Page 1

Le t t e r f r o mt h Ed i t o r . : ! e n o y r e v E y e H Wor ki ngont hi smagazi nehast r ul ybeenat estofmypat i ence,per sever ance,anddedi cat i on.WhenI f i r stst ar t edont hi spr oj ectIt houghti twasgoi ngt obeaneasyassi gnmentanddi dn’ tunder st andwhy Pr of essorSLwasgi vi ngussomuchcl asst i met owor kont hi s.Isawi tasmyt i ckett osl eepi naf ew ext r adayst hi ssemest er .Boy ,wast hatabi gmi st ake. Let sgobackt omi dsemest er .Ihadpl ent yofshi nyi deasofhowIwasgoi ngt obr i ngmyobsessi onof Pi nt er esti nt opr i ntf or m.Igaveapr esent at i onandconvi ncedmysel ft hatIwasmor et hanpr epar edt o gett hi sdone.Ihadsuchhi ghhopesf ormysel f . Thef i r stdayIwor kedont hi spr oj ectwasamess.Icoul dn’ tgetever yt hi ngt hatIwant edont hepages

x o x o

Ve r o n i c a

2 1

Editor letter  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you