Page 1

Τεύχος

21

ÎÆÕ¼ÕÐÊÐ

   Á Ð 0ÆÏ   Æ Õ Æ Ô ¡ Ù  Â ÖÂÕΤα πάντα για τον σωµατότυπο


œÆÏÐÁ Τα πάντα για τον σωµατότυπο και τη συσσώρευση λίπους

Ένας απλός τρόπος για να δείτε το «ρίσκο» που διατρέχετε αναφορικά µε τον τρόπο

Το αχλάδι και το µήλο είναι δυο υπέροχα φρούτα της εποχής,

συσσώρευσης λίπους, είναι να µετρήσετε την

πλούσια σε υδατάνθρακες, βιταµίνες και µεταλλικά στοιχεία.

περιφέρεια της µέσης σας. Εάν η µέση σας

Παράλληλα όµως αντιπροσωπεύουν και δυο χαρακτηριστικά

(στο λεπτότερο σηµείο της) είναι περισσότερο

σχήµατα τα οποία περιγράφουν τον τρόπο που ο ανθρώπινος

από 80 cm για τις γυναίκες και από 94 cm

οργανισµός αποθηκεύει σωµατικό λίπος…

για τους άνδρες, τότε υπάρχει αυξηµένος

Το σχήµα αχλαδιού αφορά ως επί τω πλείστον τις γυναίκες και

κίνδυνος καρδιαγγειακών προβληµάτων.

αναφέρεται στην αποθήκευση λίπους στους γοφούς, στους µηρούς και στους γλουτούς. Η «αποστολή» αυτού του λίπους είναι κυρίως η

Θα αναρωτηθείτε λοιπόν «µα αφού η συσσώρευση λίπους στο

προµήθεια ενέργειας κατά τον θηλασµό, µια και η φύση δεν

επάνω µέρος του κορµού είναι τόσο επιζήµια για την υγεία µας, η

προέβλεψε πως πολλές κυρίες θα ζουν σε µια κοινωνία «αφθονίας»

φύση γιατί δεν προέβλεψε όταν παχαίνουµε να παίρνουµε βάρος

θερµίδων και συνεπώς δεν θα υπάρχει και επιτακτική ανάγκη µεγάλης

µόνο στο κάτω µέρος του σώµατός µας;»

«αποθήκευσης» ενέργειας. Αν εξετάσουµε λίγο καλύτερα το θέµα, θα δούµε ότι η φύση καλά Το σχήµα µήλου αφορά άνδρες και γυναίκες, µε µια τάση

προέβλεψε, απλά εµείς εκτροχιαστήκαµε από τους φυσικούς νόµους…

«προτίµησης» στους άνδρες. Στο σχήµα µήλου παρατηρείται

Το λίπος στο επάνω µέρος του κορµού, έχει σκοπό να βοηθήσει την

συσσώρευση σπλαγχνικού λίπους, όπου µια «στρώση» λίπους

επιβίωση του ανθρώπινου οργανισµού σε συνθήκες που οι περισσότεροι

περιβάλει τα εσωτερικά όργανα. Συνήθως οι γυναίκες που έχουν

(που µεγαλώνουν σε κοινωνίες του ∆υτικού Κόσµου), ποτέ δεν

έντονη συσσώρευση λίπους στο επάνω µέρος του κορµού, έχουν

φαντάστηκαν ότι µπορεί να αποτελούν µέρος του κύκλου ζωής.

υψηλότερα ποσοστά ανδρικών ορµονών, από εκείνες που συσσωρεύουν λίπος στο κάτω µέρος…

Σε περιπτώσεις λοιπόν ασιτίας (λόγω αδυναµίας εύρεσης τροφής), η «αποθήκευση» ενέργειας στο επάνω µέρος του κορµού αποδεικνύεται

Παράλληλα έχουν έως και εννέα φορές περισσότερες πιθανότητες

σωτήρια ασπίδα κατά των λοιµώξεων. Από εκεί εκκρίνονται ουσίες

να εµφανίσουν διαβήτη, από ότι οι κυρίες µε το σχήµα σώµατος

που καταπολεµούν τις ενδεχόµενες λοιµώξεις, βασική αιτία θανάτου

«αχλαδιού».

κατά την ασιτία…

Αντίστοιχα για τους άνδρες, η έντονη αποθήκευση λίπους στο επάνω

∆υστυχώς όµως, αυτές οι ουσίες (κυτοκίνες ή κυτταροκίνες) που

µέρος του κορµού οδηγεί σε µεγάλη αύξηση του ενδεχοµένου

εµπλέκονται στην ανοσολογική απάντηση, όταν εκκρίνονται για

εµφάνισης καρδιαγγειακών προβληµάτων.

παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, µέσα από έναν οργανισµό που

Μια πρώτη λοιπόν εκτίµηση είναι πως αν και για κάποιους «αντιαισθητικό» (οι ένθερµοι θαυµαστές της Τζένιφερ Λοπέζ διαφωνούν), το σχήµα αχλαδιού προµηνύει λιγότερα δεινά για την υγεία, σε σχέση µε αυτό του µήλου.

διατηρεί επί σειρά ετών αυξηµένο ενδοκοιλιακό λίπος (και δεν το έχει απλά για περιόδους υποσιτισµού), δρουν αρνητικά, επιβαρύνοντας την ανθρώπινη υγεία…


œÆÏÐÁ Ο µύθος περί διαιτών για απώλεια τοπικού πάχους

Μήπως το πράσινο τσάι βοηθάει στην τοπική απώλεια βάρους;

Συχνά, γυναίκες µε σχήµα σώµατος «αχλαδιού» αποτελούν πρώτης

Το πράσινο τσάι είναι πράγµατι ένας πολύτιµος αρωγός υγείας, χωρίς

τάξεως θύµατα για επιτήδειους που παρέχουν υποτιθέµενες δίαιτες

όµως να κατέχει «µαγικές» ιδιότητες τοπικής απώλειας λίπους, όπως

για τοπικό αδυνάτισµα…

κάποιοι θέλουν να ισχυρίζονται. Παραταύτα όπως προκύπτει από

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν λοιπόν όλες (και όλοι) πως δίαιτα

µελέτες, το πράσινο τσάι µπορεί υπό προϋποθέσεις να βοηθήσει

για τοπικό αδυνάτισµα δεν υπάρχει και πως µε µια διατροφή

στη «µάχη» απέναντι στα περιττά κιλά.

υποθερµιδική (που µας παρέχει δηλαδή λιγότερες θερµίδες από αυτές που χρειαζόµαστε για να διατηρήσουµε το βάρος µας), θα χαθεί από παντού λίπος, ακόµα και αν εµείς δεν θέλουµε να χάσουµε την «αφρατάδα» από το πρόσωπό µας…

Η επιγαλλοκατεχίνη (ισχυρό αντιοξειδωτικό) του πράσινου τσαγιού, βελτιώνει τη θερµογένεση (η οποία αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του ανθρώπινου µεταβολισµού), ιδιαιτέρως στο λιπώδη ιστό. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αναστολή συγκεκριµένων ενζύµων

Κατά τη διάρκεια της κλινικής µου πράξης, εκθέτοντας την πιο πάνω

στον οργανισµό (τα οποία «κρατούν» το µεταβολισµό σε ύφεση)

επιστηµονική θέση, στεναχώρησα πρωταρχικά αρκετές κυρίες, οι

και την αύξηση της λειτουργικότητας του συµπαθητικού συστήµατος.

οποίες όµως σε 2η φάση, και όταν συνειδητοποίησαν την ειλικρίνεια

Σε επιδηµιολογική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τους Shixian

της τοποθέτησής µου, δικαίωσαν τον επιστήµονα που ήταν εξαρχής

και συνεργάτες (J. Med Food, 2006) αναφέρεται ότι σε άτοµα που

ειλικρινής µαζί τους…

ακολουθούσαν πρόγραµµα απώλειας βάρους, επετεύχθη καλύτερο αποτέλεσµα µετά από συγχορήγηση εκχυλίσµατος πράσινου

Θυµάµαι χαρακτηριστικά την ανησυχία µιας γυναίκας 35 ετών που επισκέφθηκε πριν από 8 χρόνια περίπου το γραφείο µου, ζητώντας να χάσει βάρος µόνο από την περιφέρεια και καθόλου από το στήθος. Μάλιστα µε ρώτησε αν ήταν δυνατόν το βάρος που θα χάσει από την περιφέρεια να «µετακυλήσει» µε κάποιον τρόπο στο στήθος, κάνοντας την Pamela Anderson να ωχριά µπροστά της!

Η καθαρά τοπική απώλεια βάρους και πόντων, επιτυγχάνεται µόνο µε την «σύµπραξη» πλαστικού χειρουργού, ο οποίος µε τις µεθόδους του µπορεί να αφαιρέσει τοπικά λιπώδη ιστό. Από εκεί και πέρα πρέπει να τονισθεί πως οι πλαστικές επεµβάσεις ∆ΕΝ αποτελούν µέθοδο αδυνατίσµατος σε καµία περίπτωση, απλά βελτίωσης τοπικών «ατελειών» που δεν αλλάζουν µε την εφαρµογή ενός προγράµµατος ισορροπηµένης διατροφής και άσκησης…

τσαγιού.


œÆÏÐÁ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΠΡΩΙ

Οµελέτα µε 2 αβγά και λίγο ελαιόλαδο Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο

Γιαούρτι ηµιαποβουτυρωµένο µε µέλι 1 χούφτα ξηροί καρποί αρεσκείας σας (ανάλατοι) εναλλακτικά Ποτήρι χυµός φρούτου µε φρυγανιές Λίγο ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού

∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ Φρούτο εποχής

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Λαβράκια στη λαδόκολλα Ψωµί ολικής αλέσεως

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Σπανακόρυζο ή πρασόρυζο – µεσαίο πιάτο Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού Ψωµί ολικής αλέσεως

ΑΠΟΓΕΥΜΑ Φρούτο εποχής

ΒΡΑ∆Υ Παξιµάδι κρητικό κριθαρένιο µε τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο εναλλακτικά

Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο

Τονοσαλάτα µε λαχανικά και ελαιόλαδο

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ – 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Χοιρινό φιλέτο µε κρύα σάλτσα

Γλυκό µήλο

Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Παραδοσιακή φασολάδα Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού Ψωµί ολικής αλέσεως

Το πιο πάνω µενού αποτελεί εβδοµαδιαίο υπόδειγµα ισορροπηµένης διατροφής για έλεγχο βάρους. ∆εν αναγράφονται ποσότητες σε γραµµάρια, κάτι που θα οδηγούσε σε µεταλλαγή του πλάνου διατροφής σε εξατοµικευµένο πρόγραµµα, γεγονός που επισηµαίνεται πως πρέπει να αποτελεί µέριµνα µόνο του διαιτολόγου σας.

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Κοτόπουλο µε σαλάτα 4 εποχές Ρύζι ως γαρνιτούρα 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Ριζότο µε µανιτάρια και λαχανικά Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού

Κωνσταντίνος Ξένος Κλινικός ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος M.Sc. M.Sc. in Nutritional Medicine - University of Surrey Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιατροφής ∆ιευθυντής τµήµατος Γονιδιακής ∆ιατροφής & Έρευνας Θρέψης «Ευρωκλινική Αθηνών» www.yourdietitian.gr Το περιεχόµενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευµατική ιδιοκτησία του Οµίλου Σούπερµάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ και απαγορεύεται η αναδηµοσίευση µέρους ή του συνόλου τους µε οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.


œÆÏÐÁ Ριζότο µε µανιτάρια και λαχανικά

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 250 γρ. ρύζι για ριζότο 80 ml λευκό κρασί 60 ml ελαιόλαδο 700 ml ζωµό (ή νερό) ζεστό 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 1 δαφνόφυλλο 200 γρ. µανιτάρια 100 γρ. φασολάκια πράσινα κατεψυγµένα 1 κόκκινη πιπεριά 2 κολοκυθάκια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένω καλά τα λαχανικά µου εκτός από τα µανιτάρια, τα οποία σκουπίζω καλά. Κόβω τα µανιτάρια σε φετούλες, τα φασολάκια στη µέση και τα κολοκυθάκια και την πιπεριά σε µικρό καρεδάκι. Σε µια κατσαρόλα µε το λάδι, σοτάρω το κρεµµύδι, το σκόρδο και το ρύζι, προσέχοντας να µη µου πάρει χρώµα. Σβήνω µε το κρασί και λίγο πριν εξατµιστεί, χαµηλώνω τη φωτιά. Προσθέτω όλα τα λαχανικά και ρίχνω λίγο - λίγο το ζεστό ζωµό ανακατεύοντας απαλά το ρύζι µε µια ξύλινη κουτάλα. Συνεχίζω έτσι µέχρι το ρύζι να πιεί όλα του τα υγρά. Αλατοπιπερώνω και σερβίρω.

Οι προσφορές µας Ρόδο Υπόλοιπη Χίο Ελλάδα Μυτιλήνη

Τις συνταγές που περιέχονται στο Μενού, έχει δηµιουργήσει και επιµεληθεί ο σεφ Γιάννης Γκελντής. Περισσότερες πληροφορίες στο www.gelntis.gr

Χρόνος προετοιµασίας: 15 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 20 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 150,7 kcal

Όλες οι προσφορές ισχύουν για το χρονικό διάστηµα 09.03.2009 - 21.03.2009 Οι διαφορές στις τιµές σε Ρόδο, Χίο και Μυτιλήνη, οφείλονται στο µειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει για τις συγκεκριµένες περιοχές.


œÆÏÐÁ Κοτόπουλο µε σαλάτα 4 εποχές

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 2 ολόκληρα στήθη κοτόπουλου (4 µισά) 1/4

λάχανο µεσαίου µεγέθους

3 καρότα ½ µαρούλι 300 γρ. τοµατίνια 50 ml ελαιόλαδο 10 ml balsamico σιρόπι Αλάτι, πιπέρι, θυµάρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Λαδώνω ελαφρά το κοτόπουλο. Αλατοπιπερώνω και το πασπαλίζω µε λίγο ξερό θυµάρι. Ψήνω σε ταψάκι σε προθερµασµένο φούρνο, στους 180ο C για 40 λεπτά. Εν τω µεταξύ, πλένω καλά τα λαχανικά, ψιλοκόβω το λάχανο και το µαρούλι, κόβω τα τοµατίνια στα 2 και αφού ξεφλουδίσω τα καρότα τα κόβω σε φετούλες. Για τη βινεγκρέτ, ανακατεύω καλά το ελαιόλαδο σε ένα µπολ µε το σιρόπι µπαλσάµικο. Ανακατεύω καλά τα λαχανικά και τα σερβίρω µε το κοτόπουλο. Περιχύνω σαλάτα και κοτόπουλο µε τη βινεγκρέτ.

Χρόνος προετοιµασίας: 20 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 74,8 kcal


œÆÏÐÁ Λαβράκια στη λαδόκολλα

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 4 λαβράκια 2 µαραθόριζες 2 καρότα 1 κρεµµύδι 2 σκ. σκόρδο ½ µατσάκι άνηθο Χυµό από 2 λεµόνια 40 ml ελαιόλαδο Αλάτι – πιπέρι Λαδόκολλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Καθαρίζω καλά τα λαβράκια. Πλένω τα λαχανικά, τα στεγνώνω και τα κόβω σε λεπτές φετούλες. Ψιλοκόβω και τον άνηθο. Τα ανακατεύω όλα καλά σε ένα σκεύος µαζί µε το ελαιόλαδο και το χυµό λεµονιού. Απλώνω τη λαδόκολλα κοµµένη σε 4 κοµµάτια. Μοιράζω ισόποσα σε κάθε κοµµάτι το µείγµα των λαχανικών. Από πάνω τοποθετώ τα λαβράκια και περιχύνω µε το λαδολέµονο που έχει µείνει στο µπολ. Αλατοπιπερώνω και κλείνω καλά τις λαδόκολλες σχηµατίζοντας «φακέλους». Βάζω τον έναν δίπλα στο άλλο µέσα σε ένα ταψί και ψήνω σε προθερµασµένο φούρνο στους 180ο C για 20 λεπτά.

Χρόνος προετοιµασίας: 25 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 20 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 59 kcal


œÆÏÐÁ Παραδοσιακή φασολάδα

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 300 γρ. φασόλια µεσαία 3 καρότα ½ µατσάκι σέλινο 1 µεσαίο πράσο 80 γρ. αποφλοιωµένα ντοµατάκια 1 κρεµµύδι 1 δαφνόφυλλο 30 γρ. τοµατοπελτέ 80 ml. ελαιόλαδο 3lt νερό Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Φυσικά η πρώτη µου κίνηση είναι να µουλιάσω αποβραδίς τα φασόλια σε ένα σκεύος µε άφθονο νερό για περίπου 12 ώρες. Την εποµένη τα σουρώνω, τα ξεπλένω και τα βάζω σε µια κατσαρόλα µε κρύο νερό να βράσουν για 30 λεπτά, ξαφρίζοντάς τα κατά διαστήµατα. Εν τω µεταξύ, καθαρίζω, πλένω και κόβω τα λαχανικά σε φέτες. Προσθέτω στην κατσαρόλα πρώτα τα καρότα και µετά από 20 λεπτά το σέλινο, το πράσο το κρεµµύδι και το δαφνόφυλλο. Συνεχίζω µε τα ψιλοκοµµένα αποφλοιωµένα ντοµατάκια, το ελαιόλαδο, τον πελτέ (διαλυµένο σε λίγο νερό) και αλατοπιπερώνω. Αφήνω τη φασολάδα να σιγοβράσει για 20 περίπου λεπτά ακόµη (εξαρτάται βέβαια και από τα φασόλια, γι αυτό συµπληρώνω λίγο νερό αν χρειαστεί).

Χρόνος προετοιµασίας: 12 ώρες Χρόνος µαγειρέµατος: 1 – ½ ώρα Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 109,3 kcal


œÆÏÐÁ Χοιρινό φιλέτο µε κρύα σάλτσα

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 4 µερίδες χοιρινό φιλέτο καθαρισµένο (180 γρ. περίπου η κάθε µερίδα) 60 ml ελαιόλαδο 30 ml ketchup 20 ml µουστάρδα 1 σκ. σκόρδο ψιλοκοµµένο Λίγο ψιλοκοµµένο κόλιανδρο Αλάτι - πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Λαδώνω ελαφρά τα φιλέτα, τα αλατοπιπερώνω και τα ψήνω σε προθερµασµένο φούρνο στους 180ο C για περίπου 40 λεπτά. Για τη σάλτσα, απλά ανακατεύω καλά σε ένα σκεύος το ελαιόλαδο, την ketchup, τη µουστάρδα, το ψιλοκοµµένο σκόρδο και το κόλιανδρο Όταν το κρέας ψηθεί, το σερβίρω µε τη σάλτσα.

Χρόνος προετοιµασίας: 5 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 289 kcal


œÆÏÐÁ Γλυκό µήλο

ΥΛΙΚΑ 400 γρ. µήλα ξεφλουδισµένα κοµµένα σε φέτες (δεν πετάω τις φλούδες και τα κουκούτσια) 250 γρ. χυµό πορτοκάλι 400 γρ. ζάχαρη 50 γρ. νερό Χυµό από ½ λεµόνι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Τοποθετώ σε ένα τουλουπάνι τις φλούδες και τα κουκούτσια από τα µήλα, και το δένω. Σε µια κατσαρόλα, ανακατεύω τους χυµούς πορτοκαλιού και λεµονιού µε τη ζάχαρη και τοποθετώ το µείγµα στη φωτιά. Μόλις πάρει βράση, χαµηλώνω τη φωτιά και ρίχνω µέσα το τουλουπάνι και τις φέτες του µήλου. Τα αφήνω να βράσουν έως ότου το σιρόπι αρχίσει να δένει. Προσθέτω το νερό και συνεχίζω το βράσιµο για 10 λεπτά ακόµη. ∆οκιµάζω σε ένα κρύο πιάτο να δω αν το γλυκό µου έχει δέσει. Αν είναι έτοιµο γεµίζω αποστειρωµένα βαζάκια µε την ακόλουθη διαδικασία: 1. Πλένω πολύ καλά τα βαζάκια µε ζεστό νερό. 2. Τα τοποθετώ ανάποδα πάνω σε µια πετσέτα και τα βάζω µαζί µε την πετσέτα σε προθερµασµένο φούρνο στους 100ο C για 15 λεπτά. 3. Γεµίζω τα βάζα µέχρι επάνω µε το γλυκό όταν και τα 2 (γλυκό – βαζάκια) είναι ακόµη ζεστά. 4. Τα κλείνω αµέσως πολύ καλά και τα γυρίζω ανάποδα, δηλ. το καπάκι να είναι προς τα κάτω. 5. Τα αφήνω έτσι µέχρι να κρυώσουν.

Χρόνος προετοιµασίας: 25 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 460 kcal


Σ’ αυτό το τεύχος θα µαγειρέψουµε: Ριζότο µε µανιτάρια και λαχανικά Κοτόπουλο µε σαλάτα 4 εποχές Λαβράκια στη λαδόκολλα Παραδοσιακή φασολάδα Χοιρινό φιλέτο µε κρύα σάλτσα Γλυκό µήλο

Πάρτε τον έλεγχο του βάρους σας στα χέρια σας! Ο Βερόπουλος αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε τη διατροφή σας. Είναι η µόνη αλυσίδα σούπερ µάρκετ που, σε συνεργασία µε τον κλινικό διαιτολόγο Κωνσταντίνο Ξένο και το σεφ Γιάννη Γκελντή, σας προσφέρει ένα εβδοµαδιαίο υπόδειγµα ισορροπηµένης διατροφής, τόσο απλό και υγιεινό... που θα τα χάσετε! Ένα Μενού που ανανεώνεται ανά 15 ηµέρες, µε διαφορετικό θέµα κάθε φορά, και περιέχει πολύτιµες συµβουλές, µεγάλες προσφορές και πεντανόστιµες συνταγές που σας βοηθούν να ελέγξετε το βάρος σας εύκολα και γευστικά!

Το έντυπο είναι από ανακυκλωµένο οικολογικό χαρτί ήπιας επεξεργασίας. Ακόµα µια πρωτοβουλία της αλυσίδας σούπερ µάρκετ Βερόπουλος για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ta panta gia to somatotipo  

Ta panta gia to somatotipo

Advertisement