Page 1

ESCOLA VERNTALLAT Ctra. Sant Privat s/n Tel: 972693209 17178 EL MALLOL

CIRCULAR INFORMATIVA DEL CURS 2010-2011

El Mallol, setembre de 2010 Benvolguda família: A l'inici del present curs escolar 2010-11, us enviem una cordial salutació i ens adrecem a vosaltres per tal d'informar-vos de diferents aspectes d'interès general. És molt important que aquesta circular es conservi durant tot el curs, per tal de saber els dies de festa, vacances i qualsevol altra cosa de les que us informem. A) Claustre de professors El professorat del centre pel present curs escolar, està format per: Mestres tutors: P3 A P3 B P4 A P4 B P5 A P5 B 1r A 1r B 2n A 2n B 2n C 3r A 3r B 4t A 4t B 5è A 5è B 6è A

Anna Selva Anna Hidalgo Pili Casado Lluïsa Casado Marta Cros Margarita Busquets Anna Figueras Nuri Rich Emília Codina Lluïsa Pizarro Montse Virosta Carme Oller Carme Collell Carme Llagostera Núria Calafell Miquel Arau Olga Font Dolors Badia -1-


6è B

Mari Gonzàlez

Mestres especialistes i no tutors: Suport Educació Infantil Rosa M. Bosch i Anna Avellaneda Llengua estrangera (anglès) Carme Punset i Elisabet Tarré Educació Física Angi Riera i David Vila Música Laura Plasencia Educació Especial Carme Muntada i Carme Ayats Religió Joan Masmitjà L’equip directiu està format per: Directora Mª Àngels Pruenca Cap d'Estudis Rosa M. Gonzàlez Secretària Carme Ayats B) Dia de visita de pares Durant aquest curs 2010-11, s’ha establert un dia de visita de pares per a tots els professors tutors i especialistes. Aquest dies seran: P3 A: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. P3 B: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 9 a 2/4 de 10. P4 A: dilluns de 2/4 d’1 a 2/4 de 3. P4 B: dilluns de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 i dimarts i dimecres de 9 a 2/4 de 10. P5 A: dilluns de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 i dimarts i dimecres de 5 a 2/4 de 6. P5 B: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. Anna Avellaneda: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. Rosa M. Bosch: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. 1r A: dilluns i dimarts de 9 a 2/4 de 10 i dilluns de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. 1r B: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 1 i dimarts i dimecres de 9 a 2/4 de 10. 1r C: dilluns i divendres 2/4 d’1 a 2/4 de 2. 2n A: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 9 a 2/4 de 10. 2n B: dilluns i dimarts de 5 a 2/4 de 6, i dimecres i divendres de 9 a 2/4 de 10. 2n C: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. 3r A: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. 3r B: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. 4t A: dilluns de 5 a 2/4 de 6 i dimecres i dijous de 2/4 de 2 a les 2. 4t B: dimarts i divendres de 2/4 d’1 a 2. 5è A: dimarts, dimecres i dijous de 2/4 de 2 a les 2, divendres de 9 a 2/4 de 10. 5è B: dilluns i dimarts de 5 a 2/4 de 6 i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. 6è A: dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 2/4 de 10. 6è B: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 1 i dilluns i divendres de 9 a 2/4 de 10 Carme Punset: dilluns de 2/4 d’1 a 2/4 de 2, divendres de 9 a 2/4 de 10 i de 2/4 d’1 a la 1.

-2-


Elisabet Tarré: dilluns de 2/4 d’1 a 2/4 de 2, divendres de 9 a 2/4 de 10 i de 2/4 d’1 a la 1. Carme Muntada: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. Carme Ayats: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. Laura Plasencia: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 9 a 2/4 de 10. M. Àngels Pruenca: dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 Àngels Riera: dimarts a divendres de 9 a 2/4 de 10 David Vila: dimecres i dijous de 11 a 2/4 de 12. Cal trucar de 2/4 d'1 a 2/4 de 2 o bé a l'hora del pati, d'11 a 2/4 de 12 per concertar entrevista o concretar un altre dia o hora, si s’escau. És molt convenient respectar aquest horari a fi de no entorpir el ritme de les classes. Les funcions del professor/tutor són totes les relacionades amb qualsevol problema de l'alumne/a, sigui d'àmbit acadèmic o de disciplina. C) Hores de visites de l'equip directiu Com que l’equip directiu té força hores de classe amb alumnes, els horaris recomanats per poder-vos atendre, si no hi ha cap imprevist, són: dilluns i divendres de 2/4 d'1 a 2/4 de 2. Fora d’aquests horaris caldria sol·licitar-ho per telèfon o fer portar una nota pels vostres fills/es. Us recordem les funcions de cadascun dels càrrecs unipersonals a fi que pogueu concertar visita amb qui correspongui, segons sigui la vostra consulta:  Secretària: qualsevol tipus de tasca administrativa i de documentació relacionada amb el centre.  Cap d'Estudis: tots els problemes relacionats amb l'àmbit pedagògic i acadèmic i que no sigui competència del professor-tutor.  Directora: qualsevol problema específic relacionat amb l'escola i que no siguin competència dels altres càrrecs esmentats anteriorment. D) Horari escolar L’horari de l’escola és: matí de 2/4 de 10 a 2/4 d'1 i a la tarda de 3 a 5. De 2/4 d’1 a les 3 serà horari de menjador. La porta d’entrada s’obrirà a l’arribada del primer autocar, aproximadament a 1/4 de 10 del matí, i a les 3 menys 5 a la tarda. Encara que la porta resti oberta, només podran entrar els que fan ús del servei d’acollida. Els matins des del moment que arriba el primer autocar, a 1/4 de 10 i fins a 2/4 de 10, els alumnes podran entrar a l'escola, situant-se al pati, davant els porxos i a la pista vella del pati. Els alumnes de P3, es situaran als porxos de l’entrada principal.

-3-


A partir de les 5 de la tarda no és permesa l'entrada a cap de les classes de l'escola. Hi ha un servei d’acollida que pot ser utilitzat per totes aquelles persones que ho sol·licitin (es pot fer directament a les monitores). Si algun/a alumne/a ha de quedar-se a l'escola per tal de realitzar alguna activitat extra-escolar, cal que ompli l’autorització que li lliurarà l’AMPA, que és qui organitza aquestes activitats. A partir de les 5 de la tarda aquests alumnes restaran sota la responsabilitat de les persones autoritzades. Pel millor funcionament, es prega als acompanyants que deixin els/les nens/es a l'entrada del recinte escolar i no entrin dins l'escola o classes. Els pares dels alumnes de P-3, podran acompanyar fins a les files al seus fill/es durant la primera setmana de classes. A les 5 de la tarda, els alumnes que els vinguin a buscar, els hauran de recollir al portal de sortida que dóna al camp de futbol del Joanetes, on hi haurà una persona que els vigilarà i els anirà donant a mesura que els pares vagin arribant. En cas de pluja, es sortirà per l’entrada principal. Es prega també a les persones que van en cotxe a l'escola que respectin els senyals de circumval·lació i s'abstinguin d'aparcar en llocs que dificultin l'entrada o sortida dels autocars i els llocs reservats al personal de l’escola. El nen o nena que hagi de marxar per algun motiu (metge,...) a les hores de classe, caldrà que porti un justificant per escrit i signat pel pare o mare, o bé que aquests vinguin personalment a l'escola a demanar-ho al tutor. El servei de transport escolar està gestionat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, per tant, qualsevol incidència referida a l’esmentat servei, caldrà que us adreceu a aquesta entitat. Darrera la circular us adjuntem un full per tal de notificar canvis puntuals, podeu utilitzar-lo per fer-ne fotocòpies per si el necessiteu més dies. Recordeu que cal omplir aquest full i portar-lo a la secretaria de l’escola com a mínim dos dies abans del canvi. Tal com diu la normativa, sense aquest full no es podrà fer cap canvi. També cal que si un/a alumne/a algun dia no utilitza el servei de transport ho notifiqui per escrit al seu tutor. Les faltes d’assistència també cal justificar-les per escrit i dirigides al tutor respectiu. Els dies que l'escola organitza alguna sortida fora d'horari escolar cal ser el màxim de puntual, en especial a l'hora de recollir els/les nens/es. Només podran marxar de l'escola a peu o pel seu compte si porten una autorització dels pares.

-4-


E) Calendari escolar pel curs 2010-11 Les classes comencen el dia 7 de setembre de 2010 i s’acaben el dia 22 de juny de 2011 . Durant el present curs tindran consideració de dies de vacances: NADAL: del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, ambdós inclosos. SETMANA D’HIVERN: del 28 de febrer al 4 de març de 2011. SETMANA SANTA: del 18 d’abril al 25 d’abril de 2011, ambdós inclosos. Els dies de festa local són: el dimarts 8 de setembre (Festa Major d’Olot) i dilluns 20 de setembre (Festa Major de Sant Esteve). Els tres dies de lliure elecció aprovats pel Consell Escolar són: el dilluns 11 d’octubre de 2010, el dimarts 7 de desembre i el divendres 20 de maig de 2011. Per a l’any 2011, els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i Indústria. A les reunions de pares de principi de curs s'explicaran les directrius generals del curs, les dades de lliurament d'informes, les sortides escolars i tot allò que tingui incidència pel desenvolupament de la classe. Atesa la importància que tenen per a l'educació dels vostres fills/es, és molt convenient l'assistència dels pares a aquestes reunions. Vist que últimament hem observat que en aquestes reunions alguns pares venen acompanyats dels/de les seus/seves fill/es, l’escola ha acordat prohibir-ne l’assistència dels alumnes ja que no hi ha cap persona que en tingui cura. Les reunions tindran lloc els següents dies: Educació Infantil (P-4): dijous, 30 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre. Educació Infantil (P-5): dimecres, 22 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre. Cicle Inicial (1r i 2n): dijous, 16 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre. Cicle Mitjà (3r i 4t): dijous, 30 de setembre, a les 8 del vespre. Cicle Superior (5è): a concretar. Cicle Superior (6è): dijous, 30 de setembre, a les 9 del vespre.

-5-


F) Altres normes d'interès general. El servei de transport escolar ens fa saber que es demana puntualitat a totes les persones que van a recollir els nens i nenes a la parada, o bé encarregar-ho a algun altre responsable. A partir del dia 1 d’octubre i fins el 31 de maig (ambdós inclosos), cal que els alumnes portin el davantal, excepte els de Cicle Superior. És important portar marcades les peces de roba que es puguin extraviar: davantals, xandalls,... A l'escola tenim peces que s'han recollit i que ningú ha reclamat. Els dies que tenen Educació Física els alumnes cal que portin: calçat esportiu, xandall, mitjons, pantalons curts, i camiseta d'esport. També cal que els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior portin tovallola per dutxar-se. Degut a la incoherència que hem anat observant referent als nens i nenes que per motius diversos (refredats, tos, petites lesions,...) porten un paper dels pares demanant no fer la classe d’Educació Física i, en canvi, sí que surten al pati i juguen normalment, el Claustre de professors ha acordat regular aquestes situacions. S’ha decidit que el nen o nena que pels motius esmentats sol·liciti no fer Educació Física, cal que abans els pares es posin en contacte amb els professors especialistes per determinar l’abast del problema i saber quins exercicis pot o no pot fer aquell dia segons la programació de la classe. És necessari que els/les nens/es tinguin una bona higiene. També és convenient que facin esporàdicament algun control estricte de paràsits (polls). Si alguna família observa algun paràsit al/a la seu/seva fill/a, els agrairem ho comuniquin a l’escola. És normativa de l'escola, que no es porti cap tipus de regal als companys de classe el dia de l'aniversari, així com tampoc cap tipus de llaminadura. També és molt important que ens notifiqueu qualsevol canvi de domicili o de telèfon que es pugui produir durant el curs, ja que és del tot necessari tenir un telèfon de contacte, a fi de poder-vos localitzar, en cas d’emergència. Segons la nova normativa del DOG de juny de 2001: “L’opció per la formació religiosa feta pels pares, mares o tutors dels alumnes abans de començar l’educació primària és vàlida per a tota l’etapa, sens perjudici de possible rectificació a l’inici de cada curs. L’eventual rectificació de l’opció realitzada pels pares a l’inici de l’etapa haurà de ser comunicada per escrit a la direcció del centre durant el darrer trimestre del curs anterior.”

-6-


G) Pla especial d'actuacions d’emergència ( nevades, inundacions...) En cas de produir-se una nevada, és el Consell Comarcal el responsable d’activar el Pla d’Emergència, segons les diferents situacions que es vagin produint. És necessari escoltar els mitjans de comunicació locals i comarcals (ràdio Olot, ràdio La Vall, Bas ràdio...). H) Activitats que gestiona l’AMPA. La gestió del menjador, activitats extraescolars i servei d’acollida són a càrrec de l’AMPA de l’escola, per tant, per qualsevol qüestió relacionada amb aquest tema, cal que us dirigiu a aquesta entitat. A principi de curs repartirà una circular informativa.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. Atentament, ESCOLA VERNTALLAT

-7-


AUTORITZACIÓ CANVI PARADA / CANVI D’HORA

El senyor/a .................................................................................. amb DNI ..................... pare / mare o tutor/a de l’alumne/a ............................................................................ del curs....... i del IES / CEIP........................................................................... Autoritza el seu fill/a al canvi següent: (marqueu amb una creueta el que correspongui)

    

Canvi de parada Canvi d’hora Canvi esporàdic de parada Canvi esporàdic d’hora Sol·licitar transport

Dia /període * ............... ...............

Hora ..................... .....................

Parada/ causa ............................................... ...............................................

Data i signatura:

*Indiqueu els dies que afectarà el canvi *El canvi de parada i el canvi d’hora s’ompliran quan aquests afectin un període superior a 1 setmana.

AUTORITZACIÓ PER NO UTILITZAR EL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR El senyor/a .................................................................................. amb DNI ..................... pare / mare o tutor/a de l’alumne/a .............................................................................. del curs......... i del IES / CEIP........................................................................... Autoritza el seu fill/a a NO utilitzar el transport els dies que s’especifiquen a continuació: DIA

HORA

CAUSA

.............

.......................

..........................................................

.............

.......................

.......................................................... Data i signatura

-8-

butlleti inici curs 10-11  

butlleti 10-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you