Page 1

Τεύχος

26

ÎÆÕ¼ÕÐÊÐ

   Á Ð 0ÆÏ   Æ Õ Æ Ô ¡ Ù  Â ÖÂÕΑλκοόλ και σωµατικό βάρος


œÆÏÐÁ

Το γεγονός ότι ο ανθρώπινος οργανισµός δεν µπορεί να «αποθηκεύσει» το αλκοόλ ως ουσία, όπως µπορεί να κάνει (υπό προϋποθέσεις) µε τις άλλες τρεις

Αλκοόλ και σωµατικό βάρος

θερµιδογόνες θρεπτικές ουσίες (πρωτεΐνες – µυϊκός ιστός, υδατάνθρακεςγλυκογόνο, λιπαρά – λιπώδης ιστός),

Η σχέση µεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και του σωµατικού βάρους παραµένει ένα «αίνιγµα» στην διαρκώς εξελισσόµενη επιστήµη της

οδήγησε µερικούς στο συµπέρασµα ότι οι θερµίδες που αποδίδει το αλκοόλ

διατροφής και της διαιτολογίας.

δεν «µετράνε» και συνεπώς το αλκοόλ δεν

Μάλιστα, θα λέγαµε πως πρόκειται για «αίνιγµα» µε σηµαντική δυναµική,

µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση βάρους!

αφού σε πολλές αναπτυγµένες χώρες, ποσοστό περίπου 10% της ηµερήσιας συνολικής ενεργειακής πρόσληψης στους ενήλικες, προέρχεται από το αλκοόλ.

Τη θέση αυτή ήρθαν να ανατρέψουν µεταβολικές έρευνες που

Η σχέση της θερµιδικής απόδοσης του αλκοόλ και του σωµατικού

στηρίχτηκαν στην έµµεση θερµιδοµετρία (τρόπος µε την οποίο

βάρους έχει µελετηθεί µέσω τριών διαφορετικών προσεγγίσεων: µε

καταγράφεται το οξυγόνο που καταναλώνεται για το µεταβολισµό µιας

επιδηµιολογικές µελέτες (κατανάλωση αλκοόλ και σωµατικό βάρος), µε

ουσίας και το CO2 που παράγεται), δείχνοντας ότι ο ανθρώπινος

ψυχοβιολογικές παρατηρήσεις (αλκοόλ και ρύθµιση όρεξης) και, τέλος,

οργανισµός έχει στο έπακρο την ικανότητα να χρησιµοποιεί την ενέργεια

µε µεταβολικές έρευνες (αποτελέσµατα του αλκοόλ στην ενεργειακή

που αποδίδει το αλκοόλ. Οι ίδιες έρευνες δείχνουν επίσης πως η

απόδοση και στην οξείδωση των θρεπτικών στοιχείων).

προσθήκη αλκοόλ σε ένα διαιτολόγιο, έχει σαν συνέπεια τη µείωση της οξείδωσης («καύσης») του λίπους, ενώ η οξείδωση των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων επηρεάζεται ανεπαίσθητα.

Επιστηµονικές µελέτες και αλκοόλ

Με την ανασκόπηση λοιπόν των επιδηµιολογικών και των µεταβολικών ερευνών σχετικά µε το αλκοόλ καταλήγουµε σε εντελώς διαφορετικά

Οι επιδηµιολογικές µελέτες δεν δείχνουν µια ξεκάθαρη σχέση µεταξύ αλκοόλ και βάρους και συχνά µας οδηγούν σε άλλα συµπεράσµατα για τους άνδρες και άλλα για τις γυναίκες. Παρόλα αυτά, αξίζει να τονίσουµε πως εκτός από τις περιπτώσεις αλκοολικών (όπου εκεί τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά), η ενέργεια που προέρχεται από τη κατανάλωση αλκοόλ, προστίθεται στη συνολική ενεργειακή πρόσληψη του ατόµου και δεν αντισταθµίζεται µέσω µείωσης της προσλαµβανόµενης τροφής. Έτσι, όσοι καταναλώνουν τακτικά αλκοόλ, αλλά χωρίς να κινούνται στο πλαίσιο του αλκοολισµού, συνηθίζουν να προσλαµβάνουν µεγαλύτερα ποσά ενέργειας απ’ότι τα άτοµα που δεν πίνουν καθόλου.

Αυτή η αντίληψη στηρίζεται µε αρκετές µελέτες, που δείχνουν πως η κατανάλωση αλκοόλ όχι µόνο δεν δηµιουργεί κορεσµό, αλλά αντιθέτως διεγείρει (για µικρό χρονικό διάστηµα) την όρεξη.

πορίσµατα: Οι πρώτες αποτυγχάνουν να συνδέσουν ξεκάθαρα το αλκοόλ µε την παχυσαρκία, δίνοντας άλλοθι στους λάτρεις των ποτών, ενώ οι µεταβολικές µελέτες δείχνουν πως η ενέργεια που αποδίδεται από το αλκοόλ είναι ιδιαίτερα υπολογίσιµη για τον ανθρώπινο µεταβολισµό. Μάλιστα, οι υπέρµαχοι των µεταβολικών ερευνών, υποστηρίζουν πως τα αποτελέσµατα των επιδηµιολογικών παρατηρήσεων εκτρέπονται από τα αναµενόµενα, λόγω του ότι η καταγραφή των δεδοµένων διατροφής στηρίζεται σε ανεπαρκή ή αναξιόπιστα στοιχεία που δίνουν τα άτοµα τα οποία συµµετέχουν σε αυτού του είδους τις έρευνες.


œÆÏÐÁ Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι η ήπια κατανάλωση µπίρας

Παν µέτρον άριστον…

σχετίζεται µε µειωµένες πιθανότητες εµφάνισης νοσηµάτων της καρδιάς και των αγγείων.

Όπως και να έχουν τα πράγµατα µε τα αποτελέσµατα των ερευνών, το σίγουρο είναι ένα: η ήπια κατανάλωση αλκοόλ, και στο πλαίσιο πάντα ενός ισορροπηµένου τρόπου διατροφής, συνδέεται µε πολλές θετικές συνέπειες για την υγεία µας και δεν «επιβαρύνει» τη σιλουέτα µας. Για τα άτοµα µε σωµατικό βάρος εντός των επιθυµητών ορίων, ήπια κατανάλωση θεωρείται το ένα ποτό για τις γυναίκες ηµερησίως και τα δυο ποτά για τους άνδρες, αν και εφόσον η προσθήκη αυτή δεν οδηγεί σε εκτροπή από το θερµιδικό ισοζύγιο που πρέπει να τηρείται. Στη περίπτωση όµως που επιβάλλεται η απώλεια βάρους, συστήνεται ο

Στην ελληνική κουλτούρα εδώ και χρόνια πρωταγωνιστούν αλκοολούχα ποτά µε ιδιαίτερη ιστορία όπως το τσίπουρο ή τσικουδιά (είναι το ίδιο πράγµα, πρόκειται απλά για γεωγραφικές ονοµασίες) και το ούζο. Για την παρασκευή του ούζου σήµερα χρησιµοποιείται ελληνικό καθαρό οινόπνευµα από µελάσα και γλυκάνισο, ενώ το τσίπουρο δηµιουργείται αποκλειστικά από στέµφυλα. Τεκµηριωµένες µελέτες που να υποδεικνύουν οφέλη από την κατανάλωση των εν λόγω αλκοολούχων δεν υπάρχουν. Ένα ποτηράκι ούζου ή τσίπουρου που εµπεριέχουν 46% αλκοόλ, αποδίδει περίπου 150 θερµίδες.

περιορισµός της ηµερήσιας κατανάλωσης του αλκοόλ σε 1 ποτό.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ως ένα ποτό καθορίζεται το ένα κουτάκι µπίρα (330 ml) ή ένα γεµάτο ποτηράκι κρασιού (περίπου 145 ml) ή περίπου 45 ml ποτών µε υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ (ρούµι,

Είδος ποτού

Μπίρα

Λευκό Κρασί

Κόκκινο Κρασί

Λικέρ

Ουίσκι, Τζιν, Βότκα, Ρούµι

(µε αλκοόλ 40%)

βότκα, τεκίλα, κ.λ.π.). Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 15 γρ. αλκοόλ.

Λύνοντας τις «παρεξηγήσεις» Ένα από τα «παρεξηγηµένα» αλκοολούχα ποτά, σε σχέση πάντα µε τον έλεγχο βάρους, είναι η µπίρα.

Επαναφέροντας λοιπόν την θερµιδική «τάξη» στα πράγµατα, πρέπει να τονίσουµε ότι η µπίρα αποδίδει τις λιγότερες θερµίδες (συγκρινόµενη πάντα σε ίσες ποσότητες) σε σχέση µε τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά και αυτό οφείλεται στη πολύ χαµηλή της σύσταση σε αλκοόλ. Αν κάτι λοιπόν «παχαίνει» είναι η υπερβολή στην κατανάλωση µπίρας!

Θερµίδες ανά 100 ml

46

84

86

324

217


œÆÏÐÁ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΠΡΩΙ

Χοιρινό µε σέλερυ αβγολέµονο Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο

Γάλα ηµιαποβουτυρωµένο (1 ποτήρι) Φρυγανιές ολικής αλέσεως µε λίγη µαργαρίνη τυπού soft και µέλι ή µαρµελάδα εναλλακτικά Χυµός φρούτου (1 ποτήρι)

Ρύζι πιλάφι ως γαρνιτούρα 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Κοτοµπουκιές πανέ Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο

Σπανακόπιτα

∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ Φρούτο εποχής

Φρούτο εποχής

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Φιλέτο σολοµού στη σχάρα – µερίδα εστιατορίου

ΒΡΑ∆Υ Γιαούρτι ηµιαποβουτυρωµένο Σάντουιτς µε γαλοπούλα και τυρί χαµηλών λιπαρών

Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο Ψωµί ολικής αλέσεως

Μικρή σαλάτα εποχής µε ελαιόλαδο εναλλακτικά

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Αγριόρυζο µε σαλάτα από µαριναρισµένα κολοκυθάκια

Τονοσαλάτα µε λαχανικά επιλογής και ελαιόλαδο Ψωµί ολικής αλέσεως 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Σπανακόρυζο ή λαχανόρυζο – µεσαίο πιάτο

Καλαµάκια σουβλάκια κοτόπουλου σχάρας (2 – 3)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ – 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Το πιο εύκολο σορµπέ φράουλας

Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού Ψωµί ολικής αλέσεως 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Γίγαντες – µεσαίο πιάτο

Το πιο πάνω µενού αποτελεί εβδοµαδιαίο υπόδειγµα ισορροπηµένης διατροφής για έλεγχο βάρους. ∆εν αναγράφονται ποσότητες σε γραµµάρια, κάτι που θα οδηγούσε σε µεταλλαγή του πλάνου διατροφής σε εξατοµικευµένο πρόγραµµα, γεγονός που επισηµαίνεται πως πρέπει να αποτελεί µέριµνα µόνο του διαιτολόγου σας.

Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού Ψωµί ολικής αλέσεως 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Λαδερό επιλογής (φασολάκια, αρακάς, µπάµιες, αγκινάρες) – µεσαίο πιάτο Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού Ψωµί ολικής αλέσεως

Κωνσταντίνος Ξένος Κλινικός ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος M.Sc. M.Sc. in Nutritional Medicine - University of Surrey Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιατροφής ∆ιευθυντής τµήµατος Γονιδιακής ∆ιατροφής & Έρευνας Θρέψης «Ευρωκλινική Αθηνών» www.yourdietitian.gr Το περιεχόµενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευµατική ιδιοκτησία του Οµίλου Σούπερµάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ και απαγορεύεται η αναδηµοσίευση µέρους ή του συνόλου τους µε οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.


œÆÏÐÁ Σπανακόπιτα

ΥΛΙΚΑ για 6-8 άτοµα ½ κιλό φύλλο κρούστας 100 ml ελαιόλαδο

Για τη γέµιση 1 κιλό σπανάκι 4 αυγά 400 γρ. λευκό τυρί µε χαµηλά λιπαρά 1 µατσάκι άνηθο ψιλοκοµµένο 1 µατσάκι µαϊντανό ψιλοκοµµένο 6 φρέσκα κρεµµυδάκια ψιλοκοµµένα 80 ml ελαιόλαδο Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Καθαρίζω και πλένω το σπανάκι. Το χοντροκόβω, το πασπαλίζω µε αλάτι και το τρίβω µε τα χέρια µου να µαραθεί. Μετά, το στύβω µε τις παλάµες µου λίγο-λίγο για να φύγει το περισσότερο από το νερό του. Στη συνέχεια, ανακατεύω µέσα σε ένα µπολ όλα τα υλικά της γέµισης. Αλείφω ένα ταψί µε λάδι. Τοποθετώ στο ταψί τα µισά φύλλα αλείφοντάς τα µε λάδι ένα-ένα. Απλώνω από πάνω τη γέµιση οµοιόµορφα και σκεπάζω µε τα υπόλοιπα φύλλα αλείφοντάς τα και αυτά ένα-ένα. Τέλος, γυρίζω τις άκρες των φύλλων που προεξέχουν στο ταψί. Χαράζω την πίτα σε κοµµάτια και αλείφω µε το λάδι που έχει περισσέψει. Ψήνω την πίτα στους 180ο C για περίπου 1 ώρα, ώσπου να ροδίσει καλά η επιφάνεια.

Τις συνταγές που περιέχονται στο Μενού, έχει δηµιουργήσει και επιµεληθεί ο σεφ Γιάννης Γκελντής. Περισσότερες πληροφορίες στο www.gelntis.gr

Χρόνος προετοιµασίας: 30 λεπτά Χρόνος ψησίµατος: 1 ώρα Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 117 kcal


œÆÏÐÁ Χοιρινό µε σέλερυ αυγολέµονο

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 800 γρ. σπάλα χοιρινού 800 γρ. σέλερυ χοντροκοµµένο 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο Χυµό από 2 λεµόνια 2 κρόκους αυγών 10 γρ. κορν φλάουρ 50 ml ελαιόλαδο 500 ml νερό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένω και χοντροκόβω το σέλερυ. Το ζεµατίζω ελαφρώς σε µια κατσαρόλα µε αλατισµένο βραστό νερό και µετά το στραγγίζω. Κόβω το χοιρινό σε µεγάλες µπουκιές. Σε µια κατσαρόλα µε λάδι το τσιγαρίζω ελαφρώς να πάρει χρώµα από όλες τις µεριές. Προσθέτω το κρεµµύδι και αλατοπιπερώνω. Ρίχνω το νερό στην κατσαρόλα και χαµηλώνω τη φωτιά. Αφήνω το φαγητό να σιγοβράσει για µία ώρα περίπου και συµπληρώνω νερό αν χρειαστεί. Μετά την µία ώρα ρίχνω στην κατσαρόλα και το ζεµατισµένο σέλερυ και το αφήνω να βράσει για 20 λεπτά ακόµη. Αποσύρω το φαγητό από τη φωτιά για να ετοιµάσω το αυγολέµονο. Σε ένα µπολ βάζω τους 2 κρόκους, τον χυµό των 2 λεµονιών και το κορν φλάουρ. Χτυπάω καλά µε ένα σύρµα προσθέτοντας µε µια κουτάλα λίγο-λίγο ζωµό από την κατσαρόλα. Μόλις πάρουν οι κρόκοι τη θερµοκρασία του φαγητού, τους ρίχνω στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας µέχρι να δέσει η σάλτσα πάνω στην φωτιά, µόνο για λίγα λεπτά. ΠΡΟΣΟΧΗ-ΑΝ ΒΡΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΘΑ ΚΟΨΕΙ!

Χρόνος προετοιµασίας: 20 λεπτά Χρόνος ψησίµατος: 1 ώρα και 30 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 52 kcal


œÆÏÐÁ Γίγαντες Κολοκυθόσουπα

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 400 γρ. φασόλια γίγαντες 1 µεγάλο κρεµµύδι 1 σκελίδα σκόρδο 3 καρότα 1 µατσάκι σέλινο 2 ώριµες τοµάτες 20 γρ. πελτέ τοµάτας 1 δαφνόφυλλο 100 ml ελαιόλαδο Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πρώτη κίνηση, βάζω τους γίγαντες να µουλιάσουν για 12 περίπου ώρες σε ένα σκεύος µε νερό. Στραγγίζω και βάζω τα φασόλια σε µια κατσαρόλα µε κρύο νερό και τα αφήνω να βράσουν σε δυνατή φωτιά στην αρχή. Μόλις πάρουν βράση, συνεχίζω σε χαµηλή φωτιά για 1 ώρα περίπου µέχρι να µαλακώσουν και να τρώγονται! Στη µέση του βρασίµατος τα αλατίζω. Τα σουρώνω προσεκτικά για να µη σπάσουν και κρατάω λίγο από το νερό του βρασίµατος. Καθαρίζω, πλένω και ψιλοκόβω τα λαχανικά. Σε µια κατσαρόλα, βάζω το κρεµµύδι, το σκόρδο, τα καρότα, το σέλινο, τις τοµάτες, τον πελτέ, το φύλλο δάφνης και το ελαιόλαδο µαζί µε λίγο από το νερό του βρασίµατος και τα βράζω για ½ ώρα. Αδειάζω µετά τα στραγγισµένα φασόλια σε ένα ταψί και προσθέτω την σάλτσα των λαχανικών. Ανακατεύω προσεκτικά και ψήνω στους 180ο C για περίπου 30 λεπτά.

Χρόνος προετοιµασίας: 12 ώρες Χρόνος µαγειρέµατος: 2 ώρες Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 124 kcal


œÆÏÐÁ Κοτοµπουκιές πανέ

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 2 ολόκληρα στήθη κοτόπουλου 4 αυγά 300 γρ. αλεύρι 400 γρ. φρυγανιά τριµµένη Λίγη πάπρικα γλυκιά Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Με ένα καλό µαχαίρι κόβω τα στήθη σε µακρόστενες µπουκιές. Τα αλατοπιπερώνω και τα πασπαλίζω µε λίγη πάπρικα. Ετοιµάζω 3 ανοιχτά σκεύη, το καθένα ξεχωριστά, το ένα µε αλεύρι, το άλλο µε χτυπηµένα τα αυγά (και λίγο νερό), και το τελευταίο µε φρυγανιά. Πανάρω τις µπουκιές µε την ίδια σειρά, δηλαδή πρώτα στο αλεύρι, µετά στο αυγό και τέλος στη φρυγανιά. Τις απλώνω σε ένα ταψάκι. Ψήνω σε προθερµασµένο φούρνο στους 160ο C για περίπου 20 λεπτά, σκεπασµένες µε αλουµινόχαρτο. Μετά, ξεσκεπάζω και ψήνω για λίγο ακόµη µέχρι να πάρουν χρώµα.

Χρόνος προετοιµασίας: 25 λεπτά Χρόνος ψησίµατος: 25-30 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 140 kcal


œÆÏÐÁ Αγριόρυζο µε σαλάτα από µαριναρισµένα κολοκυθάκια ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 300 γρ. αγριόρυζο 4 κολοκυθάκια 1 πράσινη πιπεριά 2 κόκκινες πιπεριές 2 τοµάτες 1 σκ. σκόρδο Χυµό από 1 λεµόνι 80 ml ελαιόλαδο Θυµάρι Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πρώτα βράζω το ρύζι σε καλά αλατισµένο νερό για 18-20 λεπτά. Το σουρώνω. Εν τω µεταξύ, πλένω πολύ καλά όλα τα λαχανικά και τα στεγνώνω. Κόβω τα κολοκυθάκια στην πλευρά του τρίφτη που κόβω τις πατάτες για τσιπς. Τα ρίχνω σε ένα σκεύος και τα ανακατεύω καλά µε το ελαιόλαδο, τον χυµό λεµονιού, το θυµάρι και το σκόρδο ψιλοκοµµένο, και αλατοπιπερώνω. Τα αφήνω για 20 λεπτά. Κόβω τις τοµάτες σε µικρά καρεδάκια, όπως και τις πιπεριές. Όταν περάσουν τα 20 λεπτά ρίχνω και τα υπόλοιπα λαχανικά µέσα στο σκεύος µε τα κολοκυθάκια και ανακατεύω καλά. Σερβίρω το ρύζι ζεστό ή κρύο συνοδευόµενο από τη σαλάτα.

Χρόνος προετοιµασίας: 25 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 20 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 92 kcal


œÆÏÐÁ ∆υναµωτικό γιαούρτι Το πιο εύκολο σορµπέ φράουλας Σαλάτα ρόκα -ροδόνερο αγκινάρα Γλυκό µήλο Μπισκότα µε

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 500 γρ. φράουλες 80 ml χυµό πορτοκάλι ή κάποιο άλλο χυµό 130 γρ. ζάχαρη άχνη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένω τις φράουλες και αφαιρώ το κοτσάνι τους. Τις κόβω σε φετούλες, τις τυλίγω µε µια πλαστική µεµβράνη και τις αποθηκεύω στην κατάψυξη για περίπου 2 ώρες, µέχρι να παγώσουν. Ρίχνω τις φράουλες σε ένα µπλέντερ µαζί µε τη ζάχαρη και χτυπάω καλά. Προσθέτω και τον χυµό πορτοκαλιού και χτυπάω για λίγο ακόµη µέχρι να γίνει µια οµοιόµορφη γρανίτα. Αν θέλουµε µπορούµε να βάλουµε περισσότερη ζάχαρη ή να µην βάλουµε και καθόλου!

Χρόνος προετοιµασίας: 2 ώρες

Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 76 kcal


Σ’ αυτό το τεύχος θα µαγειρέψουµε: Σπανακόπιτα Χοιρινό µε σέλερυ αυγολέµονο Γίγαντες Κοτοµπουκιές πανέ Αγριόρυζο µε σαλάτα από µαριναρισµένα κολοκυθάκια Το πιο εύκολο σορµπέ φράουλας

Πάρτε τον έλεγχο του βάρους σας στα χέρια σας! Ο Βερόπουλος αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε τη διατροφή σας. Είναι η µόνη αλυσίδα σούπερ µάρκετ που, σε συνεργασία µε τον κλινικό διαιτολόγο Κωνσταντίνο Ξένο και το σεφ Γιάννη Γκελντή, σας προσφέρει ένα εβδοµαδιαίο υπόδειγµα ισορροπηµένης διατροφής, τόσο απλό και υγιεινό... που θα τα χάσετε! Ένα Μενού που ανανεώνεται ανά 15 ηµέρες, µε διαφορετικό θέµα κάθε φορά, και περιέχει πολύτιµες συµβουλές, µεγάλες προσφορές και πεντανόστιµες συνταγές που σας βοηθούν να ελέγξετε το βάρος σας εύκολα και γευστικά!

Το έντυπο είναι από ανακυκλωµένο οικολογικό χαρτί ήπιας επεξεργασίας. Ακόµα µια πρωτοβουλία της αλυσίδας σούπερ µάρκετ Βερόπουλος για την προστασία του περιβάλλοντος.

Alcohol kai somatiko varos  

Alcohol kai somatiko varos