Page 1

Τεύχος

14

ÎÆÕ¼ÕÐÊÐ

   Á Ð 0ÆÏ   Æ Õ Æ Ô ¡ Ù  Â ÖÂÕΓονίδια, διατροφή και παχυσαρκία


œÆÏÐÁ Χωρίς να εισέλθω σε κουραστικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο που αναλύονται και ερµηνεύονται αυτά τα δεδοµένα, και

Γονίδια, διατροφή και παχυσαρκία

πηγαίνοντας κατευθείαν στο «διαταύτα», η συγκεκριµένη µοριακή ανάλυση του DNA του 1ου ατόµου και σε συνεκτίµηση πάντα µε ειδικό βιοχηµικό έλεγχο, ενδέχεται να συνεπάγεται µεγαλύτερες

Σχέση γονιδίων και διατροφής

και πιο «καίριες» απαιτήσεις* για βιταµίνες Β12, φυλλικό οξύ και

Η σχέση γονιδίων και διατροφής είναι αµφίδροµη και

Β6 (οι τρεις αυτές βιταµίνες δρουν σαν δότες µεθυλίου) από ότι

αλληλένδετη. Κάποιες παραλλαγές του DNA µπορεί να δώσουν στοιχεία που αφορούν στις διατροφικές απαιτήσεις για έναν οργανισµό, την ίδια στιγµή που τα θρεπτικά συστατικά της τροφής αναγνωρίζονται από υποδοχείς των κυττάρων και επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα γονίδια εκφράζονται. Σχετικά µε τα στοιχεία που µπορεί να δώσει η µοριακή ανάλυση του DNA ως προς τις διατροφικές µας απαιτήσεις, ας δούµε ένα παράδειγµα µε τα αποτελέσµατα εξετάσεων 2 διαφορετικών ατόµων (ο πολυµορφισµός µονού νουκλεοτιδίου ή µε µια πιο φιλοσοφική ερµηνεία «η πολυτέλεια της ύπαρξης σε πολλές διαφορετικές µορφές», αφορά στην αντικατάσταση ενός µονού νουκλεοτιδίου, εντός της αλληλουχίας του DNA). ΓΟΝΙ∆ΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΡΕΥΝΟΝΤΑΙ

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ

MTHFR

DNA «Επιδιόρθωση» DNA Σύνθεση Μεταβολισµός Οµοκυστείνης Μεταβολισµός Φυλλικού Οξέος

MTR

Μεταβολισµός Φυλλικού Οξέως Μεταβολισµός Οµοκυστείνης

MTRR

Μεταβολισµός Βιταµίνης Β12 Μεταβολισµός Μεθειονίνης Μεταβολισµός Φυλλικού Οξέος

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΥ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΟΥ

του 2ου ατόµου, κάτι που µπορεί να καλυφθεί µε µια σειρά διατροφικών συστάσεων οι οποίες θα «ακούνε» το DNA του… *{Parle-McDermott A, et al. (2006) Mol Genet Metab 88, 290–294. - Davis SR, et al. (2005) J Nutr 135, 1040–104 - Shelnutt KP, et.al (2003) J Nutr 133, 4107–4111 - Shelnutt KP, et.al (2004) J Nutr Biochem 15, 554–560 - Van Beynum IM et al. Clin Chem Lab Med. 2006;44(11):1317-23. – Dekou et al (2201) Atherosclerosis 154(3) 659-66. – Fohr et al (2002) American Journal of Clinical Nutrition 75: 275-82}

Ένα άλλο παράδειγµα σχετικά µε το πώς ενδέχεται να αξιοποιηθούν δεδοµένα που προκύπτουν από µια µοριακή ανάλυση, αφορά στην «γενική» σύσταση που δίνει ένας διαιτολόγος για το αλκοόλ: «Η ήπια κατανάλωση αλκοόλ ωφελεί την υγεία της καρδιάς και των αγγείων»… Κι όµως, υπάρχουν περιπτώσεις ατόµων, που µπορεί να «αποκαλυφθούν» µε την σύµπραξη του γενετιστή*, όπου η κατανάλωση αλκοόλ µπορεί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

να ανεβάσει αξιοσηµείωτα τα επίπεδα της LDL «κακής» χοληστερόλης…

C677

T

C/T

A1298

C

A/C

A2756

G

A/A

*Corella et al. Am J Clin Nutr. 2001 Apr;73(4):736-45

Γενικώς, οι πληροφορίες που µπορεί να µας δώσει ο γενετιστής αξίζει να

A66

G

A/G

εκληφθούν υπόψη και να συνεκτιµηθούν µε στοιχεία που προκύπτουν από

Αποτέλεσµα 1ου ατόµου

κλασικούς ελέγχους, χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι µπορούµε ακόµα να µιλάµε για

ΓΟΝΙ∆ΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΡΕΥΝΟΝΤΑΙ

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ

MTHFR

DNA «Επιδιόρθωση» DNA Σύνθεση Μεταβολισµός Οµοκυστείνης Μεταβολισµός Φυλλικού Οξέος

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΥ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΟΥ C677

T

C/C

A1298

C

A/A

G

A/G

MTR

Μεταβολισµός Φυλλικού Οξέως Μεταβολισµός Οµοκυστείνης

A2756

MTRR

Μεταβολισµός Βιταµίνης Β12 Μεταβολισµός Μεθειονίνης Μεταβολισµός Φυλλικού Οξέος

A66

Αποτέλεσµα 2ου ατόµου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

την εξατοµικευµένη διατροφή. Κάποια στιγµή όµως θα φτάσουµε και εκεί...

Γενετική προδιάθεση και παχυσαρκία G

A/A

Η γενετική προδιάθεση αποτελεί αδιαµφισβήτητα µια από τις σηµαντικές παραµέτρους σχετικά µε την εκδήλωση της παχυσαρκίας.


œÆÏÐÁ Μια πρόσφατη µελέτη (Am J Clin Nutr. 2008 Feb;87(2):398-404) που διεξήχθη σε ένα δείγµα 5092 ζευγών διδύµων Βρετανών, ηλικίας 8 έως 11 ετών, έδειξε ότι η κληρονοµικότητα ήταν υπεύθυνη για το 77% των περιστατικών παχυσαρκίας

στην επιστήµη της γενετικής και οι έρευνες που εκπονούνται, είναι σίγουρο πως σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα από αυτό που πιστεύουν κάποιοι, θα οδηγήσουν σε διαφορετική προσέγγιση ως προς την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας… Η ανάλυση του DNA µπορεί να υποδείξει ποιες τροφές πρέπει να τρώµε και ποιες να αποφεύγουµε, προκειµένου να αδυνατίσουµε;

(αυξηµένος δείκτης µάζας σώµατος και αυξηµένη περιφέρεια µέσης)! Η ανάλυση του DNA που γίνεται από Το γεγονός ότι παρόλο που τα δίδυµα αδέρφια είχαν σχεδόν το ίδιο φαγητό, τις ίδιες δυνατότητες παρακολούθησης τηλεόρασης και πραγµατοποίησης εξωτερικών δραστηριοτήτων, βίωναν το ίδιο µοντέλο συµπεριφοράς των γονέων και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο, τελικώς δεν ανέπτυξαν παρεµφερές βάρος και σωµατότυπο, αποτελεί µία πρόκληση προς όλους εκείνους που

γενετιστή και η όποια αξιοποιήσιµη πληροφορία προκύπτει, δεν έχει απολύτως καµία σχέση µε τα τεστ δυσανεξίας που πλασάρονται στην αγορά και τα οποία στερούνται επιστηµονικής βάσης, σε σχέση µε την παχυσαρκία και την απώλεια βάρους…

θέλουν το οικιακό περιβάλλον ως την απόλυτη γενεσιουργό αιτία της παχυσαρκίας... Επιπρόσθετα, σε παλαιότερη ανασκόπηση δηµοσιευµένων µελετών επί ενηλίκων διδύµων, διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές στον δείκτη µάζας σώµατος, οφείλονταν σε µεγάλο βαθµό σε κληρονοµικές γενετικές διαφορές. Οι έκτοτε δηµοσιευµένες µελέτες έχουν καταλήξει στο ίδιο συµπέρασµα, µε την ποσοστιαία εκτίµηση περί κληρονοµικότητας στους ενήλικες να υπερβαίνει το 55%...

Με την ανάλυση του DNA, αν και σε ιδιαίτερα πρώιµο ακόµα στάδιο, µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες που σχετίζονται µε το βάρος και την παχυσαρκία και πιθανόν να επαναπροσδιορίσουµε το πώς πρέπει να συµπεριφερθούµε απέναντι στο πρόβληµα… Για παράδειγµα, συγκεκριµένοι πολυµορφισµοί* στα γονίδια IL-6 και PPARγ-2, σχετίζονται µεταξύ άλλων και µε τις πιθανότητες που έχει κάποιος να διατηρήσει τα κιλά που έχασε µε ελεγχόµενη υποθερµιδική δίαιτα… *Goyenechea Ε et al Br J Nutr. 2006 Nov;96(5):965-72

Κλείνοντας, αξίζει να τονισθεί πως όποια και αν είναι τελικά

Παχυσαρκία και γονίδια υπό διερεύνηση

η ποσοστιαία συµβολή της γενετικής προδιάθεσης στην εκδήλωση της παχυσαρκίας, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, µε κυριότερους την διατροφή και την φυσική δραστηριότητα,

Το πεδίο της διερεύνησης των γονιδίων που σχετίζονται µε την παχυσαρκία είναι πραγµατικά χαοτικό! Και αυτό συµβαίνει, αφενός γιατί τα γονίδια που αφορούν στη γενετική προδιάθεση για παχυσαρκία είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχουν έως σήµερα διερευνηθεί και αφετέρου γιατί η πιστοποίηση του αιτιολογικού µηχανισµού πίσω από κάθε γονίδιο και ο βαθµός επιρροής του, είναι δύσκολη υπόθεση… Άλλα γονίδια «εµπλέκονται» στην λιπόλυση (π.χ. ACDC, IL6R), άλλα στον έλεγχο της όρεξης (π.χ AGRP, MCHR1), άλλα στην µορφή του σωµατότυπου του κάθε ατόµου (πχ. FTO). Τα «άλµατα» πάντως που γίνονται καθηµερινά

θα παίζουν πάντα τον δικό τους, πολύ σηµαντικό ρόλο στην εκδήλωση της νόσου αυτής… Υ.Γ. Ευχαριστώ πολύ εκ βαθέων για την εδώ και 3 χρόνια συνεργασία – εκπαίδευση, που µου προσφέρει ο κορυφαίος καθηγητής Γενετικής Dr. Μάριος Καµπούρης.


œÆÏÐÁ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΠΡΩΙ

Μπιφτέκι µε πράσινη σαλάτα και σος ροκφόρ Ρύζι πιλάφι ως γαρνιτούρα

Χυµός φρούτου (1 ποτήρι) Φρυγανιές ολικής αλέσεως µε λίγη µαργαρίνη τύπου soft και µέλι ή µαρµελάδα

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Γαλοπούλα στη σχάρα – µερίδα εστιατορίου

εναλλακτικά Γιαούρτι ηµιαποβουτυρωµένο µε κουάκερ (νιφάδες βρώµης)

∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ Φρούτο εποχής

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Σολοµός µε ψητά λαχανικά Ψωµί ολικής αλέσεως - 1 φέτα 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Ριζότο µε θαλασσινά Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο

Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο

ΑΠΟΓΕΥΜΑ Φρούτο εποχής

ΒΡΑ∆Υ Γιαούρτι ηµιαποβουτυρωµένο Σάντουιτς µε γαλοπούλα και τυρί χαµηλών λιπαρών Μικρή σαλάτα εποχής µε ελαιόλαδο εναλλακτικά Σαλάτα µε ρόκα και αχλάδι Τυρί τύπου cottage Ψωµί ολικής αλέσεως – 1 φέτα

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Κοτόπουλο σχάρας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ – 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Ζυµαρικό ολικής άλεσης ως γαρνιτούρα

Το πιο γρήγορο γλυκό του κόσµου

Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Λαχανόρυζο – µερίδα εστιατορίου Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού

Το παραπάνω µενού αποτελεί εβδοµαδιαίο υπόδειγµα ισορροπηµένης διατροφής για έλεγχο βάρους. ∆εν αναγράφονται ποσότητες σε γραµµάρια, κάτι που θα οδηγούσε σε µεταλλαγή του πλάνου διατροφής σε εξατοµικευµένο πρόγραµµα, το οποίο πρέπει να αποτελεί µέριµνα µόνο του διαιτολόγου σας.

Ψωµί ολικής αλέσεως – 1 φέτα 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Λαδερό (φασολάκια, αρακάς, µπάµιες, αγκινάρες) – µεσαίο πιάτο Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού Ψωµί ολικής αλέσεως – 1 φέτα

Κωνσταντίνος Ξένος Κλινικός ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος M.Sc. M.Sc. in Nutritional Medicine - University of Surrey Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιατροφής ∆ιευθυντής τµήµατος Γονιδιακής ∆ιατροφής & Έρευνας Θρέψης «Ευρωκλινική Αθηνών» www.yourdietitian.gr Το περιεχόµενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευµατική ιδιοκτησία του Οµίλου Σούπερµάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ και απαγορεύεται η αναδηµοσίευση µέρους ή του συνόλου τους µε οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.


œÆÏÐÁ Μπιφτέκι µε πράσινη σαλάτα και σος ροκφόρ

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα Για το µπιφτέκι 600 γρ. κιµά µοσχαρίσιο 80 γρ. φρυγανιά τριµµένη 60 γρ. γάλα 40 ml ελαιόλαδο 1 αυγό 1 κρεµµύδι τριµµένο Αλάτι – πιπέρι

Για τη σαλάτα 600 γρ. µαρούλι 4 φρέσκα κρεµµυδάκια µατσάκι άνηθο

Για τη σος 200 γρ. γιαούρτι 100 γρ. ροκφόρ ή µπλε τυρί 40 ml ελαιόλαδο 20 ml ξύδι Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πρώτα πλάθω το µείγµα για τα µπιφτέκια, ανακατεύοντας καλά όλα τα υλικά. Αφήνω το µείγµα για 1 ώρα περίπου στο ψυγείο και µετά πλάθω τα µπιφτέκια. Τα ψήνω στη σχάρα ή σε προθερµασµένο φούρνο στους 180ο C για περίπου 40 λεπτά.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΑΛΑΤΑΣ Απλώς καθαρίζω καλά τα λαχανικά, τα ψιλοκόβω και τα ανακατεύω σε µια σαλατιέρα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣOΣ Χτυπάω τα υλικά της σος σε ένα µίξερ και τη σερβίρω πάνω στη σαλάτα και τα µπιφτέκια.

Τις συνταγές που περιέχονται στο Μενού, έχει δηµιουργήσει και επιµεληθεί ο σεφ Γιάννης Γκελντής. Περισσότερες πληροφορίες στο www.gelntis.gr

Χρόνος προετοιµασίας: 1 ½ ώρα Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτά Μέση διαθρεπτική αξία ανά 100g Ενέργεια: 200,0 kcal

Αυθεντικό ροκφόρ PAPILLON BLACK LABEL το κιλό “Αποκλειστικό Προϊόν”..................

à23,55


œÆÏÐÁ Σολωµός µε ψητά λαχανικά

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 4 µερίδες σολωµού (160 -180 γρ. περίπου η κάθε µία) 2 καρότα κοµµένα σε φέτες 1 µελιτζάνα κοµµένη σε φέτες 1 κόκκινη πιπεριά 1 πράσινη πιπεριά 1 πορτοκαλί πιπεριά 2 κολοκυθάκια κοµµένα σε φέτες 100 γρ. µανιτάρια κοµµένα στη µέση 1 κρεµµύδι κοµµένο σε φέτες 80 ml ελαιόλαδο Χυµό από 1 λεµόνι Λίγο φρέσκο δεντρολίβανο Λίγο φρέσκο θυµάρι Αλάτι – πιπέρι 1 κοµµάτι λαδόκολλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένω τα λαχανικά και ξεφλουδίζω τα καρότα και το κρεµµύδι. Τα κόβω όπως πρέπει το κάθε ένα ξεχωριστά. Τα αλατοπιπερώνω και τα ανακατεύω όλα σε ένα µπολ µε το µισό ελαιόλαδο και το θυµάρι. Με το υπόλοιπο ελαιόλαδο λαδώνω και αλατοπιπερώνω ξεχωριστά τις µερίδες του σολωµού. Σε ένα ταψάκι, απλώνω τη λαδόκολλα. Τακτοποιώ όµορφα το ψάρι και δίπλα απλώνω τα λαχανικά. Πάνω από κάθε µερίδα ψάρι τοποθετώ το δεντρολίβανο. Ψήνω σε προθερµασµένο φούρνο στους 200ο C για 15-20 λεπτά.

Χρόνος προετοιµασίας: 30 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 15 λεπτά Μέση διαθρεπτική αξία ανά 100g Ενέργεια: 80,8 kcal


œÆÏÐÁ Ριζότο µε θαλασσινά

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 250 γρ. ρύζι 2 ώριµες τοµάτες ψιλοκοµµένες 400 γρ. mixed θαλασσινών κατεψυγµένα 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο Μία σκελίδα σκόρδο 2 κολοκυθάκια σε καρεδάκι 50 ml λευκό κρασί 50 ml brandy ή κονιάκ 700 ml ζωµό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένω και ψιλοκόβω τα λαχανικά ξεχωριστά. Σε µια κατσαρόλα µε το λάδι ζεστό, σοτάρω ελαφρά το κρεµµύδι, το σκόρδο, τα θαλασσινά και το ρύζι. «Σβήνω» µε το κρασί και το brandy και ανακατεύω. Προσθέτω την ψιλοκοµµένη τοµάτα και τα κολοκυθάκια και ρίχνω λίγο-λίγο το ζεστό ζωµό, ανακατεύοντας συνέχεια. Αλατοπιπερώνω και χαµηλώνω τη φωτιά. Συνεχίζω να ρίχνω λίγο-λίγο το ζωµό µέχρι να τον «πιεί» όλο χωρίς να ξεχνώ το ανακάτεµα. Μπορώ αν θέλω στο τέλος να συµπληρώσω ψιλοκοµµένο µαϊντανό και άνηθο ή και βασιλικό.

Χρόνος προετοιµασίας: 15 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 20 λεπτά Μέση διαθρεπτική αξία ανά 100g Ενέργεια: 75,0 kcal


œÆÏÐÁ Σαλάτα µε ρόκα και αχλάδι

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 3 αχλάδια 120 γρ. φύλλα ρόκας 50 γρ. τυρί παρµεζάνα σε φλούδες Χυµό από ½ λεµόνι 45 ml ελαιόλαδο Τριµµένο µαύρο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πρώτα πλένω και στεγνώνω τη ρόκα. Ξεφλουδίζω και αφαιρώ τα κουκούτσια από τα αχλάδια. Τα µουσκεύω µε το χυµό λεµονιού για να διατηρηθούν λευκά. Ανακατεύω µε απαλές κινήσεις τη ρόκα µε το ελαιόλαδο και τα αχλάδια. Τέλος, ρίχνω από πάνω τις φλούδες παρµεζάνας και το φρεσκοτριµµένο πιπέρι. Για να πετύχω όµορφες φλούδες παρµεζάνας, χρησιµοποιώ ένα εργαλείο ξεφλουδίσµατος λαχανικών.

Χρόνος προετοιµασίας: 20 λεπτά

Μέση διαθρεπτική αξία ανά 100g Ενέργεια: 52,0 kcal


œÆÏÐÁ Λαχανόρυζο

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 800 γρ. λάχανο κοµµένο 250 γρ. ρύζι καρολίνα 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 600 ml νερό 100 ml χυµό τοµάτας 50 ml ελαιόλαδο Άνηθο Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σε µια κατσαρόλα σοτάρω το λάχανο και το κρεµµύδι. Μόλις µαραθούν, ρίχνω το ρύζι και ανακατεύω. Προσθέτω το νερό ζεστό και το χυµό τοµάτας. Αλατοπιπερώνω. Μόλις πάρει βράση, χαµηλώνω τη θερµοκρασία. Ανακατεύω που και που. Τέλος, προσθέτω λίγο νερό ακόµα, αν χρειαστεί, και όταν το φαγητό είναι έτοιµο, ανακατεύω µέσα και τον ψιλοκοµµένο άνηθο.

Χρόνος προετοιµασίας: 10 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 20 λεπτά Μέση διαθρεπτική αξία ανά 100g Ενέργεια: 162,5 kcal


œÆÏÐÁ Το πιο γρήγορο γλυκό του κόσµου!

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 4 ρυζογκοφρέτες 60 ml µέλι 120 γρ. σοκολάτα υγείας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Τρίβω τη σοκολάτα (πρέπει να είναι από το ψυγείο για να µη λιώσει) στον τρίφτη. Αλείφω τις γκοφρέτες µε το µέλι και από πάνω ρίχνω την τριµµένη σοκολάτα.

Χρόνος προετοιµασίας: 5 λεπτά

Μέση διαθρεπτική αξία ανά 100g Ενέργεια: 247,0 kcal


Σ’ αυτό το τεύχος θα µαγειρέψουµε: σελ. 8 Μπιφτέκι µε πράσινη σαλάτα και σος ροκφόρ σελ. 10 Σολωµό µε ψητά λαχανικά σελ. 12 Ριζότο µε θαλασσινά σελ. 14 Σαλάτα µε ρόκα και αχλάδι σελ. 16 Λαχανόρυζο σελ. 18 Το πιο γρήγορο γλυκό του κόσµου!

Πάρτε τον έλεγχο του βάρους σας στα χέρια σας! Ο Βερόπουλος αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε τη διατροφή σας. Είναι η µόνη αλυσίδα σούπερ µάρκετ που, σε συνεργασία µε τον κλινικό διαιτολόγο Κωνσταντίνο Ξένο και το σεφ Γιάννη Γκελντή, σας προσφέρει ένα εβδοµαδιαίο υπόδειγµα ισορροπηµένης διατροφής, τόσο απλό και υγιεινό... που θα τα χάσετε! Ένα Μενού που ανανεώνεται ανά 15 ηµέρες, µε διαφορετικό θέµα κάθε φορά, και περιέχει πολύτιµες συµβουλές, µεγάλες προσφορές και πεντανόστιµες συνταγές που σας βοηθούν να ελέγξετε το βάρος σας εύκολα και γευστικά!

Το έντυπο είναι από ανακυκλωµένο οικολογικό χαρτί ήπιας επεξεργασίας. Ακόµα µια πρωτοβουλία της αλυσίδας σούπερ µάρκετ Βερόπουλος για την προστασία του περιβάλλοντος.

Gonidia, diatrofi kai pahisarkia  
Gonidia, diatrofi kai pahisarkia  

Gonidia, diatrofi kai pahisarkia