Page 1

I SSN 1 8 2 0 - 5 8 6 0

9 7 7 1 8 2 0

5 8 6 0 0 5


"ЕУРО ТР АН С-Т О УР С" Д.О .О . КО Ц ЕЉ Е ВО

ИЗВО Д ИЗ РЕ ДА В ОЖ Њ Е ПО ЛАС ЦИ АУТ О БУСА ИЗ АС КО ЦЕ Љ ЕВА ЗА:

LIN Z

09,30

W IEN

В АЉЕ ВО

11,15 04,50 18,10 05,30 12,40 06,40

Н ОВ И САД Н ИШ ЗЛАТИ БОР

07,38 15,10 09,35

Б ЕО ГРАД Ш АБАЦ

05,30**** 07,15

09,30**** 11,30

12,30

14,00

15,50

17,00

06,20 * 13,25 09,35

07,35 * 14,20 * 10,40

07,38 14,35 11,15

09,40 * 17,25 14,45

09,55 19,15 15,10

11,16 * 20,00 16,17

12,10 **

09,55 16,40 11,15

13,25

17,25

Д .Ц РН ИЉ ЕВ О 06,00** 10,20 Б АТАЛ АГЕ 11,45(в) 12,15 * * Б РД АРИ Ц А 06,30** ЗУКВЕ

06,40**

12,30** 14,15 ** 14,15 ** 15,45 *

08,35 15,36 * 13,30 *

16,40

16,15 *** 19,15(в) 20,10 ** 19,15 (в) 20,10 **

13,10 * *

ЛЕГЕНДА: САО БРАЋА СВАК О ДНЕВНО САО БРАЋА РАДНИМ ДАНОМ * САО БРАЋА У ДАНЕ Р АДА Ш КО ЛЕ ** САО БРАЋА САМ О НЕ ДЕ Љ О М *** НЕ САО БРАЋА САМ О Н ЕДЕЉ О М **** ВИК ЕНДО М И ЗА ВРЕ М Е РАСПУСТА (в)

Р ЕД ВО ЖЊ Е ВАЖИ О Д 01.06.2013.


Koceljevacke novosti 335  

nedeljnik

Koceljevacke novosti 335  

nedeljnik

Advertisement