Page 1

portfolio 2013 veronika hudeÄ?kovĂĄ


Bc. Veronika HudeÄ?kovĂĄ veronika.hudeckova@hotmail.com +420 775 761 753 2012 - 2013 Serum architects Ltd., Helsinki, Finland Internship in an architecture office since 2012

Master of Architecture, Architecture and urban design Faculty of Architecture, Brno University of Technology

2008 - 2012 Bachelor of Architecture, Architecture and urban design Faculty of Architecture, Brno University of Technology


SELECTED PROJECTS 01

House on the edge

02

Apartment buildings in Brno

conversion of a brownfield near Brno city center into the apartment buildings as a new beginning for the area

03

Memorial with chapel

04

Pontoon footbridge

05

Masterplan Cerna Pole

06

Kindergarten

07

Roman plaza in Brno

08

New forms

bachelor project awarded by independent jury town library and apartment building instead of parking lot

memorial of Plostina village which was burnt down by Nazis in World War II

a floating pontoon footbridge to an isle in Nove Mlyny dam

conversion of the barracks to a new town ceter

a kindergarten for 40 children

revitalisation of a small square in Brno city center

blob, landscape and cluster


01 HOUSE ON THE EDGE bachelor project awarded by independent jury in faculty competition The town library, which is currently placed in unsuitable spaces, and the apartment block were chosen as new functions of the projected area. Masses of the buildings create missing street line and respond by their positions to the Sokolovska and Polaskova streets, which define the area from the south and from the north. The new buildings complete the boundary between the old town center and the concrete high-rise blocks; they also define new urban spaces - square and park greenery.

Pospíšilova

Soudní

location: Polaskova street, Valasske Mezirici, Czech Republic

Poláškova

ova Polášk

Vsetínská

Nová

Sokolská


MÍSTO LOCATION AND FUNCTION

VYMEZENÍ DEMARCATION AND MASSES

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ MÁ VÝZNAMNOU POLOHU VE MĚSTĚ,

significant location in the town center, on the end NACHÁZÍ SE NA KONCI ULICE VEDOUCÍ NA NÁMĚSTÍ of the street heading from the square

HMOTY THE EDGE

Sokolovska and Polaskova streets define the area ŘEŠENÉ ÚZEMÍ ... from the south and from the north

projected XOXO area is located between two different zones compact old town center and the concrete high-rise blocks

CHURCH

CHATEAU

SQUARE

ova Polášk

ova Polášk

GREENERY

Králo va

Sokolská

Vsetínská

Vsetínská

Nová

APARTMENT BUILDING

Sokolská

Králo va

Poláškova

ova Polášk Nová

Nová

LIBRARY

Pospíšilova

Poláškova

buildings define new urban spaces - square and park greenery

SQUARE

Sokolská

Králo va

Poláškova

masses of the buildings create missing street line and respond by their positions to the streets Pospíšilova

Pospíšilova

the town library, which is currently placed in unsuitable spaces, and the apartment block were chosen as new functions

Soudní

Soudní

Soudní

PROJECTED AREA


PŮDORYS 1NP měřítko 1 : 200

first floor, 1:300


02 APARTMENT BUILDINGS Brownfield near Svitava river is close to Brno city center. The project is comprised of four apartment buildings with public facilities in a ground floor oriented to a pedestrian street. Across the Svitava river there is a cycle path that is connected with a pedestrian street by a footbridge. Parking is available in the east side in a parking house. The only existing building in a plot is a two-floor industrial building in the northeast part. I would keep this building and locate public facilities into it. Each apartment building has its own courtyard, where are private gardens, gazebos and playgrounds situated.

location: Zabrdovicka street, Brno, Czech Republic


ay cyclew

rian

p

st ede

e zon

parking

pedestrian zone

existing object is a part of a plan

development area

private courtyards

development area

development area

football field

football field


typical floor, 1:250


03 MEMORIAL WITH CHAPEL A memorial of Plostina village, which was burnt down in World War II, is situated underground and a small chapel is above it. I focused on work with daylight and shades. Light is getting underground via six light schafts. location: Plostina, Vysoke Pole, Czech Republic

underground floor, 1:100

first floor, 1:100

section, 1:100

model


04 PONTOON FOOTBRIDGE In the middle of the dam Nove Mlyny is an isle with a st. Linhart church - the only existing building of village Musov, that was demolished due to construction of the dam in the year 1978. Designed pontoon is a footbridge to an isle in a dam Nove Mlyny, the floating construction responds to changing level of water surface and people are in touch with water. Floating construction doesn’t disturb the views and prefabricated elements allow quick assembling and dismantling. The footbridge line could be changed and the components are easily assembled. The line of the footbridge avoids the isles, where the birds nest - the dam is a bird sanctuary. On the northern dam is a café and an ornithological station. location: Nove Mlyny dam, southern Moravia, Czech Republic

AVOIDVYHNOUT THE ISLES,SE OSTROVŮM, SNAHA WHERE THEHNÍZDÍ BIRDSPTÁCI NEST NA KTERÝCH

- the dam (Vestonicka nadrz) is a bird sanctuary

- kdyby byliendangered ptáci rušeni, odletěli by a místo by with species ztratilo kouzlo a vzácné druhy

CONNECT THE NORTHERN AND SOUTHERN DAM PROPOPOJIT SEVERNÍ BŘEH S JIŽNÍM

ORNITOLOGICKÁ STANICE, ZASTÁVKA NA TRASE, INFORMOVAT ORNITHOLOGICAL STATION AND CAFÉ

- connect touristy places by a boat

- Věstonická nádrž je významná ptačí rezervace, chybí malé zázemí

- umožnit turistům propojení zajímavých lokalit - nowadays the tourists use the main road from Brno - současná cesta po hrázi je nebezpečná, přes Strachotín tocesta Wien, which is dangerous and is not adapted for tourists je na dlouho - zároveň ale propojením neumožnit nekontrolovatelný přístup lidí

pro ornitology - a café and an information center - informovat turisty o rezervaci, Mušově i okolí - an ornithological station (there is no place - zastavení se a malé občerstvení na trase po hrázi where ornithologists could work or sleep)

brainstorming ZASTAVENÍ ON NA CESTĚ STOPOVERS THE FOOTBRIDGE - a- naplace to observe the birds lávce udělat místa, kde bude možnost si sednout, si nohy vody a pozorovat ptáky a okolí nebo ordátjust fordorelax jen tak relaxovat

CHANGINGVYUŽITÍ WATERI SURFACE V ZIMĚ - a water surface in a flood season , - v zimě is zdehigher nejsou vzácní ptáci, možnost se dostat blíž k ostrovům navrhovaná lávka a objekty na hrázi měly využití i v zimě, mohly and lower -inabysummer hot weather by se v budově s informacemi a občerstvením - design a floating footbridge, which responsespůjčovat i brusle - lávka by sloužila k sednutí a v někteých místech by byla „otevřena“ to water surface pro průjezd

WINTER SEASON RŮZNÁ HLADINA VODY

- make a footbridge usable in winter too - navrhnout plovoucí lávku, která by reagovala for ice skating winter na aktuálníor stav hladiny walks


Ivaň

brno brno brno Brno

Brno

Brno

Brno

Ivaň ORNITOLOGICKÁ STANICE KAVÁRNA & INFORMACE

PRŮJEZD LÁVKOU lávka není bariérou, jsou vytvořeny 3 průjezdy pro loďky

vstupní objekty se nachází na křižovatce na hrázi, tvoří zázemí pro ornitology i turisty IvaňORNITOLOGICKÁ STANICE KAVÁRNA & INFORMACE vstupní objekty se nachází na křižovatce na hrázi, tvoří zázemí pro ornitology i turisty

brno brno

ORNITOLOGICKÁ STANICE higher water surface (+1m) café & ornithological station ORNITOLOGICKÁ STANICE KAVÁRNA&&INFORMACE INFORMACE KAVÁRNA

pasohlávky pasohlávky pasohlávky

Brno Brno

ka láv ka láv ka láv

PRŮJEZD LÁVKOU lávka není bariérou, jsou vytvořeny 3 průjezdy pro loďky

Ivaň Ivaň

ka láv ka láv

Brno

Brno

PRŮJEZD LÁVKOU lávka není bariérou, jsou vytvořeny 3 průjezdy pro loďky

PRŮJEZDY LÁVKOU in three places it is possible to sail LÁVKOU PRŮJEZD LÁVKOU PRŮJEZDY lávka není bariérou, jsou through with a boat vytvořeny 3 průjezdy pro loďky

ka láv

Brno

HNÍZDIŠTĚ PTÁKŮ trasa lávky se vyhýbá ostrovům, na kterých hnízdí ptáci, aby tak nebyli rušeni HNÍZDIŠTĚ PTÁKŮ trasa lávky se vyhýbá ostrovům, na kterých hnízdí ptáci, aby tak nebyli rušeni

ka láv

PLOVOUCÍ KONSTRUKCE LÁVKY reaguje na kolísající stav hladiny, umožňuje kontakt s vodou a nenarušuje panorama PLOVOUCÍ KONSTRUKCE LÁVKY reaguje na kolísající stav hladiny, umožňuje kontakt s vodou a nenarušuje panorama PLOVOUCÍ KONSTRUKCE LÁVKY reaguje na kolísající stav hladiny, PONTONOVÁ pontoon footbridge PONTONOVÁ LÁVKA LÁVKA umožňuje kontakt s vodou a nenarušuje panorama

láv

nn ooo nntt o ppoo

pasohlávky pasohlávky

Ivaň

vstupní objekty se nachází Ivaňna křižovatce na hrázi, tvoří ORNITOLOGICKÁ STANICE zázemí pro&ornitology i turisty KAVÁRNA INFORMACE

ka

HNÍZDIŠTĚ PTÁKŮ trasa lávky se vyhýbá ostrovům, HNÍZDIŠTĚ PTÁKŮ na kterých hnízdí ptáci, aby tak footbridgeHNÍZDIŠTĚ avoids isles, PTÁKŮ where the birds nest nebyli rušeni

Z&ZEE1W\1<>z/ϬϬϵ Z&ZEE1W\1<>z/ϬϬϵ Z&ZEE1W\1<>z/ϬϬϵ

PLOVOUCÍ KONSTRUKCE LÁVKY reaguje na kolísající stav hladiny, umožňuje kontakt s vodou a nenarušuje panorama

ODPOČINKOVÁ places forODPOČINKOVÁ relaxing MÍSTA and observing birds MÍSTA

MÍSTA PRO ODPOČINEK A POZOROVÁNÍ PTÁKŮ vzniknou zdvojením plovoucích dílů MÍSTA PRO ODPOČINEK A POZOROVÁNÍ PTÁKŮ vzniknou zdvojením plovoucích dílů

KOSTEL SV. LINHARTA je jedinečný románský kostel čekající na rekonstrukci

MÍSTA PRO ODPOČINEK A POZOROVÁNÍ PTÁKŮ vzniknou zdvojením plovoucích dílů

KOSTEL SV. LINHARTA KOSTEL KOSTEL SV.LINHARTA LINHARTA st. Linhart church on the isle SV. je jedinečný románský kostel čekající na rekonstrukci KOSTEL SV. LINHARTA je jedinečný románský kostel čekající na rekonstrukci

KOSTEL SV. LINHARTA je jedinečný románský kostel čekající na rekonstrukci

LOĎKA

SPOJENÍ JIŽNÍM JIŽNÍM connectionSPOJENÍ with theSSsouthern spojuje lávku s jižním břehem LOĎKOU nádrže a zatraktivňuje výlet dam is by BŘEHEM aBŘEHEM boat LOĎKOU

loďk

a

LOĎKA

spojuje lávku s jižním břehem nádrže a zatraktivňuje výlet Mikulov, Vídeň Mikulov, Vídeň Mikulov,

LOĎKA spojuje lávku s jižním břehem nádrže a zatraktivňuje výlet

Mikulov, Mikulov, Wien Wien Vídeň Mikulov, Vídeň Mikulov, Vídeň

loďk

a

loďk

a

SILUETA PÁLAVY VÝHLEDY lboboďoaakt NAPÁLAVU PÁLAVU PalavaNA hill skyline tadíky tvaru lávky a možnosti VÝHLEDY plavby na loďce se naskýtají různé výhledy do krajiny, které SILUETA PÁLAVY dominuje Pálava díky tvaru lávky a možnosti plavby na loďce se naskýtají různé výhledy do krajiny, které SILUETA PÁLAVY dominuje Pálava díky tvaru lávky a možnosti plavby na loďce se naskýtají různé výhledy do krajiny, které dominuje Pálava SILUETA PÁLAVY

loďk

a

loďk

a

loďk

a


THE ADVANTAGES OF THE PONTOON CONSTRUCTION:

CONSTRUCTION: VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

- responds to water surface - doesn´t disturb the views - people are in touch with water - prefabricated elements allow quick assembling and dismantling - the footbridge line could be changed and the components are easily assembled

The main element of the structure is a pantoon floating box made of steel. On the top are the oaken floorboards. Those pontoon elements, which are 2 metres wide and 5 meters long, are fixed together to 20 meters long parts. This part, made of 4 elements has a steel arm which connect the bridge with concrete pillars. Those arms fix the footbridge on the same place, they protect against overturning but the bridge can respond to water surface.

higher water surface (+1m) zvýšený stav hladiny (+ 1 m)

běžný stav hladiny regular water surface

regular water surface běžný stav hladiny

snížený stav hladiny 1 m) lower water surface(-(-1m)


01

ORNITOLOGICKÁ ORNITHOLOGICAL STANICE STATION

KAVÁRNA INFORMATION CENTER &&INFORMACE CAFÉ

02

01 podlouhlý objem respektujíc horizontalitu břehu je rozdělen na 2 části

02 odsunutím částí vzniká průhl na Pálavu

03

03 otočení a zvýšení levé části

04

05

REFERENČNÍ PŘÍKLADY I 009

04 sjednocení hmot průchodem

05 schody a lávka


05 MASTERPLAN CERNA POLE job opportunity

Brno district Cerna Pole is an amazing place to live. But there is no district center. Instead of the barracks we designed a small square with a town hall, a church, shops and a large park, a kindergarten and blocks of flats with more than 1000 flats. team mate: Ondřej Jalůvka location: barracks Cerna Pole, Brno, Czech Republic

more than 30000 m² of commerce

ENVIRONMENTAL CONTRIBUTION

SOCIAL CONTRIBUTION - new places for meetings - living in block of flats > support of community life - a new kindergarten - 2500 new inhabitants

- keep some full-grown trees in the park - underground parking doesn't take up space on the ground

with full-grown

park trees

SUSTAINABILITY a soundproofing

ECONOMIC CONTRIBUTION - lucrative place near city center - more than 30000 m² for commerce - more than 1000 flats in all categories - a piaza with public facilities and a shopping center

bank

view

to Brno city center

cycleway and path in greenery


small private gardens for ground floor flats

church

40% of inhabitants of Cerna Pole are Christians

square

with a town hall and a church

kidergarten for 40 children

1092 new flats for 2500 new inhabitants


06 KINDERGARTEN The kindergarten is situated in a courtyard of a block of flats in Cerna Pole, where are nowadays barracks. In the kindergarten are two classes, each for 20 children, and a common terrace between them. In the wooden terrace floor there are the circle holes - a tree grows from one of them, in second one is a sandpit. The parts of the classes are something like the lookouts with views to a hall, a gym or of the roof. In the northern part of the building is a gym with a tribune. location: Cerna Pole, Brno, Czech Republic

VIEWS

The parts of the classes are something like the lookouts with views to a hall, a gym or of the roof.

MAIN AXES

In the kindergarten are two axis of the main movement and main views. From entrance to the building you see through a glass wall to a teracce.

TERRACE

The teracce is a common place for children from both classes and makes a place between an interior space and a garden.

GARDEN

The garden is 1200m2 large and there is a playground.


tělocvična gym

class AA třída

floor plan 1:100

classBB třída


07 ROMAN PLAZA IN BRNO Roman plaza is situated in Brno city center. This place has great potential and interesting history of Jewish settlement. There are two main spaces - Roman square and a courtyard on the north, current buildings have different heights and there are many gap sites. I have designed a parking in a courtyard, above it is a small park with a playground. Instead of the gap sites are designed three polyfunctional buildings with commerce and flats. location: Frantiskanska street, Brno, Czech Republic


08 NEW FORMS


thank you Veronika Hudeฤkovรก

Veronika Hudeckova portfolio  

architecture portfolio