw exacte cijfers voor het voorbije jaar. Twaalf maanden later herhalen ze die oefening, waarna ze de te veel of de te weinig betaalde premie verrekenen. Als in de loop van het jaar een schade voorvalt en het op dat ogenblik verzekerde bedrag te laag blijkt te zijn, zullen ze tot een bepaald percentage geen onderverzekering inroepen. Bij de meeste maatschappijen bedraagt dit percentage 30%. Maatwerkpremie U begrijpt vast dat een boekhoudkantoor minder risico’s inhoudt dan een chemiebedrijf. Andere elementen waarmee rekening wordt gehouden om de premie te bepalen, zijn de te verzekeren omzet, de kostenstructuur, het eventuele personeel en uiteraard de gewenste verzekeringsperiode. Om u toch een idee te geven: verscheidene cliënten betalen voor deze nuttige polis minder dan voor hun autoverzekering. Terwijl er zoveel meer op het spel staat. Speel dus op veilig en contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

bron: Wolters Kluwer Belgium (http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-artikels-brokers/20111006bedrijfsschadeverzekering-assurance-pertes-dexploitation.xml?lang=nl)


Een ongeval “in recht”: heb ik recht op een vervangwagen? Tijdens een ongeval waarbij u in uw recht bent, raakt uw auto beschadigd. De herstelling neemt al vlug enkele dagen in beslag. Krijgt u dan automatisch en gratis een vervangwagen, en voor hoelang?

Slim sparen voor de studies van je (klein)kind Zonder diploma komt men nog nauwelijks aan de bak. Maar hogere studies kosten geld: 10.000 tot 12.000 euro voor een jaartje aan de universiteit, kot inbegrepen, zeggen de studentenorganisaties. Een heel bedrag, zeker voor wie meerdere kinderen heeft en bovendien een huis afbetaalt. Daarom geven vele oma’s en opa’s hun kleinkind een financieel duwtje in de rug. Hoe sneller u daarmee begint, des te groter de opbrengst.

informeer u vrijblijvend over onze verschillende spaarformules !

Verscheidene verzekeringsmaatschappijen bieden via hun gewone autopolis – de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering – een gratis vervangwagen aan wanneer u, als hun cliënt, bij een ongeval in uw recht bent. Doorgaans stellen zij daarbij als voorwaarde dat de verantwoordelijke tegenpartij moet gekend zijn en dat een door de verzekeringsmaatschappij erkende hersteller de auto repareert. Als u een andere hersteller verkiest, zal u waarschijnlijk de huur van de vervangwagen, zelf moet dragen. Beperkte periode Normaal gezien krijgt u de vervangwagen enkel tijdens de herstelling van uw auto. Maar er bestaan ook polissen die u een wagen aanbieden om de eerste 24 uur na het ongeval te overbruggen. Als uw auto niet meer kan hersteld worden, stellen sommige verzekeraars u een gratis vervangwagen ter beschikking voor een bepaalde periode: meestal 5 à 7 dagen. Bij anderen zal u daarvoor een extra bijstandswaarborg moeten afgesloten hebben.

Omnium verzekerd? Als u bij een ongeval in uw recht bent, maakt het niet uit of u omnium verzekerd bent: u krijgt altijd een vervangwagen volgens de hiervoor beschreven principes. Gaat u evenwel zelf in de fout, dan bewijst de omniumdekking wel degelijk haar nut. U hebt dan niet alleen “kijken de garantie dat de schade aan uw auto hersteld wordt, maar is de ook dat u over een vervangwagen kunt beschikken. Afzonderlijke bijstandsverzekering? Naast de bijstandswaarborg die u bij uw autoverzekering kunt afsluiten, bestaan er ook afzonderlijke bijstandspolissen. Of ze u een vervangwagen garanderen na een ongeval, hangt af van de formule die u hebt gekozen. U doet er met andere woorden goed aan vooraf ons advies in te winnen, als u onaangename verrassingen wilt vermijden.

Vergelijken is de boodschap Heel wat automerken bieden bij de verkoop van een nieuwe wagen gedurende enkele jaren zelf een bijstandsdekking aan. De dekking is bij de ene al wat uitgebreider dan bij de andeen vergelijken re. Laat u echter niet blindelings overtuigen door boodschap !” het verkooppraatje, hoe verleidelijk het aanbod ook klinkt. Het is immers mogelijk dat er u, na een ongeval geen vervangwagen ter beschikking wordt gesteld, tegen uw verwachtingen in. Sommige autobouwers leveren enkel bijstand bij een mechanisch defect aan uw auto. Lees er daarom de voorwaarden goed op na vooraleer u tekent.

bron: Wolters Kluwer Belgium (http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-artikels-brokers/20111008-vervangwagen-voiture-de-remplacement-.xml?lang=nl)

Gerust op reis ... Altijd en overal, overal en altijd! Waar u ook bent - thuis, op reis of onderweg - wij zoeken een oplossing voor elk probleem, snel en efficiënt! Ontdek snel onze reisbijstandsformules. Het zomert en uw vakantie ligt in ‘t verschiet. In een opperbeste stemming beslis je een reis te boeken. Je denkt - terecht – enkel aan de mooie stranden, avontuurlijke bergen of prachtige dorpen die op jou liggen te wachten. Geen haar op je hoofd dat er aan denkt dat er op reis misschien ook iets kan tegenzitten. Uit cijfers van de FOD Economie bleek onlangs dat de financiële crisis geen invloed heeft gehad op het reisgedrag van de Belgen, wel integendeel. In 2009 trokken 55 Belgen op 100 er minstens één keer op uit. Eén op twee Belgen opteerde minstens één keer voor een vakantie van vier nachten en meer. Genoeg cijfermateriaal dus om te kunnen stellen dat de Belg niet enkel een baksteen in de maag heeft, maar ook steeds zijn reiskoffers klaar heeft staan. Het OIVO en Assuralia publiceren hun gezamenlijke brochure. Die verschaft de consument alle nodige informatie om met een gerust hart op reis te kunnen vertrekken. De brochure somt de verschillende bestaande reisverzekeringen op en geeft een duidelijk overzicht van de verschillende soorten verzekeringen en hun dekking. Want hoewel er aparte reisverzekeringen kunnen worden afgesloten, wordt in de brochure ook aangestipt dat de consument zonder het te weten al over heel wat reisverzekeringen kan beschikken! Een (reis)verzekering is en blijft een contract dat moet tegemoet komen aan de noden van de consument. De consument doet er dus best aan zich zo goed mogelijk te informeren en de verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. Goeie reis! De brochure kan u bij ons bekomen.


PRODUCT IN DE KIJKER: Euro Jumper Note

Kies voor de bescherming van uw vermogen Kies voor de bescherming van uw vermogen .. Gierigheid bedriegt de wijsheid “, zegt advocaat Werner Niemegeers van Consulta . “De fiscaliteit mag geen beslissende rol spelen bij de keuze voor een Luxemburgse vermogensverzekering. Luxemburgse beleggingsproducten bieden vooral zekerheid in de huidige financiële crisis. Het einde van de euro is in zicht en niemand weet welke banken binnenkort failliet zullen gaan.” Het fundamentele probleem is dat de eurolidstaten hun financiële instellingen niet meer kunnen redden, omdat de ratingagentschappen anders hun kredietwaardigheid verlagen. Niemegeers: .. De veiligheidsdriehoek van de Luxemburgse Tak 21en Tak 23-producten biedt aan de belegger een maximale bescherming tegen een mogelijk faillissement. De Luxemburgse wet schrijft voor dat de premie van de verzekeringsnemer niet op de actief-zijde van de balans mag staan. Het kapitaal moet worden ondergebracht in een apart depot. Bij een eventueel bankroet van de verzekeraar of de bank bevriest de Luxemburgse toezicht houder de gelden van de verzekeringsnemers. De schuldeisers noch de aandeelhouders van die instellingen kunnen er beslag op leggen.

Het systeem heeft perfect gefunctioneerd toen de iJslandse banken met een vestiging in Luxemburg -Kaupting en Glitnir – in 2008 over de kop gingen. De klanten kregen hun volledige inleg – zowel cash als aandelen - terug . De Luxemburgse beleggingsverzekeringen zijn nog altijd niet onderworpen aan een roerende voorheffing, noch aan de uitwisseling van informatie. Niemegeers: “Door de zogenoemde grootvadersclausule wordt een belegger die geen belastbaar rendement opneemt, nooit lastiggevallen door de eigen fiscus. Wie vóór 1 januari 2012 een Tak 21- of Tak 23-verzekering in het Groothertogdom afsluit, zit dus volledig veilig . Daarna wellicht ook, maar dat hangt af van een eventuele wijziging van de wetgeving. Bovendien zijn de Luxemburgse beleggingsverzekeringen schitterende instrumenten om aan vermogens- of successieplanning te doen.” bron: Moneytalk nr. 50 van 15/12/2011

jes was al geopend. Niet alleen om aan de verhoogde roerende voorheffing te ontsnappen, maar ook om op een elegante wijze de aangifteplicht voor beleggingsinkomsten te omzeilen. De wetgever heeft weliswaar zelf een uitwijkmogelijkheid voorzien – namelijk de optie om aan de bron meteen de verhoogde bronheffing van 25 procent te betalen – maar het blijft een vervelende keuze. Want is de beloofde anonimiteit wel helemaal anoniem? En wat met aandelendividenden? Daarvoor bestaat de keuze tussen anonimiteit of lagere belasting helemaal niet. Die vallen zowieso onder de aangifteplicht én onder de roerende voorheffing van 25 procent. De zoektocht naar achterpoortjes is niet zonder succes gebleven. Test-Aankoop merkte in haar maandelijkse nieuwsbrief Test-‐Aankoop Invest fijntjes op dat er niets verandert voor fondsen die verdeeld worden als levensverzekerings-contract (tak 23) en fondsen die niet over een Europees paspoort beschikken, meer bepaald: het overgrote deel van de beleggingsfondsen met kapitaalbescherming op de vervaldag.

De nieuwe fiscale maatregelen na DI RUPO I

Concreet wil dat zeggen dat zij de fiscale dans nog altijd ontspringen.

De nieuwe fiscale maatregelen voor beleggingsinkomsten waren nog niet in het Staatsblad verschenen, of de zoektocht naar de legale achterpoort-

bron: www.standaard.be - 21/01/2012

(http://www.standaard.be/artikel/detail. aspx?artikelid=G43L637E)

Vraag het aan de specialist VRAAG: “Op welke manier kan ik maximaal profiteren van de stijging van mijn beleggingen, zonder al te grote neerwaartse risico’s te lopen?” De dynamische stop-loss is een eenvoudig en geniaal principe om het beleggersrisico binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille nog beter onder controle te houden! U stelt het niveau in vanaf wanneer er volautomatisch ingegrepen moet worden. Dagelijks wordt de waarde van het fonds of de portefeuille vergeleken met het niveau van de stop-loss. Het dynamische karakter aan deze beveiliging zorgt ervoor dat, wanneer de geselecteerde beleggingsfondsen of portefeuille in waarde toeneemt, ook het stoploss-niveau stijgt. Wanneer het niveau van het beleggingsfonds of de portefeuille het stop-loss niveau doorbreekt, volgt een volautomatische arbitrage naar een voorafbe-

paald fonds. In onderstaand voorbeeld staat de stop-loss ingesteld op -15%. Hij treedt geheel automatisch in werking zodra de waarde van de belegging gedaald is onder 114,75 (15% van 135: de hoogste waarde ooit in dit voorbeeld).

Euro Jumper Note is een gestructureerd product dat gelinkt is aan de belangrijkste graadmeter van de aandelenbeurzen in de Eurozone : de Eurostoxx50®-- index. Het product heeft een maximale looptijd van 5 jaar en kan jaarlijks vervroegd terugbetaald worden aan een aantrekkelijke meerwaarde van 12%(*) per verlopen jaar. Elk jaar vergelijkt Euro Jumper Note de stand van de index ten opzichte van zijn startwaarde. Zodra, op het jaarlijkse observatiemoment, de index met meer dan 10% is gestegen, wordt het product terugbetaald met een voorafbepaalde meerwaarde van 12%(*) na 1 jaar, tot zelfs 48%(*) na 4 jaar! Maar ook wanneer Euro Jumper Note niet vervroegd terugbetaald, of wanneer de referentie-index niet stijgt, kunt u na 5 jaar een aantrekkelijke meerwaarde ontvangen. Meer informatie over de risico’s en de werking van het product, net als de intekenmodaliteiten worden graag persoonlijk met u besproken.

BELANGRIJKE INFORMATIE: dit document heeft een promotioneel en geen reglementair karakter. Dit document vormt vanwege de uitgever van de nieuwsbrief en vanwege de uitgever van de note geen aanbod of verzoek tot een aanbod met het oog op de aankoop of verkoop van het product dat beschreven wordt. Alvorens initiatief te nemen om te beleggen in het hierboven beschreven product, wordt u verzocht uw financiële, fiscale en juridische raadgever te raadplegen. Bovenstaand product wordt gecommercialiseerd binnen een levensverzekeringscontract van het type Tak 23.

140

130

120

110 (*)

bruto, zonder geldende fiscaliteit en zonder kosten en taksen verbonden aan het levensverzekeringscontract. Behoudens het faillissement of wanbetaling van de emitent of garant.

100

90

80

koers onderliggende waarde:

stop-loss niveau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


U hebt geen kinderen, geen hond, geen werkster... Een gezinsverzekering, zoals de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven in de wandeling wordt genoemd, heb ik toch niet nodig, denkt u. Fout! Behalve voor een stommiteit van een van uw telgen, een onverwacht manoeuver van uw viervoeter of een onhandigheidje van uw huispersoneel zijn er immers nog heel wat andere situaties waarin u burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Een gezinsverzekering mag dan wel niet wettelijk verplicht zijn zoals een autoverzekering, ze is voor iedereen een must, ongeacht de persoonlijke situatie. Zo'n verzekering bestaat altijd uit twee gedeeltes. Het eerste bevat uiteraard dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, want dat is de kern van de zaak. Maar daarnaast is er ook een gedeelte rechtsbijstand. De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen. Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht. Deze verzekering dekt de schade die door u - of door personen die bij u inwonen veroorzaakt werd maar ook door uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd. Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen!

Tijdens mijn vakantie werd er ingebroken in mijn woning en ook de reservesleutels van mijn auto zijn daarbij gestolen. Welke verzekering kan ik aanspreken voor de kosten van het veranderen van de sloten van mijn wagen? Indien u een mini-omnium of een omniumverzekering van uw wagen heeft, bent u gedekt voor diefstal, poging tot diefstal en de schade die daardoor veroorzaakt werd. Veelal worden de kosten voor de vervanging van de sloten terugbetaald. Om er zeker van te zijn moet u de polisvoorwaarden nalezen of het aan uw verzekeraar vragen. Die zal u ook adviseren hoe het probleem kan worden opgelost. Er zijn namelijk verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de dief de gestolen sleutels niet meer kan gebruiken zonder dat daarvoor alle sloten van uw voertuig moeten worden vervangen, bijvoorbeeld door een herprogrammering van de code. U moet wel nog steeds rekening houden met een eventuele franchise. In de woningverzekering kan naast brand ook diefstal verzekerd worden. Toch zal uw woningverzekering niet tussenkomen. Aangezien voertuigen (van meer dan 49 cc motorinhoud) doorgaans uitgesloten zijn uit de dekking, geldt hetzelfde voor hun sleutels of voor de vervanging van de sloten, daar die aanzien worden als onderdeel ervan. Indien u toch wil dat de woningverzekering tussenkomt voor schade aan uw wagen door diefstal of een poging daartoe wanneer uw wagen in de garage staat, moet u de wagen als “inhoud van de woning” laten opnemen in uw woningverzekering, wat als optie mogelijk is bij sommige verzekeraars. Doordat de wagen dan beschouwd is als inhoud wordt deze op dezelfde manier gedekt in de woningverzekering als de andere inboudel en dus ook tegen diefstal als u deze optie hebt genomen. Te noteren dat deze dekking enkel geldt wanneer de wagen in de garage staat. Een omniumverzekering (of mini-omnium) zal dus allicht een meer voorkomende oplossing blijven.

Ik heb mijn auto verzekerd met een omniumverzekering. Als mijn laptop uit mijn auto gestolen wordt, wordt die dan vergoed door mijn omnium? Neen. Een omniumverzekering beschermt u tegen diefstal van uw wagen zelf – of schade ingevolge een poging daartoe, niet van de spullen die er in liggen. Dit zijn de zogenaamde “goederen” en worden niet gedekt in een mini-omniumverzekering of een omniumverzekering. Hetzelfde geldt dus voor fototoestellen, GPS-toestellen, GSM’s, enzovoort. De schade door de diefstal aan uw wagen is wel gedekt in een omnium- en mini-omniumverzekering. Wanneer de dieven voor het stelen van uw laptop bijvoorbeeld een raam van uw auto gebroken hebben, wordt de schade aan dat raam wel vergoed als u verzekerd bent voor diefstal. Meestal moet u wel een vrijstelling (= franchise) betalen. De woningverzekering kan onder bepaalde voorwaarden een oplossing bieden. Wanneer de laptop namelijk gestolen werd doordat er geweld werd gepleegd of bedreigingen werden geuit tegen de verzekerde persoon, kan de diefstaldekking van de woningverzekering – ten minste, indien u ervoor gekozen heeft om ook diefstal te verzekeren en voor zover de laptop deel uitmaakt van de verzekerde inhoud – tussenkomst verlenen voor de gestolen laptop. Ook hier kan er sprake zijn van een franchise en van vergoedingsplafonds. Beter voorkomen dan genezen! Om diefstal en schade daardoor aan uw wagen te vermijden, laat u dergelijke waardevolle zaken beter niet zichtbaar achter in de wagen. En zelfs als ze weggestopt liggen, kunnen sommige dieven ze vinden aan de hand van toestellen die hun golven (blue tooth, wi-fi,…) kunnen detecteren.

Waarom kiezen voor een Je Makelaar erkend makelaar in verzekeringen? Omwille van de kwalitatief hoogstaande dienstverlening natuurlijk! Bovendien is het engagement van Je Makelaar heel duidelijk, en respecteren we je wettelijke garanties en een strikte gedragscode. VERRIEST - CELERIER & Partners NV zijn erkend als makelaar in verzekeringen!

VERRIEST - CELERIER & Partner NV - FSMA 16351a Leopold II laan 213/GV11 - 8670 Oostduinkerke - tel: +32 58 51 58 32 fax: +32 58 51 96 73 - info@verriest-celerier.be disclaimer: deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, doch niet vrij van fouten. De weergegeven informatie is verkregen via bronnen die wij betrouwbaar achten: Wolters Kluwer Belgium / www.moneytalk.be / www.standaard.be De weergegeven informatie is gebaseerd op de huidige wetgeving, doch, kan doorheen de tijd wijzigen. De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve gevolgen die het resultaat zijn van een wijzigende wetgeving. Deze nieuwsbrief is louter informatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

bezoek ook onze websites: immo : www.immovcp.be reizen : www.coloursoftheworld.be

1202523_A3folder_06-12  

http://vcp.sekmeth.com/images/1202523_A3folder_06-12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you