Page 1

Τεύχος

16

ÎÆÕ¼ÕÐÊÐ

   Á Ð 0ÆÏ   Æ Õ Æ Ô ¡ Ù  Â ÖÂÕΠαχυσαρκία και υπέρταση


œÆÏÐÁ Παχυσαρκία και υπέρταση

Η συστολική πίεση αντιστοιχεί στη δύναµη που ασκεί το αίµα στα τοιχώµατα των αρτηριών κατά τη στιγµή της συστολής της καρδιάς και συνηθίζεται να αποκαλείται και «µεγάλη πίεση».

Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η παχυσαρκία συνδέεται

Η διαστολική πίεση αντιστοιχεί στη δύναµη που ασκείται από το

έντονα µε την αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

αίµα στα τοιχώµατα των αρτηριών τη στιγµή που η καρδιά διαστέλλεται και ετοιµάζεται για την επόµενη συστολή. Είναι γνωστή και ως «µικρή πίεση» .

Το 55 % των ασθενών που επισκέπτονται ιατρεία υπέρτασης είναι παχύσαρκοι και σχεδόν το 50 % των παχύσαρκων

Ας δούµε ποιες είναι οι φυσιολογικές τιµές αρτηριακής πίεσης, πότε έχουµε προϋπέρταση και πότε υπέρταση.

µε δείκτη µάζας σώµατος άνω του 40 είναι υπερτασικοί…

Εκτίµηση Πίεσης

Συστολική

∆ιαστολική

Φυσιολογική

< 120 mm Hg

και

< 80 mm Hg

Προϋπέρταση

120 – 139 mm Hg

και/ή

80 – 89 mm Hg

Υπέρταση σταδίου 1 140 - 159 mm Hg και/ή

90 - 99 mm Hg

Αν και ο ακριβής αιτιολογικός µηχανισµός της υπέρτασης που εµφανίζεται στην παχυσαρκία δεν είναι απολύτως διευκρινισµένος, κάποιοι παράγοντες που φαίνεται να παίζουν ρόλο είναι: Αυξηµένη µετατροπή της κορτιζόνης σε κορτιζόλη, αυξηµένη έκκριση λεπτίνης, (µια πρωτεΐνη που παράγεται στα λιποκύτταρα),

Υπέρταση σταδίου 2

> 160 mm Hg

και/ή

> 100 mm Hg

αυξηµένη έκκριση αγγειοτενσίνης (µια ουσία η οποία, επιδρώντας στις λείες µυϊκές ίνες των αγγείων προκαλεί τη συστολή τους), δυσλειτουργία του ενδοθηλίου (της «φόδρας»

Σηµείωση : 120 mm Hg σηµαίνει πίεση = 12, 80 mm Hg σηµαίνει πίεση = 8, κ.λ.π.

θα λέγαµε των αγγείων), άπνοια ύπνου(που εµφανίζεται συχνά σε παχύσαρκα άτοµα) και µείωση του κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου (ορµόνη που εκκρίνεται από τα κύτταρα των καρδιακών κόλπων και έχει ισχυρή διουρητική, νατριουρητική και

Η αρτηριακή πίεση, υπό φυσιολογικές συνθήκες, παρουσιάζει αυξοµειώσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Αν όµως διατηρείται σε υψηλό επίπεδο συνεχώς, τότε είναι επικίνδυνη για την υγεία.

αγγειοχαλαρωτική δράση). Παράλληλα, στοιχεία από επιδηµιολογικές µελέτες υποδεικνύουν ότι τα παχύσαρκα άτοµα συνηθίζουν να έχουν αυξηµένη κατανάλωση αλατιού και πολύ χαµηλή φυσική δραστηριότητα, παράγοντες που οδηγούν από µόνοι τους στην αύξηση της αρτηριακής πιέσεως…

Αξίζει να αναφέρουµε ότι από µερίδα επιστηµόνων υπάρχει µια επιφύλαξη για το πόσο αυτές οι τιµές µπορεί να θεωρούνται τιµές αναφοράς για παχύσαρκα άτοµα, που εκ των πραγµάτων έχουν αυξηµένη µάζα σώµατος, η οποία και «απαιτεί» αύξηση

Τι ορίζεται ως υπέρταση;

στην κατανάλωση οξυγόνου και τον καρδιακό παλµό.

Η υπέρταση είναι γνωστή στο ευρύ κοινό µε τον αδόκιµο όρο «πίεση» και αναφέρεται στην υψηλή αρτηριακή πίεση. Η αρτηριακή πίεση αντικατοπτρίζει τη δύναµη ροής του αίµατος στα τοιχώµατα των αρτηριών και καταγράφεται µε δύο τιµές: τη συστολική και τη διαστολική πίεση.


œÆÏÐÁ Μελέτες υποδεικνύουν ότι στις χώρες που ακολουθούν δυτικά

Και τώρα τι κάνουµε;

διατροφικά πρότυπα, η ποσότητα κατανάλωσης αλατιού ξεπερνά τα 11 γρ. για τους άνδρες (περίπου 2 κουταλάκια

Ένας αριθµός αλλαγών στο τρόπο ζωής µπορεί να µειώσει την

τσαγιού) και τα 8 γρ. για τις γυναίκες.

αρτηριακή πίεση και τις πιθανότητες εκδήλωσης της υπέρτασης.

Μην ξεχνάτε πως το 75% του αλατιού που καταναλώνουµε,

Αυτές οι αλλαγές πρέπει ιεραρχικά να είναι οι εξής:

προέρχεται από επεξεργασµένα τρόφιµα και µάλιστα από

• Απώλεια βάρους • Μείωση της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου

τρόφιµα τα οποία µπορεί και να µην έχουν καν αλµυρή γεύση (όπως π.χ. γλυκά µπισκότα)!

(συστατικό του αλατιού)

• Μέτρο στην κατανάλωση αλκοόλ • Πλούσια, σε φρούτα και λαχανικά, διατροφή • Μειωµένη κατανάλωση κορεσµένου λίπους

∆εν φταίει η καηµένη η πορτοκαλάδα…

(λίπος κρεάτων, λίπος γαλακτοκοµικών)

• Ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας Ως προς την απώλεια βάρους, επιστηµονικά δεδοµένα µιας εκ

Πολλοί φοβούνται πως τα πορτοκάλια

των σηµαντικότερων κλινικών δοκιµών(Ann Intern Med. 2001 Jan

και ο χυµός τους ανεβάζουν την πίεση,

2;134(1):72-4), συνηγορούν στο ότι η µέση απώλεια βάρους 8,8

µε συνέπεια να αποφεύγουν την κατανάλωσή

κιλών σχετίζεται µε την µείωση κατά 7mm Hg της «µικρής πίεσης»

τους. Η αλήθεια είναι πως οι τροφές πλούσιες

και 5mm Hg της «µεγάλης» πίεσης.

σε κάλιο, όπως τα πορτοκάλια, συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της υπέρτασης και πρέπει να αποτελούν διατροφική µέριµνα, ιδιαίτερα

Με αυτή την παραδοχή, απώλεια της

για τους υπερτασικούς που παίρνουν διουρητικά.

τάξεως των 10 κιλών µπορεί να βοηθήσει ένα παχύσαρκο άτοµο να ελέγξει απολύτως µια µικρού βαθµού υπέρταση,

Τέλος, µελέτες δείχνουν ότι εκτός από την απώλεια βάρους,

χωρίς να χρειάζεται η συµβολή φαρµάκων

ένας άλλος τρόπος αντιµετώπισης της υψηλής πίεσης είναι η

ή άλλες παρεµβάσεις.

υιοθέτηση ενός ιδιαίτερου διατροφικού σχήµατος, που ονοµάζεται DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Το διατροφικό σχήµα DASH έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε κορεσµένο λίπος (λίπος κόκκινου κρέατος και γαλακτοκοµικών) και χοληστερόλη, και δίνει έµφαση στην αυξηµένη κατανάλωση

Πόσο αλάτι χρειαζόµαστε καθηµερινά;

φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκοµικών µε µειωµένα λιπαρά. Η δίαιτα αυτή είναι πλούσια σε µαγνήσιο, κάλιο, ασβέστιο και φυτικές ίνες.

Το νάτριο (συστατικό του αλατιού), είναι απαραίτητο για τον οργανισµό µας σε συγκεκριµένα µικροποσά. Η κατανάλωση µεγαλύτερων ποσοτήτων όµως, µπορεί να οδηγήσει στην εµφάνιση υπέρτασης. Συστήνεται λοιπόν να καταναλώνουµε λιγότερο από 6 γρ. αλατιού καθηµερινά, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 γρ. νατρίου. Τα 6 γρ. αλατιού τα παίρνουµε από 1 κουταλάκι του τσαγιού.

Πρόσφατα δε, οι επιστήµονες που επινόησαν το διατροφικό σχήµα DASH, έδειξαν ότι η δραστική µείωση του νατρίου από τις τροφές, παράλληλα µε την εφαρµογή του DASH (σχήµα που ονοµάστηκε DASH-Sodium), είχε ως αποτέλεσµα ακόµα καλύτερη ρύθµιση της αρτηριακής πιέσεως από αυτή που πρόσφερε η δίαιτα DASH από µόνη της.


œÆÏÐÁ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΠΡΩΙ

Πρασόρυζο – µεσαίο πιάτο Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού

Γιαούρτι ηµιαποβουτυρωµένο µε µέλι και µια χούφτα αµύγδαλα (ανάλατα) εναλλακτικά Ποτήρι χυµός φρούτου µε φρυγανιές και λίγο ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού

∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ Φρούτο εποχής

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Ροσµπίφ Ρύζι πιλάφι ως γαρνιτούρα Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Φακές ή ρεβίθια – µεσαίο πιάτο

Ψωµί ολικής αλέσεως 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Τονοσαλάτα µε λαχανικά εποχής και φρέσκο ελαιόλαδο

ΑΠΟΓΕΥΜΑ Φρούτο εποχής

ΒΡΑ∆Υ Ψωµί ολικής αλέσεως µε γρήγορη ταρτάρ σολοµού Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο εναλλακτικά Σαλάτα µε καµαµπέρ και ρόδι Παξιµάδι κρητικό κριθαρένιο σε κοµµατάκια εναλλακτικά

Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού

Σάντουιτς µε γαλοπούλα και τυρί χαµηλών λιπαρών

Ψωµί ολικής αλέσεως

Ηµιαποβουτυρωµένο γιαούρτι και φρούτο

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ – 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Ζυµαρικό ολικής αλέσεως µε φρέσκια σάλτσα ντοµάτας

Μιλφέιγ σοκολάτα ή δίπλες (3 – 4 τεµάχια)

Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Καλαµάκια σουβλάκια κοτόπουλου σχάρας και αλάδωτη πίτα Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Σαρδέλες λαδορίγανη στο φούρνο Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο Ψωµί ολικής αλέσεως

Το παραπάνω µενού αποτελεί εβδοµαδιαίο υπόδειγµα ισορροπηµένης διατροφής για έλεγχο βάρους. ∆εν αναγράφονται ποσότητες σε γραµµάρια, κάτι που θα οδηγούσε σε µεταλλαγή του πλάνου διατροφής σε εξατοµικευµένο πρόγραµµα, γεγονός που επισηµαίνεται πως πρέπει να αποτελεί µέριµνα µόνο του διαιτολόγου σας.

Κωνσταντίνος Ξένος Κλινικός ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος M.Sc. M.Sc. in Nutritional Medicine - University of Surrey Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιατροφής ∆ιευθυντής τµήµατος Γονιδιακής ∆ιατροφής & Έρευνας Θρέψης «Ευρωκλινική Αθηνών» www.yourdietitian.gr Το περιεχόµενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευµατική ιδιοκτησία του Οµίλου Σούπερµάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ και απαγορεύεται η αναδηµοσίευση µέρους ή του συνόλου τους µε οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.


œÆÏÐÁ ∆ίπλες

ΥΛΙΚΑ 8 αυγά 2 βανίλιες 60 ml ούζο 5 γρ. αλάτι 200 γρ. βούτυρο 225 γρ. αλεύρι µαλακό 325 γρ. αλεύρι σκληρό Ελαιόλαδο για το τηγάνισµα 150 γρ. µέλι 200 γρ. σπασµένα καρύδια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ρίχνω στο µίξερ τα αυγά, τη βανίλια, το ούζο, το αλάτι και το βούτυρο και χτυπάω για 5 λεπτά περίπου στη µεσαία ταχύτητα. Κατόπιν, προσθέτω τα αλεύρια, τα οποία έχω προηγουµένως κοσκινίσει. Συνεχίζω να δουλεύω, µέχρι να δηµιουργηθεί µια αφράτη ζύµη, την οποία βγάζω από το µίξερ και τοποθετώ σε µια λεκάνη. Τη σκεπάζω µε µία βρεγµένη πετσέτα και την αφήνω να «ξεκουραστεί» για 2 ώρες. Στη συνέχεια, σε αλευρωµένο πάγκο, ανοίγω τη ζύµη µε πλάστη, σε πάχος 2 χιλιοστών και την κόβω σε τρίγωνα κοµµάτια. Αφήνω τις δίπλες να «ξεκουραστούν» για 5 λεπτά ακόµη σκεπασµένες σε ένα ταψί. Τέλος, τηγανίζω σε καυτό λάδι την κάθε δίπλα µέχρι να πάρει χρώµα. Στεγνώνω σε απορροφητικό χαρτί και πασπαλίζω µε µέλι και σπασµένα καρύδια.

Χρόνος ψησίµατος: 1 µε 2 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 455 kcal


œÆÏÐÁ Ροσµπίφ

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 1 κιλό κιλότο µοσχαρίσιο Αλάτι – πιπέρι 4 καρότα Τρείς- τέσσερις κοφτές κουταλιές µουστάρδα 2 µεγάλα πράσα ½ λίτρο λευκό ξηρό κρασί

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑ 1 λίτρο γάλα 4 φύλλα δάφνης ½ ποτήρι του κρασιού λευκό ξηρό κρασί 1 κρεµµύδι κοµµένο στη µέση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Περνάω το κρέας σε δίχτυ και το ρίχνω σε µια λεκάνη στην οποία έχω αναµείξει τα υλικά µαριναρίσµατος (το κρεµµύδι γλυκίζει το κρέας, η δάφνη και το κρασί δίνουν άρωµα και το γάλα το µαλακώνει). Στη συνέχεια, το µεταφέρω σε µια πετσέτα ώστε να τραβήξει τα υγρά του. Βάζω ένα τηγάνι να κάψει καλά. Ρίχνω τόσο ελαιόλαδο όσο χρειάζεται για να καλυφθεί ο πάτος του. Αλατοπιπερώνω καλά το κρέας και το βάζω στο τηγάνι. Το τσιγαρίζω για 5 λεπτά περίπου. Καλύπτω την επιφάνεια ενός ταψιού µε τα πράσα και τα καρότα και κατόπιν τοποθετώ το κρέας. Στο λάδι που τσιγάρισα το κρέας, ρίχνω το κρασί. Ανακατεύω ώστε να αναµειχθούν όλες οι ουσίες που έχουν µείνει από το κρέας. Προσθέτω τρεις-τέσσερις κουταλιές µουστάρδα και το αφήνω να πάρει βράση. Ρίχνω το µείγµα στο κρέας (θα δηµιουργηθεί κρούστα). Ρίχνω στο τηγάνι λίγο νερό και το ξαναβάζω στο µάτι να πάρει βράση. Το ρίχνω γύρω από το κρέας, όχι πάνω, γιατί θα χαλάσει η κρούστα. Καλύπτω το ταψί µε αλουµινόχαρτο µε τη γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω και µε µια οδοντογλυφίδα κάνω τρυπούλες. Ψήνω στους 220ο C για 1 ώρα και 30 λεπτά (ή λιγότερο από 1 ώρα αν επιθυµούµε αυθεντικό «ροζέ» αποτέλεσµα). Το κόβω σε λεπτές φέτες, αφού πρώτα το αφήσω να κρυώσει για 15 λεπτά. Συµβουλή: Για πιο οµοιόµορφη κρούστα, λίγο πριν το βγάλουµε από τον φούρνο το αλείφουµε µε νιφάδες βουτύρου.

Χρόνος προετοιµασίας: 2 ώρες Χρόνος ψησίµατος: 1 ώρα και 40 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 131,0 kcal


œÆÏÐÁ Σαλάτα µε καµαµπέρ και ρόδι

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 400 γρ. ανάµεικτη σαλάτα 1 µεγάλο ρόδι 2 τυριά καµαµπέρ (ατοµικά) 2 αυγά 70 γρ. αµύγδαλο λευκό ψιλοκοµµένο

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΝΕΓΚΡΕΤ 50 ml ελαιόλαδο 15 ml κόκκινο ξύδι 10 γρ. µουστάρδα ντιζόν 20 γρ. φουντούκια 10 γρ. µέλι Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Kόβω το τυρί στα 3 σε φέτες και µετά στη µέση και το απλώνω σε ταψί που έχω βάλει λαδόκολλα. Χτυπάω τα αυγά και αλείφω από πάνω το κάθε κοµµάτι ξεχωριστά. Πασπαλίζω µε το ψιλοκοµµένο αµύγδαλο και ψήνω σε προθερµασµένο φούρνο στους 160ο C για 5-10 λεπτά. Κόβω το ρόδι στη µέση και το χτυπάω για να βγει ο καρπός του µέσα σε ένα µπολ. Ξεχωρίζω τη σκληρή ψίχα από τους ζουµερούς καρπούς και τους ανακατεύω µε την ανάµεικτη σαλάτα. Για τη βινεγκρέτ, χτυπάω καλά σε ένα µίξερ το ελαιόλαδο µε το ξύδι, τα φουντούκια, τη µουστάρδα και το µέλι και αλατοπιπερώνω. Ανακατεύω τη σαλάτα που έχω φτιάξει µε τη βινεγκρέτ και σερβίρω από πάνω ζεστό το τυρί.

Χρόνος προετοιµασίας: 20 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 5-10 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 487 kcal


œÆÏÐÁ Γρήγορη ταρτάρ σολοµού

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 450 γρ. φιλέτο σολοµού (φρέσκο χωρίς τα κόκαλα) 100 γρ. κρεµώδες τυρί Χυµό από 1 µεγάλο λεµόνι 20 ml ελαιόλαδο ½ κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 15 γρ. κάπαρη ψιλοκοµµένη 20 γρ. αγγουράκι τουρσί ψιλοκοµµένο Λίγο µαϊντανό ψιλοκοµµένο Λίγο άνηθο ψιλοκοµµένο

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ 40 γρ. µπρικ (αυγά σολοµού)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Με ένα καλό µαχαίρι αφαιρώ το δέρµα του σολοµού και αφού σιγουρευτώ ότι του έχω αφαιρέσει όλα τα κοκαλάκια, τον ψιλοκόβω τόσο µέχρι να µοιάσει µε χοντροκοµµένο κιµά. Ανακατεύω σε ένα µπολ το σολοµό µε το χυµό λεµονιού και το αλάτι και το αφήνω για 10 λεπτά. Ψιλοκόβω το κρεµµύδι, την κάππαρη και το αγγουράκι, τα προσθέτω στο κρεµώδες τυρί και ανακατεύω καλά. Σερβίρω το ταρτάρ σολοµού µε λίγο µπρικ από πάνω. Το ταρτάρ σολοµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν µείγµα για καναπεδάκια αλλά δεν πρέπει να µείνει για πολύ ώρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.

Χρόνος προετοιµασίας: ½ ώρα Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 74,0 kcal


œÆÏÐÁ Mιλφέιγ σοκολάτα

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 250 γρ. σφολιάτα καλής ποιότητας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ 500 ml φρέσκο γάλα 150 γρ. ζάχαρη 6 κρόκους αυγών 40 γρ. κορν φλάουρ 80 γρ. σοκολάτα υγείας τεµαχισµένη Ζάχαρη άχνη για πασπάλισµα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ρίχνω το γάλα σε µια κατσαρόλα και τη βάζω στη φωτιά. Ανακατεύω τη ζάχαρη µε το κορν φλάουρ και τους κρόκους αυγών. Πριν βράσει το γάλα, ρίχνω το

στο µείγµα ζάχαρης –

αυγών. Ανακατεύω καλά και αδειάζω το νέο µείγµα µέσα στην κατσαρόλα µε το υπόλοιπο γάλα. Συνεχίζω το ανακάτεµα. Μόλις η κρέµα δέσει και αρχίζει να κοχλάζει, την κατεβάζω από τη φωτιά, ρίχνω την τεµαχισµένη σοκολάτα και ανακατεύω µέχρι να λιώσει. Την αδειάζω σε ένα καθαρό σκεύος και σκεπάζω µε µεµβράνη, προσέχοντας όµως η µεµβράνη να µην ακουµπάει στην κρέµα. Απλώνω τη σφολιάτα σε ένα ταψί µε λαδόκολλα και της τρυπάω την επιφάνεια µε ένα πιρούνι πολλές φορές. Την ψήνω σε προθερµασµένο φούρνο στους 160ο C για ½ ώρα. Αναποδογυρίζω το φύλλο της σφολιάτας, το πιέζω να φύγει ο αέρας και ξαναψήνω για 20 λεπτά ακόµα. Χωρίζω τη σφολιάτα σε 3 ίσα παραλληλόγραµµα. Ανακατεύω ελαφρώς την κρέµα και απλώνω τη µισή στο πρώτο παραλληλόγραµµο. Σκεπάζω µε το δεύτερο παραλληλόγραµµο σφολιάτας και απλώνω την υπόλοιπη κρέµα. Τοποθετώ και το τρίτο κοµµάτι σφολιάτας και πασπαλίζω µε άχνη ζάχαρη. Το γλυκό αυτό πρέπει να καταναλώνεται την ίδια µέρα. Χρόνος προετοιµασίας: 15 λεπτά Χρόνος ψησίµατος: 1 ώρα και 20 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 670 kcal


œÆÏÐÁ Βασιλόπιτα

ΥΛΙΚΑ 500 γρ. βούτυρο σε θερµοκρασία δωµατίου 700 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις κοσκινισµένο 20 γρ. µπέικιν πάουντερ (2 κοφτές κουταλιές) 12 αυγά Ξύσµα ενός λεµονιού 600 γρ. ζάχαρη ½ µπουκαλάκι άρωµα λεµονιού (από το super market) 100 γρ. αµύγδαλο θρυµµατισµένο 200 γρ. καρύδια ολόκληρα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Aρχικά, βάζω στο µίξερ το βούτυρο και το αφήνω να χτυπηθεί καλά. Στη συνέχεια προσθέτω τη ζάχαρη, συνεχίζω να δουλεύω για 1-2 λεπτά και µετά ρίχνω ένα-ένα τα αυγά. ∆υναµώνω την ταχύτητα του µίξερ και αφήνω το µείγµα να χτυπηθεί για 1 λεπτό. Κατόπιν, προσθέτω τα καρύδια, τα αµύγδαλα, το άρωµα λεµονιού και το ξύσµα και ανακατεύω για 1-2 λεπτά. Έπειτα, ρίχνω στο µίξερ το κοσκινισµένο αλεύρι κουταλιά- κουταλιά, καθώς και το µπέικιν πάουντερ. Βάζω το µείγµα σε αντικολλητική στρογγυλή φόρµα, χωρίς να τη λαδώσω, και ψήνω στους 160ο C σε προθερµασµένο φούρνο (πάνω κάτω µε αέρα) για 1 ώρα περίπου. Όταν κρυώσει η βασιλόπιτα, την πασπαλίζω µε ζάχαρη άχνη ή χρησιµοποιώ αµύγδαλα για να σχηµατίσω στην επιφάνειά της τη χρονιά που έρχεται.

Χρόνος ψησίµατος: 1ώρα και 20 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100g: 572 kcal


Σ’ αυτό το τεύχος θα µαγειρέψουµε: ∆ίπλες Ρόσµπιφ Σαλάτα µε καµαµπέρ και ρόδι Γρήγορη ταρτάρ σολοµού Μιλφέιγ σοκολάτα Βασιλόπιτα

Το έντυπο είναι από ανακυκλωµένο οικολογικό χαρτί ήπιας επεξεργασίας. Ακόµα µια πρωτοβουλία της αλυσίδας σούπερ µάρκετ Βερόπουλος για την προστασία του περιβάλλοντος.

Pahisarkia kai ipertasi  

Pahisarkia kai ipertasi

Pahisarkia kai ipertasi  

Pahisarkia kai ipertasi