Page 1

Robert Almási sa narodil v Moravských Kračanoch. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Brne (1963– 1967) u profesora D. Chatrného. Od roku 1968 pokračoval v štúdiách na VŠVU v Bratislave u profesorov L. Čemického, P. Matejku a doc. F. Gajdoša na oddelení monumentálneho maliarstva. Po ukončení školy sa vrátil na Žitný ostrov do Dunajskej Stredy, do kraja , ktorý má rád a kde žije dodnes. Fascinuje ho tamojšia krajina kde nachádza nové inšpirácie k tvorbe. Vo svojej tvorbe sa venuje modernej monumentálnej aj komornej maľbe a grafike. Inšpiráciou mu je príroda a krajina navôkol. V obrazoch využíva širokú škálu jasných farieb. Slnkom zaliaty rovinatý kraj je prítomný v celej jeho tvorbe. Autor napriek tomu nie je krajinár v pravom slova zmysle. Druhým inšpiračným zdrojom je preňho láska k žene, poetika a ladnosť kriviek ženského tela. Tie dva motívy – teda príroda a figúra sa v jeho tvorbe stretávajú a tvoria celok. Tento umelec je aj organizačne nadaný, je členom viacerých umeleckých združení. Ako predseda Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska poriada každý druhý rok členskú výstavu Salón a menšie výstavy Erató a Iná krajina. Pre členov združenia zorganizoval niekoľko študijných ciest do zahraničia napr. do Paríža, Londýna, Ríma, do Beneluxu, Petrohradu a pravidelne do Benátok na Bienále výtvarného umenia. Je podpredsedom kuratória Galérie Súčasných Maďarských Umelcov v Dunajskej Strede, členom vedenia združenia výtvarníkov ART FLEXUM pôsobiacom v Mosonmagyaróvári a členom Kultúrnej komisie TTSK. Venuje sa podporovaniu tvorby mladých umelcov organizovaním výtvarného sympózia v Holiciach. Výstava z tvorby Roberta Almásiho má názov Dotyky. Autor predstavuje prostredníctvom obrazov svoju najnovšiu tvorbu. S jeho samostatnou výstavou sa stretávame v Galérii Limes po prvý raz, i keď ukážky z jeho tvorby bývajú každý druhý rok prezentované na spoločnej výstave Salón členov Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska. PaedDr. Simona Jurčová

1


2

Önálló kiállítások/Samostatné výstavy 1976 1977 1982 1984 1985 1986 1990 1992 1995 1996 1998 1999

– Praha, Komárno, Dunajská Streda – 1980 – Dunajská Streda, Zlaté Klasy, Paľkovičovo – 1983 – Neratovice, Jahodná, Trhové Mýto – Dunajská Streda, Čenkovce, Lehnice, Veľký Meder, Šamorín, Čičov – Modra – Harmónia, Piešťany – 1988 – Komárno, Horná Potôň, Orechová Potôň – Bratislava – 1994 – Piešťany – Jahodná – 1997 – Bratislava, Balatonboglár, Balatonalmádi, Komárno – Dunajská Streda, Komárno, Šamorín, Kaposvár – 2000 – Dunajská Streda, Bratislava 2003 – 2005 – Holice, Bratislava, Trhová Hradská, Moravské Kračany 2006 – Budapešť 2007 – Bratislava, Budapešť, Topoľčianky, Kostolné Kračany 2008 – Dunajská Streda Žitnoostrovné múzeum, Veľký Meder, Budapesť – Dabas, Janíky, Kostolné Kračany, Dunajská Streda KMG 2009 – Trnava

Csoportos kiállítások/Kolektívne výstavy 1972 1975 1983 1984 1995 1996 1999 2000 2002 2004 2005 2006

– Viedeň – 1976 – Bratislava, Košice – Komárno – Lehnice – Jahodná – 1998 – Albertirsa, Budapešť Lesencetomaj – Mosonmagyaróvár, Dunajská Streda – 2001 – Dunajská Streda, Trnava – 2003 – Holice, Trnava, Dunajská Streda – Trnava – Komárno, Dunajská Streda, Mosonmagyaróvár, Galanta – Sant´Elpidio, San Crispino, Mosonmagyaróvár, Holice, 2006 – Veľký Meder, Trnava, Dunajská Streda 2007 – Dunajská Streda, Budapešť, Mosonmagyaróvár, 2008 – Holice, Antwerpen, Bratislava, Trnava, Dunajská Streda 2009 – Haag, Bratislava


3


4


5


6


7


8


9


10


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


Almasi katalogus