Page 1

- TÍTULO: My favorite film - NIVEL EDUCATIVO: B1 - RECURSOS NECESARIOS: Ordenador, Internet, EDI, Google Drive e ISSUU - CONTIDOS A TRATAR: - Film Review – Resumo da trama dunha película – Búsqueda de información na rede - PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA LEVALA Á PRÁCTICA: Unha vez presentada a ferramenta aos alumnos cun EDI e realizar unhas cantas tarefas sinxelas para mostrar como funciona,o profesor abre en Goolge Drive un cartafol chamado ‘Film Review’ e sube a este cartafol un documento no que aparece a estructura a seguir para realizala tarefa. En parellas, deberán escribir un 'review' prestando atención ao esquema plantexado, o uso correcto dos tempos verbais e vocabulario. Unha vez recopilados tódolos reviews o profesor procederá a convertilo nun documento pdf e o subirá a ISSUU co título de 'My favourite films' para que todos podan ver e ter acceso ao seu traballo en rede.

My favourite films  

Actividade proposta para a aula de inglés de nivel B1.

Advertisement