Page 2

œÆÏÐÁ Τα πάντα για τον σωµατότυπο και τη συσσώρευση λίπους

Ένας απλός τρόπος για να δείτε το «ρίσκο» που διατρέχετε αναφορικά µε τον τρόπο

Το αχλάδι και το µήλο είναι δυο υπέροχα φρούτα της εποχής,

συσσώρευσης λίπους, είναι να µετρήσετε την

πλούσια σε υδατάνθρακες, βιταµίνες και µεταλλικά στοιχεία.

περιφέρεια της µέσης σας. Εάν η µέση σας

Παράλληλα όµως αντιπροσωπεύουν και δυο χαρακτηριστικά

(στο λεπτότερο σηµείο της) είναι περισσότερο

σχήµατα τα οποία περιγράφουν τον τρόπο που ο ανθρώπινος

από 80 cm για τις γυναίκες και από 94 cm

οργανισµός αποθηκεύει σωµατικό λίπος…

για τους άνδρες, τότε υπάρχει αυξηµένος

Το σχήµα αχλαδιού αφορά ως επί τω πλείστον τις γυναίκες και

κίνδυνος καρδιαγγειακών προβληµάτων.

αναφέρεται στην αποθήκευση λίπους στους γοφούς, στους µηρούς και στους γλουτούς. Η «αποστολή» αυτού του λίπους είναι κυρίως η

Θα αναρωτηθείτε λοιπόν «µα αφού η συσσώρευση λίπους στο

προµήθεια ενέργειας κατά τον θηλασµό, µια και η φύση δεν

επάνω µέρος του κορµού είναι τόσο επιζήµια για την υγεία µας, η

προέβλεψε πως πολλές κυρίες θα ζουν σε µια κοινωνία «αφθονίας»

φύση γιατί δεν προέβλεψε όταν παχαίνουµε να παίρνουµε βάρος

θερµίδων και συνεπώς δεν θα υπάρχει και επιτακτική ανάγκη µεγάλης

µόνο στο κάτω µέρος του σώµατός µας;»

«αποθήκευσης» ενέργειας. Αν εξετάσουµε λίγο καλύτερα το θέµα, θα δούµε ότι η φύση καλά Το σχήµα µήλου αφορά άνδρες και γυναίκες, µε µια τάση

προέβλεψε, απλά εµείς εκτροχιαστήκαµε από τους φυσικούς νόµους…

«προτίµησης» στους άνδρες. Στο σχήµα µήλου παρατηρείται

Το λίπος στο επάνω µέρος του κορµού, έχει σκοπό να βοηθήσει την

συσσώρευση σπλαγχνικού λίπους, όπου µια «στρώση» λίπους

επιβίωση του ανθρώπινου οργανισµού σε συνθήκες που οι περισσότεροι

περιβάλει τα εσωτερικά όργανα. Συνήθως οι γυναίκες που έχουν

(που µεγαλώνουν σε κοινωνίες του ∆υτικού Κόσµου), ποτέ δεν

έντονη συσσώρευση λίπους στο επάνω µέρος του κορµού, έχουν

φαντάστηκαν ότι µπορεί να αποτελούν µέρος του κύκλου ζωής.

υψηλότερα ποσοστά ανδρικών ορµονών, από εκείνες που συσσωρεύουν λίπος στο κάτω µέρος…

Σε περιπτώσεις λοιπόν ασιτίας (λόγω αδυναµίας εύρεσης τροφής), η «αποθήκευση» ενέργειας στο επάνω µέρος του κορµού αποδεικνύεται

Παράλληλα έχουν έως και εννέα φορές περισσότερες πιθανότητες

σωτήρια ασπίδα κατά των λοιµώξεων. Από εκεί εκκρίνονται ουσίες

να εµφανίσουν διαβήτη, από ότι οι κυρίες µε το σχήµα σώµατος

που καταπολεµούν τις ενδεχόµενες λοιµώξεις, βασική αιτία θανάτου

«αχλαδιού».

κατά την ασιτία…

Αντίστοιχα για τους άνδρες, η έντονη αποθήκευση λίπους στο επάνω

∆υστυχώς όµως, αυτές οι ουσίες (κυτοκίνες ή κυτταροκίνες) που

µέρος του κορµού οδηγεί σε µεγάλη αύξηση του ενδεχοµένου

εµπλέκονται στην ανοσολογική απάντηση, όταν εκκρίνονται για

εµφάνισης καρδιαγγειακών προβληµάτων.

παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, µέσα από έναν οργανισµό που

Μια πρώτη λοιπόν εκτίµηση είναι πως αν και για κάποιους «αντιαισθητικό» (οι ένθερµοι θαυµαστές της Τζένιφερ Λοπέζ διαφωνούν), το σχήµα αχλαδιού προµηνύει λιγότερα δεινά για την υγεία, σε σχέση µε αυτό του µήλου.

διατηρεί επί σειρά ετών αυξηµένο ενδοκοιλιακό λίπος (και δεν το έχει απλά για περιόδους υποσιτισµού), δρουν αρνητικά, επιβαρύνοντας την ανθρώπινη υγεία…

Ta panta gia to somatotipo  

Ta panta gia to somatotipo

Ta panta gia to somatotipo  

Ta panta gia to somatotipo

Advertisement