Page 1

PORTADA NOMBRE


ÍNDEX • APARTAT 1 • APARTAT 2 • APARTAT 3


APARTAT 1 • Universitat de Vic


APARTAT 2 Centre d'educació Infantil i Primària

Educació Infantil

Educació primària

P1

Cicle Inicial

P2

Cicle Mitjà

P3

Cicle Superior


APARTAT 3

CDS

CDA

CDD

CDC

CDF

Alfabetització digital

Competència bàsica

CDI

Pla TAC

Seguretat

Bretxa digital

4 dimensions

CDM

Comissió TAC

Educació


FI

Power point tic  
Power point tic  
Advertisement